Lysande Insändare i DN. ”Borgerlig utrikespolitik saknar etisk-moralisk trovärdighet”

25
1606
Eftersom flera läsare inte kommer förbi DN:s betalvägg återger jag en utmärkt insändare i DN idag. https://www.dn.se/insandare/borgerlig-utrikespolitik-saknar-etisk-moralisk-trovardighet/ av Pär Salander, professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete i Umeå.
Utrikesminister Tobias Billström (M) och statsminister Ulf Kristersson (M) – de yttersta representanterna för en utrikespolitik som saknar trovärdighet, anser insändarskribenten.

 Foto: Lars Schröder/TT

Stolta ord från borgerliga om människors lika värde saknar trovärdighet eftersom USA krigföring ses med andra ögon. Utrikespolitiken från partier som Moderaterna och Liberalerna saknar därför etisk-moralisk trovärdighet, skriver Pär Salander.

Rysslands krig i Ukraina är ett uppenbart brott mot FN-stadga och internationella konventioner. Borgerliga politiker, inte minst moderater och liberaler, driver på för att fler sanktioner ska införas mot Ryssland.

För oss som var aktiva i proteströrelsen mot USA:s krig i Mellanöstern, inte minst i Irak, ger detta engagemang en tillbakablick med bismak. USA:s krig var på samma sätt ett uppenbart brott mot FN-stadgan och internationella konventioner, men då lyfte varken moderater eller liberaler ett finger.

Några jämförelser:

● I dag driver man frågan om maximala ekonomiska sanktioner och politisk isolering av Ryssland. Ingen talade om ekonomiska sanktioner eller politisk isolering av USA.

● I dag stöder man att Putin ställts inför Internationella Domstolen (ICC) i Haag för krigsbrott och refererar här till förstörelsen och dödandet i Butja. Men USA:s uppen­bara krigsbrott i bland annat Falluja i Irak, där betydligt fler människor dödades och utarmat uran användes, föranledde inget rop på att den dåvarande amerikanske presidenten Bush borde ställas inför ICC.

● Nu kritiserar man indignerat att Ryssland är ordförande i FN:s säkerhetsråd under en månad. När USA under ett antal månader under sina icke-FN-sanktionerade krig i Mellanöstern var ordförande i säkerhetsrådet hördes däremot inga protester.

Men det kanske inte är så konstigt. Moderaten Carl Bildt lobbade i Europa för Bushs Irakkrig och dåvarande folkpartiledaren Lars Lejonborg försvarade kriget.

Uppemot en miljon dödades i kriget. Till detta kommer döda afghaner och libyer och sönder­slagna samhällen i kaos.

Men det pratar vi inte om, allra minst i tv-studion. Rysslands krig har gett borgerliga politiker och militären en plattform för att predika om krigsbrott och inter­nationell rätt, men ingen studioreporter ställer frågan varför denna predikan bara är aktuell vid Rysslands övergrepp och inte vid USA:s. Vi får inga svar.

Själv kan jag se två möjliga svar. Det ena är en ideologiskt grundad selektiv blindhet. I den borgerligt liberala världen är USA god och Ryssland ond. Det bara är så, oavsett agerande. Ett exempel på denna blindhet är Niklas Ekdal i DN (7/4) när han går igenom USA:s värsta övergrepp från Vietnam till Irak, men avslutar med att skriva: ”I dag är världen mer beroende av någonsin av USA:s säkerhetspolitiska kompass.” Man häpnar.

Det andra möjliga svaret är enklare än så. Övergrepp mot män­niskor i vår västerländska krets är oförsvarbart, men övergrepp mot människor i andra delar av världen kan vi överse med.

I partiprogrammen talar man om alla människors lika värde. Det är inte trovärdigt.

Föregående artikelKina växlar spår i medlingen för fred i Ukraina
Nästa artikelForskare i USA: Dubbelmoralen om krig får mig att tappa andan
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Folket är snällt, väldigt väldigt snällt. Den dagen det inte är så längre, tålamodet slut med de välbetalda som agerat förrädiskt mot t ex alla de anhöriga som förlorat sina kära i ett massmord 1994 de välbetalda ’ovetande’ vägrar ha ’kännedom’ om (och de får samtidigt sin ’lön’ av svenska folket, samma folk som förlorat sina anhöriga och som har ’förtroende’ för dessa lögnare). Eller vetskapen om att israel massmördar Palestinier varje dag, varje dag. Men inte ett knyst i sionistmedia såklart, och inte ett knyst ifrån de vidriga politrukerna i rikets dass, på vanhelgeandsholmen tror jag det ligger.. Och den dagen kommer..Men det vet ju folket., redan

 2. Framgång i kampen för mänskliga rättigheter står och faller med trovärdighet.
  ”En handlings etiska relevans beror på dess sannolika konsekvens. Ett uttalande blir meningsfullt först då den leder till en meningsfull handling. Annars är det bara tomma ord”.

