Krigsförbrytare – en flexibel term

36
1921
Bild: Internationella brottmålsdomstolen i Haag
Denna artikel 29 juni av Jon Nordmo

har publicerats på https://steigan.no/2023/06/krigsforbryter-et-fleksibelt-begrep/?utm_source=substack&utm_medium=email

För inte så länge sedan fick tidningsläsare och de som lyssnar på nyheter världen över läsa och hör upprepade gånger, att en internationell arresteringsorder nu hade utfärdats för Rysslands president Vladimir Putin och en minister i hans regering med ansvar för barns rättigheter, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Det innebar att vilket land som helst som undertecknat fördraget och sedan underkastat sig besluten från Internationella brottmålsdomstolen (ICC), 123 av världens 193 nationer, hade skyldigheten att arrestera de två eftersökta männen och sedan överlämna dem till Haag, så att de kunde prövas inför domstolen.

Deras brott?

Mellan 1 400 och 2 000 barn flyttades från krigsteatern i de tidigare ukrainska, nu ryska regionerna Donetsk, Zaporizhzhia, Cherson och Luhansk, till Krimhalvön och till Rysslands ursprungliga territorier. Det fanns barn från barnhem, utan föräldrar. Vissa adopterades av ryska familjer, andra flyttades tillbaka dit de kom ifrån efter att stridigheterna i området lagt sig. Några blev kvar på barnhem i Ryssland. Rysslands motivering för aktionen var att det var en stor risk för barnens liv att stå kvar mitt i krigets teater.

Enligt krigsförbrytartribunalens lagar och regler är att flytta civilbefolkningen från krigsområden ett krigsbrott om inte befolkningen flyttar frivilligt. Barn kan inte fatta ett sådant beslut och därmed betraktades det som ”tvångsförflyttning”, det vill säga utvisning.

Nu vågar jag inte se över domstolens beslut. Inte heller argumentera emot det, även om många frågor kan ställas om varför domstolen, som under de senaste 21 åren har behandlat drygt 60 mål (ett drygt 30-tal av dem avslutade), valde att driva just detta mål.

Jag vill bara påpeka några intressanta fakta som sätter saken i perspektiv:

Domstolens sammansättning

Domstolen har 18 domare.

7 är från Nato-länder 14% av världens befolkning

2 från sina allierade, Japan och Sydkorea. 2,5 % av världens befolkning

4 20 % av världens befolkning kommer från Afrika

4 från Latinamerika 8,5 % av världens befolkning

1 från Georgien (aspirerande Nato-land)

Rättens chefsåklagare (den som beslutar om åtal ska väckas)

Han kommer från Nato-landet England, ett av de mest aggressiva länderna när det kommer till att fördöma Ryssland. (Även före invasionen av Ukraina).

Vem har domstolen utfärdat en arresteringsorder för hittills?

Det skulle ta för lång tid att ta hela listan och förklara den namn efter namn. Om du är särskilt intresserad kan du gå in på Googla ”International Court Verdicts, där hittar du namn och vad personen är anklagad för. Jag nöjer mig med att sammanfatta varifrån den åtalade kommer:

Sudan 5 personer

Kenya 5 personer

Kongo 5 personer

Centralafrikanska republiken 4 personer

Libyen 3 personer (Ghadafis officerare och släktingar)

Mali 2 personer

Elfenbenskusten 2 personer

Uganda 2 personer

Rwanda 2 personer

Ryssland 2 personer

16 av dessa är på fri fot. Det vill säga inte gripen ännu. Men en arresteringsorder har utfärdats.

Som en observant läsare snabbt märker är alla människor som fått arresteringsorder från Afrika!!! Förutom president Putin och hans minister fru Lvova-Belova.

Varför? Är det bara afrikaner som begår krigsförbrytelser? Finns det en antydan till rasism här? De gamla kolonialmakterna sätter sig ner för att döma sina ociviliserade tidigare undersåtar? Hur skulle vi reagera om afrikanerna inrättade ICC som bara handlade om vita européers krigsförbrytelser?

Vem har inte blivit anklagad eller dömd?

Lika intressant som vem som är anklagad eller dömd är de som varken är anklagade eller dömda. Med en snabb blick på listan kan vi konstatera: Det finns ingen från något Nato-land!! Eller från deras allierade!

Obama var president i USA

Varken George Bush junior eller senior, Barack Obama, Madeleine Albright, Tony Blair, Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen, Erna Solberg, Nicolas Sarkozy, Anders F. Rasmussen (NATOs generalsekreterare före Stoltenberg), Angela Merkel, eller någon annan ledande politiker från en Nato-land finns på listan över anklagade eller dömda. Och det trots att de och andra politiker i Nato-länderna har brutit mot internationell lag och rättvisa otaliga gånger! Och startade och genomförde krig i strid med internationell rätt som har orsakat dödsfall för miljoner människor och total förstörelse av hela länder. Under dessa krig har de använt tortyr, använt vapen som ger radioaktiv strålning och med det missbildade barnen vid födseln och en explosiv ökning av cancerfall, jämnat hela städer med marken, förstört civil infrastruktur som vatten, avlopp och elförsörjning,

Ingen av dessa åtgärder kommer ICC att inleda en utredning om och sedan utfärda arresteringsorder till de ansvariga.

Vi hittar inte heller några personer från Nato-ländernas allierade på listan. Som till exempel Israel. Ett land som utvisar palestinierna (krigsförbrytelse enligt ICC), bosätter sin egen befolkning på ockuperad palestinsk mark (krigsförbrytelse enligt ICC), torterar fångar (krigsförbrytelse enligt ICC), svälter befolkningen i Gaza (krig). brott enligt ICC) etc etc

Kanske borde ICC göra ett namnbyte så att namnet stämmer bättre överens med deras verksamhet. Hur är det med NCJE?, Nato’s Court of Justice for Enemies (”NATO:s domstol för att döma sina fiender.”)

