Bilderberggruppen – världseliten (och Annie Lööf) träffas – och håller tyst

9
9169

En kommentar av ”Korp” om Bilderberggruppen fick mig att damma av en tidigare publicerade artikel på Jinge.se. Artikeln har kortats och uppdaterats. Kommentaren av ”Korp” finns till denna artikel. Iran – Gammal nation, kultur och historiska imperier

Det har väckt uppmärksamhet att Annie Lööf deltagit i Bilderbergsgruppens möte i höstas. Världen idag

Hotel de Bilderberg i Nederländerna var platsen för första mötet och blev namngivande för fortsatta möten.

Världen idag skriver ”C-ledaren Annie Lööf var en av deltagarna när världens maktelit samlades till det mytomspunna Bilderbergmötet förra året. – Jag tror att de bjöd in henne som en potentiell kommande ledare, säger statsvetaren Magnus Hagevi. När Världen idag ställer en fråga om mötet till Lööf ger hon ett svepande svar.”


Bilderberggruppen – världseliten (och Annie Lööf) träffas – och håller tyst.

Ett urval av svenska deltagare genom åren:
Carl Bildt, Anders Borg, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mona Sahlin, Leif Pagrotsky, Percy Barnevik, Jonas Bonnier, Gunilla Carlsson, f.d. biståndsminister, Carl-Henrik Svanberg, företagsledare, Leif Johansson, företagsledare. Även Fredrik Reinfeldt, kung Karl XVI Gustav, och tidigare bland andra Olof Palme och Thorbjörn Fälldin.” Och Stefan Löfvén – surprise?

Bland svenska medlemmar märks Jakob Wallenberg.
Bilderbergsgruppen - Löfven imagesXC41XVOE

Bilderberggruppen.
Greppen beskrivs i avsnitt 6.9 i ”USA som världspolis”.
Denna exklusiva klubb grundades 1954. En av dess ursprungliga initiativtagare var Joseph Retinger, en politisk rådgivare, som redan på 1940-talet pläderade för en federal stat i Europa. Detta blev också ett viktigt mål för gruppen, liksom för USA:s underrättelsetjänst, fram till dess att EU:s föregångare EEC bildades 1957.

Bland grundarna återfinns David Rockefeller, prins Bernhard av Nederländerna och den belgiska premiärministern Paul van Zeeland. Det första mötet ägde rum på Bilderberg Hotel i Osterbeck, Holland, den 29 och 30 maj, 1954, därav namnet. Det finns en kärngrupp av 37 permanenta medlemmar, medan andra mycket inflytelserika personer bjuds in.

Det ursprungliga syftet var att bekämpa en växande ”anti-amerikanism” som fanns i Europa och att konfrontera Sovjetunionen och kommunismen som vunnit i styrka på den europeiska kontinenten. Huvudpunkten vid mötet 1955 var att diskutera hur en gemensam europeisk marknad skulle skapas, och två år sedan bildades den europeiska gemenskapen, nuvarande EU, i Rom. Enligt analytiker är en av de frågor som nu berör gruppen det ekonomiska hotet från Kina och dess återverkningar på Nordamerika och Europa.

En del observatörer som har studerat gruppen säger att det är ingen slump att den alltid sammanträder strax före möten i G-8 och att den arbetar för en ny världsordning med en enda regering, militär, ekonomi och ideologi. Frånvaron av rapporter från mötena befrämjar förstås spekulationer och protester

Bilderberggruppen ska nog inte uppfattas som en konspiratorisk grupp, utan är snarast en organisation med inriktning på att formera konsensus inom f.a. den finansiella och politiska eliten (Bilderberg and you. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25240). Enligt Bilderbergsgrupps-specialisten Estulin närmast planerade gruppen handhavandet av den ekonomiska krisen 2008 vid mötena 2006-2008.

Enligt en källa, baserad bl.a. på intervjuer med medlemmar eller deltagare i gruppens möten har dess inflytande och relevans minskat, och medelåldern är mycket hög, men olika uppfattningar finns. En av dess mest framträdande medlemmar under åren var David Rockefeller. (David Rothkopf. Superclass. The global power elite and the world they are making. New York: Little, Brown & Company, 2008). Det kan tilläggas att den Trilaterala kommissionen, ett annan viktigt samarbetsforum för eliten bildades på Rockefellers lantställe i New York i början av 1970-talet.

