Ericssons mutor – eller ”Inget är nytt under solen”. Korruptionen inom läkemedelsindustrin, bland politiker i EU och USA etc…

29
5047


Bild:Wikipedia.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Vem tror att mutor upphört? Nu bevis för mutanklagelser mot EU-politiker.


Telekombolaget Ericsson har erkänt att man sysslat med mutor i olika länder 2006-2016. DN skriver ”Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) skriver i sitt uttalande att Ericsson har bedrivit korruption i fem länder för att stärka sitt grepp om telekommunikationsmarknaden. Brotten ägde rum i samband med telekombolagets affärer i Djibouti, Kina, Vietnam, Indonesien och Kuwait under åren 2000–2016.” Ericsson-chefen Börje Ekholm medger ”DN: Ericssons vd: Vi har inte gjort affärer på rätt sätt.

Ericsson får böta drygt 10 miljarder och sätts under övervakning i 3 år. Men varför ska USA som är i jävssituation med egna stora bolag i telekombranschen som konkurrerar med Ericsson döma Ericsson för mutor i andra länder? Denna viktiga fråga får vi återkomma till.

Varför skriver jag ”Inget är nytt under solen”? Jo, i november 2016 – för 3 år sedan – publicerade jag på Jinge.se en artikel med titeln ”Ericssons mutor (?) är en droppe bland många i korruptionshavet”.

Jag återger den stora artikeln, lätt modifierad nedan, och har bland annat tagit bort ? i titeln nedan. Det handlar som synes inte bara om Ericsson.

Framgångsrika mutor ger framgång u vårt nuvarande ekonomiska system.

 

Vill Du ha ha det så?


Ericssons mutor är en droppe bland många i korruptionshavet

Ericssons sannolika mutor presenteras som en stor nyhet idag. Detaljer finns i andra media, men jag vill påpeka Ericssons mutliknande bidrag till Clinton Foundation – se nedan. Dock vill jag särskilt rekommendera en artikel av professor Marcello de Noli i the Indicter.

Indicter on Ericsson

Men mutor av storföretag, och korruption bland framstående politiker är inget nytt. Lika litet som fusk inom idrotten. Inom kapitalismen strävar varje företag strävar efter så vinst som möjligt, så många och bra uppdrag som möjligt. Då är mutor och korruption bra ”hjälpmedel”

Vi har inom kapitalismen flera exempel på fusk som Telia och hästköttsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Och TeliaSoneras misstänkta mutning av presidentfamiljen i Azerbadjan.
Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan, liksom ett program i svenskt TV år 2014 (hittar ej länken nu). Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?

Jag vill nedan påminna oss exempel på mutor och korruption och väcka frågan om detta är ofrånkomligt. Finns alternativ?

* OBS – detta innebär inte korruption och mutor inte kan finnas i socialistiska samhällen!

Fusk inom läkemedelsindustrin.

Om boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” skrev Hans Peter Söndergaard, chefsöver­läkare på Karolinska Institutet, i Läkartidningen:
“Det är en mycket läsvärd bok. Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer”. Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

* Richard Horton, chefredaktör för Lancet en av de tre ledande medicinska tidskrifterna Lancet har publicerat ett uttalande om att en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig i bästa fall, om inte helt felaktigt, eller rentav bedräglig.
Horton säger rent ut att stora läkemedelsföretag förfalskar eller manipulerar studier inom hälsoområdet s

Dr Marcia Angell var länge chefredaktör för New England Medical Journal (NEMJ), som liksom Lancet är en av de tre mest prestigefyllda medicinska tidskrifter i världen. menar att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av ansedda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Det är en tråkig slutsats, som jag nådde långsamt och motvilligt under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine.”

* ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar positiva uppgifter man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skrev SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 2013 en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.

Clinton Cash.

Youtube-dokumentären baserad på boken Clinton Cash visar bl.a att:
* Svenske oljemagnaten Lukas Lundin betalade 100 miljoner dollar till stiftelsen: Kort efteråt bytte USA fot i linje med Lundin Oils intressen i Kongo-Kinshasa
* Ericsson gav Bill Clinton 750.000 dollar för ”ett tal” – sju dagar senare upphävde Hillary USA:s planerade sanktioner mot bolagets export till Iran
* Postkodlotteriet 26 miljoner dollar till Clintons ”välgörenhetsstiftelse”
– en postbox i Stockholm avslöjade Washington Times sommaren 2015. För att kunna ta emot pengarna utan att bryta mot den svenska lotterilagen, som kräver att överskottet av lotterier går till svensk välgörenhet, registrerade Bill Clinton en svensk ”välgörenhetsstiftelse” i form av ett brevlådeföretag i Stockholm år 2010 som saknar svensk verksamhet och har officiell adress på en advokatbyrå i Stockholm. Därigenom kunde makarna Clinton kringgå de amerikanska antikorruptionsreglerna, som hade krävt att ersättningarna skulle etikprövas av amerikanska UD. Fram till valet 2014 var nuvarande utrikesminister Margot Wallström (S) styrelseledamot i Postkodlotteriet.

Mutor till senatorer i USA.
I USA pågick en het debatt om TTP, och om snabbehandling av detta världens hittills största handelsavtal, av en händelse morgonens blogginlägg. Trump trotsar TTP

Tidningen Guardian skrev 27/5 att USA:s senat 14/5 med 65 röster mot 33 beslöt om snabbehandling av lagförslaget och några dagar senare beslöt man att avsluta debatten. I USA finns närmast obegränsade möjligheter för företag att stödja politikers arbete. Särskilt framträdande är presidentvalen där huvudkandidaterna får hundratals miljoner dollar från storföretagen till sina valkampanjer – snacka om oberoende. (Detta har behandlats ingående i tidigare blogginlägg här.)

Guardian skriver att av total 1 148 971 dollar (ungefär 10 miljoner kronor) gavs i genomsnitt 17 676 dollar (150 000 kronor) till var och en av de 65 som röstade ”Ja”. Den genomsnittlige republikanen 19 673 och den genomsnittlige demokraten 9 689 dollar från företagens TPP-supportrar. Särskilt stor var stödet till senatorer som skulle bedriva valkampanjer 2016. Senatorerna Bennet, Murray och Wyden – alla inför omval 2016 – fick 105 900 dollar att dela på. Senator Rob Portman av Ohio, som har varit en av de mest högljudda förespråkarna för TPP fick 119 700 dollar från 14 olika företag mellan januari och mars, varav det mesta kommer från donationer från Goldman Sachs 70 600 dollar, Pfizer 15 700 dollar och Procter & Gamble 12 900 dollar.

