DN Debatt: Effekten av USA-propaganda och desinformation tiger man om

0
1055

På DN Debatt publicerades 29/6 2017 artikeln ”Effekten av rysk propaganda och desinformation överdrivs” DN Debatt


Björn Jerdén och Niklas Bremberg, Utrikespolitiska institutet skriver:

* ”Det råder inga tvivel om att ryska aktörer försöker påverka Sverige med propaganda och desinformation. Men en onödigt stor rädsla för ryska påverkansoperationer kan få oss att lägga resurser på fel saker och riskerar att försämra allmänhetens tillit till vårt demokratiska system”.

* Ryska påverkansoperationer är i fokus runt om i världen. Det handlar om såväl propaganda som desinformation, det vill säga falska utsagor med syfte att vilseleda, för att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen i andra länder. Amerikanska myndigheter utreder till exempel den ryska statens användande av dessa medel för att påverka utgången i presidentvalet 2016.

* Trots att det ofta hävdas att Sverige är sårbart för rysk propaganda och desinformation (till exempel Expressen 2016-12-10 och Aftonbladet 2017-05-09) känner vi inte till några vetenskapliga studier som visar på omfattande effekter. Tvärtom finns tecken på att Rysslands försök riktade mot Sverige inte har varit särskilt framgångsrika, och att de kanske till och med har motverkat sitt syfte.

* Ryssland motsätter sig att Sverige ska närma sig Nato och arbetar för att EU ska lyfta de ekonomiska sanktioner som införts till följd av den ryska aggressionen mot Ukraina. Men Sverige är ett av de EU-länder som hårdast slår vakt om sanktionerna mot Ryssland. Vi har nyligen tecknat ett värdlandsavtal med Nato, och därtill kommer USA i september att delta i den största militärövningen som genomförts i Sverige på över tjugo år (Aurora 17)

Centrala slutsatser i artikeln:


* ”Att spä på föreställningar om att utomstående krafter påverkar demokratiska institutioner riskerar att ytterligare försämra allmänhetens förtroende för dem.
* En onödigt stor rädsla för ryska påverkansoperationer kan få oss att lägga resurser på fel saker.
När hotbilder etableras och får bred spridning uppstår lätt politiska och byråkratiska intressen som tjänar på att upprätthålla dem.
* Risker med att skylla ifrån sig. Att dra för stora växlar på inflytandet från rysk propaganda och desinformation kan få oss att slentrianmässigt peka finger utåt i stället för att ta itu med inhemska problem. Den högerpopulistiska våg som sköljt över västvärlden har främst interna orsaker, vilket bevisas av att den går mycket längre tillbaka än den nuvarande ryska påverkansoffensiven. Varken Donald Trump eller Marine Le Pen har vuxit fram på grund av Ryssland, och deras framgångar kan inte förklaras som en del i ett nytt ideologiskt ”kallt krig” mellan det auktoritära Ryssland och det liberala väst.
* Risker med att frammana ”femtekolonnare”. Att överskatta effekterna av ryska påverkansoperationer kan förleda oss att se ”Putinkramare” och ”nyttiga idioter” i varje buske. Att någons åsikter i en fråga tycks överensstämma med ryska intressen är inte nödvändigtvis ett resultat av påverkansoperationer. Att uppmärksamma högerextrema gruppers inflytande i Ukraina kan grunda sig i en ärligt menad oro för fascism.
Från Shutterstock.

Kommentarer: Jag kan faktiskt instämma i författarens slutsatser. Den är betydligt bättre än de av flera forskare genomkritiserade artiklarna av Martin Kragh, Utrikespolitiska Institutet. Martin Kragh (des)informerar om ”Rysk desinformation – är den ett problem?

Men jag ser påtagliga brister i artikeln.
1. Artikeln saknar uppgifter om exempel på rysk propaganda och desinformation. Denna fråga undviks helt. Detta är en stor svaghet som i princip invalidiserar det mesta i artikeln. Den kritiskt granskande läsaren vet ej om fenomenet finns, hur det ser eller dess omfattning.
2. Uppgift saknas om vad författarna anser vara ”propaganda” och ”desinformation.”
3. Artikeln saknar helt någon tanke på att propaganda och desinformation kanske kan ske från USA. En väldig svaghet. Läs, kritiskt, t.ex.US/NATO Embrace Psy-ops and Info-War

Låt mig exemplifiera med tre områden som sedan länge är i fokus internationellt Kriget i Syrien, Ukraina och frågan om rysk hackning i val i USA.

