Det stora spelet i Ukraina håller på att gå överstyr

23
1765

Ukraine And Russia Conflict

https://i0.wp.com/johnmenadue.com/wp-content/uploads/2022/09/Ukraine-And-Russia-Conflict.jpg?fit=797%2C447&ssl=1. Bild: iStock

Ingress: Jeffrey Sachs betraktelser är som regel intressanta. Denna publicerades 1 oktober. En slags sammanfattning som jag tror att många av läsarna här delar, mer eller mindre. Jag tror dock att Sachs överskattar kärnvapenhotet och underskattar Rysslands möjligheter till framgångar i konventionell krigföring. Ukraina har en betydligt större armé och har fördelen att slåss på hemmaplan. Rysslands aktuella planer är okända, åtminstone för mig. Mycket möjligt att målet ”bara” är att uppnå kontroll över de områden som införlivats med Ryssland efter folkomröstningar. Hade det varit bättre att införliva områdena utan folkomröstningar? Tror någon att Ukraina och USA skulle ha gått med på att låta FN administrera folkomröstningar

Jeffrey Sachs

https://johnmenadue.com/the-great-game-in-ukraine-is-spinning-out-of-control/

_________________________________________________

Det stora spelet i Ukraina håller på att gå överstyr

USA:s tidigare nationella säkerhetsrådgivare, Zbigniew Brzezinski, beskrev som bekant Ukraina som en ”geopolitisk pivot” i Eurasien, central för både USA:s och Rysslands makt. Eftersom Ryssland anser att dess vitala säkerhetsintressen står på spel i den nuvarande konflikten eskalerar kriget i Ukraina snabbt till en kärnvapenuppgörelse. Det är brådskande för både USA och Ryssland att visa återhållsamhet innan katastrofen inträffar.

Sedan mitten av 1800-talet har västvärlden konkurrerat med Ryssland om Krim och mer specifikt om sjömakten i Svarta havet. I Krimkriget (1853-6) intog Storbritannien och Frankrike Sevastopol och förvisade tillfälligt Rysslands flotta från Svarta havet.

Den nuvarande konflikten är i huvudsak det andra Krimkriget. Den här gången försöker en USA-ledd militärallians utvidga Nato till Ukraina och Georgien, så att fem Nato-medlemmar skulle omringa Svarta havet.

USA har länge betraktat varje intrång av stormakter på västra halvklotet som ett direkt hot mot USA:s säkerhet, vilket går tillbaka till Monroe-doktrinen från 1823, där det står: ”Vi är därför skyldiga att med hänsyn till uppriktighet och de vänskapliga förbindelser som finns mellan Förenta staterna och dessa [europeiska] makter förklara att vi bör betrakta varje försök från deras sida att utvidga sitt system till någon del av detta halvklot som ett hot mot vår fred och säkerhet.”

År 1961 invaderade USA Kuba när Kubas revolutionära ledare Fidel Castro sökte stöd hos Sovjetunionen. USA var inte särskilt intresserat av Kubas ”rätt” att ansluta sig till vilket land som helst – det påstående som USA hävdar när det gäller Ukrainas förmodade rätt att ansluta sig till Nato. Den misslyckade amerikanska invasionen 1961 ledde till Sovjetunionens beslut att placera offensiva kärnvapen på Kuba 1962, vilket i sin tur ledde till Kubakrisen för exakt 60 år sedan denna månad. Den krisen förde världen till randen av kärnvapenkrig.

USA:s hänsyn till sina egna säkerhetsintressen i Nord- och Sydamerika har dock inte hindrat landet från att inkräkta på Rysslands centrala säkerhetsintressen i Rysslands grannskap. När Sovjetunionen försvagades kom de amerikanska politiska ledarna att tro att den amerikanska militären kan agera som den vill. År 1991 förklarade biträdande försvarsminister Paul Wolfowitz för general Wesley Clark att USA kan sätta in sin militära styrka i Mellanöstern ”och Sovjetunionen kommer inte att stoppa oss”. USA:s nationella säkerhetstjänstemän beslutade att störta de av Mellanösterns regimer som var allierade med Sovjetunionen och att inkräkta på Rysslands säkerhetsintressen.

General Wesley Clark.Wikipedia

År 1990 försäkrade Tyskland och USA den sovjetiske presidenten Michail Gorbatjov att Sovjetunionen kunde upplösa sin egen militärallians, Warszawapakten, utan att vara rädd för att Nato skulle utvidgas österut och ersätta Sovjetunionen. På denna grund fick man Gorbatjovs samtycke till Tysklands återförening 1990. Men när Sovjetunionen försvann svek president Bill Clinton sitt åtagande genom att stödja Natos expansion österut.

Boris Jeltsin.

Rysslands president Boris Jeltsin protesterade högljutt men kunde inte göra något för att stoppa den. USA:s ’dean of statecraft’ med Ryssland, George Kennan, förklarade att Natos expansion ”är början på ett nytt kallt krig”.

Under Clintons ledning utvidgades Nato till Polen, Ungern och Tjeckien 1999. Fem år senare, under president George W. Bush Jr. Nato utvidgades till ytterligare sju länder: de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen), Svarta havet (Bulgarien och Rumänien), Balkan (Slovenien) och Slovakien. Under president Barack Obama utvidgades Nato till Albanien och Kroatien 2009 och under president Donald Trump till Montenegro 2019.

Rysslands motstånd mot Nato-utvidgningen intensifierades kraftigt 1999 när Natoländerna struntade i FN och attackerade Rysslands allierade Serbien, och skärptes ytterligare under 2000-talet i samband med USA:s angreppskrig i Irak, Syrien och Libyen. Vid säkerhetskonferensen i München 2007 förklarade president Putin att Nato-utvidgningen utgör en ”allvarlig provokation som sänker nivån på det ömsesidiga förtroendet”.

Putin fortsatte: ”Och vi har rätt att fråga: mot vem är denna utvidgning avsedd? Och vad hände med de försäkringar [om ingen Nato-utvidgning] som våra västliga partner gav efter Warszawapaktens upplösning? Var finns dessa förklaringar i dag? Ingen kommer ens ihåg dem. Men jag tillåter mig att påminna denna publik om vad som sades. Jag skulle vilja citera Natos generalsekreterare Werner Woerners tal i Bryssel den 17 maj 1990. Han sade då följande: ”Det faktum att vi är beredda att inte placera en Nato-armé utanför det tyska territoriet ger Sovjetunionen en stark säkerhetsgaranti. Var finns dessa garantier?”

I samband med att två Svartahavsländer, Bulgarien och Rumänien, anslöt sig till Nato 2007 inrättade USA också en arbetsgrupp för Svartahavsområdet (ursprungligen Task Force East). År 2008 ökade USA spänningarna mellan USA och Ryssland ytterligare genom att förklara att Nato skulle expandera till själva hjärtat av Svarta havet genom att införliva Ukraina och Georgien, vilket hotade Rysslands marina tillgång till Svarta havet, Medelhavet och Mellanöstern. I och med Ukrainas och Georgiens inträde skulle Ryssland omges av fem Natoländer i Svarta havet: Bulgarien, Georgien, Rumänien, Turkiet och Ukraina.

Janukovitj. Bild: Wikimedia Commons.

Ryssland skyddades till en början från Natos utvidgning till Ukraina av Ukrainas proryska president Viktor Janukovytj, som fick det ukrainska parlamentet att förklara Ukrainas neutralitet 2010. Men 2014 hjälpte USA till att störta Janukovytj och föra en starkt antirysk regering till makten. Då bröt Ukrainakriget ut, där Ryssland snabbt återtog Krim och stödde proryska separatister i Donbas, regionen i östra Ukraina med en relativt hög andel rysk befolkning. Ukrainas parlament övergav formellt neutraliteten senare under 2014.

Ukraina och de ryskstödda separatisterna i Donbas har utkämpat ett brutalt krig i åtta år. Försöken att avsluta kriget i Donbas genom Minskavtalen misslyckades när Ukrainas ledare beslutade att inte respektera avtalen, som krävde autonomi för Donbas. Efter 2014 pumpade USA in massiv beväpning till Ukraina och hjälpte till att omstrukturera Ukrainas militär så att den kunde samarbeta med Nato, vilket framgår av årets strider.

Den ryska invasionen 2022 hade sannolikt kunnat undvikas om Biden hade gått med på Putins krav i slutet av 2021 att avsluta Natos utvidgning österut. Kriget skulle sannolikt ha avslutats i mars 2022, när Ukrainas och Rysslands regeringar utbytte ett utkast till fredsavtal som byggde på Ukrainas neutralitet. Bakom kulisserna tryckte USA och Storbritannien på Zelenskij att förkasta varje avtal med Putin och kämpa vidare. I det läget lämnade Ukraina förhandlingarna.

