DN Åsikt: Peter Handke har kanske rätt om krigen i Jugoslavien. Hädisk tanke, eller?

15
5489
Peter Handke. Bild: Wikipedia.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som nyligen var aktuell i högsta grad… I diskussionerna inför beskedet om Nobelpriset i litteratur omndgjorde sig kända litteraturkriktiker över ”misstaget” att ge Peter Handke Nobelpriset förra året.


Oktober 2019 skrev Jag: ”Debatten om Peter Handkes Nobelpris fortsätter. Jag sände en artikel till DN Åsikt 18/10 2019, och fick beskedet ”Texten relaterar varken till den tidigare insändaren och inte heller till vad Handke sagt. Båda sakerna krävs för att svaret ska kunna publiceras.” Det förstnämnda stämmer, inte men jag omarbetade artikel och sände in den reviderade senare samma dag. Den har inte publicerats där, men finns att läsa nedan.”


Peter Handke har kanske rätt om krigen i Jugoslavien.

Liksom många beskriver Albert Sadiku Slobodan Milisevic som en misstänkt krigsförbrytare och händelserna i Srebenica som oomtvistad sanning. Insändaren i DN Åsikt: DN Åsikt. ”Obegripligt att Akademien kunde välja Handke”

Han menar att det var fel att ge Handke Nobelpriset och döper om Akademien till Skandal-Akademien.
Men han har dubbelt fel. Handke har uttalat sig olika vid olika tillfällen och ”Handke förnekar inte folkmordet i Srebenica” skriver professor Magnusson på DN Kultur 18/10.
Vidare är den gängse historieskrivningen tveksam – eller rentav felaktig.

Den jugoslaviska och senare serbiska presidenten Slobodan Milosevic frikändes av den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag från anklagelser om brott mot mänskligheten och folkmord år 2007, år efter det han avlidit efter fem år i fängelse. Detta bekräftas av domstolen 2016.

Varför nämns inte detta i debatten?
Vad hände egentligen i Srebenica?

Srebrenica

Det uppges att cirka 8 000 pojkar och män dödades av bosnienserbiska styrkor i området runt staden, men uppgifterna har aldrig styrkts av några oberoende källor. Siffran kommer sedan man antalsmässigt har slagit ihop två olika ”saknade”-register – med överlappningar, inte heller oberoende granskade. Man vet med säkerhet att i registren finns de som överlevt kriget. Omfattningen av överlevnad och dubbelregistrering är dock okänd.

En mer trolig siffra på totala antalet döda här är klart lägre och siffran 2 000 har nämnts. Det antalet inkluderar offer från båda sidorna i striderna!
Dödandet i Srebenica nämns ofta som det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget, vilket saknar täckning i FN:s folkmordskonvention.

Med folkmord menas utrotning ske i industriell skala av en stor andel av befolkningen, men hur man än vrider och vänder på det, var antalet döda i Srebrenica som andel av Bosniens muslimer mindre än en halv procent.

Vad hände eljest i de fyra krigen i Jugoslavien under 1990-talet?

Bara tre viktiga händelser i kriget med 100 000 döda som satte den europeiska rättsordningen ur spel och där Väst, USA och Nato spelade en viktig roll för att splittra upp Jugoslavien.

* Alltför tidigt erkändes Slovenien och Kroatien. Lord Carrington som var ordförande i den av EG initierade Fredskonferensen för Jugoslavien konstaterade att ett för tidigt erkännande av Kroatien som stat kunde vara gnistan som sätter eld på Bosnien-Hercegovina. Tyskland ignorerade dessa varningar och tvingade med sig övriga EG-stater till att erkänna Kroatien och Slovenien som stater. Lord Carrington förklarade ”Jag sade mycket tydligt att jag kände att tidpunkten var fel. Jag underströk att det tidiga erkännandet skulle torpedera fredskonferensen.”