Är det konstigt att hela världen mer och mer vänder ryggen åt Nato-ländernas försök att lära dem om demokrati, mänskliga rättigheter, vikten av att följa lagen och rättvisan etc. De ser det som vi här i Europa och USA, säkert placerat i Natos mediebubbla, kan eller vill inte se. En avgrund mellan det talade ordet och handling. Vad heter på god norska: Dubbelmoral!

För nu måste de afrikanska länderna finna sig i denna dubbelmoral. Så länge Nato-länderna har ett strypgrepp om de enskilda ländernas finanser (och de personliga förmögenheterna för deras statschefer och ekonomiska eliter, som ofta placeras i Nato-ländernas banker) är det inte lätt att offentligt kalla en spade för en spade.

Föregående artikelBill Gates strypgrepp på vanliga medier. Skrämmer mig och andra.
Nästa artikelSvensk marinofficer talar med överste Douglas Macgregor om Nato mm. Intressant! Översatt!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

 1. Tack för upplysande information.
  En information som varje journalist i Sverige som
  skriver om internationella frågor egentligen är väl förtrogen med.
  Av någon anledning är det ingen information man läser om i våra dominerande tidningar
  som DN SvD eller förmedlas i vårt oberoende public service utbud.
  Minst sagt ett oroväckande tillstånd i riktning där vårt samhälle blir allt tystare
  vilket leder till en förlamad debatt om endast en åsiktsriktning
  blir förhärskande i den starkes riktning.
  Ja, vad månde bliva när vi dessutom sitter fast i krigsmaktens Natos/USA;s fasta o styrande grepp som utsett övriga världen som sin fiende i följande mening;
  Den som inte är med oss är mot oss.

 2. Internationella Brottmålsdomstolen (IBD) är en kompletterande internationell domstolsinstans som primärt skall driva mål där det inhemska land där brotten begåtts inte anses klara av utredningarnas omfattning och processer, alternativt att någon part ansöker om att få målen prövade av IBD. Den första anledningen är just därför att ett så pass stort antal utvecklingsländers mål hamnat på IBD:s bord; målen anses inte kunna avhandlas lokalt.

  Ukraina har gjort just i andra anledningen gjort det, bett om hjälp hos IBD, trots att landet självt vid krigsangreppet inte hade anslutit sig till Romstadgan dit IBD hör.

  I en verklig önskevärld kan verkligen vi kräva att också krigsangripande herrar som Bush junior, Blair och Netanyahu skall handfängslas och föras till Haag. Palestinska myndigheten har faktiskt vunnit flera delsegrar i internationella juridiska sammanhang i ett led att få sina mål avgjorda i internationell instans. Det kan mycket väl bli så att i en framtid kommer just israeliska brott på ockuperat område teoretiskt kunna avgöras också av IBD i Haag; där vi ser just en region som inte klarar av att hantera dessa mål på egen hand.

  • Internationella Brottmålsdomstolen har bristande legitimitet då den inte är internationellt erkänd eller är internationellt representerad.

   Har IBD representanter från Ryssland och Kina exempelvis?
   Två stormakter i Världen.

   Och så en fråga till dig Johan de Naucler.
   Är Internationella Brottmålsdomstolen i Haag erkänd av världens största militära makt USA?

   Ryssland har vad jag vet aldrig erkänt IBD som någon Internationell Brottmålsdomstol.

   Internationella Brottmålsdomstolen verkar följa ”minsta motståndets lag”.
   Det vill säga den Västerländska illegitima domstolen dömer främst mer eller mindre försvarslösa länder som inte faller den Västerländska demokratin i smaken.

   Serbien var då ett sådant land på 1990-talet då Ryssland på grund av Västs intrång inte hade möjligheter att gripa in mot den maktfullkomlige och girige Västerländske Borgaren.

   • Nja, bara de länder som skrivit under Romstadgan är naturligtvis del av domstolen. Det finns därför inga amerikanska domare eller medarbetare i IBD. Vill Kina eller RF ha medarbetare och domare där måste de först vara del av denna internationella domstol som arbetar inom Förenta nationernas ram; den är alltså ingen unik subjektiv förlängning av Europa eller något annat enskilt land.

    Förenta staternas förre utrikesminister Mike Pompeo gjorde väl klart vad Washington tyckte om denna domstol: skulle någon amerikan ställas inför rätta i Haag ”skulle denne åtalade fritas med militärt våld”. Det som är fördelen med denna typ av militära grobianer är ju att de tänker högt och säger sanningen. Även om det faktiskt finns sällsynta amerikanska politiker som anser att det egna landet skall tillhöra IBD, precis som det finns/fanns ryska politiker som ännu vill att RF skall tillhöra Europarådets mänskliga rättighetsdomstol, som Putin-Ryssland nu lämnat under buller och missnöje. I allmänhet är det högernationalistiska regimer som har problem med internationella lagar och instanser, det ser vi också klart kring IBD, liksom Europadomstolen i Strasbourg.

    • Jag tycker faktiskt högernationalisterna varit till stor nytta.

     Senast nu när högernationalister i Skandinavien tydligt men tyvärr med högst osmakliga metoder visat vissa traditionsbundna länder som Iran och Irak vad Väжterländsk demokrati är för någonting.

    • @Johan de Naucler 22 juli, 2023 At 19:47
     ”Nja, bara de länder som skrivit under Romstadgan är naturligtvis del av domstolen.”

     Det räcker inte att bara ”skriva under”, utan varje land (som skrivit under) måste också ratificera Romstadgan

     Ryssland har dragit tillbaka sin underskrift 2016 och trädde ikraft 2017.
     Putin drar tillbaka stöd för ICC
     ”Lämna inte!” Så lyder det känslosamma budskapet till de afrikanska länder som hotat att dra sig ur Internationella brottmålsdomstolen (ICC), när institutionen håller sitt årliga möte. Samtidigt pressas domstolen ytterligare när Ryssland drar tillbaka sitt stöd.

