Biden sätter in nya sanktioner mot Kuba – splittrad ”Vänster”?

16
1194

Biden fortsätter sin brutala och folkrättsvidriga politik, naturligtvis utan svenska protester. Svensk-kubanska: Biden omfamnar den exilkubanska högern, och skärper sanktionerna mot Kuba ytterligare.

60 år sedan invasionsförsöket i Grisbukten. Liksom Kennedy 1961 tog stafettpinnen från Eisenhower har Biden tagit över den efter Trump.

Den 30:de juli sammanträffade USA:s president Joe Biden med en delegation representerande den exilkubanska högern. Till dessa företrädarna för en politisk sektor med bas i Miami – och vars drömmar om en militär USA-ledd invasion aldrig upphört – meddelade Biden uppmuntrande:

– Vi hör era rop på frihet, som kommer från ön!

Att de odiskutabelt kraftigaste ropen ”som kommer från ön” handlar om att USA måste häva den mer än halvsekelgamla blockaden och upphöra med fientliga aktiviteter som syftar till att förvägra kubanerna rätten till självbestämmande, bortsåg den US-amerikanske presidenten ogenerat ifrån. Liksom att majoriteten kubaner inte alls anser att den kubanska demokratin är underlägsen de politiska och sociala förhållanden som råder i USA.

Samtidigt som Biden omfamnade Miami-högern annonserade chefen för finansdepartementets sanktionsavdelning, Andrea Gacki, ytterligare skärpningar av sanktionerna:

Finansdepartementet kommer att fortsätta peka ut och namnge dem som som underlättar den kubanska regimens brott mot mänskliga rättigheter.

Beslut har nu tagits att lägga till två polischefer på sanktionslistan. Avsikten är naturligtvis att till människor i USA (och runt om i världen) förmedla bilden av Kuba som ett plågat land, tyranniserat av en brutal regim. Vilket i sin tur ska kunna legitimera ytterligare fientliga aktiviteter.

Kubas ”brott” i stormaktens ögon är att det genom sitt försök till ett socialistiskt samhällsbygge utgör ett ”farligt exempel”. Som måste kvävas. USA:s mäktiga härskare har inte lyckats med att kväva det socialistiska Kuba och pressa ner det kubanska folket på knä. Men under mer än 60 år har man försökt; och försöker fortfarande.

På Antiwar.com hämtas kompletterande information:
Antiwar.com: Biden Imposes Sanctions on Cuba, Says ‘There Will Be More’

* Detta är Bidens andra omgång av sanktioner mot Kuba

Med tanke på att Kuba befinner sig under ett decennier gammalt amerikanskt handelsembargo kommer sanktioner mot polisen sannolikt inte att ha någon effekt. När han tillkännagav sanktionerna fick president Biden frågan om det kommer att komma mer. ”Det kommer att bli mer, såvida det inte sker några drastiska förändringar på Kuba, vilket jag inte räknar med,” sa han. Biden sa att USA ”utökar biståndet till politiska fångar och dissidenter” på Kuba.

Biden -administrationen undersöker också alternativ för sätt att ge människor i Kuba tillgång till internet. Det är inte klart hur denna plan skulle fungera, eftersom den kubanska regeringen skulle vara emot planen eftersom USA har en historia av att använda sociala medier för att väcka oroligheter i landet.

En sak som Biden inte har gjort är att lätta på handelsembargot på Kuba eller begränsningar av överföringar till landet, vilket skulle göra det lättare för kubanska amerikaner att skicka pengar till sina familjer. Western Union stängde av sin pengarsändningstjänst till Kuba förra året på grund av sanktioner som Trump-administrationen återinförde.

Biden sa att han ”uppmanade utrikesdepartementet och finansdepartementet att inom en månad ge mig rekommendationer om hur man kan maximera flödet av överföringar till det kubanska folket utan att Kubansk militär får inflytande. ”


Vad tycker V och övriga europeiska Vänstern?

Proletären, organ för Kommunistiska Partiet, rapporterar i sitt nya nummer 31:

”I två skarpa uttalanden går EU-partiet Europeiska vänstern till storms mot USA:s
imperialistiska inblandningspolitik gentemot Kuba. Denna EU-gruppering representerar 26 medlemspartier i Europa. Kommunistiska Partiet är kritiska mot att
bilda ett parti på EU-basis, men all heder till
Europeiska vänstern för att så starkt fördöma
USA:s kriminella blockad och fientliga politik
mot Kuba.
”Det kubanska folket förtjänar inte någon
inblandning från de imperialistiska krafterna”, skriver Europeiska vänstern i ett uttalande den 12 juli, och i samband med terroristattacken mot Kubas ambassad i Paris
skriver man den 28 juli ”i solidaritet med Kubas folk och med Kuba och dess oberoende”.

