Bör Sverige söka medlemskap i Nato?

6
1747

Detta flygblad i A5 har tagits fram av Folket i Bild Stockholm, där jag är ordförande. Det delades ut rejält under 1 maj. Först vid samlingen på La Mano kl 09.30-10.30. Även om vi var återhållsamma med tanke på att vi bedömde att nästan alla vara mot medlemskap i Nato. Sedan främst vid socialdemokraternas samling i Humlegården kl 13-14. Minst varannan som erbjöds flygblad tog emot. Där verkade de flesta vara emot Nato-medlemskap och där fanns banderoller mot Nato-medlemskap

Längst ned på flygbladet finns uppgifter om appellmöten i Stockholm.

Använd gärna detta flygblad på andra håll också, och ändra texten under parollen vid behov. Flygbladet kan fås via

_____________________________________________________________________

Bör Sverige söka medlemskap i Nato?

 

Är NATO en försvarsallians?

Nej. Med beslutet i april 1999 gav sig NATO rätt att använda militära medel utanför Alliansens territorium när det ligger i dess intresse och underminerade så FN-s fredsbevarande insatser. Jugoslavien bombades av NATO under 78 dagar 1999 utan FN-mandat. Kriget i Afghanistan pågick nästan 20 år och har lämnat landet fattigt och förstört. Bombningarna av Libyen utfördes av NATO 2011 i strid mot FN-resolution 1973. Elva år senare kan inte någon fred för folket skönjas.

 Kärnvapen

Den militärt starkaste och ledande staten i NATO är USA, vars strategiska kärnvapen är den yttersta garantin för NATOs säkerhet. I doktrinen ligger att kärnvapen kan sättas in direkt, ”first use”.  USA leder sedan åratal kärnvapenupprustningen, och faran för kärnvapenkrig har ökat. Också Ryssland är en kärnvapenmakt. Sverige bör anta FN:s konvention om att avskaffa kärnvapen, vilket Nato är emot.

 Konflikten mellan stormakterna

Sverige ligger mellan två ekonomiskt, politiskt och militärt stora maktblock. På ena sidan USA och NATO med allierade och på den andra Ryssland och Kina med allierade. Många stater står dock utanför maktblocken och deltar exempelvis inte i sanktionerna mot Ryssland. Kriget i Ukraina anförs som skäl till en brådskande svensk medlemsansökan. Men ett svenskt Nato-medlemskap ändrar inte dagens situation i Ukraina.

Skyddar NATO mot angrepp?

Idag hotas Sverige inte militärt, men NATO-medlemskap ökar risken för att Sverige blir krigsskådeplats i ett stormaktskrig. I en krigssituation skulle Sverige inte få bestämma utrikes- och säkerhetspolitik, det skulle NATO och ytterst USA göra. Sverige behöver inte NATO för fred – NATO behöver Sveriges territorium som uppmarschområde för krig.

Måste Sverige bli medlem i NATO om Finland blir det?

Naturligtvis inte. Finland har en över 100 mil lång gräns mot Ryssland. Både under Andra världskriget och därefter har Finlands och Sveriges politik mot Ryssland visat betydande skillnader av förklarliga skäl. Om Finland går med i NATO kan Sveriges roll som alliansfri buffertstat bidra bättre till fred. Varje stat kan självständigt besluta och respektive statsledning står ansvarig inför medborgarna.

Sveriges säkerhetspolitik

Sveriges säkerhetspolitik bör inte ändras på grund av upprördheten över det folkrättsstridiga kriget i Ukraina.  Det är när motsättningarna i världen skärps som det är viktigt att hålla fast vid alliansfriheten och söka dämpa konflikter som riskerar att dra in oss i krig. Alliansfriheten har hållit kriget utanför Sveriges gränser i över 200 år. Ett alliansfritt Sverige står friare och tryggare än under USA:s/NATO:s kontroll, och kan bättre bidra till fred i vårt område.

Sveriges försvar

Vårt försvar bör grundas i allmän militär och civil värnplikt och inriktas på det egna territoriet, inte på krig utomlands under NATOs befäl och i främmande makts intresse som i Afghanistan och Libyen.

Nej till svenskt medlemskap i NATO!

Appellmöten:Medborgarplatsen 7/5 och 14/5 kl 12, Sergels torg 7/5 kl 15!

Folket i Bild Stockholm. www.fib.se 

Föregående artikelUSA låter Europa betala priset för att försvara USA:s hegemoni, medan Ryssland blir mer självständigt
Nästa artikelDärför behöver Sverige folkomröstning om NATO frågan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Vad är sannolikheten för att Ryssland bara slår tillbaka mot några missilbatterier eller andra militära mål om Sverige medverkat till att Usa/Nato kunnat tillfoga Ryssland stor skada?
    Och vad är sannolikheten för att dom i stället vill straffa oss så det verkligen känns?
    Usa säger rent ut att dom avser att försvaga Ryssland. Räkna med att detta kommer i retur mot alla deltagare.

  2. Sverige ska istället med emfas bidra till att natobrottslingarna hamnar bakom spjället, för det de åsamkat världen de senaste minst 30 åren

  3. Exakt Tjatte, och det är en militantextrem sk organisation, miltär (som det stod..)..njee tveksamt. En miltärorganisation skyddar civila, djur och natur, och bombsmular inte sönder

  4. Åt skogen med Nato. Folkomröstning är ett MÅSTE. Vad är detta för vidrig kupp. Lugn i båten över sommaren nu,och sedan folkomröstning så småningom är ett MÅSTE

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here