Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen

16
4705
Bild från Pixaby.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.

Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat viktiga inlägg här i flera ämnen. Däribland en artikel om Andreas Malms avhandling. Varför infördes ångmaskinen i England under den industriella revolutionen?


Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen

Jacobine Magazine är både en tryckt & dgital tidskrift och en blogg. Tidskriften kommer ut med 4 nr/år och representerar en radikal vänster i USA. Tidskriftens chefredaktör Bhaskar Sunkara kom 2019 ut med boken ”Socialistiska manifestet. Radikal politik i en tid av extrem ojämnlikhet” i svensk översättning på Tankekraft förlag (322 sid). Boken är klart läsvärd genom sina breda globala översikter, men håller sig lite försiktigt kring Bernie Sanders form av socialism. Vi kan grovt beteckna strömningen som svensk vänstersocialdemokrati. Det är därför signifikativt att fackförbunden 6 F-s tankesmedja Katalys gav bidrag till utgivningen av boken.

I sommarnumret av Jacobine intervjuas Andreas Malm om pandemins koppling till kapitalismen, klimatkampens läge och allmänt om antikapitalism här.. Det är en längre intervju och betingas väl av att Malm kommit ut med en nya bok ”The Progress of This Storm” i februari i år (Verso), och på svenska ”Stormens utveckling : att leva i den globala uppvärmningens tid”, Modernista förlag, sept i år. Malm har successivt byggt upp sin position som forskare genom artiklar och böcker. Hans stora genombrott kom 2016 när förlaget Verso gav ut ”Fossil capital”, baserat på hans doktorsavhandling vid institutionen för humanekologi, vid Lunds universitet. Den nya boken har redan hunnits prisas av kända kända vänsterakademiker.

Stormens utveckling (häftad)

Malm intervjuas av Jacobin’s Dominic Mealy, som inte håller inne med berömmet: ”Andreas Malm, a world-leading scholar on human ecology”.
Intervjun öppnar med en fråga om kopplingen mellan pandemin och kapitalismen. Malm pekar på avskogningen och uppvärmningen, vilket sammantaget driver vilda djur närmare människorna, och möjligheten att överföra smitta ökar. Han pekar speciellt ut fladdermöss, med cirka 1200 arter, som bärare av virus, utan att de skadar bäraren. Nu har väl ett bältdjur pekats ut som den troliga smittoöverföraren till människor i Kina. Och en del av ebola-utbrotten i centrala Afrika har kopplats apkött. Dessa anmärkningar är dock bara sekundära detaljer. Malm talar om smittoöverföringen som en ”zoonotic spillover”.

Till det kan vi ju lägga att spridningen initialt mellan människor underlättas genom det intensiva flygandet, i affärer och längre turistresor. Om det senare är en funktion av kapitalism eller teknikutveckling kan förstås diskuteras.

Malm pekar på hur många med honom blev överraskade att stater så snabb var beredda att stänga ned hela samhällen, i s k lock downs. Någor liknande har inte ens övervägts av dagens makthavare när det gäller utsläppen av växthusgaser. Här är det ju, som Malm påpekar, en skillnad i tidshorisont; pandemin bedömdes som relativt snabbt övergående, medan klimatfrågans lösning ses som ett utdraget förlopp.
Pandemin har haft tydliga klassmarkörer, framför allt i globala Södern,men även i fattiga stadsområden i globala Norr. I t ex Brasilien spreds viruset via flygresor av rika, medan pandemin med dödstal slog hårdast i favelorna, där det inte går att hålla social distans. I USA har svarta i högre grad än vita drabbats av pandemin, vilket beror på olika socio-ekonomiska förhållanden.

En desperation har även kunnat ses under pandemin; ”… a threat to the bodily integrity of the very people expected to drive production and consumption at the core of global capitalism, so the state stepped in. Doing so was also, of course, a matter of political survival for these governments. This explains, for example, the sharp U-turn in policy by the Tory government in the UK.”
Det bisarra ur klimatsynpunkt var att pandemin gav ett visst, temporärt andrum. Flyget stannade, emissionerna av VHG minskade, fossilt energimaterial fick ligga kvar i jorden m m. Malm igen; ”This is a moment where we can say to governments: “If you were able to intervene to protect us from the virus, you can intervene to protect us from the climate crisis as well, the implications of which are much worse.”

