Tysklands regering överväger att förbjuda AfD

61
1896
Bilden visar till vänster stöd för AfD i olika delstater till vänster och valresultat till höger.
Denna artikel av editor hos Pål Steigan 15 augusti 2023 förtjänar läsning. Systerpartiet SD i Sverige har stort inflytande,
ligger i juni på omkring 19 % och hade 20, 5 % av rösterna i valet 2022.

_________________

Tyskland diskuterar om man ska förbjuda det högerextrema Alternativet för Tyskland (AfD) eftersom partiet stiger till 21 procent i mätningarna . Underrättelsetjänstemän varnar för att medlemmar i partiet blir allt mer extrema. Det skriver den brittiska tidningen The Telegraph .

Tidningen skriver vidare:  ”Var tredje tysk skulle överväga att rösta på AfD”

I en nyligen genomförd undersökning för tidningen Bild sa en av tre tillfrågade att de ”hade övervägt att rösta på AfD”.

Den här kartan visar att AfD är det största partiet i före detta DDR:

Utanför Berlin står de för runt 30 % av rösterna. Men märk också att de fördubblas och tredubblas (och väl då) i förhållande till valresultatet i Västtyskland också.

Men varför röstar tyskar alltmer på AfD? Det är osannolikt att 20–30 % av tyskarna har blivit högerextremister eller har nazistiska sympatier. Det råder ingen tvekan om att partiet har några extrema talespersoner. Men det förklarar inte varför var tredje tysk överväger att rösta på partiet.

Det har självklart att göra med missnöjet med invandringspolitiken, men det är mycket bredare än så. I Östtyskland handlar det om att östtyskarna känner sig svikna efter Tysklands återförening. Det här handlar mycket om en missnöjd arbetarklass. Tyskland för en självdestruktiv energi- och industripolitik som berör väldigt många arbetare och lågnivåtjänstemän. AfD har också varit motståndare till coronapolitiken och är nu motståndare till kriget i Ukraina. De är också emot regeringens industri- och energipolitik . Allt detta slår an hos många tyskar.

Partiet ser USA som Tysklands viktigaste allierade, men vill ha avspänning mot Ryssland, ett slut på kriget och ett långsiktigt samarbete med Ryssland. (Se deras utländska program .)

Däremot tappar regeringskoalitionen i Tyskland stadigt stöd. Deras underkastelse till USA (kom ihåg Nord Stream) och deras ”gröna skift” är impopulära frågor. I förra valet fick ”trafikljuskoalitionen” (röd, gul, grön) 52%. Nu säger opinionsmätningarna 39 % .

Så de kanske tycker att det är ett smart drag att förbjuda sina främsta utmanare?

Det kan i alla fall inte ha något att göra med att Tyskland inte vill veta om nazister. Landet ger så mycket det kan för att stöldja den korrupta Zelenskij-regimen i Kiev. Och Zelenskij själv betonar hela tiden hur mycket han stöder den nazistiska Azovbataljonen.

Nyligen hade han ett möte med nazisten Andriy Biletsky som leder Azov, och diskuterade krigsstrategin med honom.

Andriy Biletsky. Bild: Wikipedia.

Biletsky gör ingen hemlighet av sina åsikter – i programförklaringen från 2014 ”Ukrainas rassociala nationalism är den ideologiska kärnan i organisationen ”Ukraine Patriot” går han rakt på sak: ” Vår nations historiska uppdrag vid denna kritiska tidpunkt är att leda den globala vita rasen i sitt sista korståg för överlevnad. Ett korståg mot de semitledda undermänniskorna.”

Föregående artikelKlimatet: Revolution eller undergång? Del 2
Nästa artikelMagdalena Andersson chefsrådgivare åt USA:s verktyg IMF, som ger hårda krav och sämre lånevillkor än Kina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

61 KOMMENTARER

 1. Ja ett spel för gallerierna, den tyska regeringen och EU är lika högerextrema som AfD med en viss skillnad och den skillnaden är orsaken till att tyska politiker vill förbjuda partiet.
  Säkerligen ses AfD som ett ”hot” mot 
  EU och euron.
   ×××××××

  Meddelandet nedan sändes på Deutschlandfunk den 6 augusti 2023.

  AfD ser Europeiska unionen som ett misslyckat projekt och kräver att det återupprättas som en ”Confederation of European Nations”, vilket framgår av ingressen till dess valprogram för nästa års val till Europaparlamentet, 

  AfD går därmed bort från ett utkast som publicerades i juni. Det talas inte längre om en ”ordnad upplösning” av Europeiska unionen. Tysklands utträde ur EU, det så kallade Dexit, som fortfarande krävs 2021, nämns inte heller. Enligt partiledaren Weidel nådde förhandlarna en kompromiss. 

  Det nya utkastet stöds av toppkandidaten för EU-valet, Krah. 
  Krah tillhör lägret kring den Thüringer delstatshövdingen Höcke, som grundlagsskyddet klassat som högerextremistiskt.

  AfD avvisar åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen

  AfD står för idén om ett ”Fosterländernas Europa, en europeisk gemenskap av suveräna, demokratiska stater”. 

  Det talas också om ett ”fullständigt misslyckande av EU på alla områden som påverkar Europa existentiellt”. Bland annat nämns migrations- och klimatpolitik. 

  AfD avvisar åtgärder för att bekämpa den globala uppvärmningen och kritiserar en ”irrationell koldioxidhysteri”. Partiet vill främja bilkörning, samt flygresor. Elproduktionen i de sex senast nedlagda kärnkraftverken ska återupptas.

  AfD ser euron som ett misslyckande och kräver en återgång till nationella valutor.

  AfD vill i hög grad begränsa rätten till abort.
  Inom familjepolitiken ser partiet sig som de traditionella förebildernas väktare. Weidel vill inskränka rätten till abort i stor utsträckning. 

  AfD förkastar samkönade äktenskap.

  • När jag läser igenom dina uppräknade AfD politiska ståndpunkter slår det mig de stämmer ganska väl överens med det ryska samhället.
   Utom möjligen ”AfD vill i hög grad begränsa rätten till abort.”
   Där tror jag tvärt om Ryssland har tämligen generösa lagar som medger abort.
   Jag tror det är ett arv från Sovjettiden med den tidens progressiva kommunister vid makten.

   ”AfD står för idén om ett ”Fosterländernas Europa, en europeisk gemenskap av suveräna, demokratiska stater”. ”

   Tala om något annat än ”demokrati” i ett Västerländskt land tror jag inte är möjligt.
   Det är själva fundamentet och konflikten mellan Öst och Väst.

   Själv tycker jag dock att den så kallade ”demokratin” som Västvärlden vilar på är ett bålverk skapat av de falska profeterna. Resultatet de presterat är ett utsugarvälde.
   Det är bara att vända sig åt Orienten och upptäcka att där finns alternativ som kanske bättre har framtiden för sig?

    • Mig veterligen är det bara kapitalisterna och den falska vänstern som demoniserar Ryssland.

     Vänstern har tyvärr blivit kapitalisternas medlöpare.
     Kapitalism bygger egentligen på hjärnans kapacitet att vara ”smart” men definieras oftast i resultatet att tillskansa sig mest eller att ”bli rik”.

     Den här intelligenta och strategiska tänkandet har gjort det möjligt att för kapitalismen att linda den känslosamma vänstern runt sina giriga fingrar.

     Tämligen likt inbrottstjuven som kastar ett smaskigt köttstycke till vakthunden och sedan är det fritt fram för plundringen.

     I kapitalismens tävling vinner alltid den smarte.

     ”Tillsammans” (med kapitalisternas NATO) ska vi försvara Sverige” menar i klartext Socialdemokratiska Arbetarrörelsens ledare i Sverige, Magdalena Andersson.
     Vart finns det ärliga proletära i ett sådant uttalande?

     Den radikalare delen av Vänstern kan tvätta sig genom att hänga ut fru Andersson (s) men aldrig erkänna de tyvärr har en delvis tokig och rubbad ideologi.

     Jag har på något sätt mer eller mindre ytligt lärt mig känna det ryska folket genom Youtube och med den erfarenheten försvarar jag fortfarande Ryssland.

     Måhända Ryssland är både ett hårt och mjukt land på samma gång men mer folkligt och rättvist än den borgerligt kapitalistiska Västvärlden som på falska grunder givits namnet ”Demokrati”.

     • Arbetarklass skriver
      ”Den här intelligenta och strategiska tänkandet har gjort det möjligt att för kapitalismen att linda den känslosamma vänstern runt sina giriga fingrar.”
      Sant om man menar anglosaxiska oligarkin med ordet kapitalister. Om de vore för marknadskapitalism skulle de kunna fungera fredligt tillsammans med Kina och Ryssland.
      Oligarkin kan genom sitt maktmonopol lägga undan stora pengar som kan användas till omfattande opinionsbildande makt. Men ett marknadstänkande tvingar fram en ansvarsfull budget. Då har man inte råd med alla de maktinstrument oligarkin nu förfogar över.
      Den anglosaxiska oligarkin inte bara manipulerar nu levande vänster. Det gjorde dom från starten. J P Morgan försvarade stödet till radikaler med att de får blåsa ut ånga och om de förlöper sig kan vi dra in stödet.

      Det intelligenta och strategiska tänkandet stämmer bra in på det mäktiga angloamerikanska etablissemang som britterna organiserade från omkring 1890 och som Carroll Quigley försökte berätta om 1949 men ej fick utgivet förrän 1981.

     • Så bra då du inte heller ser på Ryssland som hin håle själv 🙂

      Västvärlden, med USA spetsen framställer gärna Ryssland ondskans makt.
      Ryssland, kan å andra sidan göra detsamma om så krävs.

      Men egentligen är inte Ryssland ovän med Väst.
      Det är istället Västvärlden som gör Ryssland till fiende.

      Västvärldens utveckling har lett till ett självförhärligande som påkallar en dominans med makt att bestämma och fördela.

      Men om den utvecklingen dalar kommer dominansen att ge vika och maktförhållandena förskjutas.
      Från Västvärlden till Orienten samt även till Afrika.
      Så tycker jag utvecklingen ser ut.

      Det är svårt att inte se en sådan utveckling som en form av skipad rättvisa.

      Men jag tror aldrig Orienten kommer bygga några kolonialvälden som Västeuropén tidigare har gjort.

      Jag har svårt att se någon sådan hybris finns i länderna i Öst.

      Däremot kommer de ekonomiska motorerna bli mer jämt fördelade över världen.

      Liksom krigsmakten, där USA fråntas förmågan att framställa sig som Världspolisen.

      Varför Sverige då måste gå med i NATO måste vara meningslöst då imperiet ändå är på fallrepet.

   • Andelen ryska medborgare som anser att abort är oacceptabelt har tredubblats under de senaste 20 åren, från 12 % till 35 %.
    Kristna värderingar om sodomi, abort, ökning i Ryssland – 83 % avvisar homosexualitet
    https://www.pravmir.com/poll-christian-values-on-sodomy-abortion-surge-in-russia-83-reject-homosexuality/
    Över 60 % av ryssarna identifierar sig som ortodoxa. 1 av var 6 är ateist – omröstning
    Argentinas senat avvisar åtgärd för att legalisera abort
    Om din kyrka accepterar homosexualitet är det dags att leta efter en ny
    ”Det är synd”: Koptiske påven Tawadros II väger in på samkönade äktenskap under ett historiskt besök i Australien.

    Den ortodoxe patriarken Kirill undertecknar vädjan om att förbjuda abort i Ryssland.
    Antalet som fördömer äktenskapsbrott och samkönade relationer har också ökat avsevärt, enligt uppgifter från en nyligen genomförd sociologisk undersökning av Levada Center. Enligt experter vittnar förändringen i den allmänna opinionen om förstärkningen av traditionella familjevärderingar, rapporterar Pravoslavie.ru .
    Den rikstäckande undersökningen som hölls i slutet av december 2017 visade att majoriteten av ryssarna (68 %) fördömer utomäktenskapliga sexuella relationer, medan endast 50 % fördömde det 1998. Antalet 2017 inkluderar 77 % av kvinnorna och 57 % av männen.

