Ryssland om sin attack på militära enheter i Odessas hamnområde

41
1447

Odessa hamn. I förgrunden finns några krigsskepp.

Ryssland om sin attack på militära enheter i Odessas hamnområde

https://www.rt.com/russia/559553-odessa-port-grain-ukraine/

Nedan återges en artikel i RT kl 10 idag:

Det ryska försvarsministeriet har bekräftat att man slog till mot mål i den stora ukrainska hamnen Odessa på lördagen och avslöjat att missilerna träffade militär infrastruktur och vapenlager. Man avslöjar att målet för attacken mot Odessa var ett militärfartyg och ett lager av Harpoon-missiler som träffades under lördagens attack.

”I hamnstaden Odessa, på ett skeppsvarvs territorium, har ett dockat ukrainskt krigsfartyg och ett lager med Harpoon-antiskeppsmissiler, som USA levererat till Kievregimen, förstörts av havsbaserade högprecisions-långdistansmissiler”, sade ministeriet på söndagen.

Attacken har också lamslagit en reparationsanläggning där fartyg från den ukrainska flottan har reparerats, tillade man.

Angreppet mot målet i Odessa, som är ett viktigt handelscentrum i sydvästra Ukraina, skedde en dag efter undertecknandet av en FN-förmedlad överenskommelse om att avblockera spannmålsexporten från ukrainska hamnar.

Under konflikten som pågått sedan den 24 februari har Moskva insisterat på att dess trupper endast skjuter mot ukrainska styrkor och militär infrastruktur, inte mot civila anläggningar.

Enligt Kiev användes fyra kryssningsmissiler i attacken mot hamnen i Odessa, som påstås ha riktats mot spannmålssilos som ligger där. Två av missilerna avlyssnades och två klarade sig igenom, men lyckades inte tillfoga någon större skada, sade de.

Ukrainas ledare Vladimir Zelensky beskrev attacken som ”barbari” och insisterade på att ”ryska Kalibr-missiler förstörde själva möjligheten till uttalanden” om behovet av dialog och eventuella överenskommelser med Moskva.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ”fördömer otvetydigt” attacken mot hamnen i Odessa, sade hans talesman. Enligt Guterres är det ”absolut nödvändigt att Ryssland, Ukraina och Turkiet genomför avtalet fullt ut”, eftersom de produkter som omfattas av avtalet ”behövs desperat för att hantera den globala livsmedelskrisen och lindra lidandet för miljontals behövande människor runt om i världen”, tillade han.” (Slut RT)

————————————————————————————–

Jag har hittat en film på knappt 2 minuter om attacken. Av texten framgår att

Financial Times korrespondent Max Seddon i Moskva uppger att de delar av hamnen som träffades inte ingår i avtalet.

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/ryska-v%c3%a4ndningen-hyllade-avtal-%e2%80%93-bombade-odessa/vi-AAZTlKH

Kommentar: Verkar vara mycket olämpligt att attackera militäranläggning i en av de hamnstäder som varifrån spannmål ska exporteras från Ukraina. Olika uppfattningar finns om vad som träffades. I media finns spekulationer om oenighet i den ryska ledningen.

_____________________________________________________________________

RT, engelsk text:

Moscow reveals target of strike on key Ukrainian port
A military vessel and a stockpile of Harpoon missiles were hit during Saturday’s attack, the defense ministry has said
Moscow reveals target of strike on key Ukrainian port
© Russian Defense Ministry
The Russian Ministry of Defense has confirmed striking targets in the major Ukrainian port of Odessa on Saturday, revealing that its missiles hit military infrastructure and arms stockpiles.

“In the seaport of Odessa, on the territory of a shipyard, a docked Ukrainian warship and a warehouse of Harpoon anti-ship missiles, supplied by the US to the Kiev regime, have been destroyed by sea-based high-precision long-range missiles,” the ministry said on Sunday.

The attack also crippled a repair facility where vessels of the Ukrainian navy have been fixed, it added.

The strike on the target in Odessa, which is a major trade hub in the southwest of Ukraine, came a day after the signing of a UN-brokered deal to unblock grain exports from Ukrainian ports.

During the conflict that has been underway since February 24, Moscow has insisted that its troops only fire at Ukrainian forces and military infrastructure, not civilian facilities.

Ukraine claims Russia targeted major port city
Read more Ukraine claims Russia targeted major port city
According to Kiev officials, four cruise missiles were used in the attack on the port of Odessa, allegedly targeting grain silos located there. Two of the missiles were intercepted and two made it through, but failed to inflict significant damage, they said.

Ukrainian leader Vladimir Zelensky described the strike as “barbarism” and insisted “Russian Kalibr missiles destroyed the very possibility of statements” on the need for dialogue and any agreements with Moscow.

UN Secretary-General Antonio Guterres “unequivocally condemns” the attack on the port of Odessa, his spokesman said. According to Guterres, “the full implementation [of the deal] by Russia, Ukraine and Turkey is imperative” because the products that are covered by it are “desperately needed to address the global food crisis and ease the suffering of millions of people in need around the globe,” he added.

Föregående artikelBidens fullständigt misslyckade försök att vända Saudiarabien mot Ryssland
Nästa artikelUkrainas ”Great Game” dyker upp i Transkaukasien
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

41 KOMMENTARER

 1. 24 juli 2022, 18:46
  Lavrov meddelade Rysslands avsikt att hjälpa ukrainare att bli av med folkfientliga regimen.. Presstjänst vid Ryska federationens utrikesministerium.
  Den ryske utrikesministern Sergei Lavrov sa under ett möte med de permanenta representanterna för medlemsländerna i Arabförbundet ( LAS ), att Ryssland definitivt kommer att hjälpa det ukrainska folket att bli av med ”antifolk”-regimen, rapporterar RIA Novosti.
  Enligt honom tycker Ryssland synd om det ukrainska folket, de förtjänar mycket bättre. ”Vi tycker synd om ukrainsk historia, som håller på att falla sönder framför våra ögon, och vi tycker synd om dem som gav efter för Kyiv-regimens statspropaganda och de som stöder den, som syftar till att göra Ukraina till en evig fiende till Ryssland”. Han noterade att sådana försök skulle misslyckas.
  Diplomaten påpekade också att det ryska och ukrainska folket kommer att fortsätta leva tillsammans. ”Vi kommer definitivt att hjälpa det ukrainska folket att bli av med regimen, som är absolut folkfientlig och antihistorisk”.
  Tidigare har chefen för Tjetjenien, Ramzan Kadyrov , uppmanat ukrainarna att ”kasta ut det korrupta ledarskapet ur landet.”
  För närvarande fortsätter en speciell operation av Ryska federationens väpnade styrkor i Ukraina. Det tillkännagavs den 24 februari av Rysslands president Vladimir Putin . Enligt honom är syftet med militära aktioner att demilitarisera grannlandet och denazifiera dess myndigheter.
  Beslutet att genomföra operationen var anledningen till nya sanktioner mot Ryssland från USA och dess allierade.
  ”Gazeta.Ru” krönikar händelserna .

  • USA har uttryck oro för Zelensky säkerhet. Ser man det i det större sammanhanget av Zelensky’s utrensningar och bombastiska uttalanden om en miljon armé för att fördriva Ryssland och återta hela Ukraina, blir det tydligt att trycket inom Ukraina stiger för att avlägsna USA marionetten Zelensky och avsluta det amerikanska kriget. En intern revolt tycks vara på väg vilket blir allt tydigare. Ukrainarna är trötta på det amerikanska kriget i deras land. Intressant i sammanhanget är även att iaktta hur den amerikanska antiryska krigspropagandan i svenska media som DN hela tiden stegras och intensifieras. Nu säger Ryssland att man kommer att hjälpa ukrainarna att avlägsna USA marionetten Zelensky och avsluta det amerikanska kriget i Ukraina.

   • Europeiska stater, som ger militärt stöd till den ukrainska armén, provocerar Ryssland att starta ett fullskaligt krig, säger Tjetjeniens chef Ramzan Kadyrov.
    Europa, med sina uttalanden och militära stöd, strävar efter ett specifikt mål – att tvinga Ryssland att byta från en speciell operation till ett fullskaligt krig med alla typer av vapen längs hela frontlinjen. Behöver det ukrainska folket det? Skulle ett sådant krig försvaga Ryska federationen. Självklart inte.
    ”Ryssland har alltid varit redo för vilket krig som helst under hela sin historia”, så det här scenariot skrämmer inte Ryssland.
    ”Det ukrainska folket måste ta bort Zelensky-nudlarna av pseudopatriotism, gå ut på gatorna i Kiev och sparka ut ur landets korrupta ledarskap som inte gräver skyttegravar, utan bara hetsar hela folket till en ”heroisk ”död.
    Militärt bistånd från västländer, som var avsett för ukrainska militärer, når dem inte de smälter mystiskt i myndigheternas fickor. Kampen till den sista ukrainaren fortsätter i normalt läge. Pengar, vapen, utrustning, människor – och detta är bara en liten del av deras förment ädla aktiviteter. Soldaterna flyr, utrustningen förstörs och vapnen överförs säkert till de allierade styrkornas förfogande.

