Läs Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet. Kostar 250 kr/år. Tidskriften Clarté

Clarte nr 3 2018: Klimatkrisen är här