Dagens Industris chefredaktör: Så vad gjorde vi i Afghanistan?

11
2155
Svenska soldater i Afghanistan.

Detta är utdrag ur en ledare av chefred. PM Nilsson i Dagens Industri, som en läsare uppmärksammat mig på. Man hade kanske inte väntat sig denna text från ett flaggskepp för svenskt näringsliv och svensk imperialism. Jag tycker texten är intressant, och den ger litet ny information om svenska förhållanden, jämfört med vad jag tidigare publicerat. Så vad gjorde vi i Afghanistan?

Den inte bara väcker utan besvarar ganska tydligt frågan ”Kan vi lita på Hultqvist?” Och faktiskt kanske ”Kan vi lita på våra riksdagspolitiker?”


Dagens Industris chefredaktör: Så vad gjorde vi i Afghanistan?

8024 svenskar hade då tjänstgjort i insatsen med som mest 770 soldater på plats samtidigt. Fem svenska soldater hade dött i strid samt två lokala tolkar, ett 30-tal svenska soldater hade skadats. Kostnaden för den militära delen av insatsen var notoriskt svårbedömd men uppskattades senare till drygt 20 miljarder kronor. Därtill kom biståndet.

Hade man gjort skillnad? På vad sätt? Vad visste egentligen soldaterna om vad de gjorde och skulle göra?

De två mest gedigna skrifterna om den svenska Afghanistan-insatsen, Wilhelm Agrells ”Ett krig här och nu” från 2013 och dåvarande riksdagsledamoten Tone Tingsgårds (S) statliga utredning ”Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014” från 2017 ger en samstämmig och kärv bild som faktiskt förebådade den katastrof som skulle komma nu i augusti 2021.

Tingsgård är skoningslös i sitt slutomdöme. De svenska militära insatserna ledde inte till att ett enda mål uppfylldes. Talibanrörelsen hade utökat kontrollen av landet. ISAF hade inte stabiliserat Afghanistan och de afghanska säkerhetsstyrkorna präglades av dålig ledning, dålig utrustning, korruption, omfattande desertering och hög dödlighet. Bara under 2015 dödades 7000 soldater från regeringsstyrkorna.

Den övriga ordningsmakten hade obefintlig legitimitet hos befolkningen. Agrell hänvisar till en brittisk uppskattning av att 80 procent av poliserna var haschmissbrukare som i praktiken hade tagit över stråtrövarnas roll. Den polisstyrka som västmakterna försökte bygga upp rånade och trakasserade allmänheten.

Både Tingsgård och Agrell menar också att man underskattade den nationella aspekten i det väpnade motståndet. De man kallade talibanerna var till del fortfarande en fanatisk religiös rörelse men också och alltmer en heterogen bred socialt förankrad rörelse som kämpade mot en illa sedd utländsk ockupationsmakt. Agrell beskriver den internationella insatsen inom ISAF som dåligt förberedd med dålig eller ingen kulturell kunskap, med överlappande befälsordningar och full av dåligt samordnade nationella agendor.

De båda ger också en samstämmig bild av en grovt bristfällig politisk svensk ledning som gränsar till desinformation gentemot allmänheten och Riksdagen.

När den första propositionen om svenskt deltagande i ISAF överlämnades till Riksdagen 2002 nämns över huvudtaget inte begreppet väpnad konflikt. Den trupp man avsåg att sända ut som svenskt bidrag – högst 45 personer i högst sex månader – skulle syssla med fattigdomsbekämpning, försoning och fredlig utveckling. Utrikesministern talade om minröjning.

Vad Sverige i själva verket förberedde och sedan gjorde var att skicka ut SSG, Särskilda skyddsgruppen, Sveriges motsvarighet till brittiska SAS eller USA:s Delta Force, det vill säga det farligaste specialförbandet Sverige hade. Inget fel i det, men allmänhetens uppfattning om Sveriges bidrag till Afghanistan var en helt annan. Två soldater från SSG skulle senare dödas.

Denna halvt dolda linje återkommer under hela insatsperioden.

