En appell för fred från Sveriges fredsråd

26
1599

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som jag tycker är aktuell i högsta grad.

_____________________

Nedan följer en aktuell appell för fred från Sveriges fredsråd. Läs och kommentera gärna!
Hemsidan för Sveriges fredsråd (SFR). Det kommer att följas av aktiviteter.

Därefter följer det uttalande som styrelsen i Sveriges fredsråd enigt antog 27/2. Är det hållbart?

En appell för fred

Foto av form PxHere

Kriget får klimatkris och världssvält att framstå som mindre problem. I själva verket är kriget en orsak till att vi både har en klimatkris och att människor ännu svälter i delar av världen.

I Jemen hotas miljontals människor av svält på grund av det krig som med stöd av några västländer utkämpas mot Jemens befolkning. I Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har miljontals dött av västinitierade krig.

Grunden till dagens klimatkris är de krig som kolonialmakterna utkämpade under 1800- och 1900-talen för att få kontroll över världens oljekällor. Den rovdrift  av jordens naturresurser som har pågått sedan dess, och som fortfarande pågår, hade knappast varit möjlig utan dessa krig.

Europa stod i centrum för de koloniala och imperialistiska  strävanden som hade som mål att exploatera och kontrollera råvaror och människor i andra länder. Europa har också varit centrum  för två förödande krig under förra seklet, krig som spred sig till andra delar av världen och därför ofta refereras till som Första och Andra världskrigen.

Återigen har Europa hamnat i blickpunkten och blivit skådeplats för ett krig som hotar att sprida sig. Kriget mellan de europeiska nationerna Ryssland och Ukraina har dessutom väckt till liv revanschistiska och krigshetsande stämningar som minner om ett dyster europeiskt förflutet. Allt oförsonligare tankegångar sprids och underblåses av starka krafter.

Krigets vidriga ansikte döljs för stora delar av den europeiska allmänheten under uttryck  som “heroisk försvarskamp” och “en enad nation”. Detta samtidigt som tusentals människor slaktas på slagfältet. Nationer, som till exempel Sverige,  som tidigare gärna har velat framstå som neutrala och fredsinriktade levererar, mot tidigare principer, vapen till krigförande länder och söker medlemskap i krigsallianser.

Vi känner vämjelse inför den militarism och svulstiga patriotism som i dag kännetecknar elitens politiska språkbruk. Vi kräver därför att samtal inleds mellan Ryssland och Ukraina om att få ett slut på konflikten mellan länderna. Dessa samtal ska utgå från tre principer:

 • En omedelbar och villkorslös vapenvila – vapnen måste tystna!
 • Förhandlingar mellan parterna.
  Dessa förhandlingar ska inledas omgående och syfta till att uppnå en hållbar fred. Inom ramen för dessa förhandlingar måste parterna komma överens i de språk-, minoritets-, och gränsdragningsfrågor där  oenighet finns.
 • Ingen utländsk inblandning I förhandlingarna. Ryssland och Ukraina är suveräna och internationellt erkända stater enligt FN-stadgan och har rätt att själva lösa sina problem.

Krig är aldrig mod – krig är alltid mord! 

Både enskilda och organisationer som delar innehållet i Sveriges Fredsråds appell kan stödja den. Maila till 

Sveriges Fredsråd –
freds- och solidaritetsorganisationer i samarbete

_____________________________________________________________________

Uttalande av Sveriges fredsråd 27 februari.

Ryssland-Ukraina: FN-stadgan och folkrätten måste råda!

”Sveriges fredsråd fördömer Rysslands angrepp på Ukraina”. 
FN-stadga och internationell rätt måste råda. Sveriges fredsråd betraktar Rysslands erkännandet av de två folkrepublikerna som ett folkrättsbrott, liksom Kosovos tillkomst som utbrytarrepublik efter 11 veckors flygbombningar av Nato i Serbien 1999.

En viktig bakgrund till dagens situation är att Nato utvidgats 100 mil österut mot Ryssland och att Nato satsar 15 gånger mer på militären än Ryssland.

