Blir inte färdig med  9/11 så lätt. 

68
1606

Rolf Nilsson har fångat in och översatt denna artikel  av Av Reidar Kaarbø från https://derimot.no/blir-ikke-ferdig-med-9-11-sa-lett-hva-fikk-kameraene-til-a-riste-for-tarnene-falt

Tidigare publicerad på nateren.no 

Ingress av Knut Lindtner, redaktör  på derimot.no

Den 11 september 2001 träffades två av tre torn i New York av flygplan. Alla tre tornen rasade samman. Många hävdar att detta inte borde vara möjligt utifrån hur byggnaderna var konstruerade. Man hävdar att sprängämnen måste ha använts för att få detta att hända. Inlägget nedan handlar om just detta.

_____________________

Skakningarna i New York 9/11 

 Den 11 september 2001, efter att det första tornet träffades av ett flygplan, satte många upp videokameror på stativ från terrasser i höghus och filmade utvecklingen. Om du studerar filmerna kommer du att se något konstigt. Vid ett visst tillfälle börjar kamerorna skaka så mycket att bilden hoppar och dansar på skärmen i ett par sekunder. 12 sekunder senare rasar det första tornet, men nu står bilderna stilla som berget. 

 En av videorna jag har sett flera gånger på Youtube runt 2004 är speciell, tyvärr hittar jag den inte igen och misstänker att den är raderad. Den togs genom fönsterglaset i en lägenhet där ljudet av sirener och rop utifrån hade blockerats. Här kunde vi tydligt höra ett kraftigt ”Brrrrrrrrrrummm” under 2 – 3 sekunder när skakningarna började. Ljudet motsvarar det vi hör inne i ett hus när någon detonerar en stor salva bestående av många dynamitgubbar kopplade i serie en kilometer bort. Omedelbart efter sa en röst: ”Vad var det där?” 

Och återigen: När det första tornet kollapsade 12 sekunder senare stod bilden stadigt som ett berg hela tiden. 

 National Institute of Standards and Technology (NIST) upptäckte ingen seismisk aktivitet 12 sekunder innan det första tornet kollapsade. Däremot hävdar NIST att skakningar uppmättes när tornet kollapsade. 

 18 sekunder in i den här videon ser vi skakningarna, 12 sekunder innan kollapsen. 

 Arkitekter och ingenjörer för sanningen  om 9/11 hävdar att skakningarna inte stämmer överens med NIST:s redogörelse för vad som hände och förlitar sig på seismiska data och skakningar på videor. NIST måste dock erkänna att en videokamera med teleobjektiv på stativ är ett extremt bra seismiskt instrument. 

 Varför är det så viktigt att bråka om och när skakningarna ägde rum – innan eller medan tornet rasade? Svaret är enkelt, och kan verifieras av vilken rivningsexpert som helst och från filmer om rivning på Youtube: Höghus byggs så gediget att man MÅSTE försvaga konstruktionen i förväg, speciellt på de nedre våningarna. Om inte finns det risk för att rivningen helt eller delvis misslyckas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=hm1u6qZyQ4w

Här faller det tredje tornet som ingen vill prata om. 

 Konspirationsteoretikerna hävdar att skakningarna från denna ”serieexplosion” och andra detonationer som inte sammanföll med en flygkrasch eller kollaps bevisar att vi pratar om kontrollerad rivning, och att NIST måste förneka detta i sitt försök att stödja den officiella versionen. Därför är NIST övertygad om att inga sprängämnen användes den dagen, trots vittnen, videor och spår av militär termit (sprängämnen) i dammet och bevis på extrem värme (1500 grader C plus) i resterna av både WTC1, 2 och 7 . 

 En sak kan alla vara överens om: De tre höghusen i WTC som kollapsade denna dag skulle, om de utsätts för professionellt kontrollerad rivning, uppnå maximal poäng som ett perfekt utfört jobb, det kan inte göras bättre. 

 Omslagsbild från Britannica 

 

 

 

Föregående artikelModis resa till Jakarta är en geopolitisk händelse
Nästa artikelValets vinnare 2022
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

68 KOMMENTARER

 1. Hehe, är så ”roligt”, folk tror inte (fortfarande) på att byggnaderna sprängdes (kolla in sprängbilder på kasinobyggnader i las vegas, såå vad är skillnaden..). Därför vevas den här historien, om och om igen. Bra att det görs, i brist på annat..

 2. Det finns många teorier och spekulationer om händelserna den 11 september 2001 och många olika videoklipp som har spridits på internet. Det är viktigt att komma ihåg att i en stressad och kaotisk situation som den dagen kan det finnas många förklaringar till märkliga ljud och skakningar som människor upplevde.

  Ljudet du beskriver som ett kraftigt ”Brrrrrrrrrrummm” kan vara resultatet av många olika faktorer, inklusive ljudförvrängning på grund av kamerans mikrofon eller ljud från omgivningen. Det är också möjligt att människor reagerade på olika sätt på de oväntade händelserna, och någon kan ha uttalat sig om det de hörde utan att nödvändigtvis ha haft insikt om vad som hände.

  Det är alltid viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser baserade på enskilda videoklipp eller vittnesmål, särskilt när det gäller en så komplex och tragisk händelse som 11 september-attackerna. Utredningar och forskning har utförts av experter för att förklara händelserna den dagen, och det finns en bred konsensus om vad som inträffade.

  Om du har frågor eller oro kring händelserna den 11 september 2001 rekommenderar jag att du söker information från pålitliga källor och experter inom området för att få en bättre förståelse för händelseförloppet och de faktorer som var inblandade. Det finns många konspirationsteorier som har cirkulerat kring dessa händelser, men de har i allmänhet inte stöd i vetenskapliga eller officiella utredningar.

  Konspirationsteorier om 11 september-attackerna har cirkulerat sedan händelserna ägde rum, och de har ofta ifrågasatt den officiella förklaringen som har presenterats av myndigheter som National Institute of Standards and Technology (NIST) och 9/11 Commission. Det är viktigt att förstå att dessa konspirationsteorier saknar vetenskaplig grund och har avvisats av experter och utredningar som har genomförts oberoende av regeringen.

  Här är några punkter att överväga:

  1 – Kontrollerad rivning: Många experter inom byggteknik och demolering har inte funnit några bevis som stöder påståendet om kontrollerad rivning. Kollapsen av World Trade Center-tornen har utförligt studerats och förklarats av NIST och andra experter som en följd av de omfattande skadorna som orsakades av flygplansnedslagen och den efterföljande branden.

  2 – Spår av militär termit: Det har funnits påståenden om att militär termitsubstans hittades i dammet efter kollapsen av World Trade Center-tornen. Detta har dock ifrågasatts av experter som har pekat på andra förklaringar för de kemiska föreningar som har hittats i resterna.

  3 – Extrem värme: NIST har förklarat att värmeutvecklingen i kollapsen av tornen var resultatet av branden som pågick i byggnaderna, inte användning av sprängämnen. Det finns inga vetenskapliga belägg för påståendet att extrem värme upp till 1500 grader Celsius skulle kräva användning av sprängämnen.

  Konspirationsteorier kan vara kraftfulla och sprida desinformation, men det är viktigt att förlita sig på pålitlig vetenskaplig och oberoende forskning när man överväger händelser som 11 september-attackerna. Utredningar som utförts av NIST och 9/11 Commission involverade experter inom olika områden och har granskats av andra experter för att säkerställa deras trovärdighet. Dessa utredningar har inte funnit några bevis som stöder påståenden om kontrollerad rivning eller användning av sprängämnen.

