En appell för ett kärnvapenfritt Europa

4
1888


Tord Björk som översatt apellen från engelska till svenska skriver ”Facket och fredsrörelsen kräver kärnvapenfritt Europa!
Internationella fackföreningsrörelsen ITUC och internationella fredsrörelsen med Internationella fredsbyrån IPB och andra i spetsen lanserar nu en appell för ett kärnvapenfritt Europa. Ett mycket lovvärt initiativ.”


Pressmeddelande – Lansering av en appell för ett kärnvapenfritt Europa

På 75-årsjubileet av atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki lanseras en ny kampanj för att göra Europa till en kärnvapenfri zon. Kampanjen initieras av åtta organisationer: Bertrand Russell Peace Foundation; Church and Peace; det internationella nätverket av ingenjörer och forskare för globalt ansvar (INES); International Peace Bureau (IPB); International Trade Union Confederation (ITUC); den europeiska sektionen för International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW); Pax Christi International; och kväkarna i Europa. De har gått samman för att uttrycka sin oro över den globala situationen som de säger är farligare än någonsin.

I ett stöduttalande som gjorts tillsammans med appellen påpekas att ”nedrustningsavtal överges och regeringar har börjat uppdatera och utöka kärnvapenarsenaler” Därtill minimerar denna nya teknik mänsklig intervention och förkortar möjliga svarstider, och därmed ”förkortas tiden tillgänglig för att överväga möjliga svar ” vilket ” ökar sannolikheten för en katastrofal olycka eller misstag dramatiskt ”.

Appellen fortsätter med att säga att ”världen står vid en korsväg och Europa måste göra ett strategiskt val: förbli en del av vapenkapplöpningen eller visa ett globalt ledarskap genom att främja en fredlig inställning till gemensam global säkerhet.”

Kampanjen påpekar också att människor i många år har krävt att Europa ska vara kärnvapenfritt och att de amerikanska kärnvapen som har hållits i deras länder tas bort. På senare tid har de också sökt påverka sina länder till att ratificera fördraget för förbud mot kärnvapen (TPNW).

”När riskerna för kärnvapenkonfrontation växer i Europa och sprider sig till Mellanöstern, Kina och den koreanska halvön och när vi kommer ut från pandemin, har vi en chans att satsa på återuppbyggnad. Idag förenar vi våra röster med de överlevande från Hiroshima och Nagasaki och uppmanar våra medborgare, politiker och regeringar att snarast stödja en europeisk kärnvapenfri zon. ”

Medborgarnas appell uppmanar alla europeiska regeringar till att:

avsluta moderniseringen av alla kärnvapen.

sluta sprid kärnvapenteknologi

signera och ratificera fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW).

Mer information, möjlighet att underteckna och stödja överklagandet finns på För ett kärnvapenfritt Europa.


Press Release – Launch of an Appeal for a Nuclear Weapons Free Europe

On the 75th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, a new campaign is being launched to make Europe a Nuclear Weapons Free Zone. The campaign is being initiated by 8 campaigning organisations: the Bertrand Russell Peace Foundation; Church and Peace; the International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES); the International Peace Bureau (IPB); the International Trade Union Confederation (ITUC); the European section of the International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW); Pax Christi International; and Quakers Europe. They have come together to express their concern about the global situation which they say is more dangerous than it has ever been.

A supporting statement issued with the appeal points out that “arms control treaties are no longer upheld, and governments have started updating and expanding nuclear arsenals” Alongside this new technologies are minimising human intervention and shortening possible response times, and they say that this “shorten[s] the time available to consider possible responses” and therefore “the probabilities of a catastrophic accident or mistake are increasing dramatically”.

The statement goes on to say that “the world is at a crossroads and Europe has to make a strategic choice: remain part of the arms race or demonstrate global leadership by promoting a peaceful approach towards common global security.”

The campaign also points out that people have been calling for Europe to be nuclear-weapon-free, and for the removal of the US nuclear weapons held in their countries, for many years. More recently they have also lobbied their governments to ratify the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

“As the risks of nuclear confrontation grow in Europe and spread to the Middle East, China and the Korean peninsula and as we emerge from the pandemic, we have a chance to rebuild. Today we join our voices with those of the survivors of Hiroshima and Nagasaki and call upon our fellow citizens, politicians and governments to support a European nuclear- weapon-free zone as a matter of urgency.” Lucas Wirl in the name of the initiating organization.

The citizens’ appeal calls on all European governments to:

end the modernization of all nuclear weapons.
end nuclear sharing.
sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).
More details, possibility to sign and support for the appeal are at www.nukefreeeurope.eu

Föregående artikelVad vi får veta och inte får veta om konflikten i Sydkinesiska havet
Nästa artikelEtt anfall mot Iran kommer att vara ett anfall mot Ryssland.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

    • Det spelar ingen roll om var du har de stora missilerna Tore, de kommer att nå dig var du än befinner dig på jorden! Kortdistansmissilerna kan man ha på fartyg så även om du drar bort dina landbaserade så kommer det att finnas kärnvapen som kan slå ut dig! En värld utan kärnvapen skulle vara en värld kantad av stora krig som USA skulle driva på för egen räkning så det är nog bäst att ha dem kvar som garant mot gangsterstaten USA. Och tur är väl att Ryssland skaffat sig ett ordentligt försprång med sina nya missiler så att ingen i Pentagon vågar testa lyckan med ett storkrig! Så Ryssland lär knappast avveckla sina kärnvapen i första taget…Såbättre än så här blir det inte Tore!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here