Forskarstudie: Mycket låg dödlighet i COVID-19 – endast 0,15 % i genomsnitt…

11
886
Bild: Brittiska parlamentets bibliotek.

Ingress. Enligt tillgängliga sammanställningar har nu 2,8 miljoner dött av COVID-19, eller med COVID-19. Den senare gruppen är i stor majoritet efter vad man vet. Den som avlider och som har haft ett positivt prov under de senaste 30 dagarna räknas som COVID-19-döda i Sverige i alla fall. “Avlidna bekräftade fall avser personer som avlidit inom 30 dagar från det att covid19 påvisats i laboratorietest (nukleinsyrapåvisning, PCR-test).” Folkhälsomyndigheten. Viss, för mig okänd variation mellan olika länder torde finnas.

Många aspekter finns. Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande skriver den framstående professorn i pediatrik Johnny Ludvigsson. Han skriver också “En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1]”. Jag saknar just nu uppgifter om hur stor andel av dödsfallen i COVID-19, med Folkhälsomyndighetens definition, som sker utanför sjukhus. Och hur stor andel av de med positivt PCR-COVID-19-test under de senaste 30 dagarna som dör främst av annan orsak på sjukhus.

Att hålla avstånd, som är en vetenskapligt baserad åtgärd, är en annan sak än lockdown.

Jag har översatt en aktuell artikel som publicerades hos Pål Steigan igår.


Mycket låg dödlighet i COVID-19 – endast 0,15 % i genomsnitt…

Den kända epidemiologen John Ioannidis, som är en av världens mest citerade forskare, har återigen publicerat en peer-reviewed studie (en studie granskad av andra forskare före publicering) om dödligheten hos covid-19 visar att virusets dödlighet i förhållande till alla infekterade globalt är ca. 0,15%. Artikeln har titeln “Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations.” (Avstämning av uppskattningar av global spridning och infektionsdödlighet för COVID-19: en översikt över systematiska utvärderingar.)

Ioannidis är en grek-amerikansk medicinsk forskare, författare och professor vid Stanford University. Han har bidragit till evidensbaserad medicin, epidemiologi och klinisk forskning.

Han har fått många utmärkelser och hedersbetygelser och är medlem i U.S.National Academy of Medicine, European Academy of Sciences and Arts, och är Einstein-stipendiat. I 2019 fick Ioannidis hålla NIH: s Robert S. Gordon, Jr. föreläsning i epidemiologi.

Ioannidis har granskat den nuvarande forskningen och data relaterade till COVID-19 och utvärderat resultaten. Han påpekar att rapporteringen innehåller många osäkerheter, eftersom definitionen av död av eller med covid-19 varierar.

Han ser också att det finns stora skillnader i infektionsdödligheten (IFR) från land till land. I Europa och USA kan IFR vara 0,3% eller 0,4%, medan Afrika ligger på 0,05%.

Men den bästa vetenskapliga bedömningen från februari 2021 är en global IFR på 0,15%. Detta överensstämmer mycket väl med den tidigare studien av Ioannidis, som publicerades på WHO: s webbplats.

Artikeln har rubriken “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data” (Infektionsdödlighet på COVID-19 härledd från seroprevalensdata) och har publiceras i Världshälsoorganisationens bulletin. här. Där skrev han:

Redaktör Romelsjö: Serum i blodet är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. (Plasma är vätskan med koagulationsproteinerna kvar).

Okorrigerade uppskattningar av COVID-19-infektionsdödlighet varierade från 0,01% till 0,67% (median 0,10%) över de 19 platserna med en COVID-19-befolkningsdödlighet lägre än det globala genomsnittet, från 0,07% till 0,73% (median 0,20%) i 17 platser med befolkningsdödlighet högre än det globala genomsnittet men lägre än 500 COVID-19 dödsfall per miljon, och från 0,20% till 1,63% (median 0,71%) på 15 platser med mer än 500 COVID-19 dödsfall per. miljon.

De korrigerade uppskattningarna för median infektionsdödlighet var 0,09%, 0,20% och 0,57% för de tre lokaliseringsgrupperna.
Redaktör Romelsjö: Sverige har nu 1 324 COVID-19 dödsfall per miljon. Worldometers.

För personer under 70 år var infektionsdödligheten för COVIV-19 på 40 platser med tillgänglig data från 0,00% till 0,31% (median 0,05%); de korrigerade värdena var lika.

Hösten 2020 uppskattade WHO en dödlighet på covid-19 på mindre än 0,14 procent här.. Dr Margaret Harris, taleskvinna för WHO, bekräftade senare siffran och sa att den baserades på genomsnittsresultaten för alla de breda seroprevalensstudier som gjorts runt om i världen.

