Vi minns Jesus död – stor revolutionär eller?

32
3503
Jesus, rebellen. Målning: Jan van 't Hoff, Gospelimages.com
Jesus, rebellen. Målning: Jan van ’t Hoff, Gospelimages.com

Idag är det cirka 1990 år sedan (om man antar att han var cirka 30 år då han dog) Jesu dog på korset ”för våra synders skull”. Det står i Bibeln. Så det så.
Oändligt mycket har skrivits om Jesus, som väl tillsammans med Muhammed, Buddha, Aristoteles, Platon, Konfucius, Isac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, och Karl Marx, är en av dem som påverkat mänskligheten mest.

* Jag är religiöst intresserad sedan jag vid 7 års ålder fick läsa ut Bibeln för min farfar, född 1868 och delaktig i den religiösa väckelsen i Småland strax därefter. Själv lämnade jag Kyrkan vid 21 års ålder, men är alltså intresserad av religion

Det är ingen stor sensation att påstå att Jesus var en revolutionär. Ofta brukar dock sådana påstående antingen avvisas, eller anses vara mycket underordnad uppfattningen att Jesus var Gud son och av samma väsen som Gud. Frågan om vad för slags figur Jesus var diskuterades mycket under de 300 första åren efter hans död. Beslut i frågan togs av omkring 2000 biskopar från Rom vid det oerhört viktiga kyrkomötet i Nicea år 325 (mera nedan). Jag har under åren påstått i bekantskapskretsen att ett besök vid detta möte skulle komma högt upp på önskelistan vid en (fiktiv) tidsresa bakåt i tiden, något som aldrig tilldragit sig stort intresse.

Boken ”Upprorsmakaren – Berättelsen om hur Jesus från Nasaret blev Jesus Kristus” slog ned som en bomb bland religiöst intresserade härom året. Den är skriven av Reza Aslan (RA), en mycket meriterad religionshistoriker, som utvandrade till USA från Iran 1979 och som konverterade till islam från kristendomen i 20-årsåldern. Med boken vill Aslan korrigera vad han anser vara myter om Jesus. En intervju i DN 28/6 2014 har den passande titeln ”Jesus var en radikal revolutionär”.

Efter en uppmärksammad intervju på konservativa TV-programmet Fox News påpekade under TV-programmets första minut programledaren vid tre tillfällen att Reza Aslan var muslim och undrade ”Varför har du skrivit en bok om kristendom”. ”Jag är en akademiker med fyra examina som doktorerat i religionshistoria och studerat kristendomens ursprung i två decennier” svarade Aslan.

På bokens baksida kan man läsa att ”Den revolutionära rörelse han (Jesus) startade utgjorde ett så stort hot mot den rådande ordningen att han fängslades, torterades och avrättades som fiende till staten.”. Detta skedde efter angiveri och aktiva insatser av överklassen i det dåtida Israel, och av ett folk som kallades ”Guds egendomsfolk” i de bibelstudier som var obligatoriska i den kristendomsundervisning jag fick till livs under min skolgång 1951-. (Är inte detta med ”egendomsfolk” ett oerhört pretentiöst påstående).

R Aslan skriver i förordet ”Grunden för den evangeliska kristendomen är den villkorslösa tron att varje ord i Bibeln kommer från Gud och är sant.. Efter att ha plötsligt ha insett att Bibeln myllrar av de mest uppenbara felaktigheterna och motsägelser – som man kan vänta sig av ett dokument skrivet av hundratals händer under tusentals år – stod jag där bortkommen och utan andligt fotfäste”:

Vidare ”Ju mer jag lärde mig om den historiske Jesus, den turbulenta värld han levde i och brutaliteten hos den romerska ockupation som han trotsade, desto starkare drogs jag till honom. Den judiske revolutionär som utmanade det mäktigaste välde världen någonsin hade skådat och förlorade blev så mycket verkligare för mig än den fritt svävande, ojordiska varelse jag hade presenterats för i kyrkan.” Det finns mycket begränsad historisk dokumentation om Jesus. RA använder sig främst av Markusevangeliet och Q-materialet som är det äldsta materialet och anför också de få historiska skrifter som nämner Jesus.

Reza Aslan menar att varje kultur har skapat sin bild av Jesus, vilket låter närmast självklart. I DN nämns att det endast i USA finns ”prosperity gospel”. Denna variant sammansmälter marknadsliberala värderingar med religion – ju mer förmögen du blir, desto mer sannolikt är att du levt som en god kristen! Med denna syn skulle en fattiglapp som Jesus knappast få kallas kristen, och den gäller än mindre hans brorsa Jakob, som enligt RA var auktoriteten bland de första kristna, ofta i polemik med Paulus.

President GW Bush. imagesCA1K6D8G1

 

Jesus var inte rikas eller de etablerades man. Jesus drev ut månglarna ur templet och manade ömsom till fred och ömsom till strid, vilket kan ses som motsägelsefullt. När han var på väg att gripas uppmanade han sina lärjungar att skaffa sig svärd. RA skriver ”I takt med att Jesus förkunnelse blev mer påträngande och konfrontatorisk röjde han i ord och handling alltmer en djup fientlighet mot översteprästen och det judiska religiösa etablissemanget. Han betonade ett Guds rike. RA menar att ”Jesus tänkte sig ett verkligt rike inom snar framtid med en riktig kung. De centrala salighetsprisningarna är en utfästelse att befrielse från underkastelse och främmande välde är nära och förutsäger en radikalt ny världsordning där bl.a. de fattiga blir rika, de rika blir fattiga och de mäktiga får lämna plats åt de maktlösa.”

