Vi minns Jesus död -stor revolutionär eller?

21
2402

Idag är det cirka 1990 år sedan (om man antar att han var cirka 30 år då han dog) Jesu dog på korset ”för våra synders skull”. Det står i Bibeln. Så det så.
Oändligt mycket har skrivits om Jesus, som väl tillsammans med Muhammed, Buddha, Aristoteles, Platon, Konfucius, Isac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, och Karl Marx, är en av dem som påverkat mänskligheten mest.

* Jag är religiöst intresserad sedan jag vid 7 års ålder fick läsa ut Bibeln för min farfar, född 1868 och delaktig i den religiösa väckelsen i Småland strax därefter. Själv lämnade jag Kyrkan vid 21 års ålder, men är alltså intresserad av religion

Det är ingen stor sensation att påstå att Jesus var en revolutionär. Ofta brukar dock sådana påstående antingen avvisas, eller anses vara mycket underordnad uppfattningen att Jesus var Gud son och av samma väsen som Gud. Frågan om vad för slags figur Jesus var diskuterades mycket under de 300 första åren efter hans död. Beslut i frågan togs av omkring 2000 biskopar från Rom vid det oerhört viktiga kyrkomötet i Nicea år 325 (mera nedan). Jag har under åren påstått i bekantskapskretsen att ett besök vid detta möte skulle komma högt upp på önskelistan vid en (fiktiv) tidsresa bakåt i tiden, något som aldrig tilldragit sig stort intresse.

Boken ”Upprorsmakaren – Berättelsen om hur Jesus från Nasaret blev Jesus Kristus” slog ned som en bomb bland religiöst intresserade härom året. Den är skriven av Reza Aslan (RA), en mycket meriterad religionshistoriker, som utvandrade till USA från Iran 1979 och som konverterade till islam från kristendomen i 20-årsåldern. Med boken vill Aslan korrigera vad han anser vara myter om Jesus. En intervju i DN 28/6 2014 har den passande titeln ”Jesus var en radikal revolutionär”.

Efter en uppmärksammad intervju på konservativa TV-programmet Fox News påpekade under TV-programmets första minut programledaren vid tre tillfällen att Reza Aslan var muslim och undrade ”Varför har du skrivit en bok om kristendom”. ”Jag är en akademiker med fyra examina som doktorerat i religionshistoria och studerat kristendomens ursprung i två decennier” svarade Aslan.

På bokens baksida kan man läsa att ”Den revolutionära rörelse han (Jesus) startade utgjorde ett så stort hot mot den rådande ordningen att han fängslades, torterades och avrättades som fiende till staten.”. Detta skedde efter angiveri och aktiva insatser av överklassen i det dåtida Israel, och av ett folk som kallades ”Guds egendomsfolk” i de bibelstudier som var obligatoriska i den kristendomsundervisning jag fick till livs under min skolgång 1951-. (Är inte detta med ”egendomsfolk” ett oerhört pretentiöst påstående).

R Aslan skriver i förordet ”Grunden för den evangeliska kristendomen är den villkorslösa tron att varje ord i Bibeln kommer från Gud och är sant.. Efter att ha plötsligt ha insett att Bibeln myllrar av de mest uppenbara felaktigheterna och motsägelser – som man kan vänta sig av ett dokument skrivet av hundratals händer under tusentals år – stod jag där bortkommen och utan andligt fotfäste”:

Vidare ”Ju mer jag lärde mig om den historiske Jesus, den turbulenta värld han levde i och brutaliteten hos den romerska ockupation som han trotsade, desto starkare drogs jag till honom. Den judiske revolutionär som utmanade det mäktigaste välde världen någonsin hade skådat och förlorade blev så mycket verkligare för mig än den fritt svävande, ojordiska varelse jag hade presenterats för i kyrkan.” Det finns mycket begränsad historisk dokumentation om Jesus. RA använder sig främst av Markusevangeliet och Q-materialet som är det äldsta materialet och anför också de få historiska skrifter som nämner Jesus.

Reza Aslan menar att varje kultur har skapat sin bild av Jesus, vilket låter närmast självklart. I DN nämns att det endast i USA finns ”prosperity gospel”. Denna variant sammansmälter marknadsliberala värderingar med religion – ju mer förmögen du blir, desto mer sannolikt är att du levt som en god kristen! Med denna syn skulle en fattiglapp som Jesus knappast få kallas kristen, och den gäller än mindre hans brorsa Jakob, som enligt RA var auktoriteten bland de första kristna, ofta i polemik med Paulus.

President GW Bush. imagesCA1K6D8G1

 

Jesus var inte rikas eller de etablerades man. Jesus drev ut månglarna ur templet och manade ömsom till fred och ömsom till strid, vilket kan ses som motsägelsefullt. När han var på väg att gripas uppmanade han sina lärjungar att skaffa sig svärd. RA skriver ”I takt med att Jesus förkunnelse blev mer påträngande och konfrontatorisk röjde han i ord och handling alltmer en djup fientlighet mot översteprästen och det judiska religiösa etablissemanget. Han betonade ett Guds rike. RA menar att ”Jesus tänkte sig ett verkligt rike inom snar framtid med en riktig kung. De centrala salighetsprisningarna är en utfästelse att befrielse från underkastelse och främmande välde är nära och förutsäger en radikalt ny världsordning där bl.a. de fattiga blir rika, de rika blir fattiga och de mäktiga får lämna plats åt de maktlösa.”

Sista kapitlet i boken handlar om brodern ”Jakob den rättfärdige” i Jerusalem som var allmänt aktad för sin stora fromhet och sina outtröttliga omsorger om de fattiga. För de första Jesus-trogna var Jakob den store auktoriteten. Han stenades till döds, dömd av en av översteprästerna Hannas. Den lärde Reza Aslan påtalar att de 300 första åren av kristen och judisk tradition tydligt visar Jakobs ledande roll.

Varför är Jakob då närmast utraderad i Nya Testamentet (NT) och marginaliserad till förmån för Petrus och Paulus? Under 200- och 300-talet omvandlades kristendom gradvis från en heterogen judisk rörelse med många sekter och strider till en institutionaliserad, strängt ortodox romersk religion. Då var Jakob, som Jesus bror, ett hinder för dem som hävdade att hans mor Maria förblev jungfru i hela sitt liv. Samtidigt fick Petrus luft under vingarna, främst under hänvisning till Matteus 16:18 där det står att …”du är Petrus, Klippan som jag ska bygga min församling på”. Detta står på bara ett ställe i NT och är omstritt bland forskare. Däremot finns minst tolv avsnitt i den tidens dokument där Jakob får denna roll. Petrus var biskop av Rom, medan Jakob var ”biskoparnas biskop”

I Jakobs brev framträder hans hårda kritik av de rika ”Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er”….”ert guld och silver rostar och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld”.. ”den rike skall vissna bort mitt i all sin strävan”.
R Aslan skriver ”Jakobs glödande dom över de rika kan vara förklaringen till att han drog på sig vreden från den snikne översteprästen Hannas vars far hade försökt att utarma byprästerna genom att stjäla deras tionden.” Jakobs brev avspeglar Jesus ord inom olika områden. Jakob förkastar Paulus idé att enbart tron ger frälsning. I polemik hävdade Jakob ”Liksom en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död” (Jakob 2:26). Han sände ut lärjungar som minskade inflytandet från Paulus, som genomgick en oerhörd rehabilitering efter Jerusalems förstörelse, och som fick ett avgörande inflytande på kristendomens lära senare. Efter Jakobs död, då judarnas uppror år 70 slogs ned oerhört hårt av Titus med total förstörelse av Jerusalem skars bandet av mellan dem dominerande moderförsamlingen i Jerusalem och andra församlingar runt Medelhavet.

Kyrkomötet i Nicea år 325.
Detta avgörande möte med 2000 romerska biskopar pågick i månader i Nicea i Turkiet och inleddes av den mäktige kejsare Konstatin i Rom. Biskoparna skulle inte få resa hem förrän de löst frågan om Jesus natur (vis människa eller Guds son?) och hans förhållande till Gud. Stor oenighet hade hela tiden rått om detta efter Jesus död. Efter upprörda diskussioner enades man om att Jesus var Guds verklige son och av samma väsen som Gud.

Tron på detta och på den Helige Ande blev det centrala i den niceanska trosbekännelsen, en stor seger för Paulus syn. Banden till Jerusalem, lagen och gärningarna var kapade. I stället för klasskamp mot de rika och ett slags socialistiskt samhälle fick man fick en ny religion som också stöddes av kejsaren och som inte kritiserade de rika, som Jesus och Jakob hade gjort.

* Tänk så mycket Jesus och Jakob haft att protestera mot i dagens Israel!!

* Dog Jesus i kampen mot överklassen i kampen för en mer rättvis värld?

Tillägg – Är påven kommunist?

Sveriges TV har informerat oss om att ”Påve Franciskus upprepade kritik mot det globala ekonomiska systemet och vårt konsumtionssamhälle och ständiga fokus på en ”fattig kyrka till de fattiga” har länge fått konservativa krafter i USA att ropa: ”Marxist!”.
I en intervju i en ny bok säger Franciskus att hans budskap inte är baserat på någon kommunistisk ideologi, utan istället rotad i evangeliet och upprepats av kyrkan sedan kristendomens första århundraden.

”Evangeliet fördömer inte de rika, men dyrkan av rikedom gör människor likgiltiga till de fattigas sak”, säger Franciskus i boken ”This Economy Kills”, enligt nyhetsbyrån AP.
* Men är han ändå inte en (åtminstone potentiell) kommunist? Konservativa USA – Är påven kommunist?

Föregående artikelKinas speciella coronasjukhus. Lärdomar för Sverige?
Nästa artikelStöd Julian Assange i coronasmittat fängelse!
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

21 KOMMENTARER

 1. En muslim försöker ställa skåpet;

  “Grunden för den evangeliska kristendomen är den villkorslösa tron att varje ord i Bibeln kommer från Gud och är sant.. Efter att ha plötsligt ha insett att Bibeln myllrar av de mest uppenbara felaktigheterna och motsägelser – som man kan vänta sig av ett dokument skrivet av hundratals händer under tusentals år – stod jag där bortkommen och utan andligt fotfäste”

  Som alla västerlänningar borde veta är denne muslims påstående en halmgubbe. Bibeln är skriven av människor och har aldrig gett sig ut för något annat. Tio Guds Bud anges som komna från gud. Första Testamentet handlar i princip om det judiska folkets historia, andra testamentet om den tidiga kristendomens.

  Problemet i vår tid är inte kristendomen, utan islam. Islam är påhittat av Muhammed på 600talet, han lånade personaget från judendomen och hittade sen på en skrift som till skillnad från bibeln gör anspråk på att vara från gud, ord för ord. Islam för krig, både med alla sina grannar och internt. Islam kräver total underkastelse. Hypoteser om Jesus som revolutionär lär inte spela någon roll om folk inte tror på Jesus.

  • Tio guds bud kopierade israeliterna från Mesopotamien, Hammurabis lagar alltså! Så det är verkligen ingen gud som skickat ner dessa lagar till jorden utan de är ett verk av Hammurabis statstjänstemän. Och visst är islam ständigt förknippat med krig och våld, det är verkligen ingen kontroversiell uppfattning. Tvärtom vilar denna observation på bergskedjor av bevis!

  • För övrigt består marktjuvarnas historia av en massa påhitt som täcker allt ifrån att vara ”utvald” till sägnen om ett ”förlovat” land från en fastighetsmäklare till gud. Man blir spyfärdig av marktjuvarnas fasoner och rappakalja historier!

  • islam är ond ????? vad jag vet så plundrades hela afrika med mord och slakt med präster i spetsen , ville du inte bli kristen så var ditt liv slut , hur var det med dom kristna massmördarna i sydamerika vilket hela befolkningen nu är kristna , tänk på alla miljoner som mördades i guds tjänst och glöm inte inkvisationen då prästerna var tortyrmästare som skulle få dagens tortyrmästare att blekna av skräck ,, nää jag håller mej nog neutral

   • Din uppfattning om främst kristendom torde vara mycket kontroversiell.
    Benny har rätt. Islam är förknippat med krig och våld. Våld mot kvinnor inte minst. Själva ordet Islam betyder ”underkastelse” vill jag minnas. Kristendom är egentligen en feminin religion. Vid kristendomens början i Romerska Riket var det mest kvinnor som anslöt sig. Det du hänvisar till är maktutövning i det heliga korsets namn och det har inte något med det kristna budskapet att göra. Redaktören är intresserad av det kristna livet så jag tror han vet om det här.

    • vad har ett budskap för betydelse när verkligheten är svart som natten, du är en besservisser med ett ständigt goddag yxskaft tyvärr

     • Precis Ervin. Dom kristna ländernas massmord och plundring överträffar den muslimska världen med flera hundra procent.

      ”det kristna budskapet”! Dom flesta kristna budskap verkar gå alldeles utmärkt att utnyttja till försvar för krig och erövring.
      Läser man Gamla testamentet är budskapet att det utvalda folket har rätt att utplåna minst tio hela folkslag för att ta deras länder i besittning. Det räcker att byta ut Israeliterna mot Germanerna och vips har du en viss Adolfs idéer framför näsan.

      Dock är båda Islam och Kristendomen utpräglade härskarreligioner och skillnaden i brutalitet beror nog mest på dom tekniska möjligheterna att utföra eländet.

 2. Hoppas vi kan få en bra diskussion om dessa mycket viktiga frågor. Vad händer i Europa i fråga om religion. Hur tar Sverige emot Islam? Förmår det sekulariserade Sverige diskutera och problematisera frågan om Islams utbredning i landet. Eller ser man det som Löven och Co som en ordningsfråga? Jag tänker på minaretutrop, senast i Växjö, genomfört med hjälp av stiftets biskop. En ordningsfråga? Li Bennich Björkman skriver i Demokratins framtid, Katarina Barrling&Sören Holmberg (red): …om hur den sociala sammanhållningen i Sverige långsamt håller på att minska,eftersom den hotas av växande ekonomiska, geografiska och sociokulturella klyftor. Detta är djupt oroande. (boken kan laddas ned gratis på:firademokratin.riksdagen.se.)

  • ”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
   /Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

   Den ”nationella känslan” är under attack från både globalistiska monopolkapitalister och från vänstern, såväl som av de islamister som vill skapa ett globalt kalifat som begår krigsförbrytelser mot Syrien och mot Jemen. Frågan är varför vänstern och monopolkapitalet är i maskopi med den här kalifat-islamismen, MOT vänsternationalismen som är anti-imperialistisk? Någon som kan svara på detta?

   Marxister genom tiderna har INTE sett migration som ett självändamål. Engels varnade för att en mångetnisk arbetarklass skulle ha svårare att organisera sig, och Trotskij varnade av geopolitiska skäl för japansk invandring, då han menade att japanska migranter skulle bilda en förtrupp för den japanska koloniala expansionen, vilket kan jämföras med den islamiserings-diskussion som monopolkapitalisternas fullt medvetna massmigration har resulterat i.

   Marx själv föraktade arbetare, som genom migration ödelade arbetarklassens landvinningar i andra länder, och skulle förmodligen INTE vara så mild mot dagens ”papperslösa” icke-flyktingar och icke-barn som jobbar svart, är kriminella, tyr sig till extrem islamism eller undergräver arbetarklassens välfärd i vår egen del av världen.

   I svensk vänster är det ”rasism” att kräva att folken själva lokalt skapar sin egen demokrati och sin egen socialism. Varför då?

   I svensk vänster är det numera ”rasism” att säga att någon är illegal, när de faktiskt är illegala migranter som är direkt skadliga för svensk arbetarklass och även skadligt för vår ekologiska hållbarhet om populationen fortsätter att växa.

   I svensk vänster är det ”rasism” att vara emot en av de mest reaktionära religionerna som existerar på planetens yta, en religion som gladeligen skulle göra Karl Marx huvudet kortare, om de bara kom åt, eftersom han varken trodde på Gud eller djävulen. Varför vurmar vänstern för den här reaktionära extremsekteristiska skiten? Jag har aldrig förstått detta. Kan någon förklara?

   • ”Varför vurmar vänstern för den här reaktionära extremsekteristiska skiten? Jag har aldrig förstått detta. Kan någon förklara?”

    Jag kan försöka. Vänstern är en upprorisk rörelse. Ytterst har det sin förklaring i franska parlamentet vid franska revolutionen där revolutionärerna valde den vänstra sidan för att skilja sig från de övriga. Men Jesus är vid Guds högra sida därför är han ingen revolutionär som inläggets rubrik kan tänkas antyda. Det finns nånting i Bibeln som säjer att de som fanns vid Guds vänstra sida var de som ville göra uppror mot Guds vilja. Socialister och kommunister vill inte inordna sig i den kristna traditionen utan vill göra uppror mot den och då kan Islam vara en hjälp. Vi ser idag hur vänstern försöker revolutionera kyrkan inifrån med hjälp av kyrkofullmäktige och politiska församlingar. Det är hur tydligt som helst och förmodligen har feminism och kvinnodominans givit möjligheten. Kyrkan är inte längre lika patriarkal som den varit tidigare och det underlättar förändringen. Jämför partiet Sverigedemokraterna som man kan säja är ett mansdominerat uppror mot kulturvänstern och feminiseringen av samhället. Men det blir stora problem för vänstern att ta ställning för Islam då den religionen och kulturen i sig är patriarkal och inte på något sätt feminiserad. Svenska socialdemokrater på statsbesök i Saudi Arabien hur går det tycker du?

   • Martin Gustavsson, Marx säger också – efter dom citaten du nämner:
    ’Den nationella avskildheterna och motsättningarna mellan folken försvinner mer och mer redan med bourgeoisins utveckling, med handelsfriheten, världsmarknaden, den industriella produktionens likformighet och de därtill svarande levnadsförhållandena. Proletariatets herravälde skall få den att försvinna ännu fortare. Samfälld aktion, åtminstone av de civiliserade länderna, är en av de första betingelserna för proletariatets befrielse’.
    (Kanske bör Kp betrakta den sista meningen extra noga noga med anledning av att de bojkottar EU-valet.)
    Till Martin vill jag vidarebefordra Marx brev. Läs noga – och begrunda!
    https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1870_04_09.htm

 3. ”Jesus var inte rikas eller de etablerades man. Jesus drev ut månglarna ur templet”

  Jag har funderat på det här sedan den här diskussionen för ett år sedan.
  Du får nog inte tolka Bibeln bokstavligt. Bibeln är fylld av metaforer.
  Jag vill hellre tolka budskapet som Jesus drev ut de ”otrogna” som befann sig i templet.
  En utmärkt bild för det är just någon som förblindas av penningen.
  Kommunister i Sverige har genomgått samma procedur i Sverige för länge sedan.
  Kommunisterna var otrogna mot det Socialdemokratiska Arbetarpartiets program och kunde därför inte vara kvar i partiet. Det var så VPK en gång bildades. En utbrytargrupp från SAP.

 4. Jesus vann kriget i Syrien mot de av Israel, USA, Saudi tränade, beväpnade och finansierade halshugga-terroristerna. Lagom till Påsk har Syriens armé har påbörjat en terrorrensningsaktion i Homs (se video nedan). Vi kan redan nu säga att svenska imperielakejer av typen Voododarski och Winearsleski och med DN i spetsen kommer att oja sig över ”800,000 civila på flykt”

  http://thesaker.is/syrian-army-kicks-off-large-scale-security-operation-against-isis-in-homs-desert/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here