* Kan man inte tala om mutor och korruption här – när kan man då göra det?

”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten 4/2 2014 av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.Göteborgsposten C Malmström 3/2”; Sverige är dock ett av länderna med minst problem, men alla uppgifter tyder inte på det.

”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”

Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.

Fusk inom idrott.
Ingen har väl glömt att topparna inom Fifa åtalades för en rad bedrägeri. Under en period på 20 år påstås de ha mottagit närmare motsvarande en miljard kronor i mutor av olika slag. Flera fälldes
* Exempel på annat fusk inom idrott – en analog.Korruption inom idrott och samhäller (Läs första halvan).

Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.

Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. En del menar att den omfattande korruptionen och användning av mutor har sin grund i ”människors natur”. Det finns inget stöd egentligen för det. Människors värderingar och beteende bestäms till stor del av värderingar i det samhälle man finns. Kapitalismen uppmuntrar till girighet, till onödig konsumtion av många, till användning av korruption och fiffel och båg – eftersom man kan han fördel av det.

Vi behöver ett annat samhällssystem i världen, ett med mera genuint demokratiska och humanistiska värderingar!

Jag tror att mänskligheten behöver ett system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Beredskap kan finnas som jag påpekar då och då.
* I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
* I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
* En frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati. Hur dollarocracy ersätter demokrati i valen i USA

intressant.se, Ericsson, mutor, kapitalism, korruption, ekonomi, massmedia</aFIFA, Telia, politik, mutor, imperialism,läkemedel, socialism, USA, reklam, mutor, läkemedelsbolag, forskning, industrin, EU, dopning, kliniska prövningar,doping

Föregående artikelPutins årliga presskonferens. Nu med alla publicerade svar.
Nästa artikelGör sig Ryssland redo för en ”brave new world” – eller blir det tvärtom?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

29 KOMMENTARER

 1. Om vasallerna har godtagit att räven skall sättas att vakta över hönsen, som är de själva, så får de väl finna sig i det.
  Speciellt när det gäller miljardböter för små transaktioner med t.ex. Kuba undrar man hur dumma europeiska förtetag kan bli. Går det inte att etablera vattentäta skott och bilda enheter som USA inte kommer åt.
  Korruptionen är ett utbrett globalt problem och fenomen. Och tillsynen är tilldelad den mest korrupta staten av alla, som fyller sina sinande kistor med snabba cash.

  • ”Vattentäta skott.” Det förefaller som det är det Kina håller på med. Det rapporteras att en kryptovaluta är nära förestående, och om man handlar via en kryptovaluta istället för dollarn, stängs USA ute. Dessutom håller Kina på att stänga ute USA från allt elektroniskt spionage och massövervakning. Inga amerikanska spionrutiner i Huawei, TikTok, WeChat, osv. det är därför USA är i rent panikläge nu och med vild propaganda försöker man stoppa allt kinesiskt, med ganska dåligt resultat.

 2. Det finns även dold korruption i de normer som gäller.
  Exempelvis är man mycket mer restriktiv med mobiltelefoni i de länder som inte är stora tillverkare.
  Länder som inte tillverkar bilar ställer större krav på fordonen, osv.

  Det motsatta gäller åt andra hållet. Kanada, som var stor producent av asbest stämde minst ett land som hade förbjudit varan (handelshinder).

  Ovanpå allt detta finns den juridiska korruptionen.
  Ett exempel sticker i ögonen: de överlevande offren för dammbrottet vid Malpasset (2 december 1959, 423 döda) fick klara sig bäst de kunde med hjälp av allmänhetens gåvor. De ansvariga för fuskbygget (och mottagningskontrollen) friades. Försäkringsbolagen slapp punga ut enorma belopp. Staten och landstinget fick betala notan vad gällde skadorna på infrastrukturen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_Dam

  En bok (jag har läst den men minns inte titeln) beskriver den hissnande korruptionen i samband med bygget av den nya järnvägstunneln under Alperna på Lyon-Torino linjen. Beslutet togs först på EU-nivå, och alla utredningar, all tillståndsprövning ”fixades” för att falla i linje.
  Glöm asbest m.m. glöm orealistiska ekonomiska kalkyler, glöm jäv, osv…

  Man behöver inte bege sig till u-länder för att hitta exempel i mångmiljardklassen.

  • Sverige är knappast fritt, men metoden är annorlunda. Politiker tar beslut på beställning mot löfte om saftigt välbetalda konsulttjänster och uppdrag efter att dom ”avgått”. Media är väldresserade och välbetalda med mediastöd så dom ”granskar” inte.

 3. Jag irriterar mig mest på korrupta vänster-politiker. Inte på politikerna själva därför dom gör ju bara efter eget bästa.
  Men väl på dem som är så korkade och röstar dit dom.
  Jag vill se människan som den är.
  Någonting annat har jag svårt att tro på.

  Politik är en förtroendebransch.
  Ungefär som försäljaren vars huvuduppgift är att övertyga den möjliga kunden.

   • Det där vill du nog inte förstå.
    Socialdemokratin tar priset. Utan konkurrens.
    Det är därför de är så bekymrade över sviktande väljarstöd.
    Sviker väljaren kan hela deras under lång tid uppbyggda maktapparat börjar svikta på motsvarande sätt. Svågerpolitik hör socialismen till och nepotismen är stor inom Socialdemokratin. Kalmar län har svårt drabbats av den här nepotismen vid tillsättningen av de senaste landshövdingarna. Den senaste är en kvinna. Vi får se hur det avlöper. På något sätt känns det här bättre tycker jag.
    Ex-sverigedemokraten Thoralf Alfson antyder den här korruptionen bland vänsterpolitiker i ett av de senaste blogginläggen.

    ”Kalmarhem sålde för några år sedan många lägenheter till Rikshem, vars dåvarande VD Ilijan Batljan var Johan Perssons socialdemokratiska kompis. Hmm…”

    https://thoralfsblogg.com/2019/12/07/nybyggda-bostader-for-vem/

    Det verkar som samhällsutvecklingen håller Thoralf sysselsatt.
    Förmodligen som ett heltidsjobb.
    Fast det var väl inte riktigt den sortens sysselsättning ledande politiker önskade som resultat av migrationsprogrammet.
    Nu undrar jag bara vad det ska bli av det här.