Sista kapitlet i boken handlar om brodern ”Jakob den rättfärdige” i Jerusalem som var allmänt aktad för sin stora fromhet och sina outtröttliga omsorger om de fattiga. För de första Jesus-trogna var Jakob den store auktoriteten. Han stenades till döds, dömd av en av översteprästerna Hannas. Den lärde Reza Aslan påtalar att de 300 första åren av kristen och judisk tradition tydligt visar Jakobs ledande roll.

Varför är Jakob då närmast utraderad i Nya Testamentet (NT) och marginaliserad till förmån för Petrus och Paulus? Under 200- och 300-talet omvandlades kristendom gradvis från en heterogen judisk rörelse med många sekter och strider till en institutionaliserad, strängt ortodox romersk religion. Då var Jakob, som Jesus bror, ett hinder för dem som hävdade att hans mor Maria förblev jungfru i hela sitt liv. Samtidigt fick Petrus luft under vingarna, främst under hänvisning till Matteus 16:18 där det står att …”du är Petrus, Klippan som jag ska bygga min församling på”. Detta står på bara ett ställe i NT och är omstritt bland forskare. Däremot finns minst tolv avsnitt i den tidens dokument där Jakob får denna roll. Petrus var biskop av Rom, medan Jakob var ”biskoparnas biskop”

I Jakobs brev framträder hans hårda kritik av de rika ”Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er”….”ert guld och silver rostar och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld”.. ”den rike skall vissna bort mitt i all sin strävan”.
R Aslan skriver ”Jakobs glödande dom över de rika kan vara förklaringen till att han drog på sig vreden från den snikne översteprästen Hannas vars far hade försökt att utarma byprästerna genom att stjäla deras tionden.” Jakobs brev avspeglar Jesus ord inom olika områden. Jakob förkastar Paulus idé att enbart tron ger frälsning. I polemik hävdade Jakob ”Liksom en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död” (Jakob 2:26). Han sände ut lärjungar som minskade inflytandet från Paulus, som genomgick en oerhörd rehabilitering efter Jerusalems förstörelse, och som fick ett avgörande inflytande på kristendomens lära senare. Efter Jakobs död, då judarnas uppror år 70 slogs ned oerhört hårt av Titus med total förstörelse av Jerusalem skars bandet av mellan dem dominerande moderförsamlingen i Jerusalem och andra församlingar runt Medelhavet.

Kyrkomötet i Nicea år 325.
Detta avgörande möte med 2000 romerska biskopar pågick i månader i Nicea i Turkiet och inleddes av den mäktige kejsare Konstatin i Rom. Biskoparna skulle inte få resa hem förrän de löst frågan om Jesus natur (vis människa eller Guds son?) och hans förhållande till Gud. Stor oenighet hade hela tiden rått om detta efter Jesus död. Efter upprörda diskussioner enades man om att Jesus var Guds verklige son och av samma väsen som Gud.

Tron på detta och på den Helige Ande blev det centrala i den niceanska trosbekännelsen, en stor seger för Paulus syn. Banden till Jerusalem, lagen och gärningarna var kapade. I stället för klasskamp mot de rika och ett slags socialistiskt samhälle fick man fick en ny religion som också stöddes av kejsaren och som inte kritiserade de rika, som Jesus och Jakob hade gjort.

* Tänk så mycket Jesus och Jakob haft att protestera mot i dagens Israel!!

* Dog Jesus i kampen mot överklassen i kampen för en mer rättvis värld?

Tillägg – Är påven kommunist?

Sveriges TV har informerat oss om att ”Påve Franciskus upprepade kritik mot det globala ekonomiska systemet och vårt konsumtionssamhälle och ständiga fokus på en ”fattig kyrka till de fattiga” har länge fått konservativa krafter i USA att ropa: ”Marxist!”.
I en intervju i en ny bok säger Franciskus att hans budskap inte är baserat på någon kommunistisk ideologi, utan istället rotad i evangeliet och upprepats av kyrkan sedan kristendomens första århundraden.

”Evangeliet fördömer inte de rika, men dyrkan av rikedom gör människor likgiltiga till de fattigas sak”, säger Franciskus i boken ”This Economy Kills”, enligt nyhetsbyrån AP.
* Men är han ändå inte en (åtminstone potentiell) kommunist? Konservativa USA – Är påven kommunist?

Föregående artikelVad vill Ryssland i Mellanöstern?
Nästa artikel”Vitare kan tvätten inte bli” med Stefan Lindgren och Jan-Erik Gustafsson, Nej till EU
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

32 KOMMENTARER

 1. En muslim försöker ställa skåpet;

  “Grunden för den evangeliska kristendomen är den villkorslösa tron att varje ord i Bibeln kommer från Gud och är sant.. Efter att ha plötsligt ha insett att Bibeln myllrar av de mest uppenbara felaktigheterna och motsägelser – som man kan vänta sig av ett dokument skrivet av hundratals händer under tusentals år – stod jag där bortkommen och utan andligt fotfäste”

  Som alla västerlänningar borde veta är denne muslims påstående en halmgubbe. Bibeln är skriven av människor och har aldrig gett sig ut för något annat. Tio Guds Bud anges som komna från gud. Första Testamentet handlar i princip om det judiska folkets historia, andra testamentet om den tidiga kristendomens.

