Ericssons mutor – eller ”Inget är nytt under solen”. Korruptionen inom läkemedelsindustrin, bland politiker i USA etc…

13
1600


Bild:Wikipedia.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Vem tror att mutor upphört?


Ericssons mutor – eller ”Inget är nytt under solen”. Korruptionen inom läkemedelsindustrin, bland politiker i USA etc…

Telekombolaget Ericsson har erkänt att man sysslat med mutor i olika länder 2006-2016. DN skriver ”Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) skriver i sitt uttalande att Ericsson har bedrivit korruption i fem länder för att stärka sitt grepp om telekommunikationsmarknaden. Brotten ägde rum i samband med telekombolagets affärer i Djibouti, Kina, Vietnam, Indonesien och Kuwait under åren 2000–2016.” Ericsson-chefen Börje Ekholm medger ”DN: Ericssons vd: Vi har inte gjort affärer på rätt sätt.

Ericsson får böta drygt 10 miljarder och sätts under övervakning i 3 år. Men varför ska USA som är i jävssituation med egna stora bolag i telekombranschen som konkurrerar med Ericsson döma Ericsson för mutor i andra länder? Denna viktiga fråga får vi återkomma till.

Varför skriver jag ”Inget är nytt under solen”? Jo, i november 2016 – för 3 år sedan – publicerade jag på Jinge.se en artikel med titeln ”Ericssons mutor (?) är en droppe bland många i korruptionshavet”.

Jag återger den stora artikeln, lätt modifierad nedan, och har bland annat tagit bort ? i titeln nedan. Det handlar som synes inte bara om Ericsson.

Framgångsrika mutor ger framgång u vårt nuvarande ekonomiska system.

 

Vill Du ha ha det så?


Ericssons mutor är en droppe bland många i korruptionshavet

Ericssons sannolika mutor presenteras som en stor nyhet idag. Detaljer finns i andra media, men jag vill påpeka Ericssons mutliknande bidrag till Clinton Foundation – se nedan. Dock vill jag särskilt rekommendera en artikel av professor Marcello de Noli i the Indicter.

Indicter on Ericsson
ericsson-so-did-the-ericsson-money-travelled
Men mutor av storföretag, och korruption bland framstående politiker är inget nytt. Lika litet som fusk inom idrotten. Inom kapitalismen strävar varje företag strävar efter så vinst som möjligt, så många och bra uppdrag som möjligt. Då är mutor och korruption bra ”hjälpmedel”
ericssonnewlogo
Vi har inom kapitalismen flera exempel på fusk som Telia och hästköttsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Och TeliaSoneras misstänkta mutning av presidentfamiljen i Azerbadjan.
Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan, liksom ett program i svenskt TV år 2014 (hittar ej länken nu). Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?

Jag vill nedan påminna oss exempel på mutor och korruption och väcka frågan om detta är ofrånkomligt. Finns alternativ?

* OBS – detta innebär inte korruption och mutor inte kan finnas i socialistiska samhällen!

Fusk inom läkemedelsindustrin.

Om boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” skrev Hans Peter Söndergaard, chefsöver­läkare på Karolinska Institutet, i Läkartidningen:
“Det är en mycket läsvärd bok. Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer”. Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

* Richard Horton, chefredaktör för Lancet en av de tre ledande medicinska tidskrifterna Lancet har publicerat ett uttalande om att en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig i bästa fall, om inte helt felaktigt, eller rentav bedräglig.
Horton säger rent ut att stora läkemedelsföretag förfalskar eller manipulerar studier inom hälsoområdet s

Dr Marcia Angell var länge chefredaktör för New England Medical Journal (NEMJ), som liksom Lancet är en av de tre mest prestigefyllda medicinska tidskrifter i världen. menar att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av ansedda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Det är en tråkig slutsats, som jag nådde långsamt och motvilligt under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine.”

* ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar positiva uppgifter man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skrev SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 2013 en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.

