Var är vägen till hållbarhet?

11
2932
Klaus Schwab. World Economic Forum

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Genom läsarinlägg hos av Viggo Jordahl som först publicerade artikeln
som läsarinlägg på KSU.no som är ett ledande utbildningsföretag.

Handlar om Kapitalet och Agenda 2030, som vi knappast behandlat här. Agenda2030 behandlas dock något i artikeln Kommer någon så småningom att äga allt, inklusive dig själv?

Var är vägen till hållbarhet?

Myndigheter världen över är i färd med att implementera Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Målen har vackra formuleringar, men många är inte medvetna om vilka kapitalkrafter som är på väg att ta kontroll över dessa stora förändringar som är planerade och på gång. Människors frihet och det demokratiska systemet utmanas och strikta kontrollregimer rullas ut.

World Economic Forum och de multinationella kapitalkrafterna är ärliga med att de har planer på att hantera utvecklingen i världen enligt sina egna definitioner av hållbarhet. De mekanismer som har tagits i bruk och som kommer att fortsätta att samverka i framtiden beskrivs väl i Klaus Schwabs bok ”The Great Reset” från 2021. Schwab är grundaren av WEF där den tidigare utrikesministern Børge Brende är president. Är det dessa krafter som FN har satt att kontrollera utvecklingen i världen? Och jag kan inte se annat än att de norska myndigheterna bugar och böjer sig i stoftet.

Med få undantag sitter de stora folkrörelserna vid sidan av och låter kapitalets makt, med dess destruktiva och manipulativa kontrollsystem, få råda. Om hållbarhetsmålen ska nås, till nytta för både människor och miljö, måste de olika folkrörelserna se och reagera på utvecklingstrenderna i större utsträckning än nu.

I Norge har vi väletablerade miljö- och solidaritetsorganisationer som nu borde veta när tiden är inne, i en tid då utveckling sker i riktning mot brutala handlingssätt under täckmantel av tjusiga ord som beskriver de antagna hållbarhetsmålen. Dessa mål marknadsförs ibland torrt och tillförlitligt och andra gånger som organiserad propaganda från media och myndigheter, och som inger både hopp, rädsla och apati.

Det kanske är dags att bli mer konkret. Verktygen för att skapa en ”bättre” och mer kontrollerbar befolkning och natur är mångfaldiga. Vissa verktyg används för stora propagandakampanjer och andra verktyg är till stor del hemliga. Några av hållbarhetsmålen har använts för att både tjäna storkapital och kontrollregimer. Till exempel har hållbarhetsmål 9 ett nobelt mål att avsevärt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik för världens befolkning.

Planerna bygger till stor del på trådlös teknik, vilken bevisligen är skadlig för både människor och miljö. Femte generationens trådlösa teknik (5G) innebär en betydande ökning av antalet noder (sändare), både inomhus, på marken och i atmosfären, vilket i sin tur innebär en stor ökning av högfrekvent strålning som skadar både människor, växter och djur. Få människor vet att denna teknik härrör från massförstörelsevapen (strål-vapen). Myndigheter och elektronikindustrin tonar ner de skadliga och negativa effekterna av högfrekvent trådlös teknik.

I hållbarhetsmål 13, som handlar om klimatförändringar, finns en rad bra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Det paradoxala är att föroreningarna direkt från flygplan aldrig har varit högre. Utöver normal passagerar- och godstrafik i luften används ett antal utsläpp från flygplan för väder- och klimatmanipulation, vilket de norska myndigheterna i NOU 2009:16 kallar ”last-resort-teknologier”. Dessa manipulationer är delvis undantagna från offentligheten och drivs mestadels av militära myndigheter i skuggan av och i linje med vissa formuleringar i hållbarhetsmål 13. Dessa 2 exempel på tekniker har skadliga effekter som myndigheter och media inte vill ha publicitet omkring.

