Home INTERNATIONELLT

INTERNATIONELLT

Steg in i en global arena av nyheter och händelser som påverkar länder och folk överallt. I denna vår största kategori presenterar vi uppdateringar från världens alla hörn, från diplomatiska beslut och internationella konflikter till kulturella utbyten och globala trender. Vi analyserar de internationella konflikterna ingående, behandlar aktuella krig som i Ukraina, Jemen och Mellanöstern och de centrala aktörerna. Ingående diskussion om USA:s betydelse minskar, om vi är på väg från  en USA-dominerad värld mot en mer jämlik multipolär värld. Betydelsen av imperialismen och ekonomin med kamp om  råvaror för krig och storpolitik lyfts fram.