måndag, maj 29, 2023

Tagg: Sovetunionen

USA reviderar historien om Andra världskriget – förkastar bedömningar av presidenterna...

14
I serien "Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag" återpubliceras denna artikel som inte är mindre aktuell idag Detta är ytterligare en artikel om...