Vem vill fortfarande ha dollar? I vart fall inte Kina

19
1929
Vart går (åt) dollarn?

Ingress: Detta är en artikel av Dr. Eamon McKinney Who Still Wants the US Dollar? Not China som publicerat på Derimot.no: Vem vill fortfarande ha dollar?
I vart fall inte Kina
och som översatts till svenska av Rolf Nilsson. Många har uppfattat att Kinas kraftiga export till USA och stora innehav av US-dollar verksamt bidragit till dollarns ställning. Ska detta upphöra? Jag bifogar avslutningsvis andra artiklar om valutafrågor – som här är storpolitiska frågor.

Rolf Nilsson


Vem vill fortfarande ha dollar? I vart fall inte Kina

Att dollarn kommer att kollapsa har förutspåtts i 50 år. Det är ingen spådom att tidpunkten när detta kommer att hända närmar sig. Men när inträffar det? Kina har levererat prisvärda varor till USA i mer än tre decennier, vilket berikat många och utarmat andra.

Dessa låga priser har dock gjort det möjligt för USA att i stor utsträckning undvika inflationens realiteter, till följd av det utbredda användandet av sedelpressen av alla administrationer sedan Nixon. Den amerikanska regeringen verkar arbeta efter antagandet att så länge du inte får slut på papper och bläck kan du lösa alla dina ekonomiska problem. Alla tänkande människor vet att det är en ohållbar strategi.

Amerikanska dollar har haft förmånen att vara världens reservvaluta alltsedan slutet av andra världskriget. Detta har säkerställt fortsatt efterfrågan på amerikanska dollar som internationell handelsvaluta. Det har förblivit så till stor del på grund av avsaknaden av en alternativ valuta. 1973-avtalet med O.P.E.C. krävde att all olja skulle säljas exklusivt i dollar.

När alternativ försökte lanseras – Saddam Hussein som sålde irakisk olja i euro, eller Gaddafi med den guldstödda dinaren – hände ”dåliga saker” med dem.

Nya Sidenvägen

Men nu finns det alternativ. Kinas enorma handelsflöden med Ryssland och många av dess andra partners sker nu i ömsesidiga valutor. De 140 deltagande länder, som undertecknat Kinas Belt and Road-initiativ, kommer också att undvika handel med dollar när projektet utvecklas vidare. USA:ss fortsatta användning av dollar som vapen mot varje land som inte böjer sig för dess vilja, har undergrävt allt återstående förtroende för dollarn. Låga oljepriser och fallande efterfrågan har också slagit hårt mot dollarn. Det är ett enkelt faktum att dollarn faller när efterfrågan sjunker. Och särskilt när efterfrågan som upprätthöll dollarns värde inte längre finns.

Ekonomer har förutspått dollarns kollaps i 50 år, ända sedan president Nixon tog bort dollarn från guldstandarden (USA garanterade fram till dess ett fast inlösenpris av dollarn i guld enligt Bretton Woods-avtalet, ö.a.). Vi har därför under en lång tidsperiod hört ’Vargen kommer’-varningar (uttryck som innebär att upprepade falska varningsrop gör att man slappnar av och när vargen verkligen kommer tar man inte varningen på allvar, ö.a.). Men saker har förändrats.

Kina äger 1,2 biljoner i amerikanska statsobligationer, Japan är den största gäldenären med 1,3 biljoner, Saudiarabien har också stora innehav, men exakt hur mycket är inte känt.

Gemensamt för alla länder som har amerikanska skuldförbindelser är att de ser att den obegränsade tryckningen av pengar snabbt urholkar värdet på ägarintresset. Förståeligt nog är ingen särskilt nöjd med situationen och alternativ används där det är möjligt. Japan och Saudiarabien är faktiskt amerikanska ”klientstater” och kommer därför troligen att sitta still i båten, men knappast Kina. Om de ville, kunde Kina dumpa sitt dollarinnehav och kasta in dollarn i en hyperinflationsspiral över natten.

Dollarvapnet vänds nu mot USA

Det är värt att här notera att förbindelserna mellan USA och Kina är på den lägsta nivån man kan minnas. Vi måste gå tillbaka 70 år, till Koreakriget, för att hitta en tid med liknande spänning. Förhållandet har aldrig varit bra (en underdrift), men trots detta fortsatte diplomati och ömsesidig handel.

Flera stora röda linjer har dock nyligen passerats, framför allt USA:s övergivande av ”Ett-Kina politiken” (vilken innebär att USA erkänner att Taiwan är en del av Kina, ö.a.). Kina och dess folk vet att de är under attack från USA och de har fått nog. De har motvilligt accepterat att det inte finns någon framtid i handeln med USA. Frånkoppling sker redan inom teknik, media, bank och försörjningskedjan. Och inom alla dessa sektorer, men också fler, sker detta mycket snabbt.

