Är Gui Min-Haj en bra demokratisk symbol?

24
1140
Gui Min-Haj. Bild i Aftonbladet.

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel av Anders Perssin som verkar vara aktuell i högsta grad.

Och det är verkligen detta ämne, eller hur!


Är Gui Min-Haj en bra demokratisk symbol?

Det talas om att ett sätt att stödja kampen för demokrati och yttrandefrihet i Kina, är att stödja en “konkret kampanj” för Gui Min-Haj, den i Kina kidnappade och fängslade svensk-kinesiske regimkritikern. Det verkar vara en bra idé, men innan vi startar kan det vara bra att ta reda på vem denne Gui Min-Haj är.

På svenska Wikipedia Svenska Wikipedia: Gui Min-Haj finner vi en drygt 20-radig biografi, på engelska Wikipedia Engelska Wikipedia: Gui Min-Haj en cirka åtta gånger så omfattande. Den tyska är nästan lika lång, den franska kortare, men ändå dubbelt så lång som den svenska. På den alltså kortfattade svenska får vi en biografi som i stort sett stämmer med vad vi har fått veta i de svenska medierna.

“Trafikförseelse”?

Det var dock en detalj som fångade min uppmärksamhet. Det heter att Gui 2003 blev arresterad av de kinesiska myndigheterna för en “trafikförseelse”. I en länk till SVT 11 sep 2016 SvTtalas det om “trafikbrott”. Tja, tänker man, de eländiga kinesiska polismyndigheterna tar varje tillfälle i akt att sätta åt regimkritiker för bagateller som “trafikförseelser”.

Men går vi in på de icke-svenska Wikipediabiografierna får vi veta vad denna “trafikförseelse” bestod i.

Berusad vid ratten dödade Gui i december 2003 en 23-årig flicka vid en fotgängarövergång. Enligt CNN var det en “dödlig smitningsolycka” (fatal hit and run accident) dvs att Gui hade också avvikit från olycksplatsen.

Guis fulla skuld verkar till en början inte ha tagits på allvar av myndigheterna, som menade att flickan själv delvis bar ansvar för att inte ha sett sig för när hon gick över gatan.

Protester

Flickans mor var inte alls överens med polisens slutsatser eftersom hon hört av vittnen att bilen hade brutit mot hastighetsbegränsningen. Med hjälp av sin son inledde hon nu en serie experiment, som inte alls var ofarliga, för att söka fastställa vad som hade hänt.
De kom fram till att Gui kört med en hastighet av 110 kilometer i timmen.

Hon överklagade till den lokala polismyndigheten i Zhejiang (söder om Shanghai) som i maj 2004 vid en förnyad undersökning fann att Gui ensam bar ansvar för det skedda.

Detta, att en enskild medborgare motsatt sig polismyndigheternas beslut och vunnit, gavs stor spridning i kinesiska media 2004. Den döda flickans mor och bror blev lite av folkhjältar.

Bara villkorlig dom!

Gui dömdes i augusti 2004 till 2 års villkorligt fängelsestraff. Detta framstår som ett lindrigt straff, i Sverige skulle samma brott ge 2-3 års fängelse – ovillkorligt.

Hursomhelst, i den villkorliga domen ingick givetvis att Gui inte fick lämna landet. Icke desto mindre, i oktober 2004 får han av svenska generalkonsulatet i Shanghai, förebärande att han tappat sitt svenska pass, ett nytt. De svenska sändebuden borde ha insett, dumma är de inte, att han som en del av sitt villkorliga straff, berövats sitt svenska pass.

Med hjälp av en förfalskad ID-handling tar han sig därefter ut ur Kina och beger sig till Tyskland.

Smitare

Hans agerande bör inte bara ha retat de kinesiska myndigheterna utan i stort sett hela Kinas befolkning, vilken som sagt följt ärendet i detalj. Han har alltså inte bara berusad kört ihjäl en ung flicka, enligt CNN sedan smitit, blivit villkorligt dömd och sedan smitit i från denna lindriga dom.

Om nu Gui behandlats rättsvidrigt av de kinesiska myndigheterna sedan han greps 2015, är det ändå fåfängt att tro att man hjälper det kinesiska folket till större demokrati och åsiktsfrihet, genom att starta en kampanj i hans namn. För det vällovliga syftet bör det nog ske kring en person som åtnjuter respekt av det kinesiska folket, någon som utgör en klart bättre symbol för rättvisa och jämlikhet än Gui Min-Haj.