  • Vad ska man säga om en sådan här godtrogen kommentar som ”Pelles”? Verkar ju vara en standardpamflett som t ex CIA använder? Och inget säger ”Pelle” om WTC-7 vilket avslöjade att man apterat byggnaderna i förväg med sprängämnen! Och det finns tusentals arkitekter och byggingenjörer som helt avfärdar Nist som skojare och desinformatörer.

   • Diskussionen kring World Trade Center 7 (WTC-7) är en del av en större debatt om händelserna den 11 september 2001, och det finns olika åsikter om vad som orsakade kollapsen av WTC-7. Det är sant att det finns några personer, inklusive arkitekter och byggingenjörer, som har ifrågasatt den officiella förklaringen som presenterades av NIST (National Institute of Standards and Technology).

    NIST genomförde en omfattande utredning om kollapsen av WTC-7 och publicerade sina resultat 2008. De fann att kollapsen var en följd av en omfattande brand som utlöstes av bränsle från andra världshandelscentret och att ingen kontrollerad sprängning var inblandad.

    Det är viktigt att notera att majoriteten av experter inom byggteknik och konstruktion stöder NIST:s slutsatser och att det inte finns några breda vetenskapliga bevis som stöder påståendet om en kontrollerad sprängning av WTC-7.

    Det är också viktigt att vara medveten om att konspirationsteorier ibland får spridning även om de inte har stöd i vetenskapliga fakta. Det är alltid bra att granska information noggrant och söka pålitliga källor när man överväger komplexa händelser som 11 september-attackerna.

    Debatten om WTC-7 och andra aspekter av 11 september-attackerna fortsätter att vara en kontroversiell och känsloladdad fråga, och människor kan ha olika åsikter och uppfattningar om det. Det är viktigt att ha en öppen och konstruktiv diskussion baserad på fakta och vetenskapliga bevis för att bättre förstå dessa händelser.

    Till Benny: En ärlig och konstruktiv debatt innebär vanligtvis att man presenterar sina åsikter och synpunkter med stöd av välgrundade fakta och bevis. Att framföra synpunkter utan underbyggd fakta kan göra det svårt att ha en meningsfull diskussion och kan leda till förvirring och missförstånd. Det är viktigt att vara ansvarsfull och noggrann när man deltar i en debatt, särskilt om ämnet är komplicerat eller känsligt.

    Om man inte har tillräcklig fakta eller bevis för att stödja sina åsikter kan det vara mer produktivt att vara öppen för att lära sig mer om ämnet och att lyssna på andra synpunkter och argument. Att söka efter pålitliga källor, forska om ämnet och vara öppen för att omvärdera ens ståndpunkter baserat på ny information är viktiga komponenter i en ärlig och givande debatt.

    Det är också viktigt att undvika att sprida felaktig information eller desinformation, eftersom detta kan skada både debatten och samhället som helhet. Att vara noggrann med källkritik och att förlita sig på vetenskapligt granskade fakta och pålitliga källor är avgörande för en ärlig och ändamålsenlig debatt.

    • Saknar referenser till olika arbeten som stödjer NISTs bedömning och som konkret diskuterar och bemöter kritiker.

     • NIST (National Institute of Standards and Technology) utförde en omfattande utredning om kollapsen av World Trade Center-tornen efter attackerna den 11 september 2001. Deras rapport, särskilt NIST:s slutrapport om WTC-tornens kollaps, publicerad 2008, innehåller detaljerad information om deras undersökning och slutsatser.

      För att få en bättre förståelse av NIST:s arbete och försvar av dess slutsatser, kan du överväga att läsa följande dokument:

      1 – NIST:s slutrapport om WTC-tornens kollaps: Detta är den mest omfattande källan och ger en detaljerad teknisk beskrivning av deras arbete, inklusive simuleringar och analyser av kollapsen. Rapporten är offentligt tillgänglig på NIST:s webbplats och är en viktig källa för att förstå deras position.

      2 – NIST:s svar på vanliga frågor: NIST har också publicerat svar på vanliga frågor om deras arbete, där de bemöter några vanliga missuppfattningar och kritik. Dessa svar kan ge ytterligare klarhet om deras slutsatser.

      3 – Oberoende granskningar: Det finns flera oberoende tekniska granskningar och recensioner av NIST:s arbete som stöder dess slutsatser. Exempel på sådana granskningar inkluderar studier utförda av universitet och experter inom byggnadsteknik och konstruktion.

      4 – Regeringens utvärderingar: Utöver NIST har flera federala myndigheter, inklusive 9/11-kommissionen, genomfört egna utredningar och bedömningar av händelserna den 11 september 2001. Dessa rapporter innehåller information som stödjer NIST:s slutsatser.

      5 – Akademisk litteratur: Det finns också en mängd akademiska artiklar och böcker som diskuterar och granskar NIST:s arbete och slutsatser. Sök efter publicerade arbeten inom ämnet för att hitta en bredare förståelse för diskussionen och olika perspektiv.

      Genom att studera dessa källor och referenser kan du få en djupare insikt i NIST:s arbete och hur det har bemötts och granskats av olika parter inom bygg- och konstruktionssamhället. Det är viktigt att söka efter en mångfald av åsikter och analyser för att få en mer fullständig bild av ämnet.

    • De som döljer och desinformerar är NIST och ingen annan! Väldigt vad det verkar viktigt för ”Pelle” att rycka ut för att försvara en korrupt regim som den i USA och deras beställda utredning från NIST? Och det är frågan om tusentals experter som ifrågasätter den officiella storyn som har hål lika stora som planet av aluminium som påstås passera grova stålbjälkar i fasaden som de vore av smör?

     • Det är korrekt att det finns människor och experter som har ifrågasatt den officiella utredningen och slutsatserna om händelserna den 11 september 2001. Det har funnits många teorier och debatter om olika aspekter av händelserna, inklusive kollapserna av World Trade Center-tornen.

      När det gäller påståenden om att flygplans aluminiumskrov skulle smälta stålbjälkar, så är det viktigt att förstå att det finns flera faktorer att beakta. Brandtemperaturer i kontorsbränder är vanligtvis inte tillräckligt höga för att smälta stål, men de kan försvaga stålbalkar och strukturer över tid. Effekterna av en brand beror på flera faktorer, inklusive brännbart material, ventilation och brandens varaktighet.

      Det har genomförts många experiment och simuleringar för att förstå hur brand och värme påverkar stålbalkar och byggnadsstrukturer, och det är en komplex vetenskaplig fråga. NIST:s utredning av kollapserna av World Trade Center-tornen analyserade de specifika omständigheterna och faktorerna som ledde till kollapserna och försökte förklara dem utifrån de tillgängliga bevisen.

      Debatter om detta ämne kommer fortsätta, och människor kan ha olika uppfattningar om det. Det är viktigt att fortsätta söka efter pålitlig information och att vara öppen för olika perspektiv och analyser när man undersöker komplexa händelser som dessa.

     • Så ”Pelle” påstår på fullt allvar att stålbalkarna som planen plöjde genom som smör redan var uppmjukade av eld innan planen ens träffade byggnaderna?

