De 25 reglerna för desinformation och propaganda

17
3125

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ännu mer aktuell idag!

Artikeln ”De 25 reglerna för desinformation och propaganda” av Kristan T. Harris har publicerats på https://www.sott.net/article/319148-The-25-rules-of-disinformation-and-propaganda?fbclid=IwAR1l701nv01xRobisou27W4kSafZrnW1Myav2kOPdGzxcKbkeBFqsT_skHc
och senare på https://www.derimot.no/naturligvis-finnes-det-25-regler-for-desinformasjon-og-propaganda/. Översatt av Rolf Nilsson.

Ingress av Knut Lintner på Derimot.no, som jag instämmer i.

Nedan presenteras regler för felinformation. För vissa kan det låta konstigt, men om du vill behålla kontrollen över ett samhälle behöver du inte bara kontrollera vilken information som når befolkningen. Det är lika viktigt att se till att vissa typer av information inte läcks ut. Och det är mycket viktigt att snedvrida informationen till befolkningen så att den passar in i myndigheternas presentation av verkligheten.

På 1950-talet var CIA bekymrad över detta och lanserade ett program som de kallade ”Operation Mockinbird”: det var mycket effektivt för att stoppa kritiska röster efter mordet på president Kennedy (1963). Och efter detta uppstod det väl använda ordet konspirationsteoretiker.

I Norge(och Sverige) används denna term fortfarande som ett effektivt stigma mot motståndare som inte vill diskutera saken, bara avfärda den. Om du får en sådan stämpel definieras du bort från en ”rimlig” politisk diskussion.

Jag (Knut Lindther, redaktör för Derimot.no) tillhör den kategorin, men jag känner mig bekväm med den. Saken är att fler och fler människor inser att något inte stämmer. Vad våra myndigheter säger och vad som händer är alltmer olika.


25 regler för desinformation och propaganda

 1.   Hör inget ont, se inget ont, tala inget ont. Oavsett vad du vet, diskutera det inte – speciellt om du är en offentlig person, nyhetsankare, etc. Om det inte rapporteras, hände det inte och du behöver aldrig ta itu med problemen.
 2. Ställ dig tvivlande och upprörd. Undvik att diskutera nyckelfrågor och fokusera istället på sidofrågor som kan användas för att visa ämnet som kritiskt för någon annars ’helig’ grupp eller tema. Detta är också känt som ”Hur vågar du!” gambit (gambit är en spelöppning i schack med ett bondeoffer, ö.a.).
 3. Skapa ryktes-spridare. Undvik att diskutera frågor genom att beskriva alla anklagelser, oavsett plats eller bevis, som bara rykten och vilda anklagelser. Andra nedsättande termer, som utesluter sanningen, kan också fungera. Denna metod fungerar särskilt bra med en tyst press, för det enda sättet allmänheten kan lära sig om fakta är genom sådana ”diskutabla rykten”. Om du kan associera materialet till Internet, använd detta faktum för att bekräfta det som ett ”vilt rykte” som inte kan ha någon grund i fakta.
 4. Använd en halmgubbe. (Halmgubbe-argumentation sker när man förvränger, överdriver, karikerar eller rätt och slätt hittar på motpartens position, för att därefter angripa denna position. (bild och text från antibabbel, ö.a.).
  Hitta eller skapa ett skenbart element i din motståndares argumentation, som du enkelt kan slå ner på för att få dig själv att se bra ut och motståndaren att se dålig ut. Hitta antingen på en fråga som du säkert kan antyda finns, baserat på din tolkning av motståndarens argument / situation, eller välj den svagaste aspekten av de svagaste anklagelserna. Förstärk deras betydelse och förstör dem på ett sätt som verkar avslöja alla anklagelser, både verkliga och tillverkade, samtidigt som du faktiskt undviker all diskussion om de verkliga frågorna.

