USA och Nato ökar det militära trycket längs Rysslands gränser

20
1863

Denna artikel av Brian Cloughley och publicerad 26 oktober ”USA och Nato ökar det militära trycket längs Rysslands gränser” har inte oväntat letats fram och översatts av Rolf Nilsson! https://www.strategic-culture.org/news/2021/10/26/us-and-nato-step-up-military-pressure-along-russia-borders/

Rolf Nilsson

 

 

 

 

 

 


USA och Nato ökar det militära trycket längs Rysslands gränser

USA:s och Natos militära konfrontation kommer att fortsätta längs Rysslands gränser, i syfte att provocera Ryssland att agera, vilket är en mycket farlig politik.

Den 20 oktober meddelade det amerikanska utrikesdepartementet att ”försvarsminister Lloyd J. Austin III hade ett möte i Kiev med Ukrainas försvarsminister Andrii Taran och senare samma dag med president Volodymyr Zelenskiy. I båda mötena bekräftade ledarna styrkan i det strategiska försvarspartnerskapet mellan USA och Ukraina, och Austin lovade fortsatt amerikanskt stöd för Ukrainas suveränitet, territoriella integritet och euro-atlantiska strävanden.” Enligt Voice of America uppmanade han Ryssland att ”avsluta sina destabiliserande aktiviteter i Svarta havet” (utan att nämna att Ryssland har en kustlinje utmed Svarta havet på 800 km).

Samma dag som Ryssland tillrättavisades av USA för påstådda och ospecificerade ”destabiliserande aktiviteter” skickade Pentagon ut två B-1B Strategic bombplan för att flyga över Svarta havet. Dessa stridsflygplan flög ut från Storbritanniens Royal Air Force-bas i Fairford, dit de anlände tidigare i oktober från Dyess USAF-bas i Texas, med det rapporterade uppdraget att ”förbättra interoperabilitetsträning med våra allierade och partners, bygga upp koalitionens styrka och stärka vår förmåga att svara på alla hot med oöverträffad kraft.”

Det var tydligen viktigt att interoperabilitetsutbildningen ägde rum utmed Rysslands gränser, snarare än över Texas eller Fairford, där den lokala tidningen rapporterade att ”Om du bor i delar av Cheltenham och Gloucester kunde du inte undgå att bli medveten om två enorma amerikanska bombplan, som flög ovanför runt klockan 7.30 på tisdagen. Ett distinkt mullrande ljud blev högre och högre och lät så nära att det nästan kunde ha misstagits för ljudet av en enorm lastbil som mullrade precis förbi ditt hus.”

Det var knappast en slump att de mullrande bombplanens ”sjömålsuppdrag”, tillsammans med polska och rumänska jaktplan, planerades till dagen efter Rysslands tillkännagivande från utrikesminister Sergey Lavrov. Han sa att eftersom Nato hade inrättat en ”utestängande rutin” för ryska diplomater. i Brysse,l genom att utestänga dem från dess högkvartersbyggnad, och ”på grund av Natos målinriktade åtgärder existerar inte lämpliga villkor för grundläggande diplomatisk aktivitet… vi stoppar arbetet med vår permanenta representation till Nato, inklusive arbetet från det främsta militära sändebudet. ” Natos agerande hade kommit som en överraskning, för efter ett möte mellan Herr Lavrov och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i New York den 20 september, tillkännagavs att ”generalsekreteraren betonade att Nato är engagerat i riskreducering och öppenhet, inklusive genom möten av Nato-Ryssland-rådet och genom moderniseringen av OSSE:s Wiendokument.”

Oavsett vilka ”destabiliserande aktiviteter” som kan påstås om Ryssland av Nato och andra länder, som är associerade med militäralliansen, finns det ingen tvetydighet om Washingtons attityd och politik, vilken fortsätter att vara aggressiv och konfronterande.

Ryssland kommer inte att glömma att Washington uppmuntrade till och bistod kuppen i Ukraina 2014, när dåvarande biträdande utrikesministern för europeiska och eurasiska frågor, Victoria Nuland, fotograferades tillsammans med USA:s ambassadör när hon delade ut kakor till rebellerna på Kievs Maidan-torg i december 2013. (Godsakerna togs till torget av hennes beväpnade amerikanska säkerhetsvakter. Sedan när tiden var mogen för kamerorna fick hon väskorna med kakor och delade ut dem. Det var en hemsk men välorkestrerad liten pantomim.)

