Den imperialistiska rättvisan faller sönder

24
1161

 

Denna tänkvärda betraktelse har skrivits av Thierry Meyssan. Stämmer det?

https://www.voltairenet.org/article218666.html

Såväl i fredstid som i krigstid går det västerländska herraväldet över resten av världen, liksom Förenta staternas herravälde över sina allierade, via rättsväsendets instrument. De internationella domstolarna försöker alltså inte skipa rättvisa, utan bekräfta världsordningen och straffa dem som ifrågasätter den. Förenta staternas lag och den europeiska lagen tjänar också till att tvinga resten av världen att följa Washingtons och Bryssels politik. Detta system börjar nu att gradvis försvagas.

Sedan Sovjetunionens upplösning har västvärlden använt internationella domstolar och det amerikanska rättssystemet för att införa sin lag. De dömer dem de bekämpar och ställer aldrig sina egna brottslingar inför rätta. Denna uppfattning om rättvisa har blivit det absoluta exemplet på deras dubbelmoral. Men försvagningen av västvärldens dominans alltsedan Rysslands seger i Syrien och ännu mer sedan kriget i Ukraina, börjar påverka detta system.

Slutet på den västerländska dominansen inleddes 2016.

Den 5 maj 2016 proklamerade president Vladimir Putin civilisationens seger över barbariet, det vill säga Syriens och Rysslands seger över de jihadister som beväpnades och stöddes av väst. Han organiserade en tv-sänd symfonikonsert i Palmyra-ruinerna, den antika staden där drottning Zenobia hade fått alla religioner att leva tillsammans i harmoni. Symboliskt sett fick denna konsert, med Mariinskijorkestern i S:t Petersburg, titeln: ”Bön för fred”. Putin talade via videokonferens.

Västerlänningar förstod inte vad som hände, eftersom de inte var medvetna om att jihadisterna bara var marionetter för deras underrättelsetjänster. I deras ögon, och särskilt sedan attackerna den 11 september, var de deras fiender. De förstod inte att den skada som jihadisterna orsakade på hemmaplan och i resten av världen inte alls var densamma. Till exempel dödade attackerna den 11 september 2001 – som mot all logik tillskrivs jihadisterna – 2 977 personer, medan Daesh dödade hundratusentals araber och afrikaner.

Slutet på instrumenteringen av de internationella rättvisan. 

Den rättegång som inleddes i Haag 2011 mot en afrikansk ledare, som störtats av västvärlden, fick en förändrad atmosfär efter Palmyrakonserten. Låt oss påminna om fakta: år 2000 valdes Laurent Gbagbo till president i Elfenbenskusten. Mannen var Förenta staternas kandidat. Han inrättade först en auktoritär regim som gynnade vissa etniska grupper på bekostnad av andra. Sedan insåg han att han bara blev rikare tack vare sin allierade och bestämde sig för att tjäna sitt land. Omedelbart uppmuntrade Förenta staterna och Frankrike ett uppror mot honom, med argumentet att de hade gjort misstag. Efter ett ingripande från FN störtade den franska armén president Gbagbo 2011 och installerade president Alassane Ouattara, en personlig vän till Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Den avsatte Gbagbo arresterades för att ställas inför rätta av Internationella brottmålsdomstolen för ”folkmord”. Domstolen, som såg att det internationella läget vände, lyckades dock aldrig fastställa fakta. Den frikände Laurent Gbagbo 2019 och efter överklagande 2020. Sedan dess har vi sett hur den franska närvaron i Afrika obönhörligen har minskat.

Laurent Gbagbo (2008).jpg

Bild: Laurent Gbagbo

Internationella brottmålsdomstolen hade, i motsats till dess grundares avsikt, blivit ett instrument för dominans som endast fördömde afrikanska nationalister. Den har aldrig undersökt brott som begåtts av amerikanska presidenter, brittiska premiärministrar eller franska presidenter. Dess partiskhet i imperialismens tjänst var uppenbar när dess åklagare, Luis Moreno Ocampo, falskt hävdade att han höll Saif al-Islam Gaddafi fången för att avskräcka libyerna från att göra motstånd mot Natos olagliga krig.

Början på en jämlik internationell rättvisa för alla. 

På samma sätt antog FN:s generalförsamling den 30 december 2022 en resolution, där man bad Internationella domstolen, FN:s interna domstol, att pröva den israeliska ockupationen av Palestina. Detta är en spektakulär vändning av majoriteten, eftersom denna ockupation har pågått i… 75 år. Det råder ingen tvekan om att domstolen kommer att fördöma Israel och tvinga FN:s 195 medlemsstater att dra konsekvenserna.

De västerländska staterna försöker nu inrätta en ny tribunal, eftersom de befintliga tribunalerna sviker dem. Dess förespråkare har för avsikt att ”fördöma Vladimir Putin för ryska brott i Ukraina”. Syftet är att få folk att glömma ansvaret för Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande, som undertecknade Minskavtalen utan att någonsin ha haft för avsikt att tillämpa dem och som lät 20 000 ukrainare mördas. Det handlar också om att förneka att den ryske presidenten Vladimir Putin, i kraft av sitt ansvar att skydda, ingrep militärt för att genomdriva dessa avtal, som bekräftades genom säkerhetsrådets resolution 2202.

