Det nya kalla kriget delar världen i två motstridiga ekonomiska system

6
889

 

Globalpolitics.se publicerade nyligen en serie artiklar av den framstående ekonomen Michael Hudson, baserat på en lång intervju Michael Hudson om det ekonomiska läget. Vilka är trenderna och varför? Del V. Den nya artikeln har publicerats i Pål Steigans nättidning.  https://steigan.no/2022/07/den-nye-kalde-krigen-deler-verden-i-to-motstridende-okonomiske-systemer/

______________________________________________________________

Det nya kalla kriget delar världen i två motstridiga ekonomiska system

Michael Hudson: Slutet på den västerländska civilisationen – varför den saknar motståndskraft, och vad som kommer att ta dess plats. I en stor föreläsning vid Global University i Kina den 11 juli 2022 jämförde den berömde ekonomen Michael Hudson den västerländska civilisationens tillväxt och framtida tillbakagång med tidigare imperier. Här publicerar vi det avslutande avsnittet. Hela föreläsningen finns här.

Natos proxy-krig i Ukraina mot Ryssland är katalysatorn som delar upp världen i två motstridiga sfärer, med oförenliga ekonomiska filosofier. Kina, det ekonomiskt snabbast växande landet, behandlar pengar och krediter som ett offentligt verktyg, som beviljas av regeringen istället för att tillåta att monopolprivilegiet att skapa krediter privatiseras av bankerna, vilket leder till att de tränger undan regeringen som en ekonomisk och social planerare. Detta monetära oberoende, och som förlitar sig på sitt eget inhemska penning-skapande, istället för att låna amerikanska digitala dollar, och som bedriver utrikeshandel och investerar i sin egen valuta istället för i dollar, ses som ett existentiellt hot mot USA:s kontroll över den globala ekonomin.

Den nyliberala doktrinen i USA kräver att historien avslutas genom att ”frigöra” de rika klasserna från en regering som är stark nog att förhindra polarisering av rikedom, och därmed leda till dess nedgång och fall. Att införa handelssanktioner och ekonomiska sanktioner mot Ryssland, Iran, Venezuela och andra länder som motsätter sig USA:s diplomati, och i slutändan militär konfrontation, är den metod USA har för att ”sprida demokrati” via Nato, från Ukraina till Sydkinesiska sjön.

Väst, i sin amerikanska nyliberala variant, tycks upprepa mönstret av Roms nedgång och fall. Att koncentrera rikedomar i händerna på en procent har alltid varit vägen till västerländsk civilisation. Det är ett resultat av att den klassiska antiken tog fel spår, när Grekland och Rom tillät den obevekliga skuldtillväxten, vilken ledde till expropriering från stora delar av befolkningen och reducerade dem till träldom under en markägande borgenärs-oligarki. Det är dynamiken som är inbyggd i DNA:t från det som kallas väst och dess ”säkerhet för kontrakt”, utan någon statlig tillsyn i allmänhetens intresse. Genom att ta bort välståndet i hemlandet kräver denna dynamik en ständig expansion för att tvinga fram ett ekonomiskt välstånd (som bokstavligen ”strömmar in”), på bekostnad av kolonier eller gäldenärsmark.

Genom sitt nya kalla krig siktar USA på att säkra just en sådan ekonomisk tribut från andra länder. Den kommande konflikten kan pågå i kanske tjugo år och kommer att avgöra vilken typ av politiskt och ekonomiskt system världen kommer att ha. Det handlar om mer än bara USA:s hegemoni och dess dollariserade kontroll över internationella finanser och skapande av pengar. Politiskt tema är idén om ”demokrati” som har blivit en eufemism för en aggressiv finansiell oligarki, som försöker påtvinga världen sin rovdjursekonomi och politiska kontroll, uppbackad av militärmakt.

Som jag har försökt betona, har oligarkisk kontroll av regeringen varit ett kännetecken för den västerländska civilisationen alltsedan antiken. Och nyckeln till denna kontroll har varit motstånd mot en stark regering – det vill säga en civil regering som är stark nog att förhindra en borgenärs-oligarki från att växa fram och monopolisera kontrollen över mark och rikedom och göra sig själv till en ärftlig aristokrati, en rentier-klass, som lever av jordränta, räntor och monopolprivilegier, vilket reducerar resten av befolkningen till fattiga.