  Problemet i vår tid är inte kristendomen, utan islam. Islam är påhittat av Muhammed på 600talet, han lånade personaget från judendomen och hittade sen på en skrift som till skillnad från bibeln gör anspråk på att vara från gud, ord för ord. Islam för krig, både med alla sina grannar och internt. Islam kräver total underkastelse. Hypoteser om Jesus som revolutionär lär inte spela någon roll om folk inte tror på Jesus.

  • Tio guds bud kopierade israeliterna från Mesopotamien, Hammurabis lagar alltså! Så det är verkligen ingen gud som skickat ner dessa lagar till jorden utan de är ett verk av Hammurabis statstjänstemän. Och visst är islam ständigt förknippat med krig och våld, det är verkligen ingen kontroversiell uppfattning. Tvärtom vilar denna observation på bergskedjor av bevis!

  • För övrigt består marktjuvarnas historia av en massa påhitt som täcker allt ifrån att vara ”utvald” till sägnen om ett ”förlovat” land från en fastighetsmäklare till gud. Man blir spyfärdig av marktjuvarnas fasoner och rappakalja historier!

  • islam är ond ????? vad jag vet så plundrades hela afrika med mord och slakt med präster i spetsen , ville du inte bli kristen så var ditt liv slut , hur var det med dom kristna massmördarna i sydamerika vilket hela befolkningen nu är kristna , tänk på alla miljoner som mördades i guds tjänst och glöm inte inkvisationen då prästerna var tortyrmästare som skulle få dagens tortyrmästare att blekna av skräck ,, nää jag håller mej nog neutral

   • Din uppfattning om främst kristendom torde vara mycket kontroversiell.
    Benny har rätt. Islam är förknippat med krig och våld. Våld mot kvinnor inte minst. Själva ordet Islam betyder ”underkastelse” vill jag minnas. Kristendom är egentligen en feminin religion. Vid kristendomens början i Romerska Riket var det mest kvinnor som anslöt sig. Det du hänvisar till är maktutövning i det heliga korsets namn och det har inte något med det kristna budskapet att göra. Redaktören är intresserad av det kristna livet så jag tror han vet om det här.

    • vad har ett budskap för betydelse när verkligheten är svart som natten, du är en besservisser med ett ständigt goddag yxskaft tyvärr

     • Precis Ervin. Dom kristna ländernas massmord och plundring överträffar den muslimska världen med flera hundra procent.

      ”det kristna budskapet”! Dom flesta kristna budskap verkar gå alldeles utmärkt att utnyttja till försvar för krig och erövring.
      Läser man Gamla testamentet är budskapet att det utvalda folket har rätt att utplåna minst tio hela folkslag för att ta deras länder i besittning. Det räcker att byta ut Israeliterna mot Germanerna och vips har du en viss Adolfs idéer framför näsan.

      Dock är båda Islam och Kristendomen utpräglade härskarreligioner och skillnaden i brutalitet beror nog mest på dom tekniska möjligheterna att utföra eländet.

 2. Hoppas vi kan få en bra diskussion om dessa mycket viktiga frågor. Vad händer i Europa i fråga om religion. Hur tar Sverige emot Islam? Förmår det sekulariserade Sverige diskutera och problematisera frågan om Islams utbredning i landet. Eller ser man det som Löven och Co som en ordningsfråga? Jag tänker på minaretutrop, senast i Växjö, genomfört med hjälp av stiftets biskop. En ordningsfråga? Li Bennich Björkman skriver i Demokratins framtid, Katarina Barrling&Sören Holmberg (red): …om hur den sociala sammanhållningen i Sverige långsamt håller på att minska,eftersom den hotas av växande ekonomiska, geografiska och sociokulturella klyftor. Detta är djupt oroande. (boken kan laddas ned gratis på:firademokratin.riksdagen.se.)

  • ”Arbetarna har intet fädernesland. Man kan icke fråntaga dem vad de icke har. Då emellertid proletariatet till att börja med måste erövra den politiska makten, upphöja sig till nationell klass och konstituera sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt, om också ej i samma mening som bourgeoisin.”
   /Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

   Den ”nationella känslan” är under attack från både globalistiska monopolkapitalister och från vänstern, såväl som av de islamister som vill skapa ett globalt kalifat som begår krigsförbrytelser mot Syrien och mot Jemen. Frågan är varför vänstern och monopolkapitalet är i maskopi med den här kalifat-islamismen, MOT vänsternationalismen som är anti-imperialistisk? Någon som kan svara på detta?

   Marxister genom tiderna har INTE sett migration som ett självändamål. Engels varnade för att en mångetnisk arbetarklass skulle ha svårare att organisera sig, och Trotskij varnade av geopolitiska skäl för japansk invandring, då han menade att japanska migranter skulle bilda en förtrupp för den japanska koloniala expansionen, vilket kan jämföras med den islamiserings-diskussion som monopolkapitalisternas fullt medvetna massmigration har resulterat i.

   Marx själv föraktade arbetare, som genom migration ödelade arbetarklassens landvinningar i andra länder, och skulle förmodligen INTE vara så mild mot dagens ”papperslösa” icke-flyktingar och icke-barn som jobbar svart, är kriminella, tyr sig till extrem islamism eller undergräver arbetarklassens välfärd i vår egen del av världen.

   I svensk vänster är det ”rasism” att kräva att folken själva lokalt skapar sin egen demokrati och sin egen socialism. Varför då?

   I svensk vänster är det numera ”rasism” att säga att någon är illegal, när de faktiskt är illegala migranter som är direkt skadliga för svensk arbetarklass och även skadligt för vår ekologiska hållbarhet om populationen fortsätter att växa.