     Ett tecken på det kommer från Ryssland, som under onsdagen meddelade att landet drar tillbaka sin underskrift av Romfördraget, enligt det ryska utrikesdepartementet. Beslutet motiveras med att domstolen misslyckats med att leva upp till förväntningarna från det internationella samfundet och ska ha fattats av president Vladimir Putin.
     Ryssland skrev under Romfördraget 2000 men deltar inte som part i domstolen då landet inte ratificerat stadgan.
     https://www.svt.se/nyheter/utrikes/putin-drar-tillbaka-stod-for-icc

     Det svider när ICC går miste om hundratalsmiljoner euro i avgifter från Ryssland.

     Bråket i Europarådet har pågått under flera år
     Förlust om Ryssland lämnar Europarådet (2019)
     Europarådet befinner sig för närvarande i ett politiskt trångmål som hänför sig till Rysslands deltagande, medlemsavgifter och medlemskap. För närvarande deltar Ryssland inte alls i verksamheten i Europarådets parlamentariska församling. ”Låt mig vara tydlig: det finns inga tvivel om ursprunget till denna situation. Finland var bland de första länderna som offentligt fördömde annekteringen av Krim. Trots det skulle Rysslands utträde ur Europarådet vara en förlust för alla parter. Och i slutändan skulle det innebära ännu ett slag mot hela den regelbaserade internationella ordningen,” hävdade president Niinistö och sade sig lita på att Europarådet löser krisen.
     https://www.presidentti.fi/sv/nyhet/president-niinisto-i-europaradets-parlamentariska-forsamlings-session-i-strasbourg/

     Det är meningslöst att betala hundratals mljoner i avgifter och inte få delta i verksamheten.

  • @Johan de Naucler 22 juli, 2023 At 11:45
   ”Ukraina har gjort just i andra anledningen gjort det, bett om hjälp hos IBD, trots att landet självt vid krigsangreppet inte hade anslutit sig till Romstadgan dit IBD hör.”

   ”Bett om hjälp??” Det handlar om att skicka ett brev i vilket accepterar domstolens ad hoc-jurisdiktion med hänvisning till artikel 12.3.

   Ha, ha… ”landet självt vid krigsangreppet inte hade anslutit sig till Romstadgan dit IBD hör.”

   Hela 20 år har inte räckt för Ukraina att ratificera Romstadgan. Dessutom, varje land som ratificera ett associeringsavtal (AA) med EU är skyldigt att även ratificera Romstadgan. Ukrainas ratificering av AA ägde rum i mitten av 2014(!!)

   Men Ukraina har haft och fortfarande har en hel del ärrende hos ICC, sedan 2014!! Den första ärrende handlade om massakern på Maidan, enligt Ukraina själva handlade om ”folkmord” (och ryssarna var skyldiga!!). På det fick Ukraina bakläxa, att det inte kunde bedömas som folkmord samtidigt det egna rättssystemet borde uträdda.

   Det sista brevet som Ukraina skickade till ICC; den 8 september 2015, visar vilka
   LÖGNARE dom är:
   ” 8 september 2015
   …On the recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court by Ukraine over crimes against humanity and war crimes committed by senior officials of the Russian Fedration and leaders of terrorist organizations “DNR” and “LNR”, which led to extremely grave consequences and mass murder of Ukrainian nationals
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf
   Översättning
   Om Ukrainas erkännande av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begåtts av högre tjänstemän från Ryska federationen och ledare för terroristorganisationerna ”DNR” och ”LNR”, vilket ledde till extremt allvarliga konsekvenser och massmord på ukrainska medborgare

   Att de är så korkade och inte begriper att det mesta finns dokummenterat av OSCE, oavsett vad det hävdas. Totalblockaden från november 2014 fram tills nu.

   ICC Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second article 12(3) declaration
   https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-extends-preliminary-examination-situation-ukraine-following-second-article-123

   Uttalande från åklagaren, Fatou Bensouda, om avslutandet av den preliminära granskningen av situationen i Ukraina
   Åklagarens oberoende??
   Under hela den preliminära granskningen har mitt kontor dragit nytta av de ukrainska myndigheternas samarbete, inklusive tillhandahållande av detaljerad information om utredningar och rättsliga förfaranden på nationell nivå med avseende på brott av relevans för ICC:s jurisdiktion som initierats av de nationella myndigheterna i samband med påstådda brott av alla parter i konflikten.
   https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf

   Internationella brottmålsdomstolen – en garanti för rättvisa?
   Examensarbete 20 poäng (från 2009)
   https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1558145&fileOId=1564556

   • Men nu är domstolens arbete i gång i det illegala anfallskriget mot Ukraina.

    I natten till igår sköts bl.a. hypersoniska robotar mot Odessa avsedda för stora örlogsfartyg och ruinerade katedralen i Odessa. Ett väldigt civilt mål.

    Nu är dock rättsprocessen i gång, oavsett skribenten M:s sarkasmer.

    Gott så.

     • I så fall tycks väldigt många ryska robotar ha urusel styrning. Vi har hela ukrainska städer med på mitten urblåsta bostadshus, utplånade med sjömålsrobotar. I inlandet.

      Skjuts det hejvilt efter vodkaslag i den ukrainska skogen eller vad? Skjuter de alltid ”av misstag” i just bostadshus och kulturbyggnader? Tillåt mig tvivla.

     • Förhållandevis få civila dödsoffer i Ukraina enligt FN. Få civila offer i Ukraina-kriget jämfört med USA:s krig.

      Notera även Varför avvisas Amnestys rapport om att Ukraina bryter mot folkrätt och utsätter civila för livsfara?