Den unipolära, USA-centrerade, ordningens hopp om att ”avsluta historien” speglar en grundläggande ekonomisk och politisk dynamik, vilken har präglat den västerländska civilisationen ända sedan det klassiska Grekland och Rom slog in på en annan bana än de österländska kulturerna, under det första årtusendet f.Kr.

För att rädda sig själva från att svepas in i den virvel av ekonomisk förstörelse som nu uppslukar västvärlden, utvecklar länder runt om i världens snabbt växande eurasiska kärna, nya ekonomiska institutioner, baserade på en alternativ social och ekonomisk filosofi. Med Kina som den största och snabbast växande ekonomin i regionen, kommer dess socialistiska politik sannolikt att ha en stor inverkan på utformningen av detta framväxande, icke-västerländska, finans- och handelssystem.

Istället för västvärldens privatisering av grundläggande ekonomisk infrastruktur, för att skapa privat rikedom genom monopolkontroll, håller Kina den i offentliga händer. Deras stora fördel gentemot väst är att de behandlar pengar och krediter som en offentlig tjänst, som ska tilldelas av staten, istället för att låta privata banker skapa krediter, med skulder som ökar, utan att utöka produktionen för att höja levnadsstandarden. Kina håller också hälsa och utbildning, transporter och kommunikationer i offentliga händer, för att åtnjutas som grundläggande mänskliga rättigheter.

Kinas socialistiska politik är på många sätt en återgång till grundläggande idéer om motståndskraft, vilka präglade de flesta civilisationer före det klassiska Grekland och Rom. Man har skapat en stat som är stark nog att stå emot uppkomsten av en finansiell oligarki, vilken får kontroll över landet och räntegivande tillgångar.

I motsättning till detta återupprepar dagens västerländska ekonomier den oligarkiska drift som polariserade och förstörde det klassiska Greklands och Roms ekonomier, med USA som den moderna analogen till Rom.

Föregående artikelLäkare ”Jag har varit en god samarit – nu ska jag bli snuskigt rik!” Vad menar han?
Nästa artikelSveriges och Finlands NATO-medlemskap var planerat under flera år med hjälp av Storbritannien
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. ”En ny era kommer”: Världshistorien går till ett nytt stadium..
  Rysslands president Putin meddelade på ASI-forumet att en ny era i utvecklingen av länder har börjat i världen.
  Onsdagen den 20 juli ägde forumet Strong Ideas for the New Times rum i Moskva där
  Putin talade om dominansen av mänsklighetens ”gyllene miljard”, gasförsörjning till Europa och politiska förändringar i världen.

  ”Världshistorien går till ett stadium då ”endast verkligt suveräna stater kan tillhandahålla hög tillväxtdynamik och bli ett exempel för andra” länder när det gäller livskvalitet och attityd till en person, när han blir ”inte ett medel, utan det högsta mål.
  Oavsett hur mycket västerländska och så kallade överstatliga eliter strävar efter att bevara den existerande ordningen, kommer en ny era, ett nytt skede i världshistorien”.

  Enligt Putins åsikt ”får ”oåterkalleliga” revolutionära förändringar nu ”mer och mer fart och styrka”. Putin betonade att dessa omvandlingar är kopplade till framväxten av ett alternativ till ”den unipolära världsordning som har funnits hittills”. Han menar att unipolaritet inte tillåter civilisationen att utvecklas. Därför, både på nationell och global nivå, ”utvecklas grunderna och principerna för en harmonisk, mer rättvis, socialt orienterad och säker världsordning”.

  Under sitt tal på ett forum i Moskva kallade Putin idén om total dominans av mänsklighetens ”gyllene miljarder” över resten, som orättvis. Enligt hans åsikt delar den in folk i varieteter och har drag av rasism.
  ”Varför skulle den ”gyllene miljarden” av hela jordens befolkning dominera alla, införa sina egna uppföranderegler baserade på illusionen av exklusivitet. Den delar upp sanningen i första och andra klass, och är därför till sin natur rasistisk och nykolonial. Den globalistiska, förment liberala ideologin som ligger till grund för den får alltmer egenskaperna hos totalitarism och håller tillbaka kreativt sökande”, frågar Putin.

  Den ryske presidenten menar också att västvärlden inte verkar ha några andra alternativ för den framtida utvecklingsmodellen. Enligt honom tog ”den gyllene miljarden” sina positioner inte bara tack vare ”några realiserade idéer”, utan också ”till stor del på grund av rån av andra folk – både i Asien och Afrika.” Därför är eliten inom ”den gyllene miljarden” mycket rädda för att andra länder kan erbjuda sina utvecklingsmodeller till världen.
  Dessutom tog Putin upp frågan om många utländska företags tillbakadragande från den ryska marknaden på grund av Rysslands speciella verksamhet i Ukraina. Han är övertygad om att denna process kommer att tillåta Ryssland att bli oberoende av utländsk teknik och kommer att tvinga ryska företag att flytta.

