Afrikas katastrofala svar på coronapandemin

20
4051

Bild från Kapstaden. shutterstock_1690975615

Ingress av Åke W Bergh: Trubbiga, panikartade västerländskt influerade s k lockdowns i Afrika söder om Sahara gör mycket mer skada än själva pandemin, menar författaren till denna artikel i brittiska Unherd. Artikeln är skriven av Ian Birell som också skrivit Covid-19 vill visa upp Afrikas tyranner.

Man frågar sig var Bill och Melinda Gates, och framför allt amerikanska BLM – Black Lives Matter – befinner sig i denna överhängande kris. Har man överhuvudtaget uppmärksammat den?

Översättning Åke W Bergh (något förkortad) Anm. ”lockdown” har blivit den internationellt överlägset etablerade termen för ”nedstängning” av en rad väsentliga samhällsfunktioner.


Afrikas katastrofala svar på coronapandemin

Som Covid-19 började svepa över planeten tidigare i år, var varningarna om sjukdomens inverkan på Afrika skrämmande. Världshälsoorganisationen WHO förutspådde tio miljoner fall inom sex månader, vilket ökade risken för att bräckliga hälsovårdsystem överväldigades med lik staplade i sjukhuskorridorerna. Andra FN-experter menade att det kunde resultera i i 3,3 miljoner döda utan nödingripanden, medan en mer optimistisk prognos från de inflytelserika experterna på Imperial College i London förväntade 300.000 dödsfall.

Inte undra på att länderna på den afrikanska kontinenten skyndade att följa exemplen hur rika nationer som Italien och Spanien bekämpade pandemin. Många stängde sina gränser, avbröt sin näringsverksamhet och skickade hem sina medborgare. Bland de striktaste åtgärderna genomfördes i Uganda, där kollektivtrafiken stoppades, skolor stängdes, butiker bommades igen, utegångsförbud infördes och stora sammankomster förbjöds.

Uganda har därefter genomfört mer än 350.000 tester enligt officiella uppgifter. Trots domedagsvarningar om 68.000 dödsfall från viruset om man underlät att agera, har endast 44 bekräftade dödsfall registrerats i detta östafrikanska land med 43 miljoner invånare.

Sådana åtgärder vann beröm från globala hälsoorgan.

Men var trubbig lockdown verkligen rätt strategi i Afrika? Ett växande antal läkare, ekonomer och forskare fruktar att dessa åtgärder får katastrofala följder. Dessa experter varnar för ekonomiskt förfall, en växande spiral av andra epidemier, intensifierad ojämlikhet och årtionden av reträtt i kampen mot fattigdom.

Man pekar på Afrikas medianålder på 18 år jämfört med 41 år i Europa, och få människor i högriskkategorierna – vilket kan bidra till att förklara varför svarta Afrika upplevt färre bekräftade virusdödsfall än Storbritannien. Nästan en av fem britter är 65 år eller äldre; i Afrika är de färre än en av 50. Men effekterna av lockdowns i dessa fattiga länder kommer att bli mycket värre än i rikare utvecklade länder, spår man därför.

David Bell, malariaspecialist som arbetat med både WHO och Bill Gates, är bland dem som är oroliga för att en katastrof utvecklas i Afrika. ”Det verkar som om de globala hälsomyndigheterna inte tänkt igenom de indirekta följderna. Men man kände redan i mars i år de åldersrelaterade dödsoffernivåerna för detta virus. Om man ser på Italien eller Kina var de gamla klart överrepresenterade. I utvecklingsländer lever många från dag till dag, så även korta störningar kan bli förödande. Detta eftersom det redan finns ansenliga epidemier av malaria, tuberkulos och HiV i dessa länder. Epidemier som under endast ett par månader förvärras av minskad tillgång på sjukvård.” Ta Uganda, där gränserna förblir stängda, utegångsförbudet ännu på plats, och hälften av medborgarna är under 16 år. På plussidan tros det ha skett en minskning av antalet omkomna i trafiken när människor stannar hemma.