   • När man konfronteras med kommentarer eller åsikter som man inte håller med om eller anser vara felaktiga, är det viktigt att hantera situationen med respekt och öppenhet för en konstruktiv dialog. Här är några riktlinjer för att bemöta en kommentar som du anser vara godtrogen eller felaktig:

    Behåll en lugn och respektfull ton: Undvik att bli defensiv eller aggressiv i ditt svar. För att skapa en konstruktiv diskussion är det viktigt att behålla en öppen och artig kommunikation.

    Fråga om mer information: Om du är osäker på eller inte förstår kommentaren kan du fråga personen att förklara eller ge mer information om sina åsikter. Detta kan bidra till en djupare förståelse av deras ståndpunkt.

    Dela pålitliga källor: Om du har tillgång till pålitliga källor eller bevis som stöder din åsikt, kan du dela dessa med personen i ett försök att förklara ditt perspektiv.

    Bekräfta överenskommelser: Om det finns områden där du och personen är överens, kan du börja med att bekräfta dessa överenskommelser innan du går vidare till de områden där ni kanske inte är överens.

    Uppmuntra till kritiskt tänkande: Om personen har uttryckt en åsikt som du anser vara grundad på felaktig information, kan du föreslå att de granskar sina källor och överväger olika perspektiv för att komma fram till en mer informerad åsikt.

    Acceptera att ni kanske inte når en överenskommelse: Ibland kommer du inte att kunna övertyga någon att ändra sina åsikter. I sådana fall är det viktigt att respektera deras rätt till sina egna åsikter och överväga om det är värt att fortsätta diskussionen.
    Det är viktigt att komma ihåg att människor kan ha olika perspektiv och erfarenheter som påverkar deras åsikter. Att försöka förstå varför någon har en viss åsikt och att bemöta den med respekt kan bidra till en mer öppen och konstruktiv debatt.

  • Men dette du skriver er jo løgn !
   Punkt for punkt er dine argumenter uholdbare.
   Du fremstår som betalt talsmann for den offisielle versjonen – og ja, slike finnes fortsatt!

 3. Jo sant men de finns i tusental. De flesta undertrycks. Börja t ex med Corbett Reports dokus om 11e. Har man gått igenom dom, är man en ny bildad individ. Aalltså runt den här situationen

 4. Fakta är att en 47 våningars byggnad inte rasar samman i fritt fall efter att kontorsmöbler brinner ett tag. Eller finns det någon vetenskap som motsäger det.

  • Det är korrekt att en hög byggnad inte normalt sett kollapsar i fritt fall på grund av kontorsbränder. Kollapsen av World Trade Center 7 (WTC 7) efter attackerna den 11 september 2001 har varit föremål för omfattande undersökningar och debatter.

   NIST (National Institute of Standards and Technology) utförde en omfattande utredning av kollapsen av WTC 7 och kom fram till att den främsta orsaken till kollapsen var en brand som brann i flera timmar och försvagade byggnadens bärande strukturer, inklusive stålbalkar och pelare. NIST:s slutsats var att kollapsen initierades av denna brand och att det inte fanns några bevis för att sprängämnen hade använts.

   Det är dock viktigt att notera att diskussioner och debatter om kollapsen av WTC 7 fortsätter, och det finns människor som ifrågasätter NIST:s slutsatser och teoriserar om andra möjliga orsaker till kollapsen.

   Den vetenskapliga förståelsen av byggnaders beteende i brand är en viktig faktor i utredningar om sådana händelser. Byggnadsteknik och brandforskning används för att analysera och förklara varför byggnader kan kollapsa under extrema omständigheter som långvariga och intensiva bränder.

   Det är en komplex och tekniskt utmanande fråga, och det finns expertis och forskning som har gått in i att förstå händelserna den 11 september 2001 och de efterföljande utredningarna. Slutgiltiga slutsatser och debatter kvarstår dock inom detta ämne.

   • Tror ”Pelle” på alla sagor som berättas? sprängdes, det är så tydligt att det inte ens kräver diskussion utan debatten borde handla om vilka som gjorde det?

 5. Och vad skulle i så fall vara det långsiktiga politiskt och dessutom strategiska motivet (från låt säga amerikansk eller de förra amerikanska allierade i islamiströrelsen) att med inbyggda sprängmedel göra sig av med dessa tre byggnader varav en ”osymbolisk” låg kontorsbyggnad i Världshandelscentret i New York?

  Explosioner av detta slag uppfattas mycket lätt i t.ex. seismisk mätutrustning i omgivningen. Denna torde i så fall kunnat gå få fram, även på t.ex. kanadensiska sidan.

  Att dessa byggnaderna vid New Yorks Världshandelscenter skulle enbart sprängts ned, oaktat skadorna av flygplanskollisionerna och explosionerna av högoktanigt flygbränsle, verkar därför helt osannolikt. Dessutom skulle dessa explosioner hörts tydligt innan husen föll samman, och rök kommit ut ur t.ex. fönster o.s.v. tidigare innan sammanbrottet, vilket inte skedde; de började falla först och rök och damm pressades då först ut av gasövertryck i byggnadskroppen – vilket talar emot en massiv explosion innan.

  Visst är ämnet klart intressant, men konspirologiskt håller inte sprängämnesplanen som långtida amerikansk geopolitisk strategi ens under Bush juniors neokonservativa kollegors härjningar i ett såpass öppet och frispråkigt samhälle som det amerikanska, eftersom det är så lätt att överbevisa.

 6. Vad ni inte har tagit upp är den höga cancerfrekvensen bland räddningspersonal men även bland Wall Street mäklarnas omgivning senare.
  Frekvensen tyder på hundratals ggr starkare strålning än naturlig bakgrund och enskilda tidiga cancrar efter 9/11 tyder på enorma stråldoser.
  En kvinnlig läkare påstods ha dött av leukemi vid 50 års ålder. Hon ingick i den grupp som fortlöpande monitorerade räddningspersonalens mätdosor som officiellt påstods mäta asbest. Men i verkligheten mätte upp stråldos.
  Det var förbjudet att medföra privata geigerräknare på området.
  De första dagarna efter 9/11 utfördes arbeten på området som stämmer överens med protokollet för hur man motverkar den värsta strålningen efter en kärnvapenexplosion.
  NNSA National Nuclear Security Administration var genast på plats iförd strålskyddsmundering. Ögon och öron var övertäckta.
  NNSA hade före 9/11 med helikoptrar skannat hela omgivningen för strålning och upprepade processen efter 9/11 för att upptäcka skillnader i radioaktivitet före och efter.
  Man körde en lång karavan av lastbilar, var och en med en noga uppmätt portion av ’sand’ eller eventuellt jonbytarkemikalier för dekontaminering.
  Jag minns inte namnet på kemikalien men den ingår annars i militärens dekontamineringsutrustning rörande bc stridsmedel. Jag kunde inte se att den angavs som abc-dekontaminering dvs det var inte tydligt att just den var mot atomvapen men många jonbytare ger möjlighet att byta radioaktiva joner från källan till en annan substans som lättare kan elimineras.
  En ultraviolettabsorberande substans tillfördes det vatten som brandmän under lång tid begjöt området med för att kyla ned. Det passar ihop med kylning mot radioaktiva energikällor.
  Man observerade att den nedre delen av byggnaden under marknivån innehöll smält stål.
  Det har diskuterats mycket om vilken typ av kärnvapen som kan ha använts. Små taktiska kärnvapen har föreslagits. Kostnaden var låg eller gratis för små utrangerade kärnvapen i hundratal som försvann under George Bush, troligen efter 9/11.
  Och då inser man att de inte behöver ha varit dyra strax innan heller.