* Parallellt med kriget i Bosnien genomfördes fördrivningen av 200 000 serber från Kroatien år 1995. Invasionen i det främst av serber bebodda Krajina var den största militära operationen efter andra världskriget. Kroatien angrep med 100 000 man och krossade allt militärt motstånd i en blixtoffensiv. Med brände man serbiska byar i område efter område. Det var den största etniska rensningen i Europa sedan 1945, bedriven av en relativt välutrustad modern armé – med stöd av USA.

Krigen avslutades med Natos 79 dagar långa bombkrig mot Federala Republiken Jugoslavien 1999 med hundratals dödade, tusentals skadade och stor materiell förödelse. Detta följdes av västmakternas annektering av Kosovo, som senare följdes av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring i februari 2008. Där har nu USA den mycket stora militärbasen Bond Steel.
En närmare beskrivning finns i https://www.globalpolitics.se/fel-ge-nobelpris-till-peter-handke-en-politisk-idiot-dns-bjorn-wiman-eller-mer-av-obehaglig-sanningssagare/

Relaterat
Insändaren i DN Åsikt: DN Åsikt. ”Obegripligt att Akademien kunde välja Handke”
Fel ge Nobelpris till Peter Handke? – ” En politisk idiot” (DN:s Björn Wiman) eller mer av obehaglig sanningssägare?

Föregående artikelÖppna brev till Folkbladet i Norrköping och Norrköpings Tidningar
Nästa artikelÄr ett regionalt krig i Västasien (Mellanöstern) oundvikligt?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. ”Precis som när Blair några år senare påstod sig veta att Irak hade massförstörelsevapen var hans tal om folkmord i Kosovo inte sant. Sant är att det pågick ett krig mellan kosovoalbansk gerilla och den jugoslaviska armén. Sant är också att de separatistiska beväpnade kosovoalbanerna fick stöd från väst.

  Men detta nämnde varken USA:s eller Storbritanniens företrädare. De valde istället att ljuga för att rättfärdiga ett för imperialismen viktigt krig.

  Angreppet var starten för slutfasen i uppstyckningen av det en gång socialistiska Jugoslavien och i störtandet av dess Rysslandstillvända politiska ledning. Wesley Clark, Natos överbefälhavare under kriget, erkände detta ett par år senare:

  ”Kosovokriget var våldsdiplomati, ett användande av militär för att påtvinga Nato-ländernas politiska vilja på Federala Jugoslaviska Republiken, eller mer exakt Serbien.”” Patrik Paulov Proletären 20/3 2014

 2. En del sk folkmord under 1900-talet visade sig vara rena rama påhitt. Att lägga på ett antal nollor vid slutet av dödssiffran är standard procedur när det gäller folkmord är inflation verkar det som.

 3. Varför bryr ni ens om vad DN säger och gör? De ljuger vilseleder och bedrar och applåderar varje gång ni länkar till dem. Det gör dem relevanta för sökmotorer, fastän det är en irrelevant tidning för den som faktiskt vill veta något om verkligheten.

  DN har t.o.m. förvanskat vad de flesta av er här kallar er och gjort om det ordet, från vad det verkligen betyder, till ett nedsättande ord i folks medvetanden.

  Istället för att länka till dem borde ni ge er in på DN och kräva upprättelse för deras klandervärda beteende! Jag har intervjuat kommunister om vad de tycker om demokrati och publicerat detta. Länka dit istället! Länka till Proletären!

  Det DN och andra medier håller på med är, i min mening, förtal av er alla, kanske alltså ett brott enligt brottsbalken?Ni måste utkräva rättvisa, på det ena eller andra viset!

 4. Det är alltid svårt att förstå hur folk som Anders Romelsjö fungerar. Någon har nämnt siffran 2000. Skamlöst helt enkelt. Jag erbjuder mig att ta dig till Srebrenica, vi kan gå och räkna, grav för grav. Hur vill du göra med 11000 Sarajevoborna som dödades under belägringen, eller är det en konspiration också.