Men en ny studie av Bell och fem andra forskare visar att restriktiva åtgärder mot coronasmittan lett till sjunkande upptäckt av nya fall av HiV och malaria. Detta tillsammans med behandling av mycket smittsam tuberkulos, alltmedan mödradödligheten ökar. ”Oron gäller nu att fler människor kommer att dö av andra sjukdomar, säger Agnes Kiragga, chef för statistik vid Smittskyddsinstitutet i Kampala och medförfattare till studien. ”Regeringarna i Afrika måste inte bara fokusera Covid 19 utan även ta hänsyn till andra sjukdomar som är än farligare hos en ung befolkning.”

En läkare uppgav att landets hälsobudget uttömts på tre månader och problemen nu växte. En annan berättade om barn som inte fick sina kritiska vaccinationer, till detta ett ökande antal självmord i den ekonomiska nedgången. BBC visade en lärare som förlorat sitt jobb nu sålde majs på gatan. I Afrika söder om Sahara är skyddsnätet glest. [Arabiska Nordafrika gör ”väst” sitt bästa att bomba sönder och samman och tvinga befolkningen att emigrera.] Många lever också under knappa fysiska förhållanden som gör socialt avståndstagande omöjligt. I länder som Angola, Kenya och Uganda skjuts folk av säkerhetsvakter som upprätthåller utegångsförbuden, vilket visar hur busar i uniform kan vara farligare än pandemin.

Malawi var bland de handfull afrikanska länder som inte införde lockdown. Människorättsaktivister, rädda för att regeringen använde viruset för att slingra sig ur ett utlyst presidentval, vann en domstolsstrid som stoppade en nedstängning. Kampanjmötena fortsatte, även om skolor och senare barer stängdes. Propaganda varnade för att passivitet skulle leda till miljoner infektioner med bortåt en halv miljon sjukhusvistelser och 50.000 dödsfall. Landet i södra Afrika har 19 miljoner invånare — ändå har bara 176 dödsfall hittills bekräftats.

Antal coronatest har varit begränsade i Malawi, medan läkare erkänner att ett betydande antal dödsfall kan passera oregistrerade, särskilt på landsbygden. Ändå har det varit få coronopatienter på sjukhusens akutmottagningar. ”Vi har inte sett en massa fall och orsakerna är fortfarande okända”, säger Marah Chibwana, medlem av Viral Immunology Research Group vid Malawi Liverpool Wellcome Trust Clinical Research Programme. ”Det är ett mysterium att trots att vi inte helt stängt ner samhället har vi upplevt ett lågt antal coronaoffer.”

Befolkningens ungdom kan vara en faktor. Men, som Chibwana säger, en annan teori under utredning är att tidigare exponering för coronavirus kan ha byggt upp immunitet mot Covid-19. En ledande sydafrikansk virolog säger att han inte kan komma på någon annan förklaring till antalet asymtomatiska fall på kontinenten. Om detta är korrekt, skulle det innebära att de förhållanden som förväntas ge bränsle till enorma dödstal — trånga hem, primitiva sanitära utrymmen och förslummade städer i själva verket bidrar till att skydda fattigare utvecklingsländer. Även om osäkerheten är stor om vad som väntar med detta oförutsägbara nya virus.

Vissa länder justerar nu sina regelverk efter att ha sett nackdelarna med lockdowns, för att fokusera mer på masstest och övervakning. Lynda Iroulo, en nigeriansk forskare, pekar på en ökning av brottsligheten i Lagos. ”Afrikanska nationer gjorde misstaget att härma västerländska åtgärder utan att beakta lokala förhållanden. I västvärlden var lockdowns genomförbara eftersom infrastrukturen finns där och social välfärd finns tillgänglig. Men i de flesta afrikanska nationer negligeras ofta lockdowns av sina folk för just dessa brister. Det är inte förvånande — det är en svår utmaning att övervinna eftersom pandemin bara förvärrar befintliga problem. Så lockdown gör mer skada än nytta.”