 

 1. Distrahera motståndare med smutskastning och förlöjligande. Detta är också känt som den primära attacken för budbärar-knepet, även om andra metoder kvalificerar sig som varianter av detta tillvägagångssätt. Associera motståndare med negativa epitet som ”knäppskallar”, ”högervridna”, ”liberaler”, ”vänstervridna”, ”terrorister”, ”konspirations-teoretiker”, ”radikala”, ”milis”, ”rasister”, ”religiösa fanatiker ”,”sexuella avvikare” och så vidare. Detta får andra att minska sitt stöd av rädsla för att få samma etikett, och du undviker att hantera frågorna.
 1. Hit and Run’. I vilket som helst offentligt forum angriper du din motståndare eller dennes position och drar dig sedan snabbt tillbaka, innan du kan ställas till ansvar, eller genom att bara ignorera varje svar. Detta fungerar extremt bra i Internet- och insändar-miljöer där en stadig ström av nya identiteter kan uttrycka sig utan att behöva förklara kritiska resonemang – helt enkelt anklaga eller attackera, aldrig diskutera frågor och aldrig svara på några efterföljande kommentarer, för det skulle ge motståndarens synpunkt ett värde.
 1. Ifrågasätt motiven. Vrid eller förstärk alla fakta som kan användas för att antyda att motståndaren har en dold personlig agenda eller annan partiskhet. Detta gör att du inte behöver diskutera frågeställningarna och du tvingar motståndaren på defensiven.
 1. Åberopa auktoritet. Förklara dig själv som en auktoritet, eller associera dig själv med auktoritet och presentera ditt argument med tillräckligt med ”jargong” och ”detaljer” för att illustrera att du är ”en som vet”, och säg helt enkelt att det inte ligger till så, utan att diskutera frågorna eller att konkret visa varför, eller citera källor.
 1. Spela dum. Oavsett vilka bevis eller logiska argument som ges, undvik att diskutera frågorna, genom att istället förneka att de har någon trovärdighet, har någon mening, har något som bevisar dem, innehåller eller har en poäng, har logik eller stöder en slutsats. Blanda väl för maximal effekt.
 1. Associera motståndarens anklagelser med gamla nyheter. Är en variant på halmgubbe-strategin. I en del stora frågor med hög profil, kommer någon tidigt att komma med påståenden, som lätt kan hanteras, eller redan har hanterats. Där det kan förutses, låt din egen sida ta upp en halmgubbe-fråga och låt den behandlas tidigt som en del av en plan A. Efterföljande anklagelser, oavsett giltighet eller nya sidor av saken, kan vanligtvis sedan associeras med den ursprungliga anklagelsen och avfärdas som en upprepning, utan att behöva ta upp aktuella problem – så mycket bättre om motståndaren är eller var inblandad i den ursprungliga källan.
 1. Etablera och lita på en ”plan B”. Använd en mindre sak eller en del av fakta, ta ”den enkla vägen” och ”bekänn” med glädje, att när du ser tillbaka, något oskyldigt misstag gjordes – men att motståndarna har tagit tillfället i akt att blåsa upp proportionerna och antyda en större brottslighet vilket det, ”bara inte är.” Andra kan på dina vägnar senare förstärka detta. Ordentligt genomfört kan detta åstadkomma sympati och respekt för att ”komma ut ren” och ”erkänna” dina misstag utan att behöva ta itu med allvarligare frågor.
 1. Gåtor som inte har någon lösning. Dra fram hela mängden av händelser som omger brottet och mångfalden av aktörer, måla upp hela affären som alltför komplex för att lösa. Detta gör att de som annars följer frågan börjar tappa intresset snabbare utan att ta upp de faktiska problemen.
 1. Alice i Underlandet-logik. Undvik diskussioner av frågorna genom att resonera baklänges med en tillsynes deduktiv logik på ett sätt som håller tillbaka de faktiska förhållandena.
 1. Krav på kompletta lösningar. Undvik problemen genom att kräva att motståndarna helt och hållet själva löser det aktuella brottet, ett knep som fungerar bäst för saker som kvalificerar sig för regel 10.
  1. Anpassa fakta till alternativa slutsatser. Detta kräver kreativt tänkande om inte brottet planerades med alternativa planer på plats.

