Nedvärderar EU faran av 5G för hälsan och för miljön?

  I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag" återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Jag bedömer att ämnet...

Ekdal & Ekdal: Dåligt program om “Alkohol” med skandalösa inslag.

I tdiga kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" återpubliceras denna artikel. Ja, frågan är högst aktuell! Vi gillar saklighet och vetenskaplig...

Coronakrisen är mycket värre än finanskrisen

Denna artikel av Pål Steigan Koronakrisen är mycket värre än finanskrisen har översatts av Rolf Nilsson. Coronakrisen är mycket värre än finanskrisen Ekonomisk statistik visar att...

Den stora återhämtningen? Hur blir det?

Den stora återhämtningen? I juli 2020 utkom boken COVID-19: the Great Reset (Den stora återhämtningen) av Klaus Schwab och Thierry Malleret, som har blivit ett...

SENASTE KOMMENTARER

Politik