   I svensk vänster är det ”rasism” att vara emot en av de mest reaktionära religionerna som existerar på planetens yta, en religion som gladeligen skulle göra Karl Marx huvudet kortare, om de bara kom åt, eftersom han varken trodde på Gud eller djävulen. Varför vurmar vänstern för den här reaktionära extremsekteristiska skiten? Jag har aldrig förstått detta. Kan någon förklara?

   • ”Varför vurmar vänstern för den här reaktionära extremsekteristiska skiten? Jag har aldrig förstått detta. Kan någon förklara?”

    Jag kan försöka. Vänstern är en upprorisk rörelse. Ytterst har det sin förklaring i franska parlamentet vid franska revolutionen där revolutionärerna valde den vänstra sidan för att skilja sig från de övriga. Men Jesus är vid Guds högra sida därför är han ingen revolutionär som inläggets rubrik kan tänkas antyda. Det finns nånting i Bibeln som säjer att de som fanns vid Guds vänstra sida var de som ville göra uppror mot Guds vilja. Socialister och kommunister vill inte inordna sig i den kristna traditionen utan vill göra uppror mot den och då kan Islam vara en hjälp. Vi ser idag hur vänstern försöker revolutionera kyrkan inifrån med hjälp av kyrkofullmäktige och politiska församlingar. Det är hur tydligt som helst och förmodligen har feminism och kvinnodominans givit möjligheten. Kyrkan är inte längre lika patriarkal som den varit tidigare och det underlättar förändringen. Jämför partiet Sverigedemokraterna som man kan säja är ett mansdominerat uppror mot kulturvänstern och feminiseringen av samhället. Men det blir stora problem för vänstern att ta ställning för Islam då den religionen och kulturen i sig är patriarkal och inte på något sätt feminiserad. Svenska socialdemokrater på statsbesök i Saudi Arabien hur går det tycker du?

   • Martin Gustavsson, Marx säger också – efter dom citaten du nämner:
    ’Den nationella avskildheterna och motsättningarna mellan folken försvinner mer och mer redan med bourgeoisins utveckling, med handelsfriheten, världsmarknaden, den industriella produktionens likformighet och de därtill svarande levnadsförhållandena. Proletariatets herravälde skall få den att försvinna ännu fortare. Samfälld aktion, åtminstone av de civiliserade länderna, är en av de första betingelserna för proletariatets befrielse’.
    (Kanske bör Kp betrakta den sista meningen extra noga noga med anledning av att de bojkottar EU-valet.)
    Till Martin vill jag vidarebefordra Marx brev. Läs noga – och begrunda!
    https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1870_04_09.htm

 3. ”Jesus var inte rikas eller de etablerades man. Jesus drev ut månglarna ur templet”

  Jag har funderat på det här sedan den här diskussionen för ett år sedan.
  Du får nog inte tolka Bibeln bokstavligt. Bibeln är fylld av metaforer.
  Jag vill hellre tolka budskapet som Jesus drev ut de ”otrogna” som befann sig i templet.
  En utmärkt bild för det är just någon som förblindas av penningen.
  Kommunister i Sverige har genomgått samma procedur i Sverige för länge sedan.
  Kommunisterna var otrogna mot det Socialdemokratiska Arbetarpartiets program och kunde därför inte vara kvar i partiet. Det var så VPK en gång bildades. En utbrytargrupp från SAP.

 4. Jesus vann kriget i Syrien mot de av Israel, USA, Saudi tränade, beväpnade och finansierade halshugga-terroristerna. Lagom till Påsk har Syriens armé har påbörjat en terrorrensningsaktion i Homs (se video nedan). Vi kan redan nu säga att svenska imperielakejer av typen Voododarski och Winearsleski och med DN i spetsen kommer att oja sig över ”800,000 civila på flykt”

  http://thesaker.is/syrian-army-kicks-off-large-scale-security-operation-against-isis-in-homs-desert/

 5. Denne förste vänsterns förste statschef, franska republikens Maximilien Robespierre, lanserade ju ”det högsta väsendet”. (l’etre supreme) och det fanns ju helgdagar avsatta till detta ”religiösa” fenomen. Panthéons inrättande var väl en idé från denna tid. Så vänstern i sitt ursprungliga format från 1790-talet var inte naturvetenskapligt ateistisk.

  Det intressanta med denne Messias från Nasareth är väl att bland de stora religiösa förebilderna, till skillnad från t.ex. Buddha och profeten Muhammed som vi vet har existerat på jorden, så finns inga som helst samtida historiska källor bland de grekiska, romerska och arabiska skrifterna för åren ”0” till c:a år 33 om den nye Messias (det har däremot skrivits mycket om många andra Messias som stigit fram). De enda källor vi har skrevs långt senare efter år ”33” och då enbart i interna bibliska nyatestamentala cirkelresonemang (som därför bara hänvisar till varandra och inte i något format kan godtas som objektiva och fristående filosofiska bevis). Därför vet vi inte om denne, låt säga, Nasareth-Messias har objektivt existerat fysiskt på jorden vid denna tid (åren ”0”-c:a 33 enligt modern tideräkning). Men det är väl inte heller det som räknas i tron, där det godhetens budskap väl är det allra viktigaste.

  Glad påsk!