Gruppens inflytande framgår av att Margaret Thatcher, Bill Clinton, Anthony Blair och Barack Obama var inbjudna till klubben innan de valdes till sina ämbeten i Storbritannien och USA. Bland finansiellt och ekonomiskt inflytelserika personer som också har deltagit i möten i gruppen märks finansmannen George Soros, f.d. FED-chefen Paul Volcker och Larry Summers, ekonomisk rådgivare till Obama, George Osborne, den brittiska finansministern, Peter Shilton, tidigare vd för Goldman Sachs och brittiska Petroleum, IMF:s förre verkställande direktör Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy, generaldirektör för Världshandelsorganisationen, Jean Claude Trichet, dåvarande ordförande för Europeiska centralbanken, och Philippe Maystad, ordförande för Europeiska investeringsbanken. Donald Rumsfeld, förre försvarsministern i USA under president GW Bush, hans underordnade Paul Wolfowitz.

För ett par år sedan avled åldermannen på Wall Street, David Rockefeller.

Vem var då David Rockefeller? Han är en ledande företrädare för kapitalismen i USA, det enda levande levande barnbarnet till den första John D Rockefeller och enda levande barn till John D Rockefeller Junior. Han växte upp i den största privata våningen i New York, blev chef för världens största bank Chase Manhattan Bank, där han är den störste aktieägaren. David Rockefeller var samtidigt ordförande för USA:s viktigaste tankesmedja, den 1919 bildade Council on Foreign Relations (CFR), som har nära kontakt med USA:s utrikesdepartement. Han kände alla USA:s presidenter, cheferna för CIA och samarbetade redan på 1950-talet med Henry Kissinger, Nixons utrikesminister, som ännu ej åtalats för sin roll i Vietnamkriget.
Frihetsgudinna gråter bild
Citat som tillskrivs David Rockefeller
”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering.
Den överstatliga suveränitet hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.”
David Rockefeller vid Bilderberggruppens mötet 1991.

Vilken betydelse har dessa möten i Bilderberggruppen?

Detta är ett av de mest kända och viktigare av flera möten där toppskiktet i den härskande klassen och deras företrädare som ledande personer inom politik och massmedia träffas och drar upp planer utan demokratisk insyn för att stärka sin ställning. Bilderberggruppens hemsida säger att enligt mötets regler ”är deltagarna är fria att använda den information som tas emot, men varken identitet eller tillhörighet för talarna och inte heller för någon annan av deltagare kan avslöjas. Tack vare konferensens privata karaktär är deltagarna inte bundna av regler hos sina organisationer. Det finns ingen detaljerad agenda, inga beslut tas, röstning sker inte, och inga politiska uttalanden sker.” Hur pass demokratiskt är det att närvarande ledande representanter för massmedia och politisk verksamhet inte rapporterar till sina läsare/väljare?

Föregående artikelSJUKT HUS – Möte kl 18. om Nya Karolinska Sjukhuset och nyaste svenska sjukvården
Nästa artikelIdag 5 år efter Maidan: Kommer Poroshenko att fly sina frysande landsmän i Ukraina?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. På Europaportalens hemsida kunde man lför någon månad sedan läsa en rubrik om att EU är otåligt på att behöva vänta på en regering i Sverige. Birger Schlaug och den tidigare FNEU-styrelseledmoten MaLou Lindholm skrev en artikel i Expressen 27 september och ”avslöjade” att Annie Lööf är invald i Trilaterala Kommissionen (trilatertal.org). Men artikeln nämnde inte att andra kända inom EU-eliten är invalda där, som ”the Trustee of Rand Corporatrion” Carl Bildt (var finns inte denne besserwisser, som gjorde ett halvår av sin militärtjänst med den amerikanska underrättelsetjänsten som han inte vill kännas vid; var på Majdan torget i Ukraina med EUs vice president Franz Timmerman och ”USA”-finansiären Victoria Nuland samt enligt Expressen har lösningen till hur Kristersson skall bilda regering); Tove Lifvendahl (SvDs ledande ledarskribent; Maria Rankka (Sthlms Handelskammare); Jacob Wallenberg. Det räcker inte med detta. Annie Lööf deltog också 2017 i den dubiösa Bilderberg-gruppens möte (denna gång tillsammans med Marcus Wallenberg), och det var Bilderbergarna som tog initiativ till Trilaterala kommissionen. Det brukar vara ett tecken på att har man deltagit i Bilderbergmöte året före ett val, så är man en stark statsministerkandidat. Så lyckligt blev det för ”Bilderbergarna” Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Så om kapitalets svenska Macron får styra så kanske Lööf i slutändan blir den nye statsministern!!!