Den svenska regeringen tvingades därför ange en ny strategi i en ny proposition till Riksdagen, samt införa nya insatsregler för svensk trupp. Men i propositionen för 2010 nämns inte Coin, en nygammal strategi, counter-insurgency. Det finns ingen information om de amerikanska långtgående planerna på att återanvända Vietnam-strategin. Istället används det hemkokta begreppet ”befolkningscentrerad strategi”. Det lät bra, men vad var det? Vad skulle svenska soldater göra?

Agrell beskriver två exempel på vad som väntade. I juni 2010 gjorde svenskarna ett första försök med counter-insurgency: erövra och sedan bygga en utpost i Pashtundalen. Svenskarna försvarade sig mot ett 70-tal attacker. Fienden använde eldöverfall, granatkastare, vägbomber och självmordsbombare. En svensk soldat dog. Utposten avvecklades senare med argumentet att metoden inte fungerade och att förståelse för konceptet saknades hos afghanerna.

Ett halvår senare gjordes ett nytt försök på ett annat ställe, operation Shariki. 120 svenska soldater deltog. Under några dagar bekämpade de en anfallande fiende med 30 granater från pansargevär, 10 000 skott med tung kulspruta, 40 000 skott med lätt och 8000 skott med AK5. I ett pressmeddelande beskrev Försvarsmakten incidenten som att svensk trupp lyckosamt hade röjt vägminor.

Men så var det ju inte. Det var full strid. I efterhand konstaterade det ansvariga befälet att man inte hade övat på det som hände, att fordonen hade stått stilla, att befälskedjorna inte fungerade, att soldaterna var för få och att alla borde tas hem så fort som möjligt innan allt rasar ihop. Det var ren tur att Sverige inte fick fler förluster. Och det kan inte begripas som en ”befolkningscentrerad strategi”…..

Senator McCain ordförande i USA- senatens försvarsutskottförsvarsutskott

I efterhand vet vi att svenska försvarspolitiker anser att de var där för att investera i lojaliteten med USA, vad det nu är värt utan Nato-medlemskap. Samt att tunga bedömare anser att svensk trupp inte gjorde någon skillnad, vilket är bittert för alla inblandade. En större öppenhet om mål och syfte och ett ärligare bruk av rätt ord hade skyddat dem bättre, inskärpt allvaret, kanske tvingat fram en skarpare strategi och en bättre veteranpolitik. Så som man gjorde med och i Afghanistan får man inte göra igen.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med de finska och amerikanska försvarsministrarna under det trepartsmöte som hölls i anslutning till mötet i Norra gruppen. Foto: Janne Karjalainen / Finlands Försvarsministerium
Föregående artikelLibyen: Politisk återkomst för Gaddafis son Saif al-Islam?
Nästa artikelDebatt om dagens imperialism – är gamle Lenins metod bra att tillämpa idag, 100 år senare?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. En mycket bra och avslöjande redovisning från Dagens Industri om Sveriges ”demokratiska” krig i Afghanistan och säkert i andra länder också. Det avslöjar återigen hur kontrollerat och tillrättalagt obekväma nyheter presenterats för oss av SVT och SR:s många ”journalister och analytiker” som förväntas leva upp till ”Fakta, oberoende, opartiskhet, och det demokratiska samhällets styrelseskick och (otadliga) värderingar.” (Sändningstillstånd) UD har förskönat, Försvarsdepartementet och underrättelseenheter likaså och vår valda Regering och Riksdag fattar militära beslut och krigsplaner mot länder utanför Sveriges gränser och dessutom med skattepengar utan att ens tillfråga sina medborgare. Nu bör Sveriges statsminister i TV förklara hur detta nästan 20 åriga svenska krig kunnat fortgå, hur och varför denna styrda tystnad gentemot svenska medborgare kunde ske, medborgare som aldrig ”fick den information som medborgarna behöver för att kunna ta ställning.” (Sändningstillstånd) Här vimlar det av ansvariga politiker, riksdagsledamöter, journalister/analytiker och försvarsenheter vars agerande måste inte bara skarpt ifrågasättas utan till och med prövas av domstol.

  En stor bragd av Dagens Industri och dess yrkesmän/kvinnor.