Alla militära operationer skördar offer. Ofta orättvist. Detta är krigens natur, vilket skiljer dem från polisinsatser. Problemet är inte att döma dem som för krig, utan att förhindra att krig används.

 

Den internationella straffrätten bör inte straffa dem som måste döda för att försvara sitt hemland, utan dem som på konstgjord väg skapar konflikter och dem som dödar utan anledning. Detta är inte alls samma sak.

Slutet på den västerländska rättvisans instrumentering

Förenta staterna och Europeiska unionen har uppfunnit en extraterritorialitet för sina lokala lagar. I total motsättning till FN-stadgan kränker de andra staters suveränitet, i namn av sin nationella lagstiftning.

Sedan 1942 har Förenta staterna antagit många extraterritoriella lagar: Trading with the Enemy Act (1942), Foreign Corrupt Practices Act (1977), Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (känd som Helms-Burton) (1996), Iran and Libya Sanctions Act (känd som Amato-Kennedy) (1996), USA PATRIOT Act (2001), Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act (känd som Sarbanes-Oxley eller SarbOx) (2002), Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) (2010) och CLOUD Act (2018).

Detta system kopplar permanent samman det amerikanska justitiedepartementet och de amerikanska underrättelsetjänsterna. Enligt DGSI (fransk kontraspionage): ”Extraterritorialitet översätts till en mängd olika lagar och rättsliga mekanismer som ger de amerikanska myndigheterna möjlighet att underkasta utländska företag sina normer, men också att fånga upp deras know-how, att hindra utvecklingsinsatser av konkurrenter till amerikanska företag, att kontrollera eller övervaka besvärliga eller eftertraktade utländska företag, och på så sätt generera betydande ekonomiska intäkter” [1].

Det avskräcker utländska företag som arbetar i USA, eller använder amerikanska dollar, var som helst från att bryta mot Washingtons politik. Den legaliserar också ekonomisk krigföring, som felaktigt kallas ”sanktioner”, trots att dessa bestämmelser strider mot FN-stadgan, eftersom de inte har godkänts av säkerhetsrådet. Den är tillräckligt stark för att till exempel helt isolera en stat och svälta ut dess befolkning, vilket var fallet i Irak med Bill Clinton, och nu är fallet i Syrien med Joe Biden (och inte att förglömma Kuba, under 61 år, alltsedan 1962, se här, ö.a.).

Efter det amerikanska exemplet antar Europeiska unionen gradvis sina egna extraterritoriella lagar. År 2014 fann Europeiska unionens domstol (känd som Luxemburgdomstolen) att det utländska moderbolaget till en spansk sökmotor var skyldigt till att dess dotterbolag hade brutit mot europeiska lagar.

Denna västerländska modell håller också på att krossas. Det ekonomiska krig som västvärlden för mot Iran, med anledning av västvärldens aggression i Syrien av jihadister som agerar genom ombud, och mot Ryssland, med anledning av Moskvas genomförande av resolution 2202, är för brett för att kunna tillämpas.

Oljetankfartyg tvekar inte längre att lasta iransk eller rysk olja till sjöss genom omlastning. Alla vet om detta, men låtsas ignorera det. Även om Pentagon inte tvekar att sänka fartyg utanför Syriens kust, vågar man inte göra det utanför EU:s kust, efter att ha saboterat Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Den här gången är förövarna inte längre ”fiender” utan ”allierade”. Dessa ekonomiska krig blir impopulära i väst först när västerlänningarna börjar betala det orimliga priset.

Översättning från franska av Roger Lagassé

[1] « Espionnage : les modes opératoires des États-Unis », Le Figaro, 13 novembre 2018.

Föregående artikelNy RAND-rapport säger att ett långt krig i Ukraina strider mot USA:s intressen
Nästa artikelUSA ska utrusta Ukraina med missiler med längre räckvidd
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

24 KOMMENTARER

 1. Assange sitter fängslad medan man sluter avtal med fasansfulla IS-mördare, en del har skickats till Ukraina för uppdraget att döda dem i Donbass, några är hemligstämplade, men troligt att de också är på väg till Ukraina, med tanke på rekryteringen som inte går bra där.
  Medan topp politikernas barn i Ukraina är i USA, Dubai m.fl. länder.

  William Van Wagenen har skrivit denna artikel.
  Han har tidigare kartlagt ett gigantiskt material om Syrien, om sveket och lögnerna för att ha världen på sina sida vid bombanfallen mot Syrien.
  Skrämmande hur lätt England och USA kan få folket på sin sida, genom sin skickliga iscensättning av falska nyheter. Få var de journalister som lyckades genomskåda dem.

  Han har i en bok beskrivit hur CIA gjorde efterforskningar i Syrien innan krigsutbrottet och upptäckte att Assad var oerhört populär hos befolkningen, och därför insåg att man måste demonisera honom kraftigt för att världen skulle tro på uppgifterna om honom som den förfärliga ledaren som måste bort.