Till bilden hör att dagens Ryssland har levande minnen av kriget mot nazismen under andra världskriget, med över 20 miljoner döda.

Det skedde en av USA och EU stödd statskupp i Kiev 2014 mot folkvald president i Ukraina i av OSSE prisade och av USA godkänt val 2010. Ett stort brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Därefter följde Rysslands fredliga folkstödda annektering av Krim, ett brott mot folkrätten. Rysslands upprepade uppmaningar att följa Minsk 2-avtalet, som skulle ge ökad självständighet för Luhansk och Donetsk, har inte lett någonstans. Signatärstaterna Tyskland och Frankrike har varit passiva. Ukrainas regering har i stället bedrivit inbördeskrig och förklarade nyligen att man inte respekterar avtalet.

Rysslands förslag nyligen till Nato och USA, om åtgärder som skulle kunna öka säkerheten i Europa har bestämt avvisats.

Mot bakgrund av detta fördömer Sveriges fredsråd även Natos uppladdning mot Ryssland, och statskuppen i Kiev 2014.

Svenskt medlemskap i Nato ökar risken för krig och måste bestämt avvisas. Vi menar att konflikten måste lösas på diplomatisk väg och inte med sanktioner eller vapenexport.
Ryssland-Ukraina: FN-stadgan och folkrätten måste råda!

Föregående artikelVad sker i Colombia?
Nästa artikelDen nya polska regeringens politik får stora konsekvenser
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

26 KOMMENTARER

 1. Sök inte freden på utsidan, men på insidan i meditation!

  Sanning är att kriget INTE är orsak till klimatet, eller att människor svälter i delar av världen.

  Orsaken är att vi inte mediterar såsom Jehoshua [Jesus] uppmanat oss till. Låt mig förklara!

  I Jemen svälter inte folket p.g.a. kriget, men p.g.a. frånvaron av respekt för balans med naturen [skapelsen], vilket skapat extrem barnavel, överanvändning av vatten, överbetning och degradering av naturen.

  Det är sant att miljontals har dött av västinitierade krig, men detta hade aldrig skett om folken hade lyssnat noga på Jehoshua i meditation, för då hade de inte röstat för EU/NATO-krigspartier, eller för fegisar i V&MP som säger fred men inte menar det, eller andra säger samarbete men sedan inte samarbetar, eftersom de inte sökt frid i sina inre, men låter sig luras av lögn och rädsla.

  Det är högmod att tro att vi kan styra klimatet utan att först fråga Jehoshua om råd i meditation. Du kommer inte gilla svaret om du frågar honom för du är lurad av satans synagoga [bankmaffian], men att erkänna detta kommer skapa kognitiv dissonans och den är du inte motiverad att tampas med … än.

  Den som massavlar, importerar massavel och tankar bilen på krediter från bankmaffian är skyldig. Endast klandervärda profitörer, eller de som vill bli skuldlåneslavar kan köpa dyra elbilar, inte hederligt folk som tänker på framtidens generationers väl.

  Det är miljarder syndare som bedriver rovdrift på jordens naturresurser och skapar krig, istället för att samverka för fred på riktigt. Det beror på bristande meditation, d.v.s. att folk inte ser sin egen del i skeendet.

  De som kämpar mot kriminella nazister för sitt självstyre och sin kultur på sina fäders land, för demokrati, genom en “heroisk försvarskamp” och “en enad nation” har inte dött förgäves, för självförsvar är alltid gott. Självförsvar är nödvändigt för att skapa fred och frihet från ondskan.

  Ni har delvis rätt också. De som vill underkuva andra folk och förstöra deras städer och kultur genom terrorbombningar är kriminella syndare. Man säljer inte vapen till satans synagoga och dess kriminella nazister som terrorbombar om man lyssnat på Jesus, men Svenska politiker och folk lyssnar inte.

  Det är folkförsvar, av folket, för folket genom folket som håller freden och det är sann patriotism, som även vill andra folk fred och frihet, som är gott.

