Valfusk i USA? Vad visar röstmaskinerna?

Denna artikel från 17/11 har letats upp och översatts av Rolf Nilsson. Notera också länkarna under “Artiklar om valmaskinerna” längst ned. Den har publicerats på UNZ: The “Dominion” of Election Fraud? …Exposing the Dominion Voting Machines. och är skriven av Brett Redmayne-Titley. Denne har författat och publicerat över 180 fördjupande artiklar under de senaste tolv … Fortsätt läsa Valfusk i USA? Vad visar röstmaskinerna?