USA som världspolis kort


”En analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”, enligt Bibliotekstjänst.
Analyserar USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel, militära kapacitet, FN och andra internationella organisationer, biståndspolitik, världsfattigdomen. Hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen.
Den ökade konkurrensen från Kina och Ryssland med allierade gör att en bipolär värld växer fram mot USA:s hegemoni.

USA som världspolis – närmare beskrivning

Uppdaterad med 250 referenser. Endast 50 kr + porto och 25 kr som pdf-fil. Mail: