Legitimerad korruption styr svensk ekonomi

10
2594

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

 

Detta är utdrag en artikel av Mikael Nyberg, Clarté, i Aftonbladet. Som vanligt mycket intressant från honom. Läs helst hela artikeln om du kan! (Jag är ””Pluskund” och vet inte vilka artiklar som kan läsas av alla.)

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/g6q5va/mikael-nyberg-om-svensk-ekonomi-och-legitimerad-korruption?fbclid=IwAR1X_awFi2znBGWt6e625HZMEQp-naHaUkuUjLBiID4bICj501TGz78itUc
__________________________________________________________________

Legitimerad korruption styr svensk ekonomi

Så hänger bristen på riktiga skolbibliotek ihop med skenande bostadspriser i Stockholm

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det säger lagen. Rektorn på en gymnasieskola i Nacka hade en smidig lösning. Han lät installera ett par hyllor med pocketböcker i en skrubb. Någon bibliotekarie fick inte plats i utrymmet.

Gymnasiet och skrubben ingick i ett bolag ägt av friskoleentreprenören Jan Walther.

– Det var kaos, berättar Karl-Henrik Jonsson, lärare på skolan i några år. 80 procent av mina kollegor var positiva till friskolereformen när vi började. Snart var nästan alla emot.

– Rektorn ljög för föräldrarna som kom på våra informationsmöten inför skolvalet. Han sa att skolan hade 5,8 lärare per 100 elever. I själva verket var vi inte fler än 4,2.

Kommunala skolor brukar ligga på sju till åtta.

– Det var bara vi och rektorn. Ingen vaktmästare, ingen administrativ personal, ingenting. Alla ville därifrån, men det var inte alltid så lätt. ”Tänk på att det är jag som skriver ditt tjänstgöringsbetyg”, kunde rektorn säga.

Någon matsal hade skolan inte. Eleverna fick matkort till restauranger i närheten. Men bara för fyra dagar i veckan. På fredagar avslutades de ordinarie lektionerna redan klockan elva. Elever med extratimmar på eftermiddagen fick klara sig utan lunch eller köpa sig något att äta för egna pengar.

Lärarna värderades efter andelen godkända betyg. De som underkände elever kunde se fram emot uteblivna lönepåslag och merarbete med stödundervisning i efterhand.

Jan Walther ägde sju skolor med idrottsinriktning runtom i landet. På sju år drog han genom den kommunala skolpengen in 56 miljoner kronor i vinst till sitt bolag, avslöjade SVT 2013. 17 miljoner gav han sig själv i utdelning.

2009 ombildade Walther sitt företag till en koncern med ägande i tre led. Varje skola blev ett eget aktiebolag, lätt att avveckla vid felslagna lokala kalkyler. En lapp om ett möte mötte eleverna vid Karlstads idrottsgymnasium när de återvände efter ett jullov. Skolledningen hälsade dem välkomna och berättade att det inte skulle bli någon undervisning mer. Skolan var försatt i konkurs. Flera av ungdomarna hade bara en termin kvar till studenten. ……

_____________________________________________________________

Rätten för ägare till privatskolor att berika sig på det allmännas bekostnad markerar ett skifte. Förvaltarna av de största kapitalen bröt sig mot slutet av 1970-talet ur efterkrigstidens välfärdsstatliga samförstånd. Det skulle inte vara någon folkhemslunk mer. Politiker och intellektuella följde efter. Den sociala ingenjörskonsten framstod plötsligt som ett uttryck för totalitär ondska, och regeringsföreträdare förklarade att det moderna samhället blivit så komplext att det inte längre lät sig styras med politiska medel. Marknadsmekanismen måste ta över.

Företrädare för de borgerliga partierna hämtade inspiration från nyliberala ideologer, men ledande socialdemokrater föredrog att tala om en tredje väg. I båda fallen handlade det om att begränsa sociala åtaganden, konkurrensutsätta skattefinansierade verksamheter och förskjuta kontrollen över krediter och andra penningflöden från den offentliga sfären till den privata.

Ekonomin delade sig i två: i överdelen ett överflöd av kapital och svindlande konjunkturer med skenande priser på fastigheter, aktier och andra tillgångar, i nederdelen en krypande depression med sociala nedskärningar, sönderfallande infrastruktur och förslummat arbetsliv.

De vidlyftiga affärerna utlöste i början av 1990-talet den svåraste ekonomiska krisen i Sverige sedan 1930-talet. Tiotusentals småföretag gick omkull och antalet sysselsatta krympte med över 400 000 personer.

Staten tog på sig kostnaderna för massarbetslösheten, räddade de största bankerna ur krisen och försåg direktörerna med friska kapital att spela med. Förlusterna socialiserades och det allmänna gick i borgen för bankernas inlåning på kapitalmarknaderna. Svenska folket hade levt över sina tillgångar, hette det. Nu skulle det sparas på a-kassan, försäkringskassan och vården, skolan och omsorgerna.