Ryssland kommer att eskalera vid behov, eventuellt till kärnvapen, för att undvika militärt nederlag och Natos fortsatta utvidgning österut. Kärnvapenhotet är inte tomt, utan ett mått på det ryska ledarskapets uppfattning om vilka säkerhetsintressen som står på spel. Skrämmande nog var USA också berett att använda kärnvapen under Kubakrisen, och en högt uppsatt ukrainsk tjänsteman uppmanade nyligen USA att inleda kärnvapenangrepp ”så snart Ryssland ens tänker på att genomföra kärnvapenangrepp”, säkert ett recept för tredje världskriget. Vi står återigen på randen till en kärnvapenkatastrof.

President John F. Kennedy lärde sig om kärnvapenkonfrontation under Kubakrisen. Han avvärjde den krisen, inte genom viljestyrka eller amerikansk militär makt, utan genom diplomati och kompromisser, genom att ta bort amerikanska kärnvapenmissiler i Turkiet i utbyte mot att Sovjetunionen tog bort sina kärnvapenmissiler på Kuba. Året därpå strävade han efter fred med Sovjetunionen och undertecknade fördraget om förbud mot kärnvapenprovsprängningar.

I juni 1963 uttalade Kennedy den viktiga sanning som kan hålla oss vid liv i dag: ”Framför allt måste kärnvapenmakterna, samtidigt som de försvarar sina egna vitala intressen, undvika de konfrontationer som ställer motståndaren inför valet mellan en förödmjukande reträtt eller ett kärnvapenkrig. Att anta en sådan kurs i kärnvapenåldern skulle bara vara ett bevis på att vår politik är bankrutt – eller på en kollektiv dödsönskan för världen.”

Det är brådskande att återgå till utkastet till fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina från slutet av mars, som bygger på att Nato inte utvidgas. Dagens spända situation kan lätt spåra ur, som världen har gjort vid så många tidigare tillfällen – men denna gång med möjlighet till kärnvapenkatastrof. Världens överlevnad är beroende av försiktighet, diplomati och kompromisser från alla sidor.

Jeffrey D. Sachs, professor i hållbar utveckling och professor i hälsopolitik och -förvaltning vid Columbia University, är chef för Columbia Center for Sustainable Development och för FN:s nätverk för lösningar för hållbar utveckling. Han har varit särskild rådgivare åt tre av FN:s generalsekreterare. Han har bland annat skrivit böckerna The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy och senast A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.

Föregående artikelMichael Hudson om euron utan Tyskland
Nästa artikelRättssäkerheten är i fara! Julian Assange och hoten mot yttrande-och pressfriheten. Möte ABF på söndag
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

23 KOMMENTARER

 1. Man pratar ALDRIG om vad denna krisen handlar om.Det är största problemet sedan årsskiftet,om vi nu bara pratar om Donbass eskaleringen och Nato medlemskapet.(Utan att gå in på hur man demoniserat och demolerat ALLT som har med Ryssland att göra sedan2014. Militärt, Politiskt, Ekonomiskt och dom vidriga massmedierna) Det har funnits NOLL intresse av samtal från Usa ledda väst. EU har agerat som korkade idioter från början till slut, TROTS att denna kris är på dess egna kontinenten och delar direkta gränser med många av dess länder. Detta hade kunnat undvikas så lätt.Även när krisen startade kunde detta sedan kunnat stoppats redan i mars,när dom stridande parterna förde direkta samtal med varandra i Turkiet. Men istället valde Usa,/Nato väst,att eskalera detta HELT åt skogen, genom att öka alla insatser och göra det korkade tvärtom. Man har sina rådgivare direkt på plats och pumpar in tunga vapen utan MINSTA stopp på löpande band,ihop med ALLA miljarderna i ekonomisk stöd. Massmedierna hejar på utan stopp i sitt vidriga hat mot ryssarna och Ryssland. Hur kan man vara så här otroligt pantade har jag undrat sedan årsskiftet, speciellt från europeiska sidan. Det finns inga som helst freds förhandlingar eller något liknande som handlar om fred alls. Här handlar det om att från Usa och dess korkade Nato vasaller,att utrota Ryssland så mycket man bara kan på ALLA sätt. Det är HELT häpnadsväckande vad vidrigt detta Proxy kriget är. Massmedierna fortsätter agera vidrigt dagligen och bara hejar på Nato. Jag förstår bara inte hur man kunnat agera såhär idiotiskt korkat från den europeiska sidan,som enligt mej HELT gått på amerikanska regimens fälla,som EJ har MINSTA gränser hit. Jag ser tyvärr INGET slut. Detta kommer fortsätta nästa år också och ingen av dessa vasaller talar om något Fred

  • ”Kärnvapen löser inte våra problem”
   https://lenta.ru/articles/2022/10/06/stefanovich/
   Vad hotar världen med en ny kapprustning och hur kommer framtidens krig att se ut?
   NATO -toppmötet i Madrid i juni 2022 markerade början på en ny era av militär spänning i världen.
   Den nordatlantiska alliansen tillkännagav för första gången officiellt det ryska och kinesiska hotet mot världsordningen. Men om tjänstemännens ord tidigare bara skakade luften, backas de nu upp av verkliga handlingar:
   Nato levererar aktivt vapen till Ukraina , bygger upp en militär kontingent i omedelbar närhet av de ryska gränserna och ökar militära utgifter. Allt detta tvingar Ryssland att på allvar stärka sin försvarskapacitet, inklusive moderniseringen av sina kärnvapenstyrkor.

   Lenta.ru, som en del av projektet Unknown Future, pratade med en forskare vid Center for International Security vid IMEMO RASDmitry Stefanovich om huruvida stormakterna kommer att starta en ny kapprustning, hur verkligt hotet från användningen av kärnvapen är och hur framtidens krig kommer att se ut.

   Lenta.ru: Varför har experter och politiker pratat mer och mer på sistone om möjlig användning av massförstörelsevapen?

   Dmitry Stefanovich : Problemet är att nyligen alltför många människor tillåter sig själva att tala och kommentera ämnet kärnvapenkrig, inklusive från en ”positiv” sida: de säger att användningen av massförstörelsevapen kommer att lösa alla problem. Dessutom finns det praktiskt taget inga människor kvar i de högsta maktskikten och expertsamfundet som verkligen förstår vad kärnvapen är och hur de fungerar – med andra ord, de testades inte, de såg inte konsekvenserna.

   Naturligtvis känner alla till tragedin i Hiroshima och Nagasaki och titta på videorna som publicerats av Rosatom och deras amerikanska kollegor.

   Men de har ingen medvetenhet om hur destruktiva kärnvapen är. Det handlar inte ens om kontaminering av området, strålsjuka och andra långsiktiga konsekvenser, utan det är banalt om en alltförstörande stötvåg och fräsande värmestrålning

   Kärnvapen är inte jämförbara med de som används i pågående konflikter i olika delar av världen.

   Men det finns också ett konceptuellt problem. När kärnvapen dök upp uppfattades de helt enkelt som mer kraftfulla vapen. Och nu ser många på det så. Men genom åren har det funnits en förståelse, även bland militären, att det är mycket svårt och farligt att slåss med kärnvapen på slagfältet. Tack vare denna förståelse förblir kärnvapen idag bara ett element av avskräckning.

   Och vad är problemet med dess användning på slagfältet?

   Under villkoren för stridsanvändning av kärnvapen är det verkligen omöjligt att planera någonting. För att inte tala om de kolossala mänskliga förlusterna, hela infrastrukturen lider avsevärt. Det finns problem med kommunikation och kommunikation, arméns försörjning störs, som ett resultat måste du anstränga dig hårt för att hålla dina egna trupper i ett sådant krig. Det finns ett annat problem – interkontinentala missiler, de så kallade strategiska kärnvapen. Ingen kan garantera att användningen av taktiska kärnvapen i en krigszon inte kommer att följas av ett mer förödande strategiskt svar.

   När någon säger att kärnvapen kommer att lösa alla våra problem måste man tydligt förstå: det kommer inte att lösa, utan bara öppna vägen för nya problem

   För att allt som vi anser är ”normalt” i förhållande till konventionella vapen gäller kärnvapen, med vissa undantag, som deras massiva användning, attacker mot beslutsfattande centra och så vidare.

   Det vill säga, å ena sidan kommer det att göras ett försök att begränsa omfattningen av användningen av kärnvapen, eftersom politiker och militär fortfarande är rädda för eskalering. Å andra sidan, om till exempel fienden inser att det finns ett hot mot hans beslutsfattande centra och kontrollsystem av kärnkraftskrafter, då kommer han med största sannolikhet att använda kärnvapen först.

   Hur skiljer sig taktiska kärnvapen från strategiska?
   Finns det en rädsla för användningen av massförstörelsevapen i massmedvetandet idag?

