Om redaktören – Anders Romelsjö

Anders Romelsjö, 2018, privat foto
Anders Romelsjö, 2018, privat foto

Jag Anders Romelsjö tog över ansvaret för Jinges blogg sommaren 2012. Jinge.se utsågs till ”Årets politiska blogg” år 2014 av börsbolaget Cision, och kom på andra plats 2015. Den har under senare år vanligen legat på plats 1–2 i besöksrankning av 800 besöksrankade politiska bloggar på Blogtoplist.se.

Engagemanget i bloggen kommer ur frustration med missförhållanden i världen och ur en önskan att försöka bidra till en mobilisering mot orättvisor för en bättre värld genom information och debatt. Jag ser mig ungefär som en myra som efter förmåga söker bidra i ett synligt och osynligt närverk för en tryggare och mer jämlik värld.

De flesta artiklarna på Global Politics handlar om global politik och ekonomi, med fokus på supermakten USA, dess agerande runtom i världen och relationer till andra, samt om ett orättfärdigt ekonomiskt system.

Jag har ofta gånger besökt USA, där jag har många släktingar, vänner och kollegor och har övervägande mycket positiva egna erfarenheter från kontakt med olika människor. Man måste skilja mellan folk och politisk och ekonomisk elit.

Då det finns så många kunniga skribenter ger jag gärna plats åt många gästbloggare på Global Politics. Här publiceras också artiklar om Kina och Ryssland och konflikthärdar som Syrien, Jemen, Ukraina. Bloggen har dessutom olika artiklar om politik och andra förhållanden i Sverige. Inriktningen är antiimperialistisk (antiglobalistisk), antikapitalistisk och prosocialistisk (en human socialism med ökad demokrati). Som framgår är jag vanligen kritisk mot USA:s utrikespolitik.

Med en bakgrund som läkare och forskare om alkohol och droger samt folkhälsa finns förstås artiklar inom dessa områden.

Jag har arbetat med faktainhämtning och kritisk analys av uppgifter i hela mitt vuxna liv, både som medicinstuderande, läkare och forskare med forskargrupp. Som forskare är kritisk analys centralt både i den egna forskningen, vid författande av vetenskapliga artiklar, vid bedömning av andras artiklar som referee och tidskriftsredaktör.

Denna skolning är av central betydelse då jag bloggare. Bloggen är därför baserad både på fakta där jag söker ange alla viktiga källor och på de värderingar jag nämnt ovan.

Anders Romelsjö