    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/misstanke-om-grovt-brott-i-kalmar-gamla-vattentornet-avsparrat

    • Du kommer med ett påstående utan belägg. Märklig och diffus uppfattning ”Jag irriterar mig mest på korrupta vänster-politiker. Inte på politikerna själva därför dom gör ju bara efter eget bästa. Men väl på dem som är så korkade och röstar dit dom.” Du irriterar dig alltså dels ”på korrupta vänster-politiker” och dels INTE ”på korrupta vänster-politiker”…. Och kallar deras väljare för ”korkade”… Kanske inte särskilt utvecklad argumentation…

     Att korruption i och för sig sannolikt är ofta mer omfattande hos de som har makt – att utöva korruption – är en annan sak.

 4. Är det någon som tror klimathysterin inte är korruption? Det har förmodligen aldrig tidigare gällt så mycket pengar, miljarders miljarder i kassan för politiker, partier, staten, storfinansen, bilbolagen, osv. står på spel. Vi måste ju investera och betala för att rädda jorden, ställ inga svåra frågor, det gäller ”katastrof” bara betala mer så blir allt bra.

 5. Klimatreligionen har många sidor, den innebär förstås ökad utsugning över skatten till projekt som inte kommer de betalande till nytta, och rentav skada. Den innebär många oduglingars och översittares karriär, och den levererar nya ekonomiskpolitiska monopol till affärsintressen och politiska grupperingar samtidigt. Men den är också en psykisk åkomma, och har spelat de regerande socialliberalerna ett grymt spratt; deras liberalism visar nu upp en arsenal av antiliberala åtgärder, kvar blir bara ”social”. ”Frihetligheten” är inte populär, den pratar inte om något annat än tvång, och liknar mest social ingenjörskonst. När Lööf blir miljöpartist får hon äta upp sin hatt, men skrattar hela vägen till banken. S har sitt spelmonopol och behöver bara modernisera det lite grann så kan hela partiet försörja sig på andras beroende. Inte så lite knark levereras den vägen också, vad det verkar. Två flugor i en smäll – lukrativt!

 6. Nader nämns vad gäller medveten produktion av undermålig kvalitet. Då vore det läge att nämna Luma-lampan.
  Kooperationen bestämde sig att tillverka glödlampor för att de som härskade på marknaden gjorde lampor som hade för kort livstid.
  Det var samma kvalitetstänkande, förutom leverans bojkotter, som orsakade satsningen på egen tillverkning av ett brett sortiment av varor.

  Tyvärr glömde de påföljande generationerna det mesta av Konsums principer och körde kooperationen i botten. Varför köpa ett linne gjort i Östersund när man kan få 10 gjorda i Bangladesh, tyckte de som blev senare arbetslösa när Electrolux stängde sin dammsugarfabrik i Västervik? (Jag skriver allegoriskt, ty jag har ingen aning om köpvanorna i Västervik.)

  Egen tillverkning på ett antal områden offrades till förmån för Ericsson, Scania, Volvo, m.fl. och SAP var med om att lura in medborgarna i EU. Om det var korkat eller en följd av korruption vet jag inte om det är utrett.

 7. I artikeln citat: ”Richard Horton, chefredaktör för Lancet en av de tre ledande medicinska tidskrifterna Lancet har publicerat ett uttalande om att en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig i bästa fall, om inte helt felaktigt, eller rentav bedräglig.
  Horton säger rent ut att stora läkemedelsföretag förfalskar eller manipulerar studier inom hälsoområdet”
  Nu kan man se gång på gång hur Pfizer ljuger, manipulerar och baktalar andra vacciner för att de själva skall tjäna billioner kronor varje minut, dessutom överdriver hur ofta vi skall vaccinera oss, nu menar de var 3:e månad. Det är dags för Sverige att välja ett annat vaccin. Det finns flera som Sverige har möjlighet att köpa om man inte är rädd för vaccinationspolisen EMA i EU.
  EMA samarbetar tätt med FDA i USA, som vi nyss fått reda på accepterar fusk från Pfizer och visselblåsaren får sparken trots 20 år arbete inom forskning.

  Channel 4 Dispatches
  #Dispatches has uncovered evidence that Pfizer money has helped spread misleading claims about rival vaccines, including AstraZeneca’s. 5/

  https://twitter.com/C4Dispatches/status/1469627009949216772

  En artikel i NEJM , stor studie från Israel som enbart använt Pfizers vaccin, att det inte varar lång tid.
  CONCLUSIONS
  These findings indicate that immunity against the delta variant of SARS-CoV-2 waned in all age groups a few months after receipt of the second dose of vaccine.

  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228

  Slutligen:
  FAKTAKONTROLL: Flera länder där Pfizer etablerat monopol diskriminerar Sputnik V & #sputnikvaccinerade resenärer. Dessa länder drabbades förra månaden av en betydande ökning av nya dagliga #COVID- fall i dramatiskt högre takt än världens genomsnitt.
  9 november 2021 till 9 december 2021
  Världens genomsnitt 32%
  Frankrike + 438%
  Norge +188 %
  Tyskland + 79%
  USA 59%

  • Sputnik V verkar vara det bästa vaccinet, men västlig politik av idag skiter i sådant. Dom en procenten styr och där smäller Bill gates plånbok högre än våra liv.

   Vitamin D verkar ha stor effekt på Covid, kanske rentav större än något vaccin. Min husdoktor, Dr Campbell rekommenderar det starkt. Vitamin D3 i kombination med vitamin K2 tycks fungera.
   Här diskuterar Dr. Campbell detta med en läkare från Israel, men hoppas att ni inte låter er avskräckas av det.
   Diskussionen är mycket intressant och informativ. https://www.youtube.com/watch?v=w9h-XQm2qEY

   • Några av de första patienterna som var inlagda för Covid-19 i Stockholm, fick från sjukhusen som hemgångsråd att de skulle äta zink och D-vitamin. Nu har denna rapport kommit i augusti 2021 som styrker detta.

    Risken för svårare komplikationer med sjukhusvård och risken för att avlida vid insjuknande i COVID minskar avsevärt vid god näringsstatus. Individer med tillräckligt hög nivå av mineralet zink visade 91 % mindre risk att alls insjukna i COVID-19. Av de som tagit tillskott av D3-vitamin och ändå blivit sjuka visade 97 % lägre risk för symtom som kräver intensivvård.