   Det fanns ett underbart dokument publicerat av den tidigare amerikanska presidenten Donald Trumps administration , den så kallade Nuclear Posture Review – en översyn av USA:s kärnkraftspolitik. Dokumentet var långt ifrån perfekt, med många motsägelser och absolut virtuella, fiktiva teser om den ryska kärnkraftsdoktrinen. Ändå fick han alla att muntra upp och komma ihåg att kärnvapen är en realitet, att de inte har försvunnit.

   Sedan föll kärnvapen av agendan tills Ryssland publicerade en vitbok 2020, Fundamentals of State Policy on Nuclear Deterrence. Detta är ett dokument som klargjorde några av den ryska sidans tillvägagångssätt på detta område. Sedan dess har kärnvapen återgått till agendan.

   Men man kan knappast säga att det nu finns en verklig rädsla för användningen av kärnvapen. Det förblir ett avskräckande element. Denna rädsla är ganska virtuell, skapad ur det blå.

   Alla pratar till exempel om kärnvapenhotet i samband med händelserna i Ukraina. Varför detta görs är svårt att förstå. De teser som hörs om detta ämne från tjänstemännens läppar går ut på att detta aldrig kommer att hända om den andra sidan inte använder kärnvapen först. Det verkar som om alla dessa samtal förs på grund av bristen på sakliga diskussioner om den verkliga situationen i världen.

   Ska kärnvapen fortsätta att ses enbart som ett avskräckande element, eller är det dags att förstå att de i första hand är ett slagmedel? Kanske den första…

   Tvister om detta pågår både inom länder och på internationell nivå, åtminstone inom expertsamfundet: är det nödvändigt att modernisera kärnvapen, är det nödvändigt att ta i bruk nya system och ta dem i bruk, är det nödvändigt att fortsätta att förbättra stridsspetsarna. Jag har en absolut otvetydig åsikt här: det är nödvändigt.

   Eftersom vi fortfarande är långt ifrån en kärnvapenfri värld är det bättre att låta de kärnvapen som vi har vara i det modernaste, perfekta skicket och det kommer att finnas människor som känner till standarderna för deras verksamhet. Allt detta förbättrar säkerheten.

   Men objektivt sett kommer dess tillämpning att innebära slutet, om inte för hela världen, så åtminstone för dess stora delar.

   Kommer ett fullständigt avstående från kärnvapen att göra världen till en säkrare plats?

   Detta kommer att rädda oss från en kärnvapenapokalyps, men inte från krig. Icke-kärnvapen kan också orsaka stor förstörelse. Vi såg det i Syrien , Libyen , Irak , och nu ser vi det i Ukraina. Våra biologiska arter är mycket framgångsrika i att skapa destruktionsmedel av sitt eget slag.

   Därför är det möjligt att en kärnvapenfri värld skulle vara farligare. Nu hänger kärnvapen som ett Damoklesvärd över alla potentiella angripare. Om du bestämmer dig för att bekämpa en kärnvapenmakt, så finns det alltid möjligheten att allt detta kommer att sluta illa för er båda. Med icke-kärnvapen finns det ingen sådan rädsla

   Nu finns det i princip begreppet icke-nukleär avskräckning, det stavas till och med i ryska doktriner. Men detta är ett mycket kontroversiellt tillvägagångssätt. Om inte annat för att du inte kan vara säker på att din motståndare kommer att vara rädd för eventuell användning av icke-kärnvapen i samma utsträckning som han är rädd för vedergällning av kärnvapen.

   Kan någon hackergrupp få tillgång till kontrollen av kärnvapen och provocera upp deras uppskjutning?

   Kort svar: nej. Och detta beror främst på det faktum att i alla länder är systemet för stridskontroll av kärnvapenstyrkor skilt från allt annat. Dessutom är problemet med informationssäkerhet och sårbarhet för sådana system erkänt på alla ledningsnivåer. Inget sådant fall är känt. Så kallade kärnkraftsincidenter förknippas oftare med banala misstag. Till exempel när istället för ett icke-nukleärt stridssystem laddas ett kärnvapen, som hände i USA.

   USA:s kärnkraftsincidenter
   Ett annat problem är relaterat till amerikanska kärnstridsspetsar, som förvaras i Europa. Ansträngningar görs ständigt för att förbättra säkerheten för dessa lagringsanläggningar vid militärbaser, men lika ständigt sker det någon form av räder av anti-kärnkraftsaktivister. Men även om man antar att terrorister tar över en hangar som innehåller amerikanska kärnvapen, kan de fortfarande inte använda dem, eftersom årtionden av erfarenhet har lett till skapandet av ett skiktat system av åtkomstkoder och säkerhet. Så jag tror inte att det är ett riktigt hot.

   Men vad händer om några enskilda kärnvapen och till och med missiler fortfarande hamnar i orätta händer? Tyvärr kan detta inte helt uteslutas.

   Och i den meningen håller jag med om åsikten, som var särskilt populär för 10-20 år sedan, att det huvudsakliga kärnvapenhotet är kärnvapenterrorism. Det förefaller mig som om detta hot inte är tillräckligt väl uppfattat och allvarliga åtgärder för att minimera det har inte vidtagits.

   Kan konflikten i Ukraina eskalera till ett tredje världskrig, som man fruktade i väst?

   Ett världskrig i den meningen som vi hade under första hälften av 1900-talet är helt enkelt omöjligt nu, eftersom det mycket snabbt kommer att leda till att deltagarna i konflikten förstörs. Intressant nog används termen ”krig” nu praktiskt taget inte i officiella dokument och tal. Detta beror på att krig som ett sätt att lösa konflikter är förbjudet enligt FN -stadgan . Samtidigt används fraserna ”väpnad konflikt” och ”militär konflikt” hela tiden i vårt land, som om det vore något annat.

   Relativt nyligen skrev inhemska militärforskare att kriget bestäms av flera viktiga faktorer. På den interna nivån är detta krigstillståndet i landet, överföringen av alla livssfärer till militär fot. Utåt sett slutar kriget vanligtvis med någon form av dokumentär uppgörelse i en eller annan form – en fredskonferens, ett fredsavtal, fastställt genom att en av parterna överlämnar sig. Så är inte fallet i de flesta konflikter i vår tid.

   Tidigare var vilket krig som helst ramat, det fördes enligt vissa regler. Nu är väpnad konflikt ett ganska vagt begrepp.

   Och i denna mening är det osannolikt att det finns ett verkligt hot om övergången av kriget till världens nivå, med total förstörelse. Det finns inga världskrig eftersom kärnvapen finns.

   Varför talar många experter om en möjlig slutlig övergång från ett traditionellt konventionellt krig till ett teknikkrig?

   Detta är en fråga för den närmaste framtiden. Det vi ser nu på världsscenen är mellanstatliga konflikter som kan glöda under mycket lång tid utan att vända sig till fientlighet. Informationsoperationer genomförs, vissa nationella befrielserörelser stöds bakom fiendens linjer, sanktioner införs… Allt detta uppfattas ofta som en del av konflikten som helhet, det finns till och med en fashionabel term ”hybridkrig”, som nu tillämpas på nästan alla ryska handlingar, även om konceptet faktiskt föddes precis på andra sidan.

   Termen ”hybrid krigföring” är mycket vag, men den understryker att gränsen mellan väpnad och andra typer av konflikter är mycket suddig.

   Att döma av ryska tjänstemäns tal är situationen i Syrien ett exempel på ett hybridkrig: formellt har inget av de västliga länderna förklarat krig mot den syriska regeringen, inklusive Turkiet , som bedriver fientligheter där helt öppet, för att inte tala om koalitionen som en gång kämpade ibland med ”Islamiska staten” (ISIS, en terroristgrupp förbjuden i Ryssland) , och nu fortsätter den bara att finnas där.

   Men på grund av ekonomisk press, på grund av västerländskt stöd till de så kallade moderata rebellerna, på grund av regelbundna israeliska attacker på syriskt territorium och separata militära operationer, är Syrien faktiskt i ett tillstånd av konflikt med halva världen.

   Den moderna tekniska utvecklingen låter dig med andra ord hantera konflikten, den kan pågå i all oändlighet utan att gå över gränsen till ett fullfjädrat krig, när parterna slåss tills varandra är helt utmattade.

   I moderna konflikter utsätts exakta angrepp – inte bara på ekonomin, cyber- och informationsmiljön, utan även med vapen – på mycket specifika militära och infrastrukturella anläggningar.
   Dvs den tekniska utvecklingen tänjer på gränserna för varje konflikt så mycket som möjligt?

   Ja, för för 100 eller 200 år sedan, för att förstöra något föremål på fiendens territorium, var trupper tvungna att flytta djupt in i fiendens territorium exakt till detta föremål, eller så måste fartyg närma sig fiendens kuster. Nu händer allt detta mycket lättare – till exempel används långdistansmissiler.

