Remissvar: Stoppa DCA!

Detta remissvar publiceras med tillstånd av Sven Ruin, människorättsorganisationen Accoun. Jag har undvikit egna svärtningar och kursiveringar i texten. Till: Försvarsdepartementet (kopia till ) Diarienummer: Fö2024/00152 Datum: 2024-03-24 Remisyttrande från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2)  Vi motsätter oss det så kallade DCA-avtalet som Sveriges regering har tecknat med Amerikas förenta … Fortsätt läsa Remissvar: Stoppa DCA!