Malm tillhör dem som ställer omedelbara, radikala krav. Hans riktlinje för att stabilisera den globala temperaturökningen vid 1,5 oC är -8 % per år, till 0-emission. Den typen av reduktion är uteslsuten med marknadslösningar eller CO2-skatter. Det enda som gäller är ”massive expansion of state ownership and comprehensive economic planning”. Offentlig ägande av energiföretagen gör det lättare att ”avfossilera” energisektorn, menar Malm. Här tycks han glömma att huvuddelen är privatägda, inte offetligt ägda.

Överhuvud taget ser Malm staten som en viktig aktör. Den kan begränsa eller förbjuda de rikas lyxkonsumtion, med hög emission, vilken är minst socialt nödvändig. Han har även utvecklat tanken på ”ekologisk krigskommunism”, med viss parallell till former av ”planekonomi” under Andra världskriget i kapitalistiska stater. Och gentemot fossilindustrin måste statliga tvångåtgärder vidtas.

Man kan sympatisera med många av Malms tankar, men frågan om vilka som skall genomföra statens förvandling bli hängande i luften. Det går näppeligen att ”prata fram” denna ekologiska leninism, och föreställningen att miljö/klimatfrågan och arbetarklassens kamp lätt går att knyta ihop är inte given. De känns dessvärre som skrivbordsprodukter.

Den allvarligaste invändningen mot Malms förslag är att klimatrörelsen måste förbindas med kampen mot the ”far-right forces” då dessa är de kraftigaste förespråkarna för fossilkapitalet. Så må det vara, men borgerligheten (dagems business-as-usual) är knappast avgörande radikalare. Svensk Näringsliv har nyligen bytt fot: Nu skall fossilenergin avvecklas, och kärnkraften byggas ut.

 

How to Blow Up a Pipeline (häftad)

Ur ett perspektiv med enhetsfronter i klimatfrågan måste man vara mycket noga med att inte trycka in för mycket i programmen, utöver klimatfrågorna. Det känns inte som Malm är det. Här är det mer av proklamationer – har vi råd med det?
Dock, i stort verkar Malms kommande, två (?) böcker vara intressanta och läsvärda.

Föregående artikelStoppa statlig massterror i Egypten
Nästa artikelPetrodollarn hotas: Tre energimakter från Persiska viken har precis gått med i BRICS
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

16 KOMMENTARER

 1. Andreas Malm missbrukade sitt förtroende kapital då han hejade på imperiets slakt av Libyen. Därmed ska man även vara tveksam till all annat Malm har att säga om sker och ting. Anhängare till Trotsky går inte att lita på.

 2. Andreas Malm missbrukade sitt förtroende kapital då han hejade på imperiets slakt av Libyen. Därmed ska man även vara tveksam till all annat Malm har att säga om saker och ting i samtiden. Anhängare till Trotsky går inte att lita på.

  • Jag är definitivt inte trotskist, och det är sant att Andreas Malm stödde Natos bombningar i Libyen, men han går visst att lita på när det gäller mycket i klimatdebatten. Det verkar som att trotskisterna ute i världen är väldigt på bettet när det gäller just klimatet. Och alla trotskisterna tänker inte heller precis som Andreas Malm. Jag tror att vi i vänstern, vad vi än kallar oss, kommer att göra allt för att komma överens om hur vi ska agera, frågan om klimatet är alldeles för allvarlig för att vi ska låta gamla motsättningar förstöra möjligheten till samarbete.

 3. Det går inte ha världens exklusivaste och mest kostsamma socialpolitik till en av världens högsta skattetryck allt uppbyggt och finansierat genom konsumtion samtidigt som att vara en progressiv föregångare mot en påstådd klimatkatastrof.
  Det är precis som att kunna äta kakan och samtidigt ha den kvar.
  Bondfångeri från högsta politiska nivå.
  Men folk verkar inte förstå det invaggade i en välfärdspsykos än så länge tillräckligt generös för att upprätthålla moralen att göra sitt bästa och uppfylla alla krav.
  Så länge medelklassen känner sig hyggligt nöjda så kommer allt fortsätta som det gör.

  Så förstå mig rätt, en generös och dyrbar socialpolitik kan aldrig tillåta någon ekonomisk och klimatbesparande återhållsamhet.
  Den ekvationen går inte ihop.
  Av samma anledning var det heller inte möjligt för Sverige att göra en lock down mot Corona epidemin.
  Sextusen döda. Har ni hört statsminister Löfven och hans socialdemokratiska regering klaga?
  Nej, inte jag heller.
  Smakar det så kostar det.
  Ingen jublade heller över den renare luften och de minskade luftföroreningarna då pandemin begränsade allt resande och trafik orsakat av förbränning av fossila bränslen som givetvis också spär på koldioxidutsläppen.