Med pensionsreformen 1994 lade politikerna nya kollektiva kapital i de privata händerna.


De senaste årtiondena har Riksbanken investerat hundratals miljarder kronor i stödköp av de obligationer bankerna emitterar för att finansiera sina affärer. Med dessa likvida medel och med landets skolor, förskolor och vårdavdelningar i pant för penningrullningen har bankdirektörerna inte sett några skäl att hålla igen. Ju mer de lånade ut, desto mer steg priserna på bostäder, aktier och andra tillgångar, och ju mer priserna steg, desto mer fick de tillfälle att låna ut – till gagn för ränteintäkter, vinster och bonusar.

Avslutningsvis ”Den legitimerade korruptionen är liksom den förbjudna självförstärkande. Ju värre det blir på skolorna, desto starkare skiner glädjebetygen och löftet om valfrihet. Och med miljonlån på lägenheten eller radhuset får också många arbetarfamiljer ett snävt intresse av en politik som håller marknaden på humör. Ränteutvecklingen har större ekonomisk betydelse för de skuldsatta än politikernas vallöften.

Det är inte svårt att se de destruktiva följderna. Vi ser dem lika tydligt som verkningarna av växthusgaserna. Men utvecklingen går inte att vända med politik som tassar kring det snäva intresset.

Vi behöver folkrörelsen som väcker hoppet om en utväg. Vi ska inte ha barnens böcker i en skrubb och arbeta, bo och leva för kapitalens avkastning.”

 

Föregående artikelKristna förföljs och bespottas i Jerusalem
Nästa artikelIsraels terror mot Palestina: en illustration av våra “värderingar”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

  1. Privatiseringen och bolagiseringen av svensk skola, som det enda galna land som har denna modell, är inget annat än ett avsiktligt kriminellt sabotage mot Sverige.

  2. Begriper inte varför det refereras till lögn’nyheterna’, även om detta råkar vara s a s sant. Ägarna till dessa monster’tidningar’ är delaktiga i sabotaget mot vårt Land, och tjänar sedan pengar på de katastrof’nyheter’ de själva varit med och fixat till

    • Det är väl undanhållandet och förvrängandet av sanningen som är värst. Hur många vet att EU utpekat Sverige som en av de mest korrumperade länderna i EU? Sådant får man inte läsa eller höra i regimmedia…Eller att befolkningen i Sverige anser att landet är ett av de otryggaste och mest kriminella i världen och det bevisas även av statistiken. Sådant skapar inte heller direkt rubriker regimmedia eller kritik av de ansvariga. Lill-Mogge är upplivad för att det ska byggas många nya fängelser ”det skapar många nya arbetstillfällen i orterna som ska få fängelserna” slut citat!

      • O dessutom är sk eu ett globalistnäste/ergo deras kreation, vilken är avgörande för deras förstörelse av Europas länder. washingon o columbia act ofc1871 är det vv de suveräna delstaterna i sk usa,, ie 1776års konstitution fastslår att delstaterna är suveräna och kan inte övertriumfas och därmed heller inte t ex ’federalt’ beskattas, endast delstaterna/de suveräna länderna kan bestämma detta. Men 1913, när ’fed’ infördes, behövdes räntefinansiering till ’lånen’ som ’fed’ tryckte upp via sitt falskmynteri o lånade ut till det korrupta sk kabinettet,, och så bröts konstiutionen igen och federl ’skatt’ infördes..Ett år efter startade de 1wkr och sedan 2wkr o sedn allt annat vi känner till av förstörelse. Allt skattefinansierat av en icke ont anande amerikansk befolkning som sedan lånat sig till kanonföda. Sedan var det Europas tid, ’eu’ fixades till, o nu vill parasiterna ha ’euskatt’ o därefter vill de gå vidare med en globalist’skatt’..haha. Dock, de har nu stött på duktigt med patrull

  3. Nu är väl ändå botten nådd inom den svenska statliga propagandaapparaten? Säpo går ut i media och påstår att det är Rysslands fel att länder som styrs av islam är arga på Sverige p g a koranbränningarna? Så j***a typiskt svenskt att alltid skylla egna felgrepp på andra då företrädelsevis den av USA för närvarande utsedda fienden. Sveriges desinformation om Ryssland är givetvis rätt och riktigt att sprida även om det mesta är hopdiktat. Nu är det väl ingen av dessa länder som tror på lögnerna svenska staten sprider, så dumma är de inte…Ren ynkedom!

    • Ja det är helt klrt för j***ligt att svenska myndigheter inte frågar Benny hur det ligger till egentligen. H*n har ju givetvis både bättre kunskap och bättre källor än svenska myndigheter

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here