  Man kan inte ha vapenvila med ondskans kriminella nazister och den kan aldrig vara villkorslös. Vapnen kan enbart tystna när de kriminella krigshetsarna ligger i liksäckar eller lägger ner sina vapen och ångrar sig uppriktigt och ber om förlåtelse för sina satanistiska synder!

  Du kan inte, och bör inte, förhandla med kriminella nazister, eftersom de inte har respekt för andra folk.

  Detta är ett proxykrig som provocerats fram av bankmaffian. Ukraina är inte en demokrati längre men styrd av bankmaffians marionett.

  Att starta krig är alltid massmord, men att skapa fred istället för att hyckla kräver mod, för då måste du utmana dig själv i meditation och sedan bankmaffian, men det var du oerhört tyst om, så sök lugn och mod i din meditation! Fråga Jehoshua [Jesus] om råd!

  • Men vad är detta. Har jag hamnat på Jehovas hemsida. Jag är materialist sen barnsben och befinner mig på Globals hemsida och utgår från att slippa religiös väckelsepropaganda på en vänstersida.

   • Du slipper detta. Däremot får du faktabaserade analyser som ofta ifrågasätter utsagor i etablerade media och från ledande politiker. Passar det?

   • Jag förlåter Karl för vad jag tycker ha en kognitiv dissonans. Jag har själv varit precis likadan, ända tills den 10 augusti i år då jag såg den här videon. https://www.youtube.com/watch?v=FdSVl_HOo8Y

    Min egen insikt, att lyssna på människan Jesus råd i meditation, kom inte genom Jehovas vittnen eller annan blind tro genom vanlig sekterism, för de har aldrig lyckats övertyga mig.

    Min insikt/uppfattning kom genom långt tvivel och meditation i mitt sökande efter evident sanning.

    Man kan säga att det var helt icke-religiös vipassana-meditation och Bill Donahue som ledde mig till dagens uppfattning att Bibeln innehåller mycket visdom, OM den läses på rätt sätt, d.v.s. i ett meditativt tillstånd och mellan raderna.

 2. Jag är verkligen nöjd med Global då KP partier idag inte ger någon vägledning i analysen av den imperialistiska epoken men det var en märklig kommentar från Martin Gustavsson.

   • ”Suck!” framför negativitet, men ingen kritik i sak och heller ingen lösning.

    Om de befintliga borgerliga partierna aktivt stödjer bankmaffian, och två partier stödjer bankmaffian passivt (V&MP) genom att inte fälla NATO/EU-vurmen i S, samt de andra småpartierna inte valsamverkar brett för att ersätta detta elände, bör man då inte starta nya partier som valsamverkar brett?

    Jag har som maskiningenjör, med ett IQ på ca 120-130, faktiskt inget mer positivt och konstruktivt förslag. Om någon har ett bättre förslag så berätta gärna det för mig och alla andra här!

    Varsågod!

    Har ni inget mer positivt och konstruktivt förslag, så välkomna att göra exakt det jag föreslår!

   • Att vara kristen är inget som är märkligt. Något som man ska respektera.
    Det som är märkligt är att du ena dagen kommer ut som buddist, nästa kristen och tredje dagen vill du vara något annat.
    Jag hoppas att du har förståelse för att folk, som Karl gjorde, reagerar på dina inlägg.

     • Det stämmer. Efter att ha betraktat demokratiska föreningar bli infiltrerade och omgjorda, till något som inte doftar jordgubbstårta, så fick jag i meditation ingivelsen och genomförde den, men folk ville inte ha mig till deras tjänare och kung, tyvärr.
      https://kungmartinsparti.wordpress.com/
      Det hade dock varit kul om jag hade fått stöd. Vi hade kunnat ha riddare, medaljer och allt möjligt som barn gillar.

    • Låt mig svara på person-angreppet!

