Kommer någon så småningom att äga allt, inklusive dig själv?

7
1762

 

Denna artikel med anti-globalistisk inriktning av Dr. Joseph Mercola har publicerats på engelska hos Torbjörn Sassersson på Newsvoice. https://newsvoice.se/2022/04/who-will-eventually-own-everything-including-you/. Den publiceras nu på svenskaa med tillåtelse av Torbjörn Sassersson. Översättning av Rolf Nilsson.

_____________________________________________________________

Vem kommer så småningom att äga allt, inklusive dig själv?

Den ondskefulla planen för att avskaffa bostadsägande

 

 

Den 45 minuter långa videon ovan, ”Monopoly — Follow the Money”, ger en omfattande översikt över vem som verkligen äger världen. Som det visar sig ägs en stor del av världens tillgångar av bara två värdepappersföretag – BlackRock och Vanguard Group.

Bild i Shutterstock och hos Pål Steigan.

Tillsammans innehar de ägande i nästan 90 % av alla S&P 500-företag (1) och genom sina investeringsinnehav utövar de i hemlighet monopolkontroll över alla branscher. Kort sagt, tanken att det finns konkurrens på marknaden är en smart illusion.

Berättelsen på ett ögonblick

 • En stor del av världens tillgångar ägs av bara två värdepappersföretag – BlackRock och Vanguard Group. Tillsammans har de ägande i nästan 90 % av alla S&P 500-företag, och genom sina investeringsinnehav utövar de i hemlighet monopolkontroll över alla branscher.
 • Vid det här laget kanske du är bekant med World Economic Forums slogan, ”Senast 2030 kommer du inte att att äga någonting.” För detta ändamål köper BlackRock och andra värdepappersföretag upp varje enfamiljshus de kan hitta och ger kontanterbjudanden på 20 % till 50 % över utropspriset.
 • Att köpa ett eget hem har varit en del av den amerikanska drömmen alltsedan grundandet av detta land. Det har varit en betydande del av ekonomisk framgång, säkerhet och frihet. George Washington förklarade att ”Privat egendom och frihet är oskiljaktiga.” Nu är amerikaner av arbetar- till medelklass avsiktligt positionerade för att bli permanenta hyresgäster, vilket innebär att de inte kan bygga upp eget kapital.
 • Detta innebär en omfördelning av välstånd, från arbetar- och medelklassen till den övre, och det är i linje med planerna för samhällelig omorganisation som beskrivs under paroller som The Great Reset, Build Back Better, Agenda 21 och 2030 Agenda för hållbar utveckling.
 • Dessa agendor arbetar alla tillsammans mot samma mål, vilket är ett globalt monopol på ägande och rikedom, med en tydlig åtskillnad mellan de som har och de som inte har; ägarna och de ägda; de styrande och de styrda; eliten och de livegna.

https://youtu.be/VmOJEPVLUlQ

BlackRock köper upp bostäder

Innehåll/Innehåll

 1. BlackRock köper upp bostäder
 2. Kriget mot privat egendom
 3. Inte-så-dold omfördelning av välstånd
 4. Agenda ”Hållbar utveckling” är en plan för att förslava dig
 5. Privat egendom och frihet är oskiljaktiga
 6. Vem äger jordbruksmarken och dikterar livsmedelspolitiken?
 7. Media och medicin är helt kontrollerade
 8. WHO-fördraget är COVID-ulv i fårakläder
 9. WEF: ”Världen styrs bäst av självvald koalition”

Vid det här laget kanske du är bekant med World Economic Forums slogan, “By 2030, you will own nothing.” För detta ändamål köper BlackRock och andra värdepappersföretag för närvarande upp varje enfamiljshus de kan hitta och ger kontanterbjudanden på 20 % till 50 % över utropspriset. (2)

Beroende på var du bor, kanske du har märkt att bostäder säljs inom några timmar efter att de blivit utlagda till försäljning, vilket gör husjakt nästan omöjligt. Bostadsköpare i min hemstat Florida upplever verkligen detta fenomen.

