Tagg: Baltops 20

Sveriges samövar med terrorist-stödjare som USA och Turkiet. Fredsrörelsen, V i...

2
Försvarsmakten meddelar: "Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer. Baltops 20 genomförs...