”Svenska Vänsterpartiet ingår inte i ovan
nämnda parti, men är tillsammans med ett
antal partier från Europeiska vänstern medlem i parlamentsgruppen GUE/NGL, och även
från detta håll har man fördömt destabiliserings- och interventionsförsöken mot Kuba.”

”Men här i Sverige står inte Vänsterpartiet upp för uttalandena från sin parlamentsgrupp i EU-parlamentet. V låter istället förre ordföranden Jonas Sjöstedt hålla i taktpinnen gentemot Kuba. I ett twitterinlägg dagen efter demonstrationerna den 11 juli upprepar Sjöstedt den amerikanska propagandan om att det inte förekommer några fria val på Kuba – och kräver först i andra hand ett slut på blockaden. Detta är inget misstag från Sjöstedt, utan ett upprepande av den tågordning som den exilkubanska maffian i USA propagerar

Föregående artikelCraig Murray, oberoende journalist och tidigare ambassadör häktas i Kafkalik process
Nästa artikelÄr kapitalismens kris drivkraften i coronakrisen?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Hur kan du veta att exilkubanerna är ”höger” bara för de flydde kommunistrevolutionen?

  Så länge kommunismen inte är frivillig utan istället tvingande kommer människor sättas i flykt varhelst kommunisterna tränger sig på.

  Förresten tror jag kommunisterna trängt färdigt på den här jorden.
  Deras revolution har de inte längre framför sig, utan bakom sig.
  Kommunism blev en av industrialismen barnsjukdomar.
  Kommunismen bröt ut i tämligen vilt tillstånd men de flesta människor är numera vaccinerade.
  När revolutionären Che Guevara kom till Bolivia gick det inte så bra.
  Där fick han aldrig de fattiga med sig.
  Istället blev hans ”expedition” upptäckt och omringad av regeringssoldater.
  Förvisso utbildade av USA men ändå.
  Långt senare fick dock Bolivia en kommunismliknande regering och president.
  Men på andra premisser.
  Det var inte längre dom fattiga. Där var ursprungsbefolkningen som stod i centrum.
  När kommer revolutionen i Sverige?
  Då ursprungsbefolkningen åter skall stå i centrum.

 2. ”Socialismen var bra för Ryssland, men Ryssland var inte bra för socialismen.”

  Man bör inte hänga upp sig på ordet, och allt blir förstatligat, kan bli lika illa som allt
  privatiserat vi börjar ju se, slutet även på detta, nyliberalismen som orsakar fascism och klyftor.

  Däremot har kommunismen använts av utvecklingsländer som varit kolonier för väst, och deformerats på olika
  sätt, kommunismen, leninismen, parti-teori, har använts av nationella befrielserörelser, och i den branschen varit en succéss story, Kina, Vietnam, Kuba, Nordkorea, och även Ryssland kom på fötter, och slog ut den tyska och japanska fascismen, 1945, en odödlig prestation och blev en supermakt som satte Storbritannien och Frankrike på plats, dessa som utkämpar kolonialkrig än idag.

  Men dessa länder och deras system, är väl inte lockande, i väst, men som sagt, de värderar sin självständighet, före att sälja
  ut sig som Sverige gjort, där all statlig verksamhet, sålts ut, utrikes, eller privatiserats, som Telia och Bolaget, vi lider. Eller Ukraina, sålt till USA, EU båda på dödsbädden, alla tre.

  Vi skall inte ha något gemensamt här utom, Allsången och Mellot, så vi behöver någon form av svensk kommunism, enligt Noshi-ideologin, att vi inte skall bli dörr-mattor, för vare sig allianspartier, eller sossepartiet, EU och Nato, vi måste ta tillbaka Sverige från alla dessa ytliga USA-
  beundrare, som storögda cowboylantisar , som hotar att förstöra landet, för gott. Att vi sen har 2 miljoner utrikes födda, i stor-städerna, 50 % av befolkningen kan bli ett och är ett problem. Man kan inte tvinga
  människor med detta, det är väl vad då?
  Kommunism?

  Detta börjar nog att gå upp för folk idag, att det är dags och möjligt att göra motstånd mot de som usurperat makten
  för egna syften, som f. d. vapenvägraren
  på Dalregementet i Falun, Hultqvisten, en trotsare som sen såg ljuset, och nu dragit in oss i Nato, med den nyligen omvändes hela aggressivitet. Borlängesossarna kastade ut honom, frun stack, Hultqvisten är lika diktator som Castro, eller vad?
  Finne och dalmas, från Borlänge, räkna med bråk!