I FN:s hållbarhetsmål 3 finns många bra och välmenande formuleringar med ytterligare åtgärder för god hälsa för alla jordens människor. Centralt i detta är globala vaccinationsprogram och lite om lokala hälsofrämjande livsstilar, mat och mediciner. Genom coronapandemin har vi sett en vanvettig propaganda för experimentellt vaccin, som har förändrat både lagstiftningen och livsstilen för miljontals människor. Även om vaccinerna har en begränsad effekt på både infektion och läkning, litar den stora majoriteten av världens befolkning på tillverkarna av de genetiskt modifierade experimentvaccinerna som var obligatoriska i många länder. Vacciner och infektion ligger så nära kroppen att det nästan är olagligt att ha en annan eller mer nyanserad åsikt än den som presenteras. Även i Norge har myndigheterna ändrat lagstiftningen så att hälsomyndigheterna i en given smittsituation kan åsidosätta grundlagen och vanliga mänskliga rättigheter. I den korta remissrundan om ändringen av smittskyddslagen fanns det tusentals remissyttrande som avrådde från detta, utan att få gehör. Detta exempel visar att vaccintillverkarna och kapitalets makt genom propaganda har ”kuppat igenom” delar av hållbarhetsmålen 13.

Det allra mesta i Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål har goda avsikter, men tas snabbt över av kapital-krafterna, som lägger fram de vackra orden i sin agenda. Det är därför högaktuellt att folkrörelser över hela världen visar människors makt och markerar att de inte accepterar kontrollregimer som utmanar miljö, frihet och demokrati.

Starta debatten. Hälsningar, en världsmedborgare och medlem i flera folkrörelser som Amnesty International, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, Attac Norge och Sosialistisk Venstreparti. Organisationer som jag också önskar ett större engagemang från, kring det folkliga inflytandet på Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål.

 

 

Föregående artikelFrankrike finansierade Al-Qaida i Sahel med uran från Niger
Nästa artikelÖstern är ännu röd
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Ang högfrekvent teknik som 5G
  ”Få människor vet att denna teknik härrör från massförstörelsevapen (strål-vapen)”
  Det är ett okunnigt påstående. Mikrovågstekniken kommer främst från radarutvecklingen som snarare än att vara jämförbar med vapen handlar om hanteringen av mycket svaga signaler.
  Mikrovågsvapen ger en brännande snärt i yttersta hudlagret som kan användas som kravalldisciplinering. Men andra användningar av ordet mikrovågsvapen som har hävdats sen årtionden för cybernetisk kontroll är missvisande eftersom det i föreliggande fall troligen handlar om RF-Id chipar som folk inte är medvetna om spelar en roll.
  RF-id teknologin förekommer oftast i sammanhang där ingen stark intern strömkälla behövs för att aktivera små transpondrar. Därför skulle det kunna vara fallet att 5Gs allt starkare publicerade maxeffekter kanske är avsedda att driva en del RF-ID enheter direkt med 5G signalen. Det kräver väsentligt högre effekt än som är fallet när en intern strömkälla finns i elektronisk apparatur. I så fall förklarar det kanske varför dom steg för steg har ökat den angivna maxeffekten och eftersom ingen tydlig förklaring publicerats vad jag vet kan man misstänka att RF-ID även är tänkt att användas som ID-tags på människor som eliterna vill ha för att kunna varnas på viktiga platser där radiosändare finns nära. Det förekommer en felaktig debatt i samband med Covid om att själva vaccinet som injiceras innehåller mikroskopiska ID-tingestar men däremot finns det som en option för vaccinationskanyler att dom har ett extra munstycke som kan separat från vaccinet skjuta in en ca 10x7mm plastinkapslad chip strax under huden som har RF-ID funktion. Jag vet inte om 5G nät klarar att excitera en sån utan det tycks vara avsett för bluetooth från mobiler från nära håll. Men på vissa strategiska platser kan kanske 5G-nät ge tillräcklig effekt för att excitera ID-tags. Det faktum att dom har steg för steg höjt angiven maxeffekt får mig att undra om det är något dom inte vill ska komma ut.
  Officiellt anger dom nog att mer effekt behövs för att erhålla större överförbar datamängd och det kan också vara sant.

