Debatt i DN om Sveriges försvarspolitik

4
2188
Katarina Tracz, Director of Stockholm Free World Forum (Frivärld), Sven Hirdman och Pierre Schori 2015. Wikimedia Commons.

 

Redaktören:  Nyligen återgav jag med gillande en Insändare av förre statsekretaren & Moskvaambassadören Sven Hirdman och förre bistaåndsministern och FN-ambassadören Pierre Schori i DN 15/11 Insändare. ”Övning med USA strider mot alliansfriheten”

Dessförinnan hade jag rapporterat om detta Sverige deltar i planläggningen av Nato-krig mot Ryssland? Ökad risk för krig i Sverige…

Två dagar senare kommenterades detta i DN:s huvudledare DN:s ledare.”Kreml står sida vid sida med förtryckarna i Belarus.”

Ledaren avslutades så här ” I helgen skrev två före detta män i staten, statssekreteraren och ambassadören Sven Hirdman och biståndsministern Pierre Schori, en DN-insändare om svenska militärövningar med Natoländer. De vände sig mot vårens storövning Aurora, där styrkor från Sverige och 12 andra länder skulle delta.

Övningen ställdes in. ”Efter protester”, skrev insändarskribenterna i en försåtlig formulering – den rättades senare – och jo, några hade visserligen protesterat, men skälet till att Aurora frös inne var givetvis coronapandemin.

Sverige deltar också i en pågående övning med bland annat amerikanska styrkor: De ”ska kunna ingripa militärt i andra länder (läs: på andra sidan Östersjön)”, skriver Hirdman och Schori uppbragt.

Som om Nato skulle utgöra ett invasionshot mot Ryssland. Som om någon vettig människa skulle tro att Sverige genom att öva med USA förbereder ett neokarolinskt fälttåg mot Moskva.

Insändaren är en nyttig men samtidigt obehaglig påminnelse om vilka människor och tankar som utformade den svenska säkerhetspolitiken efter kriget. Än i dag, när Ryssland under Putin fortsätter att hävda beslutsrätt över sina grannar – bland annat genom att hålla torteraren Lukasjenko under armarna i Belarus – ser de den västliga demokratin som lika hotfull som Kremls allt starkare auktoritära styre.

Vi hade 50 år av undfallenhet för diktaturen. Kunde det inte räcka?”


Redaktören: Sven Hirdman och Pierre Schori försökte få in en replik i DN – men fick de inte först.

Ett svar har dock publicerats i Alliansfriheten.se med titlen ”DN:s ledare idag 17 november undviker poängen i vår insändare” i form av ett brev från Sven Hirdman.

Men nu idag kl 11.55 har DN publicerat repliken av Sven Hirdman och Pierre Schori: ”Svensk försvarspolitik medför att vi deltar i krigsövningar riktade mot Ryssland”


”DN:s ledare idag 17 november undviker poängen i vår insändare”

Brev från Sven Hirdman:

Några av Er noterade kanske det skarpa personangreppet på Pierre Schori och mig i DN:s huvudledare igår 17 november med anledning av en insändare mot övergivande av alliansfriheten, som vi skrivit i tidningen.

Pierre och jag har skrivit bifogade replik till DN, som tidningen inte vill publicera. Jag cirkulerar den därför på detta sätt för Er information.

***

”Poängen är att det intima samarbetet med den amerikanska krigsmakten sedan flera år förändrar omvärldens uppfattning om Sveriges säkerhetspolitik. Tidigare, under vår långa period av DN så ogillade alliansfri politiken, var bilden att Sverige eftersträvade goda relationer med alla stater och ville hålla sig utanför stormaktskonflikter.

Detta uteslöt på inget sätt att vi, som det hette, skulle upprätthålla ett efter våra förhållanden starkt försvar. Inte heller att vi förbehöll oss rätten att förbereda oss för att ta emot hjälp från vänligt sinnade stater i händelse vi blev anfallna. Samtidigt har vi som alliansfria under hela efterkrigstiden framgångsrikt kunnat bidra i FN:s och andra legitima fredsbevarande operationer och verkat för avspänning och nedrustning, inte minst på kärnvapenområdet.