  På samma sätt som Löfven, facksossen
  och Jas-nasaren, och dominatrisen från
  bondvischan Lööf, skall skydda oss mot SD, påminner om bondeförbundaren, K. G. Westman justitieministern 1939-1945,som ordnade transportförbud och åtal mot Ny Dag och annan antifascistisk,
  press, den enda fria ”kommunisttbladet”i Europa, som SKP, partiet (inte maoisterna i Gnistan) som retade gallfeber på RFSS/Himmler och Gestapo, det har vi inte glömt, på tal om kommunism, för hur
  skall vi befria oss idag, bara ni inte blir kommunister! Då kommer vi nog att få ha det, som överheten vill.

 3. Fidel Castro utlovade den 1 januari 1959 fria val inom 18 månader. Sedan dess har det bara varit möjligt att rösta på ett parti. Flera av Fidels gamla stridskamrater inom 26 julirörelsen startade pga av sin besvikelse en ny gerilla i Escambray-bergen eller flydde till Florida. De eviga sanktionerna har sedan dess fungerat som ett svepskäl mot demokratisering. USA har på så sätt indirekt hållt Castroregimen under armarna. Ungefär på samma sätt fungerar Colombias högerregering. Den nu avväpnade den s.k. marxistiska gerillan FARC var det ständiga svepskälet för militärens och paramilitärens övergrepp, mord och stöld av böndernas jord som gör att Colombia idag har världens mest snedfördelade jordinnehav. Högerpartiet Centro Democratico fick därför panik när fredsavtalet undertecknades. När man sedan vann valet gjorde man allt för att sabotera fredsavtalet vilket ledde till att några få f d. gerillaledare tog till vapen igen. Jublet hos den colombianska extremhögern var gränslös (finns på video). Äntligen inbördeskrig och fortsatt fördrivning av bönderna från sina jordar. Det räckte inte med de minst 6 miljoner internflyktingar som redan är på flykt. Att vara emot blockaden på Kuba och samtidigt ge sitt stöd till fredliga demonstrationer både på Kuba och i Colombia är att stärka folken i bägge länderna, stärka demokratin och beröva de styrande eliterna ännu lite mer av sin enväldiga makt.

 4. Demonstrationerna på Kuba är en blandning av genuina förståeligt missnöje med mat och medicinbrist orsakade av stopp på turistinkomster och Trumps nästan stopp på penningöverföringar från kuban-amerikaner samt manipulerade grupper ofta betalda av Miamibaserade högerextrema regimförändrare.

  Biden är just nu pressad av denna opinion att införa mest symboliska sanktioner mot enskilda kubanska personer. Det finns också en allt starkare amerikansk opinion som vill minska/avskaffa sanktionerna och återgå till Obamas öppnare Kubapolitik. Biden vill helst avskaffa Trumps politik (satt ju upp Kuba på terrorlistan sista dagen och stoppade nästan helt penningöverföringar, en viktig inkomstkälla till utländsk valuta) men behöver mera opinionsstöd, vilket är svårt nu när protester slås ned och demonstranter sitter arresterade och alla anti-kubanska regimförändrare i Miami går på offensiven.

  USA blockaden är givetvis den största förklaringen till alla socio-ekonomiska problem på Kuba men det finns också ”interna faktorer”, byråkrati, ineffektivitet i ekonomin. Det får främst negativ effekt inom jordbrukssektorn (låg produktion, problem distribution till konsumenter) som har potential att nästan helt kunna försörja befolkningen i stället för att behöva importera 70% av alla livsmedel. Mindre statligt ägd, mera privat och kooperativt ägd jordbruksmark skulle ge högre produktion, friare prissättning och mera lönsam distribution. Nu efter valutareformen i januari 2021, liknar en stor devalvering, borde det bli mera lönsamt att producera och sälja inhemsk mat. Många arbetslösa, undersysselsatta borde kunna lockas att jobba inom jordbruket om högre priser infördes. Mera av socialistisk marknadsekonomi än centralplanering, ingen anledning vara rädd för privat småföretagande, så länge rimlig del av vinster, överskottgår till staten för finansiering av sociala förmåner.

  Internet skall nu fungera igen på Kuba, det ligger i kubanernas intresse.