     Har efter min Vipassana-meditation stor respekt för alla buddhister som också mediterar flitigt, likt Herren Yehoshuah [Jesus] Kristus, allas vår medkännande tjänare, men att jag kallat mig ”buddhist” har jag faktiskt inget minne av. Har jag sagt detta till dig eller skrivit detta någonstans?

     Tror själv inte jag har kallat mig ”buddhist”, för jag har verkligen alldeles för lite kunskaper om Buddhismen, men visst har jag mediterat i många olika tempel i Sydostasien, samt läst vissa saker om Buddha och varit på buddhistiska forum och inhämtat visdom.

     Buddhismen är helt evident en väg till Yehovah [Gud] och Yehoshuah, för mig. Det finns en viss likhet mellan figurerna Maitreya och Yehoshuah [Jesus/Messias].

     Det finns säkert många kristna som kallar sig buddhister också, eller i vart fall gör Vipassana-meditation. Dewt5 skapar lugn, mod, medkänsla och förståelse.

 3. Det som händer nu är att arméchefen är i Washington på en vapenmässa, för att lova bort svenskt
  kunnande om vinterkrig, de skall utbyta erfarenheter, så att USA kan angripa Ryssland i Arktis,
  2nd-strike baserna där. Det kan stå Sverige dyrt, men det redovisas inte, det är ju på akut kärn-vapennivå, det handlar om, med vändande post. Alla på Nordkalotten kan skriva sina testamenten, när USA & Sverige samordnar någonting i övre Norrland. I sanning ett strategiskt minfält, och såna kan vara charmiga om man vet var minorna finns…men armén har siktet inställt…

  Men arméns kunskaper om vinterkrig och korståget mot Murman och Murmansk: Det blir skid-tolkning efter bandvagn, sen framryckning med arméns pulka, slå bivack med 20-mannatältet,
  i 30° kyla, för att övergå i cykeltolkning, med skidor och stavar på cykeln, som transporteras av trossens CTP, inte något större stridsvärde, och det klarar varken dagens yankees eller svenskar.
  Verkar inte som Sverige har koll på vad man sysslar med, i Nato-euforin, med högerstyre, storslam.

   • Catarina, Ja, det är vad SVT sände från USA-korren. The mother of alla Nato-övningar i Övre Norrland, sedan 2010 minst, syftar att slå ut ryska Murmanbas-erna, det vill Sverige erbjuda på en bricka, så aningslöst. Finland kommer även att delta. Därför alla dessa flygövningat i norr, på vägbaser, men. även att basera Nato-flyg i skydd av Sverige, från Centraleuropa, vid krigsfall.

    Ofattbart att Sverige blivit en vital del av
    USAs kärnvapenstrategi, i detta viktiga militära område, med låg befolkningstäthet,
    precis som 1940, då Frankrike/England ville flytta kriget hit, vilket dåtida reger-ingen avstyrde, tur för oss. Men dagens svenska och finska regeringar tar stora risker med befolkningen.

 4. Glöm inte att kriget är mellan USA och Ryssland. Ukraina är bara USAs motvilliga proxy, och kanonmat. USA är den anfallande parten som aggressivt försöker ta kontroll av Ryssland för att plundra landet på deras naturrikedomar.

  Viktigt att förstå är at Ryssland inte annekterade Krim, eller för den delen Lugansk, Donetsk, Zaporozhye och Cherson, vilka alla själva förklarade sig oberoende och beslutade att ansluta sig till Ryssland, vilket Ryssland stödde. Att en region förklarar sig självständigt är helt i enlighet med folkrätten, den internationella domstolen har fastslagit det, och inte att glömma, USA gjorde det själva 1776. Självständighetsförklaringen, som ratificerades av den andra kontinentala kongressen den 4 juli 1776, som upprättade Amerikas Förenta Stater. Indien 1949, och det finns otaliga historiska exempel.