  Nej, jag tror inte särskilt mycket på det politiska hymlandet om klimatet.
  Det har mer och göra med att påverka människor än att påverka klimatet.

  Du är en syndare påstår klimatprelaterna. Gören bot och bättring!
  De djupast troende faller först ner på sina knän inför naturens makter representerade av de bildade prelaterna.
  Kort och gott, skrämma folk till lydnad!

  • Den noggrant orkestrerade stora paniken från 2020, även kallad pandemi, har släppt ut fasansfulla program från teknotyranner som har tagit tillfället i akt att transformera samhället. Tennessee-tjänstemän vill invadera varje hem i staten för att intervjua barn för ”välbefinnande”, även i avsaknad av sina föräldrar. ”Välbefinnande” definieras av staten, inte av föräldrarna.
   Detta är en del av Technocracy-initiativet för total övervakning för att övervaka varje enskild aktivitet i samhället. Vidare är den utformad för att separera barn från sina föräldrar och diktera uppväxtpolicyer.
   Tydligen är alla föräldrar misstänkta i Tennessee. Och uppenbarligen måste myndigheterna i myndigheternas ögon övervaka föräldrarnas föräldraskap för att se till att föräldrar tar hand om sina barn – och familjer måste bevisa att de är oskyldiga. Med detta i åtanke lanserade myndigheterna en totalitär federalt finansierad plan som chockade staten och hela Amerika.
   Skandalen började förra veckan, när Tennessee Department of Education släppte en ”verktygslåda för barns välbefinnande kontroller.” Tillkännagivandet avslöjade en totalitär plan för att invadera varje familjehem i staten varje månad. Hemskolebarn, privata skolbarn och statliga skolbarn var alla i hårkorset.
   Men det är inte över. ”Det är mycket uppenbart för mig och andra att detta inte var tänkt att vara ett kortsiktigt projekt”, sade utbildningsexpert och före detta Tennessee County Commissioner Karen Bracken till The Newman Report. ”Det stod i policyn att det skulle genomföras under och efter Covid. Det luktar misstänkt som hembesöken och samarbetet med föräldrar från ESSA [den federala varje student lyckas lagen ].
   Man känner att de använder COVID som ursäkt för att genomföra en plan som har funnits ganska länge. Läs hela historien här …
   https://www.technocracy.news/shock-tennessee-technocrats-plan-wellbeing-checks-for-all-children/

 4. En överväldigad majoritet av Vänstern är grundlurad av globalisterna och deras fulmedier, men kommer aldrig att kunna fatta det. Inte ens de i vänstern som vet att fulmediarna ljuger dygnet runt kan förstå att de är grundlurade av dem och deras olika former av lögn. Det är verkligen tragiskt.

 5. Är Andreas Malm verkligen trotskist? Såna stöder inte natobombningar. Däremot finns det vissa som tror att de är trotskister, och tack vare det stalinistiska imperiets sammanbrott i Europa är de numera relativt sett fler i en krympande krets i socialistkyrkan. I Asien lever stalinismen vidare, den måtte passa deras underkastelsekultur på något sätt.

  Klimatbluffen i Sverige hade varit enkel att avslöja, om inte massmedia var fulla av miljöpartiets lögnare, och bara spritt ljug sida upp och sida ner. Av den anledningen kan DN´s skräpskribenter inte tas på allvar i något de skriver alls, de har tappat all trovärdighet. Volodarski är inte alls sämst, Wiman leder bottenligen med hästlängder.

  Sveriges natur konsumerar och lagrar mer koldioxid än vi släpper ut. Vi har ingen del alls i ökade koldioxidutsläpp, vare sig de är av ondo eller godo. De har minskat med 27% på ett par decennier enligt naturvårdsverket. Mycket talar för att ökade internationella koldioxidutsläpp i Asien gynnar klimat och skördar, men vi kan inte klappa oss på axeln och säga ”bra gjort” som vi brukar. Vi har inte hjälpt till, utan investerat förnuftigt i inhemsk kraftproduktion, ända tills de gröna khmererna hamnade i regering utan nämnvärt folkligt stöd. Nu har vi osolidariska höga elpriser med skatt på skatt för att gynna byggandet av väderkvarnar.

  Osolidarisk arbetarfientlig feministisk politik genomförd av solitt borgerliga manshatande tanter är allt vi fått, vare sig rödgröna eller alliansen sitter i regering. Rösta på SD, och rädda demokratin undan politikerskråets landsplågare.