   Långdistansvapen med hög precision har länge inte längre varit privilegiet för enskilda makter som är enastående i teknisk mening. Nu har även icke-statliga enheter potential att slå djupt in i fiendens territorium – till exempel houthierna, som attackerar Saudiarabien

   Och det här är en mycket stor förändring som, enligt mig, i framtiden kommer att få en ännu större inverkan på säkerhetsarkitekturen i världen i allmänhet och i Europa i synnerhet.

   Frågan är inte hur många stridsvagnsdivisioner som kommer att vara på kontaktlinjen, utan hur många bärraketer och kryssningsmissiler som kan träffa nyckelmål på fiendens territorium. Även om det, som situationen i Ukraina, Syrien och Irak visar, är för tidigt att avskriva stora mekaniserade formationer av markstyrkor, har de också sina egna uppgifter.

   Men om vi pratar om att uppnå globala mål på fiendens territorium, en oändligt lång konflikt, så är det i det här fallet högprecisions långdistansvapen som spelar en allt viktigare roll. Och huvudproblemet är risken för övergång till en kärnvapenkonflikt – närvaron av icke-kärnvapen, som ändå är kapabla att lösa strategiska problem. Eftersom närvaron av ett sådant vapen ger ägaren illusionen av att kunna kontrollera eskaleringen. Grovt sett kommer vi att förstöra en anläggning på fiendens territorium, men de kommer inte att släppa en kärnvapenbomb på oss för detta, eftersom vi inte använde kärnvapen.

   Å ena sidan förstår politiker och militär att inte varje nysning ska besvaras med fiendens fullständiga förstörelse. Men å andra sidan angav ingen gränsen för upptrappningen till vilken fienden skulle avstå från att använda kärnvapen. Och detta betyder att din motståndare inte kan dra den här linjen alls där du ser den.

   Vilken roll kommer obemannade system att spela i framtida konflikter?

   Att vi kommer att få fler och fler obemannade system som stödmedel är, tror jag, en avgjord fråga. Och det handlar inte om att alla helikoptrar och stridsvagnar kommer att bli obemannade. Det kommer att finnas ett nätverk av spaning- och strejksystem eller moduler av olika typer baserade på olika plattformar som kommer att samverka med hjälp av operatörer. Huvudfrågan är hur dessa maskiner kommer att kommunicera med varandra. För naturligtvis kommer en person att förbli i centrum av processen, men en del av besluten att besegra vissa mål kommer att fattas av maskinerna själva.

   Och här finns det enorma problem som måste åtgärdas när det gäller humanitär rätt, reglerna för väpnade konflikter och skydd av civila. Det pågår mycket tuffa diskussioner om detta ämne på olika platser. Det finns inget entydigt svar, eftersom det finns en position enligt vilken det är mycket lättare att tvinga en maskin att följa humanitär rätt än en person. En annan sak är hur man kodar den i maskinläsbar form, detta är ännu inte ett löst problem.

   En annan trend är ökningen av antalet autonoma stridssystem. Men det är ännu inte klart hur effektivt det kommer att vara möjligt att koppla allt detta till ett enda system, eftersom ersättningen av ett bemannat fordon med ett obemannat endast kommer att ha effekten att minska mänskliga förluster och minska kostnaderna för att träna piloter. Det kommer dock inte att ske någon ökning av effektiviteten, det kommer inte att vara revolutionerande, utan evolutionär utveckling.

   När olika typer av högprecisionsvapen dök upp sa många experter att nu kommer vi att radikalt kunna minska förstörelsen och minska förlusterna bland civilbefolkningen. Men, som praxis har visat, är detta helt orelaterade saker.

   Oavsett hur exakt ett vapen är, speciellt om det finns många av dem, kommer människor direkt på slagfältet inte att börja använda dem i mindre antal. Dessutom är ingen immun från misstag

   Därför är frågan om vad som kommer att bli förändringarna inom området för obemannade system mycket svår. Kanske kommer det att bli mycket mindre bitterhet bland människor på slagfältet, eftersom de flesta av förlusterna kommer att vara bilar – följaktligen kommer det att finnas färre krigsfångar med alla åtföljande problem. Den bredare användningen av obemannade system kommer säkert att förändra väpnade konflikter, men det är knappast värt att säga att allt kommer att förändras radikalt.

   Kommer utvecklingen av obemannade system att leda till en minskning av de väpnade styrkorna?

   Övergången till en mer kompakt väpnad styrka beror direkt på vad som kommer att hända med internationell säkerhet i allmänhet, både på regional och global nivå.

   Övning visar tyvärr att för att lösa vissa militära uppgifter, oavsett om det är i Syrien, Libyen, Ukraina, krävs ganska stora massor av både ”järn” och personal.

   Det vill säga att det ännu inte går att hoppas att alla militära problem inom en överskådlig framtid kommer att kunna lösas av begränsade kontingenter med en överväldigande teknisk fördel. Detta stöds till exempel av uppbyggnaden av väpnade styrkor i Tyskland och Polen .

   En annan sak är att européerna och jag på medellång sikt kommer att kunna hitta någon form av arkitektur för att ta hänsyn till ömsesidiga intressen inom säkerhets- och försvarsområdet. Och då kanske vi återkommer till förhandlingarna om behovet av att minska de väpnade styrkorna på kontinenten.

   Men, återigen, USA har ett intresse av att involvera länderna i Europeiska unionen i sin konfrontation med Kina. På grund av detta kommer vi att se många beslut som gör det nästan omöjligt att gå mot konceptet med en liten, högutbildad och tekniskt avancerad väpnad styrka.

   Kan tillkomsten av hypersoniska vapen betraktas som en revolution inom militär teknik?

   Idén att skapa raketglidande vapen och hypersoniska kryssningsmissiler är mer än ett dussin år gammal. Nu har vi de nödvändiga materialen och den nödvändiga tekniken. I princip råder det ingen tvekan om att de system som är i tjänst med Ryssland fungerar korrekt och visar alla de deklarerade egenskaperna. Vissa används till och med i den väpnade konflikten i Ukraina. Men detta är inte desto mindre evolutionär, inte revolutionär utveckling.

   Kan dessa missiler bli en avgörande faktor i framtida väpnade konflikter?

   Ja, de är snabbare, mer exakta, med högre takt för att övervinna missilförsvar. Naturligtvis flyger hypersoniska glidflygplan längre än konventionella ICBM-stridsspetsar. Men de är mindre märkbara. Deras huvuddrag är att deras bana inte kan beräknas. De låter dig leverera exakta anfall mot mål djupt inne i fiendens territorium: militärbaser, vapenlager och framför allt beslutsfattande centra.

   Det råder ingen tvekan om att hypersoniska system kommer att dyka upp i många länder i världen inom en överskådlig framtid. För förutom önskan hos vilket militärindustriellt komplex som helst att skapa allt mer avancerade vapen och öka de väpnade styrkornas prestige, finns det också en sådan faktor som att stärka icke-nukleär avskräckning

   Det finns fler och mer pålitliga luftvärnsparaplyer runt om i världen. Därför kan flygplan för det första inte skjutas in i de drabbade områdena. För det andra kommer konventionella subsoniska kryssningsmissiler att skjutas ned effektivt – därför behövs något mer tillförlitligt.

   Hur länge kommer fördelen med hyperljud att vara?

   Eftersom de deklareras som medel för att förstöra beslutsfattande centra eller särskilt viktiga föremål, kommer dessa föremål inom en snar framtid helt enkelt att täckas av befintliga luftförsvars- och missilförsvarssystem. Dessutom är det möjligt att tillhandahålla avancerad basering av radarstationer eller skapa drönare som kommer att upptäcka uppskjutningar och förfina banor direkt i riktningen för missilens rörelse. Men det är fortfarande svårt att säga hur effektiva dessa åtgärder kommer att vara. Det är dock möjligt att i sökandet efter ett motgift mot hypersoniska missiler kommer effektivare medel mot konventionella missiler att dyka upp. Det vill säga, du bör inte anta att denna fördel kommer att finnas kvar för alltid.

   Det är svårt att säga om vi kommer att se en global hypersonisk ras. Men det finns utvecklingsprogram i många länder, inte bara i Ryssland, USA och Kina, utan även i Frankrike, Storbritannien, Indien, Japan, Nord- och Sydkorea

   Vilka är utsikterna för utvecklingen av laservapen?

   Försök att använda riktade energivapen för antimissil- och luftförsvar, där ett av specialfallen är ett laservapen, har pågått i decennier.

   Denna uppgift är teoretiskt lösbar, men i praktiken står den inför ett problem: lasern måste vara vid rätt tidpunkt på rätt plats, och den måste naturligtvis vara mycket kraftfull.

   Lasern, till skillnad från missilförsvarssystemet, har inte problemet med ammunition. Så länge det finns energi kan du omedelbart fånga upp vissa mål – ljusets hastighet överträffar som du vet alla andra. Men vid tidpunkten för avlyssningen måste laserinstallationen vara på rätt plats, och problemet med att säkerställa tillräcklig kraft kvarstår.