  Det är enkelt att i allmänna termer fördöma våld – en kritik av ungefär samma moraliska betydelse, som att anmärka på de våldshandlingar som ägde rum på 1800 talet. ”Vår primära plikt är att anmärka på egna ledare/eliter – och de med vilka vi är nära förbundna. Det är dessa vi kan påverka och det är deras aktioner/missgrepp, som vi är ansvariga för”. (Noam Chomsky)

 3. En alldeles utmärkt beskrivning hur den graderade människosynen tillämpas av maktens profitörer.
  Och att det är västvärlden som med förträngd moralism driver detta selektiva synsätt i det godas namn förvånar egentligen inte med tanke på vår historiska belastning vi bevisligen bär på.
  Så sker fortsättningsvis, inte minst med stöd av världens absolut kraftfullaste vapenmakt, vilket inte inte gör saken bättre.
  Cynismens måttstock når uppenbart inga gränser och fredsfrågan är det ingen som talar om vare sig i Public Service eller inom våra politiskt valda församlingar.
  Så illa har det blivit till den grad att tystnaden demokratiska röst har lagt sig som en våt filt över det offentliga samtalet i såväl slott som koja.
  Jag bävar!

 4. Tja, det har blivit legio bland svenska politiker att skylla sin egen misslyckade politik på Ryssland precis som Bovlund häromdagen beklagade sig för att folk var arga på MP:s politik! Det är bekvämt, helt ofarligt och majoriteten av det korkade folket går på den valsen…Står det i AB, DN och dessutom SVT då betraktas det som sanning oavsett hur stor lögnen än är! Det var ”demokraterna” i USA som började skylla sina egna misstag och inkompetens på Ryssland och svenska politiker var inte sena att haka på, man vill ju så gärna bli en liten kopia av USA på alla plan. Och visst lyckas man…usel ekonomi, hög kriminalitet, invandrarproblem, ghetton, skjutningar, korrupta politiker, valfusk, ja precis som i USA! Så det är inte bara borgerliga politiker som saknar moralisk kompass den kan du finna överallt i partidiktaturens Sverige!

 5. vilka var de döda i bucha? när, var och hur dödades de? var var deras familjer och vänner? dessa frågor har inte besvarats ,,,i stället pekas ryska armen som redan hade lämnat bucha 31 mars ut som förövare. borgmästare fedorov talade då inte heller om att det låg döda med vita armbindlar och matpaket utströdda på gatorna. var är blodet? vad gjorde specialregemente safari när dom kom till bucha och införde foto och utegångsförbud? många frågor som vi inte får besvarade ….en liknande händelse är nedskjutningen av mh17. varför gavs kiev rätt att välja vad som skulle skrivas i undersökningen? lokalbefolkningen som sett ukrainska jaktplan och ryssland fick inte höras…. genom att peka ut ryssland som förövare kunde obama få med sig tveksamma på sanktioner mot ryssland …många frågor men tydligt vilka som tjänade på vad media skrev

 6. Nu förfalskas också berättelsen om vad som hände efter statskuppen i Kiev 2014. Det påstås att Ryssland ockuperade de östliga regionerna omedelbart efter statskuppen, men Ryssland intog bara Krim (vars befolkning för övrigt röstade för att tillhöra Ryssland), detta troligen för att säkra sin marinbas i Sevastopol inför risken att den skulle falla i USAs händer. Vad som faktiskt hände i övrigt var att kuppregeringen i Kiev omedelbart startade krig mot de tredskande regionerna i öst som vägrade att godkänna den nya regeringens legitimitet. Inbördeskriget har pågått alltsedan dess och Rysslands inträde i kriget kan mycket väl motiveras med att det trappades upp av Kiev i början av 2022.

  • Jag kan till en viss del förstå Britta Ring och en del andra som skriver här och på lindelof.nu. Man vill till varje pris skapa en historia som gör att man inte behöver skriva under på parollen ”Ryssland ut ur Ukraina”. Vill minnas att Anders Romelsjö för några veckor sedan nöjd skrev att nu hade FiB-stämman förkastat den parollen. Att flera gamla FiB-veteraner som var med från början lämnat föreningen kanske inte ses som ett problem.

   Jag har vid flera tillfällen haft långa samtal i Kiev med Ukrainas främsta forskare inom livsvetenskaperna. Hon är född och uppväxt i Donetsk och förblev sin hemstad trogen bortsett från studier i medicin i Moskva. Hon byggde upp en mycket framgångsrik medicinsk verksamhet i Donetsk, samtidigt som hon genom internationella samarbeten arbetade i den absoluta forskningsfronten och publicerade i de ledande tidskrifterna (t ex ”Science”). Hennes verksamhet spelade en stor roll för folkhälsan i hela Donetsk oblast (län), och hon hade täta kontakter med regionens sjukhus.