 1. Försvunna bevis och vittnen. Det som inte finns är inte ett faktum och du behöver inte ta itu med problemet.
 1. Byt ämne. Vanligtvis i samband med något av de andra knep som anges här, hitta ett sätt att avleda diskussionen med aggressiva eller kontroversiella kommentarer i hopp om att rikta uppmärksamheten mot ett nytt, mer hanterbart ämne. Detta fungerar särskilt bra om du har följeslagare som kan ”argumentera” med dig om det nya ämnet och polarisera diskussionsarenan i syfte att undvika diskussion om fler viktiga frågor.
 1. Gör motståndaren emotionell, fientlig och och provocerad. Om du inte kan göra någonting annat, skäll ut och håna dina motståndare och provocera dem till känslomässiga svar, som tenderar att få dem att verka dumma och alltför engagerade och vilket i allmänhet gör deras material något mindre sammanhängande. Först och främst kommer du inte bara att komma undan att diskutera frågorna, men även om deras känslomässiga respons handlar om frågan, kan du ytterligare undvika frågorna genom att sedan fokusera på hur ”känsliga de är för kritik.”
 1. Ignorera bevis som presenterats, kräv omöjliga bevis. Detta är kanske en variant av ”spela dum”-regeln. Oavsett vilket material som kan presenteras av en motståndare i offentliga forum, hävda att materialet är irrelevant och kräv bevis som är omöjliga för motståndaren att komma över (de kan finnas, men inte stå till hans förfogande, eller det kan vara något som man vet har förstörts eller undanhålls på ett säkert sätt, till exempel ett mordvapen). För att helt undvika att diskutera frågor, kan det krävas att du kategoriskt förnekar och är kritisk mot media eller böcker som giltiga källor, förnekar att vittnen är acceptabla eller till och med förnekar att uttalanden från regeringen eller andra myndigheter har någon betydelse eller relevans.
 1. Falska bevis. När det är möjligt, introducera nya fakta eller ledtrådar som utformats och tillverkats för att strida mot motståndarpresentationer som användbara verktyg för att neutralisera känsliga frågor eller hindra lösning. Detta fungerar bäst när brottet utformades med alternativ för ändamålet, och fakta inte kan enkelt skiljas från fabrikationerna.
 1. Kalla in en ’Grand Jury(amerikansk företeelse, som innebär att ett antal lekmän kallas in för att avgöra om bevisen är tillräckliga för att gå vidare och väcka åtal, ö.a.), särskild åklagare eller någon annan utredningsorgan. Undergräv (processen) till din fördel och neutralisera effektivt alla känsliga frågor utan öppen diskussion. När de väl har sammankallats krävs att bevis och vittnesmål är hemliga om det hanteras ordentligt. Om du till exempel äger åklagarmyndigheten kan den säkerställa att en Grand Jury inte hör några användbara bevis och att bevisen är förseglade och inte är tillgängliga för efterföljande utredare. När väl en gynnsam dom uppnåtts (vanligtvis används denna teknik för att hitta de ’skyldiga’ oskyldiga, men den kan också användas för att skaffa fram anklagelser, när man försöker sätta dit ett offer) kan frågan betraktas som officiellt avslutad.
 1. Tillverka en ny sanning. Skapa din egen expert (er), grupp (er), författare, ledare eller påverka befintliga, som är villiga att bana nya vägar via vetenskaplig, undersökande eller social forskning eller med vittnesmål som avslutas positivt. På det här sättet kan du, om du faktiskt måste ta itu med frågor, göra det på ett auktoritärt sätt.
 1. Skapa större distraktioner. Om ovanstående inte verkar fungera för att distrahera från känsliga frågor eller för att förhindra oönskad mediatäckning av ostoppbara händelser som rättegångar, skapa en större nyhetsberättelse (eller behandla den som en sådan) för att distrahera folkmassorna.

 

 1. Tysta kritiker. Om ovanstående metoder inte fungerar, överväg att ta bort motståndare från banan med någon definitiv lösning, så att behovet av att ta itu med frågorna helt försvinner. Detta kan ske genom deras död, gripande och kvarhållande, utpressning eller nedsvärtning av deras karaktär genom läckor med utpressningsinformation, eller bara genom ett rent hot med utpressning eller andra hot.
 1. Försvinn. Om du är en nyckelperson som sitter på hemligheter eller på annat sätt är alltför upplyst och du tycker att det börjar kännas hett; för att undvika problem, rym fältet.
Föregående artikelÅsa Linderborg: Sverige är extremt – vad det än gäller
Nästa artikelUkrainare som inte vill göra motstånd mot Ryssland eller lämna städer – ny undersökning
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Säkert så. Fast de här 25 punkterna utgår ju ifrån att det som framförs är medveten osanning och rentav lögn. Det tillhör inte det vanliga i debatten.

  De flesta som debatterar och argumenterar framför, trots allt, synpunkter och ståndpunkter som de faktiskt tror på; de flesta galenskaper i detaljerna beror ofta som mest på dålig eller obefintlig klassisk källkontroll. När man slår ihop en massa sådana argument bildas en helt ny snedvriden version som med dagens gräsbrandssnabba hastighet på internet snabbt blir nya versioner och sanningar.