Nuland var upp över öronen inblandad i kuppen, och BBC:s inspelning av ett av hennes telefonsamtal visar hur djupt USA var inblandat. Hon hörs säga ”Jag tycker inte att Klitsch ska ingå i regeringen. Jag tycker inte att det är nödvändigt, jag tror inte att det är en bra idé” men att “Jag tycker att Yats är killen som har den ekonomiska erfarenheten, regeringserfarenheten” för det nya Ukraina som Washington ville skapa, och därmed demonstrera sitt stöd för kupper som passar USA:s politik.

Efter upptåget i Kiev visade president Biden exakt var han står gentemot Ryssland och Ukraina, när han utsåg Nuland till hans biträdande utrikesminister för politiska frågor. Det råder ingen tvekan om att Moskva (och Kiev) fick det avsedda budskapet, men det var knappast trovärdigt när Biden skickade henne till Moskva den 11 oktober för två dagars samtal, förmodligen i syfte att förbättra relationerna mellan USA och Ryssland. Detta extraordinära beslut beskrevs av Ted Galen Carpenter i the American Conservative som ”En uppvisning av förakt”, som involverade ”ett fruktansvärt val för ett så känsligt diplomatiskt uppdrag” och det är svårt att se hur Bidens Washington kunde ha uppträtt mer hånfullt respektlöst mot regeringen i Moskva och faktiskt hela det ryska folket, än genom att skicka ett sådant sändebud.

Efter denna patetiska men förolämpande provocerande charad, samtidigt med USA:s bombplans flygningar över Svarta havet och diskussioner mellan USA:s försvarsminister och hans ukrainska motsvarighet, hade försvarsministrarna i militäralliansen USA-Nato den 21 oktober en konferens, där de rapporterades ha godkänt en ”masterplan för att försvara sig mot potentiella ryska attacker, som kan inkludera kärnvapen, cyberkrigföring, hypersoniska missiler eller rymdattacker mot satelliter.” Denna masterplan skulle initialt kosta en miljard dollar och motiverades genom att generalsekreterare Jens Stoltenberg förklarade att ”Vi fortsätter att stärka vår allians med bättre och moderniserade planer.” Reuters noterade att (icke namngivna) ”diplomater säger att ”konceptet för avskräckning och försvar i det euroatlantiska området” – och dess strategiska genomförandeplan – behövs när Ryssland utvecklar avancerade vapensystem och placerar ut trupper och utrustning närmare de allierades gränser. ”

Men medan amerikanska strategiska bombplan från Texas är utplacerade till England för att korsa himlen över Svarta havet och medvetet hota Ryssland, skyndade sig Nato att försäkra världen om att dess nya koncept för krig mot Ryssland inte är något att oroa sig för. Som Stratfor rapporterade den 21 oktober: ”NATO-tjänstemän betonade att de inte tror att någon rysk attack är nära förestående”, vilket väcker frågan om varför USA-Nato koncentrerar trupper längs Rysslands gränser under det passande namnet ”Enhanced Forward Presence”.

Uttalandet av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov den 18 oktober att ”de grundläggande förutsättningarna för gemensamt arbete inte längre existerar” med militäralliansen USA-Nato, och ”vi ser ingen anledning att låtsas att någon förändring är möjlig inom överskådlig framtid” var gjort med beklagansvärd men tyvärr förutsägbar oundviklighet. Det är uppenbart att den stigande vågen av anti-Rysk provokation uppmuntras till fullo av Washington, med president Biden som indikerar USA:s beredskap att utöka sina militära åtaganden i Europa och på andra håll.

President Biden nöjde sig inte med att förklara att USA ”har ett åtagande” till militära åtgärder om det finns konflikter mellan Kina och Taiwan (vilket det inte gör), utan  bemyndigade dessutom försvarsminister Lloyd Austin att ”upprepa USA:s åtagande att stödja Ukrainas styrkor genom säkerhetshjälp, och uppnå ”ett ännu starkare och mer varaktigt strategiskt partnerskap”, tillsammans med att stärka Georgiens, Bulgariens och Rumäniens väpnade styrkor i Nato- och ”Nato-partner” anti-Ryssland alliansen.

USA har tvingats ut ur Afghanistan av talibanerna, men fortsätter med andra globala militära manövrer, samtidigt som de utökar sina militära avtal och grupperingar. Att rikta in sig på Ryssland är inhemskt populärt för både de republikanska och demokratiska partierna i USA, och Bryssels Nato följer med, lockat av utsikten till ännu högre militära anslag och utökande av dess inflytande. Washington stöder Nato-medlemskap för Ukraina och Georgien, där till exempel Austin talar med uppskattning om ”Ukrainas strävanden att gå med i Nato.”

Den militära konfrontationen från USAs och Natos sida kommer att fortsätta utmed Rysslands gränser, i syfte att provocera Ryssland att vidta åtgärder, vilket är en mycket farlig politik. Det skulle vara bättre att gå i dialog, men Bidens Washington verkar betrakta förhandlingar och kompromisser som svagheter. Med befälhavarens för amerikanska flygvapnet i Europa, general Jeff Harrigians, ord har hans styrkor ”oöverträffad makt.” Och det är vad det handlar om.

Föregående artikelDN Åsikt: Peter Handke har kanske rätt om krigen i Jugoslavien. Hädisk tanke, eller?
Nästa artikelApellmöte kl 12 idag! Global kampanj för kärnvapenförbud pågår! Skriv på namninsamlingen! Kom med!!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Lite fel fokusering där tror jag.
  Ser man till Nato:s medlemsländer idag så är just precis HELA forna Sovjetiska Östeuropa anslutet till Nato idag.
  Kan inte tänka mig annat än de här länderna och de är både många och stora vill ha valuta för medlemskapet från de länder som står för de militära resurserna då i huvudsak USA.
  Men jag har blivit lika van att det kastas skit på USA på den här bloggen i samma utsträckning som det kastas skit på Ryssland från svenska SVT Public Service.
  Man får läsa båda med förstånd men som tröst kan jag säga jag sällan blir förbannad när jag läser den här bloggen men så fort jag kommer in på SVT hemsida då åker en knuten näve upp så gott som omgående.
  Nån svensk TV Public Service vill jag absolut inte ha.
  Dom säger man får betala TV licensen via skattsedeln numera men jag har slutat jobba och fått pension istället.
  Egentligen är det märkligt att man i sånt hyperliberaliserat land som Sverige ska behöva tvingas till TV Public Service.
  Men det är kanske snart det enda sättet för statstelevisionen att nå ut till folket?

  • Nja, jag håller helt med dig i dina synpunkter på SVT och reagerar lika dant de gånger jag tittar på deras nyhetssändningar. Tycker också det är fördjävligt att vi ska tvingas betala för denna propaganda. En tvångsfinansierad tv eller radio skulle kunna vara en idealisk plats för verklig, i demokratisk synpunkt, upplysning och bildande av medborgarna.

   När det gäller USA/NATO kan inte de forna Sovjetrepublikerna, som blivit medlemmar i krigsorganisationen, räkna med att deras intressen ska tillgodoses. USA är inte en lämplig samarbetspartner om man vill ha en jämbördig intressegemenskap eftersom USA bara tillgodoser sitt eget intresse. Men visst kan det se ut som om USA även ger något igen, men det sker bara när detta också överensstämmer med USA:s intressen.

   Att USA nu övar på svensk mark och beväpnar svensk militär är inte för Sveriges skull, det ligger helt i USA:s intressen att attackera Ryssland. Och värdlandsavtalet ligger verkligen inte i Sveriges intresse. Värdlandsavtalet är akut livsfarligt för Sverige. Den dag USA beslutar attackera Ryssland kommer Sverige att bli tillintetgjort av ryska motåtgärder. Och enligt min moral – den som ger sig in i leken får leken tåla – så kan vi i Sverige inte förvänta oss annat, eller beklaga oss, över ett sådant motangrepp. Att våra politiker ställer upp på att göra Sverige till ett självklart mål vid USA:s kommande angrepp på Ryssland är fullkomligt vansinnigt, oförsvarbart, hänsynslöst och ett solklart fall av landsförräderi. Jag tycker det är mycket märkligt att svenska folket inte fattat och reagerat på detta, de brukar vanligtvis vara så väldigt rädda om livhanken. Men de mediekanaler folket tvingas betala för håller folket i djup sömn angående förhållanden som är verkligt viktiga, allt i syfte att inte göra USA upprört, så som medierna ständigt och gärna upprör Kina och Ryssland.

   • Europeiska politiker är i det närmaste absolut obevandrade och helt okunniga i ämnet geopolitik. Det är dock inte Washington, och har aldrig varit det heller.

    Det Washington-styrda Nato:s enda uppgift numera är att rädda den amerikanska geopolitiska positionen, då denna genomgår en allvarlig försvagning och nedgång.

    Det förstår naturligtvis inte ledande europeiska politiker (och gör de det kan de inte nämna det), som går på och sväljer med hull och hår den ”transatlantiska” ”värderingsgemenskapen” med de amerikanska Förenta stater som dödat flest människor i krig och begått flest krigsbrott och brott mot FN-stadgan sedan år 1945. Man kan alltid bedöma ett land med vilka andra länder de umgås intimt med.

    De europeiska politiska hjärnorna är i de flesta fall amputerade av detta amerikanska knas, och förstår inte att Washington vill hålla Europa så svagt och splittrat som möjligt.

    För Washington är varje närmande och politiskt samarbete inom Europa och Euroasien en politisk katastrof. Det måste vi ALLTID komma ihåg.

    Det är därför vi har en amerikansk kaos-zon rakt igenom Europa och Euroasien: från Polen(som nu försvagar just EU inifrån, men inte emot Washingtons vilja) i norr via Ungern, Ukraina, Georgien, Israel, Saudiarabien, Irak/Syrien, ned till de oreformerbara Afghanistan/Pakistan.

    Det är ingen slump att Washingtons krigsetablissemang ALDRIG löser problemen och konflikterna utmed denna zon. Den skall nämligen alltid finnas där för Washingtons behov.

    Det är så illa verkligheten heter ser ut, kamrater.

    Fortsätter vi så här är Europa politiskt helt förlorat.

    • Bör vi förvänta oss ett stort krig i Donbass med Rysslands deltagande?
     Situationen vid den rysk-ukrainska gränsen verkar vara spänd till det yttersta.
     Amerikanska och europeiska tjänstemän ”är oroade över uppbyggnaden av ryska trupper, nära Ukraina”.
     Politics Today fick reda på om man kunde förvänta sig ett storskaligt krig precis vid de ryska gränserna.
     Chefen för DPR Denis Pushilin misstänker att Kiev förbereder sig för ”krig eller en allvarlig provokation”, och drar utrustning i söder.
     På bara sju år av konflikt i DPR dog mer än fem tusen människor, inklusive 91 barn. Men västerländska politiker är mycket mer bekymrade över de gemensamma militärövningarna mellan Ryssland och Vitryssland än de verkliga offren för ”antiterroristoperationen” av Ukrainas väpnade styrkor mot invånarna i de fortfarande de jure ukrainska regionerna.
     När allt kommer omkring är ”West 2021” en bekväm ursäkt för att genomföra ”vedergällande” Nato-övningar i Svarta havet, där Alliansen bara har en motståndare.

     ”Tjänstemän i USA och Europa har börjat märka ryska rörelser särskilt under de senaste veckorna, säger The Washington Post.
     Sådan retorik från amerikanska medier är alarmerande, eftersom en annan WP- artikel hävdar behovet av att ta Ukraina och Georgien ”ombord på” NATO – de säger, med sådana medlemmar kommer det att vara möjligt att ”förhindra ett framtida krig med Ryssland och rädda världen. ”Men det är för tidigt att oroa sig. Och det är dags att visa kyla. Låt oss klara oss utan panik.
     Författaren och ex-kandidaten för statsduman Zakhar Prilepin , som stöder Donbass-miliserna, ser ingen anledning till panik. Enligt honom kan folkmilisen i Donetsk och Luhansk klara sig självständigt ”med det hot som observeras idag.” Det vill säga utan hjälp av den ryska militären.
     Det här är ett sätt att framkalla sanktioner mot Ryssland, att starta sanktionsprocessen mot Nord Stream 2 så mycket som möjligt, säger Prilepin till URA.ru.
     Den ukrainske statsvetaren Mikhail Pogrebinsky förutspår inte heller ett storskaligt krig på gränsen mellan de två staterna. Han ser roten till den konstgjorda förvärringen av konflikten i de interna problemen i Ukraina – försämringen av situationen med coronaviruset, lanseringen av Nord Stream 2, som minskar ukrainsk gastransit, förutsägbara problem med uppvärmningssäsongen …
     Allt detta skapar en atmosfär av nederlag runt Zelenskys lag. Detta betyder att Kievs logik är sådan att det är dags att starta ett ”litet segerkrig” med turkiska drönare.
     ”De här provokationernas adressater var Moskva och Donetsk – Zelenskij ville tvinga dem till några hårda repressalier eller handlingar. Sedan skulle han försöka knyta denna historia till Nord Stream 2 och därmed skjuta upp lanseringen av gasledningen. Men Ryssland och Donbass agerade smartare och följde inte Kievs ledning.
     Men glöm inte: konflikten i östra Ukraina har pågått för sjunde året. Och dess skala är en abstrakt kategori. Och väldigt subjektivt.
     https://polit.info/560235-ukraina-nagnetaet-zhdat-li-bolshoi-voiny-v-donbasse-s-uchastiem-rossii

     • Det tycks bara vara amerikanarna som vill ha in Ukraina och Georgien i Nato, Kontinentaleuropa ställer sig kallsinnigt och tycks säga Nej.

      Mig veterligen tillåter inte Nato-stadgan att man tar upp nya medlemmar som har pågående gränskonflikter eller territorialkrav på grannländer; Ukraina har de facto förlorat Krim(som man ännu gör anspråk på), och Georgien har de facto förlorat Abchazien och Sydossetien (vilkas folk absolut inte vill leva i Georgien).

     • USA förbereder sig systematiskt för ett krig med Ryssland.
      1 november 2021 , 06:29 En källa: ”PolitRussia”
      USA förbereder sig systematiskt för en militär konflikt med Ryska federationen. Detta konstaterades i ett samtal med media av en inhemsk expert, en före detta anställd av den ryska federationens generalstaben, Konstantin Sivkov.

      PolitRussia-portalen indikerar att den amerikanska sidan har börjat aktivt investera i den militära infrastrukturen, som finns i Norge, inom ramen för ett avtal med myndigheterna i den skandinaviska staten som undertecknades i år. Förutom överföringen av strategiska bombplan B-1B Lancer och vitaliseringen av den amerikanska flottan i Ishavet, Washington, kommer tydligen också att modernisera militära anläggningar i de norska grottorna, noterar platsen.

      ”Allt detta betyder bara en sak: USA förbereder sig systematiskt för ett krig med Ryssland”, säger Konstantin Sivkov, som blev samtalspartner till onlinepublikationen.
      Enligt specialisten, ”det som händer nu indikerar möjligheten att fientligheterna börjar inom en ganska kort tid.”
      Som tidigare rapporterats förutspådde den kinesiska resursen Sohu att den nordatlantiska alliansen kommer att möta ett ”förkrossande misslyckande” i händelse av ett kärnvapenangrepp från blocket på Krimhalvön.

    • Johan.
     Jag tror din kaos-teori är helt korrekt.Ordning och reda, fred och samarbete ger inga positiva utslag i krigsindustrins orderböcker.
     Ukraina och Taiwan och i viss mån Vitryssland, Georgien och Iran är idag den av krigsindustrin styrda amerikanska regimens bakdörrar i syfte att sprida oro och kaos i världen.
     Rysslands och Kinas sk. röda linjer har i själva verket blivit USA:s målsnören. Kan man lura andra länder att överträda dom och därmed framkalla motreaktioner, så har man skapat bästa tänkbara mylla för ökad upprustning och ökade profiter för krigsindustrin.

     USA kommer med stor sannolikhet att överger sina allierade om dom råkar i öppen konflikt med Ryssland eller Kina. Dom vet att dom riskerar sin egen utplåning annars.
     Krigsindustrins ägare blir dock nöjda och den amerikanska regimen sitter säkert eftersom krigsindustrins ägare också äger eller kontrollerar alla större media.