  Assange sitter i ett högriskfängelse med rigida säkerhetsåtgärder.
  medan ”Jihade George”, kan vi inte få någon information om vad han befinner sig.
  Skulle inte förvåna mig om de skickat honom till Ukraina, som de gjort med flera IS-fångar som suttit fängslade i Rojova i Syrien. De har fått sin frihet mot att kriga mot befolkningen i Donbass.
  Vem skapade och uppmuntrade detta monster, Brittisk underrättelsetjänst är deras skapare.
  Ett annat monster släppte britterna för flera år sedan, då hans advokat varnade domstolen vilka uppgifter monstret hade om brittisk underrättelsetjänstens kopplingar till IS i Syrien.

  Nedan utdrag från Van Wagenens artikel:
  //Beslutet att pröva en av de så kallade ”Beatles” ISIS-medlemmarna i USA var att dölja hans tidigare kopplingar till brittisk underrättelsetjänst och hans roll i deras regim förändringsarbete i Syrien.
  .
  I januari 2023 dök det upp rapporter om att Alexanda Kotey, känd som ”Jihadi George” och en av de fyra brittiska ISIS-medlemmarna som tillsammans kallas ”Beatles”, hade försvunnit från US Bureau of Prisons (BOP).

  År 2022 dömdes Kotey i en amerikansk domstol och dömdes till livstids fängelse för bortförandet och interneringen av flera västerländska gisslan i Syrien mellan 2012 och 2015, inklusive journalisterna James Foley, John Cantlie och Steven Sotloff, och hjälparbetarna Kayla Jean Mueller , Peter Kassig, David Haines och Alan Henning, av vilka de flesta senare avrättades av ISIS.

  En talesperson för BOP vägrade att ge detaljer om var Kotey var eller varför han hade flyttats, och angav bara att det finns ”flera skäl” till varför en intern kan hänvisas till som ”inte i BOP-förvar”, inklusive för ”rättsförhandlingar, medicinsk behandling eller av andra skäl. Vi tillhandahåller inte specifik information om statusen för interner som inte är i förvar av BOP av säkerhets-, säkerhets- eller integritetsskäl.”

  BOP-tjänstemäns vägran att ge detaljer om Koteys vistelseort väcker farhågor för att Kotey kan komma undan att ställas inför rätta för sina brott. Detta beror på Koteys tidigare kopplingar till brittisk underrättelsetjänst, som försökte använda Storbritannien-baserade islamistiska extremister som Kotey som ombud i det USA-ledda regim ändring kriget 2011 mot den syriska regeringen.

  En genomgång av händelserna kring Koteys fall avslöjar att det var nödvändigt att åtala västlondonbon i USA för att undvika att avslöja hans och andra Beatles kopplingar till brittisk underrättelsetjänst.//

  https://thecradle.co/article-view/20963/why-was-british-isis-member-jihadi-george-tried-in-a-us-court

  • Tror du verkligen på det här? Jag menar hur tror du att det skulle fungera, gigantiska konspirationer utan några som helst hårda bevis och du bara säger ja men det låter bra.
   Du känner inte att du kanske behöver mer på fötterna när du slänger ur dig ”man sluter avtal med fasansfulla IS-mördare, en del har skickats till Ukraina för uppdraget att döda dem i Donbass, några är hemligstämplade, men troligt att de också är på väg till Ukraina,”
   Några som helst bevis för detta?

   Jag menar om nån skriver det minsta positiva om Ukraina eller nåt negativt om Ryssland även totalt uppenbara saker då börjar Anders skrika om bevis som han sedan ignorerar då dom kommer ifrån MSM. Men när vilda konspirationsteorier utan några som helst belägg slängs fram ja då är det tystnad.

   • @Jonas 3 februari, 2023 At 21:10
    Det finns något som heter insikt, kunskap och erfarenhet och det går att dra slutsatser från iakttagelser under lång tid. Själv känner jag igen det mesta från vd jag läst, men jag tänker inte sitta i timmar och försöka leta fram åsikter från journalister och propagandan för att ge källor. Vad jag kan se stämmer inlägget mycket bra med verkligheten, och passar inlägget och information inte, låt bli att läsa det då, men denna inställning att alla inlägg måste vara kopior av andras åsikter är inte välkommen vad mig anbelangar.

   • Jag antar att du inte godtar mina källor, min dotter säger ex. så godtar ingen på twitter när hon hänvisar till Max Blumenthal som jag anser vara den mest pålitliga källan i jämförelse med SVT, DN,SVD, Expressen och Aftonbladet för att nämna några.

    Jag har aldrig sett någon klara av att motbevisa honom, de säger bara att det är rysk propaganda om man hänvisar till honom.

    De flesta uppgifter som jag skriver om har jag hämtat från militär kanalerna ex. AZgeopolitics.
    En del har jag sparat men inte denna uppgift, då det borde vara allmänt känt hur USA och England använder sig av IS krigare och terrorister i sina egna syften.

