De stora rysk-kinesiska fyrverkerierna i Peking

4
2400
Bild: Global Times!

Moon of Alabama gör den 4 februari en kort analys av uttalandet från Kreml efter mötet mellan Rysslands och Kinas presidenter. https://www.moonofalabama.org/2022/02/the-great-russian-chinese-fireworks-of-beijing.html#more

Svärtningarna är mina. Den kursiverade texten kommer från dokumentet.

__________________________________________________________________

De stora rysk-kinesiska fyrverkerierna i Peking

Medan fyrverkerierna från vinter-OS invigningsceremonin lyser upp himlen över Peking kommer ytterligare ett fyrverkeri i form av ett

Gemensamt uttalande från Ryska federationen och Folkrepubliken Kina, om de internationella förbindelserna på väg in i en ny era och den globala hållbara utvecklingen

av Rysslands president Vladimir Putin och Folkrepubliken Kinas president, Xi Jinping.

Det är ett långt politiskt uttalande som berör många frågor och kan ses som ett gemensamt program som Ryssland och Kina vill driva.

Det gemensamma uttalandets inledning följs av fyra delar, vilka innefattar demokratiska principer, globalt utvecklingssamarbete mellan Ryssland och Kina, oro över globala styrningsfrågor och på nytt en bekräftelse av stödet till multipolära organisationer.

Det är sammantaget ett välriktat angrepp på USA, som återfinns på många ställen i texten utan att namnges. Citaten nedan fokuserar på dessa delar.

Introduktion:

”Ryska federationen och Folkrepubliken Kina, nedan kallade sidorna, uttalar följande.

Idag går världen igenom betydelsefulla förändringar och mänskligheten går in i en ny era av snabb utveckling och djupgående omvandling. Den ser utvecklingen av sådana processer och fenomen som multipolaritet, ekonomisk globalisering, tillkomsten av informationssamhället, kulturell mångfald, omvandling av den globala styrningsarkitekturen och världsordningen; det finns ett ökande ömsesidigt förhållande mellan och ömsesidigt beroende mellan staterna; en trend har uppstått mot omfördelning av makten i världen; och det internationella samfundet visar en växande efterfrågan på ledarskap, som syftar till fredlig och gradvis utveckling. Samtidigt som pandemin med den nya coronavirusinfektionen fortsätter, kompliceras den internationella och regionala säkerhetssituationen och antalet globala utmaningar och hot växer från dag till dag. Vissa aktörer, som på internationell nivå endast representerar en minoritet, fortsätter att förespråka unilaterala strategier för att ta itu med internationella frågor och tillgriper våld; de blandar sig i andra staters inre angelägenheter, kränker deras legitima rättigheter och intressen, och uppmuntrar till motsättningar, meningsskiljaktigheter och konfrontationer, vilket hindrar mänsklighetens utveckling och framsteg, mot oppositionen från det internationella samfundet.

Sidorna uppmanar alla stater att sträva efter välbefinnande för alla och, med dessa syften, att bygga dialog och ömsesidigt förtroende, att stärka den ömsesidiga förståelsen, att kämpa för sådana universella mänskliga värden som fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet, att respektera folkens rätt att självständigt bestämma sina länders utvecklingsvägar och staters suveränitet och säkerhet och utvecklingsintressen, att skydda den FN-drivna internationella arkitekturen och den lagligt baserade världsordningen, att söka verklig multipolaritet, där FN och dess säkerhetsråd spelar en central och samordnande roll, att främja mer demokratiska internationella relationer och säkerställa fred, stabilitet och hållbar utveckling över hela världen.”

Del 1 förklarar att demokrati är ett universellt mänskligt värde men noterar nödvändiga skillnader i dess genomförande:

Det finns ingen mall som passar alla för att vägleda länder i att etablera demokrati. En nation kan välja sådana former och metoder för att implementera demokrati som bäst passar dess särskilda tillstånd, baserat på dess sociala och politiska system, dess historiska bakgrund, traditioner och unika kulturella egenskaper. Det är bara upp till folket i landet att avgöra om deras stat är demokratisk.