  • Ivan 21 juli, 2022 At 10:06 Bra fångat. Den gamla världen, västvärlden, byggdes genom kolonisation, att kolonisera, plundra, och suga ut andra folk. Det skapade oligarkerna, som kontrollerar regeringen, som kontrollerar folket. Massövervakning och kontroll av individerna det främsta medlen.

   Kina byggde samhället utan att plundra, folket styr regeringen, regeringen styr oligarkerna som skall tjäna folket. Vi såg det tydligt i två fall nyligen. Folket var tydliga, stoppa spelberoendet, skickligt mörkat i väst pressen, spelberoendet stoppades, och det amerikanska företaget som låg bakom fick åka hem.

   Det andra fallet var när regeringen i Kina effektivt stoppade bildandet av en kontrollerande oligarki genom att stoppa Jack Ma gruppens IPO, gruppen bestod av ett antal mycket tvivelaktiga och ljusskygga individer.

   Vad detta nu visar empiriskt är att västs, USAs och EUs, system är alltmer självdestruktivt, det skapar konflikter, söndervittrande ekonomi och samhälle, inflation, mat och energibrist, galopperande kostnader, interna konflikter, och samhällsförfall.

   Detta medan Kinas system har empiriskt visat sig vara byggbart och utvecklingsbart utan gränser, åtminstone vad vi kan se idag.

 2. Verkligen intressant berättelse.
  Jag har sett bank- och kreditväsende som en självklar marknadsaktör men ur ett samhällsperspektiv kanske inte det bästa?
  Det blir oroligt och utom kontroll och som gjort för fiffel inte minst för dem som vill göra snabba cash istället för arbeta.
  Låt Västvärldens ekonomier implodera som Sovjetunionen och ersättas av mer samhällsansvariga ekonomier från Asien och Eurasien.
  Det behövs steg både fram och tillbaka för att få till en ekonomi som gör skäl för namnet ”hushålla” och förmår hålla avstånd från begär och slöseri som en fri marknad närmast påbjuder.
  Inte minst naturen skulle må bra av det.

 3. https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=3089

  Ukrainas armé vinner inte, men dess propaganda vinner19 JULI 2022
  Om man ser till fakta är bilden glasklar: Ryssland befriar stad efter stad, och får allt mer terräng i sin speciella militära operation i Donbass. Allt annat är propaganda, uppbyggd av den ukrainska regimen och spridd av västerländska journalister. De försöker dölja det faktum att den ukrainska regimen håller på att förlora konflikten, eftersom det kan skada folkligt stöd för vapenleveranser.
  Alla som har följt västerländsk media under loppet av 2022 (vilket inte är något jag skulle rekommendera) måste ha märkt ett mönster vid det här laget. Gång på gång böjer sig västerländska programföretag och tidningar bakåt för att förklara Ukrainas förluster i konflikten som segrar. Och det går ännu längre än så: de försöker övertyga sina åhörare om att Ukraina faktiskt vinner konflikten, trots alla bevis på motsatsen, och därigenom vilseleda sin allmänhet och lura vanliga människor att stödja vapenförsörjning. Problemet: det fungerar. Folk verkar ha slutat tänka själva.