 2. Högerdebattören Patrik Engellau skriver ”Det som hände i Afghanistan i början av augusti är helt obegripligt om man betraktar det med de västerländska glasögon vi med så stor framgång använt sedan länge – där länge betyder sedan drottning Victorias av England tid eller i varje fall sedan andra världskrigets slut. Det västerländska världssamfundet administrerat av USA har nu emellertid åkt på mer stryk än vi trodde var möjligt. Vi har i tjugo år ägnat oss åt att med gemensamma krafter bekämpa Afghanistans talibaner för att skapa demokrati och installera mänskliga rättigheter, till exempel flickors rätt att gå i skola. Över fyrtio västländer har varit inblandade i detta nationsbygge. Sverige har varit en framstående deltagare. Vi har haft ett halvt tusen soldater på plats och Afghanistan har varit det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Talibanerna tillintetgjorde oss på lite mer än en vecka.

  På nio dagar visade sig detta seriösa bygge vara ett korthus. Den afghanska regering vi stött och finansierat kontrollerade, trodde vi, Afghanistans 34 provinshuvudstäder. Den sjätte augusti föll den första, Zaranj vid gränsen mot Iran, till talibanerna och sedan föll alla de övriga som dominobrickor tills huvudstaden Kabul kapitulerade nio dagar senare. President Biden hade försäkrat att väst skull ha militär kontroll under minst ett halvår efter det att Kabul erövrats av talibanerna.

  Som ett fegt litet land utan internationell betydelse kan Sverige naturligtvis låtsas att de svenska regeringar som drivit projektet inte haft något ansvar men det accepterar inte jag. Våra regeringar har varit medlöpare och gjort av med mina pengar och bidragit till att skapa en Sverigebild som jag skäms för: ett land av självgoda och dästa figurer som offrar allt för att kunna framställa sig som humanismens främsta internationella företrädare.här.

 3. 2021 kommer att gå till historien som det året då både sionism och imperialism fick inte bara ordentlig med stryk utan även utomordentlig förnedring 😂😂😂

 4. PM Nilsson kan glänsa ibland, men var: ” Idag är det kul att vara bombliberal”! då Libyen tipp-ades över kanten 2011, lika illa som Afghanistan, som dröjde 10 år till, då med hjälp av Saab JAS-plan, helt oblygt. Även EU-karriäristen SSU/Jytte Guteland, deltog, i drevet, och skrek högst, det får hon leva med, glöm inte det. Vad är det som har egentligen hänt efter 9/11, GWOT en mardröm som något dämpats.Alla vaknar upp och skriker rakt ut. 20.000 kämpar på Norra Bantorget kunde inte hindra USA, 2003, försvarsstaben njöt, och botten gick ur Sverige. idag med enorma inskränkningar av vår personliga integritet, politiska uppdrag, bankkonton, allt som säkert har samlats upp av NSA, och sålts ut av svenska kollaboratörer. Fascismen är redan här.Vilken jävla kupp, och våra politiker blev de smörgåsnissar de är, åt främmande makt.

  Muslimerna påminner något om FNL, som var ” kommunister” , (talibanerna även nationalister,) som då kallades först Viet Mihn sen Viet Cong, sen VC, det lät ganska bra, och en hel generation svenskar ställde upp på FNL-flaggan, som sin egen, inte regnbågsläge då, och identitetspolitik, så hela skutan kantrade,men i Sverige bara en tanke i taget i knoppen. Det var som att göra uppror i plugget, det som inte plugget tillät, från 1965-1975, underbara tider,härliga tider.

  Palmes släkt som var finlandsaktivister av födsel och ohejdad vana, men då gjorde Olof uppror, och flyttade över detta till USAs övergrepp,under Vietnambombningarna, 1965, som lika som 1939, han blev inte populär, och måste därför röjas undan, med hjälp av det militär/polisiära komplexet vi har i Sverige, och först bli avslöjat när det inte var aktuellt, 2020, ca. Det var som vi sa, så har de gjort, en högerextremist från Täbymoderaterna, knappt en gäspning, var det inte så vi för länge sen trodde de lagt upp det. Jo !