24 KOMMENTARER

 1. Besitter man kunskaper i grundläggande källkritik, framkommer det fort att denna information kommer från kinesiska myndigheter. Kina är kända för att sätta ihop fabricerade berättelser för att trycka ner meningsmotståndare. Det enda det hänvisas till i källhänvisningen till CNN, är just den kinesiska statens ord.
  Har ni inga källkritiska krav på det material som skickas in till denna sida?

  Nu väntar jag bara på en motkommentar i stil med ”Men USAAA dååååå”.

  • Håller fullständigt med dig. Efter noggrann “källkritik” kom jag fram till att
   1. Det var visst Kina som fabricerade nyheten om WMD
   2. Kineserna fabricerade nyheterna mord av spädbarn i kuvös
   3. Kineserna fabricerade nyheterna om kemattacker i Syrien och bombningen av sista sjukhuset för femtio elfte gången
   4. Kineserna fabricerade nyheten om Viagra-stinna soldater på våldtäktsturné i USA
   5. Pedofil-ringen i väst
   6. Pizzagate
   7. Nyheten om Hillarys hemlige älskare Assange. Sist men inte minst var det
   8. Kineserna som spred falska nyheter om att USA beblandar sig i andra länders angelägenheter

   Nu brats någon Sverige dååå … Lugn det kommer.

  • Vi skall påpeka att källorna inte alls är kinesiska myndigheter, utan från två offentliga rättegångar, oberoende media, både i Kina och utomlands, bloggar, vittnen och familj, och Gui själv.

 2. Nej, det har jag inte, eftersom inga seriösa tidningar anser det vara en trovärdig förklaring. Därmed bör bevisbördan ligga på skribenten.

 3. Uppgifterna i CNN kommer ju från den kinesiska staten. CNN bekräftar ju inte att det finns någon sanningshalt i dessa. Anser du att den kinesiska staten är en pålitlig källa? Om svaret är ja, lovar jag att upphöra med mina kommentarer; då är det nämligen glasklart att denna sida inte vilar på demokratisk grund.

  • Javisst kommer uppgifterna från den kinesiska staten. Uppgifter om rattfylleri i Sverige kommer från orgaan i svenska staten, och likadant är det i andra länder. Kina har inte demokrati i den vanliga mening som den uppfattas i Sverige där 85 % inte anser sig ha politiskt inflytaande mellan valen enligt Olle Wästbergs demokratiutredning. Nu vill partierna undvika att öka denna andel med möjligt extraval. Bra med extraval.Demokrati är alls ingen garanti för att uppgifter från stat eller media är korrekta.
   Vi har i Sverige vilseletts att Sveriges insatser i Afghanistan eller Irak vilar på FN-maandat till exempel. Staten informerar inte medborgarna att en statskupp mot folkvald president (i av OSSE lovordade val) ägde rum i Kiev 22/2 2014).

   Jag vill ha en värld med kraftigt ökad demokrati! God Jul. Låt oss arbeta för en bättre värld.

 4. Om vi nu utgår från vad kinesiska staten anklagar Gui Min-Haj för så stannar det inte vid den påstådda dödskörningen. På sin hemsida http://www.chinaembassy.se/eng/mtfw/sgfyryw/t1588073.htm hävdar ambassaden att på 90-talet sysslade Gui Minhai med ett storskaligt utbildningsbedrägeri i Göteborg som orsakade två dödsfall av kinesiska gäststudenter. Bedrägeriet avslöjades av SVT i ett kvällsprogram den 23 juni 1999, strax innan Gui Minhai, enligt ambassaden, flydde till sin kinesiska hemort Ningbo för att undgå rätten i Sverige.

  I SVT sändes redan den 8 juni 1999 ett program om kinesiska studenter som lurats betala pengar för att få studera vid Handelshögskolan i Göteborg. Det repriserades 9 och 13 juni. Det är möjligt att Gui Minhais namn inte nämndes då. Programmet som ambassaden hänvisar till sändes i repris 28 och 29 juni. Nu heter det att de lurats av ett privat företag där två professor vid Handelshögskolan arbetade. Uppenbarligen har Gui Minhais namn nämnts här. Om han varit oskyldig borde programmen inte ha repriserats eller så borde han rentvåtts efter en anmälan till Myndigheten för press, radio och TV https://www.mprt.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

  I SvD 3 juli 1999 kan vi under rubriken “Köpt utbildning får kritik” läsa att Högskoleverket riktat “allvarlig kritik” emot Göteborgs universitet eftersom kinesiska studenter fått betala för sin utbildning. Totalt rörde det sig om 60 studenter och ett sammanlagt belopp på 3 miljoner kronor.