Kan Kina göra det? Ja, det kan de. Medan USA har rivit upp avtal de senaste månaderna, har Kina undertecknat de två största handelsavtalen i historien, ett med E.U. och en med A.S.E.A.N.-gruppen av länder. USA är nu bara Kinas tredje största handelspartner. Belt and Road Initiative syftar till att utveckla nya marknader med 140 länder, vilka historiskt saknat den infrastruktur som krävs för att utveckla sina ekonomier. Dessa kommer alla att utgöra nya marknader för kinesiska varor och tekniker.

Belt and Road Initiative. Kinas största investering i nya handelsvägar

Kina investerar i framtida långsiktig tillväxt, utvecklar nya ekonomier och marknader. USA producerar inget Kina behöver, som de inte kan få på annat håll. Sanktionerna mot datachips orsakade störningar i vissa sektorer, men dessa störningar visade sig vara ett mycket kortvarigt problem, som landet snabbt har löst.

Men USA behöver Kina. Landet behöver de sällsynta jordartsmetaller, som krävs för militär produktion, fordonsindustrin och högteknologisk produktion. Allt skulle stanna utan dessa sällsynta jordartsmetaller, vilka Kina i huvudsak har monopoliserat. Dessutom kommer 85% av alla läkemedel som används i USA från Kina. Föreställ dig hur USA skulle se ut om läkemedelsförsörjningen stoppades. Sanningen, oavsett hur obekväm den kan vara, är att USA behöver Kina, men Kina behöver inte längre USA.

Vad som händer nu i Kina borde utgöra en varning för alla amerikaner. Kina vill inte längre ha dollar, Kina har för många dollar. Landet behöver inte längre det som de anser vara en allt mer värdelös valuta för materiella produkter. Där det fortfarande finns handel prissätter många kinesiska företag inte längre sina varor i dollar, de prissätter i RMB (Renminbi, Kinas officiella valuta, ö.a.) och kommer att betala med sådana.

Och Kina är inte ensamt, det har inte rapporteras att många länder som anses vara allierade med USA – Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Indien och Mexiko – också snabbt rör sig bort från dollarn och institutionerna som upprätthåller den. Snabbbetalningssystemet (SWIFT, där USA dock har politiserat användandet, varför Kina utvecklat ett eget motsvarande system, CIPS, ö.a.), I.M.F. Världsbanken och BIS. (Läs också här)

Trumps strafftullar har inte påverkat Kina eller skadat dem på något sätt. Tullen betalas av den amerikanska konsumenten. Detta har just lagt till ytterligare inflationstryck på ekonomin. Men det är toppen av isberget. Bidens nya $ 1,9 biljoner stimulanspaket (faktiskt en räddning) kommer att kasta in dollarn i nya nedgångar. Om det inte är alarmerande nog, överväg detta.

40 % av alla US-dollar som för närvarande är i global cirkulation har skapats under det senaste året. Dollarn har fallit i värde cirka 15% under de senaste månaderna och den fortsätter att gå ner. Vi kan bara hoppas att, när inflationen oundvikligen ökar, nedgången kommer att ske gradvis, följderna av en snabbare nedgång är otänkbara, men ändå säkert möjliga.

Förnekelse verkar vara en amerikansk regeringspolitik, men att blunda är ingen användbar strategi för den privata sektorn. Företagen måste ta itu med det faktum att globala försörjningskedjor snart kan vara ett minne blott för amerikanska företag. När dollarn fortsätter att falla gör den minskade köpkraften utländska produkter oekonomiska. På den positiva sidan tar företag som har erkänt dessa fakta hem sina leveranskedjor. Att ta hem sin produktion är ekonomiskt vettigt, eftersom det är möjligt att de enda som inom en snar framtid kommer att acceptera dollarn, sannolikt kommer att vara andra amerikanska företag.

Relaterat.

USA:s “stora omstart….” – nytryckning av dollar och sanktioner mot konkurrenter?
Goldman Sachs: – Dollarns ställning är i fara
Goodbye Dollar!?
Försöker EU kringgå USA:s Iranpolitik med ny valuta och vad sker i valutavärlden?
Vilken rätt har USA att kräva skadestånd av Swedbank? Visste Du att 18 av Europas största 20 banker fällts för penningtvätt?
BRICS skaffar eget betalningssystem.
Tyskland har tjänat mycket på euron medan Italien och Frankrike har tappat enormt.
Ryssland hamstrar guld och säljer amerikanska statsobligationer. Varför?