    Hot om totalt krig.. Konflikten i Ukraina kan komma ur kontroll även om ingen av parterna vidtar särskilda åtgärder för att eskalera situationen, säger författarna till Foreign Affairs.
    ”De ryska och amerikanska presidenterna Vladimir Putins och Joe Bidens gemensamma önskan att undvika en fullskalig sammandrabbning garanterar inte en oavsiktlig eskalering av situationen i Ukraina”, säger de.
    Konflikten kan utvecklas till ett fullskaligt krig med deltagande av tredjeländer på grund av det stora antalet inblandade deltagare, användningen av den senaste tekniken samt svagheten hos internationella organisationer som inte kan hitta ett sätt att lösa. Ingen internationell mekanism styr konflikten, står det i artikeln.
    Enligt Putin har Ryssland upprepade gånger hört uttalanden från väst om dess avsikt att ”kämpa till sista ukrainare”. Presidenten betonade att detta skulle vara en tragedi för det ukrainska folket, men det verkar som att allt är på väg mot detta.
    Putin sa också att Moskva inte ger upp fredssamtalen. ”Men de som vägrar borde veta att ju längre, desto svårare blir det att förhandla med oss”, sa statschefen.

 2. Om det är lämpligt eller olämpligt kan ju alltid diskuteras. Det beror förstås på hamnens storlek och var olika saker som militära förråd, militärfartyg och spannmålssilos ligger i förhållande till varandra. Vad jag kunnat förstå är bara de militära målen skadade, vilket kan tolkas som att det alltså var lämpligt ur en militär synpunkt. I synnerhet mot bakgrund av att det spekuleras i ett nära förestående Ukrainskt anfall mot Kherson. Kriget tar ju inte ledigt för att man exporterar spannmål.

  • Ukraina har på sin höjd ett par patrullbåtar, och om det nu var en sådan som var målet.. varför blev det ett prioriterat mål 150 dagar efter invasionen, just dagen efter att ett avtal skrivits under? Är det inte läge att åtminstone vara lite försiktigt efter det att ett sådant viktigt avtal skrivits under?

   • För att det inte var patrullpåtar utan 1 krigsfartyg och framför allt missiler från sk Harpoon USA som var målet som bombades.

   • Nu tar vi det lugnt här ”czinn” och reder ut vad som verkligen hände…Ja, Ryssland slog ut en del militär material från väst som Ukraina försökte smuggla in under skydd av avtalet och en ukrainsk krigsbåt sänktes. Man ska nog ta det vääldigt försiktigt med MSM-propagandan och ta den för vad den är….rena desinformationen! Med alla informatörer som Ryssland har i Ukraina är det inte mycket som kan hållas hemligt och det är allt från vanligt folk, lokala beslutsfattare och höga politiker som är informerar åt Ryssland! Därav Zelenskys paranoia som bara växer med avhoppen!

 3. Har nåt fartyg som ska skeppa vete vidare till världen träffats…Provokativt att placera missiler i hamnen of odessa om man vill att vetetransporterna ska fortgå oförhindrat från odessas hamn.

  • Tydligen inte, utan bara ett ukrainskt vapenlager och ett fartyg som levererade amerikanskt krigsmateriel och amerikanska vapen. Tydligen har inga skador på hamnanläggningar eller fartyg inträffat, utan bara ett magasin med amerikanska vapen och ett fartyg som levererade amerikanska vapen. Detta har knappas påverkat vetetransporterna alls, men blev en bas för mer propaganda.

 4. Det var alltså inte hamnen Odessa som attackerats som Ukraina propagandan påstått, utan det var en precisions attack på ett ukrainskt militärt mål och ett ukrainskt vapenlager i hamnen och ett fartyg med en amerikansk större vapenleverans. Hamnen är mycket stor med ett flertal terminaler, en var kan i storlek mätas i kilometer. Hamnanläggningens dimensioner kan alltså mätas i mil.

 5. Enligt folkrätten (FN-stadgan) är det förbjudet att avsätta en annan stats regering, hur avskyvärd den än må vara. En paragraf som nästan ingen minns efter alla USAs överträdelser. Rysslands uttalade ambition att avsätta den ukrainska regeringen och ”avnazifiera” landet strider alltså not folkrätten.
  Men vem bryr sig?

   • Jag har tänkt samma tanke som Gonzalo Lira, att samma händelseförlopp skall utspelas.
    Förutom att jag trott att de inte skulle döda Zelensky på riktigt, utan fejka hans död, och han förs till något land där han kan leva resten av sitt liv.
    Jag tror inte de skulle döda honom på riktigt, om han inte redan har en dödsdom pga sjukdom över sig. Hans kokainmissbruk kan ha drabbat hans kropp illa.
    Jag började tänka denna tanke då jag hörde information från Nato då det sas att gränsen för att de skall gå in i kriget gick vid om Zelenskys liv var i fara.
    Så ryssarna vill nog verkligen hålla honom vid liv och ha koll på var han befinner sig.