    Max Blumenthal åkte själv ned till Venezuela och spelade in en kort video för att visa hur CNN ljög tittarna rakt upp i ansiktet, en lögn som borde vara så lätt att överbevisa, CNN gick viralt över världen och alla litar på dem, så de kan ljuga hur mycket de vill.
    CNN har under denna tid då man propagerar för att Manduro skall bort från makten i Venezuela och ersättas av Guaido som USA har tränat och valt ut, hela tiden haft lögner på nyheterna
    Därför beslöt Max Blumenthal att själv åka ned och filma och visa människor hur det egentligen var. CNN påstod att det inte fanns basvaror, inte ens tandkräm. Då visar Max B. att det fanns högar med tandkräm på billiga marknader, där invånarna fick köpa billiga basvaror under marknadspris.
    En kvinna tar tag i honom och säger vi lever i fred här och vill inte ha något krig. Tala om det för nyheterna i USA, vi vill inte ha någon hjälp av USA. Vi vill inte att främlingar skall komma och kriga här. Vi vill att USA lyfter blockaden mot Venezuela.

    https://www.youtube.com/watch?v=qlX3yfXNX_g

    Nu sprider CNN lögner om Ukraina, vilket både Max Blumenthal och Eva Bartlett hjälper till att bevisa att det är just lögner.

    SR och deras chef på utrikes mellanöstern, spred lögner om en islamist och satte en hjältegloria på hans huvud och skrev att han var det goda mot det onda som var Assad.
    Ända intill hans död spred de falsk propaganda.
    När USA dödar IS-personer i kurdiska områden i Syrien då är de hjältar, När syriska armen dödar IS, så blir IS personerna martyrer.

    Här kan man tydligt se hur galen världen har blivit då man hyllar en terrorist som sjunger
    hyllningssånger till de som sprängde tornen i USA

    https://www.youtube.com/watch?v=4Piiph_HFZc

    Detta är bara en av många i USA som berättat om USA:s stöd till al-Qaida och IS i Syrien.
    Senator Richard Black föreläser på Schillerinstitutet om Syrien. Han är en konservativ politiker, en amerikansk patriot, som erhållit ”the purple heart” för hjältemod i närstrid. Han har utkämpat 169 flygstrider för USA:s räkning, men såg många krigsbrott under kriget och blev intresserad av att utreda dessa, utbildade sig som jurist och arbetade sedan som Head of the US Armys Criminal Law Division at the Pentagon. Han har sedan han blev äldre och klokare, engagerat sig i att föreläsa om att stoppa USA:s regim ändring krig, som han anser förödande. Det är inte USA som skall bestämma vilken ledning länderna skall ha, det måste folket i dessa länder själva få bestämma anser han.
    Michael Flynn sa: Administrationens politik var motsägelsefull, de ville att Assad skulle avsättas men oppositionen var dominerad av extremister,
    DIA går ut år 2013 med följande:
    1. Assad måste stanna vid makten annars kommer Syrien kollapsa i kaos lika Libyen.
    2. Om Assad faller, blir han ersatt av extremister
    3. CIA is giving full support to all rebell inklusive: al-Quaida och IS
    4. Det finns inga ”moderat rebeller” (som har någon praktisk betydelse ) USA beväpnar extremister.
    Allt detta fick Obama höra om och om igen och ändå fortsatte han bomba Syrien.
    Richard Black föreläser på Schillerinstitutet, om Turkiet och CIA:s roll i början av kriget, och hur det finns bevis på att Turkiet var behjälplig med att iscensätta Ghouta gasattack..Nedan föreläsningen på länk:

    https://www.youtube.com/watch?v=0FNtEWfay_8

    Han frågar: ”Varför talar man inte i USA om att avsluta krig”
    ”När talade man om fred i USA” Vi talar inte om det.
    Varför lär vi oss att hata så många nationer i detta land?
    Kina, Ryssland, Iran, Irak, Libyen, Syrien, Kuba, Venezuela och Libanon ingen av dessa länder har attackerat oss.
    Barn i USA lär sig att hata vissa länder sedan födseln.
    Vi ljuger när vi säger att vi slåss mot terrorister. Vi är i nära samarbete med dem.

    Han svarar gärna på frågor som man kan skriva till honom på: som vidarebefordrar dem till honom.

    • @Vivianne Månsson 4 februari, 2023 At 09:19
     De senaste grova lögnerna i media är om spionballongen. Det är en vanlig forskningsballong, som även flitigt används i Sverige, och vem som helst kan köpa och flyga. Den ingår i ett känt stort civilt känt forskningsprojekt i Kina för att kartlägga luftströmmarna som styr klimatet. USA och lakej-media i Sverige kunde förstås inte avstå från att blåsa upp det till propaganda. Ballonger kan inte styras, och tydligen hade forskarna i Kina förlorat kontakten med ballongen och visste inte var den vr, vilket inte är ovanligt.

   • Jonass vill ha en källa. Här är en av många (återkom om du vill ha mera).
    Under tiden kan du försöka fundera på följande. Varför attackerar ISIS aldrig apartheid israel ? Och omvänt varför attackerar apartheid israel aldrig ISIS? Svaret är beviset.

 2. ”Sedan Sovjetunionens upplösning har västvärlden använt internationella domstolar och det amerikanska rättssystemet för att införa sin lag. De dömer dem de bekämpar och ställer aldrig sina egna brottslingar inför rätta.”

  Håller absolut med.
  Men det började redan med de s.k. ”Nürnbergrättegångarna” efter ww2.
  Det är ju bara ett se ett avsnitt från en sådan rättegång så man ju det är precis samma domstolsförfarande som i USA.