  • petergrfstrm 2 augusti, 2022 At 10:42 Det har överhuvudtaget inte med ”strålvapen” att göra på något sätt. Strålvapen är så stora att det fordras en 20 tons lastbil att flytta dom. Så här ser dom ut.
   http://christianobserver.net/wp-content/uploads/2017/12/DEW.jpg
   Jämför det med en mobiltelefon med ett batteri som vara tre dagar.
   —”Jag vet inte om 5G nät klarar att excitera en sån” Finns ingen chans. Det behövs fältstyrkor som är tiotusentals gånger starkare.

 2. ”Var är vägen till hållbarhet” Studera Kina för Kina har redan hunnit mycket långt på vägen mot hållbarhet. Det är därför propaganda alltid försöker svartmåla Kina. Davos maffian och Schwab ligan gillar inte sanning och Fakta. Det skadar vinsterna och makten.
  —”öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik för världens befolkning” Här leder igen Kina mycket stort, men den så kallade västhegemonin gör allt för att stoppa Kina. Exempel Huawei förbudet och WeChat.
  —Så här ser propagandan ut. ”vilken bevisligen är skadlig för både människor och miljö.” Det gör den inte alls, utan det är tvärt om. Detta är lögn.
  —”innebär en betydande ökning av antalet noder (sändare)”, ja, men styrkan är bara en nanoskopisk bråkdel av de gamla systemen, dom sänder bara när det behövs, och bara mot den plats där det behövs, precis som man lyser med en ficklampa. 5G innebär en dramatisk reduktion i exponering av radiovågor
  —”stor ökning av högfrekvent strålning”. Det finns ingen ”strålning” alls, och minskningen av radiovågorna är otroligt dramatisk.
  —”Få människor vet att denna teknik härrör från massförstörelsevapen (strål-vapen)” Få människor vet att detta är det grövsta av lögner. Det finns inget samband.
  Hela artikeln kan på samma sätt avfärdas som kvalificerat lögn och rent dravel. Att sprida sådant här borde vara åtalbart.

 3. ”Rika G7-länder är skyldiga låg- och medelinkomstländer 13,3 biljoner dollar i obetalt bistånd och finansiering för klimatåtgärder, avslöjar en ny analys från Oxfam inför G7-toppmötet i Hiroshima, Japan.

  Trots att de inte betalar vad de är skyldiga kräver G7-länderna och deras rika bankirer att länderna i det globala syd betalar 232 miljoner dollar per dag i skuldåterbetalningar fram till 2028. Dessa pengar skulle annars kunna användas till hälso- och sjukvård, utbildning, jämställdhet och socialt skydd samt till att ta itu med klimatförändringarnas effekter.”
  Ben Norton

 4. Dom där 115miljarder dollarna från imf har försvunnit i svarta hålet. På samma sätt som MASSOR med andra gratis pengar från olika Usa Natos regeringar gjort. Bistånd, lån, gratis pengar, även företag och privatpersoners donationer gäller samma sak. Pengarna som pumpats in i Ukraina dessa senaste 18mån saknar motstycke i modern historia. Det finns INGET annat land att jämföra med i modern historia, vad gäller försvunna miljarderna till svarta hålets korruption. Ingen har koll ens på hur mycket pengar som pumpats in här i Ukraina. Sverige inräknat som gett mellan 23-25miljarder. Bistånd och gratis pengar från Usa Nato EU vasallerna saknar motstycke i modern historia. Det är endast promille av dessa ALLA miljarder dollar som ständigt pumpats in som träffat rätt. Övriga är att glömma till korruptionen svarta hålet. Ingen kontrollerar ALLA dessar pengar på riktigt och seriöst sätt av medierna. Ryssland bara måste besegras oavsett dom massiva kostnaderna för Usa Nato och dess vasallerna EU oss befolkningarna. Det är HELT så, oavsett kostnaderna så måste Usa Nato vinna. Ingen av medierna här i Usa Nato världen kommer heller varken kontrollera eller att avslöja sanningen om alla pengarna. Läget är HELT så enkelt. Kanske någon utanför avslöjar sanningen i framtiden. Ser reklam kampanj på TV som återkommer mycket ofta, där svenska röda korset ber om givare. Skänk 100kr i månaden till Ukraina säger dom. Skänker EJ ett öre till Ukraina. Hela västvärlden är där som parasiter och blodiglar dessa 18mån. Och ALLA dessa regeringar har gjort Ukraina till den allra första och största mottagaren av bistånd också. Sverige inräknat som bekant. Samma med övriga Skandinavien som bekant. Skänker mycket gärna till Afrika kontinenten och andra. Har gjort de förut också genom olika kanaler. Återstår att se om sanningen om det största bedragar skandalen i modern historia kommer ut längre fram

