torsdag, februari 9, 2023

Tagg: värdslandsavtalet

Sveriges samövar med terrorist-stödjare som USA och Turkiet. Fredsrörelsen, V i...

2
Försvarsmakten meddelar: "Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer. Baltops 20 genomförs...

Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

16
I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag. Jag har sedan dess publicert andra...