 6. Minsann, många olika tankar här på sidan och ännu en till ska få hjärnorna era att rotera😊

  Fragment ur skriften
  With Marx and Jesus:
  Toward an Ecumenical Communism
  (okänd författare)

  Något måste sägas om förhållandet mellan det större mänskliga äventyret av vår art och våra individuella äventyr som människor. Människor kanske vill ignorera de större frågorna om vart vi är på väg som art och helt enkelt fortsätta sina individuella liv ägnade åt egendom och konsumtion.
  Frihet och välstånd är de centrala inslagen i American Way, får vi veta. Men vi måste ifrågasätta den vägen, för kanske innehåller den fröet till sin egen självförstörelse. Vilken sorts frihet är det som måste köpas till priset av att ignorera de fattiga, förtryckta och svältandes belägenhet? Och om vi bortser från de förtrycktas svåra situation, ställer vi oss då inte på förtryckarnas sida? Som sextiotalets populära talesätt uttryckte det: ”Om du inte är en del av lösningen är du en del av problemet!”

  Detta lämnar öppen frågan om hur man blir en del av lösningen. Tyvärr finns det inget enkelt svar på denna fråga, men varje lösning måste beakta tanken hos tre stora lärare, Marx, Lenin och Jesus.

  Marx var helt klart den mäktigaste av dessa lärare, mäktig i betydelsen att förstå det mänskliga äventyret för vår art som helhet. Marx kunde skära igenom den mystik och idealism som omgav tidigare diskussioner om det mänskliga samhället och historien och placera samhällsvetenskapen på en fast materialistisk bas. Marx utvecklade inte bara den materialistiska historieuppfattningen, han utvecklade också de exakta analytiska verktygen för att förstå kapitalismens natur, proletariatets framväxt och socialismens kommande triumf.

  Men om Marx gav oss den tydligaste bilden av det mänskliga äventyret i sin helhet, talade Jesus mest kraftfullt om våra individuella mänskliga äventyr. Bortsett från mystiken i vilken evangelieskildringar omger Jesus liv, är det tydligt att Jesus centrala budskap låg i det moraliska imperativet att hantera våra medmänniskor på ett ansvarsfullt och kärleksfullt sätt. Och det är också tydligt att Jesus budskap var djupt omstörtande.

  Och Lenin var den mest effektiva. Lenin utvecklade, mer än någon annan individ, organisationsformen, det proletära avantgardepartiet, genom vilket en tredjedel av vår art har befriat sig från världsimperialismen. Denna befrielse är helt klart ”goda nyheter” för de fattiga och förtryckta i världen.

  Att kombinera kristendom och marxism-leninism på detta sätt kommer utan tvekan att kränka både kristna och marxist-leninister. Kristna gillar inte att minnas att deras Frälsare avrättades för politisk uppvigling, och marxister är traditionellt trofasta ateister. Men, ”den mest obestridliga av alla vetenskapligt säkra historiska fakta är att Jesus dog genom korsfästelse och att korsfästelsen var döden reserverad för politiska överträdare” (Miranda 1981:69). Och, som Machovec har påpekat, var Marx ateism ett svar på särskilda uppfattningar om Gud, och inte avsett att bli en dogm i sig.

  Marx utvecklade sin ’ateism’ som en kritik av de konventionella 1800-talets representationer av Gud, och skulle dessa förändras, då måste den genuina marxisten revidera sin kritik. 1900-talets teologer har arbetat fram nya och mer dynamiska modeller för att tänka om Gud, så att vi marxister ofta inte längre vet om vi fortfarande är ateister eller inte i deras avseende. Man tänker på Rahner som talar om Gud som ’den absoluta framtiden’, på Braun som förstår Gud som frågan om det ultimata ’Var och vart’ i min existens, på Hrom�dka som ser Gud som anledningen till att människan kan vägra att ge efter för makten, av Buber med hans jag-du-relation. Det är svårt att veta varför vi marxister ska känna oss skyldiga att förkasta alla dessa föreställningar. Naturligtvis kritiserade Marx dogmer, inklusive dogmen om Guds existens, men detta var för att befria sina anhängare för deras uppgift med radikal kritik, inte för att skapa en ny ”dogm om Guds icke-existens” för all evighet. (Machovec 1972:21)
  Marxister har helt rätt i att avvisa gudsuppfattningar som verkar legitimera ojämlikhet, orättvisa och lidande. Marx ateism var en radikal kritik av den etablissemangsteologi som förtryckte människan i det andliga riket som de förtrycktes i det sociala livet.  Det är etablissemangsteologerna som har förkastat Bibeln genom att misstolka den å de härskande klassernas vägnar.

  Marxister, inför dessa nyare föreställningar, är inte skyldiga att vara ateister. Vi är snarare skyldiga att ta dem på största allvar, att förstå dem och att upptäcka hur de kan bidra till vår egen kamp. Kristendomen, som med rätta förkastades av 1800-talets marxism eftersom den ”startades av en drömmare och slutade med välnärda präster”, förser nu, på 1900-talet, marxister med frågor som är både intressanta och energigivande. Är Guds rike ett klasslöst samhälle? Var Jesus en kommunistisk revolutionär? Var Jesus Kristus?

  Marxister har lika mycket råd att förkasta dessa nya utvecklingar inom teologin än att de kan ignorera den senaste utvecklingen inom fysik, biologi eller antropologi. Vi måste införliva dessa utvecklingar inom ramen för den historiska materialismen, även om det innebär att omtolka själva den historiska materialismen. Detta är inte mindre än vad Marx själv skulle ha gjort. För Marx skulle verkligen inte ha blivit förolämpad av att någon såg Bibeln som en uppteckning över de forntida israeliternas och de tidiga kristnas klasskamp.