    De som ogillade homosexuella relationer ökade från 68 till 83 % under samma tidsperiod, med endast 1 % skillnad mellan män och kvinnor.

    De som svarade att abort är oacceptabelt, även när det gäller låginkomstfamiljer, ökade från 12 till 35 %. Här hade kvinnor en mer strikt åsikt, med 37 % som fördömde abort i alla fall, jämfört med 31 % av männen. Ingen skillnad sågs i åldern på kvinnan som svarade.
    Levada Center-sociologen Karina Pipia noterade att siffrorna visar en övergripande konservativ trend i landet, även om respondenter från små städer och byar är mer lojala mot abort på grund av låg inkomst.

    Presidenten för den ryska föreningen för obstetriker-gynekologer Vladimir Serov sa till tidningen Izvestia att aborterna har minskat åtta gånger i Ryssland under de senaste 25 åren, från cirka 5 miljoner till 600 000 varje år.

    Detta underlättades av ett antal åtgärder, bland annat statligt ekonomiskt stöd till barnfamiljer, inrättandet av center för att stödja gravida kvinnor i svåra situationer, utveckling av preventivmedel och utveckling av utbildning om farorna med aborter.

    Vetenskaplig chef för Independent Institute of Family and Demography Igor Beloborodov anser att förändringen i den allmänna opinionen om abort är resultatet av regeringens politik och den ryska ortodoxa kyrkans utbildningsarbete.

    Även om det har funnits en positiv trend mot färre aborter, är den fruktansvärda handlingen fortfarande laglig i Ryssland, med cirka 2 000 barn som dödas varje dag. Kyrkan och olika ortodoxa sällskap håller regelbundna evenemang för liv i Moskva och i hela landet.

    The For Life! rörelsen anordnade ett evenemang där 2 000 ljus, som symboliserar de förlorade barnen varje dag, tändes under en moleben. Dessutom samlades över en miljon namnunderskrifter från hela Ryssland förra året, som kräver ett lagstiftande förbud mot abort.
    https://www.pravmir.com/poll-christian-values-on-sodomy-abortion-surge-in-russia-83-reject-homosexuality/

    • Hej Ivan
     Jag har nyss avslutat ett telefonsamtal.
     Det var okända människor och något jag skulle tacka för.
     Samtalet blev längre än väntat då det visade vara ryssar som flyttat till Sverige.

     Då hade jag frågor om deras hemland.
     Jag fick svar på några frågor innan de inte hade tid längre.

     Tänkte få bekräftelser av dig.
     Första frågan var om det fanns diakoni i Ryssland.
     Som jämförelse i Svenska Kyrkan finns diakoni som hjälper människor som har det svårt i samhället. Fattiga, flyktingar m.fl.

     Då fick jag veta att det i Ryssland finns kristna Kloster som har en form av social hjälpverksamhet.
     Exempelvis boende åt hemlösa som faktiskt finns i Ryssland (liksom på andra ställen i världen).

     Jag fick också veta att det i Ryssland finns väldigt få hyresrätter.
     Men även få bostadsrätter.
     Istället så äger man lägenheterna i Ryssland.
     Förmodligen får man då betala för värme, el, avlopp och vatten men det frågade jag inte om.

     Så mycket mer hann jag inte fråga om.

     Nu förstår jag ryska vänner står högt upp på min önskelista.
     De här talade perfekt svenska eftersom de bott i Sverige länge.

     Jag rekommenderade en rysk låt jag tycker är väldigt bra.
     Texten har jag lärt mig. Dock inte utantill.
     Men läsa texterna ökar läsförståelsen och med sång finslipar uttalet.

     Сергей Лукашин – Люблю Тебя Одну
     https://www.youtube.com/watch?v=U4Plo8mmp0Y

     I Ryssland finns en sann själ.
     Fjärmad från Västerländsk kommersialism.

     Vem tror att den ryska själen kan förenas med Västerländsk borgerlig demokrati?
     Kanske Johan de Naucler?

     Анатолий Пилюгин и Николай Пилюгин – Лебеди
     https://www.youtube.com/watch?v=mUS5NGVXuY4

     • Hej arbetar klass.. Här är lite information om hur det fungerar i Ryssland.
      HUR HJÄLPER KYRKAN HEMLÖSA?
      – Vi ger akut hjälp till hemlösa på gatan. Vi hjälper till att hålla värmen i ett varmt rum, få kläder, mat och första hjälpen, städa upp, köpa glasögon och rehabiliteringsutrustning.
      – Vi hittar hemlösa med frostskador, allvarliga skador och andra sjukdomar genom sjukhus. Vi följer med under behandlingen, hjälper till att hitta släktingar, återställa dokument. Vi köper vid behov rullstolar, vandrare. Vi ordnar barnhem och internatskolor.
      – Vi öppnar skyddsrum för hemlösa. Vissa skyddsrum är utformade för en vistelse på minst 3 månader, medan andra är utformade för långtidsboende. Anställda i skyddsrum hjälper till att återställa dokument, söka jobb, ordna hemlösa i statliga sociala institutioner.
      – Vi genomför projekt för att förebygga hemlöshet – programmen ”Return” och ”Way Home”. Anställda i kyrkans sociala tjänster är i tjänst på järnvägsstationer, hjälper till att kontakta släktingar och köpa biljetter hem till de personer som har fallit bakom tåget, förlorat sina dokument eller blivit offer för stöld.
      – Vi utvecklar och genomför ett kyrkligt program för återsocialisering av hemlösa. Ett team av specialister bör utveckla ett individuellt rehabiliteringsprogram för varje hemlös person. Programmet består av tre steg: diagnostik, rehabilitering och anpassning. En förutsättning för programmet är den fullständiga frånvaron av kommersiellt intresse för alla parter i processen.
      Hjälppunkter för hemlösa ger varma måltider, mediciner, kläder, social och juridisk hjälp, hjälper människor i svåra situationer att köpa en biljett hem och återställa dokument. Ett antal projekt är utrustade som skydd och ger permanent boende för hemlösa, hjälp med rehabilitering och vidare bosättning i livet.
      Adresser efter städer i Ryssland:
      https://cerkpom.miloserdie.ru/pomoshh-bezdomnym/?ysclid=lm0qamzfg3847562718

      Hjälppunkter för hemlösa tillhandahåller varma måltider, mediciner, kläder, social och juridisk hjälp, hjälper människor i svåra situationer att köpa en biljett hem och återställer dokument. Ett antal projekt är utrustade som härbärgen och ger permanent boende för hemlösa, hjälp vid rehabilitering och vidareutveckling i livet.
      Sök:
      Område Stift Projektnamn Adress Schema Typer av hjälp Kontakter
      Altai regionen Rubtsovskaya Härbärge för hemlösa i Bogoroditse-Kazan-klostret Ust-Pristansky-distriktet, med. Korobeynikovo dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 929 322 58 07
      Altai regionen Barnaul Rådgivningscenter vid Herrens himmelsfärdskyrka Zarinsk, st. Taratynova, d. 1-A dygnet runt Skyddsrum för 70 platser (för män och kvinnor) 8 38595 731 29,
      8 (38595) 455 29
      Amur-regionen Blagoveshchenskaya Amur regionala offentliga organisation ”Pokrov” Blagoveshchensk, st. Gorkij, 174, av. 410 dygnet runt Välgörenhetsmatsal (upp till 40 personer) – på lör i parken i centrum,
      härbärge för 30 personer – i byn. Sadovoe (utkanten av Blagoveshchensk), 8 4162 38 37 83,

      Arhangelsk regionen Archangelsk Härbärge för hemlösa i den helige prins Alexander Nevskijs kyrka Archangelsk, Leningradsky prospekt, 264 luncher dygnet runt
      – dagligen kl 14.00 Härbärge för 18 personer (endast för män),
      Varma måltider för hemlösa (upp till 10 personer) på tempelområdet 8 8182 61 76 58,
      8 953 934 35 17,

      Arhangelsk regionen Archangelsk NGO ”Road of Life”, social lägenhet för kvinnor med funktionsnedsättning Archangelsk, Leningradsky prospekt, 264 dygnet runt Lägenhet med möjlighet till boende för 3 kvinnor med funktionsnedsättning 8 953 934 35 17
      Arhangelsk regionen Archangelsk Socialt skydd vid Holy Trinity Anthony-Siysky Monastery Kholmogorsky-distriktet, Antoniev-Siysky-klostret dygnet runt Skyddsrum för 25 platser (endast för män) 8 911 593 33 60
      Belgorod-regionen Belgorodskaya Assistanstjänst för hemlösa vid Marfo-Mariinsky Sisterhood of Mercy Belgorod, st. Pushkina, 19 (på Marfo-Mariinsky-klostrets territorium) mån-fre, 10.00-16.00 Distribution av kläder och väsentligheter;
      Medicinsk assistans (mottagningen utförs av en certifierad ambulanspersonal;
      Hjälp vid återställande av dokument;
      Varma måltider för 100 personer per dag – mån-fre, 12.00-14.00; 8 4722 32 52 73
      Brest-regionen Brest Ortodox tjänst ”Mercy”, Brest Brest, st. Ordzhonikidze, 14 dagligen Mercy buss (varma måltider, social service), upp till 200 personer per dag 0 375 297 20 49 46
      Bryansk regionen Klintsovskaya Socialt hotell vid Holy Dormition Church stad Klimovo, st. kommunist, d. 3-A dygnet runt Skyddshem för 25 platser (endast för män, kan ta emot äldre kvinnor) 8 48347 247 00
      Vladimir regionen Muromskaya Helig Kazan manlig skete i byn. Akinshino Vyaznikovsky-distriktet, pos. Mstera, der. Chernomorye, 4 dygnet runt Skyddsrum för 15 platser (endast för män) 8 962 086 20 14,

      Vladimir regionen Vladimirskaya Offentlig organisation av socialt stöd och anpassning av medborgare ”Warm House” Kameshkovsky-distriktet, Novaya Bykovka, 111 dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 915 793 68 91,
      8 903 833 00 94,