  I graniten som blottlades när bråten forslades bort syntes ett ställe där berget kan ha smält. Officiellt påstods det vara slitage från istiden.

  En annan teori har föreslagits av två oberoende sakkunniga. Det skulle ha rört sig om att en kärnreaktor under byggnaden var avsiktligt arrangerad för att övergå i kritiskt tillstånd och smälta sig ner i berggrunden så att dess strålning bildade ett sammanhållet koniskt strålknippe upp genom byggnadens stålstomme. En variant var att freontankar ovanför skulle förstärka verkan och stråla så kraftigt att stålet högre upp förlorade bärkraft.
  Vitsen med en sån ide är att man kan använda väldigt mycket anrikat klyvbart material jämförbart med mängden i en vätebomb utan att det blir en kraftig seismisk verkan.
  Iden skulle, enligt dem som förde fram det, vara att detta var en nukleär nödrivningsmetod.
  En fd sovjetrysk nukleär säkerhetsexpert påstod sig ha tagit del av en annan nödrivningsmetod med kärnvapen härrörande redan från byggnadens godkännande eftersom det krävdes en rivningsplan för att få byggnadstillstånd.
  Han berättade att USA och Sovjet utbytte info om civila atomsprängningar som tilläts använda laddningar upp till 150kt.
  Såna tillämpningar upphörde genom opposition omkring 1973 när byggnaden uppfördes
  Han hävdade att den tidens popular mechanics hade innehållit illustrationer till hur rivning av skyskrapor med kärnvapen eller kritisk reaktor tog sig ut.
  En illustration visade bara ett koniskt strålknippe underifrån.
  Han visade även hur hela upplagor av tidigare ordböcker från 1980-talet har ändrat innehåll efter 2003 beträffande ordförklaring av Ground Zero som tidigare endast hänvisade till kärnsprängningar men efter 2003 hänvisar till andra tolkningar.
  Och alltså med falsk bakdatering till 1980-talet.
  I bibliotek går det förstås enkelt att systematiskt byta ut litteratur.
  Han ansåg att frimurarkretsar bevakar secondhandbokhandlare och så långt de kan byter ut gammal info trots att det måste bli en rätt stor kostnad. Han hade själv ett privat ex och kunde jämföra med dem som gick att köpa begagnat.
  Det är ett slående exempel på en konspirationsteori som verkar enormt långsökt men har han ett äkta ex som skiljer sig till innehåll från andra med samma datering så är hans tes likväl rimlig. Han, Dmitri Khalezov, avbildar texten i sitt ex i boken the third. truth. Om man litar på det verkar det lika rimligt att de byter ut hela upplagor av annan info också. Jag har sett exempel på det själv från 1985 om händelser som berör mig att svenska tidningsarkiv inte innehöll ett spår av det jag vet fanns i press då.
  Detta överensstämmer med uppfattningen att frimurare anlitas till att förvanska historien. Naturligtvis kan andra än frimurare utföra sånt men dom anses pålitliga och är en stor grupp av inflytelserika individer överallt.
  Och beträffande officiell sanning kallar den ryske sakkunnige boken the third truth därför att det finns två andra sanningar som förs ut till dels undersåtarna och dels till dem med högre status. En del av Europas högre ansvariga och Ryssland kan ha erhållit en version om att man fruktade att kärnvapen fanns i flygplanen och att det krävde en snabb rivning.
  Och att det är olämpligt att informera allmänheten om sånt för att bevara lugnet.

   • The third truth av Dmitri Khalezov innehåller utförliga resonemang om den tesen jag återger ovan med missilen mot Pentagon och hur de tre översta i makthierarkin var oanträffbara just när nödrivningen måste ha effektuerats
    Flera detaljer som styrker att USA agerade som man förväntar sig vid kärnvapenattack anges tex att domedagsplanet cirkulerade på himlen ovanför viktiga platser.
    Han berättar även om det som rör cancer
    Enligt officiella data steg cancerfrekvensen jmf med det normala så att man kan estimera bakgrundsstrålningen genom att ta kvoten av tid de spenderade på platsen mot deras ålder. Ur det fick jag 300ggr förhöjd cancerrisk som jag tolkar som radioaktivt orsakad. Enligt Khalezovs uppgifter sa läkarna inledningsvis att det påminde om strålskador och för ett tidigt fall tilgreps till mag och tarmkanaltransplanation.
    En annan källa – Don Fox tror jag han hette – hade länge en facebooksida med många bilder på det som rör NNSA under arbetet vid WTC och vid den plats, Fresh Kills, där dom letade fram kroppsdelar och berättade om de åtgärder de vidtog: (Kills syftade på holländska för källa men med amerikansk svart humor som krydda)

    Därifrån kom uppgifterna om dekontamineringskemikalierna som jag nu inte minns namnet på.
    Donald Fox har en blog som man har beteckningen private dvs man måste ha behörighet
    Han beskrivs så här av Jim Fetzer
    ”Don Fox har gjort omfattande forskning om rollen som mini-nukes av Dr. Ed Ward och om arbete av The Anonymous Physicist på tornen och har formulerat en redogörelse för hur det gjordes och varför det finns mer i den här historien jämfört med mycket låg -ge termonukleära anordningar. Hans artiklar inkluderar ”Mystery Solved: The WTC was Nuked on 9/11” och ”Mini Neutron Bombs: A Major Piece of the 9/11 Puzzle (med Clare Kuehn, Jeff Prager, Jim Viken, Dr. Ed Ward och Dennis Cimino) . Don Fox har varit bland de mest framgångsrika när det gäller att förmedla resultaten av denna komplexa och tekniska forskning på ett sätt som gör den lättillgänglig för en bred publik.”
    Men observera att det var de autentiska bilderna av NNSA med full strålskyddsmundering prompt vid wtc som uppmärksammade mig på hans facebook inte några teorier.

    Här fanns en länk med en del bilder och även på den kvinnliga läkaren som påstods senare ha dött i leukemi
    https://mainstreamsmasher.wordpress.com/2014/08/08/nuklear-raumdienst-an-ground-zero-nach-dem-11-september-2001radiological-cleanup/
    ”Ett foto av Dr. Allison Geyh, som samlade in radioaktiva luftdosimeterprover från ground zero-arbetare i ett försök att mäta nivån av Roentgens/Hour-arbetare som exponerades för. Viktiga ansträngningar gjordes för att övervaka nivån av radioaktiva Roentgens/timme varje arbetare exponerades för för att hålla dem så låga som möjligt för att hålla skyddet uppe. För mycket exponering skulle skapa akut strålsjuka hos arbetare och skapa mycket uppmärksamhet. Trots framgången med att rotera arbetare in och ut från ground zero för att hålla sin nivå av Roentgens/Hour till ett minimum, led tusentals arbetare och tiotusentals Manhattanbor fortfarande och fortsätter att lida av kroniska strålningsrelaterade sjukdomar och leukemi som orsakas främst av exponering för artificiell joniserande strålning.

    Allison själv gick bort 2011 i leukemi.”

 7. Man kan få cancer av annat än just strålning, av byggdamm från en skyskrapa från slutet på 1960-talet innehåller säkert mycket onyttigt.

  Det finns en officiell olyckshaverirapport och den kan verifieras eller falsifieras. Den som vill falsifiera en sådan rapport måste ha rejäla bevis och det i ett så pass öppet och diskussionsvilligt klimat som det amerikanska.