  Att söka efter tidens tecken i Jesu ande kommer alltså att innebära att erkänna alla de krafter som verkar mot människan som ondskans krafter. Styrs och styrs inte den nuvarande världen av Satan, människans fiende? Är inte systemet den moderna motsvarigheten till Satans rike? Drar inte ondskans makt oss hela vägen till vår undergång, till ett helvete på jorden? Vi måste försöka förstå ondskans strukturer i världen som den är idag. Hur mycket har vi baserat oss på de världsliga värdena pengar, ägodelar, prestige, status, privilegier, makt och på gruppsolidariteten familj, ras, klass, parti, religion och nationalism? Att göra dessa till våra högsta värderingar är att inte ha något gemensamt med Jesus.

  Enligt nyare åsikter var de gamla israeliterna inte ett folk, i betydelsen av en redan bildad etnisk grupp, utan snarare en klass, bildad i revolutionär opposition mot tidens dominerande feodala samhälle.

  Israel bildades alltså i en medveten klasskamp mot det förtryckande feodala systemet som fanns i Kanaan under det andra årtusendet före Kristus. Judisk religion, med fokus på Jahve som den ende sanne Guden, var en produkt av den kampen och står således i opposition till alla andra religioner i den tidiga Främre Orienten, religioner som legitimerade hierarkin och tjänade de rika och mäktiga (Gottwald 1979:701) . Ursprunget till den judisk-kristna monoteismen måste alltså förstås i relation till tidens klasskamper.

  De forntida israeliterna var alltså ett folk som bildades i revolutionär jäsning mot det gamla feodala systemet, en revolution vars syfte var att bygga ett kommunistiskt samhälle. Eller, rättare sagt, återuppbyggnaden av den primitiva kommunismen som själv först nyligen hade störtats av de feodala härskarna. Denna revolution syftade dessutom till att störta själva feodalismen, inte bara den särskilda feodalismen i Kanaan utan feodalismen i hela den civiliserade världen.

  De värderingar som den judisk-kristna traditionen bygger på är i själva verket värderingarna i de fattigas och förtrycktas klasskamp mot deras rika förtryckare.

  Dessa värderingar dök inte upp i ett vakuum utan hade istället en tydlig förebild i den primitiva kommunism som fortsatte att existera i vissa delar av Främre Orienten och som de gammaltestamentliga författarna bara var några generationer borta från.

  Denna nya syn på den hebreiska bibeln hjälper till att kasta ljus över Nya testamentet. Jesus var helt klart arvtagaren till de hebreiska profeterna och delade deras oro för social rättvisa. Vid Jesu tid hade emellertid inte bara strukturerna av ojämlikhet blivit stelnade inom Israel, utan Israel självt hade underkuvas av det romerska riket.

  Som Harris (1974:161) påpekar, skulle man aldrig bara genom att läsa evangelierna veta att Jesus levde och undervisade under ett av historiens häftigaste gerillakrig, en tid då judarna kämpade för befrielse från den romerska imperialismen. Att lokalisera Jesus i detta nationella befrielsekrig har djupgående konsekvenser för både marxister och kristna. För marxister betyder det att vi måste erkänna Jesus som en av oss, en av de tidigaste kommunistiska revolutionärerna. För kristna väcker det frågan, med Nolans träffande fras, om att sätta ”Jesus före kristendomen” (Nolan 1978)

  Jesus var i princip ingen pacifist, han var pacifist i praktiken, det vill säga under sin tids konkreta omständigheter. Vi vet inte vad han skulle ha gjort under andra möjliga omständigheter. Men vi kan ana att om det inte hade funnits något annat sätt att försvara de fattiga och de förtryckta och om det inte hade funnits någon fara för en upptrappning av våldet, så hade hans obegränsade medkänsla tillfälligt kunnat svämma över i våldsam indignation. Han sa till sina lärjungar att bära svärd för att försvara sig och han rensade tempelgården med ett visst mått av våld. Men även i sådana fall skulle våld vara en tillfällig åtgärd utan annat syfte än att förebygga något allvarligare våld. (Nolan 1978:110-111)

  Marx, liksom Jesus, var av judiskt ursprung. Och inte mindre än Jesus var Marx arvtagare till judendomens profetiska tradition (Miranda 1978). Men, liksom Jesus, accepterade Marx inte bara denna tradition, han omarbetade den till något nytt, originellt och mycket betydelsefullt för den moderna tiden. Jesus lade till elementen av medkänsla och kärlek, för de fattiga men också för ens fiender, de rika. Marx kombinerade den judisk-kristna omsorgen om social rättvisa med en vetenskaplig analys av orättvisans strukturer och lade grunden för en revolutionsvetenskap som skulle befria mänskligheten från dessa strukturer.

  Kanske, i processen, har elementen av medkänsla och kärlek försummats. Men de har aldrig gått förlorade. ”Che” Guevara anmärkte att den dominerande känslan hos en sann revolutionär är kärlek, och Bertold Brech klagade över att ”vi, som bara ville föra in vänlighet till världen, kunde inte själva vara snälla.” Revolutionen i modern tid är en allvarlig sak, och förmodligen skulle inte ens Jesus förespråka medkänsla och kärlek som svar på nazistisk imperialism, apartheid och dödsskvadronerna i Centralamerika.
   
  https://home.csulb.edu/~eruyle/ecumen/withmarx&jesus.htm

  • Absolut! Ingenting är så mycket värt som en rejäl historisk avhyvling med rejäl fakta och rejäla betraktelser.

   Visst var många kristna även historiskt medvetna om Messias, Jesus av Nasareths uppviglande och revolutionära ”brott”. Han dömdes till döden av romarna -som en i mängden av återkommande besvärliga och talföra uppviglare för att inte nämna upprorsmakare av Sparakus karaktär: slavuppror.