     Frågan man ställer sig är hur länge världens länder skall låta sig grundluras av dessa psykopatiska amerikanska dörrknackare. Deras ”dammsugare” suger verkligen och alla som köper dom förlorar i slutändan.

     I värsta fall triggar USA igång det tredje världskriget med sitt vettlösa agerande. Med dom spänningar USA bygger upp i världen nu så kan minsta misstag bli starten gör jordens undergång.

     Lets go Brandon! Jag funderar på att avsluta alla mina inlägg så i fortsättningen.

   • Västländernas oupphörliga leveranser av vapen och ammunition till Ukraina stärkte Kievs förtroende för att konflikten i Donbass kan lösas med militära medel.
    Försök att lösa konflikten i Donbass med våld kommer att resultera i en oöverskådlig tragedi”, sa det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova vid en briefing på torsdagen.
    ”Konflikten i sydöstra Ukraina kan inte lösas med militära medel och försöken att lösa detta problem med våld kommer att få mycket bedrövliga och oöverskådliga konsekvenser. Jag skulle återigen vilja nämna att konflikten i sydöstra Ukraina inte har någon militär lösning, vilket erkändes av alla de länder som så mycket oroar sig över civila och generellt sett situationen i Ukraina.
    Detta underlättas också av utplaceringen av militära träningsuppdrag av NATO-medlemsstater på ukrainskt territorium och många militära övningar.
    Vi uppmanar västländer som förstärker Ukraina med vapen, och det handlar i första hand om Washington och även Berlin och Paris som deltagare i Normandieformatet, att sluta uppmuntra landets militarisering och använda sitt inflytande för att sätta Kiev tillbaka på spåret. att uppnå en varaktig fred i Donbass med politiska och diplomatiska medel”, sa Zakharova.
    https://tass.com/world/1355381

     • Turkiet spelar ett brett och tidvis ostadigt spel med alla möjliga parter som är inbördes vänner som fiender i den större Svarta havs-, Kaspiska liksom Centralasien-regionen (där en hel del folk talar turkbesläktade språk) för att bli den nya stora sammanhållande regionala stormakten. Enligt Erdogan. Ett slags Ottomanska imperiet 2.0.

      Man saknar, emellertid, en viktig imperial tillgång och sak: pengar. Turkiet går uselt.

      Ukraina har det framför sig att uppfylla det normandiska formatet och den s.k. Steinmaier-planen, d.v.s. där Ukraina måste regionaliseras och federaliseras som alla stora stater i Europa -det är inget att skämmas över- då landet skulle bli enklare att styra.

      Detta går emellertid inte de hårdföra ukrainska högernationalistiska krafterna med på. Det är Ukrainas numera mest olösliga inrikespolitiska problem.

      Nu har man tappat Krim (för alltid), och östra Ukraina kan komma att lämna det nu hopplösa Kievstyret.

      Klarar man av Steinmaier-planen kan Ukraina förhoppningsvis börja läka.

     • Ukraina gör klokt i att inte starta ett fullskaligt krig. Förvisso har dess premiärminister Volodymyr Zelinsky och oligarkerna som styr landet sina ”exist option” och kan fly till apartheid israel, men priset för Ukrainas folket i händelse av krig blir väldig stor – risken är att det inte kommer att finnas ett Ukraina värt namnet efter det.