  Den som vrider tillbaka konspirationsteorin ett eller två varv har större utsikt därför att verkligen finna sanningen.

  Mig veterligen har aldrig någon avancerad konspirationsteori löst några allvarliga brott överhuvudtaget, i vart fall inte i ett öppet och civiliserat rättssystem som inte är politiserat.

 2. Intressant artikel. Kompletterar absolut Vetenskapliga partiets lista om ”evident sanning”

  @Johan de Naucler

  Fullt medveten lögn tillhör det vanliga i debatten. Ingen journalist kan ju ha missat de uppgifter och argument som kommer från alternativa kanaler. Följaktligen är de flesta journalister delaktiga i sitt bedrägliga beteende och blåljuger.

  Journalisterna kan knappast tro på vilseledningen själva. Fåtalet frågor gör ju att lögnerna står på öronen direkt. Tag t.ex. gasattackerna i Syrien eller Russiagate. Helt djävla sanslöst okritiskt rapporterat. Okritiskt har de angett källor som inte är trovärdiga och varit extremt ensidiga. De har inte ställt logiska frågor. Klandervärt.

  Är det konstigt att folk blir grava konspirationsteoretiker när media uppenbarligen förvränger verkligheten, likt vilken galet klickbete som helst? -Naturligtvis inte. Hade medierna gjort sitt arbete, hållt sig till Pravda (sanningen), så hade de galna okritiska teorierna inte haft någon dragkraft, utom hos de som inte bryr sig om vad som är sant, men bara vill väcka sina känslor och tillhöra någon obskyr sekteristisk bubbla. Nej! Pravda (sanning) i Sverige för bubblan!

  De allvarligaste brotten mot mänskligheten är inga dolda konspirationer. De sker helt banalt i fullt dagsljus, vilket även Snowden påpekar. Sakta men säkert nedmonterar man nationalstaten, mänskliga rättigheter och demokrati, eller så startar de krig och göder terrorism och glorifierar terroristerna i vita hjälmar och ger dem helt oblygt en Oscar för väl utförd teater.

  Eller tag exemplet med ”gain of function” för att skapa farligare virus, otestade s.k. ”vacciner” på unga människor som riskerar att skadas svårt av dem, dö eller bli sterila, PCR-tester som inte bevisar infektion, vaccintvång och ”vaccinpass” som skall kopplas till de mobiltelefoner som folk ständigt bär med sig. Judar som tvingades bära judestjärna känner igen sig. Hade någon sagt att de planerade detta för 10 år sedan hade denne blivit kallad för ”Konspirationsteoretiker!” Nu blir det hela en banal nyhet utan några kritiska frågor alls. ”Nu kan du skaffa dig vaccinpass” sägeer en korpulent kvnna på nyheterna utan att få några kritiska frågor. Åh vad bra!

  Medvetenheten om konspirationer mellan kriminella i nätverk, och teorin om dessa, ligger alltid till grund för varje polisiärt eller grävande journalistiskt arbete OM man vill få fast konspiratörerna eller exponera dem förstås, för annars kan man givetvis springa till teleprintern och rapa upp vadhelst den spottar ur sig, likt någon automatisk AI, men något journalistiskt grävande arbete är det minsann inte.

  Ett civiliserat samhälle? Låter som en fin teori. Tror minsann att vi behöver civiliserade grävande journalister för det.

 3. USAs senaste propaganda drev har just startats och denna gång koordinerar man den mellan vasallerna och lydstaterna. Det är ju välkänt att USA har omkring 50,000 till 70,000 heltidsanställd på CIA och NSA som hackar och spionerar. Man koordinerar just idag med Norge, och DN villigt medverkar.
  https://www.dn.se/varlden/usa-och-norge-anklagar-kina-for-it-attack/

  Denna gång satsar man på IT och hacking, och koordinerat beskyller andra, som Kina, för att hacka USA. Lika mycket påhitt och lögn som tidigare bevisade lögner som tvångsarbete, koncentrationsläger, skägg, våldtäkter, massövervakning, osv, och återigen levererat enligt Nazisterna gamla välbeprövade metoder, repetera till det blir en sanning. Bevis behövs inte.
  http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/

  Kanalerna är även desamma. Freedom House, Radio Free Europa, Radio Liberty, Voice of Amerika, Amnesty Interantional, Human Rights Watch, The Epoch Times, CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC, Fox, BBC, osv