En rad studier börjar visa de indirekta skadorna på en kontinent där länder och familjer pressas till randen, och där mer än åtta av tio i arbetsför ålder är egenföretagare. Många såsom gatuförsäljare eller daglönare lever på marginalen. FN förutspår att Afrika kommer att uppleva 30 miljoner fler människor under fattigdomsstrecket. En studie av International Growth Centre talade om konsekvenser med 9,1% av befolkningen i extrem fattigdom, med två tredjedelar av detta på grund av lockdown. ”Sammanhanget skiljer sig mycket från Europa då människor upplever livsmedelsbrist”, säger medförfattaren Matthieu Teachout, som befarar att krisen kan öka fattigdomen till hur det var två decennier tillbaka.

Sedan har vi de vidare hälsoeffekterna. En amerikansk välgörenhetsorganisation förutspår att 2,3 miljoner barn dör under pandemins första år på grund av försämrad allmän hälsovård. Födslar i Zimbabwes hälsokliniker har fallit mer än en femtedel.

Fler kvinnor dör i förlossningskomplikationer om de inte kan föda i en medicinsk miljö. En WHO-analys projekterar 200.000 extra dödsfall i TBC i år, medan organisationen också varnar för att blockering av tillgången på antiretrovirala terapier kan leda till en halv miljon ytterligare dödsfall i aids-relaterade sjukdomar.

Malaria, den främsta dödsorsaken i Afrika söder om Sahara, är ett annat bekymmer. För att sätta detta i perspektiv har Angola 126 döda i corona – jämfört med 2.500 dödsfall i denna parasitsjukdom under bara första kvartalet i år. En studie varnar för att avbryta utdelningen av myggnät behandlade med insektsmedel, samt en stor nedgång i användningen av olika läkemedel, kan leda till en dödlighet man inte sett under flera decennier.

En annan uppsats i Nature Medicine av forskare vid Imperial College i London, förutspår en fördubbling av dödsfall i malaria detta år: ”Bara i Nigeria kan en störning i tidigare fungerade kampanjer i resultera i 81.000 ytterligare dödsfall.” Tragedin bakom sådana skrämmande uppgifter, som medförfattaren Thomas Churcher påpekar, är att vi vet hur man kontrollerar malaria med förebyggande och snabb behandling.

Denna diskussion om lockdowns i Afrika är ett mikrokosmos av den vidare globala debatten om hur man bör balansera hanteringen av en dödlig ny sjukdom med bredare hälsovård och kommersiella och sociala åtgärder. ”Lockdowns är fel politik inte bara för Afrika, men för nästan alla låginkomstländer,” säger Charles Robertson, global chefsekonom på Renaissance Capital och författare till en bok om Afrikas ekonomiska renässans. Jag fruktar att han har rätt. Ju mer man ser på uppgifterna, desto svårare är det att undvika slutsatsen om att det omedelbara paniksvaret för kontinenten var ett misstag – ett som kan få de mest ohyggliga långsiktiga konsekvenser.

Föregående artikelVi kan inte äta pengar! – utmana makten över handel och finanser!
Nästa artikelFilm från den stora manifestationen i Stockholm för Julian Assange 15 september.
Åke Bergh
Åke W Bergh har pluggat alltifrån elektronik och digitalteknik vid Teknikum i Uppsala - till nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi vid Stockholms universitet. Redaktör vid Kemisk Tidskrift med flera tekniska tidskrifter. Även deckarförfattare med flera titlar på Norstedts. Bloggar på äldre dar om internationell politik.

20 KOMMENTARER

 1. Framstående forskare och läkare protesterar högljutt i Tyskland och Österrike. I Wien hade läkarna samlats utanför Läkarförbundets lokaler till en gatudemonstration där förbundet uppmanades att visa ryggrad.

  Sucharit Bhakdi, Karina Reiss, Wolfgang Wodarg samt en lång rad namn som jag inte kan utantill. Alla protesterar för att hotet grovt överdrivits och att den medelsvåra våg som kom på vårvintern nådde sin kulmen i början på april. Sedan dess är det nästan inga svårt sjuka och få dödsfall. Däremot går det att trissa upp hotbilden eftersom testerna fortsatt visar rester av viruset. Nu slösas enorma belopp på meninglös testning och restriktioner för resor och ekonomisk aktivitet kvarstår på många områden.

