Sverige transiteringsland för utländska förband

7
1216
Svenska soldater.

Detta är utdrag ur en i mitt tycke mycket viktig artikel av utgivarna i Alliansfriheten.se.

Läs hela artikeln! Sverige transiteringsland för utländska förband.

Sveriges ansökan om medlemskap i Nato motiverades av regeringen med behovet att få hjälp med att försvara landet.

Redan tidigt framkom dock att USA och Nato i första hand såg Sverige som ett transiteringsland och uppmarschområde för insatser i Östersjöområdet och Arktis. Vid statsminister Magdalena Anderssons besök i Washington i slutet av april förra året framförde USA kravet att Sverige skulle medverka i insatser i Östersjöområdet och i Arktis.

Mycket av försvaret planeras nu för att säkra mottagandet av Nato-styrkor i enlighet med värdlandsavtalet.

Som svar på en fråga i riksdagen om underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd svarade försvarsminister Pål Jonson den 31 maj att arbetet pågår, och han betonade hur viktigt det är att möjliggöra för utländska förbands transitering genom svenskt territorium.

Liknande motivering har anförts för upprättande av nya regementen.

Osäkerheten (i de tre nordiska länderna) avspeglas i kraven från de tre nordiska länderna att placeras in under ett gemensamt Nato-kommando. Överbefälhavarna i de tre länderna önskar komma under USA:s Norfolk-kommando.

Befälhavaren för Natos europeiska styrkor, general Christopher G. Cavoli, har dock nu sagt nej.

USA vill ha möjligheter att kunna använda territorierna i norr för egna baser, har tecknat ett militärt samarbetsavtal med Norge och förhandlar nu med Finland och Sverige om liknande avtal.

Osäkerheten hos de nordiska länderna visas av att man i Finland inte känner sig övertygad om att Nato kommer till hjälp och vill därför ha ett särskilt avtal med USA. Samtidigt växer osäkerheten i alla tre nordiska länderna om huruvida USA i slutändan kommer att prioritera Europa då man koncentrerar sig på kamp med Kina.

Territorialförsvar för de nordiska länderna är inte prioriterat av USA och Nato. Man vill främst ha tillgång till ländernas territorium för uppmarsch och transitering av trupper.

Sverige rustar nu upp sitt försvar och nya regementen skapas vilket är bra.

Fortfarande saknas emellertid ett territorialförsvar för hela landet och det är uppenbart att regeringen och militärledningen har som strategi att vi skall vara uppmarschområde och transiteringsland för utländska styrkor vilket kan försätta oss i en farlig situation vid en säkerhetspolitisk kris.

USA kommer alltid styras av sina egna intressen och oron i de övriga nordiska länderna över hur USA kommer att agera är berättigad.

För Sveriges del kan inte lösningen vara att förlita sig på utländska trupper och stormakters intressen. Ytterst finns inga andra säkerhetsgarantier än vad som kommer av den egna viljan att försvara sig.

Föregående artikelNewsweek: – BRIC-länderna påskyndar USA:s nedgång
Nästa artikelUppmärksammad ”Nej till Nato”-demonstration i Stockholm idag
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

7 KOMMENTARER

 1. Nato är till för att förse USA med kanonmat i deras krig inget annat! Den som påstår annorlunda är en lögnare.

 2. Men herregud, vi är ju vana vid att vara transiteringsland. Det var vi ju redan under 40-talet. Tills ryssarna hade besegrat tyskarna i öster, sedan växte kammen på våra politiker.

  • Ja verkligen ”Permittenttrafiken (även transiteringarna och i folkmun tysktågen[1]) var transporter av totalt 2,1 miljoner tyska soldater med järnväg genom Sverige under andra världskriget[1] enligt en överenskommelse mellan Sverige och Nazityskland i juli 1940.[2] Trafiken pågick under perioden juni 1940 till augusti 1943[3]:27-28 och bröt mot Sveriges neutralitetspolitik.[3]:27-28[4]

   Transiteringstrafik av tyska trupper och krigsmateriel genom Sverige, den så kallade hästskotrafiken, medgavs dessutom i juni 1940.[2] Därmed skickades stridande tyska trupper och vapen genom Sverige.

   Beslutet fattades enhälligt[a] av Samlingsregeringen Hansson III, bestående av Socialdemokraterna, Högerpartiet, Bondeförbundet och Folkpartiet. Riksdagen tillfrågades inte.[3]:29-30 Medborgarna ställdes inför ett fullbordat faktum (fait accompli) och informerades först efter att tågen redan hade börjat rulla då rykten om avtalet hade läckt till tidningen Nordens Frihet.[3]:29-30 Wikipedia.

 3. Precis. Ett identiskt upprepande av avtalet med nazisterna i juli 1940. Permittenttrafiken, när nazisterna fick tillgång till Sverige mark och andra resurser för att förbereda sitt anfall mot Storbritannien. https://sv.wikipedia.org/wiki/Permittenttrafiken
  Denna gång ett avtal med deras arvtagare, USA för deras förberedelser för att anfall mot Ryssland och i förlängningen Kina.

  • Situationen 1940 och dagens situation går inte att jämföra rakt av. Nu finns det kärnvapen.

   Hursomhelst, svenska folket riskerar att få betala ett högt pris pga såväl värdlandsavtal som ev. NATO-inträde.

 4. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson gör sig till dörrmatta för främmande makt. Fängelse borde vara straffet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here