Propaganda och media: ”Allt du behöver göra är att tänka” Stämmer det?

4
1809

I serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad i dessa tider

Denna artikel ”Propaganda och media: Allt du behöver göra är att tänka – Del 4” har skrivits av Larry Romanoff för The Saker Blog, 21 maj 2021. Översatt av Rolf Nilsson.

Larry Romanoffs texter har översatts till 30 språk och hans artiklar har publicerats på mer än 150 webbplatser för främmande språk och nyheter i mer än 30 länder samt på mer än 100 engelskspråkiga plattformar. Larry Romanoff är en pensionerad managementkonsult och affärsman. Han har haft ledande befattningar inom internationella konsultföretag och ägt en internationell import-exportverksamhet. Han har varit gästprofessor vid Fudan University i Shanghai och presenterat fallstudier i internationella frågor för seniora EMBA-klasser. Romanoff bor i Shanghai och skriver för närvarande en serie på tio böcker som i allmänhet är relaterade till Kina och väst. Han är en av de bidragande författarna till Cynthia McKinneys nya antologi ’When China Sneezes’.

Hans fullständiga arkiv kan ses på https://www.moonofshanghai.com/ och på http://www.bluemoonofshanghai.com/. Jag har tidigare publicerat hans första artikel i ämnet hos The Saker. Haan ger där 18 exempel i viktiga geopolitiska frågor på hur media förmedlar propaganda i stället för något så när saklig information.

Vad har han att bjuda på denna gång då? Är titeln på artikeln välfunnen eller mer nedlåtande.


Propaganda och media: ”Allt du behöver göra är att tänka” – Del 4

Om jag vore en diktator skulle ett av mina första diktat vara att varje vuxen måste ta minst en kurs på universitetsnivå i logik. I dagens värld, med vad som i huvudsak är ett internationellt kriminellt element vid makten, ett som effektivt styr allmänhetens uppfattning genom sitt inflytande över massmedierna. Då skulle läsare ha mycket nytta av viss insikt i logikens principer.

Huvudfrågan är att logiken handlar om den praktiska vetenskapen om resonemang (argumentens sanning och giltighet), men de faktiska mentala processer vi använder för resonemang tillhör området psykologi, inte vetenskap, och räknas ofta inte, vilket leder till slutsatser som inte är sanna. Det är det sistnämnda som propagandister i media använder för att kränka det förra genom att dra nytta av våra psykologiska processer när vi resonerar, för att leda oss till falska slutsatser, medan denna deras taktik maskeras, så att vi förblir omedvetna om bedrägeriet. De flesta av dessa taktiker är förvånansvärt enkla.

En är att associera ett argument med en känd person eller en inbäddad religiös eller politisk princip. Ett uttalande som ”Varje patriotisk amerikan håller med om det. . . ”, är ofta tillräckligt för att leda oss till en felaktig slutsats, trots att vår intuition säger att något inte är rätt. En annan vanligt förekommande taktik är att attackera författarens karaktär eller auktoritet, eller till och med tonen i hans skrivande, utan att faktiskt behandla innehållet i hans argument, och faktiskt att strikt undvika att bemöta argumentet. Om jag framgångsrikt kan ifrågasätta din karaktär kommer många läsare att avfärda allt du säger.

Och överraskande ofta räcker det helt enkelt att säga motsatsen, utan några stödjande bevis, för att avleda vårt resonemang från sanningen: ”Han uttalade den nu avfärdade teorin att. . . ”, Utan bevis avfärdades teorin faktiskt, oavsett av vem eller på vilken grund.

Jag kommer här, med exempel, att fokusera på två primära taktiker i mediepropagandans falska logik.

Den första är den förvånansvärt enkla, att koppla en lögn till en sanning. Våra psykologiska resonemangs-processer kommer att känna igen ett första uttalande som sant och automatiskt även acceptera som sanning en bifogad lögn.

Den andra är användningen av uttalanden som verkar åtminstone rimliga, men som följs av ett informationsvakuum, vilket tvingar oss att antingen acceptera eller avvisa uttalandet, utan att ge oss någon grund för att göra det. Oinformerade läsare accepterar nästan oundvikligen sådana uttalanden, vilka inte stöds av argument, som sanna, trots den totala bristen på bevis.

Mycket av den information som presenteras för oss i form av det vi nu kallar ”den officiella berättelsen” om så många geopolitiska händelser, är nästan ”barnslig” i sin presentation men ändå så skickligt gjord av propagandaexperterna, att knappt någon uppenbar kritik genereras. Allmänheten verkar acceptera berättelserna, trots de enorma och uppenbara bristerna. Detta är anledningen till att många medieartiklar antingen inte innehåller några detaljer eller nästan inga; om ingen information ges finns det inget att ifrågasätta eller attackera; om inga påståenden görs uppstår inget motstånd.