   Det finns en klar linje mellan kristendomens och den tidiga marxismens kataktär (Karl Marx avskydde dock benämningen ”marxism” liksom ”marxister”), där man hos många djuptroende ’marxister’ hos vilka man kan just finna religiositet, dogmatism och hela trossystem; vi har alla mött dessa djuptroende marxister och kommunister; vilkas tro är obestridlig och fastankrad precis lika hårt som i vilken religiös hårdför inriktning som helst. Inte minst har ju författaren -och förre stalinisten och maoisten- Magnus Utvik, bland många andra liknande fall, visat hur djupt denna tro kan gå i en människa och att det tar minst dubbelt så många år att komma ur det dogmatiska som man inarbetat det i sin själ. Allt detta är naturligtvis helt individuellt. Docenten i statskunskap Stig-Björn Ljunggren brukar ofta uttrycka att den som läst en hel del Lenin -ofta i helt andra politiska resonemang- bättre än andra kan resonera sig fram vad som väntar runt hörnet i nästa stadium av samhällsutvecklingen. Om de alltid får rätt är en helt annan sak.

   Så visst var Jesus Kristus en revolutionär. Ironiskt är att den stat som själv lät avrätta denne man, imperiet Rom, även själv gav vika ett hundratal år senare under kejsar Konstantin, och blev världens första kristna stormakt. Sedan gick det, å andra sidan, snabbt utför med Rom; och kristendomen blev snabbt en totalitär och doktrinär liksom repressivt förtryckande lära i 1500 år av mörk medeltid. Men, säg vad kan inte en giljotin hjälpa till med?

 7. Revolutionär, kanske man kan kalla det så. Om man sätter in detta i den stora bilden så syns det klarare vad det rör sig om. Det var de vandrande filosofernas tidevarv. LaoTzi och KungFuTzi i Kina, mer känd som Konfucius, Buddha, som egentligen hette Siddhartha Gautama och kom från dagens Nepal, och naturligtvis profeten Muhammed, men det finns många, många fler. Många lade grunden till vad som är religioner idag.

  En man i New York byggde ett stenröse på en ödetomt och började tillbedja stenröset, och efter bara några veckor hade han hundratals följare. Egentligen är det fråga om sinnesmanipulation. Samma metoder som politiker använder för att skapa följare eller ”troende”. Religion, politik, makt och inflytande har alltid varit hårt kopplade till varandra. Ibland kallas det kulter. Exempel Jim Jones – The People’s Temple, Charles Manson – The Family, David Koresh – Branch Davidians, Shoko Asahara – Aum Shinrikyo, Heaven’s Gate Cult och Hale Bopp, eller Erich von Däniken.

  Historiskt har ju även kristendomen varit politiskt mäktigare än kungar och kejsare.

  Exempel på dagens kulter, eller religioner, som söker makt och inflytande. Strålskydsstiftelsen, Falun Gong, klimatkrisen, mRNA vaccinet, som nu förbjudits i Schweiz. Exempel på gårdagens, häxprocesserna, eller Aristoteles. Galilei blev ju nära avrättad när han med praktiska experiment visade att Aristoteles kulten hade fel. Religiösa kult- eller religionsanhängare blir helt oemottagliga för fakta. Ta bara klimatkulten. Försöker man påpeka att klimatkulten strider mot fysik och naturlagar blir man omedelbart påhoppad och mobbad.

  Det problem som följer av dessa religioner och kulter, oavsett vad man kallar dom, ger de facto politisk makt och inflytande. Genom att Jesus, på den tiden hade personer inga efternamn, fick politiskt inflytande accepterade inte den romerska ockupationsmakten det. Ett flertal filosofer som Jesus ”eliminerades” av Romarna för att avskaffa deras makt, som konkurrerade med den romerska statsmakten.

  Det är heller ingen skillnad i dagens värld. Inget har egentligen ändrats. De som har makten vill alltid stoppa makt-konkurrenter. En stor fara här är AI. AI är programmerbart, beroende vad människan lär AI, och det kommer inte att ta länge förrän AI blir ett automatisera verktyg för politisk manipulation. USA har ju redan ett massivt och mycket effektivt propaganda system för sinnesmanipulation redan på plats.

 8. Nu är det påskdagen och nu är han än en gång korsfäst. Kommer han att återuppstå ytterligare en gång? Och vad skulle det tjäna till?
  Jesus var ingen revolutionär utan en gråsosse, en svikare. Han och de två övriga, treenigheten, har för länge sedan lämnat det jordiska.

  • Gunnar Andersson
   på Jesu tid existerade inte gråsossarna de föddes 1889. Troligast är att Jesus var en jordisk revolutionär i den tidsandan han levde, det var också många röda socialdemokrater
   à la Sweden i början på 1900-talet…
   Förrädare
   har alltid kretsat
   runt sin egen klass
   oavsett
   vilken klasstillhörighet de haft.
   Makt och pengar
   förvränger
   gör så att den ene
   den andre hänger.

 9. Mycket här nu och läsa och kommentera men det har inte blivit något med det tyvärr.
  Jag har fått en trolig virusinfektion och dagen igår och kvällen var inte särskilt rolig.
  Totalt utslagen kan man säga.
  Något bättre i dag kanske men det finns vare sig ork eller aptit.
  Har småätit lite i omgångar. Fil, flingor frukt och dylikt.
  Som tur var hade jag gröna vindruvor hemma och det är inte svårt och äta någon gång tror jag.
  Huvudvärk också men snälla grannar som gav mig några Panodil och det hjälper.
  Jag tar en sådan med kanske sex timmars mellanrum.