Värdepappersbolag köper också upp hela stadsdelar. Som bara ett exempel köptes en stadsdel med 124 hus i Conroe, Texas, för 32 miljoner dollar – 20 % över noteringen – av Fundrise LLC, ett crowdfundingföretag för fastigheter, som sedan vände om och gjorde alla hem till enfamiljsuthyrning (SFR=single-family rentals, enfamiljsbostäder, ö.a.).(3)

Enligt investeringsexperter är SFR:er ”exceptionellt attraktiva investeringstillgångar”, och detta är en aspekt som driver trenden. Demografiska förändringar, som när millennials bildar familj och begränsningar i vad som är överkomligt sägs också vara drivande faktorer. (4) Men det förklarar verkligen inte helt och hållet vad som händer.

Kriget mot privat egendom

Att köpa en egen bostad har varit en del av den amerikanska drömmen alltsedan grundandet av detta land. Det har varit en betydande del av ekonomisk framgång och säkerhet. Nu är amerikaner av arbetar- till medelklass avsiktligt positionerade för att bli permanenta hyresgäster, vilket innebär att de inte kan bygga upp eget kapital. Deras möjlighet att köpa en bostad, även om de har råd, tas bort från dem av företag som kan bjuda över dem med kontanterbjudanden.

 

I ett nytt avsnitt av ”60 Minutes” (ovan) gjorde Lesley Stahl faktiskt ett bra jobb med att avslöja varför huspriserna går igenom taket. Det är inte bara så att dessa investeringsbolag kan köpa upp bostäder med en knapptryckning, utan de driver också på konstgjord väg upp priserna på både bostäder och hyror.

Till exempel steg hyrorna i Jacksonville, Florida, i genomsnitt med 31 % 2021, och i Austin, Texas, steg hyrorna med 40 %. Anledningen verkar vara tvåfaldig: Vi bygger inte tillräckligt med bostäder, och det som byggs köps av företags-hyresvärdar, till priser över marknadspris.

Företags-fastighetsinvesterare tittar inte ens på bostäderna de bjuder på och avstår vanligtvis från inspektioner. Bostaden kan vara i vilket skick som helst och säljas inom några timmar. Som Stahl noterar, ”det här försätter förstagångs-bostadsköpare i en allvarlig nackdel”, eftersom de har många hinder att passera innan de kan säkra ett lån och avsluta affären.

USA_s regering uppskattar att vi för närvarande saknar 4 miljoner hem, och den bristen fortsätter att växa. En fastighets-investeringsfirma som Stahl intervjuat uppger att de listar i genomsnitt 200 till 300 bostäder för uthyrning varje vecka och får 10 000 uthyrningsförfrågningar varje vecka.

Inte-så-dold omfördelning av välstånd

Som noterats i en tweet av Cultural Husbandry:(5)

”Detta är omfördelning av välstånd, och det är inte rika människors förmögenheter som omfördelas. Det är rikedomen för en normal amerikansk medelklass, ’jordens salt’, på väg i händerna på världens mäktigaste enheter och individer. Det traditionella finansiella elementet [är] borta för alltid.

 Eget kapital är det huvudsakliga finansiella elementet som medelklassfamiljer använder för att bygga upp välstånd, och BlackRock, en finansinstitution som finansieras av federal reserv, köper upp alla hus för att se till att unga familjer inte kan bygga välstånd … Detta är en grundläggande omorganisation av samhället .”

Javisst, och det är helt i linje med planerna för samhällsomorganisation som beskrivs under paroller som The Great Reset, Build Back Better, Agenda 21 och 2030 Agenda for Sustainable Development (se videor nedan). (6,7)

 

Dessa agendor arbetar alla tillsammans mot samma mål, vilket är ett globalt monopol på ägande och rikedom, med en tydlig åtskillnad mellan de som har och inte har; ägarna och de ägda; de styrande och de styrda; eliten och de livegna.

Agenda för ”Hållbar utveckling” är en plan för att förslava dig

 

 

Kriget mot privat egendom går decennier tillbaka i tiden. 1976, under Förenta nationernas första konferens om människors bosättningar, kallad Habitat 1,(8) uppgav FN, i punkt 10 (9):

”Mark … kan inte behandlas som en vanlig tillgång, kontrollerad av individer och föremål för marknadens press och ineffektivitet. Privat markägande är också ett huvudinstrument för ackumulering och koncentration av välstånd och bidrar därför till social orättvisa; om det inte kontrolleras kan det bli ett stort hinder i planeringen och genomförandet av utvecklingsplaner. Offentlig kontroll över markanvändningen är därför oumbärlig.”

Tanken är tydligen att privata investeringsföretag, som Vanguard och BlackRock, kan förhindra sociala orättvisor genom att köpa upp all privat egendom och hyra ut den. På så sätt kan ingen (förutom deras investerare) bygga välstånd.