      Vladimir regionen Muromskaya Tempel för antagandet av Guds moder Murom, st. Lakina, 1-A dagligen Varma måltider för fattiga och hemlösa 8 49234 220 50
      Volgograd regionen Volgogradskaya Kyrkan St. Innocentius av Moskva Volgograd, st. Lägre, 21,
      måltider – i templets matsal dagligen efter liturgins slut till kl. 14.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 60 personer per dag) 8 903 317 66 58
      Vologda-regionen Cherepovets Skyddsrum vid den heliga treenigheten Philippo-Irapskaya Hermitage Kaduysky distrikt, pos. Gröna kusten dygnet runt Skyddsrum för 50 platser (endast för män) 8 911 329 77 34
      Vologda-regionen Vologda Hospice House vid Kirillo-Belozersky-klostret Kirillov, Kirillo-Belozersky-klostret dygnet runt Skyddsrum för 15 platser (endast för män) 8 81757 316 37
      Voronezh-regionen Borisoglebskaya Härbärge för hemlösa i St. Mitrofanovsky-kyrkan Bobrovsky-distriktet, med. Khrenovoe, den centrala egendomen till Khrenovsky stuteri nr 10 dygnet runt Härbärge för 100 platser (för funktionshindrade och äldre) 8 47350 613 41,
      8 47350 615 13
      Voronezh-regionen Voronezh St Nicholas kyrka Voronezh, st.
      Taranchenko , 19-A Endast under den kalla årstiden, mån-lör kl 12.00 Varma måltider för fattiga och hemlösa 8 4732 22 66 26
      Voronezh-regionen Voronezh Kyrkan av den store martyren Demetrius av Thessalonika Voronezh, st. Voroshilova, 1 mån-fre, 12.00-15.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 80 personer per dag) 8 4732 71 21 77
      den judiska autonoma regionen Birobidzhanskaya Välgörenhetsmatsal vid St. Nicholas kyrka Birobidzhan, Sybana, 10 tis-sön, 14.00-15.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 30 personer per dag) 8 42622 678 68
      Transbaikal-regionen Nerchinskaya Barmhärtighetens hus i de heliga apostlarna Petrus och Paulus kyrka Shilka, st. Clubnaya, 10-A dygnet runt Skyddsrum för 8 personer (för män och kvinnor) 8 30244 226 75,
      8 30244 229 34
      Ivanovo regionen Ivanovo-Voznesenskaya Välgörenhetsmatsal vid Allhelgonakyrkan Ivanovo, Posadsky per., 8
      mat – på templets innergård mån-lör, 12.00-13.00 – mat
      sön – utfärdande av torrransoner Välgörenhetsmatsal (upp till 40 personer per dag) 8 4932 46 03 83,
      8 902 316 03 83
      Irkutsk regionen Irkutsk Välgörenhetsmatsal vid kyrkan St. välsignade Xenia i Petersburg Irkutsk, st. Surikova, 13 dagligen Välgörenhetsmatsal (upp till 30 personer per dag),
      första hjälpen-post och härbärge för 5 personer 8 3952 53 20 89
      Irkutsk regionen Irkutsk Almshouse vid kyrkan St. välsignade Xenia av Petersburg Irkutsk, lägenheter att hyra i staden (separat för män och kvinnor) dygnet runt Almshouse för 12 personer (4 män och 8 kvinnor) 8 3952 53 20 89
      Kabardino-Balkariska republiken Pyatigorskaya Almshus för att hedra den Allbarmhärtige Frälsaren vid den heliga högertroende prins Alexander Nevskys kyrka Maisky-distriktet, byn Alexandrovskaya, st. Pervomaiskaya, 107 dygnet runt Almshouse för 100 personer (för män och kvinnor) 8 86633 425 54
      Kaliningrad-regionen Chernyakhovskaya Centrum för socialt bistånd vid ärkeängeln Mikaels kyrka Chernyakhovsk, st. Suvorova, 20. Skyddsrummet ligger på Svobodnensky highway, 4 dygnet runt Skyddsrum för 30 platser (för män och kvinnor) 8 4014 359 98
      Kaliningrad-regionen Chernyakhovskaya Barmhärtighetens hus vid St. Elisabeths kloster Slavsky-distriktet, pos. Lakeside dygnet runt Skyddsrum för 8 personer (endast för kvinnor) 8 4012 93 41 06
      Kamchatka Krai Petropavlovskaya Andligt välgörenhetscenter för ikonen för Guds moder ”Oväntad glädje” Petropavlovsk-Kamchatsky, st. Gräns, 95 dygnet runt Skyddsrum för 30 platser (för män och kvinnor) 8 4152 27 66 18
      Kemerovo-regionen Novokuznetsk Skyddshem för hemlösa vid St. Panteleimon-klostret Novokuznetsk-distriktet, med. Bezrukovo, st. Central, d. 3 dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (endast för män) 8 951 595 76 10
      Kemerovo-regionen Mariinsky Skyddsrum för tillfällig vistelse ”Hjälpande hand” vid katedralen för Johannes Döparens födelse Yurga, Kuzbassky prospect, 15-A dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (endast för män) 8 38451 441 10
      Kirov regionen Yaranskaya Hus med tillfälligt boende i kyrkan av den helige store martyr Panteleimon the Healer Lebyazhsky-distriktet, Murashi-bosättningen, st. Dzerzhinsky, 51 dygnet runt Skyddsrum för 12 platser (för män och kvinnor) 8 912 820 12 67
      Kostroma regionen Kostroma Offentlig organisation ”Resurrection” dem. Dvs. Belyaev, grundare och förvaltare Kostroma, st. Kommunarov, nära d. 26 dygnet runt
      mat – dagligen från 14.00 Plats för 30 personer,
      Varma måltider (upp till 50 personer per dag) 8 906 520 80 69,

      Krasnodar-regionen Yekaterinodarskaya Mäns härbärge för att hedra ikonen för Guds moder ”Sök efter de förlorade” i kyrkan för Herrens himmelsfärd Dinskoy-distriktet, byn Plastunovskaya, st. Krasnaya, d. 107-A dygnet runt Skyddsrum för 30 platser (endast för män) 8 86162 370 48
      Krasnodar-regionen Yeysk Socialt hotell vid den helige apostelns och evangelisten Johannes teologens kyrka Leningradsky-distriktet, pos. Exemplariskt, st. Lenina, 3 dygnet runt Skyddsrum för 11 platser (för män och kvinnor) 8 918 326 10 92
      Krasnoyarsk-regionen Norilsk Ortodoxa rehabiliterings- och anpassningscentrum ”Ladder” vid Holy Trinity Church Norilsk, st. Stroiteley, d. 13-A dygnet runt Skyddsrum för 50 platser (för män och kvinnor) 8 3919 32 45 45,
      8 913 498 86 34,