  Det skulle vara intressant och veta mera om ryska domstolar och ryskt rättsväsende.
  Det är ett ämne som för mig faktiskt är totalt okänt.
  Poliser i USA skjuter hej vilt omkring sig.
  Säkert på både levande och döda.
  Men gör ryska poliser så?
  Nä, jag tror faktiskt inte det.
  Känslan är att ryska poliser är mer folkliga och därmed mer fredliga.
  Allvarliga hot mot ryska staten däremot, då tas silkesvantarna av.

 3. Det finns även nya element in internationell rättvisa, och vi är mitt uppe i sådan fall just nu. Det kallas gränsöverskridande kriminalitet. Ett klassiskt exempel är att en hackare sitter i England och hackar en databas i USA. Detta är ett verkligt fall som hände. Trots att personen befann sig i ett annat land begick han en kriminell handling i USA. Hackaren utlämnades till USA och ställdes inför rätta där.

  Detta gäller även journalister. Journalister får naturligtvis ljuga och desinformera bäst dom gitter när det gäller förhållanden i Sverige, men om dom sprider falska rykten om förhållande i ett annat land som är olagliga där begår dom ett brott mot det landets lagar. Det gäller bland annat länder som Ryssland, Kina eller Turkiet, som alla har förbud mot falsk ryktesspridning.

  Världen har börjat tröttna på falska journalister, agitatorer och propagandister som stulit titeln, på skurk journalister, på propaganda journalister som har övergivit allt som kan kallas professionalism, yrkesheder och ansvar, och börjar göra något åt det allt allvarliga problemet.

  En prominent journalist, Aleksandr Nevzorov, dömdes nyligen till åtta års fängelse för att ha spridit falska rykten – han dömdes sin frånvaro. Signalen är klara, det är inte längre sanktioner och klagomål som gäller, det är fängelse.

  Nu är det skarpt läge och journalister som sprider falska rykten står klart under hot om rättsliga åtgärder. Det går inte längre att gömma sig i Sverige och hävda den lokal yttrandefriheten som försvar eller ansvarsfrihet med en ansvarig utgivare. Det gäller bara i Sverige, inte i resten av världen. Nu gäller i praktiken personligt ansvar. Inte heller gäller svensk yttrandefriheten utomlands eller att journalister kan gömma sig bakom en ansvarig utgivare.

  Visserligen, kommer ett fängelsestraff som utdömts i ett annat land inte att kunna verkställas mot en svensk journalist som befinner sig i Sverige. Ingen kommer att utlämnas, men på varje utlandsresa kommer hotet om utlämning att hänga över en dömd person i hela livet.

  Detta ses numera som gränsöverskridande brottslighet. Den som befinner sig i ett land som Sverige och via internet, som i fallet med en publikation, kan dra inför rätta i ett annat land och dömas för det brottet. USA har flitigt tillämpad detta. Nu tar fler länder efter.

  Domen mot Aleksandr Nevzorov skall uppfattas som en klar varning även till svenska journalister att sluta sprida falska rykten, desinformation och propaganda. Den fria världen är trötta på den svenska busens uppträdande och skurkjournalismen man producerar i Sverige,

  Expressen har till och med engagerat en välkänd bedragare som enigt uppgifter på webben har ett lång belastningsregister med allvarliga brott, och sägs arbeta för CIA.

  Journalister har framställt att det pågår en protestvåg i Kina mot regeringen, medan forskning Harvard universitetet visar att folket i Kina är 86% till 98% är mycket nöjda med regeringen.

  Att det har varit en protest våg i Kina mot hur regeringen skötte covid pandemin. Medan forskning på universiteten i York, British Columbia, och Fuzhou visa även där att folket i Kina är 86% till 98% är mycket nöjda med regeringen.

 4. Hår kommer ”hårda bevis” på SVT:s propagandakvarn. I dag den 4/2 kunde man läsa på text-tv (utrikes publicerad” sidan 134 (i morgon är den nog borta) Följande:
  ” CIA: Avgörande månader i kriget ”

  ” CIA-chefen William Burns bedömer att den rysk presidenten Vladimir Putin inte är seriös vad gäller förhandlingar om fred”. (Trots att Putin föreslagit förhandlingar ett flertal gånger) men som USA, Nato och
  EU förkastat upprepade gånger).
  Detta uttalade citat av CIA-chefen kommer alltså från den mest avskyvärda terror och mördarorganisationen som världen erfarit, alltså den amerikanska statens värsta avföring, finansierad av det militärindustriella komplexet och kongressen.
  Hela världen vet vad CIA ställt till med i ett stort antal länder under åratal, till stöd för militärjuntor, kupper i en mängd länder, undergrävande verksamhet och mord på demokratiskt valda politiska folkstödda ledare.