    I analysen, som genomförts vid Singapores universitet, gjordes en systematisk jämförelse av tidigare forskningsstudier vilka sammanlagt omfattade ca 360 000 personer i ålder från 32 till 88 år i 16 länder, däribland Storbritannien, Kina, USA och Österrike. Drygt hälften av studierna analyserade sambandet mellan D3-vitamin och COVID-19 och huruvida brist eller tillräckliga nivåer av D3-vitamin påverkade såväl insjuknande som svårighetsgraden av symtom som uppstod vid faktiskt insjuknande.

    https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/forskningen-visar-att-d3-vitamin-och-zink-minskar-risken-att-insjukna-i-covid-19-med-90-32379

   • Tja, men det handlar ju inte om riktiga vacciner utan mer ”bromsmediciner” vilket jag redan klargjort! Det bästa är att besinna sig och använda de vacciner som visat sig fungera på riskgrupperna och väldigt gamla…Vanvettet måste få ett slut och globalisterna måste stoppas innan det går över styr! Märk väl det är bara i Sverige som inte massdemonstrationer finns i huvudstaden…I andra länder med mindre godtrogna människor är det massiva protester! Det ”sovande folket” är inte lätta att väcka!

 8. EU skakas av qatarisk mutskandal – avgångskrav väckta
  En gripen vicetalman, ledamöter i förhör och miljoner i kontanter på vift.

  Mutskandalen kring EU-parlamentet och Qatar får hela EU-maskineriet att skaka, med krav på både avgångar och ändrade regler.

  Den belgiska polisens tillslag i fredags har snabbt utvecklats till en av de präktigaste skandalerna i modern EU-historia.
  Grekiska EU-parlamentsledamoten Eva Kaili – tillika en av parlamentets 14 vice talmän – har gripits och förhörts, misstänkt för inblandning i en mutskandal med kopplingar till Qatar. Gripen är även hennes italienska sambo, som arbetar som assistent åt en italiensk EU-parlamentsledamot. Även Kailis far, på besök i Bryssel, har suttit gripen under helgen, efter att ha ertappats med en resväska full med pengar i 20- och 50-eurosedlar.

  Enligt uppgifter till tidningen Le Soir ska det ha funnits motsvarande 6 miljoner kronor i väskan. Ytterligare cirka 1,5 miljoner ska ha hittats hemma hos Kaili.

  ”Det här är sådant som man normalt bara träffar på vid tillslag hos knarklangare”, säger en källa nära utredningen till Le Soir.

  Gripen är även en italiensk tidigare EU-parlamentsledamot, som leder en organisation som arbetar för internationellt ansvarsutkrävande och som grundats av Kailis sambo.

  Alla är formellt anklagande för ”deltagande i kriminell organisation, pengatvätt och korruption”, enligt ett utskick från Belgiens federala åklagare.

  ”Det misstänks att parter i politiska och/eller strategiska positioner inom EU-parlamentet har betalats stora summor pengar eller erbjudits betydande gåvor för att påverka parlamentets beslut”, heter det från åklagarna.

  Formellt har inget land utpekats. Enligt belgiska tidningar rör det sig dock främst om Qatar. Nyhetssajten Politico Europe har samtidigt sett dokument som pekar ut både Qatar och Marocko.

  Kaili har omedelbart stängts av från parlamentet och väntas under tisdagen bli av med sin talmanspost. Hemma i Grekland har myndigheterna frusit hennes tillgångar.

  Samtidigt särskådas nu hennes förehavanden på sistone – bland annat hur hon besökte Qatar i början av november för att prisa landets ”stora framsteg” på arbetsrättsområdet.

  ”Vi har väldigt tydliga regler för alla kommissionärer. Vi kontrollerar det, med tanke på vad som hänt i EU-parlamentet och här måste vi undersöka hur situationen ser ut. Men om någon ny information dyker upp så måste vi reagera på det”, säger kommissionsordförande Ursula von der Leyen på en presskonferens i Bryssel.

  Både inom och utanför EU-parlamentet manas nu till åtgärder för att undvika korruption.

  Krav framförs på tydligare redovisning av allehanda kontakter och utlägg och klara etiska regler.

  ”Det är dags att diskutera om vi inte borde etablera det här för alla EU-institutioner. Principen om att ha en etisk instans med väldigt tydliga regler för vad som behöver kontrolleras och publiceras hur och när vore ett stort steg framåt”, säger Ursula von der Leyen.

  Från Ungern – som inte minst EU-parlamentet har kritiserat för bristfällande korruptionsåtgärder – hörs samtidigt syrliga kommentarer.

  ”De har hittat på lögner om korruption i Ungern i åratal. Hyckleri när den är som bäst”, skriver EU-parlamentsledamoten Balázs Hidvéghi på Twitter enligt nyhetsbyrån AFP.
  https://www.di.se/nyheter/eu-skakas-av-qatarisk-mutskandal-avgangskrav-vackta/

 9. Ericsson har visserligen sitt huvudkontor i Sverige och är officiellt ett svenskt företag. Realiteten är att det är ett företag som numera drivs av USA med USAs skumma metoder och en VD i USA. Huawei förbudet ett exempel. Huawei lämpar sig inte för de bakdörrar och den massövervakning USA bedriver, och som en de facto diktatur måste bedriva för att överleva.

 10. Vänta lite här🤔Den mest korrupta och största massmördaren i världen Usa är den som kontrollerar/övervakar bestämmer att reglerna följs av övriga pajasar?Fan är detta?Vad håller Europa på med?Finner inga ord ärligt talat. På tal om Huawei skandalen också🙄Så har man tagit det flera steg längre nyligen och infört sanktioner/förbjuder allt som har med Huawei att göra och även förbjuder vanliga Huawei mobiltelefoner också som EJ får köpas inom Usa längre. Europa tillåter sej förnedras på ALLT och har sej själva att skylla herregud alltså🤯Vare sej det är militärt,ekonomiskt,politiskt eller alla olika vidriga brottshandlingar som man hela tiden sysslar med så är Europa den mest korkaste världsdelen av alla utan MINSTA lilla tvekan eller konkurrens

 11. I en föreläsning i oktober 2023 berättade David E. Martin, Ph.D., hur vi kan veta att SARS-CoV-2 är ett konstgjort biovapen som har varit på gång i 58 år.
  av Joseph Mercola – ursprungligen publicerad på Mercola.com