  • Att räkna antalet gravar är helt otillräckligt. Detta säger inget i sig om dödsorsaken. Varför denna känslighet mot en kritisk analys i denna oerhört politiserade fråga där stormakter i Väst var djupt inblandade och aktivt bidrog till att dela upp Jugoslavien på ett folkrättsvidrigt sätt. Vad säga om övriga uppemot 100 000 döda i kriget? Om Nato:s bombningar?

   Läs detta om de 4 krigen i Jugoslavien Fel ge Nobelpris till Peter Handke? – ” En politisk idiot” (DN:s Björn Wiman) eller mer av obehaglig sanningssägare?

   Ett utdrag ”Lord Carrington som var ordförande i den av EG initierade Fredskonferensen för Jugoslavien konstaterade att ett för tidigt erkännande av Kroatien som stat kunde vara gnistan som sätter eld på Bosnien-Hercegovina. Tyskland ignorerade dessa varningar och tvingade med sig övriga EG-stater till att erkänna Kroatien och Slovenien som stater. Lord Carrington förklarade ”Jag sade mycket tydligt att jag kände att tidpunkten var fel. Jag underströk att det tidiga erkännandet skulle torpedera fredskonferensen. Det fanns ingen möjlighet att fortsätta fredskonferensen efter detta. Det skulle inte vara någon mening alls med konferensen. Om de erkände Kroatien och Slovenien skulle de bli tvungna att fråga alla övriga delstater om de önskade oberoende. Och om man frågade bosnierna om de ville ha oberoende skulle de oundvikligen tvingas säga ja, och det skulle medföra ett inbördeskrig i Bosnien. Jag lägger fram detta för er så starkt jag bara kan.”

   Det internationella erkännandet av Slovenien och Kroatien innebar att det som dittills varit en jugoslavisk inbördeskonflikt internationaliserades, och öppnade vägen för utländsk militär inblandning.EU drev sedan Bosnien-Hercegovina till utträde – och krig – genom att kalla till folkomröstning om oberoende – i strid mot delrepublikens konstitution. Västmakterna erkände sedan Bosnien-Hercegovina som en självständig stat, fastän det var mycket långt från att leva upp till de främsta traditionella kriterierna för ett sådant erkännande: en central regering med kontroll över sitt territorium och accepterad av invånarna.

   Å andra sidan erkändes inte den centrala delen av Jugoslavien, som helt klart var en stat.”

 5. Denna kommentar har jag fått via mail av Christer Lundgren:

  Det oförsonliga hatet mot en fredsvän

  Peter Handke har tilldelats Nobelpriset i litteratur, inte fredspriset. Det är med andra ord för sina litterära meriter han belönas, inte för sina politiska åsikter. De som nu angriper honom – och prisutdelarna – bortser från det, förvanskar hans politiska ståndpunkter och vägrar lyssna till hans argument.

  De jugoslaviska upplösningskrigen var en stor tragedi för många människor – inte bara bosniska muslimer. Det finns skäl att sakligt diskutera orsakerna till dessa krig, vilka krafter – såväl inhemska aktörer som utländska makter – som ville underblåsa fientlighet mellan folken på Balkan. Peter Handke ville undvika inbördeskrig och var kritisk till EU:s (av Tyskland framtvingade) snabba erkännande av Slovenien och Kroatien som självständiga stater. Han var på ett tidigt stadium för fred, inte krig. Hans grundläggande ståndpunkt är antinationalistisk. Ett återkommande tema i hans verk är Jugoslaviens befrielsekrig mot Nazityskland och uppgörelsen med arvet efter nazismen. Därför anser han att regionerna borde ha hållit ihop, som syskonfolk sida vid sida. Han har inte försvarat eller förnekat några av de övergrepp som begåtts, vare sig i Bosnien eller på annat håll. Han var kritisk mot den etablerade mediebilden, där den serbiska sidan inte fick komma till tals och han besökte Slobodan Milošević i fängelset och deltog i dennes begravning. Det kan knappast sägas vara något extremt ställningstagande. Som även den partiska tribunalen ICTY i Haag sent omsider konstaterat, hade Milošević inte med Srebrenica och andra övergrepp i Bosnien att göra.