  • Om du Vet något ytterligare i frågan så är du välkommen att skriva det. Gästbloggaren återger intressant information.

  • Högutbildade människor har väldigt lätt för att läsa skrift. Genom att så gott som uteslutande läsa böcker som har tendens i samma riktning formas deras tänkande och argumentering på samma sätt. En form av likriktning. Jag läser inga böcker alls förutom någon teknisk facklitteratur men försöker hänga med ändå. Egentligen borde det vara totalt underlägset men jag vet inte ändå. Spridd information från olika håll tror jag ger en bättre verklighetsbild. Informationssamhället har verkligen underlättat kommunikationen. Propagandan flödar från alla håll. Ett eldorado för alla akademiska knapptryckare och alla andra underlägsna som försöker så gott de kan. Staten övervakar och straffar de som överträder lagens bestämmelser i sina ordflöden. Staten stiftar nya lagar allt utifrån behovet att styra folket i rätta riktningen. Land ska med lag byggas hette det förr i tiden. Kanske är det dags att ändra det uttrycket till Demokratin ska med lag byggas. Eftersom nationerna ska utplånas och ersättas med en centraliserad demokrati. Helst världsomspännande. Ett gigantiskt projekt för fred, jämställdhet, rättvisa och välfärd.

 5. Låt oss minimera spekulationerna och granska hårdfakta:

  1. Enligt svenska Wikipedia flydde Gui Minhaj till Sverige efter massakern på Himmelska fridens torg 1989, fick svenskt medborgarskap och avsade sig samtidigt sitt kinesiska medborgarskap.

  Enligt de övriga, icke-svenska Wikipediabiografierna, kom han redan 1988 för att studera vid Göteborgs universitet, där han sedan avlade doktorsexamen. Han hade alltså inget med händelserna på Himmelska fridens torg att göra. Det bör i de svenska arkiven finnas uppgifter när han kom hit och när han sökte och erhöll svenskt medborgarskap.

  2. Vare sig Gui Hinhaj var, eller icke var, inblandad i oegentligheterna vid Handelshögskolan i Göteborg som avslöjades sommaren 1999, så lämnar han kort därefter Sverige och for till sin hemprovins i Kina. Kinesiska myndigheterna hävdar att han ville undandra sig svenska rättvisan. Finns det någon annan förklaring? Kvar i Sverige lämnar han sin femåriga dotter och hustru.

  3. Vare sig Gui Hinhaj var inblandad i något mer än en “trafikförseelse” (som svenska Wikipedia och SVT hävdar) i december 2003, så lämnar han drygt ett halvår senare sin hembygd i Kina och beger sig till Tyskland. Kinesiska myndigheterna hävdar att han ville undandra sig den kinesiska rättvisan. Bakom sig lämnar han en givande affärsverksamhet.

 6. Om Gui Min-haj heter det ofta att han är “regimkritiker” och ger ut “regimkritiska” skrifter. Det har han all heder av, den kinesiska regimen förtjänar att granskas och kritiseras som alla andra. Men vad är det han skrivit?

  Brittiska “The Guardian”, som ju inte kan beskyllas för att gå i den kinesiska regeringens ledband, skrev 7 december 2015 https://www.theguardian.com/world/2015/dec/08/gui-minhai-the-strange-disappearance-of-a-publisher-who-riled-chinas-elite att Guis “slippriga” och, som många misstänker, i stor utsträckning fabricerade historier, fokuserade på de främsta partiledarnas privatliv, snarare än politiken.

  Böckerna skildrade de påstådda sexuella eskapaderna av Bo Xilai, den skandaliserade partiledaren i Chongqing vars fru Gu Kailai fängslades för mordet på den brittiska affärsmannen Neil Heywood. Guis böcker angrep Zhou Yongkang, Kinas en gång fruktade säkerhetschef som fick livstids fängelse för korruption 2015. Till och med kinesiska presidenten Xi Jinping fanns sitt namn i en ny bok med titeln “Collapse of Xi Jinping 2017”.

  Lee Bo, Gui Min Hajs Hongkongbaserade affärspartner, sa att hans vän hade publicerat cirka 200 böcker under de senaste nio åren. “Han är ganska produktiv”, sade han och men förnekade att Gui bedrev en politiska kampanj mot kommunistpartiet. Detta måste, såvitt jag kan förstå, innebära att det har inte berott på Gui att olika kinesiska potentater avsatts eller fängslats.