  Alla vänsterpartier och internationell opinion borde givetvis fördöma USA blockad sedan över 60år men koncentrera sig först på att få Biden att ta bort Kuba från terrorlistan och tillåter penningöverföringar igen

 5. Men det verkar ha kört fast sig på Kuba,
  man bör ju klara sin livsmedelsförsörjning,
  i ett tropiskt klimat, och försäljning av
  alla nödvändiga varor som nu är ransonerade, det blir ett svårt liv. Fallfärdigs hus. Man är ju samtidigt utsatt för svåra oväder i Karibien. Och hur går det med sockret?

  Flyg till Kuba får inte landa i USA, men i Toronto, fartyg får inte frakta om de
  gått till Kuba, hemskt att Kuba kan bli utsatt för denna blockad, som hela FN gått emot, utom USA & Israel.

  USA kan ju reta sig på och knäcka länder, på 1.800 mils avstånd, Kuba i imperialismens mage, 18 mil, klart att USA inte kan motstå. Det är ju ett under att Kuba står upp, efter 60 ronder mot yankees. Kubanska arm’en kom ju att befria Sydafrika och Namibia, 1975.Tänk vilka bra OS-boxare Kuba hade,
  Stevenson, Sixto Soria, vad blev av dom, och i nu Tokyo-OS, kan GP kolla upp detta.?

  I Rom-OS, 1960 vann en Mr Clay, som retade gallfeber, på yankees, gringos, när han nekade Vietnam: ”aint no quarrel with them Viet Cong’ värre i Alabama, då snodde dom titeln från Muhammed Ali, lika som Sovjet straffade sina författare.

  Sen försvann Sovjet, Venezuela, med liknande problem, men varför inte bli ett
  brohuvud för Ryssland, som kunde lagra
  kärnvapen där, som USA gör i Tyskland,
  Holland, Turkiet, det vore väl trevligt?
  Snart får vi Nato kärnvapen i Sverige, ett
  ohyggligt kärnvapenparaply, som Sverige
  bett om. Hultqvist, förlorade Borlänge-sossarna, sen frun, och nu Afghanistan, men de som kollaborerade, med US/Nato, ligger illa till, så brukar det vara, ett helvete till som de ställt till, tänk på alla
  Nato-fans i Sverige, som vill lämna ut oss
  till kärnvapenkrig. Det blir säkert nyval i höst.

  Men tänk om USA drog in sitt årliga 30-miljarders stöd till Israel, det skulle bli närmast biblisk gråt- och tandagnisslan där, minns det. Hur mycket stöd får Baltstaterna av EU, och USA, Polen har fått nog 1.000 miljarder, för Russia-baiting, deras enda industri,efter antisemitism, och arbetskraftexport.

  • I USA är men mer än lovligt korkade som envisas med sin sanktioner mot Kuba! Regimen borde ju på egen hand fått skeppet att gå i kvav precis som i Östeuropa och Sovjet! Men som det är nu så kan regimen i Havanna alltid skylla på sanktionerna för att skyla över kommunismens misslyckande på flera områden. Sen är det ju också så att Kuba på vissa områden är bättre än många länder på den amerikanska kontinenten vilket kanske inte är så svårt med tanke på hur det ser ut där. Kanada är väl det enda landet som fungerar hyfsat.

   • Kanada har som regel stött USA:s imperialistiska politik. Nyligen rapporterades hur illa man behandlat barn i ursprungsbefolkningen.

    • Som du såg jag skrev hyfsat! När det gäller den amerikanska kontinenten och de dysfunktionella länderna där får man sänka ribban ordentligt för att hitta något positivt. Jodå, Kanada kan de också men Kanada fungerar ju trots allt hjälpligt och är inte ett lika stort kriminellt helvete som resten av Amerika! Tyvärr är väl tendensen nedåtgående för Kanada men det verkar vara legio i alla USA:s vasallstater att det barkar utför.

    • ”Nyligen”? Det var väl runt förra sekelskiftet? Dvs långt innan de svenska socialdemokraterna startat sitt rasbiologiska institut.

 6. Bostadsskolor bara en del av det 400 år långa kulturella folkmordet på infödda
  Mitt i heta diskussioner om grymheter mot ursprungsbarn i Kanada har inget ännu gjorts för den verkliga rehabiliteringen av de diskriminerade urbefolkningarna i Nordamerika, säger FN: s pensionerade oberoende expert Alfred-Maurice de Zayas.

  Under de senaste två månaderna hittades hundratals omärkta gravar med barnrester på platserna för tidigare kanadensiska tvångsassimileringsskolor, vilket ledde till en våg av allmän ilska och kritik mot den kanadensiska regeringen och den romersk-katolska kyrkan över det ”kulturella folkmordet” på landets ursprungsbefolkningar.