   • Västerländska medier: Om Ryssland är ett ”teknologiskt efterblivet land”, varför står halva världen i kö för ryska vapen.
    Den utländska pressen diskuterar frågor relaterade till export av militär utrustning från Ryska federationen. Vi talar till exempel om det faktum att Ryssland ofta kallas ett ”teknologiskt efterblivet land”, men Ryssland självt ”motstår envist att hänga upp sådana etiketter”.
    Västerländska medier: Obama kallade Ryssland för ett ”bensinstationsland”. Han sa att den ryska ekonomin var ”sliten i stycken”. Men om det är så, om Ryssland är ett ”teknologiskt efterblivet land”, varför står då halva världen i kö för ryska vapen.
    Den amerikanska upplagan av The National Interest publicerade material av Peter Suciu, som indikerar att Ryssland, liksom Sovjetunionen, är aktivt involverat i export av vapen och militär utrustning. Idag har Ryssland den andra positionen när det gäller vapenförsäljning på världsmarknaden. Orderboken är över 50 miljarder dollar.
    Ett av de mest populära ryska vapnen på världsmarknaden är luftvärnsmissilsystem. Det indikeras att Ryssland idag säljer S-400 ”även till ett Nato-land.” Detta syftar på Turkiet. Dessutom förvärvades luftvärnsmissilsystemet S-400 Triumph av Kina. Leveranser av dessa luftvärnssystem till Indien kommer snart att påbörjas. Intresset för att köpa S-400 uttrycks också av länderna i Persiska viken, inklusive Saudiarabien, som ”inte riktigt litar på American Patriot-komplexen.”
    Ryska vapen köps i Algeriet, Egypten, Syrien, Vietnam, Myanmar, Indonesien, Vitryssland, Kazakstan, Venezuela och ett dussin andra länder.
    Den utländska pressen säger att myndigheterna och USA:s militärledning i dag erkänner det faktum att de släpar efter Ryssland när det gäller hypersoniska vapen. Och återigen ställs frågan om det i detta fall är möjligt att tala om Rysslands tekniska insolvens. Som ett resultat dras slutsatsen att de oftare med sådana ord i samma USA försöker framställa vad de vill ha för sig själva som verklighet.
    https://topwar.ru/188820-zapadnye-media-esli-rossija-tehnologicheski-otstalaja-strana-pochemu-polmira-stoit-v-ocheredi-za-rossijskim-vooruzheniem.html?yrwinfo=1636451532919551-4314372273007805793-man1-5795-man-l7-balancer-8080-BAL-8747

 2. Igår gjorde Alexander Mercouris en ordentlig genomgång av läget. https://theduran.com/war-clouds-gather-over-ukraine-as-turkish-drones-used-in-eastern-ukraine-and-russia-counters-with-warnings/ Han hänvisade bland annat till en artikel av rysslandsexperten Anatol Lieven https://responsiblestatecraft.org/2021/10/27/divining-putin-what-russia-is-willing-to-do-or-not-for-its-own-interests/ I den artikeln säger Lieven att han under Valdaikonferensen nyligen av kommentatorer förstått att om det blir konfrontation i Ukraina så kommer det att bli konfrontation rörande Taiwan, och vise versa. Kina och Ryssland samordnar mycket av ländernas utrikespolitik. Militärövningarna de haft gemensamt pekar åt samma håll. Ler och långhalm verkar det som. För egen del tycker jag det är nervöst. Kaoset i USA:s nuvarande statsledning bidrar stark till det.

 3. Var är då Europa självt, i sin egen världsdel? När ska vi européer komma till tals hur vår säkerhetsnivå där vi själva bor?

  Vi vet att de amerikanska Förenta staterna vill ha ett så svagt och splittrat Europa som möjligt, där europeisk jord kan användas för projicering av Washingtons makt in i Euroasien.

  När ska Europa och Europas länder börja spela huvudrollen i vår egen framtid och politik?
  När ska Europa äntligen bli fritt?

 4. Johan, om du inte redan fått korn på den, kan jag rekommendera Glenn Diesens nyutkomna bok ”Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia” Det är en mycket bra men dyr bok. Min kusin hittade en förkortad variant på nätet https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1879366521998240. Glenn kommer in på flera historiska synpunkter som jag inte tänkt närmare på förut; men jag är ju naturvetare i grunden.

 5. Den amerikanska närvaron i Europa krymper eller växer relativt det ryska hotet. Den är också positionerad där den gör mest nytta mot det ryska hotet, den återfinns mest i östeuropa. Polens modiga kamp mot vänsterfascistisk wokementalitet i Bryssel är värd allt stöd. Våra skattepengar kastas på vänsterns mångkulturella brasa.

  • Nja, riktigt så är det inte. Landet Polen är inte utsatt för någon EUROPEISK sammansvärjning. Tvärtom!

