Great Barringtondeklarationen – för bättre Coronapolicy?

6
1348
Samhället Great Barrington. Bild: Wikipedia.

Denna deklaration: Great Barringtondeklarationen har tilldragit sig stort intresse. Den lanserades i oktober 2020, och har undertecknats av 764 000 personer, varav knappt 14 000 är forskare och 42 000 läkare och andra medicinska praktiker. Nackdelarna med generell lock down är tydliga. Varierar sannolikt med flera faktorer som ålderssammansättning, hälso- och sjukvårdens utbyggnad och kvalitet, ekonomiska förhållanden i samhället, befolkningens beteende visavi att hålla avstånd mm. Det finns exempel på länder med avsevärt färre (Norge, Danmark), eller fler fall (Belgien, Spanien) av död med COVID-19 i länder med hårdare lockdown än Sverige. Alltfler yngre rapporteras behöva akut vård i Sverige. Att riktad protektion bör ske och kunde ha skett betydligt bättre förra våren i Sverige synes klart från bl.a. uppgifter om dödligheten i COVID-19 i Sverige och från Corona-kommissionens rapport. Se artiklar under ”Relaterat.”


Great Barringtondeklarationen

Som epidemiologer och specialister på infektionssjukdomar och folkhälsa hyser vi stor oro för de skadliga fysiska och mentala effekterna på folkhälsan som kommer av rådande COVID-19-policy och vi rekommenderar ett alternativt tillvägagångssätt som vi kallar Riskbaserat Skydd.

” As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection.”

Vi kommer från både vänster och höger politiskt, från olika delar av världen och vi har ägnat våra karriärer åt att skydda människor. Den nedstängningsstrategi som råder i större delen av världen ger förödande effekter på folkhälsan på kort och på lång sikt. Resultaten (för att nämna några) inkluderar lägre vaccinationsgrad hos barn, försämrade kardiovaskulära utfall, färre cancerscreeningar och försämrad mental hälsa – vilket leder till högre överdödlighet under de kommande åren.  Lägre samhällsklasser, yngre och barn bär den tyngsta bördan. Att hålla skolor stängda för elever är gravt orättvist.

Att hålla dessa åtgärder på plats tills ett vaccin är tillgängligt kommer att orsaka irreparabla skador, med de redan missgynnade oproportionerligt utsatta.

Lyckligtvis växer vår kunskap om viruset dag för dag. Vi vet att risken att dö av COVID-19 är mer än tusen gånger högre hos de gamla och svaga än de unga. För barn är COVID-19 faktiskt mindre farligt än många andra sjukdomar, inklusive influensa.

I takt med att immuniteten byggs upp i befolkningen minskar risken för infektion för alla inklusive för riskgrupper. Vi vet att alla populationer så småningom kommer att nå flockimmunitet – dvs. nå den punkt där graden av nya infektioner är stabil – och att detta kan påskyndas eller förstärkas (men inte är beroende) av ett vaccin. Vårt mål bör därför vara att minimera dödlighet och skadliga effekter på samhället tills vi når flockimmunitet.

Det mest empatiska tillvägagångssättet som balanserar risker och fördelar med att uppnå flockimmunitet är att låta dem som har minimal risk för dödsfall att leva sina liv normalt för att bygga upp immunitet mot viruset genom naturlig infektion, samtidigt som vi skyddar riskgrupper bättre.

Vi kallar detta Riskbaserat Skydd.

Att anta åtgärder för att skydda riskgrupper bör vara det centrala målet för hantering av COVID-19, sett till folkhälsan i stort. Till exempel bör vård/omsorgshem använda personal med förvärvad immunitet och utföra frekvent testning av annan personal och alla besökare. Personalomsättning bör minimeras. Pensionärer som bor hemma bör få matvaror och andra nödvändiga saker levererade till sitt hem. När det är möjligt bör de träffa familjemedlemmar utomhus hellre än inomhus. En omfattande och detaljerad lista över åtgärder, inklusive tillvägagångssätt för hushåll med både äldre och yngre generationer, kan implementeras och ligger inom folkhälsoexperters kunskapsområde och kompetens.

De som inte utgör riskgrupper bör omedelbart få återuppta ett normalt liv. Enkla hygienåtgärder, som frekvent handtvätt och att stanna hemma när man är sjuk bör utövas av alla för att minska tröskeln till flockimmunitet. Skolor och universitet bör hållas öppna för undervisning på plats. Fritidsaktiviteter, som sport, bör återupptas. Unga vuxna med låg risk bör arbeta normalt snarare än hemifrån. Restauranger och andra företag bör öppna. Konst, musik, sport och andra kulturella aktiviteter bör återupptas. Personer i riskgrupp kan delta om de vill, medan samhället som helhet åtnjuter det skydd de utsatta ges av dem som har byggt upp flockimmunitet.

Den 4 oktober 2020 författades och undertecknades denna förklaring i Great Barrington, USA, av:

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine safety evaluations.

Föregående artikelHur Putin, Merkel och Macron klarade sig.. utan Zelensky
Nästa artikelEU har inte Europas löntagares bästa för ögonen- en minoritet i Sveriges riksdag bryter mot regeringsformen!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Detta förhållningssätt förordades av Folkhälsomyndighetens talesperson Tegnell (och dennes företrädare Johan Giesecke) och följdes inledningsvis av regeringens talesperson Lövén. Jag skrev en kort grej om det i FiB/Kulturfront i mars 2020 och berömde regeringen för att den inte följde de gängse panikåtgärderna i omvärlden med nedstängningar och förbud, utan litade på att de flesta i Sverige kunde frivilligt hålla sig till ett beteende som begränsar smittspridningstakten. Med all rätt. Det var epidemibekämpning på folkrörelsens grund. Karln har gått och blivit sosse igen, skrev jag. Men ganska snart föll han till föga inför skrämselpropaganda i massmedierna med krav på nedstängningsåtgärder och politiska partier som konkurrerar om röststödet.

  • Covid-19s dödlighet är 0,015. Det dör lång fler människor av bilolyckor varje år än av Covid-19. Men det är denna influensa som anses vara så farligt! Hela världen är i en masspsykos. Vilka är det som vinner på att hypnotisera en hel värld går det inte att miste. Kolla vilka lagar som lagstiftats och kolla vilka som tjänar multum på Covid. Samtidigt som människor få sätta livet till får att fylla i kassakistorna. Så här skriver SvT om nya brittiska blodproppsfall

   ”Brittiska läkemedelsverket MHRA har identifierat 30 fall av ovanliga blodproppar hos personer som har fått
   Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Det är 25 fler än tidigare uppgifter från myndigheten, som inte har upptäckt några fall av blodproppar hos personer som fått Pfizer-Biontechs vaccin.”

 2. Jag har skrivit under både Barrington-deklarationen och Läkaruppropet som ”concerned citizen”. Det var länge sedan jag kände en sådan glädje att skriva under nånting.

 3. När fulmedia inte tar upp detta, samt inte diskuterar andra viktiga detaljer och inte ifrågasätter, d.v.s. mörkar det, så vet man att det med stor sannolikhet ligger en konspiration bakom.

  Personligen misstänker jag att en grupp psykopater kom överens runt 2015 om det här, vilket syns bakom Obamas ben i kollaget detta år från The Economist, samt att de svenska konspiratörer, som helt uppenbart begår folkförräderi enligt brottsbalkens definition, är invigda ofta har blivit det på Bilderberggruppen och i Trilaterala komissionen.

  SVT begår brottet trolöshet mot huvudman.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here