Således har vi uttalanden som hänvisar till ”Kinas ökande militarism i Sydkinesiska haven”, men ingen information, inga data, ingen dokumentation utöver det tomma påståendet. Detta ger läsarna valet att antingen acceptera eller avvisa själva påståendet, men förutom hos informerade läsare, ingen grund för att göra någondera, på grund av den fullständiga bristen på information.

Och traditionellt, om allmänheten möter samma påstående i fem eller sex olika mediekällor, tenderar de att acceptera det som sant, trots den fullständiga frånvaron av bevis. Ännu värre, det har upprepade gånger bevisats att stora lögner accepteras lättare än de små. Detta är arvet från Freud, Bernays och Lippman, det är enkelt att ”dra i trådarna som styr allmänheten”, förutsatt att endast en håller i mikrofonen.

Vanligtvis innehåller den ”officiella berättelsen” ett enkelt påstående som antingen är sant eller åtminstone marginellt troligt, något som vi tenderar att intuitivt acceptera som sant. Som jag noterade, är en av de smartaste taktikerna i propaganda att koppla en lögn till en sanning. Tillfälliga eller ytliga läsare och tittare kommer nästan aldrig att märka den häpnadsväckande bristen på logik och diskontinuitet i resonemanget, i den information de accepterar som sann. Fundera över detta exemplet från CNN:

”Kinas ambition är att göra höghastighetståg till det färdsätt man väljer för inrikes långväga resor, men [Kina gör verkligen detta för att] höghastighetståg är en symbol för landets ekonomiska makt. . . ökat välstånd. . . [och] politiskt inflytande. ” (1) Med andra ord bygger Kina sitt höghastighets-järnvägsnät för att (a) visa upp sig och (b) för att få politiskt inflytande över andra nationer. En lögn knuten till en sanning. Det första uttalandet är sant – att Kina gör höghastighetståg till det valbara resesättet, men de bifogade uttalandena är skräp, förolämpande påståenden, som presenteras utan ett uns av stödjande bevisning. Men i den mentala logiken hos en oskolad läsare, är också lögnen, som är knuten till sanningen, allmänt accepterad, utan tvekan, som sanning.

Här är ett annat utdrag från CNN, detta ännu mer häpnadsväckande i sitt påstående:

”En Pew Research-rapport från slutet av 2020 fann, att i 14 länder som undersöktes i Europa, Nordamerika och Östasien, hade i vart och ett av dem en majoritet en negativ syn på Kina. Men åsikterna om Kina försämrades redan före pandemin. . . och [detta började] 2019 då topp [kinesiska] diplomater, på presskonferenser eller på sociala medier, aggressivt började larma om förolämpningar mot Kina. ” (2) Ser du vad som har hänt? Dessa medier och  skrev obevekligt nedvärderande om Kina under hela 2020, medan Pew glatt noterade att alla tillfrågade länder hade en negativ syn på Kina. Anledningen till denna negativa uppfattning var emellertid inte de oupphörliga attackerna mot Kina i de offentliga medierna, utan istället på grund av att kinesiska diplomater ”aggressivt tog avstånd från” dessa falska påståenden och förolämpningar. En lögn knuten till en sanning. Det första uttalandet av omröstningarna är utan tvekan sant, men det bifogade påståendet är uppenbarligen skräp, men läsarna accepterar i allmänhet hela stycket som sant. Så anledningen till att människor inte gillar mig är inte för att du har publicerat lögner om mig utan för att jag har försvarat mig mot de lögner du berättar.

Ovanstående två exempel, från tusentals liknande i mina filer, är helt enkelt hatlitteratur som förbereder allmänheten för att acceptera allvarliga politiska eller militära åtgärder, baserade på ”tusentals hugg”. Men det finns en annan kategori som är potentiellt mycket allvarligare, relaterad till mörkläggningen av brott begångna av vår ”International Cabal of Gangsters (ICG)” (internationella gangstergäng, ö.a.). Propagandataktiken och förstörelsen av logiken är mycket lika, liksom läsarnas naiva godtrogenhet. I dessa fall har vi också

 • ett enkelt uttalande som verkar intuitivt troligt,
 • en fullständig brist på information och detaljer, och
 • en löjlig slutsats, antingen presenterad direkt eller åtminstone insinuerad, men helt utan stöd.