  ”Ungdomarna från First Nations, Inuit och Métis tvingades överge sitt språk, sin kulturella tro och sitt sätt att leva. För att göra saken värre utsattes de för försummelse, fysiskt övergrepp, tvångsarbete, undernäring, otillräcklig vård, sexuella övergrepp och andra grymheter. ”

  ”Diskriminering av ursprungsbefolkningar i Kanada hör inte alls till det förflutna, det pågår fortfarande. Den 4 juli 2014 påpekade FN: s särskilda rapportör om ursprungsfolks rättigheter James Anaya att de oroande socioekonomiska förhållandena för Kanadas första nationer som hans föregångare skisserade 2004 förblev i stort sett oförändrade. Enligt Anaya kvarstod den enorma klyftan mellan mänskliga utvecklingsindikatorer mellan inhemska och icke-inhemska kanadensare inom hälso- och sjukvård, bostäder, utbildning, välfärd och sociala tjänster.”

  ”Tillbaka 2015-16 när jag var FN: s oberoende expert på främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning vidarebefordrade jag klagomål från inhemska grupper i Kanada och förväntade mig en uppriktig debatt”, säger de Zayas. ”Men nej, jag fick ett officiellt svar på tio sidor – 9 sidor med självgratulationer om hur bra kanadensare är och hur engagerade de är för mänskliga rättigheter, och en sidas bottenlinje: Förklaringen om ursprungsfolks rättigheter är bara en Förklaring och därför inte bindande, och den enda ”hårda lagen” på fältet, ILO-konventionen 169 – ja, Kanada var noga med att inte ratificera den. Ännu ett exempel på hyckleri och dubbla standarder. ” ”Tillbaka 2015-16 när jag var FN: s oberoende expert på främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning vidarebefordrade jag klagomål från inhemska grupper i Kanada och förväntade mig en uppriktig debatt”, säger de Zayas. ”Men nej, jag fick ett officiellt svar på tio sidor – 9 sidor med självgratulationer om hur bra kanadensare är och hur engagerade de är för mänskliga rättigheter, och en sidas bottenlinje: Förklaringen om ursprungsfolks rättigheter är bara en Förklaring och därför inte bindande, och den enda ”hårda lagen” på fältet, ILO-konventionen 169 – ja, Kanada var noga med att inte ratificera den. Ännu ett exempel på hyckleri och dubbla standarder. ”

  Enligt de Zayas borde i själva verket både USA och Kanada överlämna specifika inhemska metoder och traditioner till UNESCO för att ingå i listan över mänsklighetens immateriella världsarv. Han insisterar på att det är nödvändigt att organisera och ordentligt finansiera en ”Indigenous Lives Matter” -rörelse som kommer att kräva en strategi, förenlig med UNESCO: s konstitution, för att återuppliva den inhemska kulturens unika karaktär innan det är för sent. Med tanke på att Black Lives Matter Global Network Foundation förra sommaren lyckades skaffa 90 miljoner dollar i USA under protester över George Floyds död, verkar det inte vara så svårt att samla in pengar för att rädda dyrbart inhemskt arv. Frågan är bara om amerikanska eller kanadensiska politiker är intresserade.
  https://sputniknews.com/us/202107101083355173-ex-un-expert-canada-residential-schools-just-part-of-400-year-long-cultural-genocide-of-natives/

  Andra artiklar:
  Över 160 omärkta gravar hittades på ön där den ökända bostadsskolan märkt ”Canadas Alcatraz” stod – inhemsk grupp
  https://www.rt.com/news/529078-160-unmarked-graves-canada-indigenous-community/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  Murder by Decree: The Crime of Genocide in Canada. “The Indian Residential Schools”
  A Counter Report to the “Truth and Reconciliation Commission”
  https://www.globalresearch.ca/murder-by-decree-the-crime-of-genocide-in-canada-the-indian-residential-schools/5746601

  Hundratals fler omärkta gravar upptäcktes i Bostadsskolan i Kanada
  https://www.globalresearch.ca/hundreds-unmarked-graves-discovered-residential-school-canada/5749080

  Winnipeg MP calling for criminal charges against those involved with residential schools
  https://newcoldwar.org/winnipeg-mp-calling-for-criminal-charges-against-those-involved-with-residential-schools/

  My relatives went to a Catholic school for Native children. It was a place of horrors
  https://newcoldwar.org/my-relatives-went-to-a-catholic-school-for-native-children-it-was-a-place-of-horrors/

  Lower Kootenay Band says remains of 182 human beings found in unmarked graves near residential school
  https://newcoldwar.org/lower-kootenay-band-says-remains-of-182-human-beings-found-in-unmarked-graves-near-residential-school/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here