      Dessa uppgifter om inbördeskriget i Ukraina 2014- är intressanta: ”From April 2014 to the end of 2018, some 12,800 to 13,000 people were killed in Donbas hostilities, according to the UN Monitoring Mission on Human Rights.
      Approximately 3,300 of the victims were civilians.” https://www.unian.info/war/10416549-donbas-war-death-toll-rises-up-to-nearly-13-000-un.htmlFörefaller som att andelen civila dödsoffer var större än i kriget efter Rysslands angrepp 24/2 2022. Många tiotusentals militärer förefaller ha dött i detta krig om man får tro på uppgifter från både Ukraina och Ryssland.

     • ”I så fall tycks väldigt många ryska robotar ha urusel styrning.”

      Johan,
      Det är inte ryska robotar som har urusel styrning.

      Det är istället Västerländska, amerikanska robotar som har dålig styrning och inte träffar roboten utan istället skjuter den ryska roboten ur sin kurs som i alla fall är riktade mot strategiska och militära mål. Men även bränsledepåer och liknande som håller kriget igång.

      En rysk robot skjuten ur sin ursprungliga kurs kan slå ned vart som helst och det gör det också.
      Tyvärr även i bostadshus.

      Om inte Västvärlden ur sitt egna giriga intresse dränkt Ukraina och ukrainarna i vapen och robotar hade det här aldrig hänt.

      Dessutom hade hundratusentals ukrainska människoliv sparats.

      Det är Västvärldens giriga borgare som dödar i Ukraina.

      Det är helt enkelt så att borgaren skyr inga medel för att öka sin makt och rikedom.

      Kapitalism är en egoistisk ideologi.

      Men en fri marknad måste inte vara egoistisk om den görs till folkets bästa.
      Men då fordras en auktoritär regering som kan hantera den saken.

      Min åsikt är att det stora landet Kina i Asien lyckats ganska väl med den saken.
      Min förhoppning är att Ryssland lämnar Västerlandet och istället följer den Kinesiska Vägen.

    • Så ”Johan” går på den usla propagandan som ukrainarna och CNN sprider? Det gör ju inte tio-åringar ens…Slösa bort en missil för miljoner på ett icke militärt mål som en katedral? Har ”Johan” något att säga om att ukrainsk militär beskjuter bostadsområden med artilleri i rent terrorsyfte dagligen och mördar civila vilket verkar vara deras huvuduppgift då de inte kan hävda sig militärt? Bättre du håller tyst tills du lärt dig skilja på sketen propaganda och verkligheten!

    • @Johan de Naucler 24 juli, 2023 At 13:48

     de Naucler saknar grundläggande kunskaper om krig.
     Two Ukrainian & US Reports Suggest That Kiev’s Incompetence Destroyed A Church In Odessa
     These reports make it impossible for any objective observer to dismiss the Russian Defense Ministry’s claims about the true cause of the Transfiguration Cathedral’s destruction.

     The Russian Defense Ministry denied that their country was responsible for the destruction of Odessa’s largest church, instead claiming that this was caused by “the fall of a Ukrainian anti-aircraft guided missile” that was deployed in civilian-populated areas due to the authorities’ “incompetent actions”.

     Two Ukrainian and US reports inadvertently lend credence to this version of events which suggests that more such accidents are inevitable unless remedial measures are taken, even though none likely will be.

     Ukrainian Air Force spokesman Yury Ignat admitted last weekend during a TV interview that “There is no other way to defend a city than to deploy air defense systems closer to it”, which confirmed Amnesty International’s report last August that Kiev illegally militarizes residential areas. Two days prior to Sunday’s accident, CNN admitted that “Ukrainian air defenses in Odessa (are) outgunned”, with the innuendo being that they’re wildly firing everything they have out of desperation to make up for this.
     https://korybko.substack.com/p/two-ukrainian-and-us-reports-suggest

     Jag glömde nämna att 10 år efter Maidan, fortfarande ingen står till svars för skjutningen. Så arbetar rättsväsendet i Ukraina.

     Rekommenderad läsning till en ”som vet allt” (Naucler)
     The Maidan Massacre Trial and Investigation Revelations: Implications for the Ukraine-Russia War and Relations
     Ivan Katchanovski
     21 Jun 2023
     https://brill.com/view/journals/rupo/8/2/article-p181_5.xml

     Analys av artikeln
     The big lie behind modern Ukraine: Why does Kiev refuse to properly investigate the mysterious 2014 ‘Maidan massacre’?
     For almost ten years officials have refused to find the culprits, despite plenty of eyewitness accounts and evidence
     https://swentr.site/russia/579602-big-lie-behind-modern-ukraine/

     Till sist ryssarna har fått nog av Igor Strelkov Girkin och nu är han häktad (han anklagade Putin, armén, mm precis som Naukler)
     Analyzing The Arrest Of “Doom & Gloom” Conspiracy Theorist Igor Girkin
     https://korybko.substack.com/p/analyzing-the-arrest-of-doom-and

    • Du få bekanta dig med Lancet – den så omtalade roboten som Ryssland använder för att begrava Bradleys, leopards och vad-det-nu-heter så hypade västerländska tanks.