I mars 2020 utfärdade WHO en varning om att COVID-19 skulle ha en dödlighet bland de smittade på 3,4%. Med andra ord var det 24 gånger så högt som den nivå av IFR vi nu ser. Och det var på grundval av dessa alarmistiska siffror som besluten om drakoniska åtgärder med lockdown etc. fattades.

Bland dem som motsatte sig denna siffra vid den tiden var doktor Anthony Fauci i USA, som annars har markerat sig som en hardliner inom lockdown-politik. Tillsammans med CDC-direktören Robert Redfield skrev han i synnerligen ansedda New England Journal of Medicine den 26 mars 2020:

“Detta antyder att de totala kliniska konsekvenserna av COVID-19 i slutändan kan vara mer besläktade med de av en allvarlig säsongsinfluensa (som har en dödlighet på cirka 0,1%) eller en pandemisk influensa (liknande de från 1957 och 1968).”

När resultatet nu visar sig vara på en global IFR på 0,15%, måste det sägas att Fauci vid den tiden var helt rätt och att WHO hade katastrofalt fel. Dr. John Lee och John Ioannidis hade också liknande bedömningar av dödligheten.

Men den politik som bedrivs är utformad som om WHO: s extrema överdrifter från den 5 mars 2020 är giltiga. Finns det något hopp om att politiker kommer till förnuft?
Relaterat.

Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare.

11 COMMENTS

 1. Säkerhetsavståndet är det jag personligen förlitar mig till mot sjukdomen Covid-19
  Så länge virusinfektionen rör sig om en droppsmitta alltså.
  Mot luftburen virussmitta känner jag mig hjälplös.
  Det skulle i så fall vara motmedel som hjälper.
  Egenproducerade eller utifrån som ett vaccin.

  Vad gäller dödligheten ser jag närmast till de faktiska förhållanden som råder och då blir jämförelsen mellan de nordiska länderna högst relevant.
  Landet med högst dödlighet måste då också vara landet med sämsta regeringen eftersom regeringen är den högsta ansvarig för att skydda folket.

  En av de politiskt beslutade åtgärderna som kraftigt försämrar motståndskraften mot virusinfektioner och pandemier är förtätningen av städerna. Där fler människor ska trängas på allt mindre yta.
  Där blir säkerhetsavstånden till slut omöjliga.
  Men det har varit en trend i flera decennier.
  Utarmningen av lands- och glesbygd och storsatsningar i städer.
  Problemet tror jag är socialism och vänsterpolitiken som har lättare att överleva där människor flockas i intimare tillvaro i önskade eller påkallade gemenskaper med eller mot deras vilja.
  Men mänskligheten är inte övermäktig naturen, eller Gud om man så vill, så när människorna blir för många och samtidigt för täta kommer naturen återställa genom en pest eller pandemi så överskottet försvinner bort.
  Så är det in naturen bland hararna till exempel. Blir hararna för många ett år kommer harpesten och reducerar antalet.
  Hararna kan förvisso inte framställa vaccin på konstgjord väg men människans kamp mot naturens krafter har sällan visat sig övermäktiga.
  Människors olika viljor som står i strid med varandra gör det ännu svårare.

 2. Redaktören här stödjer sig på “forskarauktoriteten” ett argument som hänvisar till de “de bästa”.
  Hur bra de är och huvudsyftet bör man nog titta närmare på för att erhålla en mer korrekt verklighetsbild.

  Men hur som helst påstår nu samma forskarauktoritet att medellivslängden minskat i Sverige under fjolåret vilket inte skett sedan 1968.
  Varför medellivslängden minskade 1968 berodde på en annan pandemi som kallades Hong Kong influensan. Även Kina den gången som ursprung då alltså.
  Det som står klart i alla fall är att Covid-19 dödlighet inte kan förnekas om man nu vill vara ärlig.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/overdodligheten

  Sedan undrar jag över massvaccineringen.
  Är huvudsyftet att rädda människors hälsa?
  Eller är huvudsyftet att på bästa sätt försöka rädda konsumtionsekonomin och med den utsugningen av naturresurserna?
  Med utsugning av naturresurser menar jag även den framvuxna massframställning av syntetiska material som på det ena eller andra sättet förstör och belastar det naturliga och ekologiska kretsloppet.
  Det är något allvarligt systemfel när en samhällsekonomi upphör fungera utan överkonsumtion.
  Är ett sådant förhållande värt namnet >EKONOMI< överhuvudtaget?
  Som jag lärt mig betyder ordet ekonomi just "att hushålla".
  Med naturens resurser.
  För någonting annat kan omöjligt vara.