  Alla länkar till Gospa News-artiklar har lagts till i efterhand, i relation till de ämnen som lyfts fram.
  Dr. Joseph Mercola är grundaren av Mercola.com. En osteopatisk läkare, bästsäljande författare och mottagare av flera utmärkelser inom området naturlig hälsa, hans primära vision är att förändra det moderna hälsoparadigmet genom att förse människor med en värdefull resurs för att hjälpa dem att ta kontroll över sin hälsa.
  HISTORIA : 58 år av hemlig utveckling.
  Viruset som kallas ”coronavirus” beskrevs första gången 1965. Två år senare lanserade USA och Storbritannien ett utbytesprogram där frisk brittisk militär personal infekterades med coronaviruspatogener från USA som en del av USA:s biologiska vapenprogram
  1992 tog Ralph Baric vid University of North Carolina, Chapel Hill, en patogen som brukade infektera tarmen och lungorna och ändrade den med en chimär för att få den att infektera hjärtat, vilket orsakade kardiomyopati. Denna forskning var en del av ansträngningarna att producera ett HIV-vaccin
  I november 2000 patenterade Pfizer sitt första spikeproteinvaccin. Mellan 2000 och 2019 visade vaccinförsök med denna teknik att det var dödligt, men sommaren 2020 gick de kliniska prövningarna för SARS-CoV-2-sprutor direkt in i försök på människor
  mRNA spikprotein beskrevs offentligt som ett biovapen för 18 år sedan. År 2005, vid en konferens som arrangerades av DARPA och The Mitre Corporation, hyllades mRNA-spikproteinet som en ”biologisk krigföringsmöjliggörande teknologi”, dvs. ett biologiskt krigföringsmedel
  Videon ovan innehåller en föreläsning som David E. Martin, 1 Ph.D., höll i Dornach, Schweiz, i slutet av oktober 2023. Martin är en nationell intelligensanalytiker och grundare av IQ100 Index, som utvecklade linguistic genomics, en plattform som kan fastställa avsikten med kommunikation.

  Entydigt erkännande av en överlagd plandemi:
  Som han nu har för vana att göra, inleder Martin sin föreläsning med ett citat av Peter Daszak, ordförande för EcoHealth Alliance . Under ett forum den 27 mars 2015 om medicinsk och folkhälsoberedskap för katastrofala händelser, noterade Daszak 4 att om inte en infektionssjukdomskris är vid en nödtröskel, tenderar den att ignoreras.

  ”För att upprätthålla finansieringsbasen bortom krisen måste vi öka allmänhetens förståelse för behovet av MCM (medicinska motåtgärder) som ett pan-influensa- eller pan-coronavirusvaccin,” sa Daszak och tillade: 5

  ”En viktig drivkraft är media, och ekonomin följer hypen. Vi måste använda den hypen till vår fördel för att komma till de verkliga problemen. Investerare kommer att svara om de ser vinst i slutet av processen.”

  Martin kommenterar: ”Detta är erkännandet, otvetydigt, som utan tvekan säger att orsaken till den globala terrorkampanjen som började officiellt i de flesta människors medvetande i slutet av 2019, var en överlagd plan för terrorism, maskopi, tvång och i slutändan mord … Det här citatet är ett erkännande av fyra brott, oavsett vilken sida av Atlanten du befinner dig på.”

  Vilka brott erkände Daszak 2015?
  Martin fortsätter sedan med att förklara hur Daszak i det citatet från 2015 erkände flera olika brott . Sammanfattningsvis:

  • ”Att upprätthålla finansieringsbasen bortom krisen …” — Daszak talar inte om att expandera eller gynna folkhälsan här. Han syftar inte heller på en verklig hälsokris som ägde rum när kommentaren gjordes.
  Nej, enligt Martin, ”var krisen att det blev en minskning av finansieringen av program för biologiska vapen sponsrade av Världshälsoorganisationen. Krisen var ingen hälsokris. Det var en finansieringskris för de människor som fick slut på pengar för sina biovapenprogram. Det är två brott.”

  • ”En viktig drivkraft är media, och ekonomin kommer att följa hypen.” — Detta är, enligt Martin, ett erkännande av ytterligare två brott. ”Hype” syftar på psykologisk terror. Med andra ord, finansiering kommer att följa förutsatt att den psykologiska terrorn är tillräckligt stor, och han medger att media kommer att användas för att driva på den rädsla porr.
  Det andra brottet är ekonomisk konspiration, eftersom ”ekonomi som följer hype inte är informerat samtycke”, konstaterar Martin. ”Det är inte villig köpare, villig säljare, informerad om alla fakta.” Att använda psykologisk terror för att säkra finansiering innebär ”en avsikt att bedrägera.”

  Martin förklarar: ”I enlighet med Crown Law kallar vi det ’bedrägligt förmedling’ när man inte informerar motparten om riskerna med ett kontrakt… Varför är detta viktigt?
  Anledningen till att bedräglig förmedling är en så viktig princip i lagen är … [eftersom] den som begår bedrägeri är skyldig enligt lagen att inte bara ersätta skadan.

  Deras rättsliga skyldighet är att återföra den skadade parten till sitt förskadade tillstånd. Det är inte ”Vi kommer att ge dig ett par dollar för din smärta och ditt lidande.” Nej, du är lagligt skyldig att återställa skicket till tillståndet före skadan.”

  Så, för att upprepa, ekonomisk ersättning är inte den rättsliga standarden när det gäller bedräglig förmedling. Den part som ägnade sig åt bedrägeriet är lagligt skyldig att göra det bedragna hela igen. Och varför är DET viktigt? För ”vi ber inte ens om det vi borde be om”, säger Martin.

  Finns det ett dollarbelopp som kan bota hjärtmuskelinflammationen du drabbades av efter skottet? Eller turbocancern som dödar din mamma? Eller blodpropparna som dödade din far? ”Om vi ​​följde lagen skulle vi faktiskt rekommendera, inte en ekonomisk kompensation, vi skulle rekommendera en återgång till det förskadade tillståndet”, säger Martin.

  ”Vi måste använda den hypen till vår fördel för att komma till de verkliga problemen.” — Vilka är ”de verkliga problemen”? För att få investerare att svara med finansiering, vilket de kommer att göra om de kan ”se vinst i slutet av processen.” Med andra ord kommer investerare att öppna sina plånböcker om de kan bekräfta att psykologisk terror får folk att ställa upp för att få en injektion.

  Varför behöver vi ett vaccin för en utrotad infektion?
  Martin fortsätter med att notera att ett pan-Coronavirus-vaccinprogram faktiskt tillkännagavs offentligt under moratoriet för att få bättre funktion på coronavirus i USA, som var på plats från 2014 till 2017. 6

  ”Denna funktionsvinstmoratorium pågick medan vi tillkännagav en global plan för global terrorism, ett pan-coronavirusvaccin, som förresten Världshälsoorganisationen … förklarade utrotat ett år tidigare”, säger Martin.

