Dagens DN – Kommentar om dödlighet i COVID-19, och privatisering

0
1314


Flera gånger i veckan kommenterar jag artiklar under ”Ifrågasätt” i DN, max 1500 tecken på nätet. Börjar nu publicera några av dessa allt eftersom:

I DN 12/10 skriver Kristoffer Örstadius ”Inget tyder på att privata äldreboenden skulle vara varken sämre eller bättre än de kommunala på att skydda de boende mot död i covid-19. DN:s granskning visar att överdödligheten under pandemin inte har varit högre på privata än på kommunala äldreboenden när man tar hänsyn även till andra faktorer som påverkar.” Fakta i frågan: Var privata äldreboenden sämre än kommunala på att skydda de äldre?

Min Kommentar:
Intressant artikel. Men Örstadius har inte kontrollerat för eventuell skillnad i sjukdomsbörda mellan privata och kommunala äldreboenden. Bör kunna ske via nationella slutenvårdsregistret efter ansökan. Fordrar mycket god medicinsk kompetens.

Notera vidare “Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Coronakommissionens delbetänkande, dec. 2020.

Artikeln ”från forskningsorganisationen Corporate Europe Observatory (CEO)” (https://corporateeurope.org/en/2021/01/when-market-becomes-deadly) hävdar ”Från sjukhus till vårdhem ökar bevisen för att outsourcing och privat tillhandahållande av hälso- och sjukvård avsevärt har försämrat EU-medlemsstaternas förmåga att effektivt hantera COVID-19.”

Ett grundläggande problem är dödsorsakscertifieringen De som dör med positivt PCR- senaste 30 dagarna får COVID-19 som underliggande dödsorsak. Innebär att många som f.a. dör av andra sjukdomar felklassificeras skriver denne läkare och forskare.”

Tillägg: Man saknar uppgifter om:
– personaltäthet
– andel fastanställd personal
– förekomst av hygienrutiner
– utbildning på personalen
– budget per vårdtagare

Relaterat

Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa
Fakta om Covid-19
Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar.
“Världssamfundet” “samarbetar”: Frankrike stoppar Corona-masker till Sverige. Medan USA snor Corona-masker från Frankrike och Tyskland
Lockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn.
Bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA chockar professor i epidemiologi
Teamet bakom Rysslands Sputnik V Covid-19-vaccin kritiserar EU-kommissionär för partiskhet som drabbar allmänheten.
Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times.
Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Varför är svenske samordnaren skeptisk? Publicerat 8/12 2020.
Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare.
Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…
Vem behöver ny utredning av varifrån Coronaviruset kom? Utredning om coronapandemin startade i USA eller i Europa?

Föregående artikel5G har också en militär dimension
Nästa artikelPolitisera inte kampen mot antisemitism
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here