  Det faller på det politiska motivet. Det är ypperligt svårt att se hur rejält patriotiska amerikanska politiska figurer som Bush junior, Rumsfeld och andra skulle kunnat gå med på en egen hemmasprängning med många tusentals döda på amerikansk mark för att det skall leda till krig automatiskt i Afghanistan och senare Irak. Det håller bara i den synnerligen narcissistiska och genomkonspirativa världen där de som tror på ypperliga parallella händelser av detta slag och att de som alltid är strået smartare än omgivningen. Och det fungerar inte.

  • De du nämner var inte anträffbara just när sprängningen av byggnaderna effektuerades ca 20 minuter efter missilen träffade Pentagon. Bush var i en avlägsen ort i en skolklass. Rumsfeld hade då gått ut för att han skulle hjälpa till sa han.
   Cheney hade burits ner av secret service i skyddsrummen under Vita huset och domedagsplanet cirkulerade på himlen vilket understryker att det sågs som kärnvapenkrig.
   Pentagon kände till missiltypen innan och för säkerhets skull hade Janes militära tidskrift dagen innan 9/11 publicerat en artikel om just den sovjetiska kryssningsmissilen, den 7 ton tunga bepansrade Granite eller som den också kallas shipwrecker.
   Men eftersom det var en känd typ lär Pentagon ha känt igen den redan på radarsignaturen. Det förklarar varför Cheney bars ner i skyddet redan någon minut INNAN träffen vid Pentagon.
   Missilen var programmerad att kunna själv ändra mål i sista stund.
   Den skulle ha kunnat gå mot Vita Huset i stället.
   Den exploderade ju aldrig men det kanske de inte var säkra på.
   Beträffande demoleringen:
   Notera att det finns genomarbetade teorier om att förutom teorin om minikärnvapen tvillingtornen även kan ha haft en kritisk kärnreaktor under.
   Alltså en som avsiktligt drevs till en kraftig härdsmälta med en sån kritikalitet att en mkt stark strålning gick i en väl avvägd kon uppåt. Det skulle undvika att ge stark seismisk verkan. Men samtidigt tillåta mkt mer klyvbart material att avge strålning som försvagar stålet.
   Den skulle smälta sig ner i bergrunden och senare kunna osynliggöras av ett lager betong över hålet
   Jag vet inte vilken teori som stämmer men strålningen är den enda rimliga teorin. Det du nämner har mycket längre tidsfördröjning och NNSAs prompta uppdykande i full strålskyddsmundering efter kollapsen talar sitt tydliga språk. Se även mitt svar till Anders nyss.

 8. Jag tror inte heller brinnande kontorsmöbler skapade den värme som fick tornens bärande konstruktioner av stål och betong att kollapsa så att tyngden av våningarna över fick hela tornen att rasa samman.
  Kontorsmöblerna blev istället bland den övriga bråten på marken.

  Däremot är min övertygelse att 90.000 liter flygfotogen som antänds hastigt kan skapa en hetta inne i byggnaden så att både stål och betong tämligen snabbt förlorar sin bärighet.

  Slå ut en enda liter jetbränsle på golvet i ett rum och tänd på så får ni se vilken värme det kan skapa.
  Men gör det inte hemma.
  Gör det istället på någon övningsplats för brandkårer.

  För övrigt har Wikipedia en läsvärd beskrivning av 11 september attackerna.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/11_september-attackerna

  För att glädja här finns även en rubrik som behandlar konspirationsteorierna.

  Oklara omständigheter och brister i utredningsarbete gör att sådana konspirationsteorier lätt föds.

  Själv är jag helt övertygad om att Östersjöns värsta fartygsolycka Estonia är orsakad av en sprängning, olycka eller arrangerad.
  Antingen inifrån fartyget från hemlig last av militär utrustning eller utifrån, kanske av en ubåtsattack.
  Dock tror jag mer på det första.
  Att hög sjögång, vilket den här sortens fartyg lätt ska tåla, eller tappat bogvisir tror jag inte alls på vilket det senare skulle indikerats från instrumenten på bryggan.

  En attack eller sprängämnesolycka gör däremot sjöbefälen helt försvarslösa.

  Med det vill jag ha sagt att jag håller med redaktören om att konspirationsteorier är nödvändiga för att sanningen ska fram.

  Det är bara lite olika vad man har för uppfattningar och vem och vilket man tror mest på.

  • Inte ens USA:s brandbombning av Tokyo under WW2 skapade så väga temperaturer som krävs för att smälta stål. Jetbränsle rinner ner för byggnaden och brinner snabbt upp och skapar inte heller sådana temperaturer. Men många är helt enkelt faktaresistenta, andra vill inte överge sin världsbild, vill inte acceptera att USA kan göra något sådant. Men visst kan de det. De kunde också stänga NordStream. 3000 offer varav de flesta vanliga jobbare räknas inte, inga höjdare var på plats och dog.

   • Det finns ingen som har påstått att stålet i byggnaden skulle behöva smälta.
    Stålets hållfasthet vid hög temperatur är välkänt och dokumenterat. Vid en temperatur över 500°C försvagas varmvalsat konstruktionsstål betydligt.
    Stålramskonstruktioner kan utformas så att den maximala belastningen på stålelementen begränsas till 60% av deras individuella maximala kapacitet vid rumstemperatur. Denna extra redundans på 40% ger stålramen styrka i onormala situationer, till exempel vid brand. Beroende på storlek och form kan denna extra kapacitet motsvara en beräknad kollapstemperatur på 550°C, snarare än precis över rumstemperaturen. Det betyder att över 550°C har den strukturella ståldelen inte tillräckligt med styrka för att stödja strukturen den upprätthåller. Detta är den begränsande eller kritiska temperaturen.

    Flygbränslet brinner med ca. 1000 grader. Men det var inte endast flygbränsle som brann utan hela inredning med väggar, tak, möbler, mm. Till detta skall läggas att byggnaden konstruktion gjorde att det hela brann som som i en gigantisk skorsten där syre sögs in underifrån till en brand som rasade med stor kraft uppåt.

    • Oavsett så faller inte byggnader i fritt fall i sitt eget ”fotavtryck” om det inte sker genom kontrollerad sprängning, vittnen har hört explosioner, allt stål i brandresterna forslades skyndsamt undan till smältverk i Kina utan att någon forensisk undersökning gjordes (av ett israeliskt företag), thermitspåren i dammet är dokumenterade och det finns alldeles för många indicier och frågetecken som inte besvarats för att myndighetens rapport skall kunna tas på allvar. Snarare ett beställningsverk från förövarna. Derimot.no har publicerat ett antal artiklar, senast den här
     https://derimot.no/er-dette-troverdig-klarte-ikke-fly-en-cessna-172-manovrerte-et-stort-passasjerfly-rett-inn-i-pentagon-et-par-meter-over-bakken/

     • Vad har du för belägg för att byggnader inte faller i ”fritt fall”?
      Kan du hänvisa till historik över kollapsade byggnader som visar att detta inte är fallet?

      För att en byggnad ska välta i sidled måste den först övervinna trögheten, omvandla dess gravitationsinriktade lägesenergi till rotationsenergi så att tyngdpunkten hamnar utanför byggnadens fundament.

      Detta skulle kunna hända om det vertikala balksystemet på byggnadens ena sida kollapsat, men om detta kollapsar skulle lasten på de kvarvarande (på byggnaden andra sida) överstiga den last som de kan bära och då kollapsar även dessa. Vilket gör att byggnaden kollapsar rakt ner, som du skriver i sitt eget ”fotavtryck”.