  Enligt vännen Lee Bo är Gui främst en affärsman. “Publicering för honom är ett sätt att tjäna pengar i stället för ideologi”, säger han till The Guardian. “I hans böcker finns det mycket av rena gissningar men också politisk skvaller istället för rena fakta.”

  Man bör här komma ihåg att också i en föredömlig demokrati med yttrandefrihet finns det gränser för vad man får påstå om andra människor i tal och skrift https://www.metro.se/artikel/det-h%C3%A4r-%C3%A4r-f%C3%B6rtal-och-d%C3%A5-kan-du-d%C3%B6mas-f%C3%B6r-det

  • Jösses, rena rama dokusåpan! Låter mycket intressantare än Varuhuset eller Rederiet, eller De fattiga och rika (som jag gillade). 🙂
   Har kineserna ingen tanke på att göra en TV-produktion om den politiska makten i Kina?

 7. Rätt Anders!
  Kina ser numer inte demokrati som något eftersträvansvärt. Efter en kort prövoperiod med demokratiska val lokalt och regionalt gäller nu att ett enda parti bestämmer allt och formellt utgör statsmakten, dvs. Kinas kommunistiska parti. Andra får tvista om det är ett kommunistiskt parti i den gamla meningen. Västerländsk demokrati ratas helt av Kinas ledning. Det leder till två helt olika reaktioner ute i världen. Det ena är ett öppet eller dolt gillande bland ledare, partier och grupperingar i det som tidigare kallades tredje världen. Där finns en trötthet och irritation över att USA och de gamla kolonialmakterna använder demokrati som ett påtryckningsmedel för att få inflytande i dessa länder. Den andra reaktionen finns i västvärlden, dvs upprörda reaktioner över bristen på demokrati. Det utnyttjas av västerländska makthavare för att svärta ner en uppstigande stormakt. Det är tyvärr så man bör se försöket att lyfta fram Gui Min-hai som demokratihjälte – och som Anders Persson mycket förtjänstfullt visat snarare är en skurk. På liknande sätt kan man också se kinesen Liu Xiaobo som 2010 års pristagare av Nobels fredspris. Liu hyllade USA:s krig mot bl.a. Afghanistan och Irak och skulle ha velat att Kina hade kolonialiserats i 300 år för att döda sitt förflutna och bli en riktig västerländsk stat. Han är nästan en lika ”spännande” fredspristagare som Henry Kissinger.
  För att förorda demokrati i Kina bör man släppa taget om dessa ljusskygga personer.
  Torbjörn Wikland

  • Torbjörn.
   Vad anser du då om Solzhenitsyn då? Han höjdes till höjderna av väst (liberaler och konservativa) när Sovjetunionen fanns. Hans anti-semitism doldes av journalisterna. Men som sedan uppdagades när Solzhenitsyn kom till USA. Och då tog de flesta avstånd från honom. Inga fullsatta hus längre. Han flyttade tillbaka till Ryssland och blev en nationell figur för extremhögern i Ryssland (men kanske även för extremhögern i väst).

  • Folket i Kina vill inte ha demokrati, med alla vidhängande mord, konflikter, förstörelse, motsättningar osv som vi ser i Sverige. Man vill ha det folkstyre, eller snarare folkpåverkan, man har nu. Sedan är kommunistpartiet inget politisk parti i svensk mening utan en central administration. Systemet påminner mycket om Schweiz.

   • “Folket i Kina vill inte ha demokrati” – men 24 miljoner kineser på Taiwan trivs alldeles utmärkt med demokrati. Varför skulle deras val vara sämre? Därtill en demokrati som åtnjuter stor respekt från resten av världen.

 8. Ett par kommentarer i början kritiserade mig för bristande källkritik: “uppgifterna kommer från kinesiska myndigheter”. Det må vara sant, men kan i källkritiska sammanhang ha ett värde bara i de fall man vet att källan ALLTID ljuger. Jag har dock på Pål Steigans blogg givits tillfälle att presentera en mer utarbetad version https://steigan.no/2019/01/ar-gui-min-haj-en-bra-demokratisk-symbol/ där jag visar att mycket talar för att den kinesiska versionen har sannolikheten för sig.

 9. Har svenska PEN ens funderat på att ge priset till politiske fången Julian Assange? Det verkar som att endast “regimkritiker” i länder som inte bugar för bankirvampyr väldet som kommer i fråga. En tvivelaktig figur som Gui får ett pris medan en erkänd politisk fånge som Assange förbigås. Det är gycklarnas afton hos PEN.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here