Detta följt av ett annat omnämnande av USA:

Vissa staters försök att påtvinga andra länder sina egna ”demokratiska standarder”, att monopolisera rätten att bedöma graden av efterlevnad av demokratiska kriterier, att dra skiljelinjer baserade på ideologiska grunder, inklusive genom att upprätta exklusiva block och allianser till egen fördel, visar sig inte vara något annat än att strunta i demokratin och gå emot demokratins anda och sanna värderingar. Sådana försök till hegemoni utgör allvarliga hot mot global och regional fred och stabilitet och undergräver stabiliteten i världsordningen.

Del 2 handlar om gemensamt stöd för global utveckling, samt bilaterala åtgärder som stödjer den.

I del 3 uttrycker båda sidor en gemensam världsbild av det nuvarande geopolitiska klimatet. Ryssland stöder Kinas syn på Taiwan och AUKUS, medan Kina stöder de nuvarande ryska kraven gentemot USA och NATO. De ser varandra som allierade i konfrontationen med USA:

Båda sidor är allvarligt oroade över allvarliga internationella säkerhetsutmaningar och tror att alla nationers öden hänger ihop. Ingen stat kan eller bör garantera sin egen säkerhet separat från säkerheten i resten av världen och på bekostnad av andra staters säkerhet. Det internationella samfundet bör aktivt engagera sig i global styrning för att säkerställa universell, heltäckande, odelbar och varaktig säkerhet.

Sidorna bekräftar sitt starka ömsesidiga stöd för skyddet av sina kärnintressen, nationell suveränitet och territoriella integritet, och motsätter sig externa krafters inblandning i deras inre angelägenheter.

Båda motsätter sig den kalla krigets blockstrategi, som USA driver gentemot dem:

Båda sidor tror att vissa stater, militära och politiska allianser och koalitioner försöker erhålla, direkt eller indirekt, ensidiga militära fördelar till skada för andras säkerhet, inklusive genom att använda orättvis konkurrens, intensifiera geopolitisk rivalitet, underblåsa motsättningar och konfrontationer, och allvarligt undergräva den internationella säkerhetsordningen och den globala strategiska stabiliteten. Sidorna motsätter sig ytterligare utvidgning av Nato och uppmanar den nordatlantiska alliansen att överge sina ideologiserade tillvägagångssätt för ett kallt krig, att respektera andra länders suveränitet, säkerhet och intressen, mångfalden av deras civilisatoriska, kulturella och historiska bakgrunder och att utöva en rättvis och objektiv inställning till andra staters fredliga utveckling. Sidorna står emot bildandet av slutna blockstrukturer och motstående läger i Asien-Stillahavsområdet och är fortfarande mycket vaksamma på de negativa effekterna av USA:s Indo-Stillahavsstrategi för fred och stabilitet i regionen. Ryssland och Kina har gjort konsekventa ansträngningar för att bygga ett rättvist, öppet och inkluderande säkerhetssystem i Asien-Stillahavsområdet (APR) som inte är riktat mot tredjeländer och som främjar fred, stabilitet och välstånd.

Båda sidor uttrycker stöd för de olika globala fördragen om nedrustning och säkerhetskonventioner.

Detta följs i del 4 av stöd för stöd till internationella organisationer som båda har intressen i, som FN, WTO, G20, BRICS, SCO, APEC och ASEAN.

Sidorna understryker att Ryssland och Kina, som världsmakter och permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd, avser att bestämt ansluta sig till moraliska principer och acceptera sitt ansvar, att starkt förespråka det internationella systemet med FN:s centrala samordnande roll i internationella angelägenheter, att försvara en världsordning baserad på internationell rätt, inklusive syftena och principerna i Förenta nationernas stadga, att främja multipolaritet och främja demokratisering av internationella förbindelser, att tillsammans skapa en ännu mer blomstrande, stabil och rättvis värld, att gemensamt bygga internationella förbindelser av en ny typ.