  ”Hur behöver vi ett vaccin för en utrotad sjukdom, under ett moratorium för vinst av funktion, när det teoretiskt inte finns någon chans att vi skulle kunna ha en anledning att behöva ett vaccin för en sak som inte existerar? Jo, för att vi gjorde det – professor Baric. Vi hypade det – Peter Daszak … Och vi skulle kapa friheten med det.”

  Den 58-åriga tidslinjen för SARS-CoV-2
  As explained by Martin, the virus called “coronavirus” was first described in 1965. Two years later, the U.S. and U.K. launched an exchange program where healthy British military personnel were infected with coronavirus pathogens from the U.S. — “as part of our biological weapons program.”

  In 1992, Ralph Baric at University of North Carolina, Chapel Hill, took a pathogen that used to infect the gut and lungs and altered it with a chimera to make it infect the heart, causing cardiomyopathy.

  “Pause and think about what I just said,” Martin says. “What what goes on in the head of a person who says, ‘This was a little glitch in my tummy, it was a little sniffle in my nose. Let’s see if we can make it hit hearts and … create cardiomyopathy,’ one of the most lethal heart inflammations possible …”

  In November 2000, Pfizer patented its first spike protein vaccine. So, Operation Warp Speed really didn’t produce a spike protein vaccine in a few months. No, that research had been going on since late 2000. So, the COVID shots were 19 years in the making by the time they were rolled out.

  The problem is that during those 19 years, none of the coronavirus vaccines worked. “Every single trial, from November of 2000 until [2019], had killed all of the animals into which the experimental injections were placed,” Martin says.

  Despite that, the University of California San Francisco’s institutional review board was told, in the summer of 2020, that the clinical trials for the coronavirus vaccine were a “straight to humans protocol.” In other words, it didn’t need to go through preliminary animal research.

  As noted by Martin, it would be quite inconvenient to have safety data showing it kills animals. No one would line up for a shot like that, no matter how many free cheeseburgers you throw at them.

  How Can We Know That SARS Was a Weapon?
  While all of that is disturbing enough, there’s more. Martin continues:

  “You kind of can’t make this egregious level of a crime up unless you realize that behind this, there must be another crime. Each one of these, in and of themselves, is horrific. But the sum of them becomes much, much, much more problematic.

  Let’s go ahead and jump to the wonderful creation of the patent that was filed in 2002, which is actually the reason why I am done with everybody who ask the question ‘Was there a novel virus; was there novel disease?’ Let’s stipulate, with the facts, that there were neither.

  There’s not a novel virus. There WAS a variety of biological weapons designed off the back of the patent that was filed in 2002, which was the ‘infectious replication-defective clone of coronavirus.’

  Now let’s slow down and answer the question, what does that phrase mean? Infectious replication-defective. ‘Infectious’ means we want to target a cell in the body to make sure the thing that we’re injecting goes into the cell …

  ‘Replication-defective’ means we want the information that we inject to infect that cell, but not replicate and spread to others, which means that the bioweapon itself was engineered as a weapon to hit a target, but not proliferate.

  That’s what the patented technology is, which is the reason why, when we had SARS 1.0 in 2002 and 2003 … we were [told there would be] dead people everywhere. [But] as hard as we tried to make it into a pandemic … we [could] only kick 900 people off the mountain. That was the global pandemic. Why? Because the weapon worked.

  If you exposed somebody to the toxic agent, they died. But they didn’t spread it to others, which is the reason why we did not have the transmission of SARS 1.0, because you can’t transmit a thing that’s designed not to replicate.

  But worse still: What is the definition of a virus? … A virus is a replicating protein sequence. Guess what this isn’t? Replication-defective means we took the virus out of a virus. It was not a replicating device. It was in fact a weapon.

  mRNA Spike Protein Is a Biological Warfare Agent
  Indeed, mRNA spike protein was publicly described as a bioweapon 18 years ago. In 2005, at a conference hosted by DARPA and the Mitre Corporation in the U.S., the mRNA spike protein was hailed as a “biological warfare-enabling technology.” Does that sound like it has any public health-related applications? No, as Martin insists, “biological warfare-enabling technology” means it’s a biological warfare agent.

  “So, I’m not the one saying that it’s a biological weapon. I’m not the one saying it’s biological warfare,”Martin says.

  “The perpetrator called it that in 2005, and was rewarded with a dual entry budget, where … the University of North Carolina, Chapel Hill, received money from Anthony Fauci’s NIAID/NIH budget, and exactly at the same time … Fauci had a second checkbook [that] came from the Department of Defense pandemic preparedness program. And guess what that was? An equal matching noncompetition grant …

  In Europe, that’s a violation of anti-competition laws. You’re not allowed to double down on a public grant without competition or transparency, saying that this agency is going to give you $10 million … and [a second] one is going to give you $10 million … because [the first] one gave you $10 million —

  Not because it was fair, not because it was open, not because it was transparent, not because there was actually grant competition, but by virtue of the determination of one side, the other side facto matched the money. And that started in 2005, not in 2019.”

  Big Pharma Owns All North Carolina Universities
  Over the past two years, a lot of information has come out exposing how Daszak funneled millions of research dollars to the Wuhan Institute of Virology (WIV) in China for gain of function research on coronaviruses.However, that’s just the tip of the iceberg. According to Martin, at least $141 million went to the U.S. bioweapons program led by the University of North Carolina Chapel Hill. Martin continues:

  “I have been the most ardent advocate for shaming the University of North Carolina Chapel Hill for a very good reason … and the reason is because in 1984, the state of North Carolina, not just the university, sold itself to … GlaxoSmithKline and the Wellcome companies.

  The reason why you’ve heard the term ‘Research Triangle Institute’ or ‘Research Triangle Park’ — which is University of North Carolina Chapel Hill, Duke University and North Carolina State University — is because the state of North Carolina sold its universities to GlaxoSmithKline Wellcome, and they did it because of AZT.

  AZT was on patent, and we needed a state in the United States to be ground zero, to make sure that AZT became the drug of choice for the treatment of HIV. So in 1984, we invent HIV, conveniently for the purpose of making sure we have one treatment: AZT.

  Here’s the interesting little fact that very few people know. If you go back and look at the videos of Anthony Fauci in 1985 and 1986 … he’s talking about [getting] a vaccine for HIV. But he suddenly got a knock on the door from GlaxoSmithKline going, ‘Hey Mr. Fauci, don’t start that project until the patent on AZT runs out.’