     Attacken mot Ortodox kyrkan är det andra fallet som visar att ukrainska soldater inte alls bemästrat de vapen de får från väst – tyvärr var det deras egen missil som slog till kyrkan. Eller var det kanske avsiktligt? Vi vet jo att de som driver på och finansierar proxy-kriget mot Ryssland har problem med den Ortodoxa religionen. Tiden få visa det …

 3. Skrämmande är att svenska folkets passivitet är ett outtalat egotrippat skrik: vi bryr oss inte, vi har det bra!

  Herregud, sök sanningen för dina barn och barnbarns bästa i den värld de ska leva, tillåt inte våra lakejer till politiker kväva den yngre generationens framtid till att tro NATO är ngt positivt, krigsförbrytarnas allians som pekar ut Ryssland som sin yttre fiende och Sveriges folk jublar omedvetna om innebörden av vad det är de jublar åt…så var det i Tyskland på 1930-talet.
  ×××××××

  Utrikespolitiska nyheter
  12 juli 2023 22:16
  Pressmeddelande om resultatet av NATO-toppmötet i Vilnius, 11-12 juli 2023

  Den 11-12 juli stod Vilnius värd för ett toppmöte för Nordatlantiska fördragsorganisationen. Dess resultat visar att NATO återigen har återvänt till det kalla krigets planer, denna gång för att skydda ”deras en miljard” från den andra delen av mänskligheten baserat på ideologin att dela upp världen i ”demokratier och autokratier”. Under ledning av USA vägrar det kollektiva västvärlden att acceptera uppkomsten av en multipolär värld och avser att använda alla instrument som står till dess förfogande, inklusive militära metoder, för att försvara sin hegemoni. Natos försök att använda FN-stadgan för att kamouflera dess aggressiva ambitioner och handlingar är inte trovärdiga. Blocket och den globala organisationen har ingenting gemensamt. Den västerländska ”regelbaserade ordningen” är ett förskingrat privilegium att bryta mot internationell lag. Resultaten av Natos agerande är välkända; de inkluderar spridningen av instabilitet, förstörelsen av stater, uppkomsten av terrorism, krigsförbrytelser som begås ostraffat, döden av civila, inklusive barn, och en oändlig våg av flyktingar.

  Vi har återigen sett att alliansen inte kan anpassa sig till den nya globala geopolitiska verkligheten och till verkliga säkerhetskrav. Samtidigt som de förstorar det påstådda hotet i öst, avser USA och dess vasaller att använda Nato som huvudinstrumentet för sin globala hegemoni och inneslutningen av centra i den framväxande multipolära världen. Denna politik att söka efter yttre fiender är riktad mot Ryssland.

  Toppmötesdokumenten definierade återigen Ryssland som ”det mest betydande och direkta hotet mot de allierades säkerhet.” Genom att vända upp och ner på fakta har de hycklande anklagat Moskva för att underminera global energi och livsmedelssäkerhet. Washington och dess allierade, som drömmer om att leverera ett strategiskt nederlag till Ryssland, ökar sin militära närvaro nära den ryska gränsen, sätter in slagvapen och håller regelbundna övningar inriktade på träning i offensiva operationer. De förbättrar och stärker sina ledningspersonalkedjor, etablerar nya vapendepåer och annan infrastruktur för operativt utplacering av förstärkningar. Nato har utökat sina snabbinsatsstyrkor till 300 000 soldater och kommer att skapa ett integrerat luft- och ballistiska missilförsvarssystem. Bryssel nämner inte längre sina tidigare försäkringar om att detta system inte kommer att riktas mot Ryssland.

  Natos nya regionala försvarsplaner är utformade för att stärka den aggressiva koalitionskapaciteten på land, till sjöss och i luften, i rymd- och cyberdomänerna. Nato har förklarat sig berett att involvera artikel 5 i Washingtonfördraget, som stipulerar ett konventionellt svar, inklusive av kollektiva styrkor, på illvilliga ”hybridoperationer” i cyberrymden och även i händelse av skada på dess kritiska infrastruktur. Nato sänker gradvis tröskeln för våldsanvändning och stärker kärnkraftskomponenten i sin militära planering.

  Natoländerna står för över hälften av de globala militärutgifterna. Men de är inte nöjda, och i Vilnius har de lovat att investera minst 2 procent av sin årliga BNP på ”försvar”. De amerikanska försvarsföretagen är glada: de allierade kommer att få betala genom näsan för USA-tillverkade vapen för att ersätta deras vapenförråd som har bränts i Ukraina.

  Nato, som piska upp militarisering och förvärrar militär-politiska spänningar för att säkerställa sin överlägsenhet, fortsätter med sin provocerande expansionspolitik. Fokus för dess ambitioner är Ukrainas ytterligare integration med Nato. De beslutade att upprätta Nato-Ukraina-rådet, där de allierade och Ukraina kommer att ”sitta som jämställda medlemmar.” De bekräftade åtagandet de gjorde vid toppmötet 2008 i Bukarest att Ukraina kommer att bli medlem i Nato, även om de inte har bestämt datumet. De sötade pillret genom att säga att Ukrainas väg till full integration har gått längre än behovet av handlingsplanen för medlemskap. Samtidigt kommer Ukraina att vara det främsta förbrukningselementet i det hybridkrig som Nato har inlett mot Ryssland. Fast beslutna att eskalera konflikten har blocket lovat Kiev att de ska leverera modernare och mer långdistansvapen, så att denna utmattningskonflikt varar så länge som möjligt.

  Blocket har inte övergett ansträngningarna att fånga Georgien, Bosnien och Hercegovina, liksom Moldavien i sina nät. Natos expansionistiska ambitioner är inte begränsade till den euro-atlantiska regionen. Efter att ha slukat Finland och (nästan slukat) Sverige utan några offentliga diskussioner eller folkomröstningar, försöker Nato föra militär konfrontation till Arktis. Den infiltrerar också aktivt det postsovjetiska rymden. Mellanöstern och Afrika har förklarats som en zon för sina strategiska intressen. Washington och dess allierade försöker föra sina regler dit och använder de beprövade neokoloniala metoderna för att pumpa sina resurser. Nato sprider sina tentakler till Indo-Stillahavsområdet under den långsökta förevändningen att utvecklingen där ”direkt kan påverka den euro-atlantiska säkerheten.” Förblindade av sina globala ambitioner konstaterade Nato-länderna i Vilnius att det fördjupade strategiska partnerskapet mellan Kina och Ryssland strider mot deras värderingar och intressen.

  De flesta stater är allvarligt oroade över dessa händelser. Natos politik, verksamhet och militära utveckling strider direkt mot de objektiva målen att bygga en ny rättvis värld utan konstgjorda skiljelinjer eller uppdelningen av stater i ”oss” och ”dem”, en värld där staternas legitima intressen att välja sina utvecklingsvägar och sociala system kommer att respekteras.

  Säkerheten kan bara vara odelbar, och den kan inte stärkas genom att ignorera andras säkerhet. Hur långt de geopolitiska ambitionerna från Washington och Bryssel än går, kommer världen inte att förvandlas till en ”NATO-glob”.

  Vi kommer att granska resultaten av toppmötet i Vilnius. Med hänsyn till hoten och utmaningarna mot Rysslands säkerhet och intressen kommer vi att använda alla tillgängliga medel och metoder för att ge ett snabbt och lämpligt svar på dem. Utöver de beslut som fattas kommer vi att fortsätta att stärka vår militära struktur och landets försvarssystem.

  © Ryska federationens utrikesministerium

  https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1896645/

  • Fast det finns en avsevärd skillnad: det tycks inte finnas någon avsevärd motståndsrörelse mot Nato i något Nato-land och som kan erbjuda någon annan försvarslösning. Det har aldrig föreslagits någon folkomröstning kring att ett Nato-land heller skall lämna Nato. Det är ju också fakta.

   I inget av länderna i den (nya?, kommande?) multipolära världen har man tillfrågat sin egen befolkning om de vill i generation efter generation styras av samma, ofta mycket politiskt och ekonomiskt korrupta, överklass eller om de just vill ha västerländsk demokrati och rättsstat.

   Vi vet inte om ryska, kinesiska, nordkoreanska eller burmesiska befolkningarna vill egentligen ha normala demokratiska maktskiften och organisationer som kan ha oppositionella åsikter; eller en de facto permanent överklass-enpartistat.

   Men vi vet OCKSÅ, av historien, att alla befolkningar som i fria val kunnat göra sig av med en överklass-enpartistat, också HAR gjort sig av med den. Detta system har därför mycket liten överlevnadschans som ”multipolär” kombination, som det ser ut just nu.

   Jakten på krigsförbrytare tycks fortsätta…

    • Fast i västerländska demokratier kan väljarna i öppna valkampanjer rösta bort styren som går och gått över gränsen. Det går inte i t.ex. dagens Ryssland. Tyvärr.

     Ett gott politiskt system är alltid i symbios med sitt ekonomiska system, liksom rättssystem. Är något av dessa spelare extremt korrupt upphör de andra att fungera normalt.

     Det är ju detta som blir den ”nya” multipolära världens mest avsevärda och mest ineffektivaste handikapp om den skall styras av putinismen eller nomenklaturan i kinesiska kommunistpartiet. Där har denna nya värld noll chanser i effektivitetsmässiga nivåer i transparens och rättsstat. Den är dömd att haverera på förhand.

   • Johan de N,
    I rättstaten Sverige har man inte tillfrågat sin egen befolkning om de vill i generation efter generation styras av samma, ofta mycket politiskt och ekonomiskt korrupta, överklass eller om de just vill ha västerländsk ”demokrati och rättsstat.”
    Vad sägs om korruptionen i form av kapitalistfinansierade tankesmedjor som investerar miljoner i att forma riksdagspartiernas politik. Enligt en granskning som Dagens Arena gjorde 2018 får liberala och borgerliga tankesmedjor varje år runt 200 miljoner kronor i stöd från Svenskt Näringslivs olika organisationer, miljardärer som Antonia Ax:son Johnson och olika stiftelser med kopplingar till näringslivet. 
    Rika kapitalister som vill påverka svensk politik.
    ×××××

    16. november 2020
    JANNE BENGTSSON
    PROLETÄREN

    SVENONIUS SKANDALAFFÄRER FORTSÄTTER Stockholms regionråd Iréne Svenonius drev igenom en jätteaffär om andningsskydd med samma företag som på regionens uppdrag felaktigt underkände konkurrenternas skydd.

    Camfil, som producerar luftfilter till reningsanläggningar, var inte ens auktoriserade att genomföra testerna av andningsskydd till vården.

    På regionens uppdrag fick privatägda Camfil, mitt under den värsta coronapandemin testa munskydd som skulle köpas in från bolag runt om i landet.

    Testresultaten var förödande för konkurrenterna: 270.000 andningsskydd drogs tillbaka, med katastrofala följder för främst personal och sjuka i vården.

    Men Camfil, som normalt producerar luftfilter till reningsanläggningar, bluffade: företaget var inte ens auktoriserat att genomföra testerna. När ett auktoriserat bolag någon månad senare testade skydden befanns de vara helt okej. 

    Anledningen till att Camfil underkände konkurrenternas skydd var att företaget samtidigt förhandlade om en egen affärsuppgörelse med Region Stockholms moderata och miljöpartistödda ledning.

    Den första ordern till Camfil, värd 30 miljoner, lades dagen efter att bolaget underkänt konkurrenternas skydd. Något senare skrev Region Stockholm en order på åtta miljoner skydd för totalt 270 miljoner kronor.

    Regionrådet Iréne Svenonius (M) drev igenom affären utan föregående behandling. Hon ställde regionfullmäktige inför fullbordat faktum när beslutsunderlaget lades fram bara några minuter innan sammanträdet skulle börja. Så sent att S-gruppen vägrade delta i beslutet.

    I underlaget för beslutet hette det bland annat, enligt Expressen, att ”avtalade leverantörer inte kunnat leverera skyddsutrustning som motsvarar behoven”.