Föregående artikelViktig ”Bortglömd” orsak till klimatpåverkan – Vad tycker Greta Thunberg – och jag
Nästa artikel”Sveriges regering måste agera nu för att stärka kampen mot Covid-19”. Upprop av 2000 forskare (som jag skrivit på.)
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Det förhåller sig alltså inte så att de sällsynta jordartsmetallerna bara finns i Kina, de finns på många ställen, men det låga utvinningspriset på jordartsmetallerna i Kina gör att de inte lönar sig att utvinna någon annanstans. Om kinesisk utvinning eller export av jordartsmetaller stoppas kan den startas annorstädes, till ett högre pris. Marknadsekonomiska fundamenta har gjort dem till kinesisk monopol-produkt, men det kan ändras med handelsfientlig politik.

  Vid alla katastrofscenarios i relationen USA-Kina bortses från att Kina har ett enormt demografiskt problem. Socialistisk ettbarnspolitik och simpel ultraljudsteknologi har lett fram till en brist på framtida mammor. Kina kommer att får en åldrande befolkning snabbare än Japan. Kina har ett enormt överskott av lågkvalitativa bostäder som står tomma, det finns en potentiell bostadsfinansiell kris som är oöverblickbar.

  Ingen vet hur Kina kommer att utvecklas. Ingen vet hur Kinas påtvingade stalinistiska arv kommer att påverka utvecklingen.

  • Ettbarnspolitiken är borta. Den har dessutom aldrig gällt på landsbygden. Det lär numera råda överskott på flickor.

   Ingen vet hur framtiden kommer att se ut någonstans, det gäller inte bara för Kina.
   Man utgår från ett visst antal variabler och planerar därefter, oavsett om man är företag, individ, organisation eller stat, och sen har man tur eller inte med sina val av variabler.

   • Ettbarnspolitiken var ett namn på en familjeplaneringskampanj som gick ut på att genom utbildning och övertalning reducera storleken på familjerna för att höja levnadsstandarden. Den tillämpades överallt, även på landsbygden. Den var helt pragmatiskt. Den som kunde försörja fler barn kunde ha större familjer. Det var aldrig något förbud, utan kunskap. En familj jag känner hade sju flickor.

  • Det vi kallar sällsynta jordartsmetaller är inte alls sällsynta, dom finns i varenda blomkruka. ”Sällsynta” betyder bara att dom finns i mycket små mängder. Kina har utvecklat teknologin att utvinna dom, och har monopol. Det är inte bara en fråga om kostnader att utvinna, det är även tiden att få igång produktionen, vilket tar åratal, och att utveckla teknologin. Kina leder så stort idag att det in finns någon konkurrens.

   Otroligt vad propaganda kan åstadkomma. Kina har inget demokratiskt problem, för man tillämpar inte den svenska modellen att alla slutar arbeta vid en viss ålder och sedan lever på staten. 1968 startade man en familjeplanerings kampanj med avsikt att förbättra levnadsstandarden. Den fick senare namnet ”ettbarnspolitiken”. Den kampanjen dog ut mellan 1990 och 2000 helt naturligt, och formellt avskaffade 2015. De som exponerades för den är idag pensionärer och bildar inte familj. Idag finns ett kvinnoöverskott. Unga kvinnor har svårt att hitta en lämplig partner. Dels beror det på att kvinnor alltid söker en äldre man kombinerat med befolkningsökningen, dels att kvinnor bryter sig loss från de traditionella klanerna, familjerna, vilket vad är vi tydligt ser i Xinjiang, Inre Mongoliet, och Tibet, inte gifter sig och skaffar barn i tonåren efter påtryckningar, utan först skaffar en utbildning och yrke, därmed frihet, och bildar familj närmare 30.

   Kina har heller ingen bostadskris och det finns knappas några lågkvalitativa bostäder kvar, man bor i hypermoderna bostäder som är bättre än svenska idag. I Sverige bygger man i panik mot bostadsbrist, i Kina ligger man ett steg före och bygger för att undvika bostadsbrist. Att 10% till 15% av bostäder står tomma är med avsikt planerat så.

   Något stalinistiskt arv finns inte. Kina dumpade sovjet kommunismen redan 1968, Mao Zedong öppet föraktade den. Idag har Kina sitt eget folkstyrda system man kallar socialism med kinesiska förtecken.