En förnyad bekräftelse av deras starka allians:

Sidorna kräver upprättandet av en ny sorts relationer mellan världsmakter, på grundval av ömsesidig respekt, fredlig samexistens och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. De bekräftar på nytt att de nya mellanstatliga förbindelserna mellan Ryssland och Kina är överlägsna de politiska och militära allianserna under det kalla krigets era. Vänskapen mellan de två staterna har inga gränser, det finns inga ”förbjudna” samarbetsområden, stärkandet av det bilaterala strategiska samarbetet är varken riktat mot tredjeländer eller påverkas av den förändrade internationella miljön och omständigheterna i tredjeländer.

Detta följs av ytterligare ett angrepp mot USA, dess påhittade ”regelbaserade ordning” och skadliga sanktionspolicys:

Båda sidor upprepar behovet av konsolidering, inte splittring, av det internationella samfundet, behovet av samarbete, inte konfrontation. Sidorna motsätter sig att de internationella relationerna återgår till tillståndet av konfrontation mellan stormakter, där de svaga faller offer för de starka. Sidorna avser att motstå försök att ersätta universellt erkända format och mekanismer, som är förenliga med internationell rätt, med regler som utarbetats privat av vissa nationer eller block av nationer, och är emot att ta itu med internationella problem indirekt och utan konsensus, motsätter sig maktpolitik, mobbning, ensidiga sanktioner och extraterritoriell tillämpning av jurisdiktion, samt missbruk av exportkontrollpolitik, och stödjer handelslättnad i linje med reglerna i Världshandelsorganisationen (WTO).

USA kommer att säga att ovanstående bara är en storslagen deklaration utan innebörd. Men det är mycket mer. Det är ett politiskt program som Kina och Ryssland, samt deras allierade, kommer att arbeta med under de kommande decennierna.

Såväl asiatiska som europeiska länder bör överväga om de vill stödja eller motsätta sig det. De borde inse, att stå på USA:s sida mot Kina och Ryssland garanterar att de kommer att hamna på den förlorande sidan.

Föregående artikelRinnande sympatier: Vi och Afghanistan
Nästa artikelRyssland och Kina inför ett strategiskt partnerskap
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Mycket bra artikel. Har inte kunnat se hela detta uttalandet någonstans i våra medier. Detta nu var första gången här. Mycket bra artikel detta. Det var bra och seriöst detta gemensamma av Ryssland och Kina. Man har ju i alla våra medier som publik service, DN och även Aftonbladet inte publicerat detta.Man har endast plockat ut någon mening av detta seriösa och bra gemensamma uttalande av dessa två stormakterna. Nu förstår jag också varför. Detta borde annars ha publicerats i sin helhet,(möjligt med kortare version självklart)då det är Ryssland och Kina där båda även är permanenta FN medlemmar. Det var MYCKET bra och seriöst uttalande av dessa. Jag håller helt med. Världen har,och förändras ju fortfarande in på 20talet nu. Bara för att Usa leder sin stad EU på detta förnedrande sätt som man gör,så ska man inte se sej själva som världens enda ledare,där man bestämmer regler själva och använder sin militära makt på detta VIDRIGA sätt helt utan FN. Självfallet bör också dessa VIDRIGA sanktioner komma genom FN. Att förstärka dom internationella lagarna och reglerna genom FN är det korrekta och bästa ju. Det finns inget större än FN. Måste säga att jag gillade detta gemensamma av Kina och Ryssland. Det var unikt ändå. Jag förstår också nu mer tydligt varför alla dessa, publik service, DN med Aftonbladet och Expressen endast plockat ut någon mening av detta åt sin desinformation,för att även baktala detta,eller förmedla det på ICKE seriöst sätt som det borde i sin helhet