  • Flera observatörer har länge hävdat att USAs utlovade pengar till Ukraina i verkligheten har gått till amerikanernas vapenindustri medan vapen har gått till Ukraina.

   Åtminstone en del vapen har slunkit förbi Ukrainsk korruption…
   Så långt verkar det ju därför överensstämma vad USAs pengar beträffar.
   Om IMFs pengar inte kan spåras kanske de också har gått dit?
   Går merparten av pengarna till amerikansk upprustning?

 5. Hållbarhets indexet skulle öka markant om herrarna på omslagsbilden skickades till Lucifer skyndsamt tillsammans med hela WEF societén

 6. Det har under senaste tiden förekommit diskussioner om det ”gröna stålet” som Sverige försöker utveckla.
  Kritik har kommit från vissa inom näringslivshåll att den dyrbara satsningen skulle vara en samhällsekonomisk ”flopp”.

  Men vad är ”grönt stål” egentligen?
  Jag frågade en av landets specialister inom stål, företaget Tibnor.

  De har en webbsida som ger en förklaring.
  Termen ”grönt stål” är alltför vag och är således lämplig för den politiska delen i debatten.
  Rätt namn är egentligen ”fossilfritt stål” för det är vad saken handlar om.
  Framställa stål utan fossila bränslen.

  5. Vad är ”grönt stål”?
  Det finns ingen officiellt erkänd definition av grönt stål. Med andra ord kan termen användas lite hur som helst. Användningen av termen ”grönt stål” innebär att en produkt inte uppfyller några specifika kriterier. Därför väljer SSAB istället att vara tydliga med att vårt stål är helt fossilfritt och därför används inte den vagare termen ”grönt stål”.

  Jag vet sedan tidigare att stål måste innehålla kol för hållfastheten.
  Men om det går att utesluta i det fossilfria stålet vet jag inte.

  Men Tibnor förklarar här under punkt 15:

  15. Hur tillverkas fossilfritt stål?
  Det första steget i ståltillverkningen är att förvandla järnmalm till järn genom att ta bort syret. Detta har traditionellt gjorts med kol och koks i en masugn. Detta steg kommer nu att göras med hjälp av vätgas genom HYBRIT-processen. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Biprodukten av denna process är vatten, inte koldioxid. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt.

  Läs gärna hela förklaringen här:
  https://www.tibnor.se/om-tibnor/hallbarhet/fossilfri

  Själva målet med idén går ut på att minska utsläppet av så kallade ”växthusgaser”.
  Alltså koldioxid.
  Det kommer då att göras med ökad användning av elektrisk energi.
  Energi som då jag tror förväntas skapas med fossilfri vindkraft.

  Egentligen borde det här vara en bra idé om produktionen kan planeras med tillfällen vid vindkraftens produktionsöverskott.

  Kanske lite av en planekonomisk planenergi som inte gillas av Liberaler för Fri Marknad och delar inom näringslivet som fortfarande inte kan se klimatinvesteringar som företagens och Näringslivets ansvar?

  Jag menar det finns en framtidsidé med den här satsningen och jag tror inte den politiska högern med sin vurm för kortsiktiga ekonomiska vinster lyckas knäcka den.
  För här har vänstern lyckats med sitt ansvarstänkande för hållbarhet och en bättre framtid.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here