      Det finns ett antal ingenjörsmässiga och vetenskapliga arbeten på nätet som analyserar byggnadskonstruktion och för att ni inte skall behöva lägga för mycket tid på att läsa igenom dem så hittade jag den här filmen som förklarar.
      https://youtu.be/bXs3KAf5Vaw?si=8skHO62o8FVnZQYk

     • Anders
      13 september, 2023 At 19:51
      Vet du hur WTC7 var konstruerat? Jag frågar av allmänt intresse, inte för att sätta dit någon. Den tändsticksmodell som är på filmen säger inte mycket. Om man läser kommentarerna under filmen är min tolkning att konstruktionen förenklat var följande:
      Husets ytterhölje bestod av kolonner hopfogade med tvärvalv till något som påminde om triumfbågar.
      Husets kärna bestod också av kolonner och tvärvalv, men mera kompakta.
      Mellan ytterhöljet och kärnan var våningarna fastsatta mha ”konsoler”.
      Dvs huset sett i ett tvärsnitt var inte homogent: utsatt för tryck vertikalt, ett kompakt ytterhölje, ett vekare system av våningsplan och en kompakt kärna.

    • Det är inte bara stål som är känsligt för värme.
     Även betong är känsligt för värme.
     Ugnar inom industrin och liknande måste byggas av värmetåliga material.
     Däremot skyddar betong bra mot tryckvågor från sprängningar och liknande.
     Därför byggs skyddsrum just av tjock betong.
     Tjock betong skyddar också mot värme eftersom den tar lång tid att värma upp.

     Höghus kan dock inte byggas av tjock betong på grund av dess tyngd.

     ”Höghållfast betong innehåller tillsatser som säkerställer just de egenskaper som önskas för det specifika byggobjektet. Men när alla ingredienser hettas upp till temperaturer över 200 grader blir specialbetongen instabil. I värsta fall kan den explodera, och skjuta iväg splitter med en avsevärd hastighet.

     Nu har Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (Empa) studerat fenomenet, och deras avhandling presenterar en förklaring. Forskarna hettade upp betong till 600 grader från en sida, med resultatet att den exploderade. De slog fast att detta beror på det sätt som materialet stänger inne små mängder av fukt.”

     https://www.nyteknik.se/nyheter/forskare-har-forklarat-den-exploderande-betongen/1736976

     • Anders;
      Jag är inte expert utan refererar till vad jag läst i ett antal böcker och till vad Architects & Engineers for 9/11 Truth och andra sagt i ämnet. Antar att de vet vad de talar om, liksom piloterna i motsvarande organisation.

    • sägs det att saliga äro …
     Endast amerikansk stål smälter vid 600, 700 eller 800 grader. Allt annat stål klarar sig fint och faller inte ner som ett korthus.

     • Påståendet att ”endast amerikansk stål smälter vid 600, 700 eller 800 grader” är felaktigt. Stål är en legering som består av järn och kol, och dess smältpunkt varierar beroende på dess exakta sammansättning. Generellt sett börjar stål smälta vid en temperatur på cirka 1 370 till 1 480 grader Celsius (2 500 till 2 700 grader Fahrenheit), men den exakta smältpunkten kan variera beroende på typen av stål och dess legeringskomponenter.

      Händelserna den 11 september 2001, när World Trade Center-tornen kollapsade, involverade inte stålets smältning. Istället var det en kombination av intensiv hetta från de brinnande kontorsbyggnaderna och den strukturala skadan orsakad av flygplanens påverkan som ledde till kollapsen. Stålet blev försvagat och förlorade sin strukturella integritet vid mycket lägre temperaturer än dess smältpunkt på grund av de höga temperaturerna som genererades av bränderna.

      Det är viktigt att förstå att händelserna kring World Trade Center-tornens kollaps har genomgått omfattande utredningar och analyser av experter inom området. Kollapsen var en resultatet av komplexa faktorer, inklusive brand och strukturskada, och inte en enkel fråga om stålets smältning. Det finns inga vetenskapliga eller tekniska bevis som stöder påståendet att ”endast amerikansk stål” smälter vid de angivna temperaturerna.

     • Bortsett från tidpunkt för stålets smältning tycks många experter göra en annan tolkning än den officiella.

     • Haha, såg inte ’pelles’ datorkommentar till dig om ditt ’påstående’ ’att bara amerikanskt stål smälter vid 600gr..’. Datorn förstod inte ironin, och ’korrigerade’=’pelle’ är alltså en skrivmaskin

    • För några år sedan brann en 300 meters skrapa i Kina som en fackla och inte föll den utan stålramen stod kvar trots den enorma hettan. Det är så mycket som inte stämmer med det NIST påstår att de helt saknar trovärdighet precis som den övriga gangstermaffian som styr USA.

  • Sprängning på ESTONIA är otänkbart. Det oljud de(den) hade orsakat, skulle omedelbart ha fastnat på de mycket känsliga finska seismiska mätstationerna i regionen.

   • Du förutsätter förstås att alla sanningsenligt alltid rapporterar offentligt allt som sker. Sverige vägrar t.ex. att offentliggöra sin förundersökning runt NordStream och regelmässigt hemligstämplas innehåll i utredningar med hänvisning till ”rikets säkerhet”. Fortfarande är delar av undersökningen kring mordet på JFK hemligstämplat.

   • Nu kommer alla konspirationsteoretiker att hävda att alla de känsliga finska seismiska mätstationerna hade tagits över under den natten av CIA, FBI, Mossad, SÄPO samt Mumintrollet som alla var del av konspirationen. Så ljudet från sprängningen ersattes på alla inspelningar med ljud från knölval.

  • Ja, du kan använda en AI som ChatGPT för att generera svar på artiklar på bloggar eller diskutera ämnen med andra användare på forum eller sociala medier. Många människor använder AI-modeller som denna för att assistera med att skapa innehåll eller engagera sig i diskussioner.

   När du använder en AI för att svara på bloggartiklar eller delta i online-diskussioner är det viktigt att vara medveten om några viktiga saker:

   – Etik: Se till att du använder AI på ett etiskt sätt och att dina svar inte är bedrägliga eller avsiktligt vilseledande.

   – Genomför din forskning: Även om AI kan ge snabba svar, är det alltid bra att ha en grundlig förståelse för ämnet du diskuterar. Om du använder AI för att hjälpa till med fakta eller resonemang, se till att informationen är korrekt.

   – Mänsklig touch: Ibland kan AI-genererade svar vara opersonliga eller sakna den känslomässiga intelligens som mänskliga svar har. Försök att lägga till din personliga touch när du svarar på artiklar eller deltar i diskussioner.

   – Respektera andra: Var artig och respektfull mot andra användare, även om du inte är överens med dem. Undvik att skapa konflikt eller använda AI för att generera trakasserier eller hatretorik.

   AI som ChatGPT kan vara ett användbart verktyg för att effektivisera din onlinekommunikation, men det är viktigt att använda det på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

   • Ärligt talat – skriv och tänk själv allihopa! (Hur skall annars världspolitiken formas och skötas – det blir som inköpta plastväxter i trädgården).

    Löshjärnan (laptopen) må vara bra, men äkta hjärnvara är bäst!

    (Detta inte som någon helst kritik mot vår mycket informative, nye skribentkollega Janne – varmt välkommen förresten!!).