”Privat egendom och frihet är oskiljaktiga.” ~ George Washington

Detta är vad ”equity (eget kapital, privat egendom, ö.a.)” handlar om, och det har ingenting med equality (jämlikhet) att göra. ”Social equity (social rättvisa, ö.a.)” är otroligt orättvist, eftersom det berövar de med talang och drivkraft förmågan att göra något av sig själva.

Privat egendom och frihet är oskiljaktiga

FN:s agenda för mänskliga bosättningar, Agenda 21 och 2030-agendan för hållbar utveckling, står i direkt konflikt med USA:s Bill of Rights och grundprinciperna för detta land.

1992, vid Earth Summit, uttalade undergeneralsekreterare för konventionen om klimatförändringar och verkställande direktör för FN:s miljöprogram, Maurice Strong, att: (10)

”Den rika medelklassens nuvarande livsstil och konsumtionsmönster, som involverar högt köttintag, konsumtion av stora mängder fryst och färdigmat, användning av fossila bränslen, hushållsapparater, luftkonditionering i hemmet och på arbetsplatserna och förortsbostäder är inte hållbara.”

Om köttkonsumtion, frysta livsmedel, användning av fossila bränslen, hushållsapparater, luftkonditionering och småhus är ”ohållbara”, är det naturligt att målet med alla planer för hållbar utveckling är att eliminera alla dessa saker. Detta är lättare att göra i vissa länder än i andra. Som förklaras av Cook Country News Herald 2012:(11)

”Eftersom kongressen inte går med på alla dessa FN-planer för att stjäla vår egendom och förstöra vår ekonomi, antas de genom sanktioner, verkställande order, proklamationer, direktiv och generösa bidrag, som ges till lokalsamhällen …”

Kort sagt, den teknokratiska eliten försöker kringgå den amerikanska konstitutionen och rättighetsförklaringen på olika sätt, såsom försöken att göra FN och Världshälsoorganisationen till globala maktcentra, där medlemsländerna tvingas följa vad som helst. dagordningar som de sätter upp och därigenom undergräver den nationella suveräniteten.

Som förklaras i Agenda 21-videon ovan, stannar Agenda 21 inte vid att begränsa privat boende och markägande. Det inkluderar även:

Kort sagt, den globala eliten vill att du ska tro, att det enda sättet att rädda planeten är för dig att vara deras slav. Det är definitivt ett tragiskt slutresultat. Om de lyckas kommer praktiskt taget alla dina konstitutionella rättigheter och friheter att elimineras.

Vem äger jordbruksmarken och dikterar livsmedelspolitiken?

Privat husägande är inte det enda som hotas av elitisternas inträngande monopol. Bill Gates är nu en av de största privata ägarna av amerikansk jordbruksmark (12) och han har också oöverträffad makt över den globala livsmedelspolitiken (13) som beskrivs i AGRA Watch-rapporten (14) ”The Man Behind the Curtain: The Gates Foundation’s Influence on the UN Food Systems Summit.”

Medan Gates bara är en enda person, utnyttjas och förstärks hans inflytande avsevärt av det faktum att han finansierar ett så stort antal företag och organisationer att de lägger hans bud i smyg. När du ser långa listor med grupper tror du automatiskt att det finns många spelare med i spelet, när Gates i själva verket är den enda tråden som går genom de flesta eller alla av dem.

I sin rapport från 2014, (15) ”Tre exempel på problem med Gates Foundation Grants”, framhåller AGRA Watch varför Gates massiva investeringar i global livsmedelsproduktion har misslyckats med att lösa något av de mycket verkliga problemen vi står inför. Först och främst är många av lösningarna som han stödjer ”Band-Aid-lösningar” (välgörenhet, se här, ö.a.), som faktiskt förvärrar grundproblemen.

Exempel inkluderar finansieringen av utvecklingen av genetiskt framställda (GE) livsmedel (genetic engineering i Sverige vanlgen kallat GMO, ö.a.), utformade för att ha högre innehåll av vissa näringsämnen. Problemet är att dessa grödor sedan i slutändan ersätter den lokala mångfalden, med bara några få GE-sorter som inte ens tar hänsyn till lokala förhållanden. Så genom att driva på för ”berikade” grödor, fördjupas undernäringen faktiskt, eftersom den biologiska mångfalden minskar.