   Hon såg direkt när det dök upp ”manliga ryska turister” i regionen i mars 2014, med det uppenbara syftet att ta över regionen. Hon förskte varna sin omgivning, men ingen lyssnade. Hon och hennes familj lämnade Donetsk, och hela hennes mödosamt uppbyggda laboratorium fick lämas (nu helt förfallet, givetvis). Hon var inte ensam; regionens mest briljanta matematiker flyttade därifrån. Då ska man lägga märke till att Ukraina har en extremt stark tradition inom matematik. Maryna Viazovksa från Kiev vann som andra kvinna i historien Fields-medaljen 2022 för sin lösning av sfärpackningsproblemet i 8 dimensioner.

   Ukraina är extremt stark som vetenskapsnation, något som Kina naturligtvis väl känner till och drar nytta av. En ung man utbildad vid National Aviation University i Kiev, och god vän med min ukrainska hustru, befinner sig sedan flera år i Kina. Jag har besökt NAU och blev mycket imponerad av nivån. I motsats till Ryssland, vars vetenskap domineras av klantskallar, har Ukraina behållit sin höga nivå.

   Nåväl, de ”ryska turisterna” i Donetsk misslyckades och om inte Ryssland ingripit med reguljära militära förband i augusti 2014 så hade det s k inbördeskriget varit slut för länge sedan.

   • Vid årsstämman för Folket i Bild Kulturfront (FIB/K) diskuterades två paroller som föreslog att FIB/K skulle ställa sig bakom parollen ”Ryssland ut ur Ukraina”.

    Styrelsens förslag till svar på motionerna
    ”Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett flagrant brott mot internationell
    rätt. Relationer mellan stater måste vila på FN-stadgans grund som förbjuder angrepp på
    andra länder. Samtidigt måste vi också se att internationell rätt under flera decennier har
    undergrävts av USA:s och västvärldens bombningar av Jugoslavien, Afghanistan, Irak,
    Libyen och Syrien, något som nu Ryssland anser rättfärdigar deras erkännande av
    Donetsk och Luhansk och övergrepp på Ukraina.
    Rysslands invasion av Ukraina måste också ses mot bakgrund av att USA svikit sina löften
    till Sovjetunionens ledare att inte utvidga Nato österut. Därför är det också viktigt att
    Sverige fortsätter att stå utanför Nato.
    I vår tidning kommer vi fortsättningsvis bevaka det nya läget och vi välkomnar skribenter
    att belysa frågan utifrån olika perspektiv.
    FiB/K styrelse
    Karin Rosenqvist
    Ordförande”

    Detta uttalande tog styrelsen 26/2 2022. Det har gått mer än ett år sedan dess och vi lär oss hela tiden om
    krigets vidare utveckling. I vårt arbete och i vår tidning har vi skildrat kriget från olika utgångspunkter och vi
    är inte alltid överens.
    Vi kommer fortsättningsvis att fördjupa och analysera krigets verkningar och orsaker. Vi vill därmed komma
    vidare i vår analys.
    Vi vill inte låsa fast oss vid en tolkning som motionären i sin att – sats föreslår utan skildra krigets alla
    aspekter och orsaker.
    Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.

    Efter en lugn och saklig debatt med 25 inlägg där parterna kom varandra närmare avslogs motionen närmast enhällig då endast en delegat röstade för den.

    • Anders Romelsjö:

     Jag har naturligtvis noterat att varken du eller andra i FiB/K tagit upp debatten med gamla fibbare (Margareta Zetterström, Mats Parner) på Clarté-bloggen. Jag har f ö nöjet att ingå i Mats P:s privata e-mail-cirkel, vilket är mycket stimulerande.

     Hur årsstämman röstade har jag ingenting med att göra eftersom jag inte är medlem. Men en förening där medelåldern ökar med ett år i taget, och där de som lämnar arbetat i föreningen i över ett halvt sekel, har dåliga förutsättningar att i längden överleva, vilket är synd.

     Vad gäller Ryssland har jag och min fru många och långa samtal med infödda ryssar, de flesta utanför och i en krympande skara innanför landet.
     Det är svårt att hitta några positiva tecken. Ryssland har sedan 1944 haft en gräns man aldrig behövt bekymra sig om (Finland). Nu är Finland medlem i Nato, efter en process som är helt upp till det finska folket. Finlands medlemskap är ett direkt resultat av Rysslands angrepp på Ukraina, så hur en fördubblling av Rysslands gräns mot Nato kan ligga i Rysslands säkerhetsintresse har ingen lyckats förklara.