 9. Det var det dummaste jag har hört idag. Det måste väl ändå vara någon måtta på vad som publiceras på Global Politics.

 10. Som sagt, diskussionen borde handla om vilka i USA som verkligen låg bakom 9/11 och deras saudiska och israeliska kompanjoner…Inget annat!

  • Det vet vi vem det var, du nämnde precis ett land som stod för genomförandet (nej, inte saudi) med hjälp av en handfull i krigsenklaven washington. Följer man penningspåret, så konstaterar man att de som cashat in på detta är skurkar från washington, telaviv och city. Qui bono? Inte var det muslimer i tora bora

 11. Låt oss anta att det förhåller sig som många tror, att attacken 9/11 var organiserad och genomförd av en samling ljusskygga individer som i konspiration planerat och genomfört dessa händelser.
  Om vi bortser från alla andra detaljer som motsäger detta vill jag ställa frågan till er som tror på en konspiration, hur många personer tror ni har varit involverade?
  – De som apterade sprängämnen i byggnaderna som togs ner med ”kontrollerad rivning”. Här talar vi inte bara om att lämna en skåpbil med sprängämnen i garaget utan vid ”kontrollerad rivning” fäster man eller apterar man i borrhål i strukturen, drar kablage, mm.
  – De personer som installerade utrustning för fjärrstyrning i de flygplan som kraschade in i de två tornen.
  – De personer som sedan styrde flygplanen.
  – De personer som lyckades ringa upp anhöriga på ett sätt som fick dessa att tro att det var deras nära och kära som ringde från kapade flygplan.
  – Om det nu var en kryssningsrobot som kraschande in i Pentagon måste hela den operationen genomförts av ett antal personer med tillgång både till material och nödvändiga system.

  etc, etc, etc.

  Med andra ord måste konspiratörerna inte bara lyckats identifiera och engagera personer med rätt kompetens. Dessa personer skall även villigt medverka till att mörda tusentals människor, i många fall deras landsmän.
  Inte nog med det. De skall även klara av att sopa igen alla spår och även hålla tyst.

  Kan någon förklara för mig hur detta kan ha gått till?

  • Det är viktigt att förstå att det finns ett betydande antal konspirationsteorier om 9/11-attackerna, men de är inte vetenskapligt eller objektivt bevisade. De officiella utredningarna och rapporterna om 9/11 har inte funnit stöd för några konspirationer som innefattar en omfattande inblandning av en stor grupp människor som agerar i hemlighet.

   Att organisera och genomföra en sådan omfattande konspiration som du beskriver skulle vara extremt komplicerat och riskabelt. Det skulle kräva att tusentals personer, inklusive experter inom områden som flygning, ingenjörsvetenskap, sprängämnesexpertis och mycket mer, deltog och samarbetade för att genomföra en sådan attack. Det skulle också innebära att hålla denna massiva konspiration hemlig, vilket skulle vara oerhört svårt med tanke på antalet människor som skulle vara involverade.

   De officiella utredningarna, inklusive 9/11-kommissionens rapport, har inte funnit något stöd för dessa konspirationsteorier. De pekar på Usama bin Laden och al-Qaida-nätverket som ansvariga för attackerna, baserat på omfattande bevis och underrättelseinformation.

   Det är också viktigt att komma ihåg att konspirationsteorier ibland kan skapas av att försöka hitta enkel förklaring på komplexa händelser. Verkligheten är ofta komplex och kan vara svår att förstå, och i sådana situationer kan människor ibland söka enklare och mer tillfredsställande förklaringar. Det är viktigt att närma sig sådana frågor med vetenskaplig och objektiv granskning av bevis och att vara medveten om risken för desinformation och konspirationsteorier.

  • Intresset styr
   Det motiverar stora och helt onödiga krig för hegemoni så att ett parasiterande levnadssätt kan upprätthållas.
   Om de lyckas hålla oss kvar i underordnad ställning kan de fortsätta leva på sedelpressen. Krig lönar sig därför för såna konspiratörer.
   Beträffande demoleringen av byggnaden så fanns det redan innan byggnaderna hade uppförts ett KRAV för byggnadstillstånd att så stora byggnader måste kunna rivas på ett säkert sätt så att de inte skadade omkringliggande byggnader. En nödrivningsplan måste finnas bifogad ansökan.
   Eftersom det totalt skulle kosta väldigt mycket att riva med standardmetoder dvs med kapladdningar mm så föreslogs enligt en fd sovjetisk kärnvapensäkerhets expert en nukleär rivningsplan.
   Fram till 1973 hade Sovjet och USA ett samarbete (plogbillsprojektet) om civil användning av kärnvapen upp till 150kton och en överenskommelse om att dela info om alla såna projekt
   Med den bakgrunden kan man iaf se en möjlighet av att han har rätt och ingen är väl förvånad om USA nu inte lättvindigt lämnar ut sån info.
   Han hävdar att gamla nummer av popular mechanics tidigare har innehållit illustrationer av rivning av skyskrapor med kärnvapen. Han har även bevisat att ordböcker med ordet ground zero tidigare hade endast förklaring av att det handlade om lokus för en atomexpolosion men att i övrigt identiska ex med samma gamla tryckår senare visar sig innehålla tre olika förklaringar. Om han har fel finns det alltså till synes identiska original av ordböcker med olika innehåll för han visar upp sitt eget privata ex som stämmer med det han säger medan ex från bibliotek etc inte innehöll samma. Han sa att det var från 2003 som förfalskningarna dök upp. Alltså efter 9/11 och efter att initierade märkte att en del omständigheter pekade på kärnvapen.
   Det hindrar inte att det var en kombination. Kärnvapen eller en överkritisk kärnreaktor för att kraftigt försvaga stålstommen med en skur av intensiv strålning och konventionella kapladdningar på andra ställen.
   I motsats till vad vår vän Pelle (=AI?) påstår fanns det smält stål längst ner
   Någon påstod att det funnits en hiss där tidigare
   Eftersom det inte var ngt flygplan så sprängde de upp hål som skulle föreställa passa på flygplanets siluett. Där sprängdes det utåt så det måste ha funnits sprängladdningar innanför. Det finns en tydlig bild som visar hur metallplattorna på fasaden sprids utåt utan att det syns nåt tecken på att ngt träffade byggnaden
   Beträffande kostnad för kärnvapen.
   Hundratals små amerikanska taktiska kärnvapen har försvunnit enligt eliternas eget organ foreign policy
   https://foreignpolicy.com/2010/04/01/the-little-nukes-that-got-away/
   Två år senare berättade han att dom fortfarande var för svunna under rubriken
   The little nukes that got away — again

 12. Det första att ta ställning till är alla frågetecken som den officiella utredningen inte nöjaktigt besvarar och dessa frågetecken kan man ta del av genom att läsa t.ex. den här boken
  The new Pearl Harbor, disturbing questions about the Bush administration and 9/11 Griffin, David Ray 2004
  WTC7 och dess mystiska kollaps Griffin, David Ray 2010
  Motsägelser om 11 september Griffin, David Ray 2008
  Griffin har inga hypoteser, påtalar bara frågor som inte nöjaktigt besvarats. Frågorna leder förstås var och en läsare vidare till hypoteser om vilka som kan ha legat bakom om man inte rakt av köper teorin om att det är Usama bin Laden. Och dessa utpekas direkt som konspirationsteorier, för att lägga locket på.
  Christopher Bollyn har en mycket trovärdig redogörelse för hur det kan ha gått till, läs
  Solving 9-11 – the deception that changed the world Bollyn, Christopher 2012
  Han pekar ut Israel som högst delaktiga.
  Alla dessa böcker går att låna och de som bara rakt av väljer att tro på officiella rapporter bör läsa på!
  Beträffande att alla inblandade skulle börja läcka hejvilt räcker det med att kolla hur många iblandade som vittnar i Sveriges gängkriminalitet, det är förenat med livsfara kan man väl säga.