För det andra strider ”envist fokus på avkastning” mot forskning som visar att låg avkastning eller otillräcklig produktion inte orsakar hunger i världen. ”Det finns gott om bevis idag för att problemet istället är fattigdom och brist på tillgång, som fördjupas av förstörelse av lokala matsystem och kommersialisering av mat,” noterar AGRA Watch och tillägger:

”Anslag från Gates’ Foundation och AGRA fortsätter att fokusera på avkastning, vilket förbereder Afrika för ett system som passar behoven hos den vinstsökande, avkastningsorienterade kommersiella bonden, snarare än bonden eller småbrukaren som producerar olika grödor för ett lokalt samhälle.

Ytterligare observationer kan hittas i AGRA Watch-artikel (16) ”Philanthrocapitalism: The Gates Foundation’s African Programs Are Not Charity”, publicerad december 2017, där filantrokapitalism beskrivs som ”ett försök att använda marknadsprocesser för att göra gott”, men som i sig är problematisk, ”eftersom marknader är dåligt lämpade för att skapa socialt konstruktiva mål.”

Med andra ord skapar Gates varumärke av filantropi flera nya problem för vart och ett som det löser. Gates har också investerat i den syntetiska nötköttsindustrin, och inte överraskande har han uppmanat västerländska nationer att gå över till en 100 % konstgjord nötköttsdiet (17) – allt i namnet av att rädda miljön. Det är samma argument som drivs av Agenda 21 och resten av programmen för hållbar utveckling.

Media och medicin är helt kontrollerade

Mainstream media och läkemedelsindustrin är två andra viktiga områden som har tagits över av en monopolcentrerad ”djup stat”. Båda industrierna ägs till övervägande del av BlackRock och Vanguard, (18) så att tro att mainstreammedia kommer att rapportera om sanningen är minst sagt att vara godtrogen, särskilt beträffande hälsa och medicin. (19)

Allopatisk medicin (skolmedicin) (se här, ö.a.), har för övrigt kontrollerats av de som är i girighetens grepp ända sedan John D. Rockefeller grundade Rockefeller Institute for Medical Research 1901 och kampanjade för att eliminera naturläkemedel, vilket tidigare var normen, för att ersätta det med petroleumbaserade patenterade läkemedel.

Allt som inte kunde patenteras avskaffades och kända botemedel avfärdades som kvacksalveri. Rockefeller åstadkom detta på samma sätt som Gates och andra teknokrater gör det idag – genom kontroll över media.

WHO-fördraget är COVID-ulv i fårakläder

WHO:s pandemiavtal är kanske det största hotet vi har ställts inför hittills, och som kommer att gå långt för att implementera The Great Reset. Som jag noterade i en artikel från mars 2022, (20) är pandemi-fördraget ett direkt hot mot en nations suveränitet att fatta beslut för sig själv och sina medborgare och kommer, om det antas, att urholka demokratin överallt.

Den 24 maj 2021 tillkännagav Europeiska rådet att det stödde upprättandet av ett internationellt pandemi-fördrag, enligt vilket WHO skulle ha befogenhet att ersätta enskilda nationers författningar med sin egen konstitution under parollen ”förebyggande av pandemi, beredskap och reaktion. ” (21)

Den 3 mars 2022 bemyndigade rådet att inleda förhandlingar om ett internationellt avtal. Infografiken nedan, hämtad från Europeiska rådets webbplats (22), sammanfattar processen.

Det är helt enkelt ingen tvekan om att detta fördrag är en del av globalisternas plan att monopolisera hälsosystem över hela världen, (23) och ett sätt för dem att tvinga fram obligatoriska vaccinationer, vaccinpass och digitala identiteter på de icke-samarbetsvilliga massorna.

Alla pandemirelaterade beslut som WHO fattar skulle ersätta nationella och statliga lagar. Så småningom kan alla hälsorelaterade beslut falla under WHO:s jurisdiktion, eftersom de uttalade målen i fördraget inte bara inkluderar framtida pandemisvar utan också ett starkare ramverk för hälsa med WHO som den samordnande myndigheten i globala hälsofrågor mer generellt. (24)

WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har också skrivit att hans ”centrala prioritet” som generaldirektör för WHO är att driva världen mot universell hälsotäckning. (25) Som noterats av Dr. Peter Breggin, (26) med hänvisning till Ghebreyesus anförande till WHO:s verkställande kommitté den 24 januari 2022, där han skrev ut sin globala hälsoplan, ”Kommunismens anda kan anas genom hela dokumentet.”

