Vi kan inte äta pengar! – utmana makten över handel och finanser!

2
1871

Detta är information om ett webbinarium i morgon 20 september.


Vi kan inte äta pengar! – utmana makten över handel och finanser!

Inledare:

Handel: Lars Igeland, Jordens VännerMaten och patenträttigheterna som hindrar industrialisering av länder i Syd bort ur WTO
Finanssystemet: Ulf Karlström, medförfattare till boken ”USA som världspoli”s intervjuas av Tord Björk, Aktivister för fredVärldsbanken, IMF och andra finansiella institutioner och rättvis och miljövänlig ekonomi samt samband med militära intressen.

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med ”USA som världspolis.”

Kommentarer från småbrukare, solidaritetsorganisationer, fredsnätverk m fl.
Fri diskussion
Språk: svenska

Arrangör: Naturbrukskonferensen med stöd av Aktivister för fred, Jordens Vänner, Nätverket Folk och Fred mfl.

Det är dags för folkrörelser att ta upp hur sambanden mellan globala sociala, ekologiska och fredsfrågor hänger samman. Handel och finanssystemets sätt att fungera är huvudtemat för detta webbinarium. Hur de hänger samman med militarism kommer också att belysas.

Detta webbinarium tillsammans med andra webbinarier och den kommande Naturbrukskonferensen är led i kravet som namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap” ställer.

Småbrukarna måste bli centrala för civila beredskapen och självförsörjningsgraden höjas. Skriv gärna på namninsamlingen här: Utan bönder ingen civil beredskap.

Den internationella sidan av omställningen till ett rättvist och miljövänligt samhälle är viktigt för fackliga organisationer för bönder och arbetare, miljö- och solidaritetsrörelsen att ta upp . Det är också en viktig fråga för fredsrörelsen.

De krafter som driver fram den globala ekologiska krisen är i hög grad storföretagen inom det storskaliga jordbruket och skogsbruket. De som driver fram åtstramningspolitik och ökade klyftor inom och mellan länder är rika kapitalägare och banker. Storföretagen och bankerna är betjänta av det sätt som internationell handel och finanser är organiserade.

Ett system som söker hindra fattiga länder att utvecklas på samma villkor som en gång Sverige och andra nu rika länder utvecklades med hjälp av temporärt skydda sitt jordbruk och industri för att skaffa sig en tillräckligt stark ekonomi som gör jämbördig handel med andra länder möjlig.

Småbrukare, miljö- och solidaritetsrörelsen i Sverige har länge drivit krav om matsuveränitet vilket innebär varje lands rätt att trygga matförsörjningen för sin befolkning, ett krav som är väsentligt för alla men som rådande handels- och finanssystem sätter hinder för. Därför är det viktigt att ta upp dessa frågor inför Naturbrukskonferensen där matsuveränitet är en central fråga 17-18 oktober.

30 september hölls webbinariet Trygg mat med EU:s gröna giv? som på liknande sätt är led i förberedelserna inför Naturbrukskonferensen och ökat samarbete mellan miljö. solidaritets-, småbrukar- och fredsrörelsen. Video från det webbinariet hittar du här:

Trygg mat med EU:s gröna giv? (delvis engelska)

Nätverket Folk och Fred med stöd av Jordens Vänner och Aktivister för fred ordnade också webbinariet EU och global omstart för fred, miljö och välfärd med liknande perspektiv. Det kan du lyssna på här:
EU och global omstart för fred, miljö och välfärd
Lärdomar av EU toppmötet i Göteborg 2001

EU och global omstart för fred, miljö och välfärd

Ungdomssession

Webbinariets facebookevent där Zoomlänk kommer publiceras.

Föregående artikelEU-parlamentet antog russofobiska resolutioner
Nästa artikelAfrikas katastrofala svar på coronapandemin

2 KOMMENTARER

 1. För många år sedan då Allan Widman syntes i TV-debatter ang. Sveriges ev. medlemskap i NATO, så skrev jag ett sms till hans mobil: Vad hjälper det att vara med i NATO, vi kommer dö av svält i en ev. krigssituation, vi har ingen självförsörjning kvar snart i Sverige. Inga mattransporter kommer fram i en svår krigssituation.
  Jag fick faktiskt svar men inte om NATO, men att de hade börjat fundera i riksdagen om att Sverige skulle i civilförsvaret förbereda alla invånare om matreserver. Inget svar om att hjälpa våra bönder.
  Jag har läst en EU-utredning delvis, om köttproduktion i EU. Den inleds med att tala om hur nyttigt det är att äta kött, lite en kampanj för köttätande (trodde att EU var på samma linje som Sverige att minska köttkonsumtionen) Sedan var det rätt utförliga beskrivningar om länders effektivitet i köttproduktion där Tyskland och Frankrike stod som de stora effektiva köttproducerande länderna. Min tolkning av utredningen blev att EU vill ha bort olönsamma köttproducenter och satsa på de stora inom EU, ingen hänsyn till djurhållning kunde jag finna. EU har ju undertecknat ett handelsavtal med bl.a. Brasilien, så för att vi skall sälja till dem så har EU lovat att importera x-antal kött från Brasilien. Skrämmande utveckling, en stor iCA supermarket sa till mig vid förfrågan om varför så mycket Brasilianskt kött att de var tvungna att köpa in en viss mängd för att samtidigt få köpa svenskt kött.

 2. En fråga:
  kommer övriga EU-länder att tvingas att ta över den brittiska delen av kött-kvoten (och andra kvoter) som förmodligen är inskriven i avtalet med Brasilien, eller tar Britterna med sig den kvarnstenen även efter Brexit?

  Sveriges sits må vara annorlunda, då öarna är överbefolkade och har dessutom förut levt på importerat kött och smör från Imperiet, det är en viktig fråga.

  Svaret vore intressant att känna till före starten av en Svexit-kampajn.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here