      Kurgan regionen Shadrinskaya Välgörenhetsmatsal vid Uppståndelsekyrkan Shadrinsk, st. Komsomolskaya, 51 dagligen från 11.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 30 personer per dag) 8 35253 514 60
      Kursk-regionen Kursk Välgörenhetsgrupp för att hedra St. Martyr Elizabeth i Holy Dormition Church Kurchatov, st. Sadovaya, 37 dagligen,
      matutdelning – vid lunchtid Matdistribution, socialtjänst 8 47131 432 27,
      8 47131 252 11
      Leningrad regionen Tikhvinskaya ”House of Mercy” i Transfiguration Cathedral Tikhvin, pl. Svobody, 9 dygnet runt
      mat – dagligen från 12.00 Skyddsrum för 20 platser (för män och kvinnor);
      Välgörenhetsmatsal (upp till 30 personer per dag) 8 81367 531 36
      Leningrad regionen Vyborgskaya Ortodox välgörenhetsstiftelse ”Dobro” vid S:t Elias kyrka Vyborgsky-distriktet, Seleznevskaya landsbygdsvolost, pos. stationer ”Luzhaika” dygnet runt Skyddsrum för 18 platser (för män och kvinnor) 8 906 249 42 34
      Lipetsk regionen Lipetsk Zadonskij födelse-Bogoroditskij stiftskloster Zadonsk, st. Karl Marx, 121 dygnet runt Skyddsrum för 50 platser (endast för män) 8 47471 210 54
      Lipetsk regionen Lipetsk Härbärge vid bebådelsestiftsklostret Volovsky-distriktet, med. Bränn, st. Central, d. 2 dygnet runt Skyddsrum för 50 platser (för män och kvinnor) 8 47473 246 41,
      8 47473 246 10
      Moskva Moskva ”Frälsningens Hangar” från den ortodoxa hjälptjänsten ”Mercy” Moskva, st. Nikoloyamskaya, 55 dagligen, från 10 till 18 Räddningshangar (matning, duschar, tvätt, frisyr, sjukvårdshjälp, uppvärmning i kallt väder);
      Socialtjänst (förvärv av biljetter till hemlandet, hjälp med att återställa dokument, hjälp med att hitta ett jobb, etc.) 8 926 158 07 58
      Moskva Moskva Välgörenhetsstiftelsen ”Hjälpare och beskyddare” Moskva, st. Chistova, d. 24-A
      Bus of Mercy (distribution av mat, saker i områdena tunnelbana Schelkovskaya, Kapotnya, Novogireevo) dagligen Distribution av mat, kläder, mediciner 8 499 500 00 42
      Moskva Moskva Regional offentlig organisation ”Hus på väg”,
      ortodox folkrörelse ”Kursk järnvägsstation. Hemlösa, barn”,
      Volontärer i kyrkan för ordets uppståndelse i antagandet Vrazhek, Donskoy-klostret,
      volontärer från kyrkan St Nicholas i Saburovo nära Kursk järnvägsstation på gatan. Upper Syromyatnicheskaya i Upper Park (tis, tors från 19.30)
      nära Paveletsky järnvägsstation på gatan. Kozhevnicheskaya, hörna 6, (fre, sön från 19.30) tis, tors från 19.30 – nära Kursk järnvägsstation;
      Fre, sön från 19.30 – nära Paveletsky järnvägsstation Matdistribution 8 495 972 32 09
      Moskva Moskva Den helige apostel Jakobs kyrka av Zevedeev Yakovoapostolsky lane, 6, byggnad 1 ons-tors, 10.00-17.00 Socialtjänst, utdelning av kläder, mediciner, saker 8 495 972 32 09
      Moskva region Moskva regionala Skyddsrum ”Varmt välkomna” Khimki, Vashutinskoe shosse, 1 dygnet runt Skyddsrum för 70 platser (för män och kvinnor) 8 499 213 06 50
      Moskva region Moskva regionala Härbärge för hemlösa i de heliga martyrernas kyrka Tro, hopp, kärlek och deras mamma Sophia Kashirsky-distriktet, Halsband, st. 1:a Bolnichnaya, 1-A dygnet runt Skyddsrum för 50 platser (endast för män) 8 49669 428 12
      Moskva region Moskva regionala Skyddsrum vid Frälsarens kyrka som inte är gjord av Hands Museum-Estate ”Muranovo” F.I. Tyutchev Pushkinsky-distriktet, by. Muranovo, d. 1 (i dödsboet) dygnet runt Skyddsrum för 150 platser (endast för män) 8 49653 181 80,
      8 49653 181 44
      Moskva region Moskva regionala Härbärge för hemlösa på Nikolo-Berlyukovskaya Hermitage Noginsk distrikt, med. Avdotyino dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (endast för män) 8 968 374 11 07
      Moskva region Moskva regionala Härbärge i Heliga Trefaldighetskyrkan Mytishchi-distriktet, med. Treenighet dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (för män och kvinnor) 8 495 576 94 40,
      8 495 576 93 59
      Moskva region Moskva regionala Härbärge i Kristi uppståndelsekyrka Ruza-distriktet, pos. Kozhino dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 926 294 05 00
      Murmansk regionen Murmansk Skyddsrum för tillfällig vistelse på ärkebiskopens St. Theodorets förening Murmansk, st. Kooperativ, d. 17 dygnet runt härbärge för 60 platser (acceptera endast män) 8 8152 25 44 04
      Nizhny Novgorod-regionen Nizhny Novgorod Skyddsrum vid bebådelseklostret
      Nizhny Novgorod, per. Melnichny, 1
      (finns i skissen för att hedra ikonen för Guds moder ”Den outtömliga kalken” nära byn Rozhnovo) dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 831 430 07 97
      Omsk regionen Omsk Stiftets sociala hotell Omsk, st. Panfilova, d. 8 och st. Gurteva, 2A dygnet runt Två härbärgen för 14 och 25 platser (för män och kvinnor) 8 923 671 44 77
      Omsk regionen Omsk Kyrkan av den helige store martyren Paraskeva Pyatnitsa Omsk, st. Kuibysheva, d. 1, måltider – på templets territorium dagligen, 13.00-15.00; i kallt väder Utdelning av mat i kallt väder (Från förbönen till påsk) 8 3812 56 62 10,
      8 908 800 46 74
      Orenburgregionen Orskaya Skyddsrum för hemlösa i Church of the Holy Great Martyr George the Victorious Orsk, st. Kolarova, d. 6 dygnet runt Skyddsrum för 40 platser (för män och kvinnor) 8 3537 44 90 64,
      8 3537 23 36 48
      Orenburgregionen Buzulukskaya Temporary Residence House vid Church of the Holy Unmercenaries Cosmas and Damian Med. Grachevka, st. Pushkina, 43 Skyddsrum för 4 platser (endast för män) 8 35344 229 37
      Orenburgregionen Orenburg Värmepunkt för hemlösa på ortodoxa barncenter ”Forpost” Orenburg distrikt, pos. Våren, st. Inspirerande, 50 november till mars Värmestation för 26 personer: två släpvagnar, två tält, ett reservhus;
      Socialtjänst 8 3532 30 61 75
      Orenburgregionen Orenburg Varma luncher på Assumption Convent Orenburg, st. Aksakova, 14 (nära klostret, Marshal Zhukov st., 50) tis-sön, 13.00-14.00 Matdistribution (upp till 50 personer per dag) 8 3532 43 07 93
      Oryol-regionen Orlovskaya Välgörenhetsmatsal vid Church of the Iberian Icon of the God Mother Orel, st. Privokzalnaya, 9/1 dagligen, 10.00-17.00 Matdistribution (upp till 20 personer per dag) 8 4862 55 34 50,
      8 4862 46 78 07
      Oryol-regionen Orlovskaya Varma luncher på Holy Vvedensky Convent Orel, st. 1:a Kurskaya, 92 dagligen från 12.00 Matdistribution (upp till 20 personer per dag) 8 4862 55 49 99
      Primorsky Krai Vladivostok Ortodoxt skydd för personer under avdelningen för socialtjänst i Vladivostok stift Khorolsky-distriktet, med. Novodevicha, st. Novaya, d. 2 dygnet runt Skyddsrum för 25 platser (för kvinnor och män) 8 902 483 08 38
      Primorsky Krai Vladivostok Systerskap i Holy Dormition Church Vladivostok, st. Svetlanskaya, d. 65
      mat – Lugovaya torg och järnvägsstation Mån-tor, lör, från 11.00 på Lugovaya-torget,
      från 15.00 – i området kring järnvägsstationen Matutdelning (upp till 100 personer per dag),
      Socialtjänst 8 423 226 97 55
      Primorsky Krai Nakhodkinskaya Välgörenhetsmatsal ”Food for Thanks”
      (Charity Foundation for Promotion of Social Protection of Citizens ”Care”) Nakhodka, st. Portovaya, 18 på vardagar, 12.00-15.00 Matdistribution (upp till 50 personer per dag) 8 423 668 61 81,
      8 984 152 92 72
      Pskov regionen Velikolukskaya Härbärge för hemlösa i Holy Trinity Church Sebezh, st. Zamkovaya, 13 dygnet runt Skyddsrum för 5 personer (endast för män) 8 81140 353 24,
      8 81140 357 42
      Republiken Bashkortostan Ufa Socialt härbärge vid Korsets upphöjelsekyrka Ufa, st. Sågverk, 2 dygnet runt Skyddsrum för 40 platser (endast för män) 8 347 250 59 31
      Republiken Buryatien Ulan-Ude Stiftshus för tillfälligt boende för kvinnor i Ulan-Ude stift Ivolginsky distriktet, med. Sotnikovo, st. Traktovaya, 26-B dygnet runt Skyddsrum för 18 platser (för kvinnor efter frigivning från fängelse) 8 3012 28 40 62
      Republiken Buryatien Ulan-Ude Hjälpcenter för hemlösa i Church of the Ascension of the Lord Zaigraevsky-distriktet, med. New Bryan, st. Oktyabrskaya, 5 dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (för män och kvinnor) 8 3013 65 34 72
      Republiken Komi Syktyvkarskaya Upphöjelse av korset Kyltovsky-klostret Knyazhpogostsky-distriktet, med. Kyltovo, st. Monastyrskaya, 1 dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 821 392 79 09
      Republiken Komi Syktyvkarskaya Välgörenhetsmatsal på gården till upphöjelsen av korset Kyltovsky-klostret Syktyvkar, Oktyabrsky prospect, 43/1 dagligen, 12.00-15.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 250 personer per dag) 8 821 231 28 37
      Republiken Komi Syktyvkarskaya Kyrkan av St. Serafim av Sarov Sosnogorsk, st. Nakhimova, 20 varma måltider dagligen från 12.00 Välgörenhetsmateriel (upp till 20 personer per dag);
      Social hjälp 8 82149 535 92
      Republiken Komi Syktyvkarskaya Skyddsrum vid kyrkan St. Serafim av Sarov Sosnogorsk, Akim by dygnet runt Skyddsrum för 8 personer (endast för män) 8 908 328 01 68
      Republiken Komi Syktyvkarskaya Skyddsrum vid kyrkan St. Sergius av Radonezh Syktyvkar, pos. Övre Maksakovka, st. Krasnoborskaya, 40 dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (endast för män) 8 8212 23 20 08
      Republiken Komi Vorkuta Välgörenhetsmatsal i kyrkan av den iberiska ikonen för Guds moder Vorkuta, st. Pirogova, d. 7 tis-sön, 14.00-16.00 Välgörenhetsmatsal (upp till 120 personer per dag) 8 8215 17 80 00
      Mari El Republiken Yoshkar-Ola Härbärge för hemlösa i Guds moders förbönskyrka Volzhsky distriktet, med. Emekovo, st. Sovetskaya, 1 dygnet runt Skyddsrum för 20 platser (endast för män) 8 905 182 05 65
      Republiken Tatarstan Kazanskaya Barmhärtighetens hus i Kyrkan för den allra heligaste Theotokos förbön Almetevsky distriktet, med. Övre Aktash, st. Sovetskaya, 2-A dygnet runt Härbärge för 6 personer (endast för ortodoxa kristna), matsal för 50 personer 8 917 289 60 06
      Republiken Tatarstan Kazanskaya Socialt hotell vid Kristi uppståndelsekyrka Alekseevsky-distriktet, pos. Alekseevskoye, Katedraltorget, 1 dygnet runt Skyddsrum för 11 platser (8 män och 3 kvinnor, med funktionshinder tillgängliga) 8 84341 241 50
      Republiken Khakassia Abakanskaya Biståndstjänst för hemlösa vid Stiftets socialavdelning Abakan, st. Katanov, d. 5 Matdistribution, socialtjänst 8 3902 24 22 53
      Rostov regionen Rostov Stiftsprojektet ”Värmepunkt för hemlösa” Rostov-on-Don, st. Orbitalnaya, 1-B, på territoriet för kyrkan för förbön för den allra heligaste Theotokos på vintern;
      dagligen Värmepunkt för 20 personer,
      Socialtjänst 8 906 417 17 16
      Rostov regionen Rostov Socialt skydd ”Don kloster ”Bethlehem” Rostov-on-Don, st. Orbitalnaya, 1-B, på territoriet för kyrkan för förbön för den allra heligaste Theotokos dygnet runt Skyddsrum för 32 personer (endast för män) 8 904 505 20 07,
      8 906 417 17 16
      Samara-regionen Otradnenskaya Temporary Residence House vid kyrkan St. Blessed Xenia av Petersburg Med. Borskoe, st. Osochnaya, 37 dygnet runt Skyddsrum för 6 personer (för män och kvinnor) 8 84667 218 76
      Sankt Petersburg St. Petersburg Skyddsrum för tillfällig vistelse för hemlösa personer med funktionshinder i ”Pokrovskaya-gemenskapen” St Petersburg, Kovensky per., 11, apt. 21 dygnet runt Skyddsrum för 6 platser
      (för funktionshindrade män och kvinnor som väntar på pappersarbete) 8 812 275 37 40,
      8 812 400 20 58,

      Sankt Petersburg St. Petersburg Stiftelsen av den helige Demetrius av Thessalonika St Petersburg, Vasilyevsky Island, st. Cash, 23,
      St Petersburg, st. Atamanskaya, 2 – Buss of Mercy Bus of Mercy – mån, ons, fre kl 22.00,
      kolla på telefon Skyddsrum för 4 personer (endast för män),
      Mercy Bus (varm mat, kläder, mediciner) 8 812 374 66 47,

      Sankt Petersburg St. Petersburg Välgörenhetsstiftelsen ”Diakonia” St Petersburg, St. Atamanskaya, d. 6-E mån-fre, 17.00-18.00 Mercy Bus (varm mat, kläder, socialtjänst) 8 812 274 36 62,

      Sankt Petersburg St. Petersburg Välgörenhetsstiftelsen ”Diakonia”, socialbidragskontor St Petersburg, St. Krupskoy, 5-B (ingång från gården, våning 2) mån-tors, 11.00-13.00
      fre, 13.00-16.00 Social hjälp 8 981 853 98 96
      Sankt Petersburg St. Petersburg Församlingen av bebådelsen Piskarevskaya kyrka (klubben ”Kinonia”) St. Petersburg, Piskarevsky pr-t, 41
      Bus of Mercy – st. Tukhachevsky, 41, m. Obukhovo, m. Lesnaya tis, lör, 20.00-22.00 (natthärbärget ”Nochlezhka” – Obukhovo tunnelbanestation)
      ons, 20.00-21.00 (Tukhachevsky St., 41)
      sön, 9.30-11.00 (Tukhachevsky St., 131.00
      sön, 13.00-13.00, EC. Europolis” – m. Lesnaya) Mercy Bus (mat, sjukvård, socialtjänst) 8 903 099 41 67
      Sverdlovsk regionen Jekaterinburg Hospice House i Church of the Holy Passion-bäraren Tsarevich Alexy Sysertsky-distriktet, med. Kashino, st. Lenina, d. 111-A dygnet runt Skyddsrum för 3 platser (endast män, funktionshindrade är tillåtna) 8 912 255 01 03

      Sverdlovsk regionen Jekaterinburg Ortodox tjänst ”Mercy” Jekaterinburg, Sibiriska trakten, 8:e km, 1, byggnad. 2,
      punkt för socialt bistånd – på territoriet för den heliga jungfruns antagande katedral,
      daghem – Ekaterinburg, pr. Kosmonavtov, 43-B Socialbidragspunkt – mån-fre, 9.00-18.00,
      Daghem – november-april, mån-fre, 9.00-18.00
      ”Mercy buss” – mån, ons, fre:
      09.00-10.45 – st. Zavokzalnaya, 26 (bredvid matbas nr 4),
      11.00-17.00 – st. Bebelya, 166 (hörnet från Pekhotintsev-gatan, bredvid ”Välgörenhetsmatsalen”),
      19.00-21.00 – st. Vokzalnaya, 15a (nära ”Norra busstationen”)
      november-mars – matning på tis och tors kl. 21.00 på stationen Mercy Bus,
      Social Assistance Point,
      Day Assistance Center,
      Social Adaptation Center (tillhandahållande av assistans enligt individuellt program) 8 343 200 07 04
      Sverdlovsk regionen Jekaterinburg Välgörenhetsmatsal vid Novo-Tikhvin-klostret Jekaterinburg, st. Babel, 166 dagligen från 10.30 till 19.00 utom den sista dagen
      i månaden – sanitär dag Välgörenhetsmatsal (upp till 150 personer per dag) 8 343 324 28 04,
      8 343 352 03 54
      Sverdlovsk regionen Nizhny Tagil Frivillig barmhärtighetstjänst av stiftets socialavdelning Nizhny Tagil, st. Metallurgov, 32 Matdistribution, sjukvård, socialtjänst 8 3435 25 90 85
      Smolensk regionen Smolensk Smolensk ortodoxa volontärtjänst ”Mercy” Smolensk, st. Uritskogo, 15 dagligen kl 15.00 Uppsökande utfodring (utdelning av mat, sjukvård, socialtjänst) 8 4812 67 97 77,

      Stavropol regionen Stavropol Barmhärtighetens hus i ärkeängeln Mikaels kyrka Petrovsky-distriktet, med. Vysotskoe, st. Sovetskaya, 22 dygnet runt Härbärge för 50 platser (för män och kvinnor, personer med funktionsnedsättning) 8 86547 383 77
      Stavropol regionen Stavropol Socialrum på John-Mariinsky-klostret
      Stavropol, st. Oktyabrskaya, 233 dygnet runt Skyddsrum för 8 personer 8 8652 39 00 59
      Tver regionen Tverskaya Härbärge för hemlösa i Nilo-Stolobenskaya-öknen Ostashkovsky-distriktet, pos. Svetlitsa, åh. Stolobny dygnet runt Härbärge för 90 personer (möjligt med funktionsnedsättning) 8 48235 508 04,