 2. Trilaterala kommissionens grundare år Zbigniew Brzewinski, så Annie Lööf med flera har valt fint sällskap.
  Ondskefullare tips om hur man hjärntvättar medborgarna står inte att finna sedan nazitiden.

  • Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Visionen om Europas Förenat Stater var en liberal idé redan på 1800-talet.
   Jean Monnet, en av de 7 fäderna till EU, förstod att Europas folk aldrig frivilligt skulle överge sina nationella identiteter. Därför fick man tillgripa det som kallats de små stegens tyranni. EU-projektet bygger inte på den demokratiska grundvalen. Med små stegen smulas suveräniteten sönder lite i sänder.
   ”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerad som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.” Bilderberg-gruppen bildade starten till EU-projektet: Namnet kommer från prins Bernhards hotell Bilderberg.
   En kriminell kartell växer fram. Det leder till en rad händelser i bildandet av den första konferensen. Prins Bernhard, hög frimuare, reser till USA 1952 för att besöka sin gamle vän Walter Bedell Smith, som är chef för det nybildade CIA. EU-projektet och Bilderberg var således från början ett holländskt initiativ och syftade till att ”stärka banden” mellan Västeuropa och USA. På den amerikanska sidan innehöll medlemmarna i den första Bilderberg-församling. David Rockefeller var nyckeln till ett amerikanskt medlemskap i Bilderberg.
   En namlista finns på deltagare under åren 1954-2008. Här finns från Sverige statsmän, diplomater, kungen, ÖB, politiker, industrialister, ledare för banker, nationalekonomer, fackföreningen och ledare för media: Herbert Tingsten chefredaktör Dagens Nyheter. Nat. ekon. M Waldenström, Per Jacobsson Byggnads AB , Marcus Wallenberg, kabinettssekr, Erik Boheman, ambassadör Sven Dahlman, justitieminister Herman Kling, Olof Palme, Yngeve Holmberg, Björn H Lundvall L M Ericson, Kjell-Olof Feldt, utbildningsminister Sven Moberg, Ingemund Bengtsson, Anders Bjorgerd Bonnier, Gunnar Sträng, Krister Wickman, Torbjörn Fälldin, Ola Ullsten, Lars Wohlin, FN-ambassadör Anders Ferm, FN-ambassadör Max Jacobsson, kung Carl XVI Gustaf, Percy Barnevik, Carl Bildt, Leif Johansson Volvo, Leif Pagrotsky, Jacob Wallenberg, Lars-Eric Petterson Skandia, Björn Rosengren, Maurico Rojas, prof ekon, hist, Lund, Tom Hedelius Handelsbanken, Anders Åslund Carnigie, Björn Svedberg SEB, Mona Sahlin, Transportminister Uusman, Stig Larsson SJ, Hans Bergström DN, Lars Wohlin Riksbanken, Clas-Erik Odhner LO, Hans Werthen Elektrolux, Kai Hammerich Saab Scania AB, prof Assar Lindbeck ekon. hist. Sthlm, Curt Nicolin, Stig Synnergren ÖB, försvarminster AndersThunborg, Sten Gustfsson Saab-Scania, handeslminster Mats Hellström, statsekr. Carl Johan Åberg, Peter Wallenberg, Hans Zetterberg SvD, handelsminsiter Staffan Burestam Linder, Hans Blix Intern Atomenergiorganet IAEA, Bertil Torekull Svd, prof Lars Jonung nat.ekon, Handelshögskolan, Bo Ramfors SEB, Jessica Mathews Carnegies.

 3. I det här sammanhanget kan jag bara rekommendera ”Rap News – The New World Order – with Russel Brand & Bill de Berg”, för att lätta upp stämnningen något, samt peka på att detta handlar om var och en av oss i förtryckarpyramiden och hur vi organiserar oss för att minska skadan som vi åsamkar naturen ihop med de här herrarna och damen i fråga, genom att vi inte är motiverade att organisera effektiv bred samverkan som kan rädda planetens natur och minska lidandet för människorna.

  Gör vi det så förlorar de sin makt.