Återigen, i modifierad form, en lögn kopplad till en sanning.

Jag samlade några typiska exempel för presentationen här och blev förvånad över att se att alla relaterade till biologiska attacker. Var och en är ett häpnadsväckande exempel på en ”officiell berättelse” som omöjligt kan vara sann, men ändå så skickligt gjord att var och en händelse inte väckte några märkbara protester från massmedias stora läsekrets. Var och en är nästan säkert ett exempel på allvarliga brott, som begåtts av vår ICG och mörkläggs av deras medievänner, där uppenbarligen ingen reagerade. Sådan är kraften i smart propaganda. Därav undertiteln i denna uppsats: Allt du behöver göra är att tänka.

I den urspungliga långa artikel ger författaren några exempel på vad han anser vara osaklig propaganda. Återges inte här. ”Propaganda och media: Allt du behöver göra är att tänka – Del 4”

Låt oss titta på ett par exempel. Jag har valt två av flera exempel i den långa artikeln.

 

Noter

(1) https://edition.cnn.com/travel/article/china-high-speed-rail-cmd/index.html

(2) https://edition.cnn.com/2021/06/02/china/xi-jinping-beijing-diplomacy-wolf-warriors-intl-mic-hnk/index.html

Föregående artikelIMF – värsta ekonomiska krisen sedan Andra Världskriget?
Nästa artikelSäkerhetschef i USA – En del besvärande tankar om Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Först, låt oss definiera ordet ”propaganda”. Ordet kommer från latinets ”propagare” och betyder att sprida något, som information eller radiovågor. Idag är propaganda:

  —Avsiktliga, systematiska försöket att forma uppfattningar, manipulera utveckling, beteende och handlingar för att uppnå vad som främjar den önskade avsikten av propagandisten (def. Garth S. Jowett och Victoria O’Donnell). Propaganda är tekniken för att påverka mänsklig handling genom manipulationen av representationer.

  Exempel, valkampanjer eller mediakampanjer, eller agendasättande journalistik.

  Efter att nazisterna en gång anammat ordet har det kommit att betyda att manipulera, sprida rykten, halvsanningar, och lögner i illvilligt syfte, att känslomässigt manipulera åsikter, opinion eller beteende hos folk, alltså motsatsen till objektiv fakta och information. Fakta presenteras selektivt i känslomässigt laddat språk eller ordval och fakta kopplas samman i märkliga och besynnerliga sammanhang med irrelevanta associationer för att skapa känslomässiga snarare än rationella reaktioner.

  Propaganda är ofta förtäckt, förrädiskt lömsk, alltså inte omedelbart identifierbar. Det är att sprida falska rykten eller idéer i illvilligt syfte för att skada en individ, företag, institution eller folk, eller för att skapa fördelar för dess fiende. Ett typisk kännetecken är mängd och volym. Ett exempel är mediagrupper, som Schibsteds och Bonniers, som skriver långa serier av artiklar med ett gemensamt syfte att förtala, förljuga och missleda.

  Detta är vad som har åstadkommit att 80% av svenskarna nu är negativa mot Kina. Förra seklet åstadkom samma metoder att tyskarna var negativa mot judarna.

  Detta är vad ni alla utsätts dagligen för i svenska systemmedia. Ett alldeles nyligt exempel, Aftonbladet skriver om internatutbildning i Xinjiang, men visar i direkt anslutning till artikeln en bild av ett högsäkerhetsfängelse. Det är alltså samma sak som att skriva om internatet folkhögskolan i Sigtuna och associera den med en bild av Kumlafängelset. Så fungerar propaganda.

  Hur många gånger har ni konfronterats med falsk information som ”svetsade dörrar”, ”isolerade människor”, ”tomma skolor”, ”övervakningsappar”, ”lockdown”, ”koncentrationsläger”, ”folkmord”, ”våldtäkter”, ”förföljelser”, ”fängslande”, ”brott mot mänskliga rättigheter”, osv. Orden nöts ändlöst systematiskt in över tid, men aldrig någonsin presenteras någon verifikation eller bevisning över dessa förmenta vittnesmål eller ”läckta dokument” eller information. Vi som är på plats och borde veta mörkas och tystas.

  Så fungerar propaganda. Det är det ni läser i media idag.

  • Såg igår en snutt av en frågesport på TV. Fråga: Hur hette torget i Peking där studentmassakern ägde rum 1989 ? Det ”rätta” svaret förmodas alla känna till. Sedan kan det på något forskningsarkiv ligga en korrekt beskrivning men den ligger och samlar damm, ingen bryr sig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here