torsdag, december 8, 2022

Tagg: cyberkrigföring

Cyberwar och Nato:s militära installationer i Norden I

1
Inom frågan om Gemensam säkerhet har rymden alltmer uppmärksammats som skådeplats för krigföring. Vi frågar oss hur de nordiska ländernas geografiska placering mellan väst...