Landsomfattande bondeuppror i Indien fortsätter

Det är nog väl så sällan vi publicerar något om Indien, världens näst mest folkrika stat. Det går ungefär 125 indier på varje svensk....

Hur går vägen till jämlik vård? Digitalt möte idag är uppskjutet!

Inbjudan till denna konferens av Arena Idé finns på Facebook. MEN MÖTET HAR BLIVIT UPPSKJUTET! Jag kan inte innehållet, men tror att det blir intressant. Inbjudan...

Vad kan andra länder kanske lära av Kinas coronapolitik?

Denna artikel "Vad andra länder kan lära av Kinas nedstängningspolitik" har vänligen översatts av Rolf Nilsson. Den kom efter tips från läsaren "Ivan" som skrev...

Kina rullar ut “Hälsosilkesvägen” (BRI) mot Coronan

I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" återpubliceras denna artikel. Blir intressant att se hur BRICS påverkas av den kraftfulla demoniseringen...

SENASTE KOMMENTARER

Politik