  Och i Sverige Bonniers, med främst DN, Expressen, Dagens Industri DI och Public Service som SVT och Sveriges Radio som villiga deltagare. Public Service är ju statligt och var staten står i relation till USA är väl välkänt. Bonniers har stora investeringar i USA och står i beroendeställning. Det är rimligt att tänka sig att USA agerar som i Pira Bay fallet, med hotelser.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/usa-pressade-svenska-regeringen-hot-om-sanktioner-bakom-fildelarrazzia
  https://www.expressen.se/nyheter/usa-hotade-sverige-med-sanktioner/
  https://torrentfreak.com/sweden-threatened-with-trade-sanctions-by-the-us-over-the-piratebay/

  Glöm aldrig vem som verkligen talar när ni läser dessa media

 4. Propagandans allra första och viktigaste regel: du måste äga mediekanalerna som sprider propaganda.

 5. Jag har många gånger påpekat den groteskt, grovt förfalska bild svenska media och journalister har målat upp av främst Kina. Nu har svenska propaganda media, i realiteten en kopia av Nazitysklands Der Stürmer, gått så lång i sina verklighetsförfalskningar att Ryssland har officiellt reagerat mot falsarierna och de falska ryktena. Detta är inte fråga om någon oberoende journalistik. Det är ren rå beställnings propaganda efter samma manualer och system som i Tredje Riket.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jao9J0/ryssland-till-attack-mot-aftonbladet-kritiserar-texter-om-kriget-i-ukraina
  https://www.expressen.se/nyheter/ryska-ud-i-utspel-mot-expressens-artikel/
  Denna gång har Ryssland till och med namngivit journalisterna som producerat lögnerna och fejknyheterna. Dessa journalister utför idag samma uppgift som en gång journalisten Julius Streicher en gång gjorde på Der Stürmer. Streicher ställdes som bekant inför rätta i Nürnberg rättegången, dömdes och avrättades 1946.

  Det är ju välkänt, och bevisat, att Ukraina använder mänskliga sköldar regelmässigt som det normala. Man lagrar vapen och ammunition i bostadshus och som i detta fall vid marknader, och man ockuperar vanliga bostadshus för att använda som kulsprute- och prickskyttenästen. I samtliga fall blir civila mänskliga sköldar för Zelensky trupper. Det mörkar svenska journalister helt, och istället försöker göra gällande att Ryssland attackerar civila mål.

  Liksom journalisten Julius Streicher är dessa journalister idag på svenska media inga neutrala rapportörer som dom påstår, utan utför en propaganda uppgift precis som en gång journalisten Julius Streicher.

  Streicher skrev bland annat om hur judarna förment hade nattliga möten där dom utförde ritualmord, grillade kidnappade barn och ceremoniellt drack deras blod, och förtärde barnen.

  Streichers efterföljare på svenska media idag sprider idag samma slags falska rykten men talar om folkmord istället för ritualmord. På samma gång sprider man samma slags falska rykten om koncentrationsläger, tvångsarbete, etniska och religiösa förföljelser, förtryck, tvångsaborter och en miljon förment fängslade Uigurer. Inget vilket existerar. Det har kontrollerats och bevisats falskt.

  Vi vet vilka efterräkningar journalisten Julius Streicher fick erfara, men jag tänker inte spekulera i vilka efterräkningar dessa dagens icke oberoende efterföljare från Sverige kommer att möta i framtiden.

  Svenska media och journalister är allt annat än oberoende. Vi skall inte glömma Tredje Rikets propaganda via tyska media, och idag utspelas ett identiskt repris framför våra ögon av vad som hände så.

  De svenska propaganda journalister finns namngivna är.
  https://mid.ru/en/press_service/articles_and_rebuttals/rebuttals/nedostovernie-publikacii/1821559/

  Mitt enda personliga beklagande är att jag knappast kommer att kunna varken medverka eller uppleva hur rättvisan en dag kommer att verkställas mot dessa journalister i Sverige på samma sätt som den verkställdes 1946 i Nürnberg . Detta av ålders och hälsoskäl.