WEF: ”Världen styrs bäst av en självvald koalition”

WEF:s rapport från 2010 ”Global Redesign” (27) hävdar att världen bäst styrs av en självvald koalition av ”intressenter” – multinationella företag, regeringar, internationella organ som FN och WHO, och utvalda civilsamhälles-organisationer – som sedan fattar beslut på uppdrag av den globala befolkningen.

Om du tittar kommer du att upptäcka att alla globalistiska agendor, oavsett vad de kallas, har detta syfte. De arbetar alla tillsammans för att ta bort makten från folket genom att göra valda tjänstemän irrelevanta. All makt avses att ligga i händerna på en självvald, självnominerad elit. Om du tror att de har någon avsikt att göra det som är bäst för folket, är det dags att vakna, för du drömmer, helt klart.

I över 100 år har de gjort det som är bäst för dem själva, även om deras beslut förgiftat vår matförsörjning, jord, luft och vatten. Även om det förstörde vår miljö och resulterade i osäkra mediciner och giftiga livsmedel; även om det ledde till svält, sjukdomar och död.

De har ljugit, fuskat och använt alla hemliga, omoraliska och oetiska knep i boken. De har tvingat, mutat och manipulerat efter behag. De har sakta men säkert infiltrerat alla områden i samhället, med avsikten att förändra det för att tjäna sina egna syften.

Tekniken, som är den grund som teknokratin vilar på, har gjort det möjligt för denna självvalda grupp megalomaner (personer med storhetsvansinne, se här, ö.a.) att frodas och bygga sin maktstruktur i skymundan. Först nu börjar de verkligen visa sin sanna natur, sin önskan om absolut makt och kontroll.

Som noterat av den nya amerikanska bidragsgivaren C. Mitchell Shaw, (28) ”Om du inte betalar för produkten, så utgör du själv produkten.” DU och dina personuppgifter är produkter från Google, Twitter, Facebook och Instagram. Dessa plattformar säljer alla dina personuppgifter i vinstsyfte. Det är den verksamhet de är i.

Dina data matas också till artificiell intelligens, och algoritmer skapas för att profilera och manipulera dig. Allt du säger och gör används mot dig. Slutmålet för dessa megalomaner är alltid detsamma: att tjäna pengar på dig, även om det skadar eller dödar dig, och att manipulera dig till att acceptera deras förslag att styra över dig. Allt detta slutar när tillräckligt många människor vaknar upp till vad de gör och vägrar gå med i deras program.

Källor och referenser

1                        The Conversation May 10, 2017

2                        Investment Watch June 11, 2021

3, 4                    Financial Samurai January 8, 2022

5                        Twitter Cultural Husbandry June 8, 2021

6                        UN 2030 Agenda

7                        JBS.org Stop Agenda 2030

8                        UN Habitat Conferences

9                        YouTube New American December 21, 2020 at 5:16

10                      International Journal of Environmental Studies June 16, 2016: 339-340

11                      Cook County News Herald December 8, 2012

12                      The Guardian April 5, 2021

13                      Lew Rockwell August 22, 2020

14                      The Man Behind the Curtain: The Gates Foundation’s Influence on the UN Food Systems Summit (PDF)

15                      CAGI.org Three Examples of Problems with Gates Foundation Grants July 21, 2014

16                      Third World Network, Philanthrocapitalism: The Gates Foundation’s African Programs Are Not Charity

17                      Forbes March 22, 2021

18                      Rights and Freedoms June 15, 2021

19                      The Defender June 18, 2021

20                      Lifesite News March 31, 2022

21, 23, 24, 26    America Out Loud February 18, 2022

22                      European Council March 3, 2022

25                      National Review June 14, 2017

27                      WEF, Everybody’s Business, Report of the Global Redesign Initiative, 2010

28                      New American September 21, 2020

Föregående artikelS-gräsrötter: Bra gå med i Nato snabbt – eller – ett stort svek. Vad tycker du?
Nästa artikelKritik mot Putin från den ryska sidan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Detta finns också beskrivet i ”Den globala statskuppen” av Jakob Nordangård Han föresläser också.