   Polen har börjat ett pseudo-juridiskt projekt där man politiserat domstolsväsendet och infört en slags ”överprövningsnämnd” i domares disciplinärenden, med nya politiskt tillsatta domare.
   Det strider mot de klausuler staten Polen skrivit på i traktat för att bli och förbli som unionsmedlem. Man har dessutom med politiskt tillsatta domare kommit fram till den fullständigt häpnadsväckande domen att polska domar inte kan underkastas EU-rätt och utslag i europeiska domstolar.

   Men det ÄR grunden för det europeiska samarbetets rättssäkerhet, d.v.s. lika för alla.

   Detta är inte tillåtet – det visste självklart de högerreaktionära krafterna i Polen innan de här problemen både inleddes och pågick.

   Det är lite som att ställa upp i Fotbolls-EM och säga mitt i turneringen: ”hörni allihopa, från och med idag struntar vi i alla fotbollsregler, så följer vi egna rugbyregler i stället, som vi skrivit hemma och som ingen annan får döma emot”.

   Detta är naturligtvis oacceptabelt, europeiska skattebetalares pengar skall inte gå till en obstinat högerregim som liksom Ungern i dag omvandlar sig själva till klassiska 1930-talslika högerauktoritära diktaturer.

   Europa har nu stängt av överföringar av hjälpfonder och stöd till Polen om de här påhittade politiska domstolsenheterna försvinner. Polen bötfälls nu med vite om 1 miljon Euro varje dag Polen inte agerar och städar upp i sitt rättssystem.

   Antingen står Polen inför ett PolExit, trots att den polska befolkningen är mycket EU-vänlig, eller så får högerpartiet med det märkliga namnet ”Lag och Rättvisa” (PiS) -som man själva inte tycks förstå sig på- och helt enkelt ändra sig. Polske utrikesministern påstår, för egen del, att nu börjar det ”tredje världskriget”.

   Säkert, men möjligtvis för PiS-partiet självt. Nu får de bevisa vad de vill (egentligen). De har varmt stöd av Washingtons ytterhögeretablissemang och högerrepublikaner som gärna vill försvaga Europa. Detta kan mycket väl vara en Washington-uttänkt testballong mot Bryssel och Europa.

   Tänk om Washington istället skulle förlora den trognaste vasallen Polen? När Washington inte längre kan använda Storbritannien för att stoppa europeiska beslut inom unionen, har nu amerikanarna efter Brexit istället börjat använda Polen för denna ”saboterande” roll – det är ju solklart en amerikanskfödd idé från början det högerreaktionära Polen nu använder sig av.

   • Varför skulle den politiska styrningen av svenska domstolar vara ok om inte Polens är det?

    I den svenska ”Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare” [ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101390-om-utnamning-av-ordinarie-domare_sfs-2010-1390 ] står klart och tydligt att den svenska regeringen, om inte direkt så indirekt, har full makt vid tillsättandet av domare med flera (1§). Förslag till tillsättande ska ske genom en nämnd (4§) dock är inte regeringen tvungen att följa nämndens rekommendationer utan kan besluta så som passar regeringen (11§)

    ”1 § Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är
    1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,
    2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,
    3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
    4. tekniska råd,
    5. patentråd,
    6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
    7. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.
    Lag (2016:227).”

    ”4 § Nämnden består av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara, eller ha varit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.
    Ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år.
    Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.”

    ”11 § Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.”

    • Polens regering har inför en ny korrigerande övernämnd för att på politiska skäl avskeda sedan länge tillsatta och ”obekväma” domare. Det är det som är skillnaden.

     Nästan alla länder har, precis som Du skriver, okontroversiell tillsättning av domare genom t.ex. ministerium eller ett verk, men de kan INTE avskedas på politiska skäl och för dagen aktuella slutsatser.
     Det är det som är det för hela Europa oacceptabla i dagens Polen, d.v.s. att regeringen lägger sig i rättskipningen och domarnas ”BETEENDE” när det går emot regeringens åsikt, en slags hämndavskedanden.

  • Märkligt då att USA:s närvaro i Europa växte på 1990-talet då Ryssland krympte! Din teori håller ju inte för en närmare analys Brynn! Det enda man kan konstatera är att USA vägrar lämna Europa i fred! Ryskt hot? Det är väl snarare hotet från gangstermaffian i Washington Europa ska se upp med det visar ju verkligheten. Balkan och Ukraina är ett riktiga skräckexempel på aggressionen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here