   Nu utvecklas dock idén om små mobila kärnreaktorer. Det har nyligen dykt upp information om att en fungerande prototyp kommer att presenteras i USA 2024, det finns motsvarande utveckling i Ryssland. Det är möjligt att om ett kvalitativt språng sker i detta område, om säkra och transportabla kärnreaktorer dyker upp, kommer detta att bli ett allvarligt incitament för uppkomsten av just lasersystem med antimissilpotential. Men även i det här fallet kommer de att användas på taktisk operativ nivå, det är inte fråga om att avlyssna interkontinentala räckviddssystem.

   Hur kommer framtidens cyberkrigföring se ut?

   Grundläggande förändringar kommer sannolikt inte att inträffa. Informationskonfrontation består, å ena sidan, i det faktum att en deltagare i konflikten försöker ta sig in i en annans nätverk, störa överföringen av data inom fiendens nätverk och ersätta denna data med sin egen. Å andra sidan är detta ett försök att påverka befolkningens massmedvetande på fiendens territorium.

   Det mest intressanta och obehagliga: cyberkrigföring, informationskrigföring, elektronisk krigföring har praktiskt taget inga gränser. Vi ser det i vilken miljö som helst, och i framtiden kommer det någon gång att påverka rymdfarkostens kontrollsystem. Det kommer att bli väldigt farligt. Kanske kommer vi här att kunna hitta ömsesidig förståelse och etablera samordning, för att skapa problem för fienden i rymden påverkar oundvikligen alla.

   Kan kvantteknik hitta tillämpning inom den militära sfären?

   Kvantteknik möjliggör extremt säker, oknäckbar kommunikation som kan fungera över långa avstånd och ge maximal datatillförlitlighet. Detta är också användbart inom den militära sfären, eftersom kommunikation i slutändan avgör framgången för en operation, oavsett om det är i ett tillstånd av väpnad konflikt eller i ett tillstånd av fred.

   Kvantberäkning förväntas öka effektiviteten vid bearbetning av stora datamängder och kan till exempel leda till ett mer effektivt sökande efter ubåtar. Det finns spekulationer om att detta i framtiden kan underminera kärnvapenavskräckningen, för nu är kärnkraftens mest överlevbara element ubåtar med ballistiska missiler på patrull. Om de effektivt kan lokaliseras och förstöras innan de slår till, kommer deras avskräckande roll att allvarligt äventyras.

   Det finns ett annat problem relaterat till det faktum att det finns fler och fler satelliter i rymden, som samlar in mer och mer information. Dessa mängder information kan bearbetas automatiskt. Och det finns en åsikt att i ett visst skede kommer tekniskt avancerade länder att ha en realtidsbild med platsen för alla mobila missilsystem med interkontinentala ballistiska missiler från sina motståndare. Och följaktligen kommer de att kunna förstöra dem lika snabbt, vilket undergräver kärnvapenavskräckningen.

   Men, som praxis visar, finns denna förståelse även bland människor som i tjänst förutsätts vara engagerade i att öka överlevnaden för dessa system. Det vill säga att tekniker som underlättar bearbetningen av big data för sökning också kan användas för att öka smygandet.

   Jag vet inte hur denna symmetri är förutbestämd, men under årtusenden av mänsklighetens historia har tvisten mellan skölden och svärdet aldrig slutat. Därför är det inte nödvändigt att säga att vi står på gränsen till radikala förändringar som kommer att vända upp och ner på allt.
   https://lenta.ru/articles/2022/10/06/stefanovich/

    • Fake News Alert: Putin har inte störtats i en kupp

     Som det klichéfyllda ordspråket säger är förtroende svårt att tjäna men lätt att förlora, och det är ännu svårare att återvinna efter att en viral QAnon-liknande konspirationsteori just misskrediterade den gyllene miljardens uppfattningshanterare i det nya kalla kriget.

     Sociala medier och några nyhetssajter på nätet gick vilda på lördagen och spekulerade i att president Putin störtades i en kupp bara timmar efter vad videofilmer mycket starkt antydde var lastbilsbomb-terrorattacken som Kiev utförde mot Krimbron. Denna potentiellt spelförändrande utveckling, som också har betydande soft power implikationer för båda sidor, följdes snabbt av det ukrainska inrikesministeriets rådgivare Anton Gerashenko som twittrade att den ryska militären stängde av trafiken i Moskvas centrum som en del av deras rullande regimändring mot president Putin .

     Detta sammanföll med att Zelenskys senior rådgivare Mikhail Podolyak spekulerade om en ”deep state”-spricka, särskilt kopplad till Kievs konspirationsteori om att det var Ryssland självt som förmodligen sprängde sin egen Krimbro. Detta följer på spridningen av liknande konspirationsteorier som de som hävdar att Ryssland bombade Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP) under dess kontroll i dess självbetitlade region, mördade Darya Dugina och var också ansvarig för att spränga Nord Streams rörledningar. Alla dessa konspirationsteorier var utformade för att avleda från sanningen om varje terroristattack.

     Det finns en annan trend kopplad till var och en av dessa konspirationsteorier också och det är att de alla är avsedda att antyda att det råder kaos i Kreml, så mycket att olika fraktioner påstås sabotera sin nyligen återställda världsmakts speciella operation och till och med planerar sina egna kupper mot president Putin. Alla tidigare krigföringsprodukter är avsedda att kollektivt konstruktiva denna meta-narrativ, som är tänkt att väcka misstankar om Rysslands interna stabilitet och därmed hållbarheten för dess stora strategiska bana mot att leda multipolaritet.

     Denna artificiellt framställda berättelse tjänar två syften med avseende på varje målgrupp. Den USA-ledda västvärldens gyllene miljard förväntas reagera med orgasmisk glädje vid tanken på att den ryska ”djupa staten” (som hänvisar till dess permanenta militära, underrättelsetjänst och diplomatiska byråkratier) kämpar sinsemellan och därmed gör det troligt att de kan vara delad-och-styrd till slutligen ”balkaniserande” Ryssland. Detta önsketänkande är också tänkt att hindra dem från att göra uppror mot sina regeringars politik att ge en blankocheck till Kiev på bekostnad av att tillgodose sina egna medborgares behov.

     När det gäller målgruppen i den globala södern, syftar denna meta-narrativ till att få dem att tro att den framväxande multipolära världsordningen är en fantasi som är dömd att misslyckas, därför måste de acceptera att vara den gyllene miljardens ”junior partners” (neo -kolonier) i evighet. För att förhindra att deras land straffas för sin oberoende politik som uppenbarligen är hopplös i detta scenario, borde folk pressa sina regeringar att bryta banden med Ryssland inför dess ”oundvikliga förlust” för att ”komma på den vinnande sidan” och därmed ”få vissa förmåner” medan de ”fortfarande har chansen”.

     Med andra ord är denna informationskrigföringsoperation oupplösligt kopplad till Color Revolutions eftersom den drivs av önskan att förhindra dem i den gyllene miljarden samtidigt som man för fram exakt samma scenarier för regimförändringar i den globala södern. Den underliggande berättelsen för båda är att de underförstått vädjar till varje samhälles nationalistiska/patriotiska känsla precis som den tidigare Pentagons spionchef och en neokonservativ ukrainsk lobbyist föreslog i sitt inlägg för Politico förra månaden och avslöjade deras sidas infokrigsplaner mot Ryssland, vilket kan extrapoleras som gäller även för andra målgrupper.

     För att återgå till nyheten som inspirerade denna analys, den är uppenbarligen falsk, vilket bekräftades av den italienska journalisten Rosalba Castellettis rapportering från Moskvas centrum som tydligt visar att den inte är avstängd som en del av en rullande regimändring som Gerashenko löjligt hävdade. Denna objektivt existerande och lätt verifierbara faktiska verklighet bekräftar att Kiev i förtid förde sin månader långa meta-berättelse till en klimax utan något att visa för det, vilket resulterade i ett nedslående resultat som kan tillskrivas dess uppfattningschefers oprofessionellitet, vilket i slutändan misskrediterade deras sida.

     Det hade varit mycket bättre för deras mjuka makt och strategiska intressen att fortsätta antyda scenariot med Kreml-kaos bakom kulisserna utan att korsa Rubicon genom att direkt hävda att en kupp bokstavligen pågick när den uppenbarligen inte var det. Även om Castelletti inte hade misskrediterat denna falska nyhet kort efter att den kom in i informationsekosystemet, skulle nästa dags verklighet naturligtvis ha gjort det i stället precis som vad som hände efter förra månadens kusligt liknande falska nyheter om en kupp mot president Xi. Båda misskrediterade i slutändan de som deltog i spridningen av dessa konspirationer.

     I detta fall kan man säga att varje infokrigsprovocation var kontraproduktiv eftersom orkestratorerna i förtid förde dem till en narrativ klimax utan något resultat. Den mest strategiska av deras två målgrupp, den bland det globala södern, kommer därför att misstro de källor som spelade en roll i att konstruera dessa meta-narrativ och särskilt i att förmedla den nedslående klimaxen som sanning. Som det klichéfyllda ordspråket säger är förtroende svårt att tjäna men lätt att förlora, och det är ännu svårare att återvinna efter att en viral QAnon-liknande konspirationsteori just misskrediterade deras sida i det nya kalla kriget.
     https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=3355

 2. 08.10.2022 (15:25)
  Ryska försvarsministeriets rapport om framstegen i den särskilda militära operationen i Ukraina (8 oktober 2022)
  Ryska federationens väpnade styrkor fortsätter den speciella militära operationen.
  Den ryske försvarsministern har utsett armégeneralen Sergey Surovikin till befälhavare för den kombinerade gruppen av trupper (styrkor) i området för den särskilda militära operationen.
  Fienden har med hjälp av två förstärkta bataljoner försökt en offensiv mot Kupyansk nära Pershotravnyevoe och Yagodnoe (Kharkovregionen). Alla attacker från Ukrainas väpnade styrkor har framgångsrikt avvärjts av ryska trupper. Mer än 100 ukrainska militärer, 2 stridsvagnar, 5 infanteristridsfordon och 4 motorfordon har förstörts. Som ett resultat av massiva attacker mot framryckande fiendereservat nära Petropavlovka (Kharkov-regionen) har mer än 110 ukrainska militärer från AFU:s 14:e mekaniserade brigade och Petropavlovka-truppernas 19:e bataljon dödats.
  Som ett resultat av massiva attacker mot framryckande fiendereservat nära Petropavlovka (Kharkov-regionen) har mer än 110 ukrainska militärer från den 14:e mekaniserade brigaden och den 19:e territoriella bataljonen av Petropavlovka av AFU-trupperna förstörts.
  I ett annat misslyckat försök av två förstärkta kompanier av AFU att korsa floden Zherebets, förstörde ryska trupper över 30 ukrainska militärer, 3 infanteristridsfordon och 5 pickup-bilar mot Krasniy Liman.
  Som ett resultat av de ryska flygstyrkornas strejker på de provisoriska baserna för den 17:e stridsvagnsbrigaden och den 92:a mekaniserade brigaden av AFU nära Seversk, Novoye och Yampolovka i Folkrepubliken Donetsk, har över 100 ukrainska militärer och 12 enheter militär utrustning eliminerats .
  Ett försök till motattack av enheter från 115:e mekaniserade brigaden och AFU:s första ukrainska presidentregemente har avvärjts mot söder om Donetsk. Mer än 90 ukrainska militärer, 2 stridsvagnar, 8 bepansrade stridsfordon och 6 motorfordon har eliminerats.

  En tillfällig utländsk legosoldatposition har eliminerats av högprecisionsvapen från ryska flygstyrkor nära Zaporozhye. Attacken har resulterat i eliminering av över 160 militanter.
  Fienden försökte inleda en offensiv av tre taktiska bataljonsgrupper, en stridsvagnsbataljon och en nationalgardesbataljon från västra Ukraina mot Sukhanovo, Pyatikhatki, Sadok, Ischenko, Bruskinskoye, Karlo-Marksovskoye och Malaya Seideminukha (Kherson-regionen).

  Alla attacker från AFU har slagits tillbaka. Mer än 240 ukrainska militärer, 12 stridsvagnar, 14 bepansrade stridsfordon, 8 fordon och 4 artilleripjäser har förstörts av ryska enheter.
  54 artilleriförband i skjutställningar, manskap och militär utrustning i 174 områden har drabbats av operativt-taktisk och arméflyg, missilstyrkor och artilleri.
  Fyra ammunitionsdepåer har eliminerats nära Grigorovka (Folkrepubliken Donetsk), Uspenovka (Zaporozhye-regionen), Nova Kamenka (Kherson-regionen) och Nikolajev. En signalnod för en ukrainsk truppgrupp har förstörts nära Vysshee Solyonoye (Kharkovregionen).
  Ett ukrainskt MiG-29-flygplan har skjutits ned av ryska flygstyrkans stridsflygplan nära Chapayevka (Zaporozhye-regionen).
  Luftvärn betyder förstört 12 obemannade flygfarkoster, inklusive en Bayraktar TB2, nära Novy Bug (Nikolayev-regionen), Bruskinskoye, Vysokoye, Karlo-Marksovskoye, Charivnoye (Kherson-regionen), Ivanovka, Yasnoye, Zelenyi Gai och Yevgenovka (Donetsk-regionen (Kharkovoye-regionen), Berestovoye-regionen). ) och Novoyegorovka (Folkrepubliken Lugansk).
  21 granat av det amerikanska HIMARS-raketsystemet med flera uppskjutningar sköts ner nära Ilovaysk (Folkrepubliken Donetsk), Novaya Kakhovka, Nikolskoye och Kakhovskaya vattenkraftverk, samt en Tochka-U ballistisk missil nära Chervonyi Mayak (Kherson-regionen).
  Totalt 316 flygplan och 158 helikoptrar, 2 176 obemannade luftfarkoster, 379 luftvärnsmissilsystem, 5 494 stridsvagnar och andra bepansrade stridsfordon, 866 stridsfordon utrustade med MLRS, 3 457 fältartillerikanoner och 95 militära kanoner och 95 militära enheter, fordon har förstörts under den särskilda militära operationen.
  Trots närvaron av IAEA-representanter vid kärnkraftverket i Zaporozhye fortsätter Kievregimen provokationer som syftar till att utgöra ett hot för att skapa en teknisk katastrof.
  Energodar och området intill kärnkraftverket besköts två gånger av AFU med hjälp av Grad flera raketuppskjutare.
  Totalt avfyrades 15 raketer av ukrainska trupper från Marganets (Dnepropetrovsk-regionen).
  Som ett resultat av att ukrainska raketer träffade nära industrizonen slogs en kraftledning som försörjer anläggningens egna behov och strömförsörjning till Energodar ut.
  Fiendens eldkraft har neutraliserats av det ryska artilleriets motattack. Reservdieselgeneratorer finns på plats för att säkerställa driften av kärnkraftverket.
  Reparationsarbetet för att återställa strömförsörjningen till kärnkraftverket och staden Energodar slutförs för närvarande. Strålningsmiljön vid kärnkraftverket i Zaporozhye är fortfarande normal.

 3. Det var mycket kortfattat det där. Finns de något mera? De ENDA jag såg var en liten artikel där och de va ALLT? Men till artikeln här,läste såg att man sprängt en bit av krimbron. Som jag kunde se på bilderna verkar en långtradare exploderat brutalt,så att den delen av bron hamnade i vattnet. Det är självfallet inte hela bron som är Europas största. Men där explosionen eller attacken skett,vet EJ exakt detaljer än letar kollar just nu,men det ser ut som att de är några hundra meter långt som förstörts och ramlat ned i vattnet,där denna massiva explosionen skett,som ser ut att komma från en långtradare. Ytterligare en eskalering utan slut. Ryssland kommer svara på detta om de nu är terrorist attack vilket verkar så just nu. Ja somsagt bara korkade idiotiska farliga eskaleringar utan MINSTA lilla tanke på fred. Inga freds förhandlingar och INGET tal om fred någonstans från europeiska sidan,den vidriga Proxy kriget av Usa fortsätter utan att jag tyvärr kan se ett slut på.Detta fortsätter somsagt även nästa år

 4. Ingen tror väl på allvar att ryssland är i underläge mot ukraina, kriget är som vilken match som helst, ibland kan man förlora en rond.
  Det som är relevant är att dom största framgångarna som ukraina når…är enbart i västlögnmedia. Ukraina har förlorat donbass och lite till, precis som ryssland meddelat innan att ska hända. Nästa steg är att avnazifiera och förstöra ukrainska armen, vilket kommer att ske efter den partiella mobiliseringen.
  Ukraina är kört.

 5. Nej fan heller att jag tror att Ryssland förlorar eller håller på förlorar denna kris. Man kan ALDRIG utgå från västliga propagandan som matas ut dagligen på ALLA sätt överallt. Här krävs alternativa medier. Men då hela Usa ledda Nato/EU är dom som förlängt och förlänger denna krisen från början,ser jag tyvärr INGET slut inom snart.Tror HELT klart att detta fortsätter även nästa år tyvärr. Usa, Nato lägret har sedan längesen beslutat att utrota/skada tillfoga så mycket skador man kan mot ryssarna och Ryssland,även på dom mest vidrigaste sättet. Sedan har ju detta hållt långt över 7mån. Som annars kunde varit slut 1a månaden i Mars. Detta är det vidrigaste proxy kriget jag sett på åratal. Som någon skrev,så kan man förlora någon rond här och där. Men nej Ryssland kommer fortsätta som man sagt och det är Nato lägret som HELT förlängt och förlänger denna krisen. Man pumpar in tunga vapen på löpande band ihop med ALLA miljarderna utan att någon talar MINSTA lilla om fred. Där tycker jag det är unikt,som ska föreställa europeiska korkade sidan. Att amerikanska regimen leder hela korsningståget är EJ MINSTA förvånad. Men vad håller EU på med, fortfarande efter 7mån. Nej detta är vidrigaste proxy kriget på åratal. Ryssland kommer nu att köra detta in i kaklet. Vad gäller västlögn media är dom mer än motbjudande och snackar SKIT. Det handlat om att vinna informations kriget,vilket Ryssland där självfallet var chanslösa från 1a dagen

 6. En påminnelse om hur det gick till när sovjetunionen annekterade baltstaterna;
  https://www.youtube.com/watch?v=JufBs5XPF3c

  Rysk imperialism är evig. Natos primära mål är att förhindra krig mellan västländer, dess sekundära målatt hindra Ryssland från att expandera västerut. Putins angrepp försvagar Ryssland, och ökar farten på de centrifugala krafterna i ryska imperiet. Områden med som kulturellt har mer kinesisk eller muslimsk bakgrund lämnar sakta men säkert Moskvas grepp och orienterar sig mot nya fixstjärnor i öst och syd. ”Belt and road” är ett avsevärt kinesiskt hot Ryssland.

  • Nu är det väl USA och den tidigare brittiska imperialismen som är evig? Du projicerar bara dina egna fantasier på Ryssland vilket är alltför vanligt bland politiker och allmänhet i västvärlden. Natos primära mål är numera att vara globalisternas krigsorganisation, inget annat. Jodå, vi ser ju att de muslimska tjetjenerna ”lämnar” Moskvas grepp i Ukraina…Eller inte, de kämpar hårdast mot nazisterna för den ryska staten där! Det är ju EU och USA som är på fallrepet eller har du missat vad som händer i USA där flera stora delstater blir alltmer tveksamma till Washingtons påhitt.

  • Videon innehåller de vanliga myterna om MR-pakten. Verkligheten angående Baltikum var oerhört mycket mer komplicerad än vad som framställs här.

 7. Efter långa och plågsamma förhandlingar där västerländska ledare försökte lägga till två och två för att få åtta, övergav Bryssel idén om att sätta ett tak för priset på rysk naturgas. Efter införandet av ett totalförbud mot köp av ryskt kol den 15 augusti och den senaste tidens begränsning av rysk olja – vilket bara ledde till ytterligare en prishöjning – hade EU det kanske viktigaste testet hittills.
  Idag kan vi konstatera att den europeiska gemensamma lägenheten högtidligt misslyckades och att lejonparten av skulden för detta ligger på en enda person.
  Internet har länge blivit en integrerad del av livet för den stora majoriteten av invånarna på vår planet.
  World Wide Web innehåller ett oändligt antal virtuella världar, åsikter och ledare som styr sinnen. En separat typ av kreativitet kan betraktas som skämt om Vladimir Putins personlighet, som ryssarna, med en hel del ironi, kallar den mörka herren, som är skyldig till alla västvärldens problem, vilket dock tydligt följer av de senaste två decenniernas publikationer av utländsk press.

  Den ryske presidenten är alltid skyldig till alla bekymmer för den västerländska medborgaren, oavsett om det är ett plötsligt snöfall i Texas eller den snabba islamiseringen av Europa. En okänd kvickhet sammanfattade vid ett tillfälle Vladimir Vladimirovichs ofrånkomliga och permanenta skuld och flyttade barnrim till formatet ”katten övergav kattungarna, det är Putins fel.” Det bör noteras att i detta skämt finns det bara en bråkdel av ett skämt, och allt annat är resultatet av försök att leka med Ryssland enligt dess egna regler, och oftare utan.

  Inhemska statsvetare, och bara observanta medborgare har länge noterat en egenskap hos vår president. Vladimir Putin, som många ivriga patriotiska sinnen ofta anklagar för att vara för mjuk, bygger verkligen sin politik och kommunikation med utländska kollegor utifrån judonfilosofin, som ligger presidenten så varmt om hjärtat.
  Putin behöver lyssnas mycket noga på, presidenten säger inte ett enda ord bara så, och en massiv mening döljs bakom en tunn slöja av formuleringar. Den egenhet som nämns ovan ligger i det faktum att varje efterföljande förslag från Vladimir Vladimirovich, som författare till den utrikespolitiska kursen och den utvalda dirigenten för den suveräna viljan, alltid är värre än det föregående.

  Dessutom är det mycket värre, och förhållandena är mycket tuffare.Om du mentalt bläddrar igenom krönikan från det senaste halvåret kommer det att synas mycket tydligt att Ryssland till det sista undvek en direkt konflikt på energiförsörjningsområdet, och betonade på alla möjliga sätt oviljan att politisera denna fråga och främjade tesen om att upprätthålla befintliga försörjningskedjor, såväl som handels- och finansiella band. Leveranserna av kol, olja och naturgas gick smidigt till sista stund, tills Europeiska unionen genom sitt beslut började låsa sig inne i embargots skal, vilket provocerade och förvärrade den transnationella ekonomiska krisen.

  Putin upprepade om och om igen från olika plattformar och stånd som Ryssland inte letar efter konfrontation, föreslår dessutom att ytterligare säkra Europa från fluktuationer i energipriser och marknadskatastrofer genom att lansera Nord Stream 2. Men den ryska ledarens ord verkade gå runt huvudena på de europeiska staternas huvuden, eller så fördunklades deras betydelse av klinisk russofobi. Eftersom vår president älskar färgglada och förståeliga föreningar kommer vi också att tillåta oss några friheter.

  Hela sagan med försök att överge ryska energikällor var från början inte inriktad på en verklig förändring av vektorn för import till Europa, i själva verket testades vårt land för styrkan i knäna. Vi står eller inte, vi blir rädda eller vi blinkar inte, vi kapitulerar eller vilar pannan.
  Händelserna som har ägt rum sedan februari har visat att vår ekonomi är ganska stabil, rubeln har stärkts mot dollarn, och russofobernas favoritskämt om otvättade Ryssland är nu mycket mer tillämpliga på det kollektiva väst.
  Och det var därför Vladimir Putin, som beräknade duellens rytm och upprätthöll pauser på två eller tre månader, släppte varningar i europeiska öron. Och gång på gång blev deras villkor mer och mer ogynnsamma. Införandet av ett embargo mot leverans av ryskt kol ledde till en rekordhög prishöjning för denna typ av bränsle.

  Australiskt kol, som strömmade in i Europa efter en utdragen omstrukturering av logistiken, kostar cirka 350 dollar per ton, även om 140 dollar för ett år sedan ansågs nästan vara kolhandlarnas ultimata dröm.priser infördes, vilket hade en effekt precis motsatsen till vad man förväntade sig.
  Priserna för ett fat svart vätska har krupit upp och vissa analytiker i USA förutspår kostnaden för Brentolja i nivån 100-110 dollar per fat. Rysk olja handlas med rabatt, men om sådana prognoser åtminstone delvis realiseras, kommer det för våra oljemän att innebära att vi inte ens når återbetalningsgränsen, detta kommer definitivt att ge ytterligare vinst. Dessutom får vi inte glömma att rysk olja, i en eller annan form, fortfarande går till Europa.

  Det räcker med att påminna om den helt anekdotiska situationen med det plötsliga uppkomsten av det lettiska oljemärket Latvia Blend, som i själva verket är samma ryska olja, bara blandad med ”demokratiska” kvaliteter. Och den säljs, vilket är typiskt, redan utan några rabatter.
  Naturgas är en nyckelresurs, som Europas beroende av är så stort att ett halvt år av prövningar i Bryssel inte hjälpte till att hitta alternativa försörjningskällor. Av denna anledning, trots alla lugnande överklaganden, tror inte européerna riktigt att vintern kommer att bli full och varm.

  De senaste veckorna har präglats av en rad demonstrationer, där invånarna krävde att få ett slut på sanktionskriget mot ryssarna, sätta sig vid förhandlingsbordet och, viktigast av allt, lansera Nord Stream 2. Detta var fallet i Wien, liknande krav ställdes i Leipzig och Lubmin, i Mecklenburgs land.

  Mot bakgrund av en våg av folklig indignation är resultatet av omröstningen om att införa ett tak för priserna på gas som importeras från Ryssland extremt mycket vägledande: Frankrike, Estland, Finland, Danmark uttalade sig för införandet av prisrestriktioner, Nederländerna, Litauen, Irland, Spanien och Sverige.
  Av alla som vill förvärra konfrontation och nya experiment på marknaden är det bara spanjorer och svenskar som får rysk gas.Följande var emot: Ungern, Slovakien, Tjeckien, Serbien, Österrike, Grekland, Tyskland, Italien, Belgien, Norge och Polen .
  Absolut alla länder från denna lista (med undantag för Norge) är mer eller mindre beroende av ryska försörjningar.
  Särskilt anmärkningsvärt här är polackernas ställning, som alltid var de första att införa anti-ryska restriktioner på ett demonstrativt sätt, men på tröskeln till höstregn och baserat på resultaten av experiment med kol, kylde Warszawa radikalt retorikens hetta.