 2. Det här med blackrock o vanguard, statestreet osv 4-5 monsterfrtg är också en kuliss, en sköld. Bakom dom finns de verkliga klanägarna rothschld, rockfllr, oppenhmr, warbrgs etc ca 10 till antalet. Tillsammans äger dom via utlåning till stater, från fed, ecb, bnk of engl inalles minst 6000 trlj kr, el 20 gånger mer än världens samlade statsskuld. Allt finansierat via ränteinbetaln fr skattsedeln. Dvs folket är ’med’ och köper upp för egna pengar, där fysiska egendomen sedan går direkt till en tight grupp som aldrig syns i sin egen media. Knipslugt upplägg får man säga

 3. Fel av mig, inte 200ggr, menade 20ggr. Blev en del 0r o hålla reda på, så 20ggr ska det va om jag fått siffrorna någorlunda rätt

 4. Kommer någon så småningom att äga allt, inklusive dig själv – det låter precis som socialism. Låg hållbarhet i verkligheten. Det dyker alltid upp nya uppfinningar som ändrar spelreglerna, det gamla kapitalet akterseglas.

 5. Hoppas alla tittar på den videon. Jag satt och funderade på, vad är jag beroende av. Vem äger mig? Ingen. Nästan ingenting. Nästan allt jag äger, köper och använder är Made in China, eller Asien.

  Den privata äganderätten stärks i Kina. Mängder av privata media nu, och alla ska äga sitt hem, med lagfart.

  Jag äger min våning, och har lagfart. Kina tillåter inte att någon köper upp massor av bostäder och profiterar genom att hyra ut dom. Jag äger all min elektronik, kör Linux, Windows7 och Android, båda hackade och all spionvara raderad. (Mjukvara du lagligen äger har du rätt att förändra som du vill, helt lagligt, men du får inte distribuera den. HD beslut EU)

  Märkte ni, det var nästan endast USA och EU företag som ägde andra. Kina har stoppat dom från att gå på plundringståg och köpa upp Kina, och USA är rasande. Kina förhindrar aktivt sådana ägarkarteller att bildas som videon visar.

  USA vill äga världen i NWO, men USA förlorar allt mer, men därför att USA äger propagandaapparaten, media, får ni inte veta, och RT är som alla vet censurerat. USA kan inte styra dom.

  NWO växer fram, men inte som USA vill ha den. Handeln i Asien ökar 20% till 30% per månad, och minskar med USA och EU. Jänkarna är i panik. Därav Biden charm-resa, vilket har fått ett ganska kalt mottagande. Man litar inte längre på USA. När kommer nästa sanktion, mot vem`? Ingen vill vara beroende av USA längre. Riskfyllt.

  Idag skrev SCMP att i Myanmar lämnar de amerikanska energibolagen, frivillig eller inte, vet inte, dom ersätts av energi från Kina och Ryssland. Energi från Ryssland till Indien och Kina ökar massivt, 20% till 100% nu.

  Kina förhandlar med tio stater i Stilla Havet om säkerhetsavtal, och har ett avtal med Salomon Island. Australien har ny regering som har signalerat att man vill reparera förbindelserna med Kina.

  Kinas underminerar världsordningen säger Blinken, USAs världsordning förstås (SCMP), en världsordning enligt USAs egna regler, vilka USA ändrar som dom tycker när dom tycker.

  Intressant är även att när jag fråga småföretagare här i Kina, 96% av alla företag i Kina är små eller familjeföretag, då säger dom att det går utmärkt och det blir bättre. Det trots doom-and-gloom rapporteringen i västerländska BigBusiness media. Den kartellen av ägarföretag som videon presenterade går det tydligen dåligt för. Nästan allt ni läser i kartellmedia syftar till att ljuga för att påstå att Kina går dåligt och ni bör undvika Kina. USA vill ju isolera Kina. Det är anledningen till den förfalska de rapporteringen. De är USA propaganda.

  NWO är på väg, men det är inte WEF som styr den, trots propagandan. Bara att ni inte får veta vad som verkligen pågår. Världen flyttar österut. Häng med.

 6. Antar att WEF styrs av samma personer som styr FN, WHO…dom flesta globalistiska organisationerna. Nån globalist har sagt att det är bättre att äga en inkomst på 1 % av 100 %, än 100 % av 1 %.
  Orwells 1984 är en antydan för hur det kan bli, samtidigt lättare att acceptera när man läst om det innan. Ingen blir kung i västvärlden utan acceptans från dom som verkligen styr.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here