USA som världspolis

Skriften ovan är en kraftigt förkortad (100 sidor, inkl. färgbilder), uppdaterad version av boken ”USA som världspolis” från 2013. Boken fick omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt” av Bibliotekstjänsts lektör.

Vad handlar det om?

USA är världens mäktigaste stat och dominerar militäralliansen Nato. USA har sedan mer än 100 år varit inblandad i många konflikter och krig över hela världen samt blandat sig i andra länders inrikespolitik i stor omfattning. Dess ekonomiska politik har skadat många via Världsbank och IMF, handelshinder och sanktioner. Skriften/boken presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer, biståndspolitik, världsfattigdomen samt den globala ekonomiska ordningen. USA får ökat konkurrens av Kina och Ryssland med allierade i BRICS, Sidenvägen mm och en bipolär världs skönjs.

Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Bellamy Foster.

USA som världspolis – närmare beskrivning

Beställ skriften via mail: .
Pris: 50 kr + porto och 25 kr som pdf-fil via mail.

Boken beställs ”on Demand” på Nomen förlag för 185 kr+ porto