 6. ’gruppen’ håller på att torpedera vårt samhälle i väst. ’Konstigare än så är det inte’, de skapar först en polykris och sedan våldsmonopoliserar de allt, de har nu fortsatt i Holland efter giftmordskampanjen i väst som slog ut minst 25% av den friska företagskapitalismen. Därefter fortsatte de med ekonomisk krigföring mot Ryssland och Kina, och på detta militära provokationer som leder till omfördelning av export fr drabbade länder. Vi är på väg in i en ’perfekt’ shittstorm med räntor på troliga 5-10%, de brutala gangsterna och deras agentprovocateurpolitruker sitter ’säkert i sitsen’ tror de. Vår uppgift är att upphöra med naiviteten, upphöra med att kalla dom sk politiker och sk ministrar, inse vem de är och i vems sold de är (de har rustat sig med full indexjustering för det kaos de själva skapat och kollaborerat fram, och som de vill att vi ska bära den fulla bördan för), inse vilka (el liten grupp om ca 500pers) det är som betalar dessa landsförrädare (sitter i washngton, wallstreet, i the square samt telviv), leta upp och fängsla dom, och sist men inte minst ställa dom inför rätta och utdöma det som kommer att fordras

 7. EU, CENSUR OCH ORWELL?

  1. EU har antagit en förordning som hindrar ryska kanaler från att sända. Detta kan stå i strid med nätneutralitetsförordningen. Regelverket tillåter dock en blockering om detta krävs för att uppfylla EU krav.
  https://www.pts.se/sv/nyheter/om-pts/2022/information-med-anledning-av-europeiska-radets-beslut-att-vissa-ryska-kanaler-inte-far-sandas-inom-eu/

  2. Som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar Ukraina,
  – och i överensstämmelse med grundläggande fri- och rättigheter –
  är det nödvändigt att införa åtgärder för att upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler som riktar sig mot unionen.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0884&from=SV

 8. Vilket oerhört misstag att ansluta Sverige till Unionen, i eftertankens kranka blekhet. Informationsblockering och enkelriktad USA-Nato-propaganda krigshetsade, var ju ingenting vi fick rösta om när vi folkomröstade om inträdet. Sverige måste lämna ”Union-helvetet”, som dessutom tagit sig alldeles för stor makt över medborgarna på nästa samtliga områden (bostadspolitiken, skogsnäringen, jordbruk, lagarna, medierna….. you name it. EU? Fy, vilken odemokratisk skit och elitstyre!
  Jag röstar på först bästa nationalistiska parti som kräver utträde ur Nazi-EU. Nationellt självbestämmande och riktig folkmakt genom folkomröstningar.

  • ”Jag röstar på först bästa nationalistiska parti som kräver utträde ur Nazi-EU. Nationellt självbestämmande och riktig folkmakt genom folkomröstningar.”

   Så tänkte den radikala vänstern förut.
   Före den tiden de sålde sig till borgerlighetens identitetspolitik.
   Ett smart drag av borgaren att erövra vänstern sedan den kommunistliknande Sovjetunionen kollapsat självmant av interna problem.

   Jag är lite ”halvbekant” med en gammelkommunist.
   Han är absoluta trogen Vänsterpartiet men pratar man dagens internationella politik med honom verkar han totalt vilsen.
   Därför undviker han det ämnet.
   Andra ämnen går däremot bra. Som ex. vis gratis kollektivtrafik.
   Eller varför inte ”allt åt alla”?

   Kan tillägga jag är starkt för gratis kollektivtrafik.
   En politisk ekonomisk reform jag tycker skulle vara jättebra.
   Helt enkelt därför jag inte kan se några nackdelar.

   Jag tror den miljöförstörande massbilismen skulle minska drastiskt men även att de som gillar att gå och cykla skulle mestadels fortsätta göra det ändå.

   Även alla dessa trafikolyckor och skadade människor, samt även djur, skulle också minska.

   Det är en annan sorts frihet som politiker här helst inte vill tala om.

 9. Reglerna beskriver mycket bra hur propaganda för den så kallade ”klimatkrisen” formuleras. Ett annat exempel är vaccinerings hysterin. När det gäller ”klimatkrisen” är uppenbart alla de som saknar naturvetenskaplig kompetens och utbildning lätta offer.

  • Medan en många, ja troligen en stor majoritet av forskare med lämplig kompetens står upp för IPPC:s klimatrapporter.

   • @Anders Romelsjö (red) 21 juli, 2023 At 10:53
    ”Troligen”??? Trots den intensiva propagandan och censuren växer nu en allt starkare kör mot klimatskojet och klimatbedrägeriet. Bara ”13 grader i vattnet” i Sverige, och här i Kina har det varit kallt, även om journalister påstår det motsatta.