 5. Samtidigt hetsar media som DN till konfrontation och krig. DN ljuger rätt ut. Och grovt. Senast dag med en artikel som falskt påstår att ”Under ytan kokar det när Xi Jinping fortsätter i toppen”.
  https://www.dn.se/varlden/under-ytan-kokar-det-nar-xi-jinping-fortsatter-i-toppen/
  Det är tvärt om. XiJinping är högt respekterad inom Kina och har mer genuint stöd än någon tidigare ledare efter Mao Zedong, med undantag av några extrema, ofta USA sponsrade, små mycket radikala grupper.

  Jag är ju själv mitt i händelserna dagligen i Kina och har en utmärkt kontakt med resten av landet, och jag deltager själv i Kinas anti-covid arbete för skydda befolkningen, vilket har varit, och är, mycket effektivt och framgångsrikt. Senaste covid testen var igår kl:12. Jämfört med USA, och Sverige, har den räddat över 4 miljoner liv. Ekonomin har tagit lindrigt stryk, men ekonomi kan man återbygga, men döda kan inte återväckas.

  Med tanke på vad som en gång pågick i Nazityskland är media situationen i Sverige minst sagt alarmerande. Media som DN motarbetar all fredlig utveckling. Media som DN helt enkelt hetsar folk till aggression med att sprida falsk information , precis som en gång nazisterna gjorde.

  —”Kina har blivit tyst under Xi Jinping – samhället har frusit fast”
  https://www.dn.se/varlden/kina-har-blivit-tyst-under-xi-jinping-samhallet-har-frusit-fast/

  Minst sagt verkligen skrattretande. Jag har haft Kina som mitt fasta hem i över 50 år, och jag har aldrig upplevat landet så dynamiskt och föränderligt som nu, allt till det bättre. Kina har allt annat än ”frusit fast”. Jag har aldrig upplevat ett samhälle, och jag har flera att jämföra med, som har så stora friheter för individen som dagens Kina.

 6. Sveriges fredsråds fredsappell måste man ju bara stödja!
  Men det betyder ju inte att man stöder ex det här som det inte talas om i appellen. ” Sveriges fredsråd betraktar Rysslands erkännandet av de två folkrepublikerna som ett folkrättsbrott, liksom Kosovos tillkomst som utbrytarrepublik efter 11 veckors flygbombningar av Nato i Serbien 1999.”

  • President Vladimir Putin sa att en partiell mobilisering i Ryssland skulle pågå ytterligare två veckor. Hur hölls liknande evenemang i andra länder? Till exempel i USA före Vietnamkriget.

   Hur amerikanerna flydde från mobilisering till Vietnam och vem av avvikarna som nu styr landet.
   Totalt deltog upp till 3,1 miljoner amerikanska medborgare i kriget, och den största kontingenten av amerikanska soldater var i Vietnam 1969, då 543 tusen människor samlades i södra delen av landet.
   Kriget med Viet Cong (som amerikanerna kallade de vietnamesiska kommunisterna förkortat) blev snabbt ökänd i USA – fienden stred på sin egen mark, var beslutsam och skiljde sig inte åt i humanismen.
   Därför spreds antikrigsrörelser snabbt bland studenter och bohemiska ungdomar. Medborgare som var föremål för mobilisering ägnade sig åt en mängd olika knep: presenterade intyg från läkare, dök upp på rekryteringsstationer i blöjor, låtsades vara galna, brände offentligt kallelser eller flydde landet.

   Vilka metoder tog avvikarna till! Amerikanen Donald Simons skrev i sin självbiografi ”Reminiscences of a Vietnam War Objector”: ”Det är omöjligt att avgöra hur många människor som lyckades lura systemet, men berättelser om att försöka göra det och om de som lyckades blev en stor del av amerikansk kultur på sextiotalet.”
   De som hade möjlighet anmälde sig själva till armén och gjorde allt för att komma in i förband som garanterat inte skulle skickas till Vietnam, som kustbevakningen eller nationalgardet. Inte alla av dem hade tur – cirka 15 tusen vakter skickades fortfarande till krig. Andra gick in i de högre militärskolorna, under studietiden fick de uppskov från mobilisering. Så snart Vietnamkriget slutade, var det ett kraftigt utflöde av kadetter från militärskolor. Ytterligare andra skyndade sig in i teologiska institutioner – seminarister i USA var inte föremål för värnplikt. Den fjärde sprang till läkarna och försökte till varje pris hitta plattfot, sprucken mjälte, astma och till och med delvis blindhet.