A. Kriget i Syrien beskrivs av USA som ett inbördeskrig mellan en gräslig diktator och hans befolkning, och där USA:s insats är att bekämpa terrorismen, medan Rysslands insats är minst sagt skum. Denna version har snabbt och okritiskt accepterats av media och ledande politiker i Väst. Men fakta visar att denna version väsentligen är falsk. Läs särskilt denna artikel SvT visar ”Cries for Syria” – propaganda för al-Qaida
I. USA, ligger bakom kriget i enlighet med sina officiella planer från Pentagon. Detta har rapporterats av förre presidentkandidaten och NATO-chefen Wesley Clark 2007, och av andra. USA:s stöd till terrorister i Syrien I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen
http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid). Sker i praktiken främst via terrorister och rebeller som ”ombud.”

General Wesley Clark.Wikipedia

2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker 2006 och påtalade USA:s ändrade politik som innebar stöd till sunni och i praktiken även till al-Qaida.
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA. Är inte detta en olaglig intervention?

5. Hillary Clinton medgav 2012 att USA liksomal-Qaida liksom arbetade för att störta Assads regim.

6. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar rebeller och samarbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
7. I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
8. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
9. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
10. I en intervju våren 2015 uppger generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
11. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
12. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News
13. Business Insider skrev för drygt ett år sedan ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.”Business Insider
14. Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .
ISIS på promenad.

15. Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna) har påtalat och protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k
18. I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.
16. USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president enligt utrikesminister Kerry. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

17. Krigets start i Daara. Det finns olika uppgifter om vad som skedde i Daraa i mars 2011. Enligt oppositionen inleddes protesterna med att säkerhetsstyrkor tillfångatog tonåringar som ritade slagord från upproret i Tunisien på väggarna, och sedan inte ville släppa dessa tonåringar. Enligt Syriens regering sköt oppositionen mot säkerhetsstyrkor och dödade flera män innan säkerhetsstyrkorna besvarade elden. Enligt Israel National News Report så sköts sju polismän och minst fyra demonstranter (Gavriel Queenann. Syria: Seven police killed. Buildings torched in protest. Israel National News, Arutz Sheva 21/3 2011). Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daraa.” Arabförbundet rapporterade stora, vanligen fredliga demonstrationer till stöd för regeringen och demonstrationer mot den före Daara.

Syrien 23 km lång demonstration till stöd för regeringen före krigets start.

B. USA (och EU) döljer helt i sin beskrivning av krisen i Ukraina att det skedde en av USA och EU stödd statskupp mot folkvald i Ukraina 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse uppnåtts mellan president Janukovitj och opposition. Janukovitj hade – som varje ansvarsfull president – visat sig föredra en för Ukraina avsevärt bättre ekonomisk överenskommelse med Ryssland, än med EU.
C. Hackade Ryssland vid USA-valet? Särskilt sedan Trump vann presidentvalet har upprepade anklagelser kommit från olika företrädare för USA mot Ryssland för att landet ska ha hackat i USA:s val. Inga bevis har presenterats. Och hur skulle Ryssland eller annat land kunna påverka ett fritt val? Det byggs upp en väldig aversion mot Ryssland – baserat på vad? Varför? Olika personer och organ har kommit med påståenden om att Ryssland inte hackat. Obama sa att det var en läcka innan han avgick. I DN och andra etablerade media saknas en kritisk granskning av USA:s påståenden. Påverkade Ryssland valet i USA? Däremot förtigs i Sverige en viktig artikel i Los Angeles Times.
”USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val” (http://jinge.se/allmant/usa-varldsmastare-i-manipulering-av-andra-landers-val-i-45-lander.htm) och Los Angeles Times

Några artiklar om propaganda.
Debatt om propaganda;
Vad är propaganda och vad är nyheter? Aktuella exempel;Hur kan Du stå emot propaganda – från Anna Dahlberg och andra? (USA-elitens troll??);
Mosul och Aleppo – en jämförelse – information och propaganda.;White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda

Föregående artikelSocialdemokratin på väg mot kollaps? Högerregering med stöd av SD?
Nästa artikelEn analys av Sverigedemokraterna – vad vill de?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here