  Inte nog med detta, så har förre CIA-chefen Mike Pompeo stolt, skamlöst och skämtsamt offentligt avslöjat hur CIA ljugit , lurats , och bedragit människor genom sin verksamhet (vilket inte är förvånande).
  Skulle nuvarande CIA-Chefen William Burns ha det minsta trovärdighet?
  Varför publicerar och återger SVT tex-tv detta bisarra påstående till svenska folket, i annat avseende än i propagandasyfte för USA:s räkning.
  Den amerikanska staten som tveklöst ställer sig bakom den fascistiska naziregimen i Ukraina har således synpunkter på Putins trovärdighet, är faktiskt löjeväckande.
  Men inte ska du tro att att SVT gör någon kommentar eller analys av påståendet. Så tusan heller. De bara släpper fram skiten till folk. Det är därmed bevisad propaganda av värsta sort.
  Här fd CIA-chefen Pompeo
  https://rumble.com/v241hka-mike-pompeo-i-was-the-cia-director-we-lied-we-cheated-we-stole….html

 5. Typiskt när jag kollade SVT-propagandan på sidan 134 text tv senare i natt ” CIA: Avgörande månader i kriget ” var den bortplockad. Just så brukar det var med propagandan som man inte ska kolla upp, medan den i andra fall kan ligga kvar i flera dagar för att den ska få effekt. Så är det med propagandaäcklet från ”UTRIKES PUBLICERAD” Varning för det.
  Public service (nazi-tv) särskilt tex-tv, tar inte på sig något som helst ansvar för vad de låter publicera i offentligheten.

 6. Grundproblemet är och förblir ett annat: det finns ingen internationell straffrättskodex att döma samma politiska, militära och ekonomiska brott efter.

  Här är nämligen ALLA stormakter MOT: amerikanarna självklart (som bl.a. ovan nämnde Mike Pompeo uttalade att om någon amerikan ställs inför ICC i Haag, skulle amerikanska militären frita den personen med vapenmakt(!), likaså går inte länder som Kina och Ryska federationen heller med på någon som helst gemensam internationell brottskodex med självklar rättskedja där samma brott men i och från olika länder skall dömas i samma förutbestämda domstol (t.ex. ICC i Haag) eller på annan plats eller helt andra brott, som de alltid i debatten frånvarande EKONOMISKA brotten, för att inte nämna de helt tystade: miljöbrotten.

  Så länge de stora länderna inte visar minsta vilja på dessa områden spelar det ingen roll vad olika stormakter skyller på varandra om.

  På dessa juridiska punkter och nya internationella PRINCIPER delar de nämligen samtliga synpunkter tillsammans. Washington, London, Moskva, New Dehli och Beijing är faktiskt helt enade. De bryr sig inte. Tro det eller ej! Låt er därför inte luras av någon från dessa stormakter som påstår motsatsen.

  Så illa och cyniskt är det ännu tyvärr. Även Nürnberg-processerna blev nämligen i slutet (mot de mindre nazi-fiskarna) obekväma för just västmakterna: nazisterna utan uniform var inte längre fienden. Den fanns i Moskva och den östtyska huvudstaden Berlin, som dessutom erövrat de farligaste nazistiska arkiven!

  • @Johan de Naucler 4 februari, 2023 At 16:32
   Jag har personligen mycket lång erfarenhet i ämnet. Alla rättsväsen, med undantag för en del diktaturer, bygger på vilken rättsuppfattning människorna i landet har, och den är olika.

   Som exempel. Här skiljer sig till exempel svensk och kinesisk lag och rättsuppfattning kraftigt. I Sverige får man skända och provocera bäst man vill. Koranbränningen ett exempel. Alla skall anses tåla det utan att protestera efter det råder yttrandefriheten och demonstrationsrätt.

   Kina är annorlunda. Den som provocerar till bråk blir som regel 100% ansvarig för följderna vad som händer. Det är alltså motsatsen till Sverige, men det är folkviljan i Kina, centralt är att visa respekt. Svenskarna visar som vanligt en total likgiltighet när det gäller respekt för andra.

   Ett annat exempel.

   En person i Kina köpte keramik från ett australisk företag. Kravet var att det skulle försäkras. När det anlände var det bara grus kvar, så mannen i Kina ville ha sina pengar tillbaka. Försäkringsbolaget i Australien sa nej. Skada täcks inte av försäkringen.

   Mannen fån Kina stämde då företaget i Australien, men domstolen friade. Orsak: företaget i Australien hade fyllt kravet på försäkring och hade tagit en försäkring, men det fanns så många undantag, då blev försäkring billigare.

   Rättsuppfattningen i Kina är att tar man en försäkring, då skall man ha pengarna tillbaka. Under australisk lag måste man specificera vad försäkring skall täcka. Köparen i Kina hade bara fordrat en försäkring, och säljaren hade uppfyllt det kravet.

   I Sverige skall vid en separation boet delas lika. I Kina får parterna vad dom har tillfört äktenskapet. Den som äger en bostad vid giftermålet behåller den som enskild egendom vid en skilsmässa. En eventuell värdeökning däremot skall delas lika mellan parterna.

   • Men dock har inget Karl något ovan med internationella politiska, militära och ekonomiska brott att göra, som bör överföras till internationell tribunal. Det rör bara olika systems inre och inhemska skillnader och de kommer alltid att finnas. I delstaten Alaska, brukar det sägas sarkastiskt, får inte älgar para sig offentligt.

    När Kinas krav på Sydkinesiska havet prövades i internationell skiljedomstol så brydde sig Kina inte om utslaget överhuvudtaget, precis som alla stormakter struntar i internationella domar och rättsskipning. Det är tyvärr så det ser ut idag!