 3. https://www.technocracy.news/uk-miscarriages-rise-366-after-taking-covid-19-vaccine/
  Regeringen har publicerat veckovisa rapporter om biverkningar mot de experimentella Covid-19-vaccinerna, varav den första täckte uppgifter som ingavs till MHRA Yellow Card Scheme från den 9 december 2020 till den 24 januari 2021. Deras senaste rapport ( hitta den här ) , som är den sjunde som släpps, täcker data som matats in till MHRA Yellow Card Scheme från den 9 december 2020 men till den 7 mars 2021.
  Bara sex veckor åtskiljer den första och den sjunde rapporten, och den chockerande ökningen av antalet kvinnor som tappar sitt ofödda och nyfödda barn på den tiden på grund av att ha antingen Pfizer- eller AstraZeneca Covid-vaccinet är skrämmande. Detta var regeringens egna råd vid akut godkännande av Pfizer / BioNTech-vaccinet –
  För kvinnor i fertil ålder bör graviditet uteslutas före vaccination. Dessutom
  bör kvinnor i fertil ålder rekommenderas att undvika graviditet i minst 2 månader efter deras andra dos.
  Vi berättade om detta redan i december , eftersom regeringens egna råd också innehöll kommentarer om amning och fertilitet som var följande:
  Amning : Det är okänt om COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 utsöndras i bröstmjölk. En risk för
  nyfödda / spädbarn kan inte uteslutas. COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 ska inte användas
  under amning.
  Fertilitet : Det är okänt om COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 påverkar fertiliteten. ‘
  Det är på grund av detta råd från den brittiska regeringen att vi var så chockade att se i den första släppta rapporten om biverkningar mot Covid-vaccinerna, med hjälp av data som ingavs till MHRA Yellow Card Scheme fram till den 24 januari 2021 totalt 4 kvinnor hade drabbats av ett missfall till följd av Pfizer / BioNTech-vaccinet.

 4. 18 okt 2019. Event 201 i New York, pandemiövningen gällde 18 mån framåt. 65 millioner döda.
  18 – 27 okt 2019. Military-world-games (militära os) i Wuhan! Ca 10.000 deltagare. Plus deras servicefolk. Alla åker hem till över 100 nationer. Flera fall av sjuka i olika länder inkl i Sverige. Ovilja att testa dessa personer i alla länder.
  WHOs uppskattning av pandemins dödlighet i mars 2020 liknar siffran från Event 201. Efter 18 månader av pandemi kommer
  Världen inte att uppvisa ens en tiondel av de dödsfall man larmat om på både övning och skarpt läge.
  Är det ett slags tiondelspandemi vi upplever? Skulle man ens fått nödgodkännande för vaccinerna om de verkliga dödstalen legat till grund för besluten.?

 5. Kan WHO:s ställningstagande om högt dödstal ha något att göra med att Bill Gates skänkte 200 milj. dollar till WHO för drygt ett år sedan?

  TILL ALLA: SKRIV PÅ LÄKARUPPROPET!!!!

  https://lakaruppropet.se/
  Vi är snart uppe i 8000 varav ca 1000 vårdpersonal.

  Anders R: Lägg ut e-postadress till redaktionen, för att skicka artiklar, tips m.m. till
  OCH PUBLICERA LÄKARUPPROPET och gärna också : Barlington Decklaration!

  https://gbdeclaration.org/

 6. Rubriken med den låga dödligheten i Corona diskuterade jag redan ii juli 2020 ja till och med tidigare i denna
  http://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/ Spec referenserna 21, 41, 42 , 43, 44

  För att diskutera dödligheten i plandemins nuvarande läge är självklart de medicinska insatser man vidtar det mest väsentliga. I Ostasien står man relativt fria att använda örter , klorokin vid tidiginfektion och IV C-vitamin vid kvarstående svår situation. Därför är dödstalen. I Sverige är en del av dessa interventioner förbjudna, baktalade osv. Dessutom är Jantelagen här så förhärskande att den övriga läkarkåren inte törs ställa sig bakom de ordinationer Nordfors tidigt förde till torgs i olika intervjuer .

 7. Om dödligheten är 0,15% av antalet smittade så borde vi ha flockimmunitet nu. Hitills har 13498 dött. Om man dividerar 13498 med 0,0015 får man fram att 8 998 666 hitills blivit smittade och antingen har antikroppar och/eller T-celler. 8 998 666 smittade av 10 379 000 invånare blir 87% smittade hitills vilket inte låter sannolikt enligt mitt sätt att se det.

  • Dödligheten är klart högre i befolkningar med mer än 500 dödsfall per miljoner invånare. Sverige har över 1300.

   • Problemet är nog alla dessa av corona eller med corona blev felbehandlade eller dog av andra underliggande sjukdomar! Tror aldrig vi kommer at få fram exakta siffror för det verkliga utfallet dessvärre!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here