  Sen hittade yankees nya ”insurgents” i form av muslimska prästerskapet, riktigt elaka reaktion-ärer, som kunde fajtas med arabsocialismen, som fungerade ändå som välståndsskapare, både i Irak och Libyen, Syrien, sånt gillar inte USA, idag ingen arabisk välfärd för dem , utan Sveriges välfärd får nu städa upp efter dessa jämmerliga jänkarkrigen, folk är spytrött på dom. Bara Expressen och DN, oförbätterliga USA-beundrare, last-ditch, die-hards, och liberalerna har blivit som sina värsta fiender, ” stalinisterna” som Per Ahlmark,typ Per Svensson,typ, grattis till det !

  Men vad som gäller nu att fienden har samlat ihop sig, och nu kommer väl många svensk-afgh-aner åka ner till Pansjirdalen, och Massoud son, (Afghan-Tarzan) som säjs vara ”sovjetfiende” och slåss mot talibanerna, och räkna med att korkade Säpo som 2011, kommer att blunda hårt, då drösvis med libyer stack ner, och intog även ambassaden i Stockholm, stor skandal, sen fick dom IS på halsen, rätt åt dom, och gangstermorden och knökfullt med illegala vapen,från Kadaffis förråd, och Balkan, och flyktingar, 165.000 kom till Sverige.Bara 13.000 ,kom 2020, varav 10.000 fick uppehållstillstånd, men anhöriginvandring uppgår då till ca 30.000 till som anländer, enligt media.

  Ett land som befinner sig i fritt fall, som har i hög grad bidragit till världskrisen, och definitivt till Sveriges egen djupa kris, en helt utmattad poliskår, som har givit upp, och när alla ovaccinerade krakar som rest utomlands ,på ”semester” tillbaka dit de flydde för en månad sen och vill bli evakuerade av staten, kommer de hem med covid-19 och knäcker sjukvården, som går på knäna av gangstermorden även. Sverige av idag är ej värt respekt, lika utveckling som i USA, med getton och gangsters, och det är alla svenska korkade små-yankees med rövhåls-pick-ups, som har jobbat för detta, och det är icke få, som bör tänka igenom sina omogna värderingar, de tycker att vi fått det fint, en läskig gråmålad megacitykiller, B52:a till i skyn, med JAS-rotar som eskort, … och…vår försvarsvilja köper begagnade BUKs, och Stinger-pads, från talibanerna.

 5. Nu är det viktigt att påminna om varför Julian Assange sitter i högriskfängelse och riskerar utlämning till USA med en tortyrliknande fängelsemiljö för att han med WikiLeaks just belyst detta, som det nu verkar fritt fram att tala om USA:s skuld i Afghanistan. RT. har skapat denna video där WikiLeaks/Julian Assange belyser USA:s mål och kriminalitet i Afghanistan.
  https://www.youtube.com/watch?v=1HPHMW4MDm8

 6. Vad kan vi göra för att rädda Julian Assange trots allt i sista minuten?
  Sedan slutet på kalla kriget har det handlat om en stegvis nedmontering av demokratin, en undergång som kommer smygande.
  Julian Assanges frihet är också vår frihet att få tillbaka demokratin och sanningen.

  • Det enda som man kan göra som har en större betydelse det är att hjälpa Stella Morris hans fästmö och hans barns mamma att samla till advokatkostnader. Hon har vädjat om det i flera intervjuer. Julian Assange behöver bra advokater som skall slåss mot de av USA anlitade advokaterna, en tuff match. De lyckades väl ändå att han inte skulle utvisas då han var väldigt sjuk
   Tänk att man måste ha advokat även för det.
   Har man ingen egen ekonomi för att hjälpa till, kan man övertala andra att göra det. Man kan ta informationsbladet på länken jag sänt med och dela ut i staden eller torgen
   Nedan är en länk, där man kan välja ett belopp och hjälpa henne.

   https://www.crowdjustice.com/case/assangeappeal/

 7. Nato-Tarzan, Hultqvisten, är i farten igen, och yrar om en EU-arm’e, samt om den
  rysk/belarusiska Zapad-övningen, som
  är en bris i jämförelse med USA/Nato aktiviteterna, bara i år. Bara så typiskt finskt att aldrig ge sig, utan man kör huvet
  i karelska tallen, gång på gång, som tar
  på omgivningens tålamod.