   De flesta av ungdomarna rusade utomlands: de flydde med flickorna och släktingarna. De som lyckades lämna över kallelsen tog sig illegalt över gränsen. Totalt under krigsåren lämnade mer än 60 000 dodgers USA, och tillsammans med sina släktingar uppgick de till en imponerande siffra på 100 000 personer.
   Kanada blev ett populärt land för flykt, som mycket varmt tog emot flyktingar från USA, detta orsakade uppriktig indignation även bland de amerikaner som inte stödde Vietnamkriget. Det kom till den punkten att de kanadensiska myndigheterna till och med publicerade en broschyr ”Riktlinjer för immigranter i militäråldern till Kanada.” Under de första åren av kriget försökte kanadensare fortfarande på något sätt ta itu med desertörer från den amerikanska armén – desertering i Kanada ansågs vara ett allvarligt brott, men de omprövade snart sin inställning till desertörer och lämnade dem ifred. Kanadensiska gränsvakter vid gränsen slutade att förhöra resenärer och 1969 meddelade den kanadensiska ministern för manpower Allan McEachen att USA-undvikare skulle beviljas permanent uppehållstillstånd.

   Inne i landet välkomnades amerikaner med öppna armar av olika offentliga organisationer, bland vilka Union of American Exiles (Amex) stod ut, som lobbad för idén om en allmän amnesti. Deviators lämnade också till andra länder: till Sverige, till Storbritannien, till Mexiko. Det är känt att en av de lyckliga lyckades smita från mobilisering till det kommunistiska Kina, men de sa att han var en ivrig beundrare av Mao Zedong. Och den andra, för att inte falla under pistolen, tvingades ”resa” genom länderna i Latinamerika och Afrika i åtta år.

   Redan 1966 skrev och publicerade författarna Robert Bashlow och Tuli Kupferberg en satirisk broschyr kallad ”1001 sätt att slå militärkommissariatet”, där följande nämndes bland sätten att undvika mobilisering: gå till ett kloster, flyg till månen , bli USA:s utrikesminister, dö, kastrera dig själv, blunda bara eller gräv ett hål och göm dig i det.

   Du kommer att bli förvånad, men bland avvikarna utnämner amerikanerna själva till och med sina egna presidenter. Till exempel var det meningen att Donald Trump skulle draftas 1968 precis efter examen från college, men han fick oväntat hälsporre. Och Donald stannade hemma.
   Samma år var det meningen att hans oförsonliga rival Joe Biden skulle åka till Vietnam, men han släpptes från militärtjänsten på grund av … astma. Nu glömmer presidenten sin sjukdom, berättar om hur han arbetade som livräddare och var aktivt engagerad i fotboll i skollaget.
   President Bill Clinton och vicepresident Dick Cheney anklagades också för att ha undgått mobilisering (de gifte sig på något sätt och fick avkomma precis i tid, och gifta män med barn togs inte in i armén).
   Och presidentkandidaten från det republikanska partiet Mitt Romney gick efter sina studier till missionärerna och fick anstånd, kanske på så sätt blev han utsmetad från Vietnam av sin far, Michigans guvernör, George Romney.

   Tills han var 26 år gammal stämde den blivande senatorn Bernie Sanders armén. Och i Australien lyckades landets framtida försvarsminister, Robert Hill, undvika mobilisering i Vietnam – först fick han en utbildning och lämnade sedan omedelbart landet för Storbritannien.
   Men det fanns också de som skröt om att de hade glidit undan från mobilisering. Bland dessa fanns rockmusikern och djurrättsaktivisten Ted Nugent, som rakt på sak erkände att han innan läkarundersökningen tog droger och gjorde avföring rakt i byxorna. Och komikern Chevy Chase kom ihåg att han vid samtalet gjorde ett falskt uttalande om att han var gay. Vilket land, sådana hjältar.
   Men det fanns också de som öppet sa att de inte skulle gå ut i krig på andra sidan jordklotet. Så i april 1967 vägrade den berömda amerikanske boxaren Muhammad Ali att misslyckas under en medicinsk undersökning.
   Han svarade officeren att han förstod allvaret i sin handling och gick ut på gatan, där journalister redan väntade på honom, till vilka han förklarade att han inte kunde gå i krig av religiösa skäl.
   Naturligtvis straffades han omedelbart – samhället tog till vapen mot honom, i flera delstater fråntogs han till och med sin licens som professionell boxare. Ali sa själv att han på grund av Vietnam tillbringade sina bästa år utanför ringen. Boxaren stämde staten i två år, men han satte sig åtminstone inte ner.

   Men studentaktivisten David Harris dömdes till tre års fängelse. Han undvek utkastet i två år, skickade tillbaka alla stämningar och vid möten uppmanade han andra killar att göra detsamma. Samtidigt var ”stackaren” nästan två meter hög. Han delade ut flygblad inför de militära registrerings- och mönstringskontoren med uppmaningar om att vägra mobilisering och skyddade draghoppare. Han avtjänade inte sin mandatperiod till slutet och släpptes 1971.
   Myndigheterna tvingades släppa honom under påtryckningar från allmänheten. Men det här är bara två av de 570 000 personer som de amerikanska myndigheterna fann ha brutit mot mobiliseringslagen. Bland dessa personer fanns både deviationister och de som aktivt gjorde motstånd mot mobiliseringen, deserterade eller uppmanade till brännande av kallelser.
   Men de amerikanska myndigheterna väckte åtal mot endast 50 aktivister och lyckades fängsla endast 40 personer. År 1970 hade samhällets protest blivit så stor att de inte längre kunde motstå den. Vietnamkriget slutade ärofullt för USA: 1974 flydde amerikanerna därifrån på ungefär samma sätt som de nyligen gjorde i Afghanistan och övergav alla sina allierade. Och detta trots mattbombningen, användandet av napalm och kemiska vapen. Totalt dog 58 220 militärer i Vietnam, 1 626 personer saknades.

   Med början 1974 började de amerikanska myndigheterna tala om behovet av en amnesti för alla som deltog i protesterna och flydde från mobiliseringen utomlands. Amnestin tillkännagavs 1977 efter mycket debatt. Ungefär hälften av flyktingarna återvände hem från Kanada. Bland dem som blev kvar i Kanada fanns den kanadensiske politikern Jim Green, homosexuella rättighetsaktivisten Michael Hendrix, bokförfattaren Keith Mayer, dramatikern John Murrell, TV-presentatören Eric Nagler, musikern Jesse Winchester och andra föga kända personer.

   • De som framgångsrikt stred mot och till slut besegrade USA i FNL var nog som regel knappast kommunister utan nationella befrielsekämpar. Men kommunister hade stort inflytande.

    • Du har nog rätt, Anders. När jag befann mig i Vietnam insåg jag att deras ”kommunism” är av en annan art än den som beskrivs i uppslagsverk.

     De valde in folk i partiet som var duktiga på att göra affärer. Folk som hade arbetat mot nationens folk var en paria och fick göra skitjobben.

     Jodå. De är nationella på så vis att de var stolta över de som hade massmördats av USA. Museet hette ”American War Crime Museum”, där Sveriges insats för deras kamp också prisades, men någon ”kommunism” märkte jag inte av alls. Det var full marknadskapitalistisk ruljans.

     Amerikaner var också där och handlade militaria på American market, men någon Coca-Cola fanns det inte.

 7. Många vienamdesertörer flydde också till Sverige. Här var rörelsen till stöd för den nordvietnamesiska befrielserörelsen FNL mycket stark. Olof Palme kritiserade offentligt USA, som reagerade med irritation på diplomatisk väg.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here