  Jag har inte orkat läsa något nämnvärt däremot har spelat rysk musik.
  Dygnet runt kan man säga utan att få någon sömn.

  Ska man sålla bland den ryska musiken på Youtube så är mycket populärmusik för den yngre generationen.
  Det är lite jobbigt och den sorten har jag tröttnat på. Har hört låtarna hur många gånger som helst nu men en del är bra.

  Jag vill ha musiken för den lite äldre publiken men även den ryska folkmusiken som jag länkar till nedan.
  Ryska klassiker svåra att tröttna på.

  Just nu läste jag på SVT Public Service att Svenska Freds är splittrade i frågan om kriget i Ukraina och delad i två halvor där ena delen vill skicka obegränsat med vapen till Ukraina och den andra delen något mer restriktiv.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage?inlagg=b5b1b0b1960e492eef3dfad61c7eb2f4

  För mig är det här högst märkligt.
  Vad är det för fredsorganisation som vill ha krig?

  Nej, jag tror inte alls på Svenska Freds.
  Det är som de skulle tillbe en falsk Gud och förmår inte dölja det heller.

  Förresten tycker jag det ser ut som kaos för USA och Västvärlden i Ukraina.
  Hemliga dokument från Pentagon är läckta och cirkulerar på Internet.
  Vem hade kunnat tro några sådana fadäser?

  Eller är dokumenten läckta med mening för att bereda folket i Väst för nederlaget?

  Ja, jag vet inte.

  Jag vet bara att ju mer vapen och militärträning och kanske legoknektar också, som USA och Västvärlden skickar till Ukraina desto fler ukrainare kommer gå en död till mötes plus att städer och platser där kriget drar fram läggs i ruiner.

  Västvärlden har mycket elände på sitt samvete.
  Eller var det kanske kapitalismen.
  En ordning som verkar gå under täcknamnet ”Demokrati”.

  Jag önskar alla här en Glad Påsk.
  Jag får försöka kurera mig.

  Lyssna till musiken nedan. Den är inte besvärande att höra på.
  Den kommer från stora landet i Öster med både själ och kultur.
  Ur mitt perspektiv är det värt att försvara mot den Västliga demokratins dekadens och kommersialism.

  Ансамбль Хмель – Жёнушка (Альбом 2018)
  https://www.youtube.com/watch?v=pLOMPbTQPy0

 10. Jesus var verkligen en revolutionär med stora bokstäver. Tycker i övrigt att både arbetarklass och Benny har mer rätt i de dom säger. De tur att Jesus inte lever idag. Ser denna vidriga och korkade soppan som de blivit av världen. Där dom skyldiga Usa kommer undan med ALLT. Hur har de gått med Usa hegemoni alla dessa deccenier sedan 2a världskriget slut, bör man fråga sej. Vad har dessa parasiter och plundrare gjort dessa senaste 78åren med sin makt? Har man använt sin makt på rätt sätt?Till att göra världen bättre? FYFAN vad man misslyckats i ALLA områden. Vet EJ vart och hur jag ska börja ens på riktigt. Man tar åt sej äran i stora händelser genom historien också, där de varit rent SKITSNACK. Men man har propaganda medierna som bara ångar på utan stopp och hjärntvättar folket. Måste skriva många meter om jag ska in på varje område. Spenderat och spenderar OTROLIGA pengar ÅRLIGEN på vidriga krigsindustrin. Mer än ALLA Nato idioterna tillsammans år efter år. Medans 20procent av egna befolkningen lever i fattigdom och är maktlösa. 2olika partier har regerat världens största och vidrigaste imperialist sedan 2a världskriget slut. Båda partierna är lika livsfarliga för världen, så som dom mördat, plundrat och förstört länder år efter år. Nä de bra att Jesus ej lever idag. Hade han levt och sett denna vidriga och livsfarliga soppan, hade han HELT säkert bett om att bli korsfäst igen,för att slippa se detta vidrigt korkade eländet

  • Tack Lagerarbetaren 🙂
   Jag är på väg ut nu. Ska se hur det går.
   Veden är slut i källaren så jag måste hugga upp lite i varje fall så det räcker för natten.
   Frysa inne när man är sjuk är inte kul alls.
   Jag har huggen ved men den måste klyvas ett par tre gånger till i mindre bitar.
   Tar men det väldigt försiktigt bör det gå.
   Man ska aldrig fysiskt anstränga sig med infektion i kroppen.
   Det är farligt.
   Stackars dem i skyttegravarna som är liknande sjuka.
   Där finns nog ingen värme mer än hettan från granatexplosionerna.

   Redaktören här brukar säga att Västvärlden försvarar en vidrig ideologi.
   Jag tycker det kan ligga en hel del i det även om jag inte direkt önskar leva i en planekonomi.

 11. Som många här, såg flera av lärjungarna Jesus som ngn som skulle befria dåtidens människor från förtryck (Romarna). De förstod inte fullt ut att Jesus Kristus var, och är någon mycket större, trots Petrus svar på Jesu fråga om vem de trodde han var. Petrus svarade; ”Du är Messias, den Levande Gudens Son”.
  Vad det innebar förstod de först efter Jesu uppståndelse från de döda.

  I Bibelns evangelier finns den verklige Jesus Kristus. Liksom i hela Nya Testamentet.
  ”Så älskade Gud världen, att Han sände sin enfödde Son för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv”.
  Det talas om ”en ny himmel och en ny jord” där hela skapelsen blir befriad.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here