  Tyskarna slog tidigt larm om den överdimensionerade hotbilden men de tystades effektivt av media och regering som betecknade dem som ”covidioter och förnekare”. Jag minns en betecknade intervju där undantagsvis en stor kanal intervjuade en kvinnlig läkare. Intevjuaren: ”Det jag som lekman inte kan förstå är hur du och din f.d. man som båda studerat vid Harvard kan komma till motsatta slutsatser?”
  Läkaren: ”Vi har studerat vid Harvard, men inte på samma linje. Han har studerat administration, jag har studerat virologi”.

  En tysk läkare i Kiel intervjuades häromdagen på RT Deutsch där denne dessutom påpekade att omfattande felbehandling ledde till ett stort antal dödsfall. Den mycket intressanta intervjun kompletteras av ett nästan lika intressant kommentarsfält där det framgår hur den medie- och regeringsstyrda totalitarismen gjort sig bred även på dett område. Tänk att vi behöver rysk hjälp för att informeras sade många. Det bör tilläggas att många viktiga videon släckts på YouTube så fort de kommit ut. Och sedan har tyskarna mage att skälla på Lukasjenko. Men kanske just därför: Han vägrade att släcka ned ekonomin, hade han kanske rentav haft kontakt med tyska experter ?

  Observera att Bhakdis och Reiss bok ”Corona Fehlalaram” översatts till svenska och nyligen utkommit på Karneval förlag. Bästsäljare bland fackböcker i Tyskland.

  • Håller helt och fullt med dig, Jan!
   Har själv nyligen läst denna bok som är mycket bra och helt klart kan rekommenderas! I denna bok kan man se att de flesta av alla de åtgärder som vidtagits av regeringar världen över har tragiska följder för jordens befolkning och att de via media skapat en närmast sjuk skräck för denna inte alls så dödliga ”pandemi” som den påståtts vara.
   David Icke har också skrivit boken: ”The Answer” där han tar upp vad covid-19 egentligen är och de enorma skador som denna skräckskildring ger och kommer att ge framåt i tiden. Går att streama för 10 pund med tillgång i 14 dagar.

 2. Demokrati och pandemi passar dåligt tillsammans.
  Det finns faktiskt situationer då en diktatur är överlägsen.
  Måhända inte önskvärd men ändå överlägsen.
  Så här när nu Coronakrisens resultat börjar visa sig tycker jag det kommuniststyrda landet Kina hanterat krisen bäst.
  Men det betyder inte jag ger regimen allt beröm.
  Jag tror, för det handlar om tro, känsla, intryck från min sida, att traditionen och kulturen betyder minst lika mycket.
  För mig är alla människor lika värda men kultur, traditioner, religioner etc. gör människor högst olika.
  Människan formas genom arv och miljö.
  Det går dåligt för vår regering nu. Jag tror det beror på de vägrar erkänna det högst uppenbara jag påtalade strax ovan.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sodertaljes-kommunordforande-jag-vagrar-prata-om-klaner-och-slakter

  Jag tror på humanism men en överhumanisering av samhället som jag ser tydligt följer med feminisering och matriarkat tenderar närma en brytpunkt där det humana blir skadligt för det gemensamma.
  Lagom är bäst men lagom är inte alltid hemma.
  Samt att Gud skapade kvinna och man.
  Någon hen har jag inte kunnat läsa om i Bibeln.
  Men kanske någonstans i Sodom och Gomorra?