   Befolkningspyramid
   https://cdn.blog.se/sites/18187/2020/11/02112758/Demografi-ettbarnspolitik-P.jpg
   https://mychinaway.blog.se/mer-fejknyheter-med-politisk-vinkel-fran-sveriges-radio/

  • Kina har väl inget demografiskt problem jämfört med Japan, Europa och USA! Var kommer all desinformation ifrån? Det demografiska problemen i västvärlden och Japan beror på att den vita statsbärande befolkningen minskar och det flödar i invandrare med en helt annan syn på samhällsbygge! I Sverige och övriga EU så kommer det folk från Mellanöstern och Afrika där de flesta inte alls är intresserade av integration och utanförskapsområdena bara växer. Sverige är för övrigt nedlusat med lågkvalitativa bostäder som byggdes under miljonprogrammets tid och som håller på att renoveras efter att många avslöjats som rena fuskbyggen!

   • Desinformationen kommer från den intensiva hat-propagandan och från vad som kallas statligt styrda journalister.

 2. Elon Musk köpte nyligen Bitcoins, förmodligen som en del i att undvika att bli pank när dollarn kollapsar p.g.a. av sedelpressar som går på högtryck, men inte heller Bitcoin är säkert, eftersom den valutan är beroende av nationers välvilja mot den. Så fort Bitcoins kriminaliseras så faller naturligtvis det korthuset, eftersom 99% inte vill vara kriminella.

  Jag är för nationella valutor med verkligt värde, ex. lagrat i koppar och silver i våra mynt. Ska man ha digitala valutor så bör de fungera mer samhällsvänligt, ungefär som ”GNU Taler” anser jag.

  • Bitcoin är inte säkert, men det är i alla fall säkrare än staternas fiat valutor. Nu kommer Kinas kryptovaluta, även Ryssland och fler, vilket gör att dollarkontrollen nära nog elimineras. Bitcoin går inte att kontrollera och därmed inte att förbjuda, och det är just fördelen med den.

   • Visst kan nationer förbjuda handel med Bitcoins under argumentet att det är skattesmiteri och visst kan du snärja folk till att bli kriminella och använda dem, samt övervaka deras datorer med trojanska hästar, samt naturligtvis sköntaxera eller bura in dem när de har fingrarna i syltburken.

 3. Kolonialism är ur modet – väst bör sluta exportera sin demokrati till andra länder
  https://russian.rt.com/inotv/2021-03-28/Obozrevatel-Figaro-kolonializm-uzhe-ne

  Tillbakadragandet av amerikanska trupper från Afghanistan utan meningsfulla resultat var det förväntade resultatet av försök att exportera västerländska idéer om statskap och mänskliga rättigheter till andra delar av världen, enligt Le Figaro-spaltisten Eric Zemmour. Det är hög tid för väst att förstå att dess modell verkar för resten av världen mindre och mindre legitim, och ideologin om de mänskliga rättigheternas överlägsenhet verkar med rätta för andra länder som en ny kolonialism, insisterar journalisten.

  De sista amerikanska soldaterna ska lämna Afghanistan den 1 maj 2021, påminner Le Figaro-kolumnisten Eric Zemmour. Från den mäktiga armén som invaderade landet för 20 år sedan ”för att straffa sina ledare, den berömda talibanerna, för att vara värd och stödja bin Laden”, finns bara 2500 soldater kvar i Afghanistan.
  20 år och 800 miljarder dollar senare (liksom 2 000 dödade och 20 tusen sårade) förstår amerikanerna att de inte har uppnått något annat än att eliminera Bin Laden själv, konstaterar författaren. Detta var enligt hans åsikt förväntat. Först, för genom att historien har afghanska militanter alltid kämpat tillbaka mot inkräktare, vare sig de är britter eller ryssar. För det andra, för att amerikanerna, som började med Vietnam, besegrades i alla sina militära ingripanden, som traditionellt började med en första triumf, som följdes av en fast och sedan ett tvingat tillbakadragande av trupper.

  Historien är full av ironi, konstaterar journalisten och påminner om att de afghanska förhandlarna samlades i Moskva, som invaderade Afghanistan 1980, när amerikanerna stödde de afghanska rebellerna i kampen mot den kommunistiska ”djävulen ” . Som observatören påminner om, 1996 välkomnade amerikanerna talibanernas * inträde i Kabul – just de som Trump bad om att ”ta tillbaka nycklarna till den afghanska lastbilen ” till den legitima, isolerade och korrupta presidentens oro. , vars armé inte kan hålla ens hälften av landet …

  Amerikanernas misslyckande är samtidigt nederlaget för ”det som pompöst kallas det internationella samfundet” och inkluderar FN och många icke-statliga organisationer som är engagerade i ”nation-building” – som om det var en byggnad, är Zemmur säker. Folk är emellertid inte lika oläsliga som trä eller betong, varnar författaren. ”Som president Obama skulle säga är afghaner inte svenskar. Scandinavian socialdemokratin inte passar dem, ”de författarens anteckningar. Även begreppet nationalstat, som uppfanns av fransmännen för många århundraden sedan, kommer sannolikt inte att motsvara deras civilisation, där solidaritet följer klanerna och lagen följer religion, sade journalisten.

  Paradoxalt nog var det talibanerna som lade grunden för ett nytt afghanskt statsskap, som ordnade landet och bekämpade odlingen av opium, som idag står för 30% av Afghanistans BNP. Samtidigt upprättades talibanordern på bekostnad av strikt iakttagande av sharialagen, vilket innebär fängelse för kvinnor och i bredare bemärkelse försummelse av individuella friheter, som enligt européernas åsikt är oskiljaktiga från mänskliga värdighet, betonar publicisten.

  Den viktigaste uppgiften i väst, enligt Zemmurs uppfattning, är att erkänna: ” vårt begrepp om stat, demokrati och mänskliga rättigheter exporteras inte överallt .” Dessutom blir det mindre och mindre legitimt i världen, medan andra modeller – kinesiska, ryska, indiska, afrikanska, islamiska – försöker erkänna deras legitimitet. Den västerländska ideologin om mänskliga rättigheter ses som den är – detta är nykolonialism, som inte längre är på modet, avslutar observatören.

  • Kolonialism är fortfarande i bruk, nu senast mot Kina, där även Sverige försöker ”uppfostra” Kina till att lyda svenska sätt och värden. Sverige och USA försöker behandla Kina som kolonialherren som dresserar och tillrättavisar sin hund, och se vad som hände. H&M stängs ner permanent. Fler kommer att följa om inte Sverige med flera överger sin attityd och självpåtagna roll som kolonialhärskare. Kina tvingar inte på sitt system på någon annan, men den som vill ha med Kina att göra gör bäst i att vara ödmjuk.

   • Jättebra att Kina tröttnat på smutskastningen och inte tar någon skit från de gamla unkna imperialistländerna. Kinas styrka är en förutsättning för att vasallstaterna i väst (inkl. Sverige) till slut skall våga hoppa av det sjunkande USA skeppet och inte längre ställa upp på sanktions-krigspolitiken mot än den ena och än den andra staten.

    Men var är de politiker som vi kan rösta på för detta nödvändiga paradigmskifte ? Det finns väl ingen i vår riksdag nu eller? Dags att träda fram nu för våra framtida svenska ledare som tröttnat på de eviga imperialistiska/koloniala bombningarna och krigen, och som vill närma sig Ryssland och Kina. Dags också för ny svensk media att träda fram och våga ta striden emot Den Djupa Statens MSM-narrativ.

    Blir Sverige och Storbrittanien de sista råttorna att hoppa av skeppet ?

    • Hoppas inte för mycket på nuvarande alternativmedia de använder ofta MSM som källa när det passar dem…Ett exempel är Kina som smutskastas av MSM och tyvärr kollar inte heller alternativmedia upp om ”nyheten” är sann eller inte! Kan ju bero på bristande resurser men oftast förutfattade meningar troligtvis pga lång tids propaganda som satt sina spår hos de flesta!

 4. Zemmour svamlar.

  För det första är jänkarnas här och stridsflyg visst kvar i besegrade Italien, Japan, Korea och Tyskland, samt i Filippinerna och Panama. De har påtvingat Japan och Tyskland sina nuvarande författningar. Att kalla sina lydstater för allierade är blott artigt hyckleri.

  För det andra är mänskliga rättigheter enkom en dimridå, som förevändning för intervention.

  För den tredje är målet numera inte längre att vinna krig, utan att förstöra vissa stater, enligt Rumsfeld-Cebrowski doktrinen.

  Allt detta vet Zemmour, som väljer att spela dumt för att desinformera.

 5. Dumpa dollarn! De-dollarization är bra för en nations hälsa och välbefinnande. Ju fler nationer som lösgör desto mer förtvinar USA, desto bättre mår världen. Ett svagare USA innebär också ett svagare apartheid israel – två ondsinta flugor i ett! De-dollarization is good!

  • Självklart! Men många förstår inte att parasiten USA kostar oss stora pengar att hålla flytande! Och visst finns det även folk i USA som begriper att man inte kan hålla på med sin fejkvaluta och s a s skicka notan utomlands, det håller inte i längden. Tyvärr är dessa människor få och utan politiskt inflytande och medlöparna till parasitsystemet som USA håller på med finns många av utanför USA, som de flesta politiker i EU t ex!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here