    • @Johan de Naucler 5 februari, 2023 At 08:32
     För det första har Sydkinesiska Havet aldrig prövats i någon domstol. Det rör sig om en skilje-tribunal, inte en domstol, och den har inga rättigheter eller makt som en domstol. För ett skiljeförfarande skall kunna genomföras måste det finnas minst två parter att skilja mellan, här fanns bara en. Det hela rör sig om en amerikansk propaganda teater. En domstol kan fatta beslut med endast en part närvarande. I en skilje-tribunal måste minst två parter deltaga av egen vilja. Tribunalen har inte rätt eller makt att kalla in någon. En skilje-tribunal fungera så att två eller flera parter kommer överens om att hänföra en tvist till tribunalen, på överenskomna villkor.

     När det gäller Sydkinesiska Havet har det tydligt varit en del av Kina i tusentals år, vilket mycket väl dokumenterat i skrifter, sagor, berättelser, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, familje- och personnamn, ortsnamn, släktskap, osv Även namnet ”Sydkinesiska havet” är ett klart uttryck för var området traditionellt och lagligt hör hemma. På kinesiska heter det Nanhai, 南海, Södra Havet, och det finns även ett BeiHai, 北海, Norra havet, som ligger nära sydkusten. Där finns även en ort som heter BeiHai, ett underbart fiskeläge som jag älskar. Shanghai, 上海, betyder ”övre havet”.

     Den Kinesiska kvinnan Ching Shih, (1775-1822), ledde till och med mellan 1807 till 1810 en flotta på på 400 skepp med omkring 50,000 man i Sydkinesiska Havet. Det började som en piratverksamhet. Hon blev senare överste i Kinas armé. Historisk är det ingen som helst tvekan om var Sydkinesiska Havet hör hemma. USA vill åt Kinas naturrikedomar och kunna blockera Kinas handel. Det är samma anledning att dom vill annektera Xinjiang, Tibet, eller Hong Kong. Girighet och makt.

     Det är USA som vill plundra Sydkinesiska Havet på naturtillgångarna. Det är det som det gäller, som vanligt när det gäller USA. Precis som Afghanistan. USA planerade att ta 60% av sin energi som olja och gas från Afghanistan, men Talibanerna satte stopp för den plundringen. Syrien plundras ju just nu av USA som bekant.

     • Karl, i svensk nomenklatur heter det skiljedomstol.

      Jag förstår naturligtvis att Du försvarar kinesiska intressen.

    • @Johan de Naucler 5 februari, 2023 At 08:32
     Det finns inget som heter internationella politiska, militära och ekonomiska brott. Även om USA försöker uppträda som världsöverhöghet. Det finns bara nationella brott. Internationellt blir det först när två eller fler nationer kommit överens om att viss aktioner skall klassas som brott. Vad som är mer intressant är gränsöverskridande brott. Att någon befinner sig i ett land och utför något i ett annat land som är brottsligt där.

     • Nja, det måhända gäller i Asien. I Europa har vi definitivt gränsöverskridande ekonomiska brott och våldskriminalitet som vi då kallar ”internationella brott” som bl.a. handläggs av Interpol och Europol. Med ”i Europa” avsåg jag att Interpol och Europol har sina huvudkontor i just Europa. Deras jurisdiktion är dock olika.

  • @Johan de Naucler 4 februari, 2023 At 16:32
   ”Även Nürnberg-processerna blev nämligen i slutet (mot de mindre nazi-fiskarna) obekväma för just västmakterna: nazisterna utan uniform var inte längre fienden. Den fanns i Moskva och den östtyska huvudstaden Berlin, som dessutom erövrat de farligaste nazistiska arkiven!”

   Undrar vad skulle du skriva om du inte kunde fabulera om Ryssland?

   ”I efterdyningarna av andra världskriget räddades och skyddades många av arkitekterna bakom de värsta grymheterna i historien av amerikansk underrättelsetjänst. Den uppenbara rollen för nazistiska forskare som Wernher von Braun (som personligen övervakade tortyr och mord på slavarbetare) i USA:s rymdprogram och västtysk industri har varit allmänt känt i decennier.

   Under de senaste åren har slutet på det kalla kriget fört med sig avslöjanden om att CIA:s ”gladiatorer” som Yaroslav Stetsko och Licio Gelli påverkade världens politiska utveckling med alla nödvändiga medel. Från Tyskland och Italien till Japan och Sydkorea finns det nu en stor samling bevis som bevisar existensen av stora, välfinansierade nätverk av fascistiska terrorister som inte tvekade att använda våld för att säkerställa efterlevnad från världens ”fria” människor .

   …/De allierade ansåg Halders order så förkastliga att nazister som Hermann Hoth och Wilhelm von Leeb dömdes för brott mot mänskligheten bara för att de överfört dem till sina underordnade. Många lägre rankade nazister hängdes för att de följde Halders order i Sovjetunionen. Trots detta fick Halder inga som helst konsekvenser för att utfärda dem.