Detta har inte heller hindrat oss från att fördöma brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten, som vi gjorde tidigare mot USA:s Vietnamkrig och när det gäller de ryska övergreppen i Ukraina och Belarus.

Den försvarspolitik vi nu för baserad på den diffusa s.k. solidaritetsdeklarationen, ett s.k. värdlandsavtal med Nato samt bilaterala militära avtal med USA innebär att vi från första stund deltar i krigsövningar riktade mot Ryssland.

Det betyder dels att Sverige bidrar till att öka spänningsnivån i Europa, dels att Sverige i motpartens ögon riskerar ses som medlem i en mot Ryssland fientlig koalition och därför som ett legitimt anfallsmål.

Vi anser att detta är en oklok svensk säkerhetspolitik. Vi skyddar Sverige bättre genom att vi – samtidigt som vi bygger upp ett allsidigt totalförsvar – tillsammans med andra likasinnade europeiska stater söker minska den höga militära spänningsnivån i Europa och därmed också krigsrisken. Utrikespolitik och diplomati måste liksom tidigare vara vår främsta försvarslinje.

Sedan kan man undra varför DN i en huvudledare om vår säkerhetspolitik måste använda ordvändningar som: ”Insändaren är en nyttig men samtidigt obehaglig påminnelse om vilka människor och tankar som utformade den svenska säkerhetspolitiken efter kriget.” Kan vi inte föra en sansad diskussion i detta viktiga ämne med respekt för olika synpunkter?”

Sven Hirdman Pierre Schori



Relaterat

Hur 5-faldige Wimbledonmästaren Novak Djokovic nästan dödades av Natos terrorbombningar av Belgrad.
Sveriges och Natos skuld till slavhandeln i Libyen – värsta rasismen idag?
Litet stöd för Nato:s kärnartikel i Nato:s medlemsländer – medan Sverige är mest positivt till Nato. Vad är mest skrämmande?

Nato 71 år: Sprickorna fanns före Trump. Intervju med svensk forskare i Sputnik International.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.
Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?
Margot Wallström oroar: Ger Sveriges regering bort vår säkerhet till Atlantic Council?
Svenska svar till Integrity Initiative och Atlantic Council (Swedish responses to Integrity Initiative and Atlantic Council).

Ämnet har behandlats i många artiklar på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Föregående artikelVad tycker Rysslands utrikesminister idag om Navalny och Ukraina – mycket öppenhjärtig intervju
Nästa artikelRegeringen: USA avgör hur länge vi är kvar i Afghanistan
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Om man läser Teutenbergs dagböcker verkar inte Schori alls velat ha ”sansad debatt med respekt för varandras åsikter”, utan vara en driven ränksmidare. En extremt arrogant politiker, lite som en Daniel Hellden.

  DN hindrar all debatt om klimatet, och torgför klimatalarmism varje dag på varannan sida, bland all spritreklam. DN´s ledare är en samhällelig skrattspegel. Idag är det en ledarskribent som tycker att ”liberalerna” ska rädda sig kvar i riksdagen genom att lova ta med mp i en borgerlig regering. Dagens siffror beror just på krälandet i stoftet inför mp, samt att liberalerna inte alls är några liberaler, utan samma slags interventionister som alla andra. Anhängare av obligatorisk klimat-tv med mello och fotboll som lockbete.

 2. ”Detta har inte heller hindrat oss från att fördöma brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten, som vi gjorde tidigare mot USA:s Vietnamkrig och när det gäller de ryska övergreppen i Ukraina och Belarus.
  Vietnamkriget är 50 år gammalt, trots att USA har krigat minst ett femtiotal gånger efteråt.
  Man säger ingenting om Sverige inblandning i Irak, Afghanistan, Libyen och även Ukraina.
  Hur är det med svenskt krav i EU på olagliga sanktioner mot Syrien, Ryssland, Venezuela, mm..