  I’m not making this up. It’s actually videos that you can see. And so, mysteriously, courtesy of the Wellcome AZT protest, from 1991 to 1996, the world was told that the only treatment for HIV was AZT, and as such, the patent and the rest of the patent life on AZT could expire, so that GlaxoSmithKline Wellcome could get all of the money for the patented technology for a thing that was killing patients that allegedly had HIV.

  Murder for hire. North Carolina sold the state so that could happen. Conveniently, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) decided that UNC Chapel Hill was its go-to institution, while AZT was in its monopoly run, to begin the process of doing HIV vaccine research …

  So, ‘91 to ‘96 is the AZT cover story. Underneath that you have Ralph Baric genetically modifying and making chimeras of this coronavirus thing to create an HIV vaccine, which is going to conveniently roll out in 1997, as the patent on AZT expires.

  [This] is the reason why you need to figure out how to get the gastrointestinal and flu problem to become a heart problem: Because you need to get that package, that little envelope around what we call coronavirus … to deliver the HIV vaccine.

  So all of the funding for the HIV vaccine that was going to this program was actually going to use coronavirus as the packet in which the HIV vaccine was going to be delivered. That’s the model. [There are] hundreds of papers on this.

  And, this is why this question of … is there HIV fragments somewhere in [the COVID shots]? The answer is, of course there is. It was designed into it. And it was designed into it, not a couple of years ago, not by Moderna, not by BioNtech. This was designed in many, many years earlier.

  Not surprisingly, from ‘96 to ’99, Ralph Baric begins the weaponization of this allegedly synthetic coronavirus envelope to become a vaccine vector. 1999 comes along, and lo and behold, Baric and Fauci create what I affectionately call FrankenCoV.

  What’s that? That is the monster, that’s the chimera. That’s the idea that we can change surface glycans, we can change surface spike proteins, we can change surface oligomerization, we can do all kinds of things to modify this thing.

  So we can actually have this … package shell, the outer edge of coronavirus, we can allow that to be the carrier of getting anything we want into any cell we want. Which is the reason why the 2002 patent becomes interesting.”

  NIAID Funded Research to Increase Human Pathogenicity
  Next, Martin shows a letter, dated October 21, 2014, from the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) to the University of North Carolina Chapel Hill, declaring that Baric’s grant I1077810-02 had been deemed subject to the moratorium on gain of function research involving coronaviruses. However, at the bottom of the page 1, it also states that:

  “As this grant is already funded, the pause is voluntary and you can continue to conduct the applicable GOF [gain of function] research until the end of the currently active budget period.”

  In other words, the NIAID gave Baric a free pass to decide whether he wanted to abide by the moratorium or not. What’s more, the grant actually didn’t have a termination date, because it was a noncompetitive, perpetually funded grant. So, Baric was given a free pass to conduct gain of function research indefinitely.

  And what was this grant for? To increase the “human pathogenesis” of coronavirus in vivo, meaning inside the body. “Two billion people are going to be incapacitated or killed — because of this letter,” Martin says.

  Who Can Be Held Accountable?
  Alright. So, why can’t we just prosecute Baric, Fauci and whomever else and be done with it? Because this research project was placed under the World Health Organization’s GAVI Vaccine Alliance, and under Article 5, Section 13 of the WHO’s charter, they cannot be investigated or prosecuted for any crimes committed. GAVI, headquartered in Geneva, Switzerland, also has diplomatic immunity and cannot be investigated by local authorities there either.

  “They knew that if they put the project under the WHO, it was shielded from all criminal investigation and all criminal liability — forever,” Martin says.

  But that’s not all. 2010 to 2020 was declared The Decade of Vaccines. GAVI devised a global vaccine action plan that included global acceptance of a “universal influenza-coronavirus vaccine” by 2020, to protect against “accidental or intentional release” of a respiratory pathogen. As noted by Martin, “release” is “an active, intent-filled word. It is not an ‘oops’ accident.”

  Recall, the same person who said they needed to create media hype to create sustained funding, Daszak, was appointed to lead the WHO’s investigation into the lab leak theory. Not surprisingly, his team decided there was no evidence to support the lab leak theory and it was probably a case of zoonotic transference after all.

  A Crime That Keeps Going and Going
  Martin also stresses that this crime is not just about the creation of COVID. It’s a crime that keeps going and going. He explains how children were murdered in 2011 clinical trials for a malaria vaccine. Sixty-six of the children in the vaccine group suffered serious and/or fatal adverse events, as did 28 in the control group. However, controls were not given saline, but rather a cocktail of other vaccines.

  “When people attempted to hold the clinical trials agents accountable for their actions, guess what they referred to? They referred to Article [5 Section] 13 of their representative as members [of the WHO, which gives them] ‘immunity from personal arrest or detention and from seizure personal baggage and respect to words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind.’

  That’s in the charter of what we call the World Health Organization. That ladies and gentlemen is the mafia, and we should stop pretending it’s something else.

  It is an embarrassment to the Swiss people. It is embarrassment to the Swiss government that the World Health Organization exists in this place. Because the Swiss have enabled the organized crime of the World Health Organization, and they have enabled it so that real individuals can murder children under the age of three months …

  We the People cannot allow this to happen. We’re talking about the [WHO pandemic] treaty … [when] we should be talking about the World Health Organization itself, not the treaty. And as long as Section 13 of Article 5 remains in the charter, I don’t care what treaties they pass, it doesn’t matter, because the institution is corrupt at its core, and you can’t fix that. That is a license to kill.”

  Martin also provides a quick review of the history of how the WHO came to be, and how, in 1952, then-director-general of the WHO, Brock Chisholm, declared that “the role of the WHO is population control.”

  Aside from being in charge of population control, the WHO is a marketing and distribution arm for private sector interests that sponsor it (Bill Gates being a primary one), while simultaneously providing them with immunity from prosecution.

  According to Martin, Gates various organizations provide so much money to the WHO that “By every definition of the law, [the WHO] is a wholly owned subsidiary.”