  • Jag bryr mig Britta. Nyss lyssnade jag på Gonzalo Lira: ”Zelensky Is About To Be Assassinated By The Americans?” https://youtu.be/mactoSForFY. Mycket tydligt redogörs det för hur och varför Väst, med Jake Sullivan, (säkerhetsrådgivare åt regeringen i Washington), i spetsen kan förväntas göra sig av med Ukrainas nuvarande regering. Samtidigt förklarar Gonzalo L. varför det är i Rysslands nuvarande (åtminstone) intresse att den finns kvar. Men naturligtvis har du Britta rätt i att folkrätten, som alltid, sitter löst när krig pågår.

  • Hej Britta Ring!

   FN är en tandlös tiger medan Ryska björnhonan har stora labbar med vassa klor.
   USA:s krigshök har en sylvass huggande näbb.
   Vad kan den tandlösa pappers-tigern göra?

  • Helt galet. Det är inte Ryssland som vill avsätta Ukrainas amerikanska marionettregim, utan man vill stödja Ukraina att själva göra det.

 6. Jag har Googlad på ”produktion av vete i världen”. Ukraina levererar 3% av hela mängden. Kriget pågår  endast i östra Ukraina. 75%-80% av landet är inte drabbat (så länge).  Om Ukrainas tidigare 3% av världens produktion minskar till 1.5%, kan det knappas skapa ett hungersnöd, som MSM påstår.

 7. Max Blumenthal skriver: utan förklaring har You tube /demonetized/min intervju med Alina Lipp, den enda tyska journalisten i Donetsk.

  I intervjun ung. 22 minuter fram så berättar Alina hur Ukraina förstörde 50000 ton korn och visar lagerlokal efter förstörelsen och hon har talat med många vittnen. Hon visar också ett BB som de bombat och är upprörd över att ingenting av detta visas i tysk media.
  Hon är också upprörd över alla lögnerna i tysk media som går så långt att de beskyller Ryssland för att bombat marknadsplatsen i Donetsk.

  https://www.youtube.com/watch?v=a4-1qhGvbu4

  • Alina Lipp är extra farlig eftersom hon talar både tyska och ryska flytande. Hon har åtalats i Tyskland på absurda grunder om spridande av desinformation. Hennes tyska bankkonto har länsats av myndigheterna och samma har drabbat hennes far. Därtill förvägras hon närvaro vid ärendets handläggning. Ett kvitto på det tyska rättsväsendets haveri. Några advokater har dock blivit så upprörda att de erbjudit sig att ta sig an hennes fall.

   Ja, och ser man Alina Lipp rapportera och ställer det mot, säg Bert Sundström; så förstår man att kontrasten blir olidlig. Sådant kan inte tillåtas.

   • Västerländsk demoNkrati och helt i enlighet med lögnimperiets högt ställda normer och värderingar🤥🤥🤥

   • Bert Sundström, honom tål jag inte. Det var några år sedan jag stängde av nyheterna under den tid som han talade. Har svårt att förstå hur han som omöjligt klarar av att hålla sig neutral får nyhets rapportera från Ryssland. Han blev så upphetsad när han skulle rapportera en negativ nyhet om Putin, så han flåsade och magen guppade upp och ned på honom, när orden poppade ur hans mun.

    Det värsta framträdande han har gjort var när han skulle få en intervju med RT:s chefredaktör. SVT skröt om denna exklusiva intervju, som försvann snabbt från deras arkiv.
    Denna intelligenta kvinna fick Bert Sundström att framstå som en riktig dummer-jöns vid sidan av henne.
    Hon frågade på vilket sätt de hade publicerat en felaktig bild av Sverige.
    Då sa Bert att RT hade beskrivit att brotten ökat kraftigt i Sverige.
    Vet inte vilken planet han lever på, men det är en helt riktig beskrivning, min erfarenhet som socialsekreterare där har jag varit i kontakt med brottsökningen i Sverige.
    Hon kunde sedan uppge några positiva samhällsfrågor som RT publicerat gällande Sverige, och sa att något liknande hade hon inte sett honom publicera om Ryssland.

    Bert sa att han visst publicerat en positiv nyhet om Ryssland, att tack vare sanktionerna så har Ryssland börjat tillverka sin egen getost.
    Då gapskrattade hela filmteamet hjärtligt åt Bert Sundström.
    Skulle gärna se den igen, var verkligen underhållande.
    Det är nog borttagen för gott.