  Lysykansk är ett perfekt exempel. Vecka efter vecka rapporterade media om dåligt underhållen utrustning och massförluster på den ryska sidan, medan den ukrainska armén var ”högt motiverad” och till och med ”överlägsen”. Och så, plötsligt, meddelandet att ”Lysychansk har fallit” (notera också inramningen av ”fallen” istället för ”befriad”, vilket är vad som verkligen hände). Förs ofta utan något sammanhang. Som om ingen såg det komma. Detsamma hände med Severodonetsk en vecka innan, som också hade sett en snabb rysk framryckning som ignorerades av media tills staden befriades.
  Vad som händer då är att de kommer med lögner och ursäkter för att rättfärdiga det som hände. ”Det var en taktisk reträtt!” ”Det var bara ett slag, Ukraina kommer att vinna kriget!” ”Ukraina är missgynnat i den här terrängen!” ”Vänta tills effekterna av sanktionerna verkligen slår in!” ”Den ryska armén är så demoraliserad att Ukraina kommer att ta tillbaka staden nästa vecka!” Detta är naturligtvis bara ett urval. Aldrig kommer du att se ett ögonblick av eftertanke, för de har inte bara gjort ett misstag, de vilseledde medvetet allmänheten.
  Om man ser till fakta är bilden glasklar: Ryssland befriar stad efter stad, och får allt mer terräng i sin speciella militära operation i Donbass. Allt annat är propaganda, uppbyggd av den ukrainska regimen och spridd av västerländska journalister. De försöker dölja det faktum att den ukrainska regimen håller på att förlora konflikten, eftersom det kan skada folkligt stöd för vapenleveranser. Den nuvarande berättelsen är att Ukraina vinner, men det behöver verkligen ytterligare vapen för ”nästa krigsfas”, eftersom det börjar ta slut på vapen och ammunition (lustigt nog har Ukraina ”vunnit” i flera månader nu – vi bara ser det inte). Dessutom, i en bredare mening, genom att kopiera all Ukrainas propaganda, stärker media allmänhetens stöd för Ukraina i allmänhet.

  Och det fungerar. En resa genom din genomsnittliga europeiska stad säger nog: ukrainska flaggor överallt. Om du inte flaggar är du nästan en utstött. Samma sak gäller för sociala medier: små ukrainska flaggor i profilbilder frodas, liksom uttryckliga stödord för Ukraina. Många vanliga människor organiserar till och med insamlingar till Ukraina eller stödjer landet aktivt på annat sätt. Vet dessa människor verkligen något om Ukraina? Nej. Men de konsumerar västerländsk media och, det verkar, tror på allt de läser.
  Det är därför alternativa nyhetskällor är så viktiga. Vi kan inte förvänta oss mediekunnighet från den genomsnittlige medborgaren, så mycket är klart vid det här laget, så vi måste presentera olika perspektiv för dem. Lyckligtvis finns fler och fler alternativa medier tillgängliga via internet: många program på YouTube får stadigt mer trafik, liksom nya nyhetssajter. Låt oss nu se till att vanliga människor hittar till dessa källor. För det ändamålet måste vi alla dela artiklar och videor som vi fann värdefulla med vårt nätverk. Trots allt behöver många bara en liten knuff i rätt riktning. Låt oss hjälpa dem med det. Det är det enda sättet att motverka Ukrainas propaganda i väst.
  Av Maria Heemskerk
  Holländsk politisk kommentator som bloggar på https://ruslandinperspectief.wordpress.com/

  • Notera även den massiva och intensiva propaganda kampanjen som just nu pågår i svenska media, med Bonniers DN i ledningen. Man går till ytterligheter för att demonisera Ryssland. Just idag på DN. Det är samma folkdemonisering som tyskarna upplevde under Tredje Riket, men då var ett annat folk propagandisternas måltavla. Monstret ”väst” måste krossas permanent om världen skall få fred.

 4. Michael Hudson skyndar förbi begreppet rentier-class utan att precisera hur stor andel den utgör och hur man bör indela befolkningen. För om man preciserar exponeras den omständigheten att det existerar en medelklass som för socialister, som Hudson vill stryka medhårs, inte ärligt kan inbegripas i arbetarklassen eftersom socialister alltid vill beskatta medelklassen och inte lyckas något vidare med det för hela rentier-klassen
  Hudson kallar någonstans Kina för industrikapitalister i motsats till västimperiet’s angloamerikanska finansinriktning.
  Hans definition av vad han egentligen menar med socialism är otydlig.
  Jag tror Karl W’s tes om att Kina är pragmatiskt stämmer. Vare sig socialism eller kapitalism i västsocialisters bemärkelse.
  Hudson låter egentligen som Larouche-kretsen i mycket av vad han säger och var fö åklagarvittne mot Larouche men uppträdde då provokativt mot domstolen.
  I och med att Hudson stryker socialister medhårs bevarar han enligt min mening status quo genom att han aldrig tydligt underminerar socialisters syn. I deras paradigm var socialismen folkets seger över eliterna medan verkligheten i stället var att västeliterna förde kommunismen till makten.
  För att därefter blockera deras ekonomiska utveckling. Det bekräftas i nuläget tydligt att västimperiet inte bryr sig om ideologi och lika gärna stöder nazism som kommunism. I båda fallen till förfång för de berörda folken.
  Slutligen:Hudson väljer nog sina strider och kan ha goda skäl för att undvika en del ämnen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here