  1944, förhandlade man fred, under även tryck från USA, i mars, men man räknade med att stå kvar på ryskt territorium, och D-Dagen dömde man ut, för att i juni träffa Ryti-Ribbentrop-pakten, för tysk hjälp, som var lika utsatta, i norra Finland. Den sovjetiska juni-offensiven slog ut alla finska positioner.

  Lika rökt som i Afghanistan, men finnar är ju som talibaner, svenska hurrit, är lite främmande för dom. Sen fick finnarna köra ut tyska arm’en, på hösten, 1944,men då ville de ha rysk militär hjälp, plötsligt,
  i det mystiska kriget, i norr, då 50.000 finnar flydde till Sverige, 50.000 internt,
  ingen ände på katatrofer, i Finland.

  Sen stal de statliga vapen för 30 batal-joner, i strid mot fredsavtalet men blev avslöjade, 1.800 finska officerare fick
  krypa in, hade detta hänt i Tyskland, U. S.
  zone, hade de blivit hängda 1945.

  Det är bara att läsa finsk historia, som ju är Hultqvists agenda, så står det klart, vad som är på gång, det är inte bra för Sverige
  att ha en finsk försvarsminister, Kiev-Löfvenskij, är ännu lurvigare, riktigt fula Nato-sossar,som bidrar till Nato, genom bistånd, till dessa, men låtsas Nato-negativa på hemmaplan. Vi får se i höst, om vi får nyval, och regeringsombildning, eller vänder sig sossarna sig till finska diasporan i Sverige, som DN, ca 500.000 finländare?Dom skall inte få in oss i Nato!

  • Carl Anders Peter Hultqvist är beredd att försvara Heliga Trefaldighets församling i Gävle, med alla medel till buds inklusive ett EU armé från fantom/spök armén som han menar är på frammarsch från Ryssland

 8. Nu har även RT uppmärksammat Peter Hultqvist och hur han använder återigen det ”Ryska hotet” som argument för att det viktigaste är samarbetet med USA och den transatlantiska länken som avgörande för Europas försvar. Därför är han skeptisk mot en enad EU-styrka, då han förlitar sig på USA och hans dröm om att vi skall gå med i NATO, vilket tyvärr kommer allt närmare, ju mer våra politiker skrämmer svenska folket för det ”Ryska hotet”, som enbart NATO kan rädda oss ifrån.
  I Sverige utlöste Hultqvist ståndpunkt ett flöde av artiklar från NATO-hökar och lobbyister.
  Expressen skrev ”NATO är svaret du famlar efter Hultqvist”
  Dagens Nyheter skrev ”Europa och Sverige kan inte klara sig utan USA och NATO”
  Dagens Industri skrev ”Säg nej till en EU-arme och ja till NATO”
  Artikeln slutar med : de härskande socialdemokraterna har stått emot pushen.
  Jag är övertygad om att socialdemokraterna med Peter Hultqvist i spetsen vill att Sverige skall gå med i NATO, de inväntar bara den folkliga opinionen som de bearbetar för fullt. De vet att ännu har de inte sina väljare med sig för ett NATO-medlemskap, men genom SVT och Peter Hultqvist pågår en enorm lobbying för NATO-medlemskap vilket naturligtvis inte skulle pågå om inte ledningen i socialdemokraterna vill gå åt det hållet.

 9. Det är typiskt politiker! Först skapar man ett problem och för en politik som skapar problem och sedan presenterar man den lösning som var deras agenda från början! Alla fattar ju varför Reinfeldt så idogt såg till att avskaffa svenska försvaret…Den dolda agendan var ett Nato-medlemskap som man nu kunde torgföra med att Sverige inte kan försvara sig själva. Peter Hultqvist är inget annat än en femtekolonnare som borde ställas inför krigsrätt för försumlighet och kollaborerande med främmande makt. Varför tillämpas inte de lagar som finns på politiker och som gäller för ”vanliga” människor?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here