    Det vill säga: med Iréne Svenonius hjälp fick Camfil en mångmiljonorder sedan just Camfil på Svenonius uppdrag sågat alla konkurrenter. Svenonius godkände också Camfils krav på att få betalt även om deras skydd inte godkändes i senare tester: ”För att kunna göra denna uppstart önskar Camfil […] att Karolinska åtar sig att täcka kostnaden för dessa skydd även om det senare visar sig att externa test inte godkänner dessa skydd.” 

    Efter alla skandaler kring Nya Karolinska Sjukhuset är Camfil-historien den senaste i en rad korrupta affärer där Iréne Svenonius gynnat privata företag, ofta ledda av moderata partikamrater. Under 2020 har Svenonius ertappats med flera märkliga affärer.

    Vänskapskorruption vid ny upphandling

    I mars såldes till exempel Bromma sjukhus billigt till fastighetsbolaget Vectura, där Svenonius partikamrat och bästa vän Filippa Reinfeldt sitter i ledningen. I juli handlade regionen upp coronatester för 75 miljoner av företaget Werlabs med ledande Lidingömoderaterna Henrik Forsberg och Erik Centerlind i spetsen. I augusti köptes obrukbara skyddsmasker för 30,5 miljoner från IT-företaget Wequity i Nyköping, lett av Johannes Eriksson, ex-ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Örebro.

    I oktober tog regionen, som har 27 egna fast anställda kommunikatörer, emot en nota på 27 miljoner från externa byråerna Quattroporte och Gullers. En Quattroporte-konsult hade plockat ut 565.560 kronor plus moms i månaden för dygnet runt-beredskap. Bolagets styrelseordförande Richard Sjöberg är tidigare kampanjledare för M.

    • Kanhända att vår Moderate Justitieminister Gunnar Strömmer som jobbar idogt med att göra om ”Sveriges Rikas lag” så innehållet blir mer anpassat efter brottsoffret upprättelse och därmed stoppar denna, som du beskriver typ av vidlyftiga affärer med våra gemensamma välfärdssystem.
     Dessa omättliga transaktioner från allmänna ekonomiska medel till privata klippare är förmodligen ett mycket större samhällsproblem än gäng brottsligheten med dess fruktansvärda skjutningar som slår brutalt inte sällan dödligt främst mot dem som är inblandade i affärsuppgörelserna. Trist nog hamnar oskyldiga människor i skottlinjen och blir drabbade fruktansvärt hårt.
     Förvisso är den dödsbringande verksamheten med uppgörelser stora problem som trots brutaliteten förhoppningsvis är hanterbara i ett generellt fungerande välfärdssystem.
     Medans infiltration i våra gemensamt styrda system är ett ännu större hot mot vår Demokrati när den obemärkt smyger sig in i våra demokratiska system. Något gemene man inbillar sig är ointagliga borgar genom våra fria val till förtroendeposter i politiska församlingar, som sker vart fjärde och därmed hoppas vi att allt skall vara frid och fröjd. I det avseendet kan man nog påstå att det var bättre förr i meningen att klippen var betydligt måttfullare.
     Ty på den tiden var snacket i fikarummet att sossepampar möjligen tog fördel av sin position och i så fall användes betydligt beskedligare skopor, eller kanske enbart teskedar, att ösa med. Minns Tage Erlanders fru Aina som det sägs lämnat tillbaka blyertspennor som tillhörde Svenska staten.

     • Olof, nepotism och vänskapskorruption är ett problem som Sverige har och har haft i alla tider, oavsett
      maktposition i kombination med  partitillhörighet och ”kyrkan” som kommer ur ordet ”kyriakon”, som betyder ”det som hör Herren till”,  äro kungar och despoter, med ett ord -härskarklassen.
      Politiker eller tjänstemän tar ofta om inte alltid beslut som olovligen gynnar vänner eller släktingar. Enligt studier vet vi att personer med nära släktingar på myndigheter eller hyresbolag har större chans att få jobb eller lägenheter, i alla tider, så fungerar kapitalismen.

      Känt är också att korruption försvagar förtroende för myndigheterna, om den påtalas offentligt, vilket den sällan gör och är därför mindre märkbar på människors dagliga liv och påverkar inte markant röstresultaten till riksdagsvalet.
      Sveriges oligarkiska klick vet hur att styra den blågula skutan och svensken fortsätter i samma gamla partispår.

    • Till skillnad från många andra länder kan vi ta upp dessa ämnen i media (som här), och avsätta Svenonius-styret i Stockholm och belysa det i många andra sammanhang, som i Upodrag Granskning och Kalla fakta; liksom i juridiska processer.

     Det står varje svensk som sköter sin handel och vandel, tar ett bad en gång i veckan och är allmänt redig att gå in i vilket politiskt parti i Sveriges rika politiska fauna och verka där och bli vald efter förmåga. Det är därför den politiska ”korruptionen” är så jämförelsevis låg i förhållande till just de oavsättningsbara överklass-enpartistaterna som i dagens Ryssland och Kina; där just politisk och ekonomisk korruption smälter samman och inte kan och får debatteras. Den som gör det, t.ex. en viss Naval’nyj, sätts då i fängelse.

     Det är ju dessa saker som inte alls fungerar i den tilltänkta nya multipolära världen -om den nu skall ”ledas” av Beijing och Moskva…?

     Intolerans, brist på transparens och brist på debatt, fri politisk opinionsbildning och fri media, och fungerande rättsstat är varje ekonomiskt systems grundläggande fiender.

     Det är därför oljeekonomin Ryssland idag har mindre än 2% av världens BNP, medan dess nu militära ”motståndare”, Europeiska unionen och Nordamerika har mellan 42 och 46% av världens BNP.