      Tver regionen Tverskaya Socialt hotell ”Döttrar-Mödrar” vid Bogoroditsky-klostret Ostashkov, Zhitnoe-halvön, 3 dygnet runt Härbärge för 50 platser (för kvinnor med barn, med funktionsnedsättning) 8 48235 561 41,

      Tver regionen Tverskaya Skyddsrum vid kyrkan St. Demetrius i Thessalonika Kalininsky-distriktet, by. Berezino dygnet runt Skyddsrum för 10 platser (för män, mestadels från fängelser) 8 960 701 28 20
      Tver regionen Tverskaya Hotell för hemlösa Tver, för 50 år av oktober, 15 dygnet runt Skyddsrum för 14 personer (endast för män) 8 980 331 52 55
      Tver regionen Tverskaya Kristi himmelsfärdskatedralen Tver, st. Sovetskaya, 26 dagligen från 11.00 Matdistribution, sjukvård, socialtjänst 8 4822 32 28 65
      Tver regionen Bezhetskaya Välgörenhetsmatsal vid Spasokladbischensky-kyrkan Bezhetsk, st. Nechaeva, 45 dagligen från 10.00 till 15.00; Matdistribution, sjukvård, socialtjänst 8 48231 225 30
      Tver regionen Rzhevskaya Välgörenhetsmatsal vid kyrkan i Balykinskaya-ikonen för Guds moder Nelidovo, st. Rzhevskaya, 15 dagligen från 9.00 till 10.00 Matsal för 25 personer 8 48266 557 48
      Tomsk regionen Tomsk Välgörenhetsmatsal vid Heliga Trefaldighetskyrkan Tomsk, st. Oktyabrskaya, 43 dagligen från 10.00 till 17.00 Matsal för 100 personer 8 3822 53 02 06
      Tomsk regionen Tomsk Socialt centrum vid kyrkan St. Serafim av Sarov Seversk, st. Severnaya, 2-A, byggnad 8 på måndagar och fredagar från 15.00 Matsal för upp till 30 personer 8 3823 54 84 08
      Tula regionen Tula Alla helgons katedral Tula, st. L. Tolstoy, 79 Matdistribution, sjukvård, socialtjänst 8 4872 36 15 26,
      8 4872 36 41 01
      Tula regionen Tula Khitrovshchinsky House of Mercy Kimovsky-distriktet, med. Khitrovshchina, 21 Matdistribution, sjukvård, socialtjänst 8 48735 756 41
      Tyumen regionen Tobolsk Centrum för utveckling av sociala projekt i Tyumen-regionen ”Mercy” Tyumen, st. kommunist, 70 dygnet runt Tillfälligt skydd (tre avdelningar) för 96 platser, värmepunkt (vid kallt väder), socialtjänst 8 3452 62 65 65
      Tyumen regionen Tobolsk Tyumen Public Organization ”Framtiden börjar nu” Tyumen, st. Chekistov, d. 31-A, bygn. 3 Härbärge för 20 personer + matsal 8 3452 27 48 84,
      8 3452 23 82 33,
      8 3452 27 50 90,

      Tyumen regionen Tobolsk Hus för tillfällig bostad vid det heliga Znamensky Abalaksky-klostret Tobolsk distrikt, med. Abalak, st. Sovetskaya, 24 dygnet runt Skyddsrum för 40 platser 8 3456 33 12 39
      Udmurt republik Izhevsk Systerskap i namnet av ikonen för Guds moder ”Tsaritsa” vid Holy Trinity Cathedral Izhevsk, st. Udmurtskaja, 220 dagligen på vardagar från 12.00 till 13.00 – nära katedralen Barmhärtighetsbuss (matutdelning, sjukvård, socialtjänst),
      Tält för 50 personer vintertid 8 3412 78 16 73,
      8 3412 47 58 06,

      Udmurt republik Sarapulskaya ”House of Mercy” i Resurrection Church Uralsky bosättning, st. Sovetskaya, 11 dygnet runt Skyddsrum för 42 platser (möjligt med funktionsnedsättning) 8 34147 752 82
      Ulyanovsk regionen Simbirskaya Skyddsrum vid Trettondagskyrkan Ulyanovsk, sid. Arskoe, st. Mira, 12 dygnet runt Skyddsrum för 6 personer 8 8422 96 72 21
      Khabarovsk regionen Khabarovsk Khabarovsk offentliga organisation ”Mercy” vid kyrkan St. Innocentius av Irkutsk Khabarovsk, st. Krasnovodskaya, hus 2 Bus of Mercy: tis, tor, lör, sön
      Kl 12:30 – vid korsningen av Grazhdansky per. och st. Pionerskaya
      kl 14:00 – st. Ukhtomsky (nära viadukten) Mercy bus,
      Nadezhda Center for Social Adaptation of the Homeless,
      Nochlezhka Low-Threshold Center (för 150 platser) 8 4212 20 27 66
      Khanty-Mansi autonoma okrug – Yugra Khanty-Mansiysk Socialt rehabiliteringscenter ”Hope” vid Kristi uppståndelsekyrka Nizhnevartovsk, st. 60 år av oktober, 68 dygnet runt Härbärge för 30 personer, matsal 8 912 093 33 44
      Chelyabinsk regionen Tjeljabinsk Skyddsrum ”Arken” i kyrkan av ikonen för Guds moder ”Tillfredsställelse av mina sorger” Chelyabinsk, st. 5:e Elektrovoznaya, 5-A dygnet runt Skyddsrum för 7 personer 8 351 724 30 13,
      8 351 724 30 02
      Chelyabinsk regionen Troitskaya Rehabiliteringscenter för hemlösa ”Kind Village” Yuzhnouralsk, Uvelsky-distriktet, med. Khutorka dygnet runt Härbärge för 17 platser (för män och kvinnor, med funktionsnedsättning) 8 952 516 31 27
      Chelyabinsk regionen Tjeljabinsk Tillfälligt skydd för människor i en svår livssituation i Herrens förklaringskyrka Chebarkul, st. Pushkina, 24 dygnet runt Skyddsrum för 12 personer (endast män, funktionshindrade är tillåtna) 8 351 682 19 80
      Chelyabinsk regionen Tjeljabinsk Systerskap i martyrprinsessan Elizabeths namn
      (vid kyrkan av Guds moders ikon ”Oväntad glädje”) Chelyabinsk, st. Vorovskogo, d. 16-A Matdistribution, socialtjänst 8 351 232 68 61
      Chelyabinsk regionen Magnitogorsk Stiftets socialavdelning Magnitogorsk, st. Voznesenskaya, 33 Mercy Bus (matdistribution, sjukvård, socialtjänst) 8 3519 35 92 92
      Tjuvasjrepubliken Alatyrskaya Skyddsrum i kyrkan av den iberiska ikonen för Guds moder Alatyr, st. Lenina, d. 132-A Skydd 8 83531 253 20,
      8 83531 253 06
      Tjuvasjrepubliken Cheboksary Stiftets socialavdelning Cheboksary, st. K. Ivanova, 23
      Matning – på territoriet i Novoyuzhny-distriktet i Cheboksary bakom marknaden ”Shupashkar” Matutdelning – tis och lör kl 12.00;
      Under utfodring på lördag – läkarbesök Mercy Bus (matdistribution, sjukvård, socialtjänst) 8 919 667 80 17,

      Tjuvasjrepubliken Cheboksary Välgörenhetsmatsal vid kyrkan St. Serafim av Sarov Shumerlya, st. Frunze, d. 78-A dagligen från 8.00 till 18.00; Matsal (upp till 50 personer) 8 83536 204 20
      Yamalo-Nenets autonoma Okrug Salekhardskaya Hus för tillfälligt boende vid kyrkan St. Serafim av Sarov Novy Urengoy, st. Vatolina, 2 dygnet runt Härbärge för 15 personer (endast för män), matsal för 20 personer 8 3494 25 92 04
      Yaroslavl regionen Pereslavskaya Arbetets hus för människor i svåra situationer
      (med fonden för att hjälpa människor med funktionshinder ”Ljus början”) Pereslavl distrikt, med. Inflyttningsfest, st. Centralnaya, 10 dygnet runt Skyddsrum för 15 platser (endast för män) 8 968 714 36 09
      Yaroslavl regionen Yaroslavskaya Kyrkan av den helige store martyren Paraskeva Pyatnitsa på Tugova Gora Yaroslavl, st. Bazarnaya, 56 dagligen från 12.00 till 13.00 Matsal för 10 personer 8 4852 30 44 23
      Projekt av Mercy.ru-portalen med stöd av synodala avdelningen för kyrklig välgörenhet och socialtjänst

     • Till arbetarklass .. Här något om hur Sovjetmedborgarna gjorde för att byta bostäder..
      Hur sovjetiska människor brukade bokstavligen byta lägenheter.
      Det fanns ingen fastighetsmarknad i Sovjetunionen i ordets traditionella mening – praktiskt taget allt tillhörde staten.

      Ett sådant tillstånd gjorde dock lite för att hindra människor från att skaffa lägenheter och ofta helt enkelt byta dem med andra människor, utan regeringens inblandning. Det krävde dock en viss grad av uppfinningsrikedom.
      Hur – och varför – bytte folk lägenhet?
      Regeringen kontrollerade den stora majoriteten av fastigheterna i Sovjetunionen: den beslutade om vem som fick en ny lägenhet och vem som skulle berövas chansen. Det fanns inget sådant som en ”marknad”, i ordets kapitalistiska mening. För att säkra en lägenhet skulle en person eller familj behöva stå på en väntelista för att ”förbättra levnadsvillkoren”. Vem som helst kan ansöka om deras hushåll tillåter mindre än 9 kvm utrymme per person. Väntelistan kan dock vara sex eller sju år lång.

      En annan metod var att bli en livslång vaktmästare av en lägenhet: du kunde bo där gratis, men det var inte din egendom – du kunde inte sälja den, ge bort den eller ge den vidare till dina barn.

      Den första fasen av marknadsliberaliseringen kom 1958. Bostadsförbund, genom vilka man kunde köpa en lägenhet, hade dykt upp över hela landet. Priset per kvadratmeter var fast mellan 6 000-8 000 rubel – en ofattbar summa för en vanlig sovjetisk person. Summan skulle delas upp i flera delar (liknande en inteckning); dock var den första delen fortfarande för stor för de flesta.

      Därför utgjorde sådana bostadsytor bara runt 10 procent av all fastighet. Och om någon skulle besluta sig för att sälja en fackligt köpt lägenhet måste de få tillstånd från varje medlem i facket och ändå sälja till det ursprungliga, fasta värdet.

      Som ett resultat sökte människor efter sätt att kringgå reglerna som förbjöd privat handel. Att byta lägenhet var en av dem. En utbredd typ av affär var att byta lägenheter av olika värde, där ena sidan betalade extra; transaktioner av detta slag var svåra för regeringen att spåra.

      ”Varje söndag på basaren stötte du på mängder av människor som höll upp små pappersaffischer med saker som ”Kommer att byta ut en 3-sovrum för 1+1”. De skulle skingras på några sekunder vid åsynen av polisen”, minns Tatiana, vars nära vän Irina hade det obehagliga jobbet att vara mellanhand i dessa gatuaffärer. Sådana individer kallades ’maklers’ (’mäklare’) och de var de enda personerna i Sovjetunionen som kunde hjälpa till med att byta lägenhet med en annan person.

      Vem gjorde allt möjligt?
      ”Maklers” fanns i en juridisk gråzon, men var de enda som kunde bespara dig besväret att leta efter en lägenhet på egen hand och att behöva engagera dig i affärer på flera nivåer. Fler än en familj deltog ofta i utbyteskedjan – ibland, faktiskt så många som 10 stycken. Var och en skulle få vad de letade efter till slut.