  Jag planerar att återkomma med artikel av Srebenica.

 6. Diana Johnstone tar upp frågan om Jugoslaviens sönderdelande relativt grundligt i sin bok Circle in the Darkness. Rekommenderas starkt. Bästa jag läst på länge!

 7. Kriget i Jugoslavien är ett slående bevis på hur man för att få människor att avsky den ena parten, endast publicerar krigsbrott som den ena sidan begår, men inte vad den andra sidan begått.
  Det handlar om journalistik och den som beskriver detta väldigt bra med mycket källhänvisningar är : Michael Parentis bok ”To kill a nation”.
  Innan kriget i Jugoslavien kunde jag läsa i skrifter från utrikespolitiska institutet hur serber i Kosovo blev förföljda av albaner, de brände deras hus och demolerade deras kyrkogårdar, för att jaga iväg dem så Kosovo enbart skulle bestå av albaner. Serberna vandrade upp i tusental till regeringen och demonstrerade att de måste få hjälp och skydd. När kriget började talade man aldrig mer om detta.
  En äldre man som såg ut som en snäll farbror, vithårig var ofta på nyhetsprogrammen i SVT, han heter Alija Izetbegovic, man framställde honom som ledaren för bosnierna i kriget. Sedan efter krigsslutet så försvann han från rampljuset väldigt plötsligt, så jag började undra vad han hade i sin garderob som de nu var rädda att det skulle avslöjas.
  Jag hittade ett brev skrivet av Alfred Lipson, där han formulerar den oro man har inför bosnienmuslimer pga andra världskriget och deras roll där. Alfred Lipson är senior researcher från Holocaust Resource Center and Archives Queensborough Community College Of the City University of New. Jasenovac camp var byggt i Jugoslavien dit man förde tusentals män, kvinnor och barn som blev mördade av Muslim S.S. och kroatiska Ustasha, medan en tysk S.S. officer var observerande. Mer än 60000 judar dog, 27 000 romer och serber den enda anti-nazistiska etniska gruppen gjorde den största förlusten 1,5 miljoner människor.
  Alfred Lipson avslutar sitt brev med : Alija Izetbegovic, bosniens president har inte dolt sin dröm att etablera den första islamiska staten i Europa- vilket är publicerat i hans ”Islamic Declaration”.
  Det är en bok på 127 sidor, och trycktes åter år 1990.
  Läser man den så får man en förklaring på varför han försvann från rampljuset.
  Några rader ur boken:
  ”Muslim nation will never accept anything that is explicitly against Islam, because Islam here is not merely a faith and the law, Islam has become love and compassion. He who rises ageinst Islam will reap nothing but hate and resistance…”
  ”There can be no peace or coexistence between the ”Islamic fith” and non -Islamic societies and political institutions”
  ”The upbringing of the nation, and especially the mass media – the press, TV and film- should be in the hands of people whose Islamic moral and intellectual authority is undisputed…
  Islamic renewal cannot be initiated without a religious, and cannot be successfully continued and concluded without a political revolution”
  ”the Islamic movement should and must start taking over the power as soon as it is morally and numerically strong enough to not only overthrow the existing non-Islamic, but also to build up a new Islamic authority…”

 8. Och allt som har med såna radikala islamistiska ideer att göra hade sedan länge grävts fram ur det förflutnas krönikor av idoga brittiska intellektuella i imperiets tjänst och därefter under lång tid och omsorgsfull planering bringats att göra tjänst just som ni kunnigt berättar.
  Det handlar till i stort sett 100% om det brittiska imperiets agenda!
  Om naturen hade tillåtits ha sin gång hade sannolikt den formen av islam som kommit att dominera i stället ha utgjorts av en mer pragmatisk variant med upptag av impulser utifrån precis som var fallet med muslimsk kultur innan en reaktionär variant tog vid för tusen år sen och som britterna vid sina undersökningar fastnade för att förstärka.