     Uppförsbacke med andra ord, en strid som inte Putin-Ryssland ens statistiskt kan vinna. Det är därför dess krigsmakt havererat och kört fast i Bachmut och aldrig kommer att kunna korsa ens floden Dnjepr, medan Stalins Röda Armé kunde korsa såväl Dnjepr, Donau, Oder, Neisse och själva Spree. Korruptionen har ätit upp den ryska statens effektivitet och politiska system.

     • J de N, Sveriges mörka politiska triad dit räknas plutokrati, timokrati, kleptokrati som resulterar i en negativ utveckling, till konsekrati ett maktsamhälle som håller sina medborgare i trim, lär varandra utstråla fysisk suveränitet, ”estetiserar” ledare baserat på social förmåga i stället för akademiska meriter.
      Det för mina tankar till ett autokratiskt styre, Tyskland 1933-1945.

      En rekommendation till dig Johan
      LÄS!  Djursholm – Sveriges ledarsamhälle, av Mikael Holmqvist professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. I boken
      studerar han makt och inflytande i Djursholm. Mycket intressant!

     • Carina, alla ”ekonomiska klasser” i alla världens länder utmanar våra och det landets etiska normer för rättvisa, rätt och fel. Så kommer det tyvärr att förbli.

      Att komplett avskaffa denna klass, som år Noll i Kampuchea åren 1975-1978, tömma städerna på allt folk och utplåna en fjärdedel av den egna befolkningen i Dödens fält visade sig inte heller fungera.

      Tyvärr kommer vi i alla länder och samhällssystem få se hur den ekonomiska klassen agerar på ont och gott. Dessvärre har de för svensk del förstört svensk skola och där gått över en oacceptabel gräns. Men det är ingen krigsförbrytelse.

      Men nu handlar detta ämne om krigsförbrytelsetermen, låt oss därför ägna detta utrymme åt just detta begrepp.

     • Johan DN, det är faktiskt du som leder in oss på sidospår och när dessa spår blir obekväma för dig, ja då vill du återgå till din trygga zon.

     • Har du fortfarande inte lärt dig att låtsasekonomier inte är det samma som resurser ”Johan”? Du skulle nog behöva förkovra dig i ämnet ekonomi ser jag? Rysslands krigsindustri kan producera mer vapen än dina låtsasekonomier i väst som mest består av pyramidspel och idel låtsasjobbare som inte tillför ett skit till samhället. Det är därför som västvärlden är bankrutt, när ska du fatta det?

   • @Johan de Naucler 22 juli, 2023 At 16:11
    ”inte finnas någon avsevärd motståndsrörelse mot Nato” och det är just därför massövervakning är så intensiv och den ökande kontrollen över yttrandefriheten. Alla vet att den som försöker bilda en motståndsrörelse riskerar dryga böter och fängelse.

    ”som kan erbjuda någon annan försvarslösning” Försvar mot vad?? NATO är ingen försvarspakt, det är en angreppspakt.

    ”normala demokratiska maktskiften”. I fallet Kina behövs inga ”maktskiften” för det är folkmakten som driver politiken och utvecklingen. Befolkningen i Kina vill absolut inte ha tillbaka ett system med ”maktskiften”,

    ”alla befolkningar som i fria val kunnat göra sig av med en överklass-enpartistat” Sverige har inga fria val utan styrda val, man kan i praktiken bara rösta på och välja de partier som makteliten har gjort tillgängliga för val. Svenskarna har hittills inte lyckats göra sig av med den makteliten för att kunna fritt välja. Exempel värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, Huawei förbudet, NATO, det finns otaliga exempel.

    ”Jakten på krigsförbrytare tycks fortsätta… ” Hur är det med krigsförbrytare som Bush (DÄ och DY), Obama, Albright, Nuland, Zelensky, listan är lång.

    • Det går bra att ordna möten på centrala platser i Stockholm för ”Nej till svensk Nato-medlemskap, Nej till Nato” osv.

    • I fallet Irak lär den då nya regeringen år 2003 (tyvärr, enligt min mening) avstått från att driva krigsförbrytelsefall mot bl.a. de amerikanska Förenta staterna och Storbritannien då den Husseinska diktaturens fall medfört åtminstone några slags pluralistiska val i landet. Befrielsen från den långa diktaturen från 1979 ansågs överväga över det negativa med anfallskriget år 2003 och dess långvariga följder.

     • Det som är mest komiskt är att många irakier längtar efter den tid då landet fungerade någorlunda under Saddam…El och vatten, mat i affärerna, militanta islamister hölls i hårda tyglar m m. Vi ska se hur svenska regimen ska handskas med hårdföra islamister i Sverige som kanske utför terrordåd för att koranbränning tillåts? Saft och bullar måhända eller fler fritidsgårdar hjälper nog föga?

 4. Johan DN, det mest troliga är Kremls teori, tycka vad du tycka vill😊
  24 JUL, 12:16
  Kreml avvisar uttalanden om att Ryssland slog katedralen i Odessa.
  MOSKVA, 24 juli. /TASS/. Kremls talesman Dmitry Peskov har förnekat att Ryssland slog till Transfiguration-katedralen i Odessa och sa att den förstördes av en ukrainsk luftvärnsmissil.

  ”Våra väpnade styrkor slår aldrig till sociala infrastrukturanläggningar, än mindre tempel, kyrkor och andra sådana strukturer, så vi accepterar inte sådana anklagelser. De är absoluta lögner”, sade han.

  Enligt talesmannen ”vad som hände var att luftvärnsmissiler avfyrades, och det var de som förstörde templet.”

  Ukrainas utrikesminister Dmitrij Kuleba sa tidigare att Ryssland hade attackerat UNESCO-skyddade religiösa platser och byggnader i Odessa natten till den 23 juli.

  Det ryska försvarsministeriet sa att Odessa Transfiguration Cathedral troligen
  förstördes när en ukrainsk luftvärnsmissil kraschade in i den på grund av inkompetens hos ukrainska luftförsvarsstyrkor.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here