 2. Det gemensamma uttalandet från Ryssland och Kina förkunnar Eurasien seklet. Ryssland och Kina förklara tydligt till hela världen vad som gäller hädanefter. The Saker har uttolkat detta på ett utsökt sätt här:

  https://thesaker.is/unpacking-the-russian-chinese-joint-statement/

  Allehanda Ryss- och Sinofober få vänja sig för det Eurasien seklet. Acceptera att detta gäller: Ryssland+Kina=💕💕💕. Att lära sig Mandarin, buga åt Kina och Ryssland och uppföra sig med allmän hyfs skadar inte. Om inte så är alternativet att bli örfilade av den nya Eurasien supermakten

  Passar på att meddela att Ryssland har vunnit sit första Guldmedalj i de Olympiska spelen i Beijing🤗🤗🤗
  Ryssfober har valmöjligheten att gråta eller gråta 😂

 3. Gillade detta unika gemensamma uttalande och programmet av dessa två stormakterna,som båda är permanenta FN medlemmar också. Detta borde ändå fått större utrymme hos våra medier tycker jag. Har inte ens kunnat se läsa hela detta gemensamma programmet och uttalande. Det är första gången här nu. Förstår varför nu det varit svårt för alla, publik service, DN och Aftonbladet att publicera en förkortad finslipad version av detta uttalande och programmet. Hela var bra! Världen förändrats och förändras fortfarande in på 20talet nu. Usa kan inte längre spela världens enda ledare och världspolis genom sin militära makt utan FN,bara för att EU tillåter detta. Dom internationella lagarna och reglerna genom FN ska och bör förstärkas även från väst,Usa och EU måste gå in i detta på allvar. Usa kan inte med sin militära makt utan FN köra helt efter egna påhittade regler,och med våld förstöra andra länder som man hela tiden gjort och gör. Det finns ingen exakt samma mall av demokrati för alla FNs medlemsländer att ha. Hela världen kan inte ha EXAKT samma modell av demokrati som oss européer. Dom stora kulturella skillnaderna som finns måste beaktas och respekteras i demokratins namn. Sanktioner och ekonomiska blockader mot andra svagare länder kan inte bara komma av illvilja och ensidigt. Dessa måste självfallet ha FN mandat och tillkomma genom FN. Att FN bör och ska förstärkas är självklart och bra. Sverige och dess befolkning är med på detta egentligen. Trots att verkligheten ser på annat sätt. Samma internationella lagar och regler måste gälla alla. Usa kan inte fortsätta mörda andra länder hur man vill utan FN,eller mobba och införa ekonomiska blockader mot försvarslösa länder efter helt eget tycke,eller illvilja utan FN. Det var bra och seriöst program och uttalande av dessa Kina och Ryssland. Det var första gången jag kunde se det i sin helhet nu. Men bra av Kina och Ryssland, förstår varför Usa och dess stad EU här vrider sej i smärta med deras vanliga propaganda och desinformation som ALDRIG tar slut

 4. Ryssland och Kina har satt nya världsordningen med detta nya unika gemensamma programmet😂🤣. Det är helt i FNs namn detta. Putin kommer att sitta till 2024. Och den kinesiska kollegan kommer sitta minst lika länge. Så man kan från EU hållet antingen fortsätta på samma destruktiva och farliga Usa KORKADE sättet kommande åren också 👎👎👎 Eller vara seriösa och följa efter och med här👍👍👍Läget är DETTA så enkelt är det🤣😂😇 Sverige som värnar FN och alla internationella lagarna och reglerna som man påstår sej göra bör hoppa på rysk-kinesiska tåget fort,eller gör som dom KORKADE medierna med deras fortsatta propaganda säger till er. Usa är i förfall och äts upp inifrån, varför inte hoppa in i detta nya MYCKET bättre framtiden i FNs namn dessutom? Ska börja lära mej ryska kommande året,sen mandarin året efter 🤗🤗🤗

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here