  …och dessa förfärliga ryssar!! Övergrepp inte bara i Ukraina dessutom i Belarus…, man baxnar!!

 3. De fyra tappra miljöpartisterna som gav upp sina platser i riksdagen för de förlorade sin kamp mot Värdlandsavtalet med Nato.
  Här är deras motion som är skamligt att inte MP röstade med dem, men det är inget freds parti längre, vet inte ens om det är ett miljöparti med tanke på Naturskyddsföreningens rapport som följt riksdagspartier under 4 år. De har inte fått bättre resultat än de flesta partier, det är väl bara i princip Moderaterna och SD som fått sämre resultat vad gäller miljö, och Vänsterpartiet bättre Så varför rösta på dem?

  Nedan har jag skrivit av den motion som blev deras avskedsbrev till Riksdagen.

  Enskild motion
  Motion till riksdagen 2017/18:2960
  av Valter Mutt m.fl.(MP)
  UPPSÄGNING AV VÄRDLANDSAVTAL MED NATO OCH LAGSTIFTNING MOT KÄRNVAPEN

  Förslag till riksdagsbeslut:

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga upp värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

  MOTIVERING
  Alla civiliserade länder behöver agera med de medel som står dem till buds för att världens skall bli fri från kärnvapen.
  Sveriges regering bör däför skyndsamt skriva under den FN-komvetion som förbjuder kärnvapen (Treaty on the prohibion of Nuclear Weapons), och som vi i FN:s generalförsamling den 7 juli 2017 röstade ja till, så att riksdagen i ett nästa steg kan ratificera. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
  Sverige saknar lagstiftning som uttryckligen förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium. En icke kontrollerbar förhoppning om att kärnvapenländer respekterar Sveriges kärnvapenfrihet räcker inte. Andra länder exempelvis Finland har lagfäst förbud mot att föra in kärnvapen i landet. Nya Zeeland har även lagreglerad status som kärnvapenfri zon (New Zealand
  Nuclear Zone, Disarmament, and Arms Control Act 1987) Även Sverige behöver skyndsamt stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i vårt land. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
  Sverige saknar kontrollmekanismer för att försäkra sig om utländska marina enheter eller flygstridskrafter för med sig kärnvapen in på svenskt territorium. Problemet är inte nytt men har aktualiserats i och med att Sverige ingått ett så kallat värdlandsavtal med Nato. I och med detta har Sverige exponerat sig för politiska påtryckningar. Enligt läckta dokument har USA:s försvarsminister James Mattis med hänvisning till såväl värdlandsavtalet som Sveriges och USA:s bilaterala försvarsöverenskommelse, utövat påtryckningar för att vi skall avstå från att underteckna konventionen om globalt förbud mot kärnvapen. Sverige behöver skyndsamt lagstifta om att vi kräver inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och i fall detta nekas, kommer tillträde till svenskt territorium inte medges. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
  Det finns tunga skäl att säga upp värdlandsavtalet med Nato. I och med avtalets utformning som innebär en osäkerhet om Sverige verkligen är fritt från kärnvapen, riskerar vårt land att bli måltavla för ryska kärnvapenmissiler. Därför bör Sverige utan dröjsmål säga upp värdlandsavtalet med Nato. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.
  Underskrivet av
  Valter Mutt (MP)
  Annika Lillemets (MP) Carl Schlyter (MP)
  Jabar Amin (MP)

 4. Sverige har modigt meddelat att man tillhör västvärlden och samarbetar med västvärlden efter att det sovjetiska krigshotet rostat bort. Medan det pågick, och det stod permanent bemannade och krigsrustade divisioner i Baltikum med kapacitet att erövra Sverige var vi däremot formellt neutrala, låt vara med hemlig livlina till Nato.

  Den lilla malliga humanitära stormakten förnekar sig inte, och dess fnoskiga klimatgenusmaffia kontrollerar debatten i media.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here