  • Principiellt är det inget fel på energiförsörjningens komplement med vindkraft.
   Vindkraften är ungefär lika ren och ädel som vattenkraften.
   Problemet är istället infrastrukturen, elnätet, som är eftersatt.
   Dagens populistiska politik förmår inte längre täcka landets basala behov trots ett av världens högsta skattetryck.
   Vindkraften är högst intermittent men samtidigt blåser det oftast när elen behövs som bäst.
   Det gör att vindkraftalarmisternas kritik blir lika ryckvis återkommande.
   De tillfällen på året (högtrycksperioder) det inte blåser haglar kritiken mot vindkraften men när det blåser är det knäpp tyst.
   Därför kan inte vindkraftmotståndarna redovisa statistik på årsbasis. De måste istället selektivt välja en viss period då det var mer vindstilla.
   Jag anser vindkraften är ett mycket bra och miljövänligt komplement men energiförsörjningen kan inte vila på vindkraft.
   Utöver vattenkraften behövs ytterligare en stabil grund.
   Alternativt återhållsamhet och samhällen inriktade på betydligt lägre elkonsumtion.
   För visst slösas det med elenergin så väl som allt annat i ett ”välfärdsland”?

  • Det spelar ingen roll vilket parti du röstar på, för vartenda annat parti i riksdagen vill samma sak. Inget enda parti i riksdagen vill nämligen ändra på den privata äganderätten av produktionen, av naturresurser, av banker kommunikationer osv…Rösta på SD eller något av dom andra partierna om du vill att all produktion ska styras av krav på vinst, och krav på tillväxt. Om man ska vara riktigt ärlig, så skiljer ni inte er nämnvärt från varandra när det gäller det allra mest grundläggande. Sen är det ju också så att det här systemet med ett litet fåtal ägare av nästan allt, behöver krig för att försäkra sig om råvaror och naturresurser, och ägarna till krigsindustrin behöver speciellt mycket krig för att öka sina vinster osv osv…och SD vill ju rakt inte stoppa krigen…..Jag vet, vi i Nej till NATO skrev massor av brev till alla politiker i riksdagen för att de skulle säga nej till värdlandsavtalet med Nato…Många många SD:are lovade att dom skulle verka för att beslutet skulle bordläggas ett år, så att vi och andra kunde informera allmänheten om vad värdlandsavtalet egentligen innebar, om SD hade gjort det, hade vi kunnat informera allmänheten och så kanske vi alla hade kunnat påverka riksdagspartierna att kräva att värdlandsavtalet inte godkändes…men nej Jimmie Åkesson ”ville inte obstruera”, och värdlandsavtalet godkändes av riksdagen…(Inom parentes sagt, vi förstod nog att SD inte heller gick att lita på)….som sagt, det är bara lite skillnad på alla riksdagspartierna när det kommer till kritan.

 6. Andreas Malm tycks skriva både i Internationalen och Flamman. Hur går det till? De var dödsfiender för några decennier sen. Vems ärenden går flamman numera? Norrskensflamman var Moskvas lydiga organ på 40talet, men vad hände sen?

  • På sjuttiotalet hette det att de vänsterradikala förökade sig genom delning.
   Jag vill hävda den fria marknaden gäller även för åsikter såväl som varor och tjänster.

   De vänsterradikala lyckades med sitt grepp på 60- och 70-talet därför det fanns efterfrågan.
   Men nu på 2100-talet då de vänsterradikala förlorat sin tidigare popularitet på sina klassiska grunder har efterfrågan minskat.
   De vänsterradikala måste då precis som företag på den fria marknaden göra fusioner för att kunna absorbera de marknadsandelar som finns kvar.
   Samtidigt uppstår nya produkter (i vårt fall åsiktsgemenskaper) redo att möta den efterfrågan som marknaden uppvisar.
   En efterfrågan kan komma från både upphovsmän, producent och konsument. Det beror lite på omständigheterna.
   Visst vill vi ha gröt men kanske inte på konserv?
   (som säljs ändå med mördande reklam)

   En mix av allt det här verkar vara Greta Thunberg vars idealitet och budskap nu kommer bli kommersiell film.
   Tja, vadå? Ja, se filmen och känn dig hemma i den fria marknadens skaparkraft och energi 🙂

 7. Artikeln är publicerad den 3 september 2023 men kommentarerna är daterade 3 september 2020 med undantag för ett par från 4 september 2021. Högst märkligt.

  • Du såg kanske inte första meningen ”I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.”
   Det är alltså återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here