Skriften ”USA som världspolis”

Skriften är en kraftigt förkortad uppdaterad version av den snabbt slutsålda boken ”USA som världspolis”. Boken fick 2013 av Bibliotekstjänst omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”. Den nya skriften från april 2020 är på 100 sidor inklusive färgbilder , har c: a 300 referenser (och ett avsnitt om coronans ekonomiska effekter.)

Vad handlar den om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar hel Nato. USA har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett stort antal konflikter och krig och har blandat sig i andra länders inrikespolitik i stor omfattning. Dess ekonomiska politik har skadat många via Världsbank och IMF, handelshinder och sanktioner. Skriften presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet, FN och internationella organisationer och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. USA får ökat konkurrens av Kina och Ryssland med allierade i Nya Sidenvägen och en bipolär världs skönjs. Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Foster.

Sammanfattning och studiecirkelfrågor finns mot slutet
Beställning: Via eller Swish 070–4888823. Pris: 60 kr, 130 kr (SEK) inklusive porto och kuvert.

För beställare från andra länder än Sverige är kostnaden 155 kr inklusive porto och kuvert.

Innehållsförteckning
Sida
Förord 4
Kapitel 1 USA:s utrikespolitik 1945–2019 5
Kapitel 2 Den ekonomiska utvecklingen 1945–2019 21
Kapitel 3 Valutor och dollarn som världsvaluta 32
Kapitel 4 Global handel, utbyten och råvaror 35
Kapitel 5 Var står Förenta Nationerna (FN)? 43
Kapitel 6 Internationella organisationer och samarbetsfora 48
Kapitel 7 USA:s militära kapacitet och funktion 52
Kapitel 8 Konsten att legitimera krig 59
Kapitel 9 Är USA imperialistiskt? 65
Kapitel 10 Kina och Ryssland blir USA:s huvudmotståndare 70
Kapitel 11 Motsättningar och konflikter 81
Kapitel 12 Sammanfattning 87

Litteratur 90
Ordförklaringar 94
Förkortningar 96
Frågor till studiecirklar 97
Baksidestext 100