  • Det är sant att vittnen till brottsliga handlingar ibland kan vara rädda för att vittna av rädsla för repressalier eller livsfara. Det är en allvarlig fråga som påverkar rättssystemet i många länder, och myndigheter försöker ofta skydda vittnen genom olika åtgärder, inklusive vittnesskyddsprogram.

   När det gäller teorier om konspirationer och händelser som 9/11, är det viktigt att notera att det finns ett stort antal vittnen som har kommit fram och deltagit i utredningarna. Dessutom är det många medier och organisationer som är engagerade i granskningen av sådana händelser. Konspirationsteorier som föreslår att tusentals inblandade skulle tysthållas strider mot det faktum att det ofta finns en mängd personer som är involverade i att utreda och rapportera om sådana händelser.

   Som jag tidigare nämnde är det viktigt att ha en sund skepsis när man utvärderar konspirationsteorier och att söka efter pålitliga källor och följa vetenskapliga metoder när man granskar händelser och påståenden. Konspirationsteorier kan ibland förhindra en korrekt förståelse av vad som verkligen hände och riskera att leda till missförstånd och desinformation.

 13. Nej ’pelle’, det skulle inte kräva tusentals involverade. The chain of command är uppbyggd på need to know basis. Det enda som krävs är några geopolitisktekonomiskt motiverade individer (och vi vet vem) med rätt verktyg (företagskontroll över flygplatser dess säkerhet, samt ägarkontroll över fastigheterna som skulle tas ned) samt med tillräcklig ’respekt’ för de lydnadsseder som gäller i deras kretsar. Resten är enkelt. Bara sätt igång ett wargame, och radarkontrollörer kan inte längre skilja reala mål från fiktiva. Stick to the plan o resten sköter i princip sig självt

  • Det du beskriver är en typ av konspirationsteori som innebär att ett mycket litet antal individer skulle vara inblandade i en konspiration för att genomföra händelser som 9/11. Denna teori saknar stöd i empiriska bevis och har inte kunnat bekräftas av oberoende utredningar.

   För att organisera och genomföra en sådan komplex händelse som 9/11 skulle det kräva samarbete och medverkan av ett betydligt större antal personer, inklusive piloter, flygplanspersonal, flygledare, säkerhetspersonal, byggnadsarbetare och många fler. Dessutom skulle tusentals vittnen ha sett och upplevt händelserna på plats.

   Teorier som föreslår att sådana händelser kan utföras av ett mycket litet antal personer på ett hemligt sätt motsägs av den omfattande mängd information och bevis som samlades in och analyserades under utredningen av attackerna.

   Det är viktigt att ha en sund skepsis när det gäller konspirationsteorier och att söka efter pålitliga källor och följa vetenskapliga metoder när man utvärderar händelser och påståenden.

   • ’pelle, Konspirationer pågår varje dag, dygnet runt. Underrättelsetjänsternas anställda är utbildade konspiratörer. Varför? Det är deras uppgift, att skapa konspirationer och luckra upp dem. Det är bara trams att prata om ’konspirationsteorier’, som om det kan hänföras till en grupp som ’inte förstår fakta och oberoende utredningar’. Vi vet vad oberoende kommissioner har för syfte och vad de har visat för resultat. Nada. De är bara till för att sopa igen spår. Vem ’finanserar’?, ovetandes? Skattebetalarna. I länder som Kina, Ryssland, Iran, Nordkorea, Ungern, Serbien, Venezuela har de universitetsutbildning i Konspirologi, vetenskapen om konspirationer. Hur svårt kan detta vara att förstå, och varför har jag en dialog med en skrivmaskin

   • Pelle:
    Vittnen hördes inte.
    Kan din chatgpt svara på vem som sprängde NordStream? Eller varför inte alla dykaren och andra trätt fram och berättat? Det måste ju funnits hundratals inblandade.

   • (AI?)Pelle Varför påstår flera att ett mycket litet antal individer skulle vara de enda invigda. Hela västvärldens rika överklass kunde se fördelar med att deras världspolis USA eliminerar självständiga nationalstater i mellanöstern och förhindrar konkurrens att växa fram något som anglosaxernas tankesmdjor har sagt rent ut är deras avsikt och som även bekräftas av vad Barack Obama sa till militära åhörare. Han pekade på att utomlands var en medelklass stadd i framväxande och att USAs militär skulle förstå vad det innebär [Dvs att de utgör ett hot som militären behövs för att eliminera]
    1998 skrev de neokonservativa om catastrophic terrorism. Och 9/11 är förstås ett exempel på det.
    Och frimurarna har just den typ av nätverk som klarar att bevara hemligheter.
    Det finns inga som helst trovärdiga bevis för att något flygplan var inblandat men ändå påstår en del att de såg det medan andra påstod att de såg hål sprängas upp i byggnaden UTAN att det föregicks av ngt flygplan.
    Skulle människor mot betalning ställa upp på att ljuga?
    Räkna med det. Så ögonvittnen som såg flygplan trumfar inte uppenbart fejkade datorgrafisk video som är de enda bevis man har.

 14. Angående vissa cancertyper hos wtc’s first responders
  De anlände till wtc eftermiddagen 11 september 2001
  Medianålder då 41 år (34-52)
  Stannade 3.17månader
  Antag 40 timmars vecka isf blir tot wtc-tid/ålder=0.0016
  Cancern ökade jmf med normalpopulationen 1.8 -3.1 ggr

  Ur det kan man räkna fram att wtc-fara/normal fara hade kvot 1117-1925
  Detta tolkar USAs myndigheter som asbestrelaterat

  410000 räddningspersonal deltog varav 63500 har diagnostiserats med minst en sjuklighet sammanhängande med wtc-vistelsen

  Leukemi har ökat i gruppen men inte lungcancer anger scientific american 20 år efter 9/11
  Detta förklaras officiellt med att flygbränslet innehåller benzen.
  Tror man på att flygplan deltog verkar det som en möjlig förklaring.
  Men det finns inga trovärdiga bevis för flygplan så eventuellt flygbränsle skulle stärka den redan existerande uppfattningen om falsk flagg.

 15. sunt och logist övertygande ”PELLE”
  Alltså, kan man inte nöja sig med, att se på film vad som faktiskt hände vid WTC och förstå katastrofens omfattning, resultat som bevisats av ”NIST” av vad som kommer att följa på en logisk händelsekedja, så är man en vilseledd konspirationsteoretiker (som letar upp trams på nätet, om man inbillar sig annat än vad NIST har lagt fram i form vetenskapliga bevis och tillhörande fakta och . Av vilket säl skulle man undanhålla fakta? ”Pelle” har faktiskt helt ”rätt” och tydligen djupt insatt i dessa utredningsrapporter . Allt annat är trams

  • Jag börjar fundera på om du är ironisk eller menar allvar. Har du läst rapporten från University of Alaska Fairbanks, som motsäger NIST? Jag har lämnat en länk till den i min tidigare kommentar. Jag tycker inte att NIST ger en trovärdig förklaring.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here