 3. Masker och andningsskydd fungerar inte.
  Det här dokumentet om masker illustrerar i vilken utsträckning regeringar, vanliga medier och institutionella propagandister kan besluta att verka i ett vetenskapsvakuum eller bara välja ofullständig vetenskap som tjänar deras intressen. Sådan vårdslöshet är också säkert fallet med den nuvarande globala avstängningen av över 1 miljard människor, ett aldrig tidigare skådat experiment i medicinsk och politisk historia.
  Det var en gång något som kallades vetenskap. Den innefattade upptäckten av sanningen om naturen, elementen, universum etc. Den praktiserades av ärliga och ansvarsfulla utövare som kallades forskare och ingenjörer. De uppfann ofta svala nya saker som ett resultat av sina studier, men i allmänhet hade de ingen primaldrang att använda sin kunskap för att dominera andra människor, grupper eller till och med hela samhällen. Då stod vissa andra forskare och ingenjörer upp och upptäckte en egen upptäckt. Om sann vetenskap var så snett skev och tekniska discipliner tillämpades på samhället i stort, skulle de verkligen kunna använda sin ”kunskap” för att dominera och kontrollera andra människor, grupper, hela samhällen eller till och med, himlen förbjöd, hela planeten. Den första gruppen bedrev vetenskap. Den andra gruppen bedrev pseudovetenskap.
  Dessutom är den relevanta kända fysiken och biologin, som jag granskar, sådan att masker och andningsskydd inte ska fungera. Det skulle vara en paradox om masker och andningsapparater fungerade, med tanke på vad vi vet om virala andningssjukdomar: Den huvudsakliga överföringsvägen är aerosolpartiklar med lång uppehållstid (<2,5 μm), som är för fina för att blockeras, och minimi- infektionsdosen är mindre än en aerosolpartikel.
  https://www.technocracy.news/the-miserable-pseudo-science-behind-face-masks-social-distancing-and-contact-tracing/

  Denis Rancourt, PhD, har publicerat över 100 peer-reviewed studier i sin karriär, men ResearchGate väljer att censurera och ta bort denna uppsats eftersom den inte passade berättelsen om Great Panic 2020 under COVID-19. Sådan censur bevisar att det finns en alternativ agenda.
  Återigen understryker detta teknokratens metod för att skämma, förlöjliga och censurera alla som kommer fram med riktig vetenskap som motbevisar deras pseudovetenskap. ⁃ TN Editor

 4. Öppet brev från belgiska läkare kräver slopat nödläge

  ”Efter inledande panik om covid 19 pekar objektiva fakta nu på en komplett annorlunda bild – det finns inte längre något medicinskt försvar för något nödläge. Den nuvarande krishanteringen har blivit totalt oproportionerlig och gör mer skada än nytta. Vi kräver därför ett slut på dessa åtgärder och omedelbar återgång till normala förhållanden med dess legala strukturer och alla våra civila rättigheter.”
  Läs hela brevet (på engelska):
  https://www.lewrockwell.com/2020/09/no_author/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/

 5. AIDS-debatten verkar vara helt mörklagd beträffande den sida som påstår att tiotals miljoner afrikaner dött i aids med början just efter en experimentell vaccinering mot polio vid 1950-talets slut och senare.
  De första senare kända fynden av HIV-virus härrörde från 1959 1966 och 1976 men många etablerade forskare hävdar från en svagt underbyggd teori att det skulle ha börjat långt tidgare.
  Edward Hoopers evidens påvisar intressanta korrelationer mellan de ställen där dom vaccinerades och där aids bröt ut men forskare har skrivit ett flertal böcker där dom verkar vifta bort det utan saklig grund.
  När ni ser uppgifter om att OPV-teorin skulle vara bevisad felaktig är det troligen svagt underbyggt.
  Hooper understryker att vaccinationer i andra fall har varit av stort värde så han är endast intresserad av det ovannämnda.

  Jag anser att detta påminner om att BLM i Usa fungerar som avledning från vilka svarta som långt mer utsatts för förtryck: nämligen dom I Afrika.
  Och det har ju också senare resulterat i de massutvandringar som vi är bekanta med.
  Och som förstås underlättar för de imperialister som backar upp den processen att lägga Afrika och dess naturtillgångar under sig.
  De som försvarar massimmigrationen hjälper dessa nykoloniala projekt och skickar räkningen till västs skattebetalare.
  Av artikeln att döma tycks alltså Covid drabba Afrika särskilt illa?

 6. D-vitamin verkar vara en mycket viktig faktor. Den får man av sol och ägg från hönor som har fått tillgång till UVB-lampa. I länder söder om ekvatorn får man mycket sol. I norra delar mindre sol och i Sverige behöver vi D-vitamin-rik fisk och D-vitamin-berikad mjölk och smör på vintern för att må bra.

  Varför dör så många mörkhyade i nordligt klimat? Förmodligen D-vitamin-brist. Det är min hypotes. Mörk hy är inte gjord för klimatet. Nassarnas vilja att mörkhyade skall åka hem, baserad på rasistiska känslor, kan i själva verket visa sig vara den vänligaste viljan i världen, även om den baserades på intoleranta känslor.