Clinton Cash.
schweizer-clinton-cash
Youtube-dokumentären baserad på boken Clinton Cash visar bl.a att:
* Svenske oljemagnaten Lukas Lundin betalade 100 miljoner dollar till stiftelsen: Kort efteråt bytte USA fot i linje med Lundin Oils intressen i Kongo-Kinshasa
* Ericsson gav Bill Clinton 750.000 dollar för ”ett tal” – sju dagar senare upphävde Hillary USA:s planerade sanktioner mot bolagets export till Iran
* Postkodlotteriet 26 miljoner dollar till Clintons ”välgörenhetsstiftelse”
– en postbox i Stockholm avslöjade Washington Times sommaren 2015. För att kunna ta emot pengarna utan att bryta mot den svenska lotterilagen, som kräver att överskottet av lotterier går till svensk välgörenhet, registrerade Bill Clinton en svensk ”välgörenhetsstiftelse” i form av ett brevlådeföretag i Stockholm år 2010 som saknar svensk verksamhet och har officiell adress på en advokatbyrå i Stockholm. Därigenom kunde makarna Clinton kringgå de amerikanska antikorruptionsreglerna, som hade krävt att ersättningarna skulle etikprövas av amerikanska UD. Fram till valet 2014 var nuvarande utrikesminister Margot Wallström (S) styrelseledamot i Postkodlotteriet.

Mutor till senatorer i USA.
I USA pågick en het debatt om TTP, och om snabbehandling av detta världens hittills största handelsavtal, av en händelse morgonens blogginlägg. Trump trotsar TTP
1000 (2)
Tidningen Guardian skrev 27/5 att USA:s senat 14/5 med 65 röster mot 33 beslöt om snabbehandling av lagförslaget och några dagar senare beslöt man att avsluta debatten. I USA finns närmast obegränsade möjligheter för företag att stödja politikers arbete. Särskilt framträdande är presidentvalen där huvudkandidaterna får hundratals miljoner dollar från storföretagen till sina valkampanjer – snacka om oberoende. (Detta har behandlats ingående i tidigare blogginlägg här.)

Guardian skriver att av total 1 148 971 dollar (ungefär 10 miljoner kronor) gavs i genomsnitt 17 676 dollar (150 000 kronor) till var och en av de 65 som röstade ”Ja”. Den genomsnittlige republikanen 19 673 och den genomsnittlige demokraten 9 689 dollar från företagens TPP-supportrar. Särskilt stor var stödet till senatorer som skulle bedriva valkampanjer 2016. Senatorerna Bennet, Murray och Wyden – alla inför omval 2016 – fick 105 900 dollar att dela på. Senator Rob Portman av Ohio, som har varit en av de mest högljudda förespråkarna för TPP fick 119 700 dollar från 14 olika företag mellan januari och mars, varav det mesta kommer från donationer från Goldman Sachs 70 600 dollar, Pfizer 15 700 dollar och Procter & Gamble 12 900 dollar.

* Kan man inte tala om mutor och korruption här – när kan man då göra det?

”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten 4/2 2014 av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.Göteborgsposten C Malmström 3/2”> Sverige är dock ett av länderna med minst problem, men alla uppgifter tyder inte på det.

”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”

Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Fusk inom idrott.
Ingen har väl glömt att topparna inom Fifa åtalades för en rad bedrägeri. Under en period på 20 år påstås de ha mottagit närmare motsvarande en miljard kronor i mutor av olika slag. Flera fälldes
* Exempel på annat fusk inom idrott – en analog.Korruption inom idrott och samhäller (Läs första halvan).

Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.


Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. En del menar att den omfattande korruptionen och användning av mutor har sin grund i ”människors natur”. Det finns inget stöd egentligen för det. Människors värderingar och beteende bestäms till stor del av värderingar i det samhälle man finns. Kapitalismen uppmuntrar till girighet, till onödig konsumtion av många, till användning av korruption och fiffel och båg – eftersom man kan han fördel av det.

Vi behöver ett annat samhällssystem i världen, ett med mera genuint demokratiska och humanistiska värderingar!