 9. Det var tyskarna som hatade Jugoslavien efter kriget, där de tvingades hålla flera divisioner,
  efter sin invasion 1941, den enda motståndsrörelse förutom ryska partisanerna som spelade någon roll, därför MI6 samarbetade med Tito. Tyskarna skickade serbiska partisaner till Norge där de fick slavarbeta. En större grupp serber som fick tyfus, sköts samtliga av tyskarna, som ” Sonderbehand-lung.”

  Precis som tyskarna misshandlade Grekland, genomförde Holocaust, men sen återkom brittiska armén i december/januari 1944/45, till Aten, för att slå ner de grekiska partisanerna, britterna :”The Masters of doubleplay.”

 10. Jag läste hela. Nyttig läsning.
  Men vad visste jag då när det hände?
  Ingenting.
  Man tog till sig det som sades på TV och Public Service nyheterna men jag åtminstone förstod inte så mycket mer av det.
  Antagligen vare sig tillräckligt insatt eller ens intresserad.
  Då blir man ett utmärkt objekt för propaganda.

  Idag träffade jag en yngre kille i ett annat ärende.
  Han var snickare med egen firma.
  Vi kom in lite på kriget i Ukraina och det var säkert jag som orsakade det.
  Men killen var inte helt borta. Han nämnde Joe Bidens son Hunter och hans olje? affärer i Ukraina innan kriget bröt ut. Hunter försvann kvickt som attan när det börja osa katt med affärerna.
  Jag frågade killen om han hade TV men det hade han inte.
  Jag frågade varför och svaret blev genast ”går inte att titta på”
  Jag svarade inte men håller absolut med.
  Jag blir mest bara arg och förbannad i försöken att utsättas för påtryckningar om det ena än det andra.
  TV och deras redaktioner är mer hjärntvätt än nyhetsförmedling numera.
  För min del kan de skrota Public Service helt och hållet.
  En propagandamaskin som samtidigt är otroligt dyr och ineffektiv om man bortser propagandan där förmodligen den största satsningen ligger.
  Jag hiva ut TV:n 2006 och har inte ångrat en sekund sedan dess.

  Sedan frågade hur han då fick sina upplysningar.
  Bloggar sade han. Ofta mindre sådana.
  Kanske han kollar Global Politics, vem vet?

  Här jag hopp om den yngre generationen som inte blivit inlärd att sitta klistrad i TV soffan om kvällarna utan sysslar med annat istället.
  Precis som man gjorde innan TV kom i hemmen på 1950-talet.
  De stora ”tidningsdrakarna” kan försvinna också tycker jag.
  Killen och jag var överens om att allihopa är ungefär samma röst.
  Main Stream Media som det heter på imperialismspråket engelska.

  Det jag läste i inlägget ovan känner jag igen med vad som nu händer i Ukraina.
  USA och Västvärlden ljuger och halvljuger sig igenom medierapporteringen genom sina kanaler för att få folket med sig att genomföra sina planer.
  Efteråt kommer sanningen sakta sippra fram utan nyhetsvärde och utan att någon reagerar utom vissa kulturpersoner.

  Jag kallar det för att hjärntvätta folket något som hos oss istället skylls på de länder som inte beredvilligt anammar det ”västerländska sättet att leva”.

  Nedan en fin låt att lyssna på. Den gör inte ont och på det vackra språket ryska.
  Refrängen inleds:
  Когда-нибудь как все ”Kagda-niboudh kak vsjå” (En gång som alla andra)
  Vet inget om sångerskan Vera Aksjenova men bra tycker jag.
  Lyssna!

  https://www.youtube.com/watch?v=cwE37bmagzY

 11. Tyckte så synd om han måste jag säga. Media drevet och hoten DAGLIGEN var så motbjudande. Medierna fan attackerade snubben skoningslöst på varje tillfälle man fick. Priset han fick hamnade TOTALT i skymundan och det var bara attacker efter attacker. Det var fullständigt desinformation där man ständigt lämnade MASSOR med viktiga uppgifter SOM talade till hans fördel när man förtalade stackaren. Kunde EJ tro efter det jag såg hur vidriga man kunde vara ärligt talat

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here