      Men någon behövde kontrollera vad som hände i dessa komplexa system, så de kollapsade inte och lämnade deltagarna utan pengar eller en ny lägenhet. När allt kommer omkring var den här typen av avtal praktiskt taget olagliga.

      ”Du kan ”sälja” [byta lägenheter med en sida som betalar extra] en lägenhet genom ett falskt äktenskap, minns Gennadiy Meshutkin. Han brukade vara en ”makler” på 1980-talet och arbetar för närvarande med fastigheter. ”En lägenhetsboende kunde ingå ett äktenskapskontrakt, registrera sin make, sedan skilja sig, flytta ut och få pengarna.” Detta var dock ett utdraget och krångligt tillvägagångssätt för att byta lägenheter; dessutom kunde både säljaren och köparen möta oförutsedda omständigheter, så alla var inte villiga att riskera ett sådant arrangemang.
      En skicklig ’makler’ var en uppskattad samhällsmedlem och gjorde sitt bästa för att bevara sitt rykte. Med tanke på den tvivelaktiga lagligheten av sådant arbete var mun till mun – rekommendationer från människor och andra ”maklers” – det enda sättet att säkerställa detta. Tjänsten var dock inte billig med sovjetiska mått mätt och kostade ofta 200-800 rubel per affär; återigen, på grund av de risker som är förknippade med ett sådant olagligt företag: om en ”makler” skulle fångas kunde de få tre års fängelse, med all deras egendom konfiskerad.

      Lägenhetsbytesbyrå
      I de tidiga stadierna av dessa utbytesprogram publicerade folk annonsannonser i tidningar och ville antingen byta ut en stad mot en annan eller hitta en annan lägenhet i samma stad. En viss nivå av uppfinningsrikedom krävdes för att inte bli gripen av myndigheterna. Men med ankomsten av ”maklers” till platsen hade situationen förbättrats något och tidningsannonser hade gett vika för verkliga affärer.

      ”Maklers” kunde hittas på särskilda mötesplatser, där de utbytte den senaste informationen – till exempel om potentiella kunder eller vilka tidningar de skulle titta i och så vidare. Potentiella kunder skulle då och då dyka upp personligen för att slutföra detaljerna i en affär, hitta en potentiell utbytespartner att lägga till den långa kedjan av deltagare och komma överens om lägenhetsvisningar. En av de mest populära platserna var Banny Pereulok i Moskva. För att inte bli överdebiterade av en ”makler” besökte många människor byrån som om det vore deras arbetsplats, för att spana in potentiella lägenheter hela dagen lång eller kolla in de senaste klassificerade montrarna.

      ”Irina bytte ut sina föräldrars tre sovrum mot två enkelrumslägenheter – den ena för sig själv, den andra – mot sina föräldrar”, minns Tatyana. ”Men efter sin sons födelse förstod hon att hennes och hennes mans jobb inte var sådana där de kunde hoppas på någon form av utdelning från staten. Och även om maken inte var låginkomsttagare på något sätt, var det inte aktuellt att få en lägenhet genom bostadsfacket. Så de bestämde sig tillsammans för att hon absolut behövde tjäna tillräckligt med pengar för det eftertraktade tre sovrummet. Och det gjorde hon.”

      ”Först handlade Irina och hennes man med andras fastigheter, ibland med 20 familjer i hennes byteskedja samtidigt. Bytena skulle resultera i att många kunder förlorar minst ett par kvadratmeter i boyta. Men Irina – efter att ha inkluderat sin enkelrumslägenhet – gick faktiskt upp några meter till slut”, fortsätter Tatyana. ”Hon och hennes man hade sedan sin falska skilsmässa och den stora 1-rumslägenheten delades upp i två mindre rum. När det väl var gjort, skulle hon återigen vända den resulterande lägenheten för en större och så vidare och så vidare. Cirka 10 år senare hade de sin egen stora lägenhet med fyra sovrum och ett dussintal flyttar under bältet.”Det var dock lätt att stöta på motbjudande karaktärer under dessa personliga utbyten.
      ”Jag arbetade med det som en jävla hackspett i sex månader”, minns författaren Maria Arbatova. ”Vi hade tittat på massor av lägenheter då, var och en med sin egen historia. Och det fanns den här typen av människor – främst bestående av äldre – som älskade att spela bytesleken helt enkelt för att de var uttråkade och det roade dem. Du kommer till någons hem, börjar gå igenom detaljerna, slutför en affär – och sedan, dagen efter, ringer de dig och berättar att de har ändrat sig.”

      Vad blev det av ”maklarna”?
      Den gyllene tidsåldern av mäklarstödda fastighetsbyten tog slut i och med Sovjetunionens upplösning. 1991 öppnade lagen ”Om privatiseringen av bostadsfonden” dörren till den privata egendomens era. Människor hade nu haft rätt att byta, köpa och sälja så gott de kan. De skulle också kunna privatisera en tidigare statsägd fastighet de hade bott i hela tiden (även om vissa fortfarande står på väntelistan för att slutföra en sådan affär än i dag!). Andra lyckades köpa sina egna lägenheter, eftersom det nu var lagligt.

      ”Makler”-marknaden minskade snabbt, och befolkningen började lära sig hur det fungerar i en marknadsekonomi. Många av mäklarna bytte dock inte yrke – de blev helt enkelt legala fastighetsmäklare.
      Om du använder något av Russia Beyonds innehåll, helt eller delvis, tillhandahåll alltid en aktiv hyperlänk till originalmaterialet.
      https://www.rbth.com/lifestyle/336552-how-soviet-swap-apartments

  • Men visst har AfD rätt om det här med CO2 som är en helt försumbar när det gäller klimatpåverkan! Allt CO2 i atmosfären väger ca 41 120 miljarder ton d v s 0.04% av den totala vikten, en spårgas alltså, och det människan släpper ut är ca 36 miljarder ton! Om man tar hela kolcykeln i beaktande med oceanernas utgasning av CO2, vulkaner, levande organismer m m så är vårt bidrag utan betydelse. Väder och klimat styrs främst av solen, jordens bana och lutning, vulkanism, kosmisk strålning osv och det är bara hybris att tro att vi kan göra något åt klimatet! Globalisterna hittade på det här med CO2 för att beskatta och stjäla folkens pengar och öka sin egen makt.

   • Benny, 
    AfD eller EU-kärnan vid makten är som 
    en överstekt pannkaka, båda sidor är bruna…det är inget för min smak.

    • Tja, som jag skrev AfD har rätt i en sak! Möjligt att de också har annat bra på sin agenda t ex att de inte vill att Tyskland ska skicka vapen till Ukraina.

     • Benny, jag tror du känner till men är inte
      säker, att politiker alltid och då menar jag alla sorters politiker lyssnar av sitt folks ”agenda” och det spelar ingen roll om den är blank som i Sverige—då är det lättare för politiker att överskrida rättsstatsprinciperna utan folklig enad massreaktion— i Tyskland är folk ute på gatorna i tid och otid, skriker ut och synliggör sin folkliga agenda—där vet alla tyska sorters politiker vilka slogans att använda för att komma till makten. Väl vid makten förändras de politiska lockorden. 
      Så en gång i tiden var det även här.
      Idag använder svenska politiker sina egna ”profitinriktade” slogans och behöver inte ändra riktning när de kommer till makten. Alla är överens och svensken nickar, det kallas för demokrati i vår EU-styrda rättsstat.

      Tyska folket säger
      -inga vapen till Ukraina.
      AfD lyssnar….
      Vad säger svenska folket?
      -vapen till Ukraina….döda ryssen!

     • Carina, jag är full medveten om undersökningen som visar att 93% av svenskarna stödjer kriget i Ukraina och då är det inte lätt för konformistpolitiker att ha en egen agenda. Sen varför stödet är störst i Sverige för kriget vet jag inte men hatet mot Ryssland har odlats av makten sedan Sverige förlorade kriget och Finland mot den tidens Ryssland. En annan bidragande orsak kan ju vara att media i Sverige styrs från USA som gör allt för att en multipolär värld inte ska se dagens ljus även om de uppenbart har misslyckats. Att Sverige är EU:s mest blodtörstiga folk är en gåta men mer 200 år av fred kanske fick vara nog? ”Vi missade” både första och andra världskriget men tydligen vill inte svenska folket missa det tredje!

     • Om du missat det så avslöjade Udo Ulfkotte 2014 CIA:s operation Mockingbird som de lanserade på 1970-talet för att styra media i EU och hos resten av vasallstaterna till USA. Och visst är det ganska uppenbart att kritik av USA:s krig numera knappast finns i MSM-media och inte heller i SR/SVT. Man ser ju hur rapporteringen av kriget i Ukraina helt kontrolleras av USA och de styr vad vi ska få veta. Det är därför viktigt stödja de fria media som än så länge får verka på nätet. Nu är ju Bryssel ute efter att censurera fria media och Bryssel i sin tur tar direktiv från Washington.

     • @Benny – jaha, du menar den vänstervriden konspirationsteorin. Udo Ulfkotte var en riktig knäppgök..

      SVT är annars allmänt känd som vänsterns budbärare i allt från barnprogram till Aktuellt och Rapport. När man läser på den här sajten blir man kallsvettig och mörkrädd när det refereras till RT och Pravda som fria medier 😀

      Men håller med om att rapporteringen kring Rysslands vidriga anfallskrig i Ukraina är ganska vriden så att vi bara ska få läsa när det går bra för Ukraina. Ryska framgångar vill man inte rapportera om, vilket är synd. Kanske kunde vi då organisera än ännu större opinion mot Rysslands krig och därmed skicka mer resurser och kanske även trupper från Europa för att försvara den suveräna staten Ukraina.

     • Björn, Ulfkotte var knappast en knäppgök, varför skulle han annars tas av daga så hastigt efter avslöjandet? Och kolla bara i vilken tiding som helst, vi har en propagandacentral som heter TT där oftast anonyma skribenter skriver alster som uppenbarligen styrs av en agenda!

     • @Benny

      För det första: Att lägga fram en teori är ingalunda ett avslöjande.

      För det andra: Ulfkotte var kristen tills han flyttade till mellanöstern, där konverterade han till islam, för att sedan bli islamofob där han talade på AfD-möten, han anslöt sig till det katolska Centre Party innan han skulle starta ett nytt högerextremt parti. Han var uppenbarligen ganska lätt att påverka med allehanda propaganda för att han skulle ställa sig bakom vederbörande teorier som sanningar. Kort sagt, en knäppgök.

      Btw, har du någon form av bevis för att han blev tagen av daga? Jag har letat på nätet och hittar inga belägg för det. Du och Ulf kanske är lite lika där? Tar det någon sagt någon gång som en sanning värd att ställa sig bakom?

      En släkting till mig jobbar på TT och jag har lite inblick i hur utlandsdesken ser ut och likaså inrikesdesken.

 2. Även Tyska regeringen verkar befinna sig panik. Att tro att problemet med högerextremism försvinner om man förbjuder är ointelligent.

 3. Möjligen går AfD att slå ut politiskt. Ett alternativ kan vara om Sahra Wagenknecht gör verklighet av hotet att lämna die Linke, tar alla vettiga medlemmar med sig, och bilda ett nytt vänsterparti. Tycks finnas underlag för det.

  Vad skulle ett förbud tjäna till? AfD kanske fortsätter under annat namn, eller att folk i stor utsträckning slutar rösta för att de inte tycker att det finns något vettigt alternativ att rösta på. Och hur skall det uppfattas ur demokratisk synvinkel? Det kanske kan kallas demokratur när vissa formalia av demokratisk typ följs, men resultatet blir ändå att samma gamla avskydda gäng sitter kvar.

  • Björn, Sahra har lyckats med vad inte ens alla motståndare till Die Linke har klarat. Hon har nästan eliminerat hela Die Linke. Jag kan inte hur hon skall lyckas bygga upp ett nytt parti på vänsterkanten. Hon har varit en katastrof föt partiet

 4. BND (Tysklands författningsskydd och civila underrättelsetjänst) klassar inte AfD som ett hot mot Tysklands författning på grund av diverse politiska ställningstaganden kring ekonomi och annat, utan på detta partis hot mot det demokratiska Tysklands konstitutionslydelser; d.v.s. de utmanar basala tunga ståndpunkter hos den tyska konstitutionen. Då kan BND rekommendera förbundsregeringen och Förbundsdagen att instifta en lag som förbjuder den aktuella politiska rörelsen. Det har skett flera gånger i Förbundsrepubliken Tysklands historia, både kring vänsterextrema liksom högerextrema rörelser. Ärligt nog med tanke på Tysklands våldsamma, och tidvis mordiska, historia skall vi i grannländerna nog vara tacksamma för att rättsstaten Tyskland nu kan agera likadant igen. Ett AfD-lett Tyskland vill nog ingen ens svensk vänsteranhängare se och leva som granne till, misstänker jag.

   • Jag vet, populismen där växer starkt. Det beror på de östliga förbundsländernas svagare ekonomiska och sociala situation; som har sitt ursprung i det ekonomiska förfall DDR-systemet lämnade efter sig.

    • Populism, vad är det?
     En form av allmänt folkligt missnöje tror jag.

     DDR var en koppling till Sovjet-Ryssland.
     Jag tror de banden kan leva upp i det folkliga missnöjet.

     Demokratin ser till att den tyska politiska eliten inte har något annat val än att hata Ryssland.
     Men jag tycker det ser ut som den tyska politiska eliten har bekymmer med att få sitt folk med sig.
     Allt för stora sympatier med Ryssland talar sitt klara språk för det.
     Inte minst i forna DDR.

     Förmodligen tycker tysken också att energipriserna har blivit onödigt dyra.
     Likaså den tyska industrimotorn som genom politiska sanktioner tappat sina lukrativa exportinkomster till det konsumerande Ryssland.

     Ryssland växlar om sin handel till Orientens länder men vilken handel erbjuds Tyskland?
     Dyrbara leveranser av flytande gas från USA samt ett USA som allt mindre importerar industriprodukter från Europa för att hålla sin egna industri igång?

 5. Tycker Afd lätt hade gjort bättre jobb än nuvarande korkade regeringen. Nuvarande tyska regeringen har sedan den tillträdde agerat högst korkade på ALLA sätt herregud säger jag bara. Afd hade gjort bättre jobb utan MINSTA lilla tvekan. Inte för att jag håller med dom om allt, vilket jag EJ gör, MEN dom vore bättre ändå

 6. Tyskland har inte varit demokratiskt i någon djupare mening varken efter 1945 eller 1989. Tyskland är USA:s främsta militärt ockuperade vasallstat i Europa och har rättat sig därefter. Inte ens ledande socialdemokrater som Willy Brandt eller Helmut Schmidt opponerade sig mot den rollen, för att inte tala om kristdemokraterna vilkas projekt det var att dela Tyskland till USA:s förmån hellre än att upprätta en neutral stat.

  Det finns intessanta intevjuer på YouTube med Hannah Arendt från 60-talet där hon berättar om Tysklands historia. Vad som hände ur judisk synvinkel år 1933 var följande: Att Hitler innebar ett dödligt hot visste de redan sedan länge och att folkopinionen gillade Hitlers teser var även känt. Det mest chockerande för dem som tillhörde den intellektuella miljön var sveket från denna. Plötsligt befann sig de judiska intellektuella i ett vakuum. Alla andra drog sig bort från dem, de blev oberörbara. Hannah Arendt säger i intevjun att samma svekfullhet inte kom från ”vanligt folk”, folk ur de lägre klasserna. En svidande iakttagelse som var och en som uppfattar sig som intellektuell bör hålla i minnet; de intellektuella är de mest svekfulla när det gäller.

  Under covid-hysterin har Tyskland visat att zebran inte blir kvitt sina ränder. Den mest drakoniska politiken i Europa har bedrivits i Tyskland och även denna gång har den bildade klassen tillhört de mest extrema förespråkarna för myndigheternas övergrepp.

  Vad AfD beträffar är de en brokig samling. Men AfD var enda parti som kom ihåg vad lagar och förordningar påbjöd när covid-restriktionerna manglades fram i panik och sekelgamla rättigheter kastades överbord. AfD:s politk i globala frågor är likaså brokig, partiets majoritet är USA-vänlig medan en minoritet förespråkar dialog och kompromisser med Ryssland. Att förbjuda AfD är att ta till rättsväsendet för att kväsa det som ännu finns kvar av demokrati – efter modell från USA där drevet mot Trump har samma syfte. Och nej, även om Trump är vettigare än Biden ser jag inte honom som någon att rekommendera men Trumps förbrytelser förbleknar i jämförelse med vad hans opponenter presterat.

  Tyskt rättsväsende har förra veckan kläckt fram en dom som visar vad de kan. Kan läsas om bl.a. hos anti-spiegel men även på engelskspråkiga alternativmedia. De har fått till en fängelsedom för en läkare även om det visat sig att denne hade rätt i sak på medicinsk grund då han ville slopa kravet på ansiktsmasker för barn. Juridiken som politikens hantlangare.

  • Undrar om Hanna Arendt visste att Himmler 1924 skrev i dagboken att det var britten Houston Chamberlain som lärde honom om judefrågan. Eller om hon visste att det anses att denne brittiske inflytandeagent samma år spelade en viktig roll med att genom brevväxling välja ut Hitler som germanernas messias.

  • Sverige har också ett ”rättsväsende” som styrs av politiker och man har ingen respekt för grundlagar i Sverige heller vilket Ukrainakriget visat. Regimen i Stockholm struntar i lagar när det passar deras agenda och kör slalom med beslut som är mot grundlagarna!

    • Följer du inte med? När fick Sverige börja sälja och skicka vapen till krigförande länder? När fick regimen tillåtelse till att runda lagen när det gällde över 9000 s k ”afghanflyktingar” som skulle ”studera” i Sverige? Eller att man kör över det kommunala självbestämmandet stup i kvarten? Alla dessa exempel är brott mot lagarna men som sagt det är tydligen inne att strunta i dessa bara det helgar medlen!

     • Benny: kan du tala om vilket lagrum, vilken paragraf som förbjuder vapenexport till krigförande länder.

     • Krigsmaterial får inte säljas till krigförande länder enligt svensk lag men man har gjort undantag för Saudiarabien, Indien och Ukraina vilket godkänts av ledande politiker i Sverige. Har ”Jenne” missat debatten för några år sedan som var när Saudiarabien började bomba i Jemen men ändå fick köpa vapen? Man häpnar…

     • Återigen frågar jag Benny vilken svensk lag som förbjuder försäljning av krigsmateriel till krigförande. Vänligen återkom med referens till aktuell lagparagraf

     • Benny börja med att köpa dig en bok om grundläggande Svensk juridik och lär dig vad en grundlag är för något.

     • På något sätt tycker jag Benny har rätt här för vad jag kan minnas har Sverige ”alltid” haft som praxis att inte sälja krigsmaterial till krigförande länder.
      En politisk lag skulle jag vilja kalla det.
      Därför inget parti velat ändra på det.

      Inte förrän nu i alla fall då vänstern abdikerat som fredsfrämjare och gått på den transatlantiska linjen och reformera Sverige från alliansfrihet till en krigsnation med aktiv NATO militär.

      Alla Sveriges riksdagspartier är med på det här till och med Vänsterpartiet som vill fortsätta och även öka krigsleveranserna till NATO-kriget i Ukraina, där Västvärlden pressar Ryssland.

      Den gemensamma nämnaren för Västvärldens krigshandlingar är demokrati som de gärna och utan tvekan offrar hundratusentals östslavers liv utan det minsta samvetskval.
      Bara Västlandet försvarar och utökar sin dominans över Världen vilket man kallar ”demokrati”.

      Läste idag på SVT Public Service att Ryssland nu är redo för att igångsätta sin nya ballistiska kärnvapenrobot Satan 2.
      Inte för jag gillar kärnvapen men måste Ryssland använda den bör dem göra det till att päsker Zatan ur demokraten.
      Därför det är denna invasiva ideologi som ligger bakom all utsugning och alla militära interventioner framförallt utförda av USA och det angloamerikanska väldet från England och Storbritannien.
      Krigshandlingar i demokratins namn.

      Men hellre önskar jag förstås en kollaps i Västerlandets demokrati än ett onödigt kärnvapenkrig.
      Förresten tror jag aldrig Ryssarna kommer starta ett kärnvapenkrig.
      Den första kärnvapenattacken lär komma från Västerlandet.
      Kanske från Sverige när USA placerat kärnvapen här?
      Arbetarrörelsens ledare har ju lovat att ”vi tillsammans” ska försvara Sverige.
      Av erfarenhet vet vi att USA avfyrat de första kärnvapnen.
      I Hiroshima och i Nagasaki på den japanska ön.

     • Självklart har det funnits restrektioner för försäljning av krigsmaterial till krigförande länder i Sverige tidigare! Nu tyckte regimen och Wallenberg att det var obekvämt med sådant och helt enkelt struntade i detta och sålde vapen ändå. För den som hängt med så motsatte sig MP och V försäljningen tidigare men de kanske bytt ståndpunkt som de vindflöjlar de är.

     • Benny, att bryta mot en grundlag jfr att bryta mot praxis är tämligen stor skillnad. Men det finns några fler problem i ditt argument. 1) Ukraina är ett land som försvarar sig mot ett anfallande Ryssland = inte krigförande per definition. Tror att den som missat något här är du. Ukraina är en suverän stat med en tydlig gräns. Ryssland anfaller Ukraina militärt och då Ukraina är en på alla sätt (utom demokratiskt) underlägsen stat så hjälper merparten av världens vettiga länder till militärt. 2) Sverige säljer inte krigsmateriel till Ukraina – vi skänker det.

  • Jan, det vore intressant om du kunde utveckla detta påstående ”Tyskland har inte varit demokratiskt i någon djupare mening”. När det gäller det sk DDR delar jag utan minsta tvekan att det inte var demoratiskt på minsta vis. Med utantag av väldigt små frågor på lokal nivå fanns inte någon demokrati i den östra delen av Tyskland. Det först riktigt demokratiska valet var väl när de röstade för att återförenas med Väst? Rätta mig görna om jag har missat något val

   • Ett ockuperat land kan per definition inte vara demokratiskt, samma som gäller för Tyskland gäller för Japan och Sydkorea. Där är det ockupanten som sätter ramar och riktlinjer. Vi behöver inte gå längre än till stackaren Olaf Scholz som med blicken i golvet tog order av Biden när denne förklarade att NordStream skall förstöras. Ajöss, tysk industri. Eller Angela Merkel vars privata telefon avlyssnades trots att hon drev ockupantens intressen i alla lägen och redan i oppositionsställning mot folkviljan förklarade att hon skulle gärna ha krigat i Irak.

 7. Rättelse till föregående: Domen gällde inte en läkare utan en domare som utövade sin domsrätt för att skydda barnen mot övergrepp.

  Och fallet beskrivs på apolut.net och ingenting annat. Vilket får mig att ytterligare reflektera över den tyska rättsstaten. Pseudonymen Ken Jebsen som står bakom apolut tvingades fly landet för att undkomma myndighetstrakasserier där vid ett tillfälle en bomb detonerade då han stod på ett podium utomhus och talade. Drevet mot Jebsen vidtog redan för flera år sedan långt före covid-krisen. Jebsens varumärke vid den tiden var timmeslånga mycket väl underbyggda intervjuer med kända tyska dissidenter. Icke tillåtet i Merkels Tyskland.

 8. På tal om att vara inlåst i fängelse.
  Vilket ansvar har Sverige vad gäller Julian Assanges situation i Storbritanniens fängelse, där han väntar på att eventuell bli utlämnad till USA?

  • Assange lämnade ju själv Sverige, dumt nog. Sverige utlämnar ju bara personer till andra länders brottsprocesser (i detta fall USA) om det brott han eftersöks för också är klassat som brott också i Sverige. Att lämna ut (på den tiden) amerikansk intern statskommunikation som Assange gjorde, är inte ett brott i Sverige, och på den nivån skulle (då) inte Assange kunnat lämnats ut till amerikanska rättsväsendet. Det skulle avgjort Högsta domstolen inte gått med på, precis som den sätter stopp för utlämnandena av ”begärda” kurder (”terrorister”) till Erdoğans Turkiet.

   När Assange tyvärr var dum nog att återvända till just England och en så pass lydig Nato-vasall gjorde han sitt livs mest ödesdigra misstag. (Man får intrycket att han och hans rådgivare inte skötte sin uppgift). Han hade varit avsevärt rättssäkrare i Sverige (på den tiden, och riskerat mestadels med en skicklig advokat, ett dagsbötesbelopp om han fällts alls för något ’sexuellt ofredande’). Han lär ju ursprungligen kommit till Sverige med sin datorserver för att söka politisk asyl.

   Detta det senare, kan säkert de här på GP som känner till saken bättre än jag, berätta mer om.

    • Som privatperson är du rättssäkrare i Sverige än i de flesta andra länder. Det visar närapå all världsstatistik, som jag vet att vår kollega ””Benny”” inte litar på det minsta, som alltid.

     • Johan, du menar västerländsk världsstatistik, du har vid ngt tillfälle kommenterat att du inte läser det som är ”västerländskt” men du kanske menade litteratur och dit räknas inte statistik eller hur?

      Från den dagen Sverige gick med i EU, efter lång tids politisk preparering (med Socialdemokraterna i spetsen) bland godtrogna svenskar, via massmedia, om hur fördelaktigt det skulle bli för Sverige. Det visade sig bli tvärtom för svensken, vilket många än inte riktigt förstått hur illa det är…speciellt inom storskalig korruption i EU…Vår nation!

      Hur kan vi vara rättssäkra när vi lever i en lögnbubbla där sanningen döljs bakom kulisser, detta för att undanhålla information om vad medborgarnas skattemedel används till, typ försörjning av vapen till en Ukrainsk pro nazi-regim eller
      alla jäv-benägna politiker och domare som undkommer straff.
      Enligt min logik, kanske inte din, är det brottsligt om vi tittar till den statliga värdegrunden som består av sex principer och hur följs dessa av myndigheter, riksdag och regering…
      inte direkt perfekt eller?

      Demokrati, Legalitet, Ojektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt och Effektivitet& Service.

      ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”- 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen

      DEMOKRATI

      Demokratins grundtanke om alla människors lika värde ska vara vägledande för all offentlig verksamhet. Det innebär till exempel att vi ska motverka diskriminering och bidra till att alla människor får vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

      Vad är okej att säga?!

      Vem bestämmer vad som är okej att säga?!

      Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och för våra gemensamma mål. Myndigheterna ska se till att de beslut som riksdag och regeringen fattar blir verklighet. De är därför en viktig länk för att värna demokratin i samhället.

      LEGALITET 

      ”Den offentliga makten utövas under lagarna” – 1kap. 1§ tredje stycket regeringsformen

      Medborgarna ska kunna lita på att myndigheter behandlar alla på ett likvärdigt och korrekt sätt. Det innebär att du som statsanställd måste känna till och följa de regler som är relevanta för ditt uppdrag och din myndighets verksamhet. Du måste också förstå hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

      All verksamhet på din myndighet och alla beslut som fattas måste ha stöd i lagar och förordningar. Enskilda medborgare påverkas av myndigheters åtgärder och beslut och ska kunna lita på att myndigheterna agerar på ett rättssäkert sätt.

      OBJEKTIVITET

      ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”
      – 1 kap. 9 § regeringsformen

      Myndigheter ska agera sakligt och opartiskt i all verksamhet.
      En saklig och opartisk statsförvaltning med meritbaserad rekrytering krävs för att myndigheter ska kunna genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt.

      Att vara saklig handlar om att du begränsar vad ett beslut kan grundas på. Det handlar också om att behandla alla lika och om att myndigheterna ska hålla sig till sina uppdrag.

      Ibland är begreppen saklig och opartisk synonyma medan saklighet handlar om vad man grundar ett beslut på så avser opartiskhet hur beslutsprocessen uppfattas utifrån.

      För att uppträda objektivt måste du vara uppmärksam på intressekonflikter som kan uppstå. Reglerna om jäv är till för att förebygga och undvika vissa situationer som kan påverka din opartiskhet. Du måste också berätta för arbetsgivaren om dina bisysslor och få dem godkända.

     • Carina, vi måste skilja på information (finns massor av, olika och subjektiva), fakta (fastslagen och mät- och jämförbar data) och typer av statistik.

      Statistik får man självklart av de punkter man mäter och jämför.

      Men hur man än och vrider och vänder på de mesta insamlade data till fakta så är de nordiska länderna liksom Holland och Tyskland de som oftast mest rättssäkra länderna i världen. Rättvisa och absolut frånvaro av dumheter i det polisiära och rättsväsendet är andra saker. Men rättssäkerhet i sin kapacitet i förmågan att bli som individ återupprättad -det är Norden oslagbart på. Felen må finnas, men de är färre här än i Niger, Afghanistan och Colombia o.s.v.

      Regeringsformens lydelser skall och kan inte precist tillämpas på enskilda människors specifika rättsfall, utan den är i grunden riktmärken för lagstiftarna i andra beslutsärenden som skall bli lag. Man kan generellt inte som privatperson kräva att varje myndighetsbeslut man stöter på skall upphävas, och alltid i och till ens egen favör med hänvisning till låt säga de lydelser Du citerat här exakt ovan.

      Rättssäkerhet är alltid livsfarligt och på sluttande planet, men är som en offentlig toalett: desto oftare det vädras och städas, desto mer uthärdligt för precis alla inblandade.

     • Naucler,
      minsann ett äkta strålande Johan de N-svar, det börjar starkt och fångar intresset och är lagom långt.
      Skickligt används knep som gör det enklare att följa med och glömma att bevis saknas för vissa påståenden, det påminner om ett försvarstal. Slutklämmen blev effektfull, helt enkelt en knorr, tack för den J de N.

   • Jo jag vet, men Sveriges hantering i Assangefallet lämnar en del i övrigt att önska. Alla turer är sannolikt inte helt glasklara utifrån Svenskt rättsväsende. Formellt möjligen riktigt hanterat men Juridiken är som bekant inget sanningsvittne.

    Vill mena dessutom att Sverige har en del i övrigt att fundera på vad deras lagbok skriver och i övrigt det moraliska omdömet.
    Enligt; Wikipedia!
    ”Egyptenavvisningarna eller Egyptenaffären kallas den politiska affär som först avslöjades i TV4:s samhällsprogram Kalla fakta den 17 maj 2004. I programmet avslöjades hur Sveriges regering efter begäran från USA hade låtit avvisa två terroristmisstänkta egyptier från Bromma flygplats den 18 december 2001, i vad som tros vara en operation ledd av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.
    Kalla faktas dokumentär, med titeln ”Det brutna löftet”, belönades år 2005 med Stora journalistpriset i kategorin ”Årets avslöjande”.

   • Kan även upplysa ”Johan” om att en lydigare vasall till USA än Sverige knappast står att finna? Det skulle i så fall vara Kanada men de är så menlösa att de inte ens har en egen politik på något område så de räknas inte.

 9. För den som är intresserad så visades igår (30/8) en BBC-intervju i 30 minuter i programmet HardTalk med den skarpt livsfarlige BBC-utfrågaren Stephen Sackur (han ställer lika skarpa och obekväma frågor till ALLA inbjudna politiker) med AfD:s vice partiledare i Tyskland.

  BBC frivisas i en del tv-nät, bl.a. ”ComHem/Tele2-hus” (kanal 123) och kanske går programmet att ses även på bbc.com – hur som helst var intervjun mycket intressant.

  Kan rekommenderas om man vill ha mer ingående syn på saken i vår tid.

 10. Det är frågor här om det finns någon lagstiftning för vapenexport. Självfallet finns det en sådan. Minns när jag var nere på något departement i Stockholm och fick papper med tillstånd för företaget att skicka ett atomur ur Sverige (uret i sig var ofarligt men skulle nog kunna användas för synkronisering av farliga datorstyrda nätverk).

  Men nu är det suddigare med vad som är tillåtet. Jag saxar lite från regeringens skrivelse till Riksdagen om exportkontroll: https://www.regeringen.se/contentassets/0a1bf3ba74844c96b896a6e712c39e97/strategisk-exportkontroll-2022–krigsmateriel-och-produkter-med-dubbla-anvandningsomraden-skr.-202223114

  ”Krav på tillstånd för export av krigsmateriel är nödvändigt för att
  säkerställa att utförsel av produkter från Sverige och lämnande av tekniskt
  bistånd sker i enlighet med fastställt exportkontrollregelverk. Kontrollen
  enligt krigsmateriellagstiftningen omfattar tillverkning, tillhandahållande
  och utförsel av krigsmateriel liksom avtal om samarbeten eller
  tillverkningsrätt m.m. när det gäller sådan materiel.
  Det svenska exportkontrollregelverket består av lagen (1992:1300) om
  krigsmateriel och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel samt de
  principer och riktlinjer för krigsmaterielexport som har beslutats av
  regeringen och godkänts av riksdagen. Enligt 1 § andra stycket lagen om
  krigsmateriel får krigsmateriel endast exporteras om det finns säkerhets-
  eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges
  internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt. Vid
  tillståndsprövningen ska även Sveriges internationella åtaganden iakttas.
  Detta innefattar EU:s gemensamma ståndpunkt (2008/944/Gusp) om
  fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär
  teknik och krigsmateriel samt de kriterier som ställs upp i vapenhandels-
  fördraget (Arms Trade Treaty, ATT). …

  … Under 2018 infördes, med ett brett stöd i riksdagen, ett skärpt svenskt
  regelverk för export av krigsmateriel (prop. 2017/18:23). Till
  skärpningarna hörde att mottagarlandets demokratiska status
  introducerades, jämte mottagarlandets respekt för mänskliga rättigheter,
  som ett centralt villkor i tillståndsprövningen. Detta är unikt för det
  svenska regelverket.
  Det svenska exportkontrollregelverket uppdateras regelbundet. På det
  sättet förbättras möjligheterna att framgångsrikt hantera de utmaningar
  som präglar icke-spridningsarbetet. Exempelvis beslutade regeringen år
  2021 att införa systematiska efterkontroller (verifikationsbesök) i utlandet
  av export från Sverige av lätta vapen. Sådana kontroller kan vara ett
  värdefullt komplement till en strikt tillståndsprövning för att motverka
  avledning av materiel till icke-avsedda mottagare, det vill säga att den
  exporterade materielen hamnar hos en annan slutanvändare än den
  avsedda. Systemet infördes den 1 mars 2022.
  Efterkontroll innebär besök av personal från exporterande land i ett land
  till vilket viss krigsmateriel har exporterats, för att få bekräftelse på att
  materielen finns kvar hos slutanvändaren. Syftet är även att därigenom
  stärka det ömsesidiga förtroendet. Efterkontroller har tidigare främst
  bedrivits av USA, men har på senare år även införts av bl.a. Schweiz,
  Spanien och Tyskland.
  Sveriges efterkontroller avser sådana lätta vapen för vilka risken för
  avledning bedöms vara som mest påtaglig. Det rör sig om totalt fem slags
  pansarvärnsvapen och personburna korträckviddiga luftvärnssystem.”

  Hur är det med demokratin i Ukraina? Är det möjligt att kontrollera vad som händer med pansarvärnsvapen som vi skickat dit?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here