  Timeline
  Toward the end of his speech, Martin summarizes some of the key items on the timeline of the conspiracy to commit global genocide:

  • In 2002, U.S. scientists developed the weapon.
  • In 2003, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention patented the weapon in its first commercial deployment (SARS).
  • In 2005, mRNA spike protein was declared a biological “warfare-enabling” technology.
  • In 2016, Proceedings of the National Academy of Sciences published “SARS-Like W1V1-COV Poised for Human Emergence.”7 The W1V1-COV refers to the first COVID-like virus made at the WIV. In that article, they not only state that the virus is ready for release, but they also detailed the best ways to release it.
  At the bottom of the article, you also learn that the University of North Carolina Chapel Hill impaneled two separate institutional review board reviews of this study, the first to review the ethics of the research and a second to review the ethics of violating the gain of function moratorium, which is unusual to say the least. As noted by Martin:

  “You do not usually have an ethics board going ‘Well, should we do this? It’s probably a bad idea.’ And then somebody goes, ‘It’s illegal’ … ‘OK, should we do the illegal thing?’ ‘Yeah, let’s go ahead do that. The guys over here said it was ethical to do the illegal thing to kill people.’ That happened and is published in this 2016 article.”

  • September 18, 2019, the Global Preparedness Monitoring Board, jointly founded by the WHO and the World Bank,8warned that “a rapidly spreading pandemic due to a lethal respiratory pathogen (whether naturally emergent or accidentally or deliberately released) poses additional preparedness requirements.”

  Furthermore, the “Progress indicator by September 2020” section specified the commitment by donors and member countries to finance and develop a universal influenza vaccine and other therapeutics.9

  “This is the admission by the World Health Organization that they are going to do a release of a respiratory pathogen,” Martin says, adding:

  “And, by the way, the reason why this is particularly important is they say ‘a lethal respiratory pathogen.’ They knew they were going to kill people. That’s why they use the word lethal …

  This is the evidence that we can use in a criminal case to say, ‘This was not an accident. This was an actual premeditated act of lethality.’ They not only told you when it was going to happen. They told you the deadline for the outcome response. ‘We’re going to release the pathogen so that by September 2020, the world has accepted a universal vaccine.’ That is prima facia terrorism, collusion, racketeering, criminal conspiracy and … murder.

  So that’s why we have the Wanted posters … [for] Peter Daszak … Ralph Baric … Jeremy Farrar … Chris Elias … Ghebreyesus … Bill Gates, Anthony Fauci, the World Health Organization, DARPA, the United Nations … Rockefeller Foundation, the Wellcome Trust and the Gates Foundation.

  These individuals, in violation of racketeering, antitrust and anticompetition laws, colluded to create the largest act of global terrorism known to Earth and announced the plan to do it on September 18, 2019, with premeditation and with the intent to kill.

  This was entirely a premeditated act. They told us it would happen in 2011. They announced the event horizon in 2019 … Conspiring to commit acts of terror, restraint of trade, deceptive medical practices, price fixing, fraudulent conveyance. These are the crimes that the World Health Organization not only allowed to happen, but [it also] promoted these crimes and gave political cover for those crimes …

  All-cause mortality in the ages of 18 to 55 is now 40% higher in the people that were injected with a biological weapon. That number is not going down. That number is going up in every jurisdiction. And here’s the saddest part about it. That number will continue to go up. If they [meet] their 2011 objective, that number will go up to 2 billion people.”

  The Damage Is Done
  Martin points out that even if they don’t unleash any other bioweapons, the desired death toll may still be achieved, because they used pseudouridine in the mRNA shots, which is causing “turbo cancers.”

  Pseudouridine suppresses cancer-controlling agents and promotes oncogenic activity in the body, and this has been known since 2018, so its inclusion was hardly an accident.

  The shots are also targeting reproduction, which is a key target if you want to depopulate. It’s not just infertility. Prostate, ovarian and uterine cancers make it more difficult to have sex, and hence more difficult to have children.

  According to Martin, the evidence is clear. None of this is accidental. It’s a conspiracy, alright. But not a conspiracy theory in the dismissive sense. It’s a global conspiracy by identifiable agents who have, for nearly 60 years, plotted to commit, and profit from, the greatest genocide the world has ever seen, while hiding behind the false veneer of “public health.”
  by Joseph Mercola – originally published on Mercola.com

  All links to Gospa News articles have been added aftermath, in relation to the topics highlighted

  GOSPA NEWS – COVID & VACCINES REPORTS

  GOSPA NEWS – WUHAN-GATES DOSSIER

  Sources and References of Mercola’s article

  1 DavidMartin.world
  2 The Fauci COVID-19 Dossier 2021
  3 The Modern-Day Faucian Drama: Bargaining With Evil
  4, 5 The Modern-Day Faucian Drama: Bargaining With Evil, Page 11
  6 The Lancet Infectious Diseases February 2018
  7 PNAS March 14, 2016; 113(11): 3048-3053
  8 WHO October 26, 2021
  9 A World At Risk September 19, Page 8
  Maximize your weekend with unparalleled savings on top products, available for a limited time only. Unlock a world of benefits with these premium offerings, including Astaxanthin for immune support, NAC with Milk Thistle to support liver and cell health, and our Ubiquinol to boost energy. Embrace better health done right, and seize the chance to elevate yours now.

  Fabio G. C. Carisio: Fabio is investigative journalist since 1991. Now geopolitics, intelligence, military, SARS-Cov-2 manmade, NWO expert and Director-founder of Gospa News: a Christian Information Journal.
  His articles were published on many international media and website as SouthFront, Reseau International, Sputnik Italia, United Nation Association Westminster, Global Research, Kolozeg and more…
  Most popolar investigation on VT is:
  Rumsfeld Shady Heritage in Pandemic: GILEAD’s Intrigues with WHO & Wuhan Lab. Bio-Weapons’ Tests with CIA & Pentagon

  Fabio Giuseppe Carlo Carisio, born on 24/2/1967 in Borgosesia, started working as a reporter when he was only 19 years old in the alpine area of Valsesia, Piedmont, his birth region in Italy. After studying literature and history at the Catholic University of the Sacred Heart in Milan, he became director of the local newspaper Notizia Oggi Vercelli and specialized in judicial reporting.

  For about 15 years he is a correspondent from Northern Italy for the Italian newspapers Libero and Il Giornale, also writing important revelations on the Ustica massacre, a report on Freemasonry and organized crime.

  With independent investigations, he collaborates with Carabinieri and Guardia di Finanza in important investigations that conclude with the arrest of Camorra entrepreneurs or corrupt politicians.
  In July 2018 he found the counter-information web media Gospa News focused on geopolitics, terrorism, Middle East, and military intelligence.
  In 2020 published the book, in Italian only, WUHAN-GATES – The New World Order Plot on SARS-Cov-2 manmade focused on the cycle of investigations Wuhan-Gates

  His investigations was quoted also by The Gateway Pundit, Tasnim and others
  He worked for many years for the magazine Art & Wine as an art critic and curator.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here