 4. Endast tre länder kvar utan en Rothschildägd Central Bank!
  Familjen Rothschild har sakta men säkert etablerat sina centralbanker i alla länder i denna värld, vilket ger dem otroligt mängder rikedom och makt. År 2000 fanns det sju länder utan en Rothschild ägd eller kontrollerad centralbank: Afghanistan. Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea, Ian. Det är inte en slump att dessa länder som nämns ovan var och fortfarande är under attack av de västerländska medierna, eftersom en av de främsta anledningarna till att dessa länder har attackerats i första hand är att de inte har ett Rothschild-ägt Centralbanken än.
  Det första steget i att få en centralbank att etablera sig i ett land är att få dem att acceptera ett upprörande lån, vilket sätter landet i skuld för centralbanken och under kontroll av Rothschilds. Om landet inte accepterar lånet, kommer ledaren för det här landet att mördas och en ledande Rothschild-ledare kommer att placeras i positionen , och om mördandet inte fungerar kommer landet invaderas och ha en centralbank etablerad med tvinga allt under namnet terrorism.
  Centralbanker är olagligt skapade privata banker som ägs av Rothschilds bankfamilj. Familjen har funnits i mer än 230 år och har gått in i varje land på denna planet och hotat varje världsledare och deras regeringar och med fysisk och ekonomisk död och förstörelse och placerade sedan sitt eget folk i dessa centralbanker till kontrollera och hantera varje lands pocketbook, för att sedan upprätta en centralbank i de länderna.
  De enda länder som lämnades 2011 utan en centralbank som ägs eller kontrolleras av Rothschild-familjen är: Kuba, Nordkorea och Iran. De flesta som bor i USA har ingen aning om att Internal Revenue Service (IRS) är en utländsk byrå. För att vara mer exakt är IRS ett utländskt privat bolag från Internationella valutafonden (IMF) och är den privata ”armén” av Federal Reserve (Fed). Dess främsta mål är att se till att det amerikanska folket betalar sin skatt och vara goda små slavar.

  Rothschilds vill åt Irans banker. Källa: American Free Press. Av Pete Papaherakles, FEBRUARI 10, 2012. Eftersom spänningar byggs upp för ett tänkbart krig mot Iran är det värt att utforska Irans banksystem jämfört med sina amerikanska, brittiska och israeliska motsvarigheter. Före 9-11 rapporterades sju: Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea och Iran.
  Vid 2003 slogs Afghanistan och Irak upp av Rothschild-bläckfisken, och 2011 var Sudan och Libyen också borta. I Libyen etablerades en Rothschild-bank i Benghazi medan landet fortfarande var i krig. Islam förbud mot ränta, ett stort problem för Rothschild banksystemet. Fram till några hundra år sedan var det också förbjudet att ladda ränta i den kristna världen och till och med bestraffas av döden. Det ansågs utnyttjande och slaveri.
  Sedan Rothschilds tog över Bank of England omkring 1815 har de utökat sin bankkontroll över alla länder i världen. Deras sätt har varit att få ett lands korrupta politiker att acceptera massiva lån, som de aldrig kan betala tillbaka, och därmed gå in i skuld till Rothschild bankkraft. Om en ledare vägrar att acceptera lånet, är han oftast ousted eller mördad. Och om det misslyckas, kan invasioner följa, och en Rothschild bankbaserad bank är etablerad.
  Rothschilds har starkt inflytande över världens stora nyhetsbyråer. Genom upprepning är massorna dämpade till troende skräckhistorier om onda skurkar. Rothschilds kontrollerar Bank of England, Federal Reserve, Europeiska centralbanken, IMF, Världsbanken och Banken för internationella förlikningar. De äger också det mesta av guldet i världen, liksom London Gold Exchange, som sätter priset på guld varje dag. Det sägs att familjen äger över hälften av planeten – beräknad av Credit Suisse till 231 biljoner dollar – och styrs av Evelyn Rothschild, nuvarande chef för familjen.
  Objektivforskare hävdar att Iran inte demoniseras eftersom de är ett nukleärt hot, precis som talibanerna, Iraks Saddam Hussein och Libyens Muammar Qadaffi inte var ett hot. Vad är då den verkliga orsaken? Är det trillionerna som ska göras i oljevinst eller trillionerna i krigsvinster? Är det att konkursa USA:s ekonomi, eller är det att starta nästa världskrig? Är det att förstöra Israels fiender, eller att förstöra den iranska centralbanken så att ingen lämnas för att trotsa Rothschilds pengaracket? Det kan vara någon av dessa skäl eller, sämre.

  Americanfreepress
  https://ideapod.com/rothschild-family-control-worlds-money-supply-heres-truth/
  https://family.rothschildarchive.org/people/21-mayer-amschel-rothschild-1744-1812
  http://uppenbar.info/uppenbar/rev/nvo.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here