  • Odessa är Ryssland – För alltid. I USA meddelades den fullständiga segern för Putin i Ukraina. Västvärldens hegemoni närmar sig sitt slut, i konflikten i Ukraina kommer Ryssland att vinna en fullständig seger. Ryssland vinner och kommer att utveckla seger på slagfältet.
   Den som tvivlar på Odessas öde måste förstå att denna stad för alltid kommer att bli en del av det ryska Federation.
   Vladimir Putin startar ett nytt skede av specialoperationen, under vilken ryssarna kan ta inte bara Odessa, Nikolaev, Kharkov och Dnepropetrovsk.

   Den plötsliga presentationen av Odessa-brigaden av ryska trupper i ryska medier avslöjar Moskvas framtida planer för en militär operation i Ukraina.
   Ryssland kan helt enkelt inte lämna Ukraina en sjökorridor som ett resultat av den militära kampanjen och inte bryta igenom en korridor i Transnistrien. Kriget kommer inte att sluta förrän de ryska trupperna når gränsen till Moldavien.

   Exponeringen av Odessa-brigaden blev ett ”svar” på ryktena från Kiev om motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor och det förestående övergivandet av Cherson av ryska trupper. Således uppmuntrades inte bara invånarna i Kherson-regionen, utan också majoriteten av befolkningen i Nikolaev- och Odessa-regionerna, vars frigivning inte är långt borta.

   De avtal som undertecknades den 22 juli i Turkiet om export av spannmål från Ukraina uppfattades tvetydigt av det ryska patriotiska samfundet. Vissa var snabba med att anklaga Moskva för att ha övergett kampen för Odessa i utbyte mot ett partiellt upphävande av sanktionerna.
   Förstörelsen på en militärbåt i hamnen i Odessa dagen efter undertecknandet av avtalet om ukrainsk spannmål var en milstolpe.

   Den ukrainska telegramkanalen Legitimny, med hänvisning till en källa, skriver att beskjutningen på hamnterritoriet är en antydan från Ryssland om att Odessa förblir Moskvas mål, trots överenskommelserna om spannmål.

   I går började de sprida budskapet att spannmålsfallet påstås vara en försäkring för Odessa-regionen mot offensiva och missilattacker. Hela eliten i Odessa andades omedelbart ut och militären började fundera på hur man skulle använda denna försäkring för sina egna syften.
   I dag förstörde ryssarna denna myt och gav en antydan om att om de misstänker något och fixar det kommer de omedelbart att slå till mot militära och relaterade anläggningar. De bryr sig inte om västvärldens reaktion nu, står det i publikationen. Kanalen ”Typicalnaya Odessa” bedömde helt spannmålsfallet som en seger för Moskva.
   Enligt författarna till kanalen erkänner de turkiska avtalen faktiskt Rysslands rätt att blockera ukrainska hamnar och förhindra transport av vapen till dem. Dessutom erkändes denna rättighet faktiskt av både FN och Ukraina, som nu inte kan häva denna blockad med vapenmakt.
   Det vill säga, förutom att blockera leveransen av ukrainskt spannmål och (viktigt) dess egna gödselmedel och livsmedel, fick Ryssland faktiskt från FN ett förbud mot leverans av vapen till Ukraina sjövägen.
   Och i händelse av brott mot detta förbud kommer strejker i hamnen i Odessa att genomföras omedelbart.

   Genom att placera Ukrainas sjötrafik under internationell kontroll kan Ryssland mycket väl fokusera på striden om Nikolaev och Odessa på land. Och mot bakgrund av den förvärrade politiska krisen i Europa är huvudfronten i kampen för Odessa den geopolitiska och ekonomiska konfrontationen med västvärlden, en seger som kan rädda tusentals liv för ryska soldater.
   Författare: Tikhon Goncharov

  • Västvärldens hegemoni närmar sig sitt slut, i konflikten i Ukraina kommer Ryssland att vinna en fullständig seger. Ryssland vinner på alla fronter: militärt, politiskt och ekonomiskt.Moskvas mål har också förändrats.
   Den som tvivlar på Odessas öde måste förstå att denna stad för alltid kommer att bli en del av den ryska Federationen. Vladimir Putin startar ett nytt skede av specialoperationen, under vilken ryssarna kan ta inte bara Odessa, Nikolaev, Kharkov och Dnepropetrovsk.

   Den plötsliga presentationen av Odessa-brigaden av ryska trupper i ryska medier avslöjar Moskvas framtida planer för en militär operation i Ukraina, enligt militärexperten Yuri Podolyaka.
   Enligt honom kan Ryssland helt enkelt inte lämna Ukraina en sjökorridor som ett resultat av den militära kampanjen och inte bryta igenom en korridor i Transnistrien.
   För Ukraina kommer detta att vara ett definitivt nederlag. Och kriget kommer inte att sluta förrän de ryska trupperna når gränsen till Moldavien.