     Ryssland står nu helt utanför det internationella vetenskapssamhället. Kina vet att de har ingenting i den vägen att hämta från Ryssland, däremot naturligtvis subventionerad gas och olja. Belarus står inför en isolering som inte liknar något som jag upplevt, och då har jag ändå rest i landet i nära 20 år.
     Jag diskuterar ibland med svenska kolleger om vi kan göra något för att förbättra relationerna med Ryssland. En är utländsk ledamot av den ryska vetenskapsakademien, en annan mottagare av Rysslands främsta vetenskapliga utmärkelse. Men sedan Putin för tio år sedan tog kontroll över vetenskapsakademien, något som Lenin, Stalin och senare sovjetledare ansåg kontraproduktivt och inte i Sovjetunionens intresse, så ser vi inga utsikter.

     • Sakta i backarna @Larsson! Dina påhitt om den ryska vetenskapsakademin, mm stinker på långa vägar. Ryssland är framstående i många vetenskapliga områden. Det är bara i ryssofoberna ögon som ”Ryssland har inget.” För övrigt behöver inte Ryssland den i internationella sammanhang betydelselösa svenska akademin. Ryssarna kan matte och fysik som svenskarna (och även jänkarna) har ingen susning om🤣🤣🤣

      Man behöver bara ställa en fråga till alla dessa som påstår Ryssland har inget, kan inget, är på väg att rämna: Hur kommer det sig att den har klarat inte bara över 11,000 sanktioner, utan vuxit starkare och vinner på alla fronter dessutom?

     • Det är knappast någon merit att ingå i Mats Parners e-mail lista. Den mannen har skrivit ett antal inlägg i Clarté-bloggen där han tagit upp en del spörsmål i sovjetisk historia. Han har fått flera mothugg men tydligen inte ansett sig behöva nedlåta sig till att svara.

     • Namn: Allehanda Ryssofob
      Ämne: teknologisk utveckling i Ryssland
      cc: Hata Ryssland förening

      ETT av många exempel på Rysslands teknologiska utveckling

      Tetris : the dangerously addictive multi-coloured computer game with the impossibly catchy soundtrack? Well, Nintendo Game Boy’s runaway hit was invented in Russia. Puzzle-passionate Moscow born computer programmer Alexey Pajitnov was working for a Soviet government-founded computing centre when he decided to create his own electronic game. Tetris, which uses varying shapes made up of four squares, takes its name from ‘tetra’, the Greek word for ‘four’, and ‘tennis’, Pajitnov’s favourite sport.

      och så en karamell

      Rubber is something we use every day: in seals, matting, insulation, hoses and on the wheels of our cars, bicycles and planes. And it was Russian chemist Sergei Lebedev who invented the first commercially viable version of this material in the early 20th century. The next time your aeroplane touches down, thank Lebedev for the smooth landing!

      Plus hela världen vet hade det inte varit för Rysslands missiler så skulle inte USA ha ett rymdprogram värt namnet alls, d v s, NASA would take a nose dive (you dig the pun ryssofob?)🤣🤣🤣

      Sedan så låtsas allehanda ryssofob som om hen inte vet om att det är bara Ryssland och Kina som har hypersoniska vapen? USA försöker bäst den kan med sin seocnd hand engineering expertise s a . Resultatet blri därefter – explosion några sekunder efter avfärd (kaboom på yankee vis) 🤣🤣🤣🤣

     • Mats Larsson, dina inlägg visar hur väl årtionden av indoktrinering fungerar och man kan tänka sig att NSA:s spioner som garanterat läser den här bloggen inser hur väl de lyckats.

   • Som vanligt inte en enda källa från herr/madam@Larsson. Den person som hänvisas vet vi inte om hen känner @Larsson, bara att signaturen säger så.

 7. Det sägs även att Kiev inte meddelat namnen
  på Bucha-offren, pga av att de har ryska namn,
  vet någon mer om det?

 8. Efter att Sverige ansökt om medlemskap i Nato så väntar jag nu med spänning på att man kommer att fortsätta den inslagna vägen och ansöka om att få bli USAs 51 delstat. Mentalt befinner sig toppskiktet inom både socialdemokratin och borgerligheten redan där.
  Men det tar förmodligen ett tag. Det blir väl som med ansökarna till MC-klubbarna.
  Först ”hang around sedan prospect” innan man kan upptas som fullvärdig medlem.

  • Jodå, Sverige håller för fullt på att alltmer likna en delstat i USA med ekonomin körd i botten, en kriminalitet utom kontroll, gängkrig och skjutningar, sjukvård som havererat, infrastruktur i förfall, ghetton i varje större stad, invandring utom kontroll, korruption utan motstycke, alltfler utblottade och fattiga m m. Javisst håller Sverige på med en anpassning till USA på alla plan i samhället och man kan misstänka att Kalle är väldigt nöjd med det han en gång initierade som statsminister.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here