    • Uppfattar motsatsen. Vattentemperaturen på en plats i Sverige säger ingenting. Har badat i +25 C i Sverige i sommar.

     • Jaa, du Anders Romelsjö,

      När inte ”extremhettan” finns i Sverige en sommar så letar demokratijournalisterna upp ”extremhettan på någon annan plats på jorden att att peka på för sin propaganda-rapportering.

      Det här är egentligen inget ovanligt alls då högtryck och lågtryck ständigt ändrar platser.
      Något vi brukar kalla för ”väder”.

      Det är som är nytt är att den borgerliga median, med sina socialistiska medhjälpare, kallar (ofta) normalt väder för extremväder.

      Jag minns somrar med både stekhetta eller kyliga somrar med regn och översvämningar utan de då i media kallades för ”extremväder”.

      Jag har slutat tro på demokratier därför den politiska strömningen manad och ledd från en maktfullkomlig borgerlighet försöker politisera hela den västerländska människans tillvaro för att tvinga individen till lydnad och lojalitet.

      Här är bara några områden som borgaren med sina socialister ”demokratiserat” och genomsyrat politiskt bara de senaste årtiondena.

      Allt som har med sport och idrott att göra.

      Melodifestivalen som Västvärlden gjort till en demokratisk manifestation.

      Sedan det mest geniala draget.
      Vädret. Något som berör oss alla.

      Är du bara med i någon eller kanske alla de uppräknade ovan,
      får du svårt att undanhålla dig från att vara en Västerländsk demokrat.
      Vänster eller höger. Socialist eller borgare.
      Det är de valen du får göra själv.
      Hur du än väljer är du ändå tillsammans i den Västerländska borgerliga demokratin.
      Med ambitionen att erövra världen.
      Ett problem är det stora landet Ryssland som står i vägen som ett hinder för den demokratiska revolutionen och maktövertagandet.

     • @Anders Romelsjö (red) 22 juli, 2023 At 07:51
      ”Vattentemperaturen på en plats i Sverige säger ingenting” Sant, men sätter man in den i ett större sammanhang säger den väldigt mycket, ett större sammanhang som snöstormar i New York eller Kalifornien, och betydligt kallare på platser som Chongqing.

     • Dominerande är rapporterna om värmeböljor, värmerekord, och tusentals värmerelaterade dödsfall.

     • @Anders Romelsjö (red) 22 juli, 2023 At 07:51
      ”uppfattar”, Precis, men vi som har en gedigen utbildning och erfarenhet inom naturvetenskapen rör oss inte med ”uppfattningar”. Vi arbetar med fakta, mätvärden, matematiska analyser, fysikens lagar, naturlagarna, och systematiska observationer för att komma fram till resultat. IPCC framställs alltmer som en religiös kult där endast betalda åsikter gäller, medan den naturvetenskapliga stora majoriteten i världen sopas under mattan och helt avses att eliminerats. IPCC medlemmarna kallas gärna ”forskare” i propaganda syfte för att ge intryck av en falsk auktoritet för att stödja deras deras uppdragsgivares syften och avsikter. IPCC medlemmarna sysslar ju som bekant inte ens med forskning, utan bara med att välja ut de rapporter som stöder deras uppdragsgivares avsikter mot betalning. Lite exempel.
      https://www.svd.se/hon-avslojar-forskarnas-bluffar-lurar-sig-sjalva
      https://www.svd.se/fyra-publicerade-studier-som-avslojats-som-myter

      Vi vet att så mycket som 80% av forsknings resultat inte stämmer, eller är förfalskat, och analyser och experiment kan inte verifieras eller upprepas. IPCC medlemmarna har knappas kompetensen att bedöma detta.

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_misconduct_incidents

      Att vi bör arbeta på att reducera utsläppen, både genom att bränna mindre fossilt och öka reningen, är nog rätt, men koldioxidbluffen är nog en av mänsklighetens någonsin störta bedrägerier.

      En gång, före 1800 talet, var det medicinska fakta att pesten orsakades av en demon som kunde inkarnera sig som människa, djur, föremål eller ande. Botemedel var åderlåtning, smörjning, eller häftträn, stämträn, valbundna eller vårdbundna trän. Detta ända in på 1900 talet. När det gäller klimatet tycks människan ofta ligga kvar på en nivån.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here