”För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter” – en professors erfarenheter

5
5303

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för 1 och flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Inget torde ha förbättrats!


Åke Andrén-Sundberg är en mycket väl ansedd professor emeritus i kirurgi, och en profilerad ledande f.d. idrottsläkare. Jag har följt honom i decennier via intressanta artiklar i Läkartidningen. Nu har han efter pensioneringen arbetat som distriktsläkare i Borrby på Österlen. Han har där gjort konkreta erfarenhter som är av värde för diskussion om vården i Sverige. DN Åsikt: För sjukvårdsjätten Capoi är vinst viktigare än patienter


”För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter”

 

För den privata sjukvårdskoncernen Capio är att maximera vinsten viktigare än vården om patienter. Om man som läkare ifrågasätter verksamheten kan man förlora sitt jobb, skriver den avgående Capio-läkaren Åke Andrén-Sundberg.

När landstingens monopol på sjukvård bryts tar stora vårdkoncerner över. De talar gärna om ”patienten i centrum”, men när det kommer till kritan är det i första hand pengar som räknas. Om man kritiserar detta blir man utbytt, även om detta blir sämre för patienterna.

Under det senaste decenniet har en intensiv ideologisk debatt enligt en politisk höger-vänsterskala förts angående vinster i välfärden. Personligen har jag alltid trott på att en balans vore bäst, åtminstone inom sjukvården.

För snart ett år sedan köpte koncernen Capio tio vårdcentraler i främst sydöstra Skåne; den jag arbetar på var en av dem. Initialt skedde en viss uppstramning av verksamheten, vilket i de flesta fall var av godo för vården av patienter.

Vi fick dessutom regelbundet information om vårdcentralens ekonomiska situation, vilket var nytt. Fredagen den 14 februari blev all personal på vårdcentralen kallad till en genomgång av Capios högste medicinske chef inom vårt område för att beskriva vad vi ska syssla med.

Experten på Riksidrottsförbundets dopingkommission, Åke Andrén-Sandberg. bild Sveriges Radio.

Han påpekade att vi bara ska syssla med sådan sjukvård som vi får betalt för. Vi skulle således inte förlänga sjukskrivningar skrivna av sjukhusläkare, inte operera bort godartade hudförändringar, inte ägna oss åt att lotsa vårdcentralens patienter genom ett snårigt sjukvårdssystem, inte skriva körkortsintyg och inte skriva till patienterna om provsvar, utan i stället ringa eftersom det sistnämnda gav bättre betalt.

Pengarna skall vara i centrum och patienterna får vara där bara om de är lönsamma. Diagnossättningen ska göras så att den ger maximalt utfall till kliniken. Det gavs exempel på hur detta skulle göras utan att sjukvården i sig förändrades. Att vi är till för patienter och inte tvärtom diskuterades aldrig.

För mig kändes ansatsen helt fel. Jag håller med om att vi ska se till att få betalt på ett hederligt sätt för vad vi gör, men för mig kommer aldrig sjukvård att kunna likställas med ”vanlig” kommersiell verksamhet. Vi ska inte jämföra oss med McDonald’s.

Jag mejlade samma kväll ett brev till mina två närmsta chefer. Det avslutades med:

”Låt oss stanna vid att vi skall se till att vi på ett moraliskt, anständigt och avtalsmässigt sätt ser till att vi får betalt för det vi gör. Vi skall däremot inte lockas att ändra vårt beteende för att tjäna mer pengar till verksamheten, vi skall sköta våra patienter på bästa möjliga sätt och sedan se till att vi får betalt för det. Punkt och slut!”

Jag fick inget svar, men elva arbetsdagar senare kom verksamhetschefen och talade om att jag som utbildad kirurg inte är tillräckligt kompetent för att få fortsätta på vårdcentralen. Efter den tre månader långa uppsägningstiden är jag tvungen att sluta efter att ha arbetat nästan fyra år som distriktsläkare och två år på den aktuella kliniken.

Min ”inkompetens” hindrar mig dock inte från att varje onsdag arbeta ensam på vårdcentralen då min kollega är ledig, och inte heller vecka 8 då hon är bortrest.

Min inre kompass pekar inte åt samma håll som Capios. Då blir jag tvingad att sluta. Det är sorgligt.

Jag är utbildad för att ta hand om patienter och jag hade inte förväntat mig att bli uppsagd för att jag är kritisk på grund av Capios vilja att ändra personalens beteende för att tjäna mer pengar.

Detta är en tråkig utveckling av vår sjukvård.

Föregående artikelEn verklighetskontroll för den indiska regeringens G20-ambitioner
Nästa artikelFärgrevolution på gång i Georgien för att landet inte vill ha krig med Ryssland?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Min åsikt är att Capio och dylik är en samling tjuvar. Inget mer eller mindre.

  2. Nu när allt skall privatiseras, och det med socialdemokratins goda minne, är det inte svårt att förstå att även vården har blivit en handelsvara, där mer eller mindre nogräknade företag ser sin möjlighet att investera i för att öka sitt kapital. Detta fortskrider allt mer innom vårt samhälle. De flersta institutioner som skapades för att underlätta för medborgarna, har nästan alla privatiseras. Enligt den ny liberala idémodellen skall medborgare, d.v.s. staten, inte äga dessa av medborgarna finansierade institutioner, utan allt skall privatiseras. Argumaenten som alltid förts fram av partierna och privatiseringsivrarna, är att staten inte kan sköta dessa uppgifter och att det blir för dyrt för att tillandahålla dessa tjänster. Det är upptill oss medborgare att bestämma vilken vård vi vill ha, vi betalar den. Det är alltid upp till oss medborgare att se till hur vi vill att vårt land, våa barns framtid skall se ut. Vi måste ta oss den tiden att säga ifrån närhelst vi anser att den politik som drivs av våra politiker är på fel spår, det är alltid medborgarna som skall bestämma, d.v.s. direkt demokrati och ingen representativ demokrati, där de valda partierna ensam bestämmer om vår framtid. En direkt demokrati är, att medborgarna för rösta om förämdringarna som berör hela landet.

  3. Öppna ett kooperativ av vårdpersonal som konkurrerar bort eländet, Åke! Många är trötta på eländet nu. Min far som har en sen dygnsrytm tvingar dessa att ringa kl. 7 på morgonen. Det går inte att prata med någon på anständiga tider och så ringer de honom på okristliga tider för att meddela saker. Dålig sömn påverkar givetvis hans hälsa negativt.

    Vi måste medvetandegöra människor om företag som dessa och konkurrera bort dem. Det finns ingen annan väg idag. Folket och de anställda kan bojkotta skiten om de pratar ihop sig.

  4. Tja, ”Allas lika värde” som politikerna talar om som slogan borde ändras till ”Alla är lika värdelösa” i stället! Numera verkar patienterna bara vara något som stör för sjukvården…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here