”Död vid ankomsten” – Vad innebär Trumps ”deal”?

3
1084

Doktor Gunnar Olofsson har besökt Palestina många gånger och också arbetet i området. Han är en ledande expert i landet på ”Israel-Palestina”-frågan. Jag rekommenderar Dig att läsa hans analys.


Död vid ankomsten

USA-presidenten Donald Trump har nu lanserat sin länge emotsedda ”fredsplan” för konflikten mellan Israel och Palestina. I korthet ger planen, om den förverkligas, den israeliska högern och bosättarrörelsen det mesta av vad de önskar – medan palestinierna i stort sett inte får någonting alls. Planen, som går emot allt vad FN i ett antal resolutioner upprepade gånger fastslagit om en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, och med Jerusalem som gemensam huvudstad, har redan avfärdats av såväl palestinierna som EU och den allmänna världsopinionen. Trumps plan borde därför betraktas som – död vid ankomsten.

Enligt Trump skulle hans ”vision”, utarbetad av bland annat hans i frågan politiskt okunnige svärson Jared Kushner, vara en väg till ”stabilitet, säkerhet och rikedom av möjligheter för blomstring” för både israeler och palestinier och en väg för palestinierna att förverkliga sin ”legitima strävan till oberoende, självstyre och nationell värdighet”. Den här beskrivningen är dock absurd och totalt verklighetsfrämmande.

Om Trump-planen sätts i verket innebär det att Israel behåller kontrollen över hela det palestinska området och förvandlar den palestinska staten till en samling ”självstyrande” områden. En slags bantustans av den typ som apartheidtidens Sydafrika en gång planerade för sin färgade befolkning – men efter protester från den internationella opinionen tvingades backa från. Alla olagliga israeliska bosättningar, med över 650. 000 bosättare, och den bördiga Jordandalen mot gränsen till Jordanien, skall enligt planen inlemmas i (annekteras av) Israel och Jerusalem bli Israels ”odelbara” huvudstad – medan en palestinsk ”huvudstad” upprättas i några perifera förorter i Jerusalems östra del utanför den olagliga muren.

Den palestinska politiska ledningen har – och här är såväl Fatah som Hamas och alla andra palestinska partier fullständigt eniga – förkastat planen och bryter nu samarbetet med USA och Israel på alla områden, inklusive säkerhetssamarbetet. Detta kommer med säkerhet att leda till att olika militanta grupper får större spelrum och att våldet mot civila – såväl palestinier som israeler – riskerar att öka. Ansvaret för att hindra en sådan utveckling vilar nu helt på regeringarna i våra länder i väst som snarast måste ta initiativ för att hindra en katastrofal utveckling.

Självklart har en amerikansk president inte rätt att på egen hand ge bort några delar av Palestina alls, och varken palestinskt land eller det palestinska folkets rättigheter är naturligtvis till salu – även om den tidigare affärsmannen Trump uppenbarligen tycks tro det. EU har i ett uttalande förklarat att man står ”fast och förenat” bakom FN:s resolutioner om en fred baserad på en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, och att försök att ändra detta inte kommer att ”passera opåtalat”. Men eftersom den israeliska regimen nu, efter vad man upplever som klartecken från USA, planerar att snabbt sätta igång med sina annekteringar, blir EU:s utfästelser viktiga att omsätta i praktik. Och det omedelbart.

Vad tänker man egentligen göra?

Lämpligt vore att som en första åtgärd suspendera det för Israel förmånliga handelsavtalet med EU – ett avtal som för övrigt bygger på ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2).

Man måste också införa sanktioner mot Israel, avbryta investeringar och stoppa samarbete inom kultur, idrott och vetenskap tills Israel upphört med sin ockupation och erkänt Palestinas rätt att existera i fred vid sidan om Israel.

Är man beredd att göra detta?

Är Sverige och dess regering redo att äntligen gå till handling?

Eller tänker man som hittills bara komma med tomma ord?

Föregående artikelStödet till Julian Assange ökar! Tal vid manifestationen på Soltorget i Stockholm 8 februari 2020.
Nästa artikelVarför håller Venezuelas ekonomi på att gå under?
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

3 KOMMENTARER

 1. Trumpetens fredspipande bland folket i reservaten går inte som tänkt. Det är bara att ta nya tag.
  Krig är fred. Frihet är slaveri, Okunnighet är styrka.

 2. Alltså varför lägga fram ett ”fredsförslag” som ingen palestinsk ledare med minsta legitimitet skulle kunna underteckna? Idioti och spel för galleriet! Ännu ett utslag av den nykoloniala agenda som fortfarande styr USA och EU. Det är verkligen bättre att lämna Mellanöstern åt sitt öde och låta dem reda ut sina problem själva. Oljan kan man köpa från annat håll…

 3. Dessa avskyvärda marktjuvar och har satt upp reklamskyltar på Tel Avivs gator föreställande Palestiniernas besegrade ledare med rubriken “Peace is made ONLY with vanquished enemies” – ungefär ”Fred skapas ENDAST med förintade fiender”.

  Först stjäl man helt sonika Palestiniers hus/hem, egendom, mark och land sedan så drömmer man om deras förintelse samtidigt som man anklagar ”Araberna” för att de vill ”förinta” marktjuven.

  Vad är det som gör att dessa inbrottstjuvar och falska semiter kan plundra och döda äkta semiterna (Palestinierna), medan världen tittar på? Hur låg har moralen sjunkit då tjuvar inte ens kan kallas tjuvar? Hur länge ska dessa marktjuvar tillåtas hålla på?

  https://www.presstv.com/Detail/2020/02/17/618854/Tel-Aviv-billboard-incite-hatred-Trump-deal

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here