   Efter att Halder kapitulerat till den amerikanska armén vägrade USA att ställa honom inför rätta i Nürnberg. Istället stod han bara inför en mindre rättegång för att ha ”hjälpt den nazistiska regimen” i en tysk domstol. Han förnekade all kännedom om brotten som bar hans bokstavliga signatur och befanns oskyldig. Efter kriget levde han ett bekvämt liv som författare, kommentator och ”historisk konsult” för U.S. Army Center of Military History (CMH).

   …/Halders jobb var att rehabilitera nazismen till förmån för sina nya amerikanska beskyddare. Om nazisterna kunde separeras ideologiskt från det tyska folket och den tyska armén, skulle Amerika kunna använda de mest användbara av Hitlers soldater i deras krig mot Sovjetunionen utan att väcka misstankar. Halder övervakade ett team av 700 före detta Wehrmacht-officerare och satte avsiktligt igång att skriva om historien för att presentera bilden av en ren Wehrmacht och ett tyskt folk okunnigt om nazistisk brutalitet. Hans ställföreträdare var CIA-agenten Adolf Heusinger, en nazistisk krigsförbrytare som till stor del var ansvarig för att planera de oändliga massakrerna av ”säkerhetskrigföring”, och var senare befälhavare för både den tyska armén och NATO.

   https://covertactionmagazine.com/2023/02/03/how-a-network-of-nazi-propagandists-helped-lay-the-groundwork-for-the-war-in-ukraine/?mc_cid=3d0130b40e&mc_eid=f5d74d7021

 7. @Johan de Naucler 6 februari, 2023 At 09:47
  ”I Europa har vi definitivt gränsöverskridande ekonomiska brott och våldskriminalitet som vi då kallar ”internationella brott” som bl.a. handläggs av Interpol och Europol.”

  Nej, Interpol (190 medlemsländer!!) avser inte BARA Europa!

  Interpol, officiellt ICPO–INTERPOL[1] (fram till 1956 International Criminal Police Commission),[2] är en internationell organisation för kriminalpoliskårer. Organisationen grundades 1923 och är världens tredje största internationella organisation,[källa behövs] efter FN och FIFA, och världens största internationella polisorganisation med 190 medlemsländer (2012). Interpols syfte är att möjliggöra och underlätta internationellt polissamarbete och att bekämpa transnationell och annan internationell brottslighet.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Interpol

  Både Interpol och Europol utför endast polisiära arbetsuppgifter.

 8. https://eng.mil.ru/en/mission/peacekeeping_operations.htm

  Något om Rysslands deltagande i fredsbevarande operationer.
  Förenta Nationernas fredsbevarande operationer genomförs för att förhindra eller eliminera hot mot fred och säkerhet genom gemensamma verkställighetsåtgärder när ekonomiska och politiska åtgärder är otillräckliga och ineffektiva.

  Ryska federationen är som permanent medlem av FN:s säkerhetsråd ansvarig för att upprätthålla fred och säkerhet över hela världen. Under de senaste åren har de ryska väpnade styrkorna tillsammans med andra medlemmar av det internationella samfundet upprepade gånger deltagit i förebyggande eller eliminering av inbördes och interetniska konflikter på territoriet i både de före detta Sovjetunionen och i länder långt utomlands. Geografisk omfattning av sådana platser är enorm: Sydossetien, Abchazien, Transnistrien, Tadzjikistan, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Metohija, Angola, Tchad, Sierra Leone och Sudan. I dessa länder har ryska militärer redan visat sig vara erfarna och högt kvalificerade fredsbevarare som kan utföra de tilldelade uppgifterna.

  Den 15:e separata motoriserade gevärsbrigaden bildas för att förbereda de ryska trupperna för att delta i operationer för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Dess trupper kan avskiljas till fredsbevarande kontingenter enligt beslut av Ryska federationens president och i samväldets intressen, FN, OSSE, NATO-Ryssland rådet och, om nödvändigt, Shanghais samarbetsorganisation.

  En annan viktig aspekt av Rysslands deltagande i internationella fredsbevarande aktiviteter är att skicka militära observatörer till FN-uppdragen. De tjänar i Mellanöstern, Västsahara, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Liberia och Sudan. Det är anmärkningsvärt att vårt land är bland de tio bästa länderna i världen med det högsta antalet militära observatörer vid FN.

  Samtidigt har Ryssland ett särskilt ansvar för att upprätthålla säkerheten i OSS. Således är gemensamma fredsbevarande styrkor från Ryssland och Moldavien fortfarande närvarande i Transnistrien för en fredlig lösning av den väpnade konflikten och på grundval av lämplig överenskommelse.

  Dessutom tjänar de ryska trupperna som fredsbevarande styrkor i militär kontingent inom Collective Security Treaty Organisationen. Denna kontingent bildades i oktober 2007. Den är framför allt avsedd att delta i fredsbevarande operationer i CSTO-medlemsstaternas territorier (enligt beslut av CSTO:s kollektiva säkerhetsråd), såväl som utanför dessa stater ( på grundval av mandat från FN:s säkerhetsråd).

  Det är värt att notera att idag ökar rollen och betydelsen av fredsbevarande verksamhet i utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna. Efter att den ryska försvarsmakten reformerats har våra militära enheter blivit mer beredda att delta i internationella fredsbevarande operationer – både för att upprätthålla fred och säkerhet i konfliktområden och för att skydda Rysslands intressen och dess medborgares liv.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here