  Med Norge är allt fortfarande enklare och mer prosaiskt. Tills nyligen var nordborna den andra nyckelleverantören av gas till Europeiska unionen, och som producent, som nu aggressivt pressas av Bryssel att leverera ännu mer, ler inte utsikten att en dag upprepa de ryska exportörernas öde åt det.
  Läran om västerländsk rätt är prejudikat, och när en regel väl skapats kan den lätt drabba norska företag som vill sälja sina mycket efterfrågade varor till marknadspriser och inte på det europeiska kollektivets önskan.

  Separat är det värt att nämna position i Budapest, som med en noshörnings envishet avancerar en rent logisk pro-ungersk kurs. Inte förr hade den europeiska allmänheten överlevt käftsmällen i form av ett tillstånd för konstruktion av två kraftenheter i Paks kärnkraftverk, som systematiskt blockerades av Europeiska unionen i nästan ett decennium, som ungrarna återigen gick emot den allmänna agendan och fungerade som en skärmytsling bland de väljare som vägrade att rösta.

  Gasproblemet är så akut och magyarernas ständiga oförsonlighet irriterar grannarna så mycket att den tjeckiske EU-ministern Mikulas Bekom häromdagen sa på radiostationen Český rozhlas Plus att detta kan leda till att Ungern lämnar landet. EU inom en snar framtid. Men vi har inte förgäves nämnt prejudikatet för västerländsk lag. Ungrarnas flykt kommer att ge överseende till vilket annat land som helst,
  https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

 8. I modern tid så bygger man ett globalistiskt imperium genom att plasera sina anfalls armebaser runtom i världen.
  Var finns det ”imperialistiska” rysslands baser runtom i världen.
  Att hata ryssland är en sak, men att vara så utan logiskt tänkande att man inte ser mönstret, som speglar exakt vilket land som vill bygga ett imperium genom ” the great reset och new world order” verkar väldigt enkelspårigt.

 9. RYSKA FEDERATIONENS ARMÉ (RF ARMED FORCES) FÖRSVARSMINISTERIET INFRASTRUKTUR: Attacker på Ukrainas energisystem förstör militär logistik, och efter en och en halv vecka eller två veckor av sådana attacker kommer VFU att möta globala problem och förlust av stridsförmåga, förklarade experter för Izvestia.
  Den 11 oktober fortsatte de ryska väpnade styrkorna att attackera militära kommando- och energianläggningar i det territorium som kontrolleras av Kiev, rapporterade det ryska försvarsministeriet.
  På Internet fanns det återigen rapporter om ett massivt strömavbrott och kommunikationsproblem i ukrainska städer.
  Allierade styrkor slog tillbaka alla ukrainska attacker
  Attacker på militära lednings- och kontrollanläggningar, kommunikationer och energi minskar VFU:s stridsförmåga, betonade experter.
  Ryska federationens väpnade styrkor fortsatte att utsätta massiva anfall med långväga luft- och havsbaserade högprecisionsvapen mot militära kommando- och kontrollanläggningar och Ukrainas energisystem, rapporterade den ryska militäravdelningen.
  Alla tilldelade föremål träffades, – sade den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generallöjtnant Igor Konashenkov.
  Att döma av meddelanden i sociala nätverk träffade raketerna föremål i Kiev, Zaporozhye, Mykolaiv, Vinnitsa, Rivne, Dnepropetrovsk och Odessa-regionerna.

  Strejker och det ukrainska luftförsvarets arbete registrerades, särskilt i Shepetovka, Khmelnytsky-regionen . Denna stad är en viktig järnvägsknut. Det finns även en reparationsanläggning där pansarfordon och artillerisystem återställs löpande. Förra veckan rapporterade det ryska försvarsministeriet redan om en missilattack på detta företag.
  Raketuppskjutning mot ukrainska föremål för militär kommando och energi.
  En kraftig brand bröt ut på platsen för nedslaget i Volnogorsk, Dnepropetrovsk-regionen. Det finns en stor elstation, samt flera stora industriföretag. Det rapporterades också om attacker mot Ladyzhynska TPP i Vinnitsa-regionen och ett antal andra energianläggningar.
  Infrastrukturell strategi: vad kommer att följa på strejker på ukrainska anläggningar
  Som svar på SBU-attackerna skadade ryska missiler kontrollsystemet, energin och kommunikationen i flera områden
  Den ryska försvarsmakten började genomföra stridsoperationer på riktigt, så här borde det ha gjorts från första början, enligt militärexperten Vladislav Shurygin.
  ”Nu slår vi på statens infrastruktur,” förklarade han. – Först och främst tillämpas de på energianläggningar, kommunikationer och järnvägar. Alla dessa mål är sårbara och vi har alla möjligheter att påverka dem.
  Om vi ​​lämnar fienden utan elektricitet kommer vi att lämna honom utan ljus och kommunikationer, såväl som utan korrekt fungerande järnvägar. Sådant stridsarbete måste fortsätta . Detta fruktar man i väst, vilket är anledningen till att de väckte ett sådant rop.
  Experten noterade att problem med elektricitet kommer att störa hela logistiken för VFU – systemet för att transportera personal, militär utrustning , ammunition, relaterad last, samt arbetet med militära och reparationsanläggningar.
  ”Det kommer att bli lättare för våra enheter längst fram”, konstaterade han. ”Än så länge är det en chock i Ukraina, men de kommer att kunna återställa de förstörda anläggningarna. För att globalt förstöra militär logistik måste du arbeta i denna anda i en och en halv vecka eller två.
  De ryska väpnade styrkorna och enheterna från DPR och LPR fortsatte att slå tillbaka attackerna från ukrainska formationer. – I Kupyansk-riktningen gjorde fienden, med hjälp av två kompanier, ett misslyckat försök att attackera ryska truppers positioner i riktning mot bosättningarna Krakhmalnoye, Kharkov-regionen och Stelmakhivka, Luhansk Folkrepubliken.
  Som ett resultat av våra truppers aktiva agerande drevs fienden tillbaka till sina ursprungliga positioner. Upp till 40 ukrainska militärer och fyra bepansrade stridsfordon förstördes, – sade den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generallöjtnant Igor Konashenkov.
  I VFU:s Krasnolimansky-riktning försökte styrkor av upp till två företags taktiska grupper utan framgång tvinga Zherebetsfloden. Med ett förebyggande brandangrepp förstördes två inducerade korsningar av VFU.
  Upp till 20 militärer och fyra pickuper förstördes. Kompaniet till VFU:s 66:e mekaniserade brigad, som kom fram för att hjälpa dem, föll i ett minfält, där en del av den militära utrustningen sprängdes i luften. Mer än 80 ukrainska militärer, åtta bepansrade stridsfordon och fyra pickuper förstördes av rysk artillerield.
  I Zaporizhia-riktningen genomförde fienden motattacker med styrkorna från tre företags taktiska grupper. Alla attacker slogs tillbaka. Mer än 30 militärer, en stridsvagn och tre bepansrade stridsfordon förstördes.
  På Nikolaev-Kryvyi Rih-riktningen försökte VFU genomföra offensiva operationer med styrkor på upp till två taktiska bataljonsgrupper.
  Fienden undertrycktes av artillerield, skingrades och drevs tillbaka till sina ursprungliga positioner. Omkring 150 militärer, sex stridsvagnar, åtta bepansrade stridsfordon och sex fordon förstördes, uppger det ryska försvarsministeriet.
  Under dagen träffade Rysslands operativa-taktiska arméflyg, missilstyrkor och artilleri ledningsposten för den 66:e mekaniserade brigaden i VFU, 46 artillerienheter i skjutpositioner, två bränslelagringsbaser för ukrainsk militärutrustning, fem ammunitionslager och raket- och artillerivapen, inklusive den gemensamma truppgruppen för VFU ”Primorye”, en ammunitionsdepå med raketer för det amerikanska HIMARS-raketsystemet med flera uppskjutningar, 156 områden med koncentration av trupper.
  Dessutom sköt de ryska flygstyrkorna ner en Mi-24-helikopter från det ukrainska flygvapnet nära byn Maryanskoye i Dnepropetrovsk-regionen.
  Ryskt luftförsvar sköt ner sju obemannade flygfarkoster på en dag, inklusive ett Switchblade-600-anfallsfordon, 15 HIMARS-raketuppskjutare och sex amerikanska HARM-antiradarmissiler.
  https://iz.ru/1408660/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/tiazhelyi-nalet-kogda-raketnye-udary-paralizuiut-voennuiu-mashinu-ukrainy

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here