Jag tror att mänskligheten behöver ett system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Beredskap kan finnas som jag påpekar då och då.
* I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
* I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
* En frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati. Hur dollarocracy ersätter demokrati i valen i USA

intressant.se, , , , , ,

Föregående artikelValet i Venezuela.
Nästa artikelRikaste 1 % svenskarna släpper ut 11 gånger med koldioxid än de 50 % med lägst inkomst. Vill vi ha det så?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. Om vasallerna har godtagit att räven skall sättas att vakta över hönsen, som är de själva, så får de väl finna sig i det.
  Speciellt när det gäller miljardböter för små transaktioner med t.ex. Kuba undrar man hur dumma europeiska förtetag kan bli. Går det inte att etablera vattentäta skott och bilda enheter som USA inte kommer åt.
  Korruptionen är ett utbrett globalt problem och fenomen. Och tillsynen är tilldelad den mest korrupta staten av alla, som fyller sina sinande kistor med snabba cash.

  • ”Vattentäta skott.” Det förefaller som det är det Kina håller på med. Det rapporteras att en kryptovaluta är nära förestående, och om man handlar via en kryptovaluta istället för dollarn, stängs USA ute. Dessutom håller Kina på att stänga ute USA från allt elektroniskt spionage och massövervakning. Inga amerikanska spionrutiner i Huawei, TikTok, WeChat, osv. det är därför USA är i rent panikläge nu och med vild propaganda försöker man stoppa allt kinesiskt, med ganska dåligt resultat.

 2. Det finns även dold korruption i de normer som gäller.
  Exempelvis är man mycket mer restriktiv med mobiltelefoni i de länder som inte är stora tillverkare.
  Länder som inte tillverkar bilar ställer större krav på fordonen, osv.

  Det motsatta gäller åt andra hållet. Kanada, som var stor producent av asbest stämde minst ett land som hade förbjudit varan (handelshinder).

  Ovanpå allt detta finns den juridiska korruptionen.
  Ett exempel sticker i ögonen: de överlevande offren för dammbrottet vid Malpasset (2 december 1959, 423 döda) fick klara sig bäst de kunde med hjälp av allmänhetens gåvor. De ansvariga för fuskbygget (och mottagningskontrollen) friades. Försäkringsbolagen slapp punga ut enorma belopp. Staten och landstinget fick betala notan vad gällde skadorna på infrastrukturen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_Dam

  En bok (jag har läst den men minns inte titeln) beskriver den hissnande korruptionen i samband med bygget av den nya järnvägstunneln under Alperna på Lyon-Torino linjen. Beslutet togs först på EU-nivå, och alla utredningar, all tillståndsprövning ”fixades” för att falla i linje.
  Glöm asbest m.m. glöm orealistiska ekonomiska kalkyler, glöm jäv, osv…

  Man behöver inte bege sig till u-länder för att hitta exempel i mångmiljardklassen.

  • Sverige är knappast fritt, men metoden är annorlunda. Politiker tar beslut på beställning mot löfte om saftigt välbetalda konsulttjänster och uppdrag efter att dom ”avgått”. Media är väldresserade och välbetalda med mediastöd så dom ”granskar” inte.

 3. Jag irriterar mig mest på korrupta vänster-politiker. Inte på politikerna själva därför dom gör ju bara efter eget bästa.
  Men väl på dem som är så korkade och röstar dit dom.
  Jag vill se människan som den är.
  Någonting annat har jag svårt att tro på.

  Politik är en förtroendebransch.
  Ungefär som försäljaren vars huvuduppgift är att övertyga den möjliga kunden.

   • Det där vill du nog inte förstå.
    Socialdemokratin tar priset. Utan konkurrens.
    Det är därför de är så bekymrade över sviktande väljarstöd.
    Sviker väljaren kan hela deras under lång tid uppbyggda maktapparat börjar svikta på motsvarande sätt. Svågerpolitik hör socialismen till och nepotismen är stor inom Socialdemokratin. Kalmar län har svårt drabbats av den här nepotismen vid tillsättningen av de senaste landshövdingarna. Den senaste är en kvinna. Vi får se hur det avlöper. På något sätt känns det här bättre tycker jag.
    Ex-sverigedemokraten Thoralf Alfson antyder den här korruptionen bland vänsterpolitiker i ett av de senaste blogginläggen.

    ”Kalmarhem sålde för några år sedan många lägenheter till Rikshem, vars dåvarande VD Ilijan Batljan var Johan Perssons socialdemokratiska kompis. Hmm…”

    https://thoralfsblogg.com/2019/12/07/nybyggda-bostader-for-vem/

    Det verkar som samhällsutvecklingen håller Thoralf sysselsatt.
    Förmodligen som ett heltidsjobb.
    Fast det var väl inte riktigt den sortens sysselsättning ledande politiker önskade som resultat av migrationsprogrammet.
    Nu undrar jag bara vad det ska bli av det här.

    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/misstanke-om-grovt-brott-i-kalmar-gamla-vattentornet-avsparrat

    • Du kommer med ett påstående utan belägg. Märklig och diffus uppfattning ”Jag irriterar mig mest på korrupta vänster-politiker. Inte på politikerna själva därför dom gör ju bara efter eget bästa. Men väl på dem som är så korkade och röstar dit dom.” Du irriterar dig alltså dels ”på korrupta vänster-politiker” och dels INTE ”på korrupta vänster-politiker”…. Och kallar deras väljare för ”korkade”… Kanske inte särskilt utvecklad argumentation…

     Att korruption i och för sig sannolikt är ofta mer omfattande hos de som har makt – att utöva korruption – är en annan sak.

 4. Är det någon som tror klimathysterin inte är korruption? Det har förmodligen aldrig tidigare gällt så mycket pengar, miljarders miljarder i kassan för politiker, partier, staten, storfinansen, bilbolagen, osv. står på spel. Vi måste ju investera och betala för att rädda jorden, ställ inga svåra frågor, det gäller ”katastrof” bara betala mer så blir allt bra.

 5. Klimatreligionen har många sidor, den innebär förstås ökad utsugning över skatten till projekt som inte kommer de betalande till nytta, och rentav skada. Den innebär många oduglingars och översittares karriär, och den levererar nya ekonomiskpolitiska monopol till affärsintressen och politiska grupperingar samtidigt. Men den är också en psykisk åkomma, och har spelat de regerande socialliberalerna ett grymt spratt; deras liberalism visar nu upp en arsenal av antiliberala åtgärder, kvar blir bara ”social”. ”Frihetligheten” är inte populär, den pratar inte om något annat än tvång, och liknar mest social ingenjörskonst. När Lööf blir miljöpartist får hon äta upp sin hatt, men skrattar hela vägen till banken. S har sitt spelmonopol och behöver bara modernisera det lite grann så kan hela partiet försörja sig på andras beroende. Inte så lite knark levereras den vägen också, vad det verkar. Två flugor i en smäll – lukrativt!

 6. Nader nämns vad gäller medveten produktion av undermålig kvalitet. Då vore det läge att nämna Luma-lampan.
  Kooperationen bestämde sig att tillverka glödlampor för att de som härskade på marknaden gjorde lampor som hade för kort livstid.
  Det var samma kvalitetstänkande, förutom leverans bojkotter, som orsakade satsningen på egen tillverkning av ett brett sortiment av varor.

  Tyvärr glömde de påföljande generationerna det mesta av Konsums principer och körde kooperationen i botten. Varför köpa ett linne gjort i Östersund när man kan få 10 gjorda i Bangladesh, tyckte de som blev senare arbetslösa när Electrolux stängde sin dammsugarfabrik i Västervik? (Jag skriver allegoriskt, ty jag har ingen aning om köpvanorna i Västervik.)

  Egen tillverkning på ett antal områden offrades till förmån för Ericsson, Scania, Volvo, m.fl. och SAP var med om att lura in medborgarna i EU. Om det var korkat eller en följd av korruption vet jag inte om det är utrett.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here