   Dessutom blev exponeringen av Odessa-brigaden ett ”svar” på ryktena från Kiev om motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor och det förestående övergivandet av Cherson av ryska trupper.
   Således uppmuntrades inte bara invånarna i Kherson-regionen, utan också majoriteten av befolkningen i Nikolaev- och Odessa-regionerna, vars frigivning inte är långt borta.

   Genom att placera Ukrainas sjötrafik under internationell kontroll kan Ryssland mycket väl fokusera på striden om Nikolaev och Odessa på land. Och mot bakgrund av den förvärrade politiska krisen i Europa är huvudfronten i kampen för Odessa den geopolitiska och ekonomiska konfrontationen med västvärlden, en seger som kan rädda tusentals liv för ryska soldater.
   Författare: Tikhon Goncharov

 8. ”Verkar vara mycket olämpligt att attackera militäranläggning” Det enda olämpliga ligger i att det kommer att användas för propaganda och de naiva och okunniga kommer att svälja lögnen. Militärtekniskt är det ointressant. Hamnen är så stor och angreppet så litet och väldefinierat att det inte kommer att påverka någon annan aktivitet i hamnen. Jämför med Göteborgs Hamn. Jag mätte just längden på webben. Det blev 1.4 mil. Hur kan det påverka verksamheten om man spränger en magasinsbyggnad på ett avstånd av 1.4 mil. Jämför. Om man spränger en byggnad Barkarby, påverkar det Gamla Stan. Knappast.

 9. Den så hypade ”internationella brigaden” av legosoldater i Ukraina börjar sina. Anledningen är att den berömda träffsäkra ryska artilleri och skjutvapen som har skickat många av dessa till helvetet. Igår fick fyra sådana sätta livet till varav en av de är en svensk en viss Edvard Selander Patrignani.

  Hur som helst (djungel)telegrammen om den mycket effektiva ryska krigsföringen särskilt mot legosoldaterna har gjort att eventuella legokrigare från väst har tvingats att tänka om.

  Senaste nytt från Ukraina

  Eftersom kriget inte går som lögnimperiet hoppats på så ryktas det nu om att lögnimperiet vill mörda imperiets tjänare och primo lakejen Volodymyr Zelenksy: http://thesaker.is/gonzalo-lira-zelensky-is-about-to-be-assassinated-by-the-americans/

  Besannas detta så lär det bli många begravningståg 🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚🎚

  • Nu har ryska försvarsministeriet lyckats få ihop en brigad som består av infödda i städerna Odessa, Nikolaev, Kherson, Kiev, Izmail,’ Belgorod-Dnestrovsky och andra ukrainska städer. De skall speciellt inrikta sig på legosoldater, ukronazis och banderitas, som de säger att de inte kommer visa någon barmhärtighet mot.

   Jag har hört olika intervjuer med personer som återvänt till hemlandet efter att ha stridit på ukrainsk sida. En fransk soldat intervjuades i France24, han var chockad över att hamna med ett förband som begick krigsbrott.
   En amerikansk legosoldat som återvände hem, berättade att ryssarna skonade dem, de hade kunnat döda ett stort antal av oss men lät oss gå, sa han.

   Så nu får man hoppas att EU besinnar sig och inte låter denna mängd vapen fortsätta strömma in i Ukraina, som dödar civila varav många barn i Donbass dagligen.
   Den lilla 10-åriga flicka som dog nyligen, hon slets i flera bitar av ett Nato vapen, henne fick vi inte se för hon dog av fel lands vapen.

   • Hörde ett väldigt känsloladdat öppet tal av en kvinna trött på ukrainsk regim. Återger en del av det nedan:
    Mina kära ministrar, presidenten
    Jag struntar totalt och tänker tala ryska nu.
    Ni folkvalda var är era söner? Ta dem till fronten.
    Min man måste dö, varje sekund riskerar han sitt liv.
    Ni gör allting för att utplåna, utplåna hela landet.
    Ni höjer era löner. Medan folket inte kan betala sina räkningar.

    Har sett flera videor hur kvinnor protesterar, och höjer sina röster mot att deras män tvångsrekryteras.
    Jag är övertygad att de rika köper sina söner fria och även sig själva för att slippa deltaga i kriget. Det är alltid de fattiga som tvingas ut.

    Nedan texten som var under videon till kvinnan, som höll sitt tal till den ukrainska regimen.

    There will be a new Maidan!”

    ◾The wife of a soldier of the Ukrainian Army goes on a rant about how the deputies of the Ukrainian Rada are looting the country, giving themselves a pay rise, while pensioners and families can’t pay their bills and the soldiers risk their lives for a misery.

    ◾In the end she threatens the Ukrainian deputies with saying that in 2013 no one knew how to use weapons (during Maidan) but now many women are trained (for a new more violent Maidan).

    ◾How is Zelensky going to react to this public and continuous attacks and threats?

    • Det är inte alls konstigt att kvinnor är oroliga för sina sönder och män som deltar i försvaret av Ukraina. Det har kvinnor varit i alla tider.
     Det är egentligen inte det som jag vill kommentera utan att Vivianne Månsson skriver att ”deras män tvångsrekryteras”. I Sverige är alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige totalförsvarspliktiga vilket för män innebär att fram till 47 års ålder vara krigsplacerad och i händelse av krig, delta i det militära försvaret av Sverige.
     Jag är inte insatt i hur lagstiftningen ser ut i Ukraina men förmodligen något liknande.

     Om vi skulle behöva försvara oss militärt mot en invasion från ett annat land tror jag ingen skulle använda ordet ”tvångsrekrytering” för att vi alla skulle göra vår plikt att försvara landet.

    • Jag glömde att många har gått på vad Ursula de von Ljugen säger att ukrainarna vill slåss till sista man.
     Det vill USA och England att de skall göra, men inte de själva.
     Ukraina är en av Europas mest korrupta länder.
     Ukraina-ekspert og forskar Jørn Holm-Hansen ved Oslo Met. Han uppger fem saker vilka bör hindra Ukraina från att tas med i Eu. Den första är korruptionen, där det råder nepotism, man ger fördelar till dem man känner. Gör man inte det anses man som svikare och opålitlig person.

     Kvinnan som är rasande skriker ut sin frustration över att hon tror inte att politikernas söner är med i kriget. Det finns en prislapp på hur mycket man skall betala för en frisedel, men med tanke på korruptionen så pendlar nog det priset beroende med vem man talar.
     Jag har sett hur myndighetspersoner jagar de som inte vill vara med i kriget. De letar efter dem på stränderna. De fångar upp dem på gatorna.
     Har sett hur många män flyr upp i skogen och bergen för att gömma sig,
     Har även sett hur de tillverkar enkla flottar, och stakar sig över till Rumänien.

     Tänk bara på alla dessa män i Europa, varför är de inte i kriget och strider?
     Några snälla familjer betalade hyran åt en ukrainsk familj, mannen lurade dem och sa att han inte behövde vara med i kriget för att han har barn under 10 år.
     Min dotter träffade en man med hund som talade perfekt engelska, han tog kontakt efter ett tag talade han om att han var från Ukraina och han skulle vidare till England men fick inte komma in där innan hunden varit i karantän i Sverige. Min dotter med hundar gick snabbt ifrån hans hund. Jag blev arg och ringde Jordbruksverket, handläggaren där var lika upprörd som mig att politiker i Sverige hade tagit beslut att göra undantag för ukrainska hundar.
     Det finns rabies i Ukraina, vi har väldigt hårda regler för alla andra,
     Handläggaren sa till mig att hon ville ha tag i mannen om jag kunde lista ut vem han var, då han bröt mot hemkarantän reglerna, hunden får inte träffa andra hundar och inte gå på ställen där många hundar vistas,
     Handläggaren var själv flykting från Bosnien och hade också lagt märke till särbehandling av flyktingar från Ukraina.

     Sedan kan man se Poroshenko med familj på restaurang i London, han blir rasande när han ser att de är filmade och försöker attackera personen,
     Han sitter med 20-årig son där, Sonen som också borde vara med i kriget.
     Otaliga är de videor som finns ute på nätet, där man ser ukrainska män på gatorna i hela Europa. Förmodligen de rika familjernas män som köpt sig fria.

     • Du har inte kommit på tanken att många av de ”ukrainska män på gatorna i hela Europa” kan vara människor som redan bor utanför Ukraina?
      Eller kan du på de otaliga videor se vilket datum de kom från Ukraina?

     • Detta utspelar sig i Österrike.
      Kan ge ett exempel på en av dessa otaliga videor. Det är en man som står i ett garage och pekar på ett antal lyxbilar, samtidigt som han säger:

      ”Här är de, Mercedes, Rolls-Royce och Maybachy flyktingar från Mr Zelenskys släktingar!

      Dessa oligarker från den omgivna hjältestaden Kiev som har gjort sina lönsamma affärer på bekostnad av ukrainska medborgares liv och nu tillåter sig att dricka champagne och är här i Wien med ”flyktingstatus”?

      Det är hyckleri, kamrat Zelenskij!”

      Videor och foton av dessa bevis har också strömmat in från Tyskland och
      Polen

     • Jag förstår att det är meningslöst att diskutera med dig om källkritik men att från några enstaka videofilmer generalisera till att ”alla rika” köper sig fria är ganska naivt.

  • Nej, det är verkligen inte en effektiv krigsföring som Ryssland håller på med . Ett av historiens absolut sämsta fälttåg kommer det att gå till historien som.

   Nu verkar det som om man drar tillbaka sina bästa enheter från flera fronter. Att man gör det från Cherson är förståeligt eftersom den regionen redan är förlorad i.o.m. att broarna för underhåll är bekämpade och att Ukraina sakta men säkert återtar mark.
   Men att man plötsligt gör det på flera fronter är mycket märkligt. Är det någon i Kreml som har insett att kriget inte längre går att vinna eller är det maktkamp på något plan? HIMARS-effekten?
   Ska bli intressant att följa.

   https://m.dailykos.com/stories/2022/7/25/2112640/-Ukraine-Pure-Hunch-Russia-isn-t-redeploying-they-re-retreating-their-best-units

   • Dina inlägg, Fred nu!, luktar önsketänkande lång väg helt utan verklighetsförankring. Det är ingen bra idé att bygga sina kunskaper på västliga media. Lika lite nu som under Kosovo-kriget 1999.

   • Fred nu.
    Militära bedömare som t.ex. Scott Ritter och överste Douglas McGregor anser att det är en synnerligen kompetent krigföring som dels undviker civila offer mer än något annat krig i den storleksordningen och dels håller nere dom egna förlusterna genom att inte ha för bråttom, utan att först nöta ner fienden med artilleri och missiler innan större anfall.
    Glöm inte att Ukrainas armé är en av dom starkaste i hela Europa och att NATO har jobbat hårt för att stärka den.

    Trots alla moderna vapen som väst pumpar in för att förlänga dödandet så avancerar Ryssland hela tiden.
    Slutet för dom kraftigt befästa områdena utanför Kramatorsk, som USA/NATO har arbetat med i åtta år ser ut att närma sig. När dom är erövrade ligger sannolikt Ukrainas militär riktigt illa till.
    Bedömarna på The Duran tänker att det kanske är detta som väst nu ser och att det kanske är orsaken till att en sådan som Jake Sullivan börjar oroa sig för Zelenskys säkerhet. Höjdarna i USA har ju en ovana att anklaga sina motståndare för sådant som dom själva planerar att göra. En USA regisserad kupp mot Zelensky skulle kunna vara en tänkbar reträttväg för USA när dom inser att kriget är förlorat och naturligtvis kommer dom att anklaga Putin för den.

    Ukrainas försök till anfall i Cherson-regionen har vad jag förstår slagits tillbaka med stora förluster för Ukraina. Broarna tycks vara skadade men under reparation.
    Att trupper flyttas är en pågående aktivitet i alla krig. Även Ukraina flyttar sina trupper ibland.

    Utan att veta med säkerhet så tror jag att du gjorde en mycket dålig bedömning av kriget här.
    Eller kanske var det mest en upprepning av västmedias önsketänkande och propaganda.

    • 27 juli 2022, 13:59
     Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sa vid ett möte med kollegor i Addis Abeba, Etiopien, att Ryssland har rätt att själv bestämma vad som säkerställer dess säkerhet, rapporterar TASS .
     ”Ryssland, liksom alla andra länder med självrespekt, har rätt att själv bestämma vad som är bra för dess säkerhet och vad som inte är det.”
     Han förklarade att Europeiska unionen , Nato och USA under lång tid ansåg att det var möjligt att bestämma för Ryssland var gränserna för dess säkerhet går.
     ”Vi har knackat på dörrarna för våra västerländska kollegor sedan åtminstone 2013 och sagt till dem att det är en absolut röd linje när man skapar en ryssofobisk stat vid våra gränser”, tillade Lavrov.

   • Lever ”Fred nu!” i verkligheten eller fulmedias bisarra värld av lögner? Himars? Hahhaha, som om några artilleripjäser med oklar funktion skulle göra skillnad på en front som är över 1000 km lång? Idiot!

   • Bara under första veckan av Operation Z hade Ryssland förlamat Ukro-nazi flygvapnet, lyckats limma fast ukro-nazi armén till bestämda plaster (helt enligt plan). På två veckor lyckades man ta kontroll över 20 procent av Ukrainas territorium. Ett av Europas mest tränade och välutrustade arméer reducerades till en samling ”skjut och springa” enheter. Snart kommer Kherson och Kharkiv att befrias inte bara Odessa.

    Men allt detta är inte ”effektiv krigsföring” enligt den självutnämnde militärexperten @Fred Nu. Synd bara att somliga lever i en kokong av illusioner starkare än en pansar …

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here