  Det är inte förvånande. ”Godhetens axelmakter” som har koloniserat och sugit ut Afrikanska nationer, samt skapat krig, misär och Medelhavs-drunkningar, samt stöttat extrema former av islam, samt har skapar hög arbetslöshet och rasism i våra egna länder, är naturligtvis de verkliga rasisterna.

  Skapar man rasistiska känslor hos arbetarklassen, för att splittra dem, så är man naturligtvis en rasist och dessa klandervärda människor finns även i detta kommentarsfält, tyvärr. De borde uteslutas ur varje vänsterrörelse, eller be om ursäkt och lova bättring!

 7. Ett skolboks exempel av ”Sila mygg och svälja kameler” Mindre än 15,000 människor har dött av Covid-19 i Afrika. Var i ligger katastrofen? Katastrofen är den att det att det går att skriva vad som helst om Afrika – som Åke W harang här

  • Nu måste du väl fått dina siffror helt fel?
   – Afrikas befolkning är ca 1 miljard, och du hävdar att de har haft 15 000 döda.
   – T.ex. Rysslands befolkning är ca 144 miljoner och de har haft ca 19 000 döda.
   – Tyskland, ca. 83 miljoner, och ca. 9 200 döda.

   Du måste ha fått tag i siffran för Sydafrika för de har haft drygt 15 000 döda.

   • Oavsett det är dödstalen av Covid i Afrika väldigt låga. Av ca en miljard människor har ca 30,000 avlidit p g a Covid-19. 0.003%. Det är absolut ingen katastrof.

   • Statistik från Afrika är nog inte så precis som hos oss i den mer utvecklade delen av världen! Sedan visar undersökningar att den malariamedicin som är vanlig i Afrika och som många tar skyddar mot corona! En annan sak är ju att Afrikas befolkning är ung och corona är sällan värre än en vanlig snuva hos unga personer! Så visst kan siffran 15.000 vara ganska rimlig!

 8. Vladimir Putin erbjuder vaccinet till FNs personal gratis. Ryssland är redo att samarbeta med all för att åf bukt på pandemin.

  Läs mer om det här än att få det förvrängt och omskrivet borom igenkänning om ens det av typer som Voddodarski Vinarsleski Chgorodvsky Berzavinski von Lömski, mm.

  ”Vem som helst kan råka ut för det farliga viruset. FN:s personal, dess huvudkontor och regionala strukturer har inte undgått att drabbas. Ryssland är redo att tillhandahålla all nödvändig kvalificerad hjälp till FN, i synnerhet erbjuder vi vårt vaccin gratis för frivillig vaccination av anställda i organisationen och dess förgreningar. Vi får sådana förfrågningar från kollegor i FN, och vi kommer inte att nonchalera dem.

  Vad mera är principiellt viktigt på dagens agenda? Naturligtvis bör både frågorna om miljön och klimatförändringarna stå i centrum för gemensamma insatser.”

  https://www.nyhetsbanken.se/2020/09/putins-fn-tal.html#more

 9. Vladimir Putin erbjuder vaccinet till FNs personal gratis. Ryssland är redo att samarbeta med alla för att få bukt på pandemin.

  Läs mer om det här än att få det förvrängt och omskrivet bortom igenkänning om ens det av typer som Voddodarski Vinarsleski Chgorodvsky Berzavinski von Lömski, mm.

  ”Vem som helst kan råka ut för det farliga viruset. FN:s personal, dess huvudkontor och regionala strukturer har inte undgått att drabbas. Ryssland är redo att tillhandahålla all nödvändig kvalificerad hjälp till FN, i synnerhet erbjuder vi vårt vaccin gratis för frivillig vaccination av anställda i organisationen och dess förgreningar. Vi får sådana förfrågningar från kollegor i FN, och vi kommer inte att nonchalera dem.

  Vad mera är principiellt viktigt på dagens agenda? Naturligtvis bör både frågorna om miljön och klimatförändringarna stå i centrum för gemensamma insatser.